پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
۱۲:۳۰ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ کد خبر: ۹۹۱۲۰۰۲۲۸
زنان، جوانان و خانواده

ایرانی‌ها نصف روز را صرف خودشان می‌کنند

روابط اجتماعی در جامعه ایران, اوقات فراغت ایرانیان
آمار‌ها نشان می‌دهد ایرانی‌ها نزدیک به نیمی از روز را صرف رسیدگی و خودمراقبتی مانند خوردن، خوابیدن، سفر و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی می‌کنند.

مردان روزانه ۵ساعت و زنان ۳۸دقیقه کار می‌کنند؛ با این حال زنان وقت بیشتری را صرف کارهای خانه می‌کنند؛ نکته مهم‌تر اینکه دیگر کسی حاضر نیست هیچ کاری را بدون مزد انجام دهد و میانگین فعالیت‌هایی که ایرانی‌ها بدون مزد انجام می‌دهند به ۲دقیقه در روز رسیده است. به گزارش همشهری، تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار ایران درباره اینکه وقت ایرانی‌ها در طول یک‌شبانه‌روز صرف چه اموری می‌شود، نشان می‌دهد که تقریبا بخش اصلی فعالیت‌های روزانه شامل ۱۱ساعت و ۳۴دقیقه که تقریبا نیمی از یک‌شبانه‌روز است، صرف رسیدگی و خودمراقبتی  مانند خوردن، خوابیدن، سفر و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی می‌شود. با این حال این اطلاعات براساس آمار میانگین به‌دست آمده و در مورد افراد مختلف متفاوت است.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد بعد از انجام چنین فعالیت‌هایی کارهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی در رتبه دوم قرار دارد و ایرانی‌ها روزانه ۴ساعت و ۱۹دقیقه از وقت خود را صرف کارهایی از قبیل تماشای تلویزیون، سفر، مطالعه، استفاده از رسانه‌های جمعی، ورزش، گوش دادن به رادیو، فعالیت‌های فرهنگی یا گذراندن اوقات فراغت می‌کنند. رتبه سوم زمانبندی هر ایرانی برای انجام کارهای روزمره به‌ کار یا اشتغال یا فعالیت‌هایی اختصاص دارد که در قبال آن مزد دریافت می‌کنند. به‌طور معمول هر ایرانی روزانه ۲ساعت و ۴۶دقیقه از وقت خود را صرف اشتغال می‌کند؛ به این معنا که در قبال کاری که انجام می‌دهد حقوق یا مزد دریافت می‌کند. البته این آمار به‌صورت میانگین محاسبه شده و در مورد زنان و مردان متفاوت است.

میزان کار مردان و زنان

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد با اینکه متوسط کاری که یک ایرانی طی یک‌شبانه‌روز انجام می‌دهد، ۲ساعت و ۴۶دقیقه است با این حال میزان فعالیت‌هایی که مردان در قبال مزد انجام می‌دهند ۵ساعت و زنان ۳۸دقیقه است. این یعنی اینکه بخشی از فعالیتی که زنان انجام می‌دهند در قبال مزد نیست و صرف فعالیت‌های خانگی می‌شود. با این حال در این گزارش اشاره‌ای نشده است که چه میزان از درآمد مردان صرف اقتصاد خانواده می‌شود که ممکن است مزد فعالیت‌های خانگی در آن لحاظ شود.

این آمار‌ها نشان می‌دهد که دومین بخش از زمان روزانه مردان را بعد از خودمراقبتی‌ها کار تشکیل می‌دهد که ۵ساعت از کل روز را شامل می‌شود. فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی با ٤ساعت و ٣٥دقیقه و روابط‌اجتماعی با یک‌ساعت و ٢٧دقیقه رتبه‌های بعدی را در زمانبندی روزانه مردان تشکیل می‌دهند.

اما در مورد زنان آمار‌ها متفاوت است. زنان بعد از رسیدگی به ‌خود ۴ساعت و ۴۶دقیقه از وقت‌شان را طی یک‌روز صرف خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده و  ۴ساعت و ۳دقیقه را صرف فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی می‌کنند.

