سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۶۰۰۰۸۴

معرفی عوامل ایجاد و رشد تروریسم (+ انواع تروریست)

تروریسم,تروریسم سازمانی,تروریسم دولتیتروریسم یکی از عوامل اصلی تهدید جامعه به‌شمار می‌رود
تروریسم یکی از واژه هایی است که امروزه در ادبیات سیاسی دنیا کاربرد بسیار گسترده ای یافته است. پدیده سیاسی تروریسم بعنوان عامل محرکه تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... جایگزین پدیده های سیاسی شناخته شده مانند انقلابات، جنگ ها (جنگ های تمام عیار دو یا چند واحد سیاسی با ماهیت مشخص در قالب دولت های ملی)، کودتاها، شورش ها و ... شده است.

تروریسم

هراس افگنی یا تِروریسم که در زبان فارسی از آن با عنوان وحشت افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، بالاخص بر علیه غیر نظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته، در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» در دست نیست.

به عبارت دیگر تروریسم یا تروریست به مکتبی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفا با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، ترس و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. به شخص، گروه یا دولتی که مکتب تروریسم را پذیرفته باشد و آنرا جهت رسیدن به اهداف و آرمان هایش به مرحله اِعمال رسانده باشد، تروریست گفته می شود. برای تمایز تروریست از مبارزه راه آزادی سه معیار مطرح شده است:

۱. تفاوت در روش جنگی

۲. انقلابیون یا مبارزان راه آزادی با نظام حاکمیت ظالمانه می جنگند

۳. تروریستها با رژیمهای خودکامه هم پیمانند

گونه های مختلف از تروریسم در تقسیم بندی های متفاوتی قابل بازشناسی است. دركنار انواع گوناگون تروریسم، تقسیم بندی های مختلفی از گونه های تروریست وجود دارد كه هر یك بر پایه مبنا و معیاری خاص شكل گرفته است. 

انواع تروریست

در ساده ترین تقسیم بندی از انواع تروریسم، میتوان به الگویی اشاره كرد كه طبق عوامل تروریسم، این پدیده را به سه گروه تروریسم فردی وتروریسم سازمانی و تروریسم دولتی تقسیم كرده است.

۱. تروریست فردی:

تروریست فردی عملیاتی است که توسط فرد یا افراد مشخصی انجام می گیرد و فاقد سازمان دهی معین هدایت شده از طرف یک مجموعه سازمان یافته است؛ مانند ترور امین السلطان، نخست وزیر و صدر اعظم ضد مشروطه محمد علی شاه قاجار، که توسط عباس آقا صراف تبریزی صورت گرفت و این اقدام نتایج سیاسی فراوانی را به دنبال داشت و نیروهای سیاسی مشروطه خواه از این ترورها بهره های فراوانی بردند ولی اقدام عباس آقا صراف تبریزی اقدامی فردی و فاقد سازماندهی بوده است و بعضی ترور ناصر الدین شاه قاجار، توسط میرزا رضای کرمانی، را نیز از جمله همین موارد ترور فردی می دانند.

این که شخص واحدی، بدون هیچ پیوند سازمانی، تصمیم به حذف شخصیتی سیاسی و یا دست یافتن به یک برنامه گسترده اجتماعی می گیرد. البته این اقدام اکثراً، امکان دارد توسط طبقات پایین و زیردست جامعه صورت گیرد و ظلم های اجتماعی و نابسامانی و بی عدالتی در رواج این تصمیمات بی تأثیر نیست که از این گروه از ترورها میتوان به قتل خلیفه دوم عمر توسط فیروز ابولولو اشاره کرد. به همین علت برخی این نوع ترور و همچنین ترور بر ضد حاکمیت ها را، هر چند سازمان یافته باشد، تروریسم سفید نام گذاری کرده اند.

