چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۱۱۰۰۹۸

نحوه ی شکایت از وکیل به چه صورتست؟

شکایت از وکیل,شکایت از وکیل مدنی,شکایت از وکیل متخلفچنانچه اقدامات وکیل برخلاف مصلحت موکل باشد میتوان شکایت از وکیل را مطرح کرد
گاهی اوقات وکیل موردنظر شما در بسیاری از مواقع، تخلفاتی دارد و قادر به انجام کار خود به نحو درست نیست، به عنوان مثال ممکن است در جلسات دادگاه بموقع حاضر نشود و نتواند به خوبی، پرونده موردنظر را پیش ببرد، در اینصورت می توانید از وکیلتان شکایت کنید.

شکایت از وکیل

اصولا عقلا به اهل فن هر رشته ای برای پیگیری و انجام امور مراجعه می کنند تا به نتیجه دلخواهشان برسند. امور حقوقی مشمول چنین قاعده ای نیست و خصوصا حضور یک وکیل در پرونده های تخصصی و پیچیده برای پیگیری امور، الزامی است ولی حضور وکیل در پرونده به این معنی نیست که آن پرونده با پیروزی همراه میشود و حتی در مواردی نیز امکان باخت پرونده وجود دارد .

گاهی اوقات وکیل بخاطر کم کاری و یا دانش کم خود، به موکلش ضرر می رساند که چنین امری غیر قابل انکار است.

موارد شکایت از وکیل

در صورتی که تخلفی از جانب وکیلی در امر وکالت سربزند؛ احتمال شکایت کردن موکل از وکیل متخلف وجود دارد. مواردی که موجب تخلف وکیل می شود؛ نامحصور است که در ادامه با آن ها اشنا میشوید:

> وکیل برای شرکت در جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه را ارسال نکند.

> استعفای وکیل در مدت زمانی که وقت برای موکل جهت معرفی وکیل جدید و دفاع محدود می باشد.

> وکیل، اسرار جریان پرونده و یا اسرار موکل در غیرموارد قانونی را فاش کند.

> وکیل، نسخه ای از وکالت نامه اش را به موکل، تحویل ندهد.

> درصورتی که وکیل به موکلش خیانت کند.

> وکیل با طرف مقابل دعوا تبانی کند.

> وکیل از راه حیله و تقلب، وکالت بگیرد.

> یکی از مواردی که موجب تخلف وکیل میشود؛ دلالی است.

> وکیل به بهانه نفوذ در مقامات ذی صلاح، مبلغی را دریافت کند.

شکایت از وکیل بر اساس وکالتنامه

وکیل باید براساس قانون، مصلحت موکلش را در هر شرایطی در نظر بگیرند. درصورتی که اقدامات وکیل برخلاف مصلحت موکل باشد و باعث ضرر و زیان شود؛ میتوان از وکیل، شکایت کرد.

براساس قرارداد منعقد شده بین وکیل و موکل، حدود اختیارات وکیل تعيين میشود. به طور مثال برای وکیل، مجوز مصالحه و اعتراض به رای وجود ندارد. درصورتی که عملکرد وکیل، خارج از حدود اختیاراتش باشد، باید پاسخگو باشد.

شکایت از وکیل,موارد شکایت از وکیل,در چه صورتی میتوان از وکیل شکایت کردقرار منع تعقیب یعنی شکایت از وکیل وارد نبوده است و تقصیری از وی سر نزده است

شما می توانید برای برخی از اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی وکیل نیز شکایت کنید. وکلا باید پایبند به اصول اخلاقی بعنوان بازوان عدالت باشند. مواردی که بسیاری از افراد نسبت به آن معترض میشوند؛ شامل عمل نکردن به تعهدات و عدم پیگیری پرونده می باشد. در اینصورت میتوانند موضوع را با طرح شکایت، مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

نحوه شکایت از وکیل

گاهی اوقات وکیل، مرتکب تخلفاتی در اثنای امر وکالت میشود و از این حیث، آسیب هایی به موکلش می زند. چنانچه موکل، تمایل به شکایت از وکیل متخلف داشته باشد باید پس از بررسی موجه بودن دلایل و اماراتش، از وکیلش شکایت کند. موکل درصورت تشخیص دادن دلایل خود به صورت موجه باید پس از مراجعه به کانون وکلا، شکایت نامه ای را پس از ثبت شکایت در این مرجع، تنظیم کند تا پرونده به دادسرای انتظامی وکلا ارسال شود که ممکن است منتهی به صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب شود. دادگاه انتظامی وکلا در صورت صدور کیفرخواست، وارد امر دادرسی می شود و اگر به محکومیت و صدور حکم، معتقد باشد؛ یکی از مجازات های مقرر در قانون را برای وکیل متخلف تعيين می نماید.

صدور قرار منع تعقیب

این دادسرا درصورت بی گناه تشخیص داده شدن وکیل، قرار منع تعقیب صادر می کند و به این ترتیب، شکایت شاکی پذیرفته نمی شود. قرار منع تعقیب، یعنی شکایت از وکیل، قابل قبول نیست؛ به این دلیل که وی مرتکب خطایی نشده است.

در صورت صدور این قرار از سوی دادسرای انتظامی وکلا، می توان نسبت به آن اعتراض کرد. شاکی و رییس کانون وکلای دادگستری، مجوز اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب را دارند، آن ها پس از ابلاغ این قرار بمدت ۱۰ روز می توانند به دادگاه انتظامی وکلا مراجعه کنند.