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای آن است که زنان نسبت به مردان طی یک‌شبانه‌روز ٣ساعت و ٥٣دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ٤ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند. این اطلاعات نشان می‌دهد که در الگوی خانواده‌های ایرانی همچنان زنان نقش پررنگ‌تری در خانه دارند و مردان که نان‌آور خانه هستند از طریق درآمدزایی اقتصاد خانواده را مدیریت می‌کنند. با این حال اطلاعات مرکز آمار ایران آماری از میزان اوقات فراغت و کار در سایر کشور‌ها ارائه نکرده است که نشان دهد آیا ایرانی‌ها در مقایسه با سایر کشور‌ها کمتر کار می‌کنند یا خیر؟

روابط اجتماعی در جامعه ایران, اوقات فراغت ایرانیان

روابط اجتماعی و کار بدون مزد

اطلاعات مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد فعالیت‌های خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده چهارمین بخش از فعالیت هر ایرانی را تشکیل می‌دهد. طبق این آمار هر ایرانی به‌طور متوسط ۲ساعت و ۵۱دقیقه از وقت خود را صرف خدمات خانگی بدون مزد و منت برای اعضای خانواده می‌کند. این کارها شامل فعالیت‌هایی مانند تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانواده، نگهداری از گل و گیاه و حیوانات خانگی می‌شود.

پنجمین کار مهم برای هر ایرانی روابط اجتماعی و انجام آداب و رسوم دینی است. هر ایرانی به‌طور متوسط روزانه یک‌ساعت و ۳۶دقیقه از وقت خود را صرف معاشرت‌های اجتماعی و آداب و رسوم دینی می‌کند؛ به‌طور جزئی‌تر ما ایرانی‌ها روزانه یک‌ساعت و ۳۶دقیقه از وقت خود را صرف صحبت‌ کردن، شرکت در رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، فعالیت‌های شهروندی، آداب و رسوم دینی و سفر‌های تفریحی و زیارتی می‌کنیم. نکته حائز اهمیت این است که تقریبا این روز‌ها کمتر کسی حاضر است کار بدون مزد انجام دهد. در واقع مطابق یافته‌های مرکز آمار کمترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به‌ کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد ٢دقیقه است.

فرق مجرد‌ها و متاهل‌ها

آمارها در مورد رفتار‌های روزانه مجردها و متاهل‌ها هم دارای نکات جالبی است. این آمار‌ها نشان می‌دهد مجرد‌ها یا افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، وقت بیشتری دارند تا آن را صرف امور فرهنگی و  ورزشی کنند. آنها روزانه ۵ساعت و ۲۰دقیقه از وقت خود را صرف اوقات فراغت، استفاده از رسانه‌های جمعی و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی می‌کنند. مجرد‌ها در مقابل روزانه فقط ۲ساعت و ۳۴دقیقه کار(کار با مزد) می‌کنند. این در حالی است که متاهل‌ها و افرادی که همسر دارند روزانه به‌طور میانگین بیش از ۳ساعت کار می‌کنند و در مقابل زمان کمتری برای انجام اوقات فراغت دارند. این آمار اما در مورد افرادی که از همسر خود جدا شده‌اند یا طلاق گرفته‌اند متفاوت است. مطابق آمار موجود مقایسه الگوی فعالیت گذران وقت بر حسب وضعیت زناشویی نشان می‌دهد که در میان ۳طیف متاهل‌ها، مجردها و افرادی که از همسر خود جدا شده‌اند، دسته سوم بیشتر از سایرین کار می‌کنند.

تفاوت میزان سواد

یافته‌های آماری همچنین نشان می‌دهد بین افراد که سواد دارند و افرادی که بی‌سوادند تفاوت‌هایی از جنبه نحوه گذراندن اوقات روزانه وجود دارد. به‌طوری‌که مطابق این یافته‌ها، بخشی از زمان روزانه افرادی که سواد دارند صرف یاد‌گیری می‌شود، درحالی‌که افراد بی‌سواد زمانی را صرف یاد‌گیری روزانه نمی‌کنند. در واقع باسواد‌ها روزانه ۲۴دقیقه از وقت خود را صرف یادگیری مسائلی می‌کنند که در آن تبحر ندارند اما افراد بی‌سواد اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند و وقتی را صرف این امور نمی‌کنند.

همچنین افراد بی‌سواد به غیر از آنکه نیمی از یک‌شبانه‌روز را صرف امور شخصی خود می‌کنند نزدیک به ۵ساعت(۴ساعت و ۴۸دقیقه) را صرف اوقات فراغت می‌کنند. این افراد همچنین ۳ساعت و ۲۶دقیقه از وقت خود را صرف خدمات خانگی بدون مزد و ۲ساعت و ۷دقیقه از زمان خود را صرف روابط اجتماعی و آداب و رسوم دینی می‌کنند. 

