۰۸:۵۸ - ۲۷ تير ۱۳۹۸ کد خبر: ۹۸۰۴۰۷۷۶۹
بانک و بیمه

۵۱ درصد چک های بانکی در سه استان صادر شد

تهران و اصفهان رکورد دار صدور چک های بی محل

چک های بانکی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
تعداد و ارزش چک‌های برگشتی یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است؛ شاخصی که یکی از نشانه‌های اعتماد و همچنین رونق بازار محسوب می‌شود.

براساس تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال، حدود ۶۱۷ هزار فقره چک برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۴۲هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو میلیون و ۲۰۰هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در خرداد امسال ۵۰.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۳.۱ درصد، ۹.۹ درصد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۴.۲درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۲.۳ درصد)، خراسان رضوی (۶ درصد) و اصفهان (۵.۹درصد) مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بالغ بر ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۴۸ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۵ درصد و ۱۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۰.۶درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۸.۹درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در خردادماه ۱۳۹۸، در استان تهران حدود دو میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۹۵ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۱.۴ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۹ درصد)، البرز (۹۲.۲ درصد) و یزد (۹۱.۷ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۵ درصد)، کرمان (۸۶ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۶.۷ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹۳.۶ درصد)، ایلام (۹۲.۲ درصد) و گیلان (۹۱.۵ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کردستان (۸۳.۵ درصد)، هرمزگان (۸۴.۴ درصد) و کرمان (۸۴.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

حدود ۶۱۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹۴ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ۱۸۶ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹.۴درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۸.۶درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کردستان (۱۶.۵ درصد)، هرمزگان (۱۵.۶ درصد) و کرمان (۱۵.۴ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۶.۴ درصد)، ایلام (۷.۸ درصد) و گیلان (۸.۵ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

علل برگشت خوردن چک

حدود ۵۹۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۷۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

رکوردداران چک بی‌محل

طبق آمار بانک مرکزی در خرداد ماه امسال بیشترین تعداد چک‌های برگشتی با ۱۸۶ هزار و ۱۰۰ فقره متعلق به استان تهران است که ارزش آن نیز به ۴ هزار و ۵۰۸ میلیارد و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. براین اساس استان تهران ۳۰.۲ درصد کل چک‌های برگشتی از نظر تعداد و ۴۸.۲ درصد از نظر ارزش را به خود اختصاص داده است.

اصفهان رتبه دوم چک‌های برگشتی را دراختیار دارد. در این ماه فعالان اقتصادی این استان ۶۷ هزار و ۷۰۰ فقره چک بی‌محل صادر کرده‌اند که ۱۱ درصد کل چک‌های برگشتی کشور را شامل می‌شود. ارزش این چک‌ها نیز به ۶۹۵ میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد که ۷.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی کشور است.

همچنین خراسان رضوی با سهم ۷.۴درصدی از نظر تعداد و ۶.۷درصدی از نظر ارزش در رتبه سوم قرار دارد. دراین استان ۴۵ هزار و ۷۰۰ فقره چک برگشتی به ارزش ۶۲۸ میلیارد تومان صادر شده است. آذربایجان شرقی هم با ۳۸ هزار و ۹۰۰چک برگشتی به ارزش ۳۵۳میلیارد تومان که ۶.۳ درصد از تعداد چک‌های برگشتی و ۳.۸ درصد از ارزش آن را در اختیار دارد چهارمین استان صادرکننده چک‌های برگشتی است. در رتبه پنجم نیز استان یزد قرار دارد که دراین ماه ۳۷ هزار و ۵۰۰ فقره چک به ارزش ۲۹۴میلیارد تومان برگشت داده شده است. این استان ۶.۱ درصد از تعداد کل و ۳.۱ درصد از ارزش چک‌های برگشتی کل کشور را شامل می‌شود.

کم‌ترین چک‌های برگشتی

برپایه این آمار کم‌ترین تعداد چک‌های برگشتی با ۴۰۰ فقره به مناطق آزاد کشور اختصاص دارد که ارزش آن ۸.۸ میلیارد تومان بوده است. این مناطق یک دهم درصد از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی کشور را داشته‌اند. پس از مناطق آزاد، استان ایلام با ۵۰۰ فقره چک به ارزش ۴.۴میلیارد تومان قرار دارد که سهم این استان نیز به یک دهم درصد می‌رسد. استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۶۰۰ فقره چک برگشتی و ارزش ۴ میلیارد تومان جزو استان‌هایی با کمترین چک برگشتی بوده است که سهمی برابر با یک دهم درصد داشته است. این درحالی است که هرچند از نظر تعداد چک برگشتی این استان در رتبه سوم کمترین دارندگان چک بی‌محل قرار دارد ولی از نظر ارزش چک‌ها رتبه نخست کمترین را به خود اختصاص داده است.

