جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
کد مقاله: ۹۹۰۲۰۰۱۵۰

احکام جنابت در دین اسلام

احکام جنابت,احکام جنابت چیست,بررسی احکام جنابتاحکام جنابت در اسلام
جنابت حالت عدم طهارت فرد به علت انزال منی یا امیزش یا احتلام است. فردی که در این حالت قرار دارد را جُنُب می نامند. 

آشنایی با احکام جنابت

فرد جنب، اعمالی را که نیازمند طهارت است، نمی تواند انجام دهد. بعضی اعمال دیگر مثل قرائت سور ه های سجده دار و توقف در مسجد بر وی حرام است. برای خروج از حالت جنابت، غسل واجب است.

اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر‏‎ ‎‏اینها اگر با شهوت و جستن بیرون آمده و پس از بیرون آمدن آن، بدن سست‏‎ ‎‏شده، آن رطوبت حکم منی دارد، و درصورتی که هیچ کدام از این سه نشانه یا بعضی از اینها را‏‎ ‎‏نداشته باشد، حکم منی ندارد. ولی در زن و مریض لازم نیست آن آب با جستن‏‎ ‎‏بیرون آمده باشد، بلکه درصورتی که با شهوت بیرون آمده باشد در حکم منی است و لازم‏‎ ‎‏نیست بدن او سست شود.‏

چنانچه از مردی که مریض نیست، آبی بیرون آید که یکی از سه‏‎ ‎‏نشانه ای را که در مسئله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه های دیگری را داشته‏‎ ‎‏یا نه، چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب، وضو نداشته، باید وضو بگیرد.‏

دو چیز انسان جنب می شود:

۱- جماع( امیزش جنسی)

در شرایطی که انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد، در قُبل( جلو) باشد یا در دُبر( عقب)،  بالغ باشند یا نابالغ، اگر چه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می شوند.

۲- بیرون امدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

احکام جنابت از نظر فقها,احکام جنابت,شرایط احکام جنابتاحکام جنابت و طهارت

در حالتی که انسان جماع كند و به اندازه اى كه دخول صدق كند گرچه كمتر از ختندگاه باشد در قُبُل زن داخل شود، بالغ باشند یا نابالغ، اگر چه منى بیرون نیاید هر دو جُنُب مى شوند.

اگر شك كند كه به مقدار صدق عرفى داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست. (بیشتر بخوانید: احکام غسل)

مراحل اصلی غسل در احکام جنابت

نیت؛ برای نیت کردن هم الزامی نیست به زبان چیزی بگویید؛ بلکه همین ‏قدر که قلباً می‏دانید برای چه کاری به حمام آمده ‏اید و نیت شما انجام چه غسلی است، کفایت می‏کند و همچنين الزامی نیست که برای شستن هر بخشی از بدن نیت را تجدید کنید.

 بعد از نیت سر و گردن را به قصد غسل بشویید.

 بعد تمام طرف راست بدن تا کف پا و بعد از آن تمام طرف چپ را بشویید و برای آن که اطمینان پیدا کنید که تمام طرف راست شسته شده است کمی از نیمه چپ را بهمراه طرف راست و کمی از نیمه راست را بهمراه نیمه چپ بدن بشویید.

سوالات در مورد غسل در "احکام جنابت"

غسل در احکام جنابت,مراحل انجام غسل در احکام جنابت,احکام جنابتبررسی شرایط غسل در احکام جنابت

در اسلام بر هر مسلمان واجب است که پس از جنب شدن غسل جنابت را انجام دهد.

درصورتی که غسل جنابت برای روزه ماه رمضان یا روزه‏ های دیگر فراموش شود و در اثنا روز به یاد انسان بیفتد، چه حکمی دارد؟

در حالتی که در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نماید، روزه‏ اش باطل است و احوط این است که قضای روزه ماه رمضان هم در این حکم به آن ملحق شود. ولی در سایر روزه ‏ها، روزه بر اثر آن باطل نمی‏ شود.(آیت الله خامنه ای)

آیا رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن می‏شود؟

در اینصورت جنابت محقق نمى‏شود.(آیت الله خامنه ای)

در حالتی که انسان از خروج منى جلوگیرى كرد و بعد از مدتى بول كند، غسل جنابت بر او واجب مى شود؟

چنانچه همراه بول منى خارج نشود، غسل بر او واجب نمى شود.

