دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۹۰۰۵۷

شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری,قرارداد پیمانکاری چیست,قرارداد ساخت و سازقرارداد ساخت و ساز نام دیگر قرارداد پیمانکاری میباشد
هرگاه کار‌فرما قصد داشته باشد که کاری را به شخص دیگری واگذار کند و شخص دیگر، با هزینه خودش کار را پیش ببرد و مقدار پول مشخصی را در مواعد زمانی مقرر در ازای فعالیت و هزینه هایی که متحمل شده دریافت کند؛ از قرارداد پیمانکاری برخوردار می گردد. در این مطلب از سرپوش درباره شرایط قرارداد پیمانکاری توضیحاتی داده شده است.

قرارداد پیمانکاری

یکی از انواع قراردادهایی که بر اساس آن روابط اقتصادی افراد تنظیم می شود، قرارداد پیمانکاری نام دارد. کارفرما در قرارداد پیمانکاری، پروژه ای مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی براساس شرایط، مبلغ و زمان مشخص واگذار می کند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، مفاد قراردادهای پیمانکاری، محترم شناخته شده و باید حتماً برای طرفین، اجرا شود.

درواقع قرارداد پیمانکاری، روابط میان کارفرما و پیمانکار را تنظیم میکند. کارفرما در یک قرارداد پیمانکاری در یک طرف قرارداد، قرار دارد و بر اساس اسناد و مدارک خاص، مفاد مذکور در قرارداد را به پیمانکار ارائه می دهد. در طرف دیگر قرارداد پیمانکاری، یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار قرار دارد و بر اساس اسناد و مدارک، موضوع قرارداد را اجرا میکند.

شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد پیمانکاری

در قراردادهای پیمانکاری باید بطور کامل، حقوق و تکالیف هر دو طرف در متن قرارداد گنجانده شود. علاوه بر این، شرایط عمومی و اختصاصی موجود در هر قرارداد پیمانکاری، نقش اساسی در تنظیم قرارداد دارد.

شرایط عمومی پیمان به تعهدات تبعی ای اطلاق میشود که با تحمیل به طرفین قرارداد، به تعيين حقوق و تکالیف طرفین می پردازد. شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان از این نظر با هم تفاوت دارند که شرایط عمومی پیمان به عنوان یک شرایط عام بر تمامی قراردادهای پیمانکاری حاکم، غیرقابل تغيير و غیر قابل اجتناب است در حالی که شرایط اختصاصی پیمان، به شرایطی گفته میشود که طرفین قرارداد با یکدیگر بر اساس شرایط، اوضاع و احوال و ماهیت قرارداد، توافق نموده و بر روابطشان حکم می کنند. توجه داشته باشید که هیچگاه شرایط اختصاصی پیمان، نقض کننده ی مفاد شرایط عمومی پیمان نیست.

شرایط تنظیم قرارداد پیمانکاری,قرارداد پیمانکاری چیست,قرارداد پیمانکاری دائمیقرارداد پیمانکاری یکی از قراردادهای کاری می باشد، که بین طرفین قرارداد منعقد می شود

قرارداد پیمانکاری دائمی

به قراردادی که میان کارفرما و پیمانکار به صورت مستمر و برای مدت زمانی طولانی منعقد می شود، قرارداد پیمانکاری دائمی می گویند.

کاربرد قرارداد پیمانکاری دائمی برای کارهاییست که بطور مداوم و پیوسته انجام می شود و قابل تنظیم به شکل قراردادهای با قابلیت تغيير و قراردادهای سریال و قراردادهای با مدت زمان محدود است.

قرارداد پیمانکاری موقت

به قراردادی که برای انجام پروژه یا کاری مشخص در دوره زمانی محدود، تنظیم می شود؛ قرارداد پیمانکاری موقت میگویند.

این کار بطور کامل در قرارداد، تعيين گردیده و برای انجام آن هزینه معینی در نظر گرفته می شود.

انواع قراردادهای پیمانكاری ساختمان

انواع قرارداد پیمانکاری به شرح زیر میباشد :

- قراردادهای پرداخت کلی:

مبلغ انجام پروژه در قراردادهای پرداخت کلی، مشخص می شود و پیمانکار، پروژه یا کار را بر اساس آن مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما انجام داده و تحویلش می دهد.

