جمعه ۰۳ بهمن ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۸۰۰۰۲۳

بیمه اختیاری چیست؟/ تفاوت بیمه اختیاری با بیمه حِرف و مشاغل آزاد چیست؟

بیمه اختیاری,تعریف بیمه اختیاری,مزایای بیمه اختیاریمتقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند
بیمه اختیاری نوعی از بیمه تامین اجتماعی است که متقاضی، مبلغ آنرا خود پرداخت نموده و از تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند می گردد. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواستار انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می شود و مکلف است خود، حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کند.

بیمه اختیاری چیست؟

بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. فردی که درخواست این نوع بیمه را دارد باید مستقیما با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه درخواست کتبی و تحویل اسناد و مدارک، خواستار انعقاد قرارداد بیمه اختیاری شود. بعد از بررسی و تائید، شخص تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گرفته و مشمول قانون های مربوط به این نوع بیمه می شود. سازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه مکلف است حداکثر ظرف دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند. این نوع بیمه به خاطر تداوم پرداخت حق بیمه تا رسیدن به شرایط استفاده از خدمات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی مانند بازنشستگی و ازکارافتادگی یا مستمری فوت بوجود آمده و برای انعقاد آن احتیاج به ۳۰ روز سابقه قبلی در سازمان تامین اجتماعی است.

درصد حق بیمه در بیمه اختیاری

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق سالیانه می باشد. دولت نیز پرداخت ۳ درصد از حق بیمه را بر اساس قانون تامین اجتماعی (ماده ۲۸) متعهد گردیده است.

تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان اختیاری

خدماتی مانند ازکار افتادگی، فوت، تعهداتی مثل درمان، هزینه های پروتز و اروتز، هزینه های تدفین کمک هزینه ازدواج، ازکار افتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و بیمه بیکاری شامل بیمه شدگان اختیاری نمی شود؛ چون این بیمه شدگان دارای کارفرما نیستند همینطور در کارگاه های مشمول قانون کار اشتغال ندارند و خود مستقیما خواهان ادامه بیمه اختیاری هستند. به غیر از موارد فوق شرایط مربوط به برخورداری از خدماتی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، مستمری بازماندگان و … همانند بیمه شدگان اجباری است.

شرایط لازم برای دریافت بیمه اختیاری

حتماً باید شرایط زیر برای دریافت بیمه اختیاری را داشته باشید:

- لااقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

- برای اخذ بیمه اختیاری باید حداکثر سن مجاز ۵۰ سال برای خانم ها و آقایان باشد.

- در‌صورتی‌که سنتان بالای ۵۵ بود؛ به عنوان مثال شما ۵۷ سال سن دارید و میخواهید بیمه اختیاری شوید، باید ۲ سال سابقه حق بیمه را پرداخت کنید یا چنانچه ۶۰ سال دارید ۵ سال را باید پرداخت کنید.

- در صورتیکه سابقه پرداخت حق بیمه بالای ۱۰ سال را دارید، شرط سنی برای شما لحاظ نمی شود و با هر سنی میتوانید مشمول بیمه اختیاری شوید.

- اگر با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه شرایط لازم برای بازنشستگی را داشته باشید، ۱۰ روز از سی روز میانگین حقوق ۲ سال آخر که پرداخت کردید را اخذ می کنید.

- متقاضیانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط سنی معاف اند و با هر سنی میتوانند مشمول بیمه اختیاری شوند.

- اگر بیمه شده ای یکبار با سازمان قرارداد بیمه اختیاری منعقد نموده باشد تا سه بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری را بدون شرط سنی خواهد داشت.

- دوران انقطاع جزء بیمه اختیاری و سوابق شخص منظور نخواهد شد. برای افرادی که بیش از سن مقرر سن دارند، سوابق انتقالی از صندوق های دیگر برای تامین سابقه مورد نیاز محاسبه نخواهد شد.

- اگر متقاضی بیمه اختیاری با ارائه مدارک و اسناد غیرقانونی و جعلی اقدام به انعقاد قرارداد کند، بیمه او قطع می شود و نمی تواند از مزایای سازمان استفاده کند.

بیمه اختیاری و سنوات,بیمه اختیاری,حق بیمه اختیاریمتقاضی بیمه اختیاری می‌تواند برای انعقاد بیمه اختیاری با سازمان وکیل بگیرد

نحوه عقد قرارداد بیمه اختیاری

متقاضی بیمه اختیاری باید با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است، فرم مربوطه را دریافت و تکمیل کند، بعد آنرا همراه یک قطعه عکس و رسید اخذ شده از شعبه ارائه کند.