سوالات درباره احکام جنابت در بانوان 

دو دختر جوان بالغ به هم‌دیگر جماع کنند منی هر دو بریزد این ها جنب‏‎ ‎‏می شوند غسل جنابت واجب می شود یا نه؟ ‏

واجب است.‏(امام خمینی (ره))

در چه مواردی غسل جنابت بر زن واجب می شود؟ آیا دیدن خواب شهوانی‏‎ ‎‏ـ  به سر بردن با همسر و به لذت رسیدن جزء از طریق نزدیکی ـ را هم شامل می شود یا‏‎ ‎‏خیر؟ درصورتی که بیرون آمدن منی مطرح است، علایم آن در زنان چگونه می باشد؟‏

تا یقین به بیرون آمدن منی پیدا نکند حکم به جنابت‏‎ ‎‏نمی شود.‏(امام خمینی (ره))

 آیا دوشیزگان و بانوان هم محتلم می شوند؟ ‏

ممکن است؛ ولی تا یقین به خروج منی نداشته باشند، حکم‏‎ ‎‏به جنابت نمی شود. ‏(امام خمینی (ره))

کسی که طبق دستور شرع پس از بول عمل استبراء را انجام می دهد در صورتی که بعداً احساس‏‎ ‎‏رطوبت در مجرای بول نماید اگر این رطوبت روزانه چند‌بار احساس شود پاک است یا خیر؟ ‏

 در‌صورتی‌که خارج نشده نجس نیست و در حالتی‌که خارج شده، در صورت شک در بول بودن آن، ‏‎ ‎‏محکوم به طهارت است. ‏(امام خمینی (ره))

 آیا زن بعد از نزدیكى شوهر با او و پیش از غسل، باید صبر كند تا منى مرد از رَحِم او خارج شود، یا خیر؟ و اگر بلافاصله بدون تطهیر رَحِم، غسل كند و آب یا رطوبتى مشكوك از او خارج شود، تكلیفش چیست؟

شرط نیست، و رطوبت مشكوك هم محكوم به طهارت است.(آیت الله بهجت)

مکروهات برای فرد جنب در احکام جنابت:

احکام جنابت,احکام جنابت در ماه رمضان,احکام جنابت برای فرد جنباحکام شرعی و احکام جنابت

۱- مستحّب است پس از خارج شدن منى بول کند تا ذرّات باقی مانده خارج شود، و اگر نکند و پس از غسل رطوبتى از او بیرون آید که نداند منى است یا رطوبت ديگر، حکم منى دارد و باید دوباره غسل کند.

۲-  خوردن و آشامیدن، ولی اگر صورت و دست ها را بشوید و مضمضه بکند مکروه نیست، و درصورتی که تنها دست ها را بشوید کراهت کم تر می شود.

۳ - خواندن بیش از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد بنا بر مشهور کراهت دارد.

۴- خضاب کردن به حنا و مانند آن.

۵- همراه داشتن قرآن.

۶- مالیدن روغن به بدن.

۷- رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط های قرآن.

۸- خوابیدن، ولی در‌صورتی‌که وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست.

۹- آمیزش کردن پس از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است.

۱۰- عبور از مسجد، اما عبور از مسجدالنبی و مسجدالحرام حرام است.

بیشتر بخوانید:

احکام جنابت در ماه رمضان

در ایام ماه مبارک اگر شخصى پس از اذان صبح بیدار شود در حالى که احتیاج به غسل جنابت داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا آن روز را نمى شود روزه گرفت؟

 روزه درست است و براى نماز غسل کنید.

 فردی به دلیل بعضی از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند آیا روزه گرفتن در آن روز برای او جایز است؟

در غیر ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد، ولی نسبت به روزه ماه رمضان و قضای آن، اگر معذور از غسل است، تیمم کردن بر او واجب است و اگر تیمم هم نکند، روزه ‏اش صحیح نیست.(آیت الله خامنه ای)

در حالتی که شخصى استمناء در ماه رمضان انجام دهد البته به نیت آمدن منى نباشد ولى از او منى خارج شود چه حکمى دارد؟

اگر از خود وثوق نداشت روزه او باطل است و اگر با علم به مسأله باشد کفاره هم بعلاوه قضاء واجب است و همچنين بنابر احتیاط واجب اگر جاهل مقصر مردد باشید.(حضرت آیت الله سیستانی)

گردآوری: بخش دین و شریعت سرپوش 

  • 20
  • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
مطالب پیشنهادی,وبگردی
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
فرشته حسینی,عکس فرشته حسینی,بیوگرافی فرشته حسینی بیوگرافی فرشته حسینی بازیگر افغانستانی ساکن ایران (+ تصاویر خانوادگی)