تروریست حقیقی,تروریست,انواع تروریسمتروریست محصول دنیای مدرن، تضاد و نابرابری است

۲. تروریسم سازمانی:

در نقطه مقابل تروریسم فردی، تروریسم سازمانی قرار دارد. تروریسم سازمانی به آن نوع از تروریسم گفته می شود كه یك سازمان، اجتماعی، سیاسی یا نظامی، دولتی یا غیر دولتی با انگیزه های گوناگون، اقدام به حذف عناصر دولتی یا مخالف خود بنماید و اقدام آن در چارچوب اهداف سازمانی بوده باشد. عمده ترورهای مهم در تاریخ از این نوع ترورها بوده است. این نوع ترور میتواند در دو سطح ملی و بین المللی صورت گیرد. در سطح ملی، گروههای سازمان یافته اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به اهداف خود دست به حذف مخالفان خود می زدند و یا كسانی را كه معتقد هستند در رسیدن آنان به اهداف سیاسی شان ممانعت و یا مخالفت ایجاد خواهند كرد از میان بر میدارند. مهمترین تفاوت ترور فردی و سازمانی در هدف و تشكیلات سازمانی است. 

در خیلی از موارد شاهد تلفیق تروریسم سازمان یافته با تروریسم دولتی هستیم چون دولت ها هم تحت شرایطی در صدد حمایت، هدایت، حتی عملیاتی كردن و بهره برداری از حملات تروریستی هستند. نگاهی تاریخی به حملات تروریستی بر این واقعیت اشاره دارد كه اغلب اعمال تروریستی در دنیا به شكل برنامه ریزی شده و سازمان یافته تحت اقدامات پوششی صورت گرفته است.

۳. تروریسم دولتی:

اقدام براندازانه و به کارگیری تروریسم دولتی علیه نیروهایی که ضد تروریسم محبوب و مطلوب آمریکایی عمل کنند.  کلمه تروریسم دولتی واژه ای مساله برانگیز است. تروریست دولتی اصطلاحی است که برای دخالت دولت یا دولت هایی در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر که به وسیله اجرا یا مشارکت در عملیات تروریستی یا حمایت از عملیات نظامی برای زوال، تضعیف و براندازی دولت مذکور یا کل دستگاه حاکمه آن کشور انجام می شود. کمک های مادی و معنوی (مانند حمایت سیاسی) به گروه های مخالف و مشارکت در عملیاتی چون بمب گذاری، مین گذاری بنادر و سواحل، آدم ربایی، هواپیما ربایی و ترور مقام های عالی مملکتی، نمونه هایی از تروریسم دولتی هستند.

تروریست فردی,عکس تروریست,تروریستبمب گذاری، شکل غالب تروریسم را تشکیل می‌‌دهد

علل و عوامل ایجاد و رشد تروریسم

از مهمترین علتهای پیدایش و گسترش تروریسم میتوان به عوامل زیر اشاره نمود:

> عدم تعادل و انسجام و بی قانونی در جامعه عامل دیگری برای پیدایش و رشد تروریسم است. هر قدر همبستگی و پیوند بین قشرها و اجزاء جامعه ای بیشتر باشد به همان نسبت رشد تروریسم در آن کم تر است.

> شهرنشینی و کلاً تمرکز جمعیت را از نظر نتایج و آثار مورفولوژیکی آن میتوان یکی از موجبات بروز و گسترش تروریسم در جامعه دانست. در جامعه های بیابان گرد و کوه نشین پدیده ای به نام ترور شناخته شده نیست زیرا ترور جنبه سیاسی داشته است و سیاست مستلزم وجود دولت و تأسیسات دولتی من جمله نیروهای انتظامی است و اینها همه از نتایج شهرنشینی است. جامعه های ابتدایی که هنوز به مرحله شهرنشینی نرسیده اند، نه دولتی می شناسند، نه سیاستی و نه تروری.

> در دوران تحول و دگرگونی نظامهای سیاسی یا حتی تغییر و تحول حکام و فرمانروایان رشد و افزایش تروریسم مشاهده می شود. ترور میتواند وسیله ای برای فراهم کردن فرمانروای جدید به جای شاه قبلی باشد.

> یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در گسترش تروریسم اختلاف و تضادهای مذهبی و ایدئولوژیکی است. دین، مذهب و ایدئولوژی عامل بسیار مهمی در انگیختن احساسات انسان و تحریک وی به انجام عملیات جسورانه و از جان گذشتگی است.

> خودکامگی و استبداد بی حد و مرز و بی خردانه هم از موجبات بروز تروریسم در درون خود هیئت حاکمه بوده است.

