دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۸۰۰۵۰

آشنایی با قوانین هفده گانه فیفا

قوانین هفده گانه فیفا,قوانین 17 گانه فیفا,قوانین هفده گانه فیفا برای فوتبالقوانین هفده گانه فیفا توسط هیئت بین‌المللی فوتبال وضع می‌شود
ورزش فوتبال نیز مانند سایر ورزشها دارای قوانین و مقرراتی میباشد که به مرور زمان، از بدو پیدایش این رشته ورزشی تکامل پیدا کرده است. در این مطلب از سرپوش با قوانین هفده گانه فیفا آشنا خواهید شد.

قوانین هفده گانه فیفا

به مجموعه قوانینی که هیئت بین المللی فوتبال برای فوتبال تعيين میکند؛ قوانین فوتبال میگویند. این قوانین که در ۳ مارس ۲۰۱۲ دچار تغییراتی شد، شامل ۱۷ بند است و زمان اجرای آن به تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۲ برمیگردد. لذا قوانین مذکور به شرح زیر میباشد :

- زمین بازی:

شکل ظاهری زمین بازی فوتبال باید به صورت مستطیلی با سطحی از جنس چمن باشد. در بازی های جام کنفدراسیون ها و یا مسابقات بین المللی باشگاهی از چمن مصنوعی استفاده می شود. زمین ها باید از حداقل کیفیت بین المللی که فیفا تعیین میکند؛ برخوردار باشند. باتوجه به شکل گیری قوانین فوتبال در انگلستان، براساس دستگاه امپراتوری، اندازه زمین فوتبال را بیان می کنند و استفاده از دستگاه متریک در این اندازه گیری ، کاربردی ندارد. در خارج از بریتانیا از واحدهای اندازه گیری دیگر، به شکل سنتی استفاده میکنند.

هیئت بین المللی فوتبال، وظیفه ی نوشتن ابعاد میدان زمین را بر عهده دارد. از این رو زمین باید طولی بین ۹۰ تا ۱۲۰ متر( ۱۰۰ تا ۱۵۰ یارد) داشته باشد و عرض آن بین ۴۵ تا ۹۰ متر( ۵۰ تا ۱۰۰ یارد) باشد. خط میانی زمین که با عرض زمین، برابر است باعث جداسازی مناطق حمله و دفاع دو تیم میشود و میزان شعاع دایره میانی میدان، ۹٫۱۵ متر( ۱۰ یارد) است. امتداد زمین از دو سمت به محوطه جریمه است و فاصله ی محوطه جریمه از خط دروازه، ۱۶٫۵ متر( ۱۸ یارد) است. منطقهٔ گل زنی به محوطه کوچک مستطیل شکل درون محوطه جریمه اطلاق میشود. فاصله ی منطقهٔ گل زنی از خط دروازه، ۵٫۵ متر( ۶ یارد) است.

نقطهٔ پنالتی تا خط دروازه ۱۱ متر( ۱۲ یارد) فاصله دارد. دور نقطهٔ کرنر یک چهارم دایره ای به شعاع ۱ متر( ۱ یارد) وجود دارد. ٔ در بین دو تیرک دروازه ۷٫۳۲ متر( ۸ یارد) فاصله وجود دارد و سر تا ته آن به اندازه ی ۲٫۴۴ متر( ۲٫۷۵ یارد) از هم فاصله دارد. محوطه جریمه به طول ۴۰ متر( ۴۴ یارد) می باشد.

- توپ مسابقه:

شکل ظاهری توپ مسابقه فوتبال باید گرد و كروی باشد و جنسش از چرم و یا جنسی که مناسب محیط است، باشد. اندازه ی این توپ باید بین ۶۸ سانتی متر تا ۷۰ سانتی متر باشد و نباید كمتر از ۴۱۰ گرم و بیشتر از ۴۵۰ گرم، وزن داشته باشد. میزان فشار توپ در سطح دریا برابر% ۶ الی ۱/۱ اتمسفر است.

