دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۳۰۰۰۸

آشنایی با فیلمنامه و انواع آن

فیلمنامه,فیلمنامه چیست,فیلمنامه نویسیفیلمنامه، نوشته‌ای است که براساس آن فیلم ساخته می‌شود
به متن ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ، ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻳﺪﻩ میشود؛ فیلمنامه می گویند. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ به عنوان ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ محسوب شود ﻳﺎ اینکار را ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﯼ انجام دهد.

فیلمنامه

به نوشته هایی که برای فیلم می نویسند؛ فیلمنامه یا سناریو می گویند. درواقع این داستان را انحصارا برای سینما می نویسند و معنایی به غیر از فیلم ندارد. داستان یا نمایش نامه دارای ارزش مستقل ادبیست درحالیکه فیلمنامه به عنوان یک متن، فاقد ارزش مستقل است و ارزش های هنری) و نه ادبی) آن تنها پس از تبدیل به فیلم، مشخص می شود.

به متن ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ، ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻳﺪﻩ میشود؛ فیلمنامه می گویند. فیلمنامه نویس یا فیلمنامه نویسان در فیلمنامه، دستور العملی را برای یک کارگردان می نویسند تا فیلم را برطبق آن بسازد. از مهمترین دلایل وجود یک فیلمنامه می توان به صرفه جویی در هزینه تولید فیلم، استفاده از تمام ایده ها و منظم کردن ایده های پراکنده و پرورش کامل ایده ها اشاره کرد.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ

ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻭﺭﺟﻴﻨﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

- ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﺭﺟﻴﻨﺎﻝ است ﻭ توسط ﺫﻫﻦ ﻳﮏ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ، خلق میشود ﻭ برﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﯽ نیست؛ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻭﺭﺟﻴﻨﺎﻝ می گویند.

- به ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ساخت آن ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻳﮏ ﺭﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ صورت گیرد؛ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ می گویند.

تحصیلات لازم برای فیلمنامه نویسی

داشتن قدرت نویسندگی و استعداد بالا از مهم ترین و اصلی ترین عامل فیلمنامه نویسی محسوب میشود. بنابراین از عوامل مؤثر در این روند می توان به کسب تجربه و به دست اوردن علم و تحقیقات لازم اشاره کرد. داشتن تحصیلات دانشگاهی بر روی نوشتن، اثرات مطلوبی میگذارد. فارغ التحصیلان رشته “ادبیات نمایشی” یا گرایش “فیلمنامه نویسی” رشته سینما، مجوز فعالیت در شغل فیلمنامه نویسی را دارند.

فیلمنامه,بخش های فیلم نامه,ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪفیلمنامه ها به دو دسته ی فیلمنامه داستانی و مستند تقسیم میشوند

تفاوت فیلمنامه با رمان و نمایشنامه

فیلنامه، تفاوتهایی نسبت به رمان و نمایشنامه دارد. رمان معمولاً با مواردی سر و کار دارد که شامل حالات درونی شخص، افکار، احساسات، عواطف و خاطرات رخ داده در دورنمای ذهنی ماجرای دراماتیک میباشد درحالیکه بیان نمایش نامه در قالب کلمات- روی صحنه و از طریق گفت و گو می باشد. شخصیت درباره خود یا شخصیت های دیگر یا وقایعی حرف می زند که برایشان اتفاق افتاده است. به داستان هایی که با گفت و گو و تصویر بیان میشود؛ فیلمنامه می گویند. شخصیت ها باعث انتقال اطلاعات و حقایق ویژه به خواننده میشوند.

ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ

ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ در ادامه برایتان شرح داده ایم:

متن نوشته شده ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺛﺮ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ داشته ﺑﺎﺷﺪ؛ به این معنی که نوشته های موجود ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ قابلیت ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩ شدن ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ را داشته باشند. ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ به ﻣﺘﻨﯽ اطلاق میشود ﮐﻪ ﺣﺘﯽ درصورت وقوع آن ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ. ﻣﺎ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ شبیه به ﺣﻮﺍﺩﺛﯽ می بینیم ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﺸممان ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ و این رویدادها از نظر ما ﺗﺎ موقعی ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ شود ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ ﺑﺎ مقدمه چینی ﻧﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ است.

