شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۶۰۰۶۸

آشنایی با قوانين ۱۷ گانه فوتبال

قوانین 17 گانه فوتبال,قوانین هفده گانه فوتبال,خلاصه قوانین17 گانه فوتبالیکی از قوانين ۱۷ گانه فوتبال این است که زمین مسابقه نباید بیشتر از ۱۲۰ متر باشد
در این مقاله از سرپوش، شما را با ۱۷ مورد مهم و اساسی از قوانین داوری فوتبال آشنا میکنیم که این قوانین را فدراسیون بین المللی فوتبال( فیفا) و برد بین المللی آن تعيين کرده اند.

قوانین ۱۷ گانه فوتبال

فوتبال از سال۱۸۶۳ به شکل امروزی، مرسوم شد و قوانین و مقررات آن، تغییرات تکاملی خود را طی کرد و به صورت قوانین هفده گانه در سال ۱۹۳۸ در آمد. به عنوان مثال ، دروازه فوتبال در سال۱۸۶۳ میلادی دارای دو تیر عمودی با عرض۵۷/۴متر بود درحالیکه فاقد تیر افقی بود. در سال۱۸۶۶ عرض دروازه ها به۵/۵متر افزایش یافت و در بالای آن، طنابی به جای تیر افقی بستند. اندازه دروازه ها در سال۱۸۷۵ میلادی به صورت فعلی درآمد. دروازه بان تا سال۱۸۷۱ حق نداشت با استفاده از دستهایش توپ را بگیرد. دروازه بان در سال ۱۹۱۳ این اجازه را داشت که از دستهایش برای گرفتن توپ تا خط وسط زمین استفاده نماید و پس از آن در محوطه جریمه( پنالتی) به گرفتن توپ با دست محدود گردید و به شکل امروزی در آمد. در ادامه طرح قوانین هفده گانه بازی فوتبال عبازتند از:

>> قانون اول فوتبال:

طول زمین مسابقه برطبق قانون اول فوتبال، نباید از ۱۲۰ متر بیشتر باشد و همچنین از ۹۰ متر كمتر باشد. عرضی که برای این زمین درنظر گرفته شده؛ بیش از ۹۰ متر و كمتر از ۴۵ متر است. طول زمین مسابقه در مسابقات بین المللی فوتبال، نباید بیش از ۱۱۰ متر و كمتر از ۱۰۰ متر باشد درحالیکه عرض آن باید بیش از ۷۵ متر و كمتر از ۶۴ متر باشد.

>> قانون دوم فوتبال:

توپی که برای مسابقه فوتبال استفاده میکنید؛ برطبق قانون دوم باید از جنس چرم یا جنس های مناسب دیگر به صورت گرد و كروی طراحی شده باشد. این نکته را در نظر بگیرید که محیط نباید كمتر از ۶۸ سانتی متر و بیشتر از ۷۰ سانتی متر باشد. وزن توپ مناسب برای این مسابقه نباید كمتر از ۴۱۰ گرم و بیشتر از ۴۵۰ گرم باشد. فشار توپ در سطح دریا برابر% ۶ الی ۱/۱ اتمسفر می باشد. 

>> قانون سوم فوتبال:

بازیكنان مسابقه فوتبال را دو تیم تشکیل میدهند كه تعداد هر تیم، حداکثر۱۱ بازیكن میباشد و دروازبان یكی از آنهاست. اگر در این مسابقه، كمتر از ۷ بازیكن شرکت کنند؛ بازی نباید شروع شود. فیفا و كنفدراسیون ها یا فدراسیونهای ملی، نظارت و سرپرستی این بازیها را بر عهده دارند. بازیكن جانشین تنها در زمانی كه بازیكن اصلی در زمین، بازی نکند؛ با علامت داور، مجوز ورود به زمین بازی را دارد.

>> قانون چهارم( وسایل بازیکنان):

وسایل معمولی بازیکن برطبق مقررات بین المللی، به شرح زیر میباشد :

۱. پیراهن، شورت، جوراب و کفش

داور یا کمک داورهای او تا قبل از مسابقات رسمی و بین المللی، وظیفه ی کنترل وسایل بازیکنان را بر عهده دارند.

۲. بازیکن نباید با طرز پوشش خود برای سایر بازیکنان، خطری بوجود آورد.