پس از انجام اقدامات فوق، شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست بیمه اختیاری در دفتر شعبه، وضعیت متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق وی بررسی و نتیجه را اعلام کند.

بررسی شعبه شامل سن، سابقه، معرفی به کمیسیون پزشکی و دریافت نتیجه و دیگر مراحل اداری است. اگر متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ اعلام آن برای انعقاد قرارداد به شعبه مراجعه کند و حداکثر ظرف ده روز بعد از انعقاد قرارداد بیمه اختیاری، حق بیمه را از تاریخ درخواست به صورت یک جا پرداخت نماید.

مراحل درخواست بیمه اختیاری

در ادامه مراحل درخواست بیمه اختیاری را مشاهده می کنید:

>> درصورتی که دو شرط زیر را همزمان داشته باشید از اعزام به معاینه معاف می شوید:

۱. در زمان تقاضای بیمه اختیاری، کم تر از ۹ ماه از تاریخ آخرین قطع بیمه گذشته باشید.

۲. قبل از آخرین قطع بیمه ۳۶۵ روز پیوسته دارای سابقه باشید.

>> همینطور مراحل زیر برای تکمیل مدارک لازم برای تقاضای بیمه اختیاری باید انجام گیرد:

۱- احراز هویت و تکمیل درخواست بیمه اختیاری و برگه های مربوطه (فرم درخواست بیمه اختیاری، فرم شماره ۱ تا ۳ معاینات)

۲- ثبت درخواست بیمه اختیاری در روز مراجعه (بعد از عقد قرارداد و پرداخت بموقع، سابقه بیمه شما از روز نخست مراجعه ثبت می شود.)

۳- البته اگر پرونده شما در شعبه موجود باشد و احتیاج به معاینه نداشته باشید، در همان روز قرارداد منعقد شده و بیمه اختیاری برای شما فعال می شود.

مبلغ پرداخت بیمه اختیاری

نرخ پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان اختیاری اعم از متقاضیان جدید و افرادی که سابقاً بیمه اختیاری بوده اند معادل ۲۶% مبنای پرداخت حق بیمه مورد قرارداد (۲۶ درصد از حقوقی که به تامین اجتماعی اعلام کردید) جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و درمان می باشد.

مهلت پرداخت حق بیمه اختیاری

بیمه شدگان اختیاری موظف اند حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در غیر اینصورت قرارداد منعقد شده از نخستین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می شود و ادامه بیمه موکول به درخواست جدید خواهد بود. نخستین پرداخت حق بیمه اختیاری باید هم زمان با انعقاد قرارداد صورت گیرد.

شرایط بیمه اختیاری,مدارک بیمه اختیاری,بیمه اختیاریدر بیمه اختیاری متقاضی باید حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد

تفاوت بیمه اختیاری با بیمه حِرف و مشاغل آزاد

به طور خلاصه دو نوع بیمه خویش فرما داریم؛ یکی بیمه اختیاری و دیگری بیمه خویش فرمای صاحبان حِرف و مشاغل آزاد.

نخستین تفاوتی که مشهود می ­باشد، پرداخت نرخ حق بیمه است. در بیمه­ اختیاری همان­طور که پیش­تر گفته شد، نرخ حق بیمه­ ماهانه ۲۶% می­ باشد که شامل ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت می­ شود ولی در بیمه­ مشاغل آزاد قانون­گذار سه راه با امتیازات متفاوت در پیش روی متقاضی نهاده است؛

۱. نرخ حق بیمه با ۱۲% که تنها مادامی که بیمه­ شده بازنشسته شود مستمری دریافت می ­کند و مزایای فوت و از کارافتادگی به ایشان تعلق نمی گیرد.

۲. نرخ حق بیمه­ ۱۴% که علاوه بر بازنشستگی مادامی که بیمه­ شده قبل یا بعد از بازنشستگی فوت نماید، بازماندگان و افراد مورد سرپرستی ایشان واجد دریافت مستمری می ­باشند.

۳. در آخر نرخ حق بیمه ۱۸% که علاوه بر تعهدات بلند مدت مشابه بیمه اختیاری، امتیاز از کارافتادگی کلی شخص متقاضی را هم پوشش می ­دهد.

حداکثر سن برای ورود به بیمه­ اختیاری، برای آقایان و خانم­ ها ۵۰ سال می ­باشد و به ازای هر سال مازاد سنی نیازمند یک سال سابقه بیمه می ­باشد؛ این درحالی است که در بیمه مشاغل آزاد بدون تغییر تنها صرفا به ازای هر سال مازاد سنی نیازمند دو سال پیشینه بیمه می­ باشد.