 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﮑﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ذکر نمی ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻓﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ شرح داده شده است. با این که ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ برگردد، ﺍﻣﺎ ﮔﺎهی اوقات ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ، ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻮﺩﻥ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ به شمار می رود. ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ به ﻣﺘﻨﯽ اطلاق میشود ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ از ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻭ ﮐﺸﺶ ﻻﺯﻡ برخوردار ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ، تماشاگر را ﺩﺭﮔﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺬﺍﺕ ﭘﻨﺪﺍﺭﯼ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻫﻨﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﻭ موجب علاقمندی ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻓﻴﻠﻢ شود تاجایی که ﺗﺎ انتهای ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ببیند. به این خاطر، ﻓﻴﻠﻢ« ﺟﺪﺍﻳﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺳﻴﻤﻴﻦ» به عنوان ﻳﮏ ﺍﺛﺮ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ ﻗﻮﯼ محسوب میشود ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺬﺍﺕ ﭘﻨﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ در ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻓﻴﻠﻢ، ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﺩ.

بخش های فیلم نامه

* صحنه:

 در فیلمنامه از کوچک ترین واحد کنش دراماتیک می توان به صحنه اشاره کرد. دو عنصر زمان و مکان در هر صحنه حائز اهمیت هستند و حداقل یکی از آن ها یا هر دو باید دارای پیوستگی باشد. نوشتن فیلمنامه براساس صحنه های شماره گذاری شده است.

* سکانس:

به یک فصل از فیلمنامه که متشکل از یک یا چند صحنه است و بیانگر یک موضوع می باشد؛ سکانس می گویند که درواقع سکانس با پایان یافتن آن موضوع، عوض می شود.

* پلان، نما یا شات:

کوچک ترین واحد یک فیلم، پلان میباشد و به برشی از یک صحنه اطلاق میشود. در واقع اصطلاح پلان برای زمانی بکار میرود که فیلم برداری بدون انقطاع انجام شود.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ,فیلمنامه چیست,فیلمنامه نویسیفیلمنامه از ایده تا تبدیل شدن به متن نهایی مراحل مختلفی را می گذراند

مراحل نوشتن فیلمنامه

مراحل نوشتن فیلمنامه عبارتست از:

- ایده

- سوژه

- طرح( فیلمنامه)

- خلاصه سکانسها یا سیناپس

- فیلمنامه کامل

پایان بندی فیلمنامه

فراموش نکنید که پایان بیش از ۹۰ درصد فیلمنامه ها خوب است. در ادامه با نکات پایان فیلمنامه نویسی اشنا شوید:

> در انتهای فیلمنامه باید تکلیف همه چیز، مشخص شود.

> پایان فیلمنامه باید بگونه ای باشد که مخاطب، قادر به حدس زدن نباشد.

> می توان در پایان فیلمنامه از اتفاقات گذشته استفاده کرد.

> پایان فیلمنامه باید بیانگر همه چیز بر اساس رابطه علت و معلول باشد.

ابزار یادگیری فیلمنامه

مرحله ضروری یادگیری فیلمنامه، خواندن فیلمنامه می باشد. باتوجه به شباهت ظاهر تمام فیلمنامه ها، بهتر است بدانید که تفاوت هایی از نظر سبک و پرداخت شخصیت ها و موضوع با یکدیگر دارند. خواننده با خواندن فیلمنامه فیلمهای موفق به مواردی دست می یابد که از آن ها می توان به حسی از شکل، ساختار، سبک نویسنده، شخصیت پردازی و گفت و گو نویسی اشاره کرد.

از دیگر ابزارهای یادگیری فیلمنامه می توان نقد فیلم را نام برد. درحقیقت نقد فیلم به شما، آگاهی قابل توجهی میدهد. گاهی اوقات، موافق ارزیابی منتقدین از فیلمی خاص نیستید اما آن ها اغلب به دقت، نقایص داستان فیلم و شخصیت پردازی را آشکار می کنند. خواندن نقد فیلم، باعث عبرت گرفتن از شکست یا پیروزی دیگران میشود. هر فیلمی یک عمل فراگیری برای شما دارد که موجب افزایش آگاهی و درک شما از فیلم میشود.

از دیگر ابزار موثر در یادگیری فیلمنامه می توان به تماشای آثار خوب و موفق فیلمسازان بزرگ، به خصوص آثار کلاسیک اشاره کرد.