۳. با استفاده از چرم یا لاستیک، پلهای کفش بازیکنان را تهیه می کنند که نباید پهنای آن کم تر از۵/۳۲میلیمتر داشته باشد. گاهی اوقات استوک ها را به کفش می چسبانند یا برای نصب آن ها از پیچ استفاده می کنند.

۴. رنگ لباس دروازه بان فوتبال باید متفاوت از رنگ لباس سایر بازیکنان دو تیم و داوران باشد.

>> قانون پنجم فوتبال( داور):

یک داور به منظور قضاوت در هر بازی تعيين می شود و دو کمک داور، او را یاری می دهند. یک داور ذخیره در بازیهای رسمی وجود دارد. اختیارات داور در مورد مجازات بازیکنان از زمانی شروع میشود که به زمین بازی وارد شود. احتمال گسترش این اختیارات در مورد خطاهایی وجود دارد که توپ از زمین خارج شود یا در زمین متوقف شود.

او باید قوانین را با کمک دو داور خط، اجرا کند و هر بازیکن مقصر به دلیل رفتار خشن و اشتباه در بازی یا صحبت اعتراض آمیز برطبق دستور داور، از زمین بازی اخراج میشود. داور باید برای اتخاذ تصمیم و اقدامات مقتضی به مقامات برگزار کننده، هرگونه بدرفتاری و کردار نامطلوب تماشاچیان، سرپرستان، بازیکنان ذخیره یا اشخاص دیگر را که در زمین بازی یا در مجاورت آن رخ میدهد را گزارش نماید.

>> قانون ششم( داوران خط):

دو كمك داور بر طبق قانون ششم فوتبال، تعيين می شود كه داور برای آن ها وظایفی را به شرح زیر معین می نماید:

۱. توپ از زمین بازی، چه زمانی خارج شده است.

۲. كدام تیم ضربه دروازه، كرنر یا پرتاب را انجام دهد.

۳. وقتی که دلیل جریمه ی بازیكن، آفساید باشد.

۴. زمانی كه دور از چشم داور، خطایی رخ دهد.

۵. خطایی كه كمك داور به آن نزدیكتر باشد حتی داخل جریمه.

۶. حركت دروازه بان در ضربات پنالتی تا قبل از ضربه جلو باشد یا توپ از خط، گذشته باشد.

قوانین داوری فوتبال,خلاصه قوانین داوری فوتبالیکی از قوانين ۱۷ گانه فوتبال اینست که توپ بایستی گرد و كروی باشد

>> قانون هفتم فوتبال:

مدت زمانی که برای مسابقه فوتبال در نظر گرفته شده؛ دو وقت مساوی ۴۵ دقیقه ای میباشد و تنها وقتی این مدت زمان را کم تر می کنند که دو تیم تا قبل از آغاز بازی با هم توافق كنند. مدت استراحتی که برای بازیکنان در بین دو نیمه در نظر میگیرند، نباید بیشتر از ۱۵ دقیقه باشد و تنها تغيير این مدت زمان با موافقت داور صورت میگیرد. 

>> قانون هشتم داوری فوتبال:

شروع و شروع مجدد بازی برطبق قانون هشتم فوتبال عبارتند از:

۱. در آغاز هر مسابقه

۲. بعد از به ثمر رسیدن هر گل

۳. در شروع نیمه دوم

۴. با ضربه شروع در زمان شروع هر نیمه وقت اضافه میتوان مستقیماً گل زد.

>> قانون نهم( توپ در بازی و خارج از بازی):

توپ در زمانی خارج از بازی محسوب می شود که تمام توپ، از روی زمین یا در هوا از خطوط محدوده زمین، گذشته باشد یا داور، آن بازی را متوقف کند؛ در غیر این صورت، توپ از شروع تا پایان مسابقه در سایر موارد، داخل بازی محسوب می شود. توپ در موارد زیر در داخل بازی محسوب می شود :

۱. درصورتی که برخورد توپ به یکی از قسمتهای تیر دروازه( عمودی یا افقی) یا میله پرچم باشد و هم چنان در زمین باقی بماند.

