سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۳۰۰۰۸

آشنایی با فیلمنامه و انواع آن

فیلمنامه,فیلمنامه چیست,فیلمنامه نویسیفیلمنامه، نوشته‌ای است که براساس آن فیلم ساخته می‌شود
به متن ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ، ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻳﺪﻩ میشود؛ فیلمنامه می گویند. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ به عنوان ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ محسوب شود ﻳﺎ اینکار را ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﯼ انجام دهد.

فیلمنامه

به نوشته هایی که برای فیلم می نویسند؛ فیلمنامه یا سناریو می گویند. درواقع این داستان را انحصارا برای سینما می نویسند و معنایی به غیر از فیلم ندارد. داستان یا نمایش نامه دارای ارزش مستقل ادبیست درحالیکه فیلمنامه به عنوان یک متن، فاقد ارزش مستقل است و ارزش های هنری) و نه ادبی) آن تنها پس از تبدیل به فیلم، مشخص می شود.

به متن ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ، ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻳﺪﻩ میشود؛ فیلمنامه می گویند. فیلمنامه نویس یا فیلمنامه نویسان در فیلمنامه، دستور العملی را برای یک کارگردان می نویسند تا فیلم را برطبق آن بسازد. از مهمترین دلایل وجود یک فیلمنامه می توان به صرفه جویی در هزینه تولید فیلم، استفاده از تمام ایده ها و منظم کردن ایده های پراکنده و پرورش کامل ایده ها اشاره کرد.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ

ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻭﺭﺟﻴﻨﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

- ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﺭﺟﻴﻨﺎﻝ است ﻭ توسط ﺫﻫﻦ ﻳﮏ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ، خلق میشود ﻭ برﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﯽ نیست؛ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻭﺭﺟﻴﻨﺎﻝ می گویند.

- به ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ساخت آن ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻳﮏ ﺭﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ صورت گیرد؛ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ می گویند.

تحصیلات لازم برای فیلمنامه نویسی

داشتن قدرت نویسندگی و استعداد بالا از مهم ترین و اصلی ترین عامل فیلمنامه نویسی محسوب میشود. بنابراین از عوامل مؤثر در این روند می توان به کسب تجربه و به دست اوردن علم و تحقیقات لازم اشاره کرد. داشتن تحصیلات دانشگاهی بر روی نوشتن، اثرات مطلوبی میگذارد. فارغ التحصیلان رشته “ادبیات نمایشی” یا گرایش “فیلمنامه نویسی” رشته سینما ، مجوز فعالیت در شغل فیلمنامه نویسی را دارند.

فیلمنامه,بخش های فیلم نامه,ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪفیلمنامه ها به دو دسته ی فیلمنامه داستانی و مستند تقسیم میشوند

تفاوت فیلمنامه با رمان و نمایشنامه

فیلنامه، تفاوتهایی نسبت به رمان و نمایشنامه دارد. رمان معمولاً با مواردی سر و کار دارد که شامل حالات درونی شخص، افکار، احساسات، عواطف و خاطرات رخ داده در دورنمای ذهنی ماجرای دراماتیک میباشد درحالیکه بیان نمایش نامه در قالب کلمات- روی صحنه و از طریق گفت و گو می باشد. شخصیت درباره خود یا شخصیت های دیگر یا وقایعی حرف می زند که برایشان اتفاق افتاده است. به داستان هایی که با گفت و گو و تصویر بیان میشود؛ فیلمنامه می گویند. شخصیت ها باعث انتقال اطلاعات و حقایق ویژه به خواننده میشوند.

ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ

ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ در ادامه برایتان شرح داده ایم:

متن نوشته شده ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺛﺮ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ داشته ﺑﺎﺷﺪ؛ به این معنی که نوشته های موجود ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ قابلیت ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩ شدن ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ را داشته باشند. ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ به ﻣﺘﻨﯽ اطلاق میشود ﮐﻪ ﺣﺘﯽ درصورت وقوع آن ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ. ﻣﺎ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ شبیه به ﺣﻮﺍﺩﺛﯽ می بینیم ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﺸممان ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ و این رویدادها از نظر ما ﺗﺎ موقعی ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ شود ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ ﺑﺎ مقدمه چینی ﻧﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ است.