فیلمنامه نویسی,تحصیلات لازم برای فیلمنامه نویسیفیلمنامه داستانی است که با گفتگو و تصویر بیان می شود

گردآوری: بخش هنر و سینما سرپوش

  • 16
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
گروه بی تی اس,گروه BTS,بیوگرافی گروه بی تی اس بیوگرافی اعضای گروه بی تی اس (BTS)، گروه موسیقی کره ای

تعداد اعضا: هفت نفر

نام اعضا: شوگا، جین، جی-هوپ، آراِم، جیمین، وی، جونگ‌کوک

خواستگاه: کره جنوبی، سئول

تاریخ تشکیل گروه: ۲۰۱۰

تاریخ آغاز فعالیت: ۲۰۱۳

زمینه فعالیت: کی-پاپ،  پاپ ، هیپ هاپ، آراندبی، ئی‌دی‌ام

ادامه
پارسا پیروزفر,بیوگرافی پارسا پیروزفر,عکس های پارسا پیروزفر بیوگرافی و عکس های پارسا پیروزفر

تاریخ تولد: ۲۲ شهریور ۱۳۵۱

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر ،کارگردان نمایش، نقاش، نمایشنامه نویس و مترجم

تحصیلات: کارشناسی در رشته نقاشی

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
خشایار اعتمادی,زندگینامه خشایار اعتمادی,بیوگرافی خشایار اعتمادی بیوگرافی خشایار اعتمادی خواننده سبک‌ موسیقی پاپ کلاسیک (+ آثار)

نام مستعار : خشایار

تولد : ۱۱ فروردین ۱۳۵۰

ملیت : ایرانی

سبک‌ : موسیقی پاپ کلاسیک

ساز : پیانو، آكاردئون

سال‌های فعالیت : ۱۳۷۴ تا کنون

ادامه
شهره لرستانی,بیوگرافی شهره لرستانی,تغییر جنسیت شهره لرستانی بیوگرافی شهره لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون و ماجرای تغییر جنسیت او(+ تصاویر)

نام خانوادگی:صالحی لرستانی

تاریخ تولد:۳۱ خرداد ۱۳۴۵

تحصیلات:فوق لیسانس فیلمنامه نویسی

سالهای فعالیت:از ۱۳۶۴ تاکنون

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:مجرد

ادامه
عکس های امیرحسین اسفندیار,امیرحسین اسفندیار والیبالیست,امیرحسین اسفندیار در پاریس بیوگرافی امیرحسین اسفندیار؛ بازیکنن حرفه ای والیبال ایران

تاریخ تولد: ۴ بهمن ۱۳۷۷

محل تولد: ایران، آمل

حرفه: بازیکن حرفه ای والیبال

قد: دو متر و ۹ سانتی متر

وزن: ۱۱۰ کیلوگرم

ادامه
ریکاردو ساپینتو,بیوگرافی ریکاردو ساپینتو,تصاویر ریکاردو ساپینتو بیوگرافی ریکاردو ساپینتو، بازیکن سابق و مربی فوتبال (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۰ اکتبر ۱۹۷۲( ۱۸ مهر ۱۳۵۱)

محل تولد:پرتغال

حرفه:بازیکن و مربی فوتبال

وضعیت تاهل:متاهل

قد:۱٫۷۸ متر

ادامه
امین اسماعیل نژاد,بیوگرافی امین اسماعیل نژاد,زندگینامه امین اسماعیل نژاد بیوگرافی امین اسماعیل نژاد، فوق ستاره جدید والیبال آسیا و دنیا (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۲۷ آذر ۱۳۷۵

محل تولد:ملکان تبریز

قد:۲۰٣ سانتیمتر

پیشه:ورزشکار( والیبالیست)

پست:پشت خط زن

ادامه
سها نیاستی,سها نیاستی در فیلم سال دوم دانشکده من,سال دوم دانشکده من بیوگرافی و عکس های سها نیاستی بازیگر نوظهور سینما

تاریخ تولد: ۱۳۷۳

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر 

سال فعالیت: ۱۳۹۷ تا به حال

مدرک تحصیلی: مهندسی معماری از دانشگاه تهران

ادامه
عکس آرامگاه باباافضل کاشانی,بابا افضل الدین کاشانی,زندگی نامه افضل الدین کاشانی زندگی نامه افضل الدین کاشانی؛شاعر، حکیم و فیلسوف بزرگ ایرانی

شهرت: بابا افضل

تاریخ تولد: نیمۀ اول قرن شش

محل تولد: کاشان 

وفات: حدود سال ۶۱۰

محل دفن: کوه ‌های مَرَق از قراء کاشان

ادامه
دیالوگ های ماندگار حامد بهداد,دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در فیلم سعادت آباد,دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش منصور خانه دختر