۲. اگر توپ در داخل زمین به داور یا کمک داوران برخورد کند و در زمین باقی بماند؛ بدین دلیل که داور به عنوان فضای خالی در بازی محسوب می شود.

۳. درصورت اتفاق افتادن اعمالی که نقض قانون است و داور، تصمیمی را اعلام نکرده باشد.

>> قانون دهم( روش امتیاز دادن):

براساس قانون دهم فوتبال، تیمی كه در جریان مسابقه، تعداد گل بیشتری را به ثمر برساند؛ برنده است.

>> قانون یازدهم فوتبال:

بازیكنی که از توپ، نزدیكتر باشد و آخرین نفر دوم حریف به دوازه باشد؛ آفساید نام دارد.

>> قانون دوازدهم( خطا ها و رفتار ناشایسته):

بازیکنی خطاکار است که عملا مرتکب هر یک از۳ خطای زیر شده باشد:

۱. بازیکنی که لگد بزند.

۲. بازیکنی که مرتکب اعمالی همچون پشت پا زدن، پرتاب کردن یا اقدام به پرتاب کردن با پا، متوقف شدن در جلو یا عقب حریف شود.

۳. اگر بازیکن بر روی حریف بپرد.

۴. تنه زدن خطرناک بازیکن، از دیگر خطاهای او محسوب میشود.

خلاصه قوانین17 گانه فوتبال,طول زمین مسابقه فوتبالقوانین و مقررات فوتبال از سال۱۸۶۳که فوتبال به شکل امروزی رایج گردید

۵. وقتی که بازیکن، از عقب به حریف، تنه بزند؛ مرتکب خطا میشود مگر در مواقعی که راهش توسط حریف سد شده باشد.

۶. اگر بازیکن، حریف را بزند.

۷. زمانی که بازیکن با دستش یا با هر قسمت از بازویش، حریف را بگیرد.

۸. هُل دادن حریف توسط بازیکن، یکی از خطاهای بازیکن به شمار می رود.

۹. انجام اموری همچون دست زدن به توپ، زدن، حمل کردن، بردن توپ با دست و بازو( این قسمت شامل دروازه بان در محوطه جریمه نخواهد بود) توسط بازیکن، خطا تلقی میشود.

درصورت بروز ۹ خطای مذکور، خطا کننده با یک ضربه آزاد مستقیم تنبیه می شود؛ بازیکن حریف، ضربه را از نقطه ای می زند که خطا اتفاق افتاده است. جریمه ی وقوع چنین خطاهایی در داخل محوطه دروازه، یک ضربه پنالتی میباشد.

>> قانون سیزدهم فوتبال:

ضربات آزاد، متشکل از دو نوع مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

توپ در هر دو ضربه ی مستقیم و غیر مستقیم باید ثابت باشد. زننده مجوز بازی با توپ برای بار دوم را ندارد مگر اینكه توپ توسط بازیكن دیگری لمس شود.

اگر توپ در ضربات آزاد بطور مستقیم وارد دروازه حریف شود؛ به عنوان گل محسوب می شود؛ درغیر این صورت، اگر ضربه آزاد بطور غیر مستقیم به دروازه برود برای حریف، یك ضربه كرنر گرفته می شود. درصورت ورود ضربه آزاد غیر مستقیم به دروازه حریف، گل محسوب نمیشود بلكه به عنوان ضربه دروازه به شمار می رود.

>> قانون چهاردم فوتبال:

وقتی که یک بازیكن در داخل محوطه جریمه، مرتکب یكی از خطاهای ۱۰ گانه شود؛ برای تیم مقابل، یك ضربه پنالتی اعلام می گردد.

>> قانون پانزدهم فوتبال:

برای آغاز مجدد بازی فوتبال می توان از پرتاب اوت استفاده کرد و درصورت عبور تمامی توپ از روی زمین یا هوا از روی خط طولی، اوت محسوب می شود.

>> قانون شانزدهم فوتبال:

برای شروع مجدد بازی برطبق قانوان شانزدهم فوتبال می توانید از ضربه دروازه استفاده کنید؛ به این صورت که اگر این نوع ضربه به دروازه تیم مقابل بطور مستقیم زده شود، گل تلقی میشود. موقعیت بازیكن تیم مقابل در هنگام ضربه دروازه باید خارج از محوطه جریمه باشد.