روز‌های تعطیل فرق دارند

مطابق سنت دیرینه، روزهای تعطیل باید صرف امور شخصی و خانه و کاشانه شود؛ آمار‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. آن‌طورکه داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد ایرانی‌ها در روز‌های تعطیل وقت بیشتری را صرف رسیدگی به ‌خود و خانه‌شان می‌کنند. در روزهای تعطیل خودمراقبتی و رسیدگی به ‌خود، یک‌ساعت و ۲۳دقیقه بیشتر از روز‌های عادی انجام می‌شود. ما همچنین در روز‌های تعطیل وقت بیشتری را صرف فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی مثل تماشای تلویزیون، سفر، استفاده از رسانه‌های جمعی و یا ورزش می‌کنیم. همچنین میزان روابط‌اجتماعی یا انجام آداب و رسوم دینی ما ایرانی‌ها در روز‌های تعطیل ۲۰دقیقه بیشتر از سایر روزهاست.

hamdelidaily.ir
  • 12
  • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی شجاعی,عکسهای علی شجاعی,تصاویر علی شجاعی فوتبالیست بیوگرافی علی شجاعی فوتبالیست معروف ایرانی + تصاویر

تاریخ تولد: ۸ بهمن سال ۱۳۷۵

زادگاه: تهران ولی اصالتا مازندرانی

شغل: فوتبالیست

پست: مدافع چپ و هابک چپ

قد: ۱۸۴ سانتیمتر

ملیت:ایرانی

ادامه
مازیار فلاحی,ازدواج مازیار فلاحی,عکس دختر مازیار فلاحی بیوگرافی مازیار فلاحی خواننده معروف ایرانی + تصاویر

تاریخ تولد: ۲۶ مهر ۱۳۵۳

سبک( ها): پاپ

ساز( ها): گیتار، پیانو

سال های فعالیت: ۱۳۸۶ تا کنون

ملیت: ایرانی

پیشه: خواننده، نوازنده، آهنگساز، تنظیم کننده، ترانه سرا

ادامه
امام موسی کاظم (ع),فرزندان امام موسی کاظم (ع),امام موسی کاظم شهادت (ع) زندگی نامه امام موسی کاظم (ع) هفتمین امام شیعیان دوازده امامی

زاده: ۲۰ ذی الحجه ۱۲۸ قمری

زادگاه: ابواء منطقه ای در میان مکه و مدینه

مذهب: شیعه

وفات: ۲۵ رجب ۱۸۳ قمری

محل دفن: کاظمین

ادامه
حامد حدادى,بیوگرافی حامد حدادى,عکس از حامد حدادى بیوگرافی حامد حدادى بسکتبالیست ایرانی + تصاویر

تولد: ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴

زادگاه: اهواز

قد: ۲۱۸سانتی متر

ملیت: ایرانی

سمت: بسکتبالیست

ادامه
اردشیر بابکان,اردشیر بابکان جوان ترین پسر پاپک,درگذشت اردشیر بابکان زندگی نامه اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان

زادگاه: اصطخر، پارس

سلطنت: ۲۲۴ – ۲۴۲

جانشین: شاپور یکم

درگذشت: ۲۴۲ میلادی

دین و مذهب: مزدیسنا

ادامه
امید عالیشاه,امید عالیشاه تراکتور سازی,امید عالیشاه به ذوب آهن بیوگرافی امید عالیشاه بازیکن فوتبال مارندرانی + تصاویر

محل تولد: ساری

متولد: ۲۰ دی ماه ۱۳۷۰

پست: هافبک- مهاجم سایه

ملیت: ایرانی

 قد: ۱۷۰ سانتیمتر

ادامه
تراویس کالانیک,زندگی نامه تراویس کالانیک,تصاویر تراویس کالانیک بیوگرافی تراویس کالانیک برنامه نویس مشهور آمریکایی (+ تصاویر)

زاده:۶ اوت ۱۹۷۶ 

زادگاه: لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا

ملیت: آمریکایی

ییشه: از بنیانگذاران اوبر و رد سوش

شهرت: مدیرعامل اوبر

ادامه
دیبا زاهدی,عکس از دیبا زاهدی,بیوگرافی دیبا زاهدی بیوگرافی دیبا زاهدی بازیگر جوان سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۷ آذر ماه ۱۳۶۸ در تهران

پیشه: بازیگر

تحصیلات: فارغ التحصیل رشته معماری

وضعیت تأهل: مجرد

ملیت: ایرانی

سالهای فعالیت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون

ادامه
ادوارد اسنودن,محکومیت ادوارد اسنودن,بیوگرافی ادوارد اسنودن زندگینامه ادوارد اسنودن یکی از مشهوررترین هکرهای تاریخ

زاده: ۲۱ ژوئن ۱۹۸۳

زادگاه: ایلیزبت سیتی، کارولینای شمالی، ایالات متحده آمریکا

ملیت: آمریکایی

سمت: مدیر سیستمهای رایانه ای و شبکه ای

دین: مسیحی

ادامه
ویژه سرپوش