دیالوگ های ماندگار حامد بهداد حامد بهداد، فارغ التحصیل رشته بازیگری تئاتر میباشد و در کارنامه ی خود، کارهای بسیاری انجام داده است. گاهی اوقات یک بازیگر در سینما و تلویزیون به بیان دیالوگ بسیار زیبا و مفهومی می پردازد که از دیالوگ های ماندگار است و ملکه ذهن می شوند. در این مطلب از سرپوش با تعدادی از دیالوگ های ماندگار حامد بهداد آشنا می شوید. دیالوگ های ماندگار حامد بهداد حامد بهداد در شهر مشهد در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۵۶ دیده به جهان گشود. محل سکونت او در دوران کودکی و نوجوانی، شهرهای مشهد، تهران و نیشابور است ولی مجددا به شهر مشهد در دوران دبیرستان برگشت. حامد بهداد، در دانشگاه آزاد اسلامی تهران در رشته تئاتر در مقطع کارشناسی بازیگری، فارغ التحصیل شده است. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش محسن- سعادت آباد: محسن:راستی چی بود تو وسط این دعواها و اینا حالت به هم خورده بود؟ یاسی:چه فرقی میکنه برای تو؟ اصلاپرسیدی من برای چی رفتم دکتر؟ محسن:خب دکتر رفتی دیگه آدم مگه دکتر نمیره! دکتر رفتی که رفتی، بعدشم تو فکر کردی من مثل اون مرتیکه دیوانم...! >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش منصور- خانه دختر: یه چیزایی رو هیچوقت به من نگو. هیچوقتِ هیچوقت. شاید تیریپ بی غیرتی بردارم ولی از توو داغون میشم. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش مسعود – آرایش غلیظ: تو اگه دلت میخواد رو تخت بخوابی و رو میز غذا بخوری منم دلم میخواد ویلا و پنت هاووس و BMW داشته باشم چون شما جاتونو رو زمین میندازین منو نفرست رو هوا. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش حامد- نارنجی پوش: لیلا:تبریک میگم. حامد:برای چی؟ لیلا:دادگاه رو بردی. حامد:کاشکی تو رو می بردم. دیالوگ های کوتاه حامد بهداد >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش حبیب- محاکمه در خیابان: هر روز خدا تا تموم بشه یه کرور آدم یا می بره بالا یا زمین می زنه، نه میشه گفت بیخیال نه میشه گفت به قول تو زنبور، نه میشه گفت بدش تعطیل خوبش باز، راستش تو عمرم دل اینکه خبر بد بدم نداشتم اما یه ورش رفیقمه یه ورشم خبر بد. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش داوود- زندگی جای دیگریست: من خیلی ها رو از مرگ نجات دادم، خیلی هام زیر دستم مردن. فکر میکردم مرگ برام عادی شده نگو مرگ دیگران برام عادی شده بود. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش فواد- روز سوم: تو مال من باش، من این لباسا رو آتش می زنم. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش بهرام- حس پنهان: آدمایی که چشماشون رو میدوزن و پائین رو نگاه میکنن و رو صورتشون هیچ لبخندی نیست، دارن از خودشون فرار میکنن. خوش بر و رویی اما ﺍﺯﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﺖ ﺟﺴﺪﺕ ﺑﻮ گند ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ. همه ی موجودای زنده پس از مرگشون فاسد میشن و آدما قبل از مرگشون. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش حسین- نیمه شب اتفاق افتاد : زیبا:تو چیکارمی؟ شوهرمی؟ پدرمی؟ پسرمی؟ چرا باید بهت محل بذارم؟ حسین:من می خوام همش باشم! >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش عماد – دلخون: میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که ۱ جنگل آتیش گرفته و تو میخوای با ۱ فنجون آب خاموشش کنی. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش حامد – پله آخر: به هر حال خیلی کودکانست آدم هر جور دوست داره رفتار کنه در یک شغل اینقدر حرفه ای با یه عذرخواهی فکر کنه همه چیز تموم میشه. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش مهرداد – بوتیک: من تا الان فکر می کردم بهش گفته بودم خوب ویترین میزنی... نگفته بودم خوبم تار می زنی. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش حمید – آدمکش: مرده شور این زندگی رو ببرن. همه چی داری... خونه، ماشین، مستغلات، پول. عشق که نداری یعنی هیچی نداری. >> دیالوگ های ماندگار حامد بهداد در نقش حاج محسن- کیمیا و خاک: امیر:تعطیله حاج آقا حاج آقا:سلام علیکم، در حال حاضر که کل مملکت تعطیله دیالوگ های جذاب حامد بهداد >> فرزاد- چه خوبه که برگشتی: فرزاد:سی، چهل سال دیگه فکر نکنم از من باقی مونده باشه. کامبیز:سی، چهل سال با این شکم؟ برو بابا. فرزاد:هر چی، بیست سال، ده سال، بگو دو سال، دلم می خواد جانانه عاشق بشم، قلبم بزنه، گریه کنم، فریاد بکشم، محبنون بشم... کامبیز:عاشقی کیلو چنده مرد حسابی! گردآوری: بخش هنر و سینما سرپوش

ویژه سرپوش