>> قانون هفدهم فوتبال:

قانون هفدهم فوتبال که به آن ضربه كرنر میگویند؛ برای آغاز مجدد بازی بر روی دروازه حریف، کاربرد دارد که با استفاده از این ضربه می توان اقدام به گلزنی کرد.

قوانین هفده گانه فوتبال,قانونه هفده گانه فوتبال,خلاصه قوانین17 گانه فوتبالیکی از قوانين ۱۷ گانه فوتبال اینست که برای قضاوت هر بازی یک داور تعیین می شود

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 9
 • 3
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سپیده معافی,بیوگرافی سپیده معافی,عکس سپیده معافی بیوگرافی سپیده معافی بازیگر ایرانی- آمریکایی (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۸ سپتامبر ۱۹۸۵

محل تولد:رگنسبورگ، بایرن، آلمان غربی

ملیت:ایرانی- آمریکایی

شهروندی:ایالات متحده آمریکا

حرفه:بازیگر سینما و تلویزیون

ادامه
علی فتح الله زاده,بیوگرافی علی فتح الله زاده,عکس های علی فتح الله زاده علی فتح الله زاده؛ محبوب ترین مدیر باشگاه استقلال

تاریخ تولد: ۱۹ دی ۱۳۳۷

محل تولد: خوی، ایران

حرفه: مدیرعامل باشگاه فوتبال استقلال تهران

شروع فعالیت: ۲۳ مهر ۱۴۰۱

تحصیلات: دکتری اقتصاد از آکادمی ملی علوم آذربایجان

ادامه
سردار اسعد بختیاری,بیوگرافی سردار اسعد بختیاری,عکس سردار اسعد بختیاری زندگینامه سردار اسعد بختیاری رهبر جنبش آزادی خواهی

تاریخ تولد: ۱۲۳۶

محل تولد: منطقه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری

ملیت: ایرانی

حرفه: سیاستمدار

خویشاوندان مهم: صمصام‌السلطنه (برادر)، بی‌بی مریم بختیاری (خواهر)، حسین‌قلی‌خان ایلخانی (پدر)

درگذشت: ۱ آبان ۱۲۹۶

ادامه
علی ضیا,بیوگرافی علی ضیا,عکس های علی ضیا بیوگرافی سید علی ضیا؛ مجری خوب برنامه های ایرانی

تاریخ تولد: ۲۶ شهریور ۱۳۶۴

محل تولد: کاشان

حرفه: مجری برنامه های صدا و سیما و گوینده رادیو

تحصیلات: کارشناسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه آزاد واحد کاشان

شروع فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

ادامه
احمد علیرضابیگی,بیوگرافی احمد علیرضابیگی,عکس های احمد علیرضابیگی بیوگرافی احمد علیرضابیگی

تاریخ تولد: ۲۲ بهمن ۱۳۴۲

محل تولد: ارومیه، ایران

حرفه: نظامی، سیاستمدار و نماینده تبریز در دو دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

تحصیلات: دکتری امنیت ملی از دانشگاه دفاع ملی

شروع فعالیت: از اوایل انقلاب

حزب سیاسی: بدون حزب سیاسی

ادامه
سرنای ساریکایا,بیوگرافی سرنای ساریکایا,عکس های سرنای ساریکایا سرنای ساریکایا بازیگر زیبای ترکی

تاریخ تولد: ۱ جولای ۱۹۹۱

محل تولد: آنکارا، ترکیه

حرفه: بازیگر، مدل

شروع فعالیت: سال ۲۰۰۶ تا کنون

تحصیلات: مقطع دبیرستان

ادامه
لیلا حاتمی,بیوگرافی لیلا حاتمی,عکس های لیلا حاتمی بیوگرافی لیلا حاتمی فرزند مرحوم علی حاتمی

تاریخ تولد: ۹ مهر ۱۳۵۱

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع به کار: سال ۱۳۶۱ تا کنون

تحصیلات: دانشجوی انصرافی رشته برق

همسر: علی مصفا

ادامه
عسجدی,زندگینامه عسجدی,آثار عسجدی زندگینامه عسجدی شاعر دربار غزنویان

دوران زندگی: قرن چهارم و پنجم هجری

پادشاهی: پادشاهای غزنوی

حرفه: شاعر 

درگذشت: ۴۳۲ هجری قمری

عسجدی,زندگینامه عسجدی,عسجدی شاعرزندگینامه عسجدی

ادامه
مهدی پاکدل,بیوگرافی مهدی پاکدل,عکس های مهدی پاکدل بیوگرافی مهدی پاکدل و ماجرای ازدواجش