تروریست,تروریست ها,تروریسم سازمانیتروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است

گردآوری: بخش سیاست سرپوش

  • 11
  • 2
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
شیخ بهایی,درباره شیخ بهایی,لقب شیخ بهایی زندگی نامه شیخ بهایی شاعر و عارف ایرانی (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۸ فوریهٔ ۱۵۴۷

زادگاه: بعلبک، لبنان

تاریخ مرگ: ۱ سپتامبر ۱۶۲۱

آثار برجسته: کشکول

محل دفن: حرم امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

ملیت: ایرانی

ادامه
محسن ربیع خواه,افتخارات محسن ربیع خواه,بازی های باشگاهی محسن ربیع خواه بیوگرافی محسن ربیع خواه و تصاویری از وی

زادروز: ۳ دی ۱۳۶۶ ‏

زادگاه: تهران

قد: ۱٫۷۹ متر

پست: هافبک دفاعی، مدافع

ملیت: ایرانی

ادامه
مهدی کوشکی,ازدواج اول مهدی کوشکی,گروه لیو مهدی کوشکی بیوگرافی مهدی کوشکی بازیگر و کارگردان سینمای ایران + تصاویر همسرانش

تاریخ تولد: مرداد ماه ۱۳۵۹

محل تولد: خرم آباد، ایران

حرفه: بازیگر، نویسنده

ملیت: ایرانی

تحصیلات: لیسانس ادبیات نمایشی

قد: ۱.۷۰

ادامه
حضرت زینب (س),زندگینامه حضرت زینب (س),سرگذشت حضرت زینب (س) زندگی نامه حضرت زینب (س) از کودکی تا به شهادت رسیدنش

نام پدر: حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)

نام مادر: حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

ناریخ ولادت: پنجم جمادی الأولی سال پنجم (یا ششم) هجری قمری

محل تولد: مدینه منوره

همسر: عبدالله بن جعفر بن ابی‎طالب

وفات: شب یکشنبه ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری قمری

ادامه
خواهران منصوریان,زندگی نامه خواهران منصوریان,زندگینامه خواهران منصوریان بیوگرافی خواهران منصوریان ( شهربانو - الهه - سهیلا ) + تصاویر

ملیت: ایران

زادهٔ: ۸ بهمن ۱۳۶۴

محل تولد: سمیرم

قد: ۱٫۷۵ متر

وزن: ۶۰ کیلوگرم

ورزش: ووشو

ادامه
نظامی گنجوی,کتاب نظامی گنجوی,زندگی نامه ی نظامی گنجوی زندگینامه نظامی گنجوی و آثارش (+ تصاویر)

زادروز: ۵۳۷ هـ. ق گنجه

محل زندگی: گنجه

ملیت: ایرانی

پیشه: شاعر، تاریخ نگار و داستان سرا 

سبک: عراقی

عنوان: حکیم نظامی

ادامه
محمود فکری,عکس محمود فکری,تعداد بازی ملی محمود فکری بیوگرافی محمود فکری و فوتبالیست شدن او (+ تصاویر)

زادروز: ۴ مرداد ۱۳۵۲

زادگاه: جوی بار، ایران

پُست: مدافع

ملیت: ایرانی

سال فعالیت: ۱۳۶۵

ادامه
سحر قریشی,طلاق سحر قریشی از همسرش,زندگی نامه سحر قریشی بیوگرافی سحر قریشی و علت مشهور شدنش (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۶ دی ماه ۱۳۶۶

زادگاه: تهران

قد: ۱٫۷۰ متر

محل زندگی: تهران

ملیت: ایرانی

پیشه: بازیگر، مدل

ادامه
مارکوپولو,زندگینامه مارکوپولو,کتاب سفرهای مارکوپولو بیوگرافی مارکوپولو و کتاب سفرهای او (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۵ سپتامبر ۱۲۵۴

زادگاه: ونیز، ایتالیا

تاریخ مرگ: ۹ ژانویهٔ ۱۳۲۴

ملیت: ونیزی

حرفه: تاجر و جهانگرد

ادامه

مجلس

دولت

ویژه سرپوش