- تعداد بازیكنان:

مسابقه ی فوتبال، از دو تیم ۱۱ نفره تشکیل میشود كه یكی از آن ها دروازبان است. شروع این مسابقه در زمانیکه تعداد بازیكنان از ۷ نفر كمتر باشد؛ غیرممکن است. حداكثر جانشین در بازیهای تحت نظارت و سرپرستی فیفا و كنفدراسیون ها یا فدراسیونهای ملی، ۳ نفر در بازیهای دوستانه است که تعداد تعویض توافقی میباشد ولی درصورت عدم اطلاع داور از این مسئله تا قبل از شروع مسابقه، حداكثر تعویض ۳ نفر خواهد بود. بازیكن جانشین، زمانی مجوز ورود به زمین بازی را دارد كه بازیكن اصلی، دیگر در زمین نباشد و داور به او علامت نشان داده باشد.

- تجهیزات بازیکنان:

بازیکن برطبق قوانین فوتبال نمیتواند از هر چیز خطرناکی مثل جواهرات استفاده کند.

لیست قوانین 17گانه فیفا,لیست قوانین هفده گانه فیفاقوانین هفده گانه فیفا در حال حاضر مشمول بر ۱۷ بند است

- داور:

داوری که بر اجرای قوانین بازی، اقتدار کامل داشته باشد، می تواند بازی فوتبال را کنترل کند.

- کمک داوران:

در زمین فوتبال به دو کمک داور نیاز است که آن ها در موارد زیر، مجوز اعتراض به تصمیم داور را دارند:۱- هنگامی که میدان بازی توسط تمام توپ، ترک شود. ۲- در زمانی که کرنر، گل و پرتاب انجام می گیرد. ۳- هنگامی که احتمال قرار گرفتن یک بازیکن در شرایط آفساید وجود داشته باشد. ۴۴- زمانی که تیمی درخواست تعویض داشته باشد. ۵- هنگامی که سوءرفتار و یا هر حادثهٔ دیگری از دیدگاه داور، اتفاق بیفتد. ۶- در زمان بروز یک خطا، کمک داور میتواند برای داورش، مسأله را بهتر توضیح دهد. ۷- هنگامی که بازیکن، پیش از اینکه ضربه را در ضربات پنالتی بزند؛ پای دروازه بان از خط دروازه جلوتر بیاید و توپ به دروازه برود، کمک داور مجوز اعتراض دارد.

- مدت بازی:

مدت زمان بازی فوتبال، دو وقت مساوی ۴۵ دقیقه ایست مگر این که قبل از آغاز بازی، دو تیم با هم به توافق برسند که مدت زمان بازی را كم كنند. بازیكنان می توانند در بین دو نیمه، صرفا بمدت ۱۵ دقیقه استراحت کنند، تغيير چنین مدت زمانی صرفا با موافقت داور، امکانپذیر است.

- آغاز مجدد بازی:

بازی فوتبال در مواردی نظیر آغاز مسابقه، آغاز نیمه دوم مسابقه، پس از به ثمر رسیدن یک گل در طول بازی و هنگام آغاز هردو نیمه وقت های اضافی، مجدداً شروع میشود.

- توپ درون و بیرون از بازی:

بازی فوتبال درصورت عبور تمام توپ از خط دروازه یا خط های طولی و عرضی زمین توسط داور متوقف می شود.

- گل زدن:

هنگام عبور تمام توپ از خط دروازه و عدم رخ دادن خطایی تا قبل از آن، این تیم توانسته گل بزند.

- آفساید:

بازیکنی که بر اساس این قانون در موقعیت آفساید قرار میگیرد؛ نمیتواند در بازی، مشارکت فعال داشته باشد. بازیکنی که در هنگام زدن ضربه توپ توسط هم تیمیش، از توپ و بازیکن ماقبل آخر تیم حریف، جلوتر باشد و به دروازه حریف نیز نزدیک تر باشد؛ در موقعیت آفساید قرار دارد.

- خطا و سوءرفتار:

درصورتی بازیکن، مرتکب خطا میشود و ضربهٔ آزاد به تیم حریف، تعلق ميگيرد که یکی از خطاهای زیر را انجام داده باشد:۱- وقتی که او به بازیکن حریف، ضربه یا لگد بزند. ۲- وقتی که بازیکن، مرتکب خطای پشت پا شود یا برای انجام خطای پشت پا تلاش کند. ۳- وقتی که بازیکن بر روی حریفش، پرش کند.۴- زمانی که بازیکن به سمت حریفش حمله کند ۵- وقتی بازیکن، حریفش را هل دهد. ۶- تکل زدن بر روی حریف، از دیگر خطاهاییست که بازیکن تیم مرتکب میشود.

- ضربات آزاد:

ضربات آزاد، متشکل از دو نوع مستقیم و غیرمستقیم می باشد.

- ضربه پنالتی :

اگر بازیکن تیم خودی، در محوطهٔ جریمه بازیکن حریف، خطا کند؛ مرتکب خطای پنالتی شده است. احتمال دارد که ضربهٔ پنالتی به شکل مستقیم، گل شود. در پایان هر نیمه یا وقت اضافه، زمانی که برای زدن یک پنالتی تلف شده؛ گرفته می شود.

- پرتاب:

یکی از روش های آغاز مجدد بازی فوتبال، پرتاب می باشد. درصورت برخورد توپ به بازیکن و بیرون رفتن تمام توپ از خط طولی زمین، تیم حریف موظف است که توپ را از محل بیرون رفتن آن روی خط، پرتاب کند. بازیکن حق ندارد با یک پرتاب، گل بزند.

- ضربه گل:

از دیگر روش های آغاز مجدد بازی فوتبال می توان به گل زنی اشاره کرد. درصورت عبور توپ از خط دروازه و برخورد بازیکن دیگری به آن، چنین ضربه ای گل می شود. احتمال گلزنی با زدن یک ضربه وجود دارد.

- ضربه کرنر:

ضربهٔ کرنر از دیگر روشهای آغاز مجدد بازی فوتبال به شمار می رود. پس از برخورد توپ به بازیکن خودی و عبور آن از خط عرضی دروازه خودی، ضربهٔ کرنر برای تیم حریف بدست می آید. گاهی اوقات یک گل به تیم حریف از راه ضربهٔ کرنر بطور مستقیم به ثمر میرسد.

مقررات انضباطی فیفا

بازیکن درصورت انجام کارهای زیر، اخطار می گیرد:

- اگر بازیکنی بدون کسب اجازه از داور، پس از این که بازی فوتبال شروع شد؛ وارد زمین شود.

- اگر قوانین بازی فوتبال توسط بازیکن نقض شود.

- بازیکن، نارضایتی خود را با گفتار و کردار از تصمیمات داور ابراز کند.

- بازیکن بخاطر رفتار ناشایسته اش، گناه‌کار شود.

- چنانچه بازیکن، زمین بازی را در هنگامی که بازی در جریان است؛ بدون کسب اجازه از داور، ترک کند.( به استثنای موقعی که بازیکن مجروح شده باشد) در این زمان باید علامتی مبنی بر اجازه داور به بازیکن، از داور گرفته شود.

برای هر یک از سه خطای زیر، یک ضربه آزاد غیر مستقیم به غیر از اخطار، به نفع تیم حریف از نقطه ای که خطا اتفاق افتاده، داده می شود. بازیکن در موارد زیر از بازی اخراج می شود:

- چنانچه بازیکن، رفتاری خشن یا خطایی شدید به عقیده داور داشته باشد.

- وقتی بازیکن، خطایی کند و از کلمات رکیک، استفاده کند.

- وقتی بازیکن پس از این که اخطار گرفت؛ اصرار بر رفتار ناشایست داشته باشد و آنرا ادامه دهد.

قوانین هفده گانه فیفا چیست,قوانین هفده گانه فیفا برای فوتبال,قوانین هفده گانه فیفاقوانین هفده گانه فیفا در ژوئن ۲۰۱۲ به اجرا درآمد

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 13
 • 2
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
گوستاوو بلانکو بیوگرافی گوستاوو بلانکو بازیکن مهاجم آرژانتینی

تاریخ تولد: ۵ نوامبر ۱۹۹۱

محل تولد: مندوسا، آرژانتین

حرفه: فوتبالیست

پست: مهاجم

باشگاه کنونی: استقلال

شماره پیراهن: ۹

ادامه
جواد خواجوی بیوگرافی جواد خواجوی کمدین پرطرفدار ایرانی (+تصاویر)

چکیده بیوگرافی جواد خواجوی

نام کامل: جواد خواجوی

تاریخ تولد: ۲۴ خرداد ۱۳۷۱

محل تولد: مشهد

حرفه: کمدین، بازیگر و دوبلور

آغاز فعالیت: ۱۳۹۶ تاکنون

تحصیلات: دانشجوی انصرافی رشته سینما

ادامه
کیم تهیونگ کیم تهیونگ از اعضای گروه محبوب BTS

تاریخ تولد: ۳۰ دسامبر ۱۹۹۵

محل تولد: دگو، کره جنوبی

حرفه: خواننده، ترانه سرا، بازیگر و مدل 

ژانر: آراندبی، نئو سول، ایندی پاپ، کی-پاپ

ساز تخصصی: آواز

آغاز فعالیت: ۲۰۱۳ تاکنون

ادامه
زندگینامه لقمان حکیم زندگینامه لقمان حکیم و روایت های قرآنی وی

دوران زندگی: دوران حضرت داوود

محل تولد: حبشه

شهرت: لقمان حکیم

محل دفن: فلسطین یا ناحیه راشدیه در شمال بغداد

زندگینامه لقمان حکیمبیوگرافی لقمان حکیم

ادامه
سروش صحت بیوگرافی سروش صحت بازیگر و مجری پرطرفدار ایرانی

تاریخ تولد: ۸ آذر ۱۳۴۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و مجری

آغاز فعالیت: ۱۳۷۶ تاکنون

تحصیلات: لیسانس آلودگی شیمیایی دریا

ادامه
عبدالقادر گیلانی زندگینامه عبدالقادر گیلانی شاعر و عارف قرن ششم

تاریخ تولد: ۱ رمضان ۴۷۱ هجری قمری

محل تولد: صومعه سرا، گیلان

محل زندگی: گیلان، بغداد

حرفه: عارف، صوفی، محدث، و شاعر

درگذشت: ۸ ربیع الاول ۵۶۱ هجری قمری

محل دفن: محله باب ‌الشیخ بغداد

ادامه
استیو جابز زندگینامه ثروتمند بزرگ استیو جابز و بنیان گذار شرکت اپل (+ تصاویر دوران جوانی)

تاریخ تولد: ۲۴ فوریه ۱۹۵۵

محل تولد: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا

ملیت: آمریکایی

حرفه: کارآفرین، مخترع، بنیان‌گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای اپل

سال های فعالیت: ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۱

درگذشت: ۵ اکتبر ۲۰۱۱ در پالو آلتو، کالیفرنیا

ادامه
پاتریک دمپسی بیوگرافی پاتریک دمپسی جذابترین مرد ۲۰۲۳

تاریخ تولد: ۱۳ ژانویه ۱۹۶۶

محل تولد: لوئیستون، مین

ملیت: آمریکایی

حرفه: بازیگر، رانندهٔ اتومبیل‌رانی

شروع فعالیت: ۱۹۸۵ تاکنون

ادامه
 محمدرضا حیاتی بیوگرافی محمدرضا حیاتی مجری اسبق صدا و سیما / حواشی زندگی وی

تاریخ تولد: ۲۷ دی ۱۳۳۴

محل تولد: آبادان

محل زندگی: تهران

حرفه: گوینده و مجری صدا و سیما 

شروع فعالیت: ۱۳۵۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس رشته علوم سیاسی

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • یکشنبه ۱۹ آذر
  هفته ۷ لیگ آ استرالیا
  فوتبال وسترن سیدنی - ملبورن ویکتوری
  ۰۹:۳۰
 • هفته ۷ لیگ آ استرالیا
  -
  ۰۹:۳۰
 • هفته ۷ لیگ آ استرالیا
  -
  ۱۲:۰۰
 • لالیگا اسپانیا
  اتلتیکومادرید - آلمریا
  ۱۶:۳۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  کایسری اسپور - پندیک اسپور
  ۱۶:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  فولام - وستهم
  ۱۷:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  لوتون - منچسترسیتی
  ۱۷:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  اورتون - چلسی
  ۱۷:۳۰
 • بوندسلیگا آلمان
  اشتوتگارت - بایرلورکوزن
  ۱۸:۰۰
 • لیگ برتر انگلیس
  تاتنهام - نیوکسل
  ۲۰:۰۰
 • لیگ یک فرانسه
  لوریان - مارسی
  ۲۳:۱۵
 • لالیگا اسپانیا
  بارسلونا - خیرونا
  ۲۳:۳۰
 • دوشنبه ۲۰ آذر
  سری آ ایتالیا
  امپولی - لچه
  ۲۱:۰۰
 • سری آ ایتالیا
  کالیاری - ساسولو
  ۲۳:۱۵
 • لالیگا اسپانیا
  رایو وایه کانو - سلتاویگو
  ۲۳:۳۰
ویژه سرپوش