شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۵۰۰۰۹۱

طریقه خواندن نماز آیات و احکام آن

نماز آیات,کیفیت نماز آیات,طریقه خواندن نماز آیاتنماز آیات اذان و اقامه ندارد
نماز آیات یکی از نمازهای واجب برای مسلمانان است. این نماز، ویژهٔ زمان هایی خاص است که در رسالهٔ مراجع تقلید نیز آمده است. وجوب نماز آیات مختص کسانی است که در شهر وقوع حادثه هستند. 

نماز آیات

این نماز را نماز آیات (نشانه ها) گویند، چون خواندنش زمانی واجب است که حادثه هایی ویژه روی دهد که مسلمانان اینان را نشانه های خدا می دانند.

نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و اسباب شرعى وجوب آن عبارت است از: کسوف خورشید و خسوف ماه، اگر چه مقدار کمى از آن ها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه غیرعادى که سبب خوف اکثر مردم شود مثل بادهاى سیاه یا سرخ و یا زرد که غیرعادى باشند؛ تاریکى شدید، فرو رفتن زمین و ریختن کوه، صیحه آسمانى و آتشى که گاهى در آسمان ظاهر مى‏شود. در غیر از کسوف و خسوف و زلزله، باید آن حادثه باعث ترس و هراس بیشتر مردم شود و حادثه‏ اى که ترسناک نباشد و یا باعث ترس و وحشت افراد نادرى گردد، اعتبار ندارد.

وجوب نماز آیات مختص کسانی است که در شهر وقوع حادثه هستند و کسانی که در شهر متصل به شهری زندگی می کنند که حادثه در آن رخ داده، به طوریکه مثل یک شهر محسوب شوند، حکم آنها را دارند. اگر مرکز زلزله نگاری، وقوع لرزش های خفیف زمین را با ذکر تعداد آن در منطقه ای که شخص در آن جا زندگی می کند اعلام نماید، ولی آن شخص زمان وقوع زلزله و یا در زمان متصل به آن اصلاً آن ها را حس نکند نماز آیات بر او واجب نیست.

زمان خواندن نماز آیات

از امام کاظم (ع) نقل می کنند که فرمود: زمانی که ابراهیم پسر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) مُرد، در پی مرگش سه سنت برای امت (اسلام) قرار گرفت:

اول که زمانی که روانش از تن جدا شد، خورشید گرفت. مردم گفتند که فقط خورشید برای مرگ پسر فرستادهٔ خدا گرفته است. پیامبر خدا بعد از شنیدن این سخن بالای منبر رفت، ثنای خدا گفت بعد فرمود:« ای مردم! همانا گرفتن خورشید و ماه علائمی از نشانه های خدا است که فرمان بردارانه به دستور او روان اند، برای مرگ و زندگی هیچ کس نمی گیرند. پس هر موقع یکی یا هر دو گرفت، نماز آیات بگزارید.». بعد از منبر پایین آمد و با مردم نماز خورشیدگرفتگی (کسوف) گزاردند… از آن زمان، نماز آیات بر مسلمانان واجب گشت.

طریقه خواندن نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، که به دو روش خوانده می شود.

- صورت اول:

پس از نیت و تکبیرة الاحرام نماز آیات، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، بعد سر از رکوع برداشته و مجدداً حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و بعد از آن سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعى که پیش از هر رکوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد براى رکعت دوم قیام کند و مثل رکعت اول انجام دهد و دو سجده را به جا آورد و پس از آن تشهد بخواند و سلام دهد.

- صورت دوم:

بعد از نیت و تکبیرة الاحرام نماز آیات، حمد و یک آیه (البته احتساب بسم الله بعنوان یک آیه خلاف احتیاط است) از سوره ه‏ا را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند و به رکوع رود و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏ اى که قبل از هر رکوع، یک آیه از آنرا قرائت نموده، پیش از رکوع آخر تمام شود. سپس رکوع پنجم را به جا آورد و به سجده رود و بعد از اتمام دو سجده، براى رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه ‏اى از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مثل رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و اگر بخواهد براى هر رکوعى به یک آیه از سوره ‏اى اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

- صورت سوم؛

اگر نمازگزار، در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند، مانعی ندارد.

