دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۹۰۰۴۱

معرفی کامل رباخواری و اقسام ربا

رباخواری,رباخواری یعنی چه,ربا خواریرباخواری از خطرناکترین آفتهای اجتماعی، و از گناهان بزرگ به شمار می‌رود
گاهی اوقات افراد به دلیل احتیاج و اضطرار در زندگی روزمره خود به ربا روی می آورند. یکی از گناهان کبیره، ربا خواری میباشد که این کلمه در قرآن، نوعی جنگ با خدا و رسول خداست و از این عمل در قانون و شریعت اسلام و ادیان دیگر، بعنوان عملی ناپسند یاد میشود که مورد تقبیح قرار گرفته است. در این مطلب از سرپوش درباره انواع رباخواری و ارکان جرم ربا توضیحاتی داده شده است.

رباخواری

رباخواری یعنی یک شخص، اقدام به دریافت وجه یا مال اضافی از شخص دیگری بنماید. توافق طرفین برای دریافت و پرداخت وجه اضافی برای تحقق این جرم اکنفا می کند. ربا در سوره هاى نساء، آل عمران، بقره و روم در قرآن کریم، یک عمل نامشروع و حرام معرفی شده است. بنابراین رباخواری به این دلیل ، یک جرم محسوب میشود که برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی در نظر گرفته شده است.

اقسام ربا

انواع ربا در اسلام، شامل ربا در قرض و ربا در معامله به شرح زیر میباشد :

-  ربا در قرض:

اگر کسى در ازای قرض دادن پولی به شخص دیگر، شرط کند که قرض گیرنده، باید مبلغی را به غیر از مبلغ اصلی در موقع پس دادن قرض بپردازد؛ مرتکب رباى در قرض شده است. مبلغ مازاد، چه کم و چه زیاد، مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد اینست که مبلغ مازاد به هر اندازه ای به عنوان ربا تلقی می شود. اگر قرض گیرنده، مبلغ مازادی را با رضایت خود به طرف مقابلش هبه کند چون در دایره توافق و شرط قرار نمی گیرد و از قبلش هیچ توافقی صورت نگرفته است و قرض گیرنده به میل خود هبه کرده است؛ بنابراین ربا نیست. 

- ربا در معامله:

به قرار گرفتن دو چیز از یک جنس در مقابل هم بعنوان ثمن و مثمن، به شرطی که مقدار یکی از آن ها بیشتر از دیگری باشد؛ ربا در معامله می گویند، به عنوان نمونه ۱۵ کیلو برنج مرغوب در مقابل ۱۲ کیلوبرنج متوسط. بنابراین جنس در این نوع ربا از اهمیت به سزایی برخوردار است و در صورت که رد و بدل شدن زیاده ای در این میان، ربا محسوب می شود.

ارکان جرم ربا

در قانون و فقه اسلامی به رباخواری، جرم میگویند. این جرم درصورت داشتن سه رکن قانونی، مادی و معنوی، محقق شده و قابل مجازات میباشد .

* رکن قانونی جرم رباخواری:

هیچ فعل یا ترک فعلی بنابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، جرم نیست مگر آنکه توسط قانون مجرمانه تلقی شود. وظیفه ی دولت برطبق اصل ۴۹ قانون قانون اساسی اینست که با اخذ ثروت های ناشی از ربا و …، آنرا به صاحب اصلی اش برگرداند و چنانچه صاحبش را تشخیص نداد؛ آنرا به بیت المال بدهد. همچنین کتاب تعزیرات ربا براساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان جرم محسوب میشود که برای آن مجازاتی در نظر گرفته اند.

رباخواری,رباخواری چه حکمی دارد,ربا و رباخواریربا در اسلام حرام است

* رکن مادی جرم ربا:

برای تحقق جرم ربا باید عمل مادی که اصولا انجام فعل است؛ صورت بگیرد. رکن مادی جرم ربا برطبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، شامل دریافت کردن ، پرداختن و واسطه شدن بین دریافت و پرداخت می باشد.

کسی که به جرم ربا مرتکب میشود باتوجه به واژه دو یا چندنفر در صدر ماده ۵۹۵، به عنوان شخص حقیقی محسوب میشود و درصورت تحقق یافتن معامله ربوی در بین شخص حقیقی و حقوقی، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی می باشد.

* رکن معنوی جرم ربا:

جرائم رباخواری رکن معنوی جرم ربا دربرگیرنده ی سوء نیت عام یا همان قصد فعل مجرمانه میباشد که مرتکب میخواهد در آن ربا کند و سوء نیت خاص که مرتکب، آنرا انجام می دهد با این که نسبت به ربا بودن و حرام و جرم بودنش آگاه است.

معاملات ربوی

معاملات ربوی را قرضی و عاملی تشکیل می دهد. در واقع به معاملاتی که دریافت کننده ربا بدون انجام هیچ عمل و یا تلاشی، مازادی که مستحقش نیست را دریافت کند؛ معاملات ربوی میگویند.

این عمل، علاوه بر قبیح بودنش، از اهمیت به سزایی در تبانی اقتصاد برخوردار است.

قراردادهای غیرربوی

یک معامله به شرطی ربوی نیست که صرفا طرفین در سود، شریک نباشند و در صورت ورود ضرر بپذیرند که در زیان همدیگر، شریک هستند. یکی از شروط ربوی شدن معامله اینست که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی با هم شریک نباشند و تنها یک طرف، قصد دریافت سود قطعی را بدون توجه به سود حاصله داشته باشد. بنابراین درصورت تعيين بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی، ربا محسوب نمیشود و تأثير به سزایی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور دارد.