چنانچه رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا، منتهی به صدور کیفرخواست شود باید به اتهام وکیل در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی شود.

مقررات شکایت از وکیل

آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به مقررات شکایت از وکیل در ماده ۶۱ تا ۶۷ پرداخته است.

> براساس ماده ۶۱: احتمال کتبی یا شفاهی بودن شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء وجود دارد ، ثبت شکایت کتبی در دفتر کانون انجام میشود و رسید صادر شده نزد دادستان فرستاده میشود و پس از درج شکایت شفاهی در صورت مجلس توسط شاکی امضاء می شود. دادستان برای رسیدگی و اظهار عقیده نسبت به شکایات، شخصا یا از طریق یکی از معاونین اقدام میکند.

> براساس ماده ۶۲: اگر اطلاعاتی درخصوص تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل از هر طریقی به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد؛ پس از مراجعه به دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

> براساس ماده ۶۴: وقتی که دادستان، رسیدگی را انجام داد چنانچه عقیده بر تعقیب داشته باشد باید پس از صدور ادعانامه، آن را برای دادگاه بفرستد ولی درصورتی قرار منع تعقیب، صادر میشود که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد.

مجازات های تعیین شده برای وکیل,نحوه شکایت از وکیل,مقررات شکایت از وکیلپیش از شکایت از وکیل ابتدا بهتر است موضوع دعوا و روند رسیدگی به پرونده را جویا شوید

> براساس ماده ۶۵: ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلاء، قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رییس کانون صادر میشود و در صورت صحیح بودن قرار منع تعقیب توسط دادگاه، آنرا استوار می نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد برایش حکم می دهد.

> براساس ماده ۶۶: وقتی که ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، ارسال شد و موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا آماده بود مامور کانون یا پست سفارشی به شخص مورد تعقیب، دو قبضه ابلاغ می کند تا او هرگونه جوابی دارد در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در طول مدت ده روز پس از ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در طول مدت یک ماه، بدهد.

> براساس ماده ۶۷: زمانیکه دادستان از جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی مطلع شد و دادگاه در زمان مزبور به آن رسیدگی کرد؛ حکم می دهد و اگر دادستان، تمایل به ارائه ی توضیحی داشته باشد یا دادگاه از جانب دادستان، توضیحی را درخواست کند در جلسه رسیدگی استماع می شود و درصورت نیاز به توضیح از شخص مورد تعقیب، صریحا در صورت مجلس ذکر میشود و زمانش به او اعلام می شود که در موعد مقرر، شفاها توضیح دهد یا بصورت کتبی توضیحاتش را برای دادگاه بفرستد ولی اگر پاسخ مشتکی عنه در موقع نرسید و شخصا هم حاضر نشد؛ دادگاه موظف به صدور حکم میشود و حکم مزبور حضوری محسوب است.

در نظر داشته باشید که استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نمیشود بلکه تخفیف مجازات را بهمراه دارد.

توجه کنید که تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

شما می توانید از وکیل طرف مقابلتان، درصورتی که مرتکب تخلفی شده، شکایت کنید.

مجازات های تعیین شده برای وکیل

گاهی اوقات رای دادگاه انتظامی وکلا در پایان رسیدگی، مبنی بر برائت است؛ یعنی باید تشخیص دهد که وکیل، مرتکب تخلفی نشده است. یکی از این مجازات زیر در صورت محکومیت وکیل تعيين میشود:

* اخطار کتبی

* توبیخ با درج در پرونده

* توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

* تنزل درجه

* ممنوعیت وکالت از سه ماه تا سه سال

* محرومیت دائم از شغل وکالت

این رأی به افرادی ابلاغ میشود که از آن ها می توان به وکیل تحت پیگرد، کانون وکلا، دادسرای انتظامی و همچنین شاکی اشاره کرد.

اجباری نبودن انتخاب وکیل

ایده اجباری شدن وکیل در دعاوی از سال ۱۳۵۶، به یک قانون تبدیل شده است ولی این قانون از آن زمان تاکنون، اجرایی نشده است.

لذا تمامی افراد مجبورند که از وکیل برای اقامه دعوا و رسیدگی به آن استفاده کنند. البته، مناطقی از کشور که قابلیت اجرای چنین طرحی را داشت توسط وزارت دادگستری مشخص شد که فقط در این مناطق، استفاده از وکیل اجباری شود. برای کسانی که از نظر مالی نمیتوانند در این مناطق، وکیل استخدام کنند مزایایی در نظر گرفته شده بود تا از اجرای این قانون به شهروندان، فشاری وارد نشود.

درواقع هدف از چنین کاری، اهمیت شاخص عدالت در دعاوی بود تا حق صاحب حقی بخاطر نا آگاهی از قانون و ترتیب رسیدگی در دادگاه، پایمال نشود. سایر کشورهای دنیا از چنین تجربه هایی برخوردارند اما این قانون تا کنون به مرحله ی اجرا نرسیده است. این قانون از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۸۴، بدون آئین نامه بود تا این که قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴ اقدام به تنظیم آیین نامه این قانون نمود. بنابراین امروزه اصحاب دعوا ملزم به انتخاب وکیل نیستند.

در چه صورتی میتوان از وکیل شکایت کرد,شکایت از وکیل مدنی,شکایت از وکیل متخلفانتخاب وکیل برای اصحاب دعوا الزامی نیست

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 12
  • 5
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
ویژه سرپوش