 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﮑﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ذکر نمی ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻓﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ شرح داده شده است. با این که ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ برگردد، ﺍﻣﺎ ﮔﺎهی اوقات ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ، ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻮﺩﻥ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ به شمار می رود. ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ به ﻣﺘﻨﯽ اطلاق میشود ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ از ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻭ ﮐﺸﺶ ﻻﺯﻡ برخوردار ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ، تماشاگر را ﺩﺭﮔﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺬﺍﺕ ﭘﻨﺪﺍﺭﯼ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻫﻨﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﻭ موجب علاقمندی ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻓﻴﻠﻢ شود تاجایی که ﺗﺎ انتهای ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ببیند. به این خاطر، ﻓﻴﻠﻢ« ﺟﺪﺍﻳﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺳﻴﻤﻴﻦ» به عنوان ﻳﮏ ﺍﺛﺮ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ ﻗﻮﯼ محسوب میشود ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺬﺍﺕ ﭘﻨﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ در ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻓﻴﻠﻢ، ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﺩ.

بخش های فیلم نامه

* صحنه:

 در فیلمنامه از کوچک ترین واحد کنش دراماتیک می توان به صحنه اشاره کرد. دو عنصر زمان و مکان در هر صحنه حائز اهمیت هستند و حداقل یکی از آن ها یا هر دو باید دارای پیوستگی باشد. نوشتن فیلمنامه براساس صحنه های شماره گذاری شده است.

* سکانس:

به یک فصل از فیلمنامه که متشکل از یک یا چند صحنه است و بیانگر یک موضوع می باشد؛ سکانس می گویند که درواقع سکانس با پایان یافتن آن موضوع، عوض می شود.

* پلان، نما یا شات:

کوچک ترین واحد یک فیلم، پلان میباشد و به برشی از یک صحنه اطلاق میشود. در واقع اصطلاح پلان برای زمانی بکار میرود که فیلم برداری بدون انقطاع انجام شود.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ,فیلمنامه چیست,فیلمنامه نویسیفیلمنامه از ایده تا تبدیل شدن به متن نهایی مراحل مختلفی را می گذراند

مراحل نوشتن فیلمنامه

مراحل نوشتن فیلمنامه عبارتست از:

- ایده

- سوژه

- طرح( فیلمنامه)

- خلاصه سکانسها یا سیناپس

- فیلمنامه کامل

پایان بندی فیلمنامه

فراموش نکنید که پایان بیش از ۹۰ درصد فیلمنامه ها خوب است. در ادامه با نکات پایان فیلمنامه نویسی اشنا شوید:

> در انتهای فیلمنامه باید تکلیف همه چیز، مشخص شود.

> پایان فیلمنامه باید بگونه ای باشد که مخاطب، قادر به حدس زدن نباشد.

> می توان در پایان فیلمنامه از اتفاقات گذشته استفاده کرد.

> پایان فیلمنامه باید بیانگر همه چیز بر اساس رابطه علت و معلول باشد.

ابزار یادگیری فیلمنامه

مرحله ضروری یادگیری فیلمنامه، خواندن فیلمنامه می باشد. باتوجه به شباهت ظاهر تمام فیلمنامه ها، بهتر است بدانید که تفاوت هایی از نظر سبک و پرداخت شخصیت ها و موضوع با یکدیگر دارند. خواننده با خواندن فیلمنامه فیلمهای موفق به مواردی دست می یابد که از آن ها می توان به حسی از شکل، ساختار، سبک نویسنده، شخصیت پردازی و گفت و گو نویسی اشاره کرد.