البته طرفین میتوانند در صورت ضرر در اصل مال با یگدیکر توافق کنند که یکی از طرفین عامل ضرر، به صورت بلاعوض به میزان ضرر، به طرف مقابلش تملیک کند که چنین قراردادی ربوی نیست و با این وجود، طرفین در اصل ماجرا بعنوان شریک در سود و زیان محسوب می شوند.

اگر صاحب ربا مجهول الهویت باشد، حکم چیست؟

چنانچه صاحب مال بر اساس قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۹۵، مشخص نباشد؛ این مال با توجه به اینکه جزء اموال مجهول المالک قرار میگیرد به ولی فقیه داده میشود.

رباخواری چه گناهی است,رباخواری از نظر اسلام,ارکان جرم رباربا در اسلام دارای دو قسم ربا در قرض و ربا در معامله می باشد

تفاوت رباخواری و مضاربه

رباخواری از یک کارگر، فرصت اندیشه و عمل را می گیرد؛ به این صورت که کارگر برای فراهم کردن سریعتر سود کلان رباخوار، تلاش می کند تا دردسری برایش بوجود نیاید. لذا برای انجام چنین عملی، اندیشه ی آزاد ندارد و دست به هر کاری می زند و بخاطر عجول بودنش به سراغ کارهای کم درآمد میرود و همین امر باعث میشود که هستی خود را از دست بدهد. مخصوصا افراد ضعیف و نوپا به منظور حفظ حیثیت و آبرو، به سراغ کارهای کم سود میروند و به دلیل پرداخت سود ثابت و مقرر از سرمایه ای که در دست دارند؛ به تدریج ، خود را به نابودی می کشانند و هستی خود را تباه می سازند.

در صورت عدم تعيين سود ثابت در«  مضاربه » و الزام شخض به پرداخت سهم مشاع درآمد، اگر سرمایه متحمل ضرر شود؛ از کیسه کارفرما رفته است. لذا کارگر، بهترین و شایسته ترین کارها را با خیال راحت و اندیشه ای آزاد انتخاب می کند و شتابزده عمل نمیکند؛ به همین خاطر، پیوسته موفق است. براساس تجربه، افرادی که قصد سروسامان دادن به زندگی خود با وامهای ربوی را داشته اند، بیشتر غرق در گرداب بدبختی و بیچارگی شده اند.

مجازات جرم رباخواری

با توجه به جرم بودن رباخواری در قانون اساسی، تمامی قراردادهای مربوط به فرد مقرض، مقترض و واسطه، باطل می باشد؛ به همین دلیل، مجازاتی نظیر شش ماه تا سه سال حبس تعزیری بهمراه هفتاد و چهار ضربه شلاق توسط قانونگذار تعیین شده است. جزای نقدی آن که مجرم باید بپردازد به میزان آن مال و رد مبلغ اضافه به صاحب مال می باشد.

نحوه ی اثبات جرم ربا خواری  

قانون مجازات اسلامی به بیان شهادت شهود، اقرار و... در بخش ادله اثبات جرم پرداخته است. جرم رباخواری را می توان از طریق اقرار و شهادت شهود و مطلعین، اثبات کرد. البته مدارک و مستندات میتوانند کمک بسیاری به علم قاضی بنمایند. اثبات این جرم، با توجه به اینکه رباگیرنده، هیچ مدرکی را به ربا دهنده نمی دهد و سندی امضاء نمی کند؛ دشوار است. از جرم رباخواری به عنوان یکی از جرایم غیرقابل گذشت یاد میشود؛ یعنی مسئولیت ربادهنده با گذشت ربادهنده، زائل نمی شود و همچنین این جرم برای رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و مدعی العموم راسا میتواند این جرم را تعقیب کند.

رباخواری در قانون,رباخواری چیست,رباخواری یعنی چهرباخواری در قانون و فقه اسلامی جرم شاخته میشود

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 12
  • 5
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
فردریش نیچه نگاهی ژرف به زندگینامه و اندیشه‌های فردریش نیچه

تاریخ تولد: ۱۵ اکتبر ۱۸۴۴

محل تولد: روکن، آلمان

حرفه: فیلسوف و منتقد فرهنگی

درگذشت: ۱۹۰۰ میلادی

مکتب: فردگرایی، اگزیستانسیالیسم، پسانوگرایی، پساساختارگرایی، فلسفه قاره‌ای

ادامه
هدیه بازوند بیوگرافی هدیه بازوند؛ بازیگر کرد سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۲۷ مرداد ۱۳۶۶

محل تولد: بندرعباس، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۶ تاکنون

تحصیلات: فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی معماری

ادامه
سانجیو باجاج بیوگرافی سانجیو باجاج میلیارد و کارآفرین موفق هندی

تاریخ تولد: ۲ نوامبر ۱۹۶۹

محل تولد: هندی

ملیت: هندی

حرفه: تاجر، سرمایه گذار و میلیارد 

تحصیلات: دکتری مدیریت از دانشگاه هاروارد

ادامه
محمد مهدی احمدی بیوگرافی محمدمهدی احمدی، داماد محسن رضایی

تاریخ تولد: دهه ۱۳۶۰

محل تولد: تهران

حرفه: مدیرعامل بانک شهر

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران، کارشناسی اقتصاد بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

نسبت خانوادگی: داماد محسن رضایی، برادر عروس قالیباف، برادر داماد رحمانی فضلی

ادامه
ویژه سرپوش