- قراردادهای سنجشی:

مبلغ لازم و کلی در قراردادهای سنجشی برای انجام عملیات، تخمین زده می شود و قیمت و مبلغ واقعی آن در پایان پروژه تعيين می شود.

- قراردادهای بازپرداخت هزینه:

کارفرما در قراردادهای باز پرداخت هزینه، برای پرداخت هزینه های اولیه پیمانکار بهمراه مبلغ توافق شده برای پوشش دادن هزینه ها و سود پیمانکار متعهد می شود. درواقع این هزینه های اولیه همان هزینه های واقعی کارگران، کارگاه و مواد مصرفی می باشد.

- قراردادهای مدیریتی:

کارفرما در قرارداد مدیریتی برای انجام پروژه و فعالیت های تخصصی و ویژه شرکت، متخصص را برای فعالیت موردنظر استخدام می کند تا فعالیت خود را همراه با فعالیت های پیمانکار انجام دهد. این قرارداد زمانی بین طرفین تنظیم می شود.

- قراردادهای مدیریتی پروژه:

کارفرما در قرارداد مدیریتی پروژه، با تعيين پیمانکار حرفه ای، اموری را به وی واگذار می کند که از آن ها می توان به مشخص کردن سایت، سرمایه گذاری، تجهیزات کارگاه، طراحی، اجراء، امور بازرگانی و تاییدات پروژه اشاره کرد. پیمانکار باتوجه به درصد پیشرفت پروژه بعنوان مدیر پروژه، مبلغ مشخصی را از قیمت پیمان دریافت می کند.

- قراردادهای مهندسی، اجرا و تجهیزات:

برطبق متن این نوع قرارداد، تمامی مسئولیت طراحی و اجرا و تأمین تجهیزات و مواد اولیه برعهده پیمانکار میباشد و پیمانکار، نیز مسئول کنترل کیفی و عملیات است.

- قراردادهای طراحی و ساخت:

پیمانکار در قراردادهای طراحی و ساخت، به عنوان مسئول طراحی و ساخت پروژه شناخته میشود و کارفرما به صورت شفاف، نیازهایش را تعيين می کند و پیمانکار منتخب، با بررسی و شناسایی این نیازها به انجام موضوع پیمانکاری با رعایت استانداردهای کیفی می پردازد. به عنوان مثال قرارداد با کابینت ساز و نجار، یکی از این نوع قراردادها به شمار می رود.

- قراردادهای ساخت و توسعه:

هزینه های پرداختی در قراردادهای ساخت و توسعه، از سوی کارفرما به صورت درصدی است؛ به این معنی که مبلغ مشخصی پس از درصدی از پیشرفت ساخت و تکمیل پروژه، به پیمانکار می پردازند.

مثلاً مبلغ مشخصی بعد از بیست درصد تکمیل پروژه به پیمانکار پرداخت می شود و مبلغی دیگر را با بیست درصد دیگر از تکمیل پروژه برای پیمانکار درنظر میگیرند و این روند تا پایان کار ادامه دارد.

درخواست تنظیم قرارداد پیمانکاری

> شرایط تنظیم قرارداد پیمانکاری:

شرایط دیگری به شرح زیر در تنظیم قرارداد پیمانکاری وجود دارد ، که رعایت آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

قرارداد پیمانکاری موقت,بیمه در قرارداد پیمانکاری,قرارداد ساخت و سازدر قرارداد پیمانکاری برای طرفین قرارداد، تعهداتی ایجاد می شود

> درج مشخصات کامل طرفین:

ذکر مشخصات کارفرما و کارپذیر در این قرارداد، امری الزامیست؛ به این دلیل که درصورت مشخص نبودن یکی از طرفین قرارداد، چگونه قرارداد، منعقد شود؛ لذا باید در قرارداد پیمانکاری، مشخصات کامل طرفین ذکر شود.

> موضوع قرارداد:

درصورت تمایل به تنظیم قرارداد پیمانکاری، حتماً موضع قرارداد را مشخص کنید درغیر این صورت، قرارداد، فاقد اعتبار است و وظایف پیمانکار به تبع آن مشخص نمی باشد.