نماز آیات چیست,نماز آیات,نماز آیات چند رکعت استبه هنگام زلزله و رعد و برق هولناك خواندن نماز آيات واجب است

- صورت چهارم:

سوره ای را که آیه ای از آنرا در قیام قبل از رکوع اول خوانده، در قیام قبل از رکوع دوم یا سوم یا چهارم تکمیل نماید، در اینصورت واجب است پس از سر برداشتن از رکوع نماز آیات، سوره حمد را در قیام بعدی اعاده کرده و یک سوره یا آیه ای از آنرا در صورتی که قبل از رکوع سوم یا چهارم است، قرائت کند و در اینصورت واجب است که آن سوره را تا پیش از رکوع پنجم به آخر برساند.

احکام نماز آیات

احکام نماز آیات عبارتند از:

حکمت های نماز آیات

۱- خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی در صورتی باعث واجب شدن نماز آیات می شود که با چشم غیرمسلح دیده شود. درصورتی که آن قدر کم باشد که فقط با چشم مسلح دیده می شود یا بسیار زودگذر باشد، نماز آیات واجب نیست.

۲- نماز آیات اذان و اقامه ندارد؛ ولی قبل از رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم؛ خواندن قنوت مستحب است؛ همینطور مستحب است انسان این نماز را طولانی اقامه کند و تا پایان خسوف هم به ذکر و دعا مشغول شود.

۳- تنها بر ساکنان آن منطقه ای که این حوادث به وقوع می پیوندد یا قابل رؤیت باشد، نماز آیات واجب می شود. پس لرزه هایی که بعد از زلزلۀ اصلی رخ میدهند، چنانچه زلزلهٔ مستقل محسوب شوند، باعث واجب شدن نماز آیات می شوند. همچنین لرزش خفیف زمین، در صورتی که حس شود.

۴- مستحب است نماز آیات به جماعت خوانده شود که مأمومین باید غیر از حمد و سوره بقیه اذکار را قرائت کنند.

۵- زمان خواندن نماز آیات کسوف و خسوف از آغاز گرفتن خورشید و ماه است تا آغاز باز شدن و از این رو باید از وقتی که خورشید یا ماه گرفتگی آغاز می شود شروع به خواندن نماز آیات کرد و اگر در همان وقت نماز آیات خوانده نشود، بعداً به قصد قربت بدون نیّت أدا و قضاء آن را به جا آورد مگر در صورت کسوف و خسوف جزئی که شخص تا باز شدن از آن اطلاع نیابد.

۶- چنانچه کسی به نخستین رکوع از رکعت اول یا رکعت دوم نماز آیات که به جماعت خوانده می شود نرسد، داخل شدن در جماعت، اشکال دارد.

۷- زمان خواندن نماز آیات موقع زلزله و رعد و برق وحشتناک است که باید فورا خوانده شود و ترک آن معصیت بوده تا آخر عمر واجب خواهد بود و هر وقت خوانده شود به صورت اداء است. در‌صورتی‌که چند نماز آیات برای رویدادهای اسباب گوناگون واجب شده باشد، بنا بر احتیاط واجب، باید در هنگام نیت، معین کند نماز آیاتی که می خواند، برای کدامیک است.

۸- مستحب است قرائت نماز آیات را بلند بخوانند.

مقدم بودن نماز یومیه در تنگی وقت

خواندن نماز آیات خسوف و کسوف واجب فوری است؛ ولی در شرایطی ‌که نماز آیات در وقت نمازهای یومیه واجب شود، باید اول نمازی را خواند که اگر اول خوانده نشود، وقتش تمام می شود. در صورتی که وقت هر دو نماز تنگ باشد، باید نماز یومیه را بر نماز آیات مقدّم کرد.