تاریخ تولد: ۱۰ تیر ۱۳۵۹

محل تولد: اصفهان

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر، خواننده، مدل

شروع فعالیت: ۱۳۷۶ تاکنون

تحصیلات: دانشجوی انصرافی گرافیک

نام همسر: رعنا آزادی ور

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • شنبه ۸ بهمن
  سوپرلیگ ترکیه
  سیواس اسپور - آدانا دمیراسپور
  ۱۴:۰۰
 • جام حذفی انگلیس
  والسال - لسترسیتی
  ۱۶:۰۰
 • جام حذفی انگلیس
  اکرینگتون - لیدز
  ۱۶:۰۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  هاتای اسپور - ترابزون اسپور
  ۱۶:۳۰
 • لیگ برتر امارات
  البطائح - الاتحاد کلبا
  ۱۶:۴۵
 • سری آ ایتالیا
  امپولی - تورینو
  ۱۷:۳۰
 • بوندسلیگا آلمان
  وردربرمن - ولفسبورگ
  ۱۸:۰۰
 • جام حذفی انگلیس
  ایپسویچ - برنلی
  ۱۸:۳۰
 • جام حذفی انگلیس
  ساوتهمپتون - بلکپول
  ۱۸:۳۰
 • جام حذفی انگلیس
  فولام - ساندرلند
  ۱۸:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  خیرونا - بارسلونا
  ۱۸:۴۵
 • سوپرلیگ ترکیه
  گره‌سون اسپور - گالاتاسرای
  ۱۹:۳۰
 • لیگ یک فرانسه
  تروا - لانس
  ۱۹:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  کرمونزه - اینتر
  ۲۰:۳۰
 • بوندسلیگا آلمان
  بایرن مونیخ - آینتراخت فرانکفورت
  ۲۱:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  سویا - الچه
  ۲۱:۰۰
 • جام حذفی انگلیس
  پرستون - تاتنهام
  ۲۱:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  آتالانتا - سمپدوریا
  ۲۳:۱۵
 • لالیگا اسپانیا
  ختافه - رئال بتیس
  ۲۳:۳۰
 • جام حذفی انگلیس
  منچستریونایتد - ردینگ
  ۲۳:۳۰
 • لیگ یک فرانسه
  مارسی - موناکو
  ۲۳:۳۰
 • یکشنبه ۹ بهمن
  سری آ ایتالیا
  آث میلان - ساسولو
  ۱۵:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  وایادولید - والنسیا
  ۱۶:۳۰
 • جام حذفی انگلیس
  برایتون - لیورپول
  ۱۷:۰۰
 • سری آ ایتالیا
  یوونتوس - مونزا
  ۱۷:۳۰
 • بوندسلیگا آلمان
  شالکه - کلن
  ۱۸:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  اوساسونا - اتلتیکومادرید
  ۱۸:۴۵
 • بوندسلیگا آلمان
  بایرلورکوزن - دورتموند
  ۲۰:۰۰
 • سه شنبه ۱۱ بهمن
  لیگ برتر والیبال زنان
  سایپا - سریک
  ۱۳:۰۰
 • جام اتحادیه انگلیس
  نیوکسل - ساوتهمپتون
  ۲۳:۳۰
 • چهارشنبه ۱۲ بهمن
  لیگ برتر ایران
  سپاهان - گل گهرسیرجان
  ۱۵:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  پرسپولیس - آلومینیوم اراک
  ۱۷:۰۰
 • پنج شنبه ۱۳ بهمن
  لیگ برتر ایران
  صنعت نفت آبادان - هوادار
  ۱۷:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  مس کرمان - استقلال
  ۱۷:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  رئال مادرید - والنسیا
  ۲۳:۳۰
 • جمعه ۱۴ بهمن
  لیگ برتر انگلیس
  چلسی - فولام
  ۲۳:۳۰
ویژه سرپوش