> محل انجام کار:

چنانچه قرارداد پیمانکاری شما مربوط به ساخت و ساز یک ساختمان باشد باید حتماً نسبت به مشخص کردن پیمانکار و محل انجام کار، اقدام کنید که اگر به تخلفی مرتکب شد، بتوانید او را بواسطه ی قرارداد خود محکوم کنید.

> تعهدات طرفین:

مشخص بودن تعهدات طرفین، از مهم ترین رکن در تنظیم قرارداد پیمانکاری به شمار می رود؛ درصورت مشخص نبودن تعهدات طرفین، نمی توان او را مجبور کرد که کاری را انجام دهد. لذا حتماً تعهدات طرفین را در قراردادهای خود، مشخص نمایید.

بیمه در قرارداد پیمانکاری

بر طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان و پیمانکاران در قرارداد پیمانکاری وظیفه دارند که کارگران خود را بیمه کنند، از این رو بیمه در قراردادهای پیمانکاری اجباری می باشد.

البته رعایت حال کارفرما در این ماده قانون تامین اجتماعی لحاظ شده است، بگونه ای که کارفرما برطبق این ماده وظیفه دارد پنج درصد کل مبلغ قرارداد پیمانکاری را نزد خود نگهدارد تا پیمانکار از تامین اجتماعی، مفاصاحساب( تسویه حساب) را دریافت کند و سپس آن پنج درصد را بپردازد.

اگر پیمانکار، مفاصاحساب را دریافت نکند و وظیفه اش( بیمه کردن کارگران) را انجام ندهد یا به تامین اجتماعی بدهی داشته باشد، کارفرما مسئول این پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی است و باید نظارت های لازم را در این مورد بر پیمانکارش داشته باشد تا چنین مشکلی برای شما بروز ندهد.

قرارداد پیمانکاری ساختمان,قرارداد پیمانکاری بنایی,انواع قرارداد پیمانکاریدر قرارداد پیمانکاری، طرفین کارفرما و پیمانکار خطاب می شوند

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 18
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
گری وینر,بیوگرافی گری وینر,عکس های گری وینر گری وینرچاک کارآفرین و نویسنده موفق آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۴ نوامبر ۱۹۷۵

محل تولد: اتحاد جماهیر شوروی

ملیت: آمریکایی- بلاروسی

حرفه: کارآفرینی، رسانه‌های دیجیتال و بازاریابی

شناخته شده برای: کارآفرینی و نویسندگی

دارایی: ۱۶۰ میلیون دلار

ادامه
میترا رفیع,بیوگرافی میترا رفیع,زندگینامه میترا رفیع بیوگرافی میترا رفیع، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

تولد:۱۲ آذر ۱۳۷۳

زادگاه:تهران

پیشه:بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

تحصیلات:فوق لیسانس بازیگری

ملیت:ایرانی

ادامه
محمود صادقی,بیوگرافی محمود صادقی,عکس های محمود صادقی بیوگرافی محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی

تاریخ تولد: ۲ فروردین ۱۳۴۱

محل تولد: الیگودرز، ایران

حرفه: سیاستمدار ایرانی

تحصیلات: دکترای حقوق خصوصی

حزب سیاسی: روحانیون مبارز

ادامه
زانکو,بیوگرافی زانکو,عکس های زانکو زانکو خواننده محبوب و جوان ایرانی

حرفه: خواننده

سبک فعالیت: پاپ

سال شروع: ۱۳۹۸

ساز تخصصی: گیتار

زانکو,بیوگرافی زانکو,تصاویر زانکوبیوگرافی زانکو

ادامه
میرفندرسکی,ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی,زندگینامه میرفندرسکی ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی عارف و دانشمند دوران صفوی

تاریخ تولد: ۹۴۲ خورشیدی

محل تولد: فندرسک، گرگان، ایران

دلیل شهرت: دانشمند و حکیم

دوران زندگی: صفویه

وفات: ۱۰۱۹

محل دفن: تخت فولاد اصفهان

ادامه
ویژه سرپوش