از دیگر ابزارهای یادگیری فیلمنامه می توان نقد فیلم را نام برد. درحقیقت نقد فیلم به شما، آگاهی قابل توجهی میدهد. گاهی اوقات، موافق ارزیابی منتقدین از فیلمی خاص نیستید اما آن ها اغلب به دقت، نقایص داستان فیلم و شخصیت پردازی را آشکار می کنند. خواندن نقد فیلم، باعث عبرت گرفتن از شکست یا پیروزی دیگران میشود. هر فیلمی یک عمل فراگیری برای شما دارد که موجب افزایش آگاهی و درک شما از فیلم میشود.

از دیگر ابزار موثر در یادگیری فیلمنامه می توان به تماشای آثار خوب و موفق فیلمسازان بزرگ، به خصوص آثار کلاسیک اشاره کرد.

فیلمنامه نویسی,تحصیلات لازم برای فیلمنامه نویسیفیلمنامه داستانی است که با گفتگو و تصویر بیان می شود

گردآوری: بخش هنر و سینما سرپوش

  • 16
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وریا غفوری,بیوگرافی وریا غفوری,عکس وریا غفوری بیوگرافی وریا غفوری، فوتبالیست مشهور ایرانی (+ تصاویر)

تاریخ متولد :۲۹  شهریور ۱۳۶۶

محل تولد:کردستان

ملیت:ایران

پست :مدافع، هافبک

قد:۱۷۸ سانتیمتر

ادامه
افسانه بایگان,بیوگرافی افسانه بایگان,عکس افسانه بایگان بیوگرافی افسانه بایگان بازیگر و ماجرای کشف حجابش (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۳۴۰/۱۰/۲۶

محل تولد:تهران

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:متاهل

پیشه:هنرپیشه

ادامه
میریام فارس,بیوگرافی میریام فارس,میریام فارس خواننده لبنانی بیوگرافی میریام فارس خواننده، رقاص و بازیگر لبنانی (+ تصاویر)

متولد:۳ مهٔ ۱۹۸۳ روستای كفر شلال٫ جنوب لبنان

ملیت:لبنانی

سبک( ها):پاپ عربی

حرفه( ها):خواننده، رقاص، بازیگر

زمینهٔ فعالیت:موسیقی

ادامه
داوود عابدی,بیوگرافی داوود عابدی,داوود عابدی مجری بیوگرافی داوود عابدی، گوینده و مجری سابق صدا و سیمای ایران (+ تصاویر)

زاده:یک تیر ۱۳۵۴

زادگاه:تهران

تحصیلات:کارشناسی روزنامه نگاری

پیشه:مجری و گوینده خبر

ملیت:ایرانی

ادامه
سحر زکریا,بیوگرافی سحر زکریا,عکس سحر زکریا بیوگرافی سحر زکریا و ماجرای کشف حجابش (+ تصاویر)

زمینه فعالیت:بازیگر

تولد:۲۸ آذر ۱۳۵۲

محل تولد:اراک 

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
المیرا شریفی مقدم,عکس المیرا شریفی,تصاویر خانم المیرا شریفی مقدم المیرا شریفی مقدم، گوینده و مجری ایرانی (+تصاویر خانوادگی)

سال تولد:۱۳۶۰

محل تولد:تبریز

تحصیلات:دانشجوی رشته میکروبیولوژی

پیشه:گویندگی خبر

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
کتانه افشاری نژاد,بیوگرافی کتانه افشاری نژاد,زندگینامه کتانه افشاری نژاد بیوگرافی کتانه افشاری نژاد، بازیگر سینما و تئاتر (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۳ مرداد ۱۳۵۲

محل تولد:تهران

فعالیت:بازیگر و گوینده

سالهای فعالیت:۱۳۷۰- تاکنون

ملیت:ایرانی

ادامه
شقایق دهقان,بیوگرافی شقایق دهقان,عکس شقایق دهقان بیوگرافی شقایق دهقان بازیگر و نویسندهٔ ایرانی (+ تصاویر)