بیمه اختیاری,بیمه اختیاری شرایط,چگونگی پرداخت بیمه اختیاریمتقاضی می‌تواند در شعبه محل یا شهر اقامت خود، بیمه اختیاری درخواست کند

گردآوری: بخش اقتصاد سرپوش

  • 18
  • 1
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهدی قائدی,مهدی قائدی بازیکن استقلال,عکس از مهدی قائدی بیوگرافی مهدی قائدی و حواشی او در تیم استقلال

تاریخ تولد: ۱۴ ماه آذر ۱۳۷۷

محل تولد: بوشهر

قد: ۱۶۶ متر

پست: وینگر

ملیت: ایرانی

ادامه
حضرت معصومه (س),محل دفن حضرت معصومه (س),زندگی نامه حضرت معصومه (س) زندگینامه حضرت معصومه (س) و علت وفاتش

زاده:۱ ذی القعده سال ۱۷۳ هجری قمری

زادگاه: مدینه

درگذشت:۱۰ ربیع الثانی سال ۲۰۱ هجری قمری

محل دفن: شهر قم کشور ایران

طول عمر: ۲۸ سال

ادامه
استیون هاوکینگ,زندگی نامه استیون هاوکینگ,استیون هاوکینگ کیست زندگی نامه استیون هاوکینگ فیزیکدان و دانشمند معروف انگلیسی (+ تصاویر)

زاده: ۸ ژانویهٔ ۱۹۴۲

زادگاه: آکسفورد، انگلستان

محل زندگی: انگلستان

ملیت: انگلستان

درگذشت: ۱۴ مارس ۲۰۱۸ 

ادامه
احمد نوراللهی,احمد نوراللهی بازیکن پرسپولیس,ازدواج احمد نوراللهی بیوگرافی احمد نوراللهی یکی از بازیکن های لیگ برتر ایران

تولد: ۱۲ بهمن ۱۳۷۱

زادگاه: ایران

قد: ۱٫۸۵ متر

پُست: هافبک

ملیت: ایران 

ادامه
سینا حجازی,سینا حجازی بیوگرافی,عکس های سینا حجازی بیوگرافی سینا حجازی بازیگر و خواننده ایرانی سبک پاپ + مصاحبه و تصاویر خانوادگی

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱۱/۰۳

محل تولد: اصفهان

سبک: پاپ، رگی

ساز: کوبه ای

سال های فعالیت: ۱۳۸۶ تاکنون

ملیت: ایران

ادامه
آقا محمد خان قاجار,زندگینامه آقا محمد خان قاجار,دلیل بیماری آقا محمد خان قاجار زندگی نامه آقا محمد خان قاجار اولین شاه دودمان قاجار در ایران

زادگاه: ۷ محرم ۱۱۵۵ ه‍.ق  

زاده: استرآباد

درگذشته: ۲۱ ذی‌الحجه ۱۲۱۱ ه‍.ق

آرامگاه: نجف

سلطنت: ۱۷۹۶ تا ۱۷۹۷ میلادی

دین: اسلام

ادامه
سیامک نعمتی,بیوگرافی سیامک نعمتی بازیکن پیکان,عکسهای سیامک نعمتی بیوگرافی سیامک نعمتی بازیکن فوتبال اهل ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۸ فروردین ماه ۱۳۷۳

محل تولد: سوادکوه

پست: هافبک دفاعی - مهاجم

ملیت: ایرانی

قد: ۱٫۷۸ متر

ادامه
فریبا نادری,فریبا نادری و مسعود رسام,فریبا نادری بازیگر بیوگرافی فریبا نادری و چگونگی بازیگر شدن او (+ تصاویر خانوادگی)

تاریخ تولد: ۲۳ فروردین ماه ۱۳۶۳

پیشه: بازیگری و مدلینگ

سالهای فعالیت: ۱۳۸۲ تاکنون

همسرها: مسعود رسام (فوت شده)، مهرداد طباطبایی

ملیت: ایرانی

ادامه
کایلی جنر,زندگی نامه کایلی جنر,عکسهای کایلی جنر بیوگرافی کایلی جنر زیباترین دختر ثروتمند جهان + تصاویر خانوادگی

زاده: ۱۰ آگوست ۱۹۹۷

زادگاه: لوس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا 

ملیت: ایالات متحده آمریکا 

پیشه: شخصیت تلویزیونی، شخص طراز اول جامعه، مانکن

علت شهرت: عضو خانواده کارداشیان و جنر

ادامه
ویژه سرپوش