نماز آیات نحوه خواندن,نماز آیات در قرآن,نماز آیاتزمان خواندن نماز آیات كسوف و خسوف از آغاز گرفتن خورشيد و ماه است

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 11
  • 2
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
آقا محمد خان قاجار,زندگینامه آقا محمد خان قاجار,دلیل بیماری آقا محمد خان قاجار زندگی نامه آقا محمد خان قاجار اولین شاه دودمان قاجار در ایران

زادگاه: ۷ محرم ۱۱۵۵ ه‍.ق  

زاده: استرآباد

درگذشته: ۲۱ ذی‌الحجه ۱۲۱۱ ه‍.ق

آرامگاه: نجف

سلطنت: ۱۷۹۶ تا ۱۷۹۷ میلادی

دین: اسلام

ادامه
سیامک نعمتی,بیوگرافی سیامک نعمتی بازیکن پیکان,عکسهای سیامک نعمتی بیوگرافی سیامک نعمتی بازیکن فوتبال اهل ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۸ فروردین ماه ۱۳۷۳

محل تولد: سوادکوه

پست: هافبک دفاعی - مهاجم

ملیت: ایرانی

قد: ۱٫۷۸ متر

ادامه
فریبا نادری,فریبا نادری و مسعود رسام,فریبا نادری بازیگر بیوگرافی فریبا نادری و چگونگی بازیگر شدن او (+ تصاویر خانوادگی)

تاریخ تولد: ۲۳ فروردین ماه ۱۳۶۳

پیشه: بازیگری و مدلینگ

سالهای فعالیت: ۱۳۸۲ تاکنون

همسرها: مسعود رسام (فوت شده)، مهرداد طباطبایی

ملیت: ایرانی

ادامه
کایلی جنر,زندگی نامه کایلی جنر,عکسهای کایلی جنر بیوگرافی کایلی جنر زیباترین دختر ثروتمند جهان + تصاویر خانوادگی

زاده: ۱۰ آگوست ۱۹۹۷

زادگاه: لوس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا 

ملیت: ایالات متحده آمریکا 

پیشه: شخصیت تلویزیونی، شخص طراز اول جامعه، مانکن

علت شهرت: عضو خانواده کارداشیان و جنر

ادامه
بشار رسن,بیوگرافی بشار رسن,بشار رسن فوتبالیست عراقی بیوگرافی بشار رسن فوتبالیست عراقی + تصاویر

ملیت: عراق

باشگاه: پرسپولیس

تاریخ تولد: ۲۲ دسامبر ۱۹۹۶

محل تولد: بغداد

پست: هافبک

قد: ۱۷۵ سانتی متر

ادامه
ریحانه پارسا,ازدواج ریحانه پارسا با مهدی کوشکی,حواشی ریحانه پارسا بیوگرافی ریحانه پارسا بازیگر جوان سینمای ایران+ تصاویر

تاریخ تولد: ۴ اسفند ۱۳۷۷

ملیت: ایرانی 

محل تولد: تهران

پیشه: بازیگر

فعالیت: تئاتر ۱۳۹۶ تاکنون

قد: ۱۷۸ سانتی متر

ادامه
حضرت نوح (ع),حضرت نوح زندگینامه (ع),زندگینامه حضرت نوح (ع) زندگی نامه حضرت نوح (ع) نخستین پیامبر از پیامبران اولو العزم

زادگاه: بین النهرین (کوفه)

آرامگاه: اختلافی (نجف، کوفه، کرک بعلبک،  نخجوان)

نام قوم: کلده و آشور

پیش از: سام

پس از: ادریس

ادامه
صائب تبریزی,شعر صائب تبریزی,مقبره صائب تبریزی زندگی نامه صائب تبریزی (میرزا صائب) یکی از غزلسرای قرن یازدهم هجری

زاده: ۱۰۰۰ (هجری قمری)

زادگاه: تبریز

پیشه: شاعر

ملیت: ایرانی

سبک نوشتاری: سبک اصفهانی

زمینه کاری: شعر

ادامه
پژمان پشتام,بیوگرافی پژمان پشتام,زندگینامه پژمان پشتام زندگینامه پژمان پشتام کشتی گیر فرنگی کار تهرانی (+ تصاویر)

زاده:۲۱ دی ۱۳۷۲

زادگاه: باقرشهر، تهران  

پیشه: ورزش‌کار

ملیت: ایرانی

قد: ۱٫۷۸ متر

ادامه
ویژه سرپوش