زاده:۶ اردیبهشت ۱۳۷۶

زادگاه:تهران، ایران

سال های فعالیت:۱۳۸۸–تاکنون

پیشه:بازیگر

جایزه( ها):برندهٔ تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن در جشنوارهٔ فیلم مراکش

ادامه
 نواک جوکوویچ,زندگینامه نواک جوکوویچ,بیوگرافی نواک جوکوویچ بیوگرافی نواک جوکوویچ تنیس باز حرفه ای (+ تصاویر خانوادگی)

نام مستعار: نولی

کشور: صربستان

تاریخ تولد: ۲۲ مهٔ ۱۹۸۷

محل تولد: بلگراد، صربستان( یوگوسلاوی سابق)

قد: ۱/۸۸ متر

ادامه
مجید تخت روانچی,بیوگرافی مجید تخت روانچی,عکس مجید تخت‌روانچی بیوگرافی مجید تخت روانچی سیاستمدار و دیپلمات ایران (+ تصاویر)

زاده:۲۳ مهر ۱۳۳۷

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:متاهل

پیشه:دیپلمات

ادامه
عبید زاکانی,زندگینامه عبید زاکانی,سبک و ویژگی عبید زاکانی زندگینامه عبید زاکانی، شاعر و نویسنده ی قرن هشتم هجری

زاده:۷۰۱ ه.ق

زادگاه:توابع قزوین

ملیت:ایرانی

مذهب:اسلام سنی شافعی

لقب:ارباب الصدور

بیوگرافی عبید زاکانی

طبق قرینه هاى موجود، ولادت عبید زاکانی در پایان قرن هفتم و آغاز قرن هشتم رخ داده است. او برخاسته از خاندان زاکانیان قزوینی است که برای خود، نام عبیداللّه زاکانی را انتخاب کرده است ( گر کنی با دگران جور و جفا/ با عبیدالله زاکانی مکن). خاندان زاکان از اعرابی محسوب میشدند که به ایران مهاجرت کرده بودند و در نزدیکی شهر همدان زندگی کردند و از آنجا در دیگر نقاط ایران پراکنده شدند.

ادامه
 سرخیو راموس,بیوگرافی سرخیو راموس,زندگینامه سرخیو راموس بیوگرافی سرخیو راموس و ماجرای ازدواجش (+ تصاویر خانوادگی)

زادروز:۳۰ مارس ۱۹۸۶

زادگاه: کاماس، Flag of Spain.svg اسپانیا

قد:۱ ٬ ۸۳ متر

پُست: دفاع راست و دفاع وسط

ملیت:اسپانیایی

ادامه
بیوگرافی رعنا آزادی ور,همسر رعنا آزادی ور,رعنا آزادی ور و همسرش مهدی پاکدل بیوگرافی رعنا آزادی ور و ماجرای ازدواجش با مهدی پاکدل (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۷ فروردین ماه ۱۳۶۲

محل تولد:تهران

پیشه:بازیگر

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
جواد عزتی,بیوگرافی جواد عزتی,عکس جواد عزتی بیوگرافی جواد عزتی بازیگر سینما و تلویزیون (+ تصاویر همسرش)

تاریخ تولد: ۲۰ دی ۱۳۶۰

تحصیلات:فارغ التحصیل تئاتر از هنرستان سوره

زمینه فعالیت:بازیگر

همسر:مه لقا باقری

ملیت:ایرانی

ادامه
دارا خسروشاهی کیست,بیوگرافی دارا خسروشاهی,عکس دارا خسرو شاهی بیوگرافی دارا خسروشاهی مدیر عامل اجرایی اوبر (+ تصاویر)

زاده:۷ خرداد ۱۳۴۸

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:بیزینس ایرانی آمریکایی و مدیر عامل اجرایی اوبر و  مدیر عامل اجرایی سابق اکسپیدیا 

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
 ناصر خسرو,بیوگرافی ناصر خسرو,ناصر خسرو قبادیانی زندگینامه ناصر خسرو یکی از شاعران و فیلسوفان خراسان

زمینه فعالیت:شاعر، فیلسوف، حکیم، جهانگرد و مبلغ ۹ذیقعده ۳۹۴ قمری مذهب اسماعیلی

تولد:۹ ذیقعده ۳۹۴ قمری

وفات:۴۶۷ شمسی

محل زندگی:شهر قبادیان و شهر بدخشان در افغانستان

زمان حکومت:غزنویان و سلجوقیان

ادامه
ویژه سرپوش