زاده:۴ اسفند ۱۳۵۷

زادگاه:آلمان

وضعیت تاهل:متاهل

ملیت:ایرانی

سمت:بازیگر و نویسندهٔ ایرانی

ادامه
راضیه جانباز,بیوگرافی راضیه جانباز,عکس های راضیه جانباز بیوگرافی راضیه جانباز و ماجرای اخراج او از فولاد مبارکه

تاریخ تولد: ۱ دی ۱۳۷۰

محل تولد: کرمان

حرفه: هندبالیست

تیم: تیم ملی هندبال بانوان

شروع فعالیت در تیم ملی: سال ۲۰۱۰ میلادی

ادامه
دیالوگ های ماندگار آل پاچینو,دیالوگ های آل پاچینو,دیالوگ های معروف آل پاچینو

دیالوگ ماندگار از آل پاچینو باتوجه به مفهومی بودن دیالوگ برخی از فیلم ها، آن ها به دیالوگ های ماندگار تبدیل میشوند و در شبکه های مجازی به اشتراک گذاشته می شوند. در این مقاله با گلچینی از دیالوگ های ماندگار آل پاچینو آشنا شوید. دیالوگ های ماندگار آل پاچینو یک بازیگر و فیلم ساز آمریکایی، آلفردو جیمز پاچینو نام دارد که ملقب به آل پاچینو است. او تا به حال موفق به کسب چند جایزه در طول ۵ دهه فعالیت خود شده است و همین جایزه ها باعث شده تا تاج سه گانه بازیگری را دریافت کند .همچنین مضامین دیالوگ های زیبای آل پاچینو، پرمحتوا و مفهومی است. > پدرخوانده: پدرم پیشنهادی بهش داد که نتونه رد کنه. لوکا یه اسلحه گذاشت رو سرشو پدرم بهش گفت:یا امضاش باید پای قرارداد باشه یا مغز سرش. > پدرخوانده: پدرم همیشه میگفت دوستاتو به خودت نزدیک کن. ولی دشمناتو نزدیکتر. > صورت زخمی: تو زندگی یه چیزایی رو آسون میشه فهمید. ولی سخت میشه فهموند. > عطر یک زن: واقعا خدا باید نابغه بوده باشه که تونسته زنها رو خلق کنه. > صورت زخمی: این که توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه، چون تو باهاش خوبی ؛ مثل اینه که توقع داشته باشی یه گرگ تورو نخوره، چون توام اونو نمیخوری ..! دیالوگ های ناب از آل پاچینو > بعد از ظهر سگی: ترجیح میدم کسی که میخواد منو بکشه ازم متنفر باشه. تا این که برای انجام وظیفه اش این کارو بکنه > مخمصه: همیشه آماده باش تا هر چی رو داری بتونی تو سی ثانیه ترک کنی > پدرخوانده: پدرم همیشه میگفت دوستاتو به خودت نزدیک کن. ولی دشمناتو نزدیکتر > بوی خوش زن: سعی کن همیشه راست بگی، حتی وقتی داری دروغ میگی > بی خوابی : گاهی معمولی ترین و ابتدایی ترین داشته های زندگی آدم ها، می شه بزرگ ترين حسرت زندگیت! > بوی خوش زن: بهتره شونه هاتو برای کس دیگه ای بالا بندازی، چون من کورم > دنی براسکو: آدمایی که خودکشی می کنن ترسو نیستن، فقط بین دو تا جهنم جهنم اونورو انتخاب میکنن > من هیچ وقت نظر خودم را بیان نمیکنم: نظراتی که من راجع به هر چیزی دارم به زندگی شخصی من مربوط هستند. > وکیل مدافع شیطان: خودبینی گناه مورد علاقه ی منه. یک افیون کاملاً طبیعی. > وکیل مدافع شیطان: پادشاهی کردن تو جهنم بهتر از خدمت کردن تو بهشته. دیالوگ های زیبای آل پاچینو گردآوری: بخش هنر و سینما سرپوش

ویژه سرپوش