سیستان و بلوچستان نیز با سهم ۳دهم درصدی رتبه بعدی را دراختیار دارد. دراین ماه هزار و ۹۰۰ فقره چک به ارزش ۲۵ میلیارد تومان دراین استان برگشت خورده است. همچنین خراسان شمالی با ۲ هزار و ۱۰۰ فقره چک و ۲۳.۳ میلیارد تومان ۳ دهم درصد کل تعداد چک‌های برگشتی و ۲دهم درصد از مبلغ چک‌های برگشتی کل کشور را دراختیار دارد.

۳ نکتــه

■ در خرداد امسال ۵۰.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد

■ ماه گذشته در کل کشور ۹.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است

■ آما نشان می دهد کم‌ترین تعداد چک‌های برگشتی با ۴۰۰ فقره به مناطق آزاد کشور اختصاص دارد

چک های بانکی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه

iran-n​ewspaper.‎​com
  • 10
  • 1
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقمبا این خبر مخالفم
4.5 stars from 11 votes
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
هرویه میلیچ,هروویه میلیچ,بیوگرافی هرویه میلیچ بیوگرافی هروویه میلیچ، مدافع جدید استقلال

نام اصلی:   هروویه میلیچ

زادروز:   ۱۰ مهٔ ۱۹۸۹ ‏

زادگاه:  اوسییک، کرواسی

قد:  ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)

 وزن:  ۷۴ کیلو

پست:  مدافع چپ / وینگر

ادامه
مانوئل پوکیارلی,بیوگرافی مانوئل پوکیارلی,عکس های مانوئل پوکیارلی بیوگرافی مانوئل پوکیارلی + تصاویر مراسم ازدواجش

بیوگرافی مانوئل پوکیارلی

نام کامل: مانوئل پوکیارلی (manuel pucciarelli)

تاریخ تولد: ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ‏

زادگاه: پراتو

قد: ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ)

پست : مهاجم دوم/هافبک هجومی

ادامه
مودیبو مایگا,بیوگرافی مودیبو مایگا بیوگرافی مودیبو مایگا، بازیکن جدید پرسپولیس

نام کامل:مودیبو مایگا

تولد:۳ سپتامبر ۱۹۸۷ ‏

زادگاه:باماکو، مالی

قد:۱٫۸۵ متر( ۶ فوت ۱ اینچ)

پست:مهاجم، هافبک

ادامه
فرناندو کانسین,بیوگرافی فرناندو کانسین,عکس های فرناندو کانسین بیوگرافی فرناندو کانسین + عکس همسرش

نام کامل: فرناندو کانسین ماتوس

نام  به انگلیسی: Fernando Canesin Matos

زادروز: ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۲ ‏

زادگاه: ریبرآ پرتو، برزیل

قد: ۱٫۷۶ متر

پست: هافبک

ادامه
شیخ دیاباته,بیوگرافی شیخ دیاباته,بازیکن جدید استقلال بیوگرافی شیخ دیاباته مهاجم جدید استقلال

نام کامل: شیخ تیدیانه دیاباته( فرانسوی:Cheick Tidiane Diabaté)

تاریخ تولد: ۱۹۸۸

محل تولد: باماکو، مالی

قد: ۱٫۹۴ متر

پست: مهاجم

باشگاه سابق: الامارات

ادامه
کالدرون,بیوگرافی کالدرون,گابریل کالدرون بیوگرافی گابریل کالدرون (سرمربی جدید پرسپولیس)

نام کامل: گابریل اومبرتو کالدرون (Gabriel Humberto Calderón)

تاریخ تولد: ۷ فوریهٔ ۱۹۶۰

محل تولد: راوسون، آرژانتین

باشگاه سابق: القطر

باشگاه کنونی: پرسپولیس (سرمربی)

ادامه
آنته چاچیچ,بیوگرافی آنته چاچیچ,عکس های آنته چاچیچ بیوگرافی آنته چاچیچ

نام کامل: آنته چاچیچ

زادروز: ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۳

زادگاه: زاگرب، یوگسلاوی

پست: سرمربی

تحصیلات : فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی

ادامه
آندره آ استراماچونی,بیوگرافی آندره آ استراماچونی,استراماچونی بیوگرافی آندره آ استراماچونی، سرمربی جدید استقلال (+عکس همسر)

نام کامل: آندره آ استراماچونی

تاریخ تولد: ۱۸ ژوئن ۱۹۷۶

محل تولد: رم، ایتالیا

حرفه: مربیگری فوتبال

باشگاه فعلی: استقلال تهران

 

ادامه
مارک ویلموتس,بیوگرافی مارک ویلموتس,ویلموتس بیوگرافی مارک ویلموتس (+سوابق فوتبالی)

گزیده‌ای از بیوگرافی مارک ویلموتس

نام کامل: مارک روبر ویلموتس

تاریخ تولد: ۲۲ فوریهٔ ۱۹۶۹ ‏(۵۰ سال)

محل تولد: ژودوآنی، بلژیک

قد: ۱ متر و ۸۳ سانتی متر

 

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید