شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۶۰۰۰۲۳

پوپولیسم| تاریخچه، ویژگی ها و انواع عوام گرایی

پوپولیسم,انواع پوپولیسم,تاریخچه پوپولیسماقتصاد رانتی زمینه شکل گیری پوپولیسم در یک جامعه را فراهم می کند
پوپولیسم دارای مشخصات عوام فریبی، تقدیس شخص رهبر فرهمند، غیرت، تکیه بر توده های محروم، نداشتن ایدئولوژی مشخص، بورژوایی بودن و عناصری از ضدیت با امپریالیسم و ملی گرایی است.

پوپولیسم چیست؟

پوپولیسم از ریشه POPUL گرفته شده و آنرا میتوان مردم باوری و یا عوام زدگی ترجمه کرد. در پوپولیسم مفهوم مردم یا خلق تا حد مفهومی مقدس ارج نهاده می شود خواست مردم عین حق و اخلاق پنداشته می شود. پوپولیست یا همان اقدامات مردم باور یا عوام گرایانه را میتوان در قالب اموری محاسبه کرد که به دنبال رضایت عمومی و جلب پشتیبانی و حمایت مردم در حوزه های گوناگون است که از این مسیر سیاستمداران میتوانند به اهداف و خواسته های سیاسی، حزبی و گروهی نائل شوند.

در بعضی وقت ها اقدامات پوپولیستی که از طرف مجریان یک کشور انجام می شود در قالب اقدامات عوام فریبانه محسوب می شود و گروه ها و احزاب رقیب سعی می کنند با تبلیغات گسترده و استفاده از رسانه به این چنین اقدامات در راستای تخریب چهره مجریان امر، دامن بزنند یا روشی سیاسی است در حمایت کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و علایق مردم عامه در برابر گروه نخبه.

در بینش پوپولیستی مردم تجسم تمامی فضائل دانسته می شوند. پیدایش آغازین گرایش پوپولیسم به جنبش های انقلابی تندرو روسیه در قرن نوزدهم و سال های دهه ۱۸۶۰ میلادی بر می گردد. در آن زمان جنبش انقلابی نارودنیک سعی در ترویج باور های پوپولیستی داشت و توده های مردم به خصوص دهقانان را تجسم تمامی فضائل اخلاقی می دانست و معتقد بود؛ خواست و اراده آنها عین حق است. در دهه های پایانی قرن نوزدهم و در ادبیات مارکسیستی روسیه – که مبتنی بر سیاست تشکیلاتی و حزب بسته و منضبط بود_ پوپولیسم به صورت شعاری تحقیر آمیز و جهت استهزاء طرف مقابل و به معنای عوام زدگی بکار می رفت.

تاریخچه پوپولیسم (عوام گرایی)

جنبش های پوپولیستی در طول تاریخ وجود داشته اند. نخستین پوپولیست را میتوان از جناح غیررسمی سنای روم که به بسیج توده ها اعتقاد داشت، نام برد. آن ها از مردم استفاده می کردند که با رأی آن ها، افرادی مانند ژولیوس سزار و سزار آگوستوس را از سنا دور کنند.

عوام گرایی,پوپولیسم,تعریف پوپولیسمدر کشورهای نفتی درآمدهای حاصل از نفت در به قدرت رسیدن پوپولیسم کاملا موثر است

پس از روم، حرکت بعدی پوپولیسم در اروپا، جنبش اصلاح دینی بود؛ توده را قادر می کرد که کتاب مقدس را بخواند و ارتباطی روحانی با خدا داشته باشد. در قرن های شانزدهم و هفدهم، تلاش مردمی بر مبنای آرمان های پروتستانی در آلمان و انگلستان وجود داشت. قرن هجدهم با خود، انقلاب های مشهور فرانسه و آمریکا را بهمراه آورد. هر دو خود را جنبش پوپولیستی معرفی می کردند، اگرچه هر دو آن ها، به وسیله گروه های نخبه روشن فکری و ثروتمند رهبری می شدند. نخستین حزب پوپولیست، در دهه ۱۸۹۰ در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد. این حزب عمدتاً متشکل از کشاورزان و کارگرانی بود که حس می کردند سرمایه داری آمریکایی به نفع یک طبقه نخبه ثروتمند عمل می کند. 

در طول قرن بیستم، میتوان از پوپولیسم برای توصیف خیلی از جنبش ها و رهبرانی که بسیار متفاوت از هم بودند، استفاده کرد. اصولا، پوپولیسم به معنای مخالفت با نخبگان است و تاکیدش بر مردم عادی یا توده هست و به همین علت توسط سیاستمداران گوناگون و احزاب مختلف استفاده می شود و هر یک مدعی آن هستند.

«پوپولیسم» چگونه «بازتولید» می شود؟

دو جریان (گرچه به ظاهر ضد هم) تقویت کننده پوپولیسم هستند که عبارتند از:

یکی از جریان های تقویت کننده پوپولیسم، جریانیست که با باورهای عوامانه کاسبی می کند. به عنوان مثال مدتی پیش پای سخنرانی کسی نشستم که ادعا میکرد با «طب اسلامی» همه بیماریها را درمان می کند، این شخص تمام پیشرفت های پزشکی از «سی تی اسکن» و «آنژیوگرافی» گرفته تا «رادیولوژی» و «شیمی درمانی» را توطئه یهود برای بیمارکردن مسلمانان می دانست و ادعا میکرد در «مطب» خویش تمام بیماریها را از «شیزوفرنی» گرفته تا «سرطان خون لوسمی» از طریق داروهای گیاهی و رژیم غذایی و حجامت درمان می کند! بدیهی است که این گفتمان چیزی جز یک کاسب کاری عوام فریبانه نیست.

از آن طرف متخصصان و نخبگانی که حاضر نیستند از «برج عاج» فرود آیند و برای مخاطب غیرمتخصص حرف بزنند و بنویسند نیز تقویت کننده پوپولیسم هستند.

انواع پوپولیسم 

- پوپولیسم کشاورزی (Agrarian)

- دموکراسی پوپولیستی

- پوپولیسم واکنشی (Reactionary)

- سوسیالیسم پوپولیست

معنی کلمه پوپولیسم,پوپولیسم چیست,پوپولیسمپوپولیسم اصولا سوار شدن بر امواج احساسات و هیجانات توده مردم، برای پیشبردن اهدافِ خود است

ویژگی کلی پوپولیسم

پوپولیسم دارای چند خصوصیت کلی به شرح زیر است:

> جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده های کلی و ابهام آمیز و معمولاً با شعارهای ضد امپریالیستی.

> پیشبرد اهداف سیاسی، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخوانی تودهٔ مردم به اعمال فشار مستقیم بر حکومت.

> تکریم و تقدیس مردم یا خلق، با اعتقاد به این که هدف های سیاسی باید به اراده و نیروی مردم و جدا از احزاب یا سازمان های سیاسی پیش برود.

معرفی کتاب مولر و پوپولیسم 

پوپولیسم صرفا ضـدلیـبرال نیست. بلکه ضـد دموکـراتیک هم هست سایۀ همیـشگیِ سیاست نمایندگی است. این استدلال مولر در کتابِ پوپولیسم چیست، فوق العاده است و راهنمایی بهتر از این برای شناخت احساسات و اشتیاق پوپولیستیِ زمانۀ حاضر پیدا نمی کنید. کتاب «پوپولیسم چیست؟» از یان ورنر مولر، کتابی به راستی هوشمندانه در خصوص یک مفهوم سیاسی مبهم و گریزپا و در عین حال بسـیار مهم است. نقد صریح و کوبندۀ یان ورنر مولر بر پوپولیسـم برای هر کسی که می کوشد ریشـه ها و ماهیت مناقشه های سـیاسیِ امروز اروپا و آمريکا را درک کند، راهگشا و هم زمان چالش برانگیز خواهد بود.

بخشی از کتاب مولر: تلقی رایج این است که احزاب پوپولیست اساسا احزاب اعتراض هستند و این که با اعتراض نمی توان حکم راند، چراکه هیچ شخصی نمی تواند به خودش اعتراض کند (و به محض آنکه این سیاست مداران به نابغه های نشسته بر مسند قدرت تبدیل شوند، دیگر محال است بتوانند موضعی نخبه ستیز بخود بگیرند). در پایان، این تلقی وجود دارد که پوپولیست ها، بعد از به قدرت رسیدن، به طریقی درخشش خود را از دست خواهند داد؛ کاریزما در روال روزمرۀ کار پارلمانی رنگ خواهد باخت و هواداران از آن «دلسرد» خواهند شد. اگر به تعریفی قدیمی تر  از پوپولیسم برگردیم، احتمالا فکر کنیم که ناکارآمدی راهکار ها و تجویزهای ساده انگارانۀ پوپولیست ها هم به سرعت عیان خواهد شد. ضدیت با سیاست نمی تواند سیاست واقعی خلق کند.

پوپولیسم,معنی پوپولیسم,معنای پوپولیسم بخش عمده ای از دلایل تقویت پوپولیسم در یک جامعه، به ضعف نهادهای مدنی باز می گردد

گردآوری: بخش سیاست سرپوش

  • 13
  • 6
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
شیخ بهایی,درباره شیخ بهایی,لقب شیخ بهایی زندگی نامه شیخ بهایی شاعر و عارف ایرانی (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۸ فوریهٔ ۱۵۴۷

زادگاه: بعلبک، لبنان

تاریخ مرگ: ۱ سپتامبر ۱۶۲۱

آثار برجسته: کشکول

محل دفن: حرم امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

ملیت: ایرانی

ادامه
محسن ربیع خواه,افتخارات محسن ربیع خواه,بازی های باشگاهی محسن ربیع خواه بیوگرافی محسن ربیع خواه و تصاویری از وی

زادروز: ۳ دی ۱۳۶۶ ‏

زادگاه: تهران

قد: ۱٫۷۹ متر

پست: هافبک دفاعی، مدافع

ملیت: ایرانی

ادامه
مهدی کوشکی,ازدواج اول مهدی کوشکی,گروه لیو مهدی کوشکی بیوگرافی مهدی کوشکی بازیگر و کارگردان سینمای ایران + تصاویر همسرانش

تاریخ تولد: مرداد ماه ۱۳۵۹

محل تولد: خرم آباد، ایران

حرفه: بازیگر، نویسنده

ملیت: ایرانی

تحصیلات: لیسانس ادبیات نمایشی

قد: ۱.۷۰

ادامه
حضرت زینب (س),زندگینامه حضرت زینب (س),سرگذشت حضرت زینب (س) زندگی نامه حضرت زینب (س) از کودکی تا به شهادت رسیدنش

نام پدر: حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)

نام مادر: حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

ناریخ ولادت: پنجم جمادی الأولی سال پنجم (یا ششم) هجری قمری

محل تولد: مدینه منوره

همسر: عبدالله بن جعفر بن ابی‎طالب

وفات: شب یکشنبه ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری قمری

ادامه
خواهران منصوریان,زندگی نامه خواهران منصوریان,زندگینامه خواهران منصوریان بیوگرافی خواهران منصوریان ( شهربانو - الهه - سهیلا ) + تصاویر

ملیت: ایران

زادهٔ: ۸ بهمن ۱۳۶۴

محل تولد: سمیرم

قد: ۱٫۷۵ متر

وزن: ۶۰ کیلوگرم

ورزش: ووشو

ادامه
نظامی گنجوی,کتاب نظامی گنجوی,زندگی نامه ی نظامی گنجوی زندگینامه نظامی گنجوی و آثارش (+ تصاویر)

زادروز: ۵۳۷ هـ. ق گنجه

محل زندگی: گنجه

ملیت: ایرانی

پیشه: شاعر، تاریخ نگار و داستان سرا 

سبک: عراقی

عنوان: حکیم نظامی

ادامه
محمود فکری,عکس محمود فکری,تعداد بازی ملی محمود فکری بیوگرافی محمود فکری و فوتبالیست شدن او (+ تصاویر)

زادروز: ۴ مرداد ۱۳۵۲

زادگاه: جوی بار، ایران

پُست: مدافع

ملیت: ایرانی

سال فعالیت: ۱۳۶۵

ادامه
سحر قریشی,طلاق سحر قریشی از همسرش,زندگی نامه سحر قریشی بیوگرافی سحر قریشی و علت مشهور شدنش (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۶ دی ماه ۱۳۶۶

زادگاه: تهران

قد: ۱٫۷۰ متر

محل زندگی: تهران

ملیت: ایرانی

پیشه: بازیگر، مدل

ادامه
مارکوپولو,زندگینامه مارکوپولو,کتاب سفرهای مارکوپولو بیوگرافی مارکوپولو و کتاب سفرهای او (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۵ سپتامبر ۱۲۵۴

زادگاه: ونیز، ایتالیا

تاریخ مرگ: ۹ ژانویهٔ ۱۳۲۴

ملیت: ونیزی

حرفه: تاجر و جهانگرد

ادامه

مجلس

دولت

ویژه سرپوش