یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۵۰۰۸۱

طریقه ی ختم یاسین به چند روش

ختم یاسین,ختم یاسین برای حاجت روایی,ختم یاسین چگونه استختم سوره یس، که به قلب قرآن معروف است، فضیلت‌های بسیاری دارد
روش های مختلفی برای ختم یاسین وجود دارد. یکی از قویترین کار هایی که شما از آن برای رسیدن به حوائج مشروعه خود استفاده کنید، خواندن سوره یس و ختم سوره یاسین میباشد که با خواندن آن می بینید که خداوند چگونه در های رحمتش را به رویتان باز میکند. در این مطلب از سرپوش چندین روش ختم سوره یس آورده شده است با ما همراه باشید.

ختم یاسین

قلب قرآن، سوره یس میباشد که ختم آن دارای فضائل بسیاری می باشد. فضائل سوره یاسین در روایات متعددی به نقل از معصومین( ع) آمده است؛ به این صورت که شما با این ختم به حوائجتان می رسید. به سی و ششمین سوره قرآن که در جزء ۲۲ و ۲۳ قرار گرفته، سوره یس می گویند. این سوره از سوره های مکی محسوب میشود. سوره یس را با نام های دیگری ازجمله« عزیزه؛ معمّه( شامل شونده)، مدافعه قاضیه( دفع کننده برآورده) می شناسند. بافضیلت ترین سوره های قرآن، سوره یس می باشد.

سوره یس، اشاره به سه اصل دارد که شامل دین توحید، نبوت و معاد است و به توضیحاتی درباره‌ی زنده شدن مردگان و سخن گفتن اعضای بدن در قیامت می پردازد.

طریقه ختم سوره یس

یکی از راههای گرفتن حاجت، ختم سوره یس میباشد که علاوه‌براین دارای ثواب اخروی است. به انواع روشهای ختم سوره یس در زیر اشاره شده است:

> روش اول ختم سوره یاسین:

در زمان خواندن سوره یس، آیه« سلام قولا من رب رحیم»  را هفتاد مرتبه تکرار نمایید و سپس طلب حاجت کنید.

> روش دوم ختم سوره یس:

هفت« مبین» در سوره یس وجود دارد که باید این دعا را در هر« مبین»، ۳ مرتبه بخوانید:

« بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان المنفّس عن کل مدیون، سبحان المفرج عن کل محزون، سبحان الناصر عن کل مظلوم، سبحان المخلص عن کل مسجون، سبحان من جعل خزائنه بین الکاف و النون، سبحان انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، سبحان الذی بیده ملکوت کل شی و الیه ترجعون.»

ختم سوره یاسین,ختم سوره یس برای ازدواج,ختم سوره یس برای حاجتختم یاسین، یکی از راه‌های گرفتن حاجت است

> روش سوم ختم سوره یاسین:

مجرب است که برای برآورده شدن حاجات و سایر مهمات، سوره« یس» را سه نوبت بخوانید و هر بار که به لفظ« مبین» میرسید ، یک انگشتتان را گره کرده و پس از اتمام سوره، این دعا را سه بار بخوانید:

« سبحان المفرج عن کل مهموم سبحان المنفس عن کل مدیون سبحان من جعل خزائنه بین الکاف و النون انّما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ء و الیه ترجعون یا مفرج الهم فرج یا مفرج الهم فرج یا مفرج.»

 > روش چهارم ختم سوره یاسین:

۱۰۰ مرتبه صلوات رو به قبله بفرستید و سوره یاسین را تلاوت کنید و حاجت خود را در حین خواندن سوره، در سه نوبت که در زیر به آن اشاره شده، از خدا طلب کنید:

الف) بعد از « امام مبین» آخر آیه ۱۲.

ب) بعد از « فلک یسبحون» در آخر آیه ۴۰.

ج) آیه ی« سلم قولا من رب رحیم» آخر آیه ۵۸ را ۳۴ مرتبه تکرار کنید« و سپس حاجتتان را طلب کنید.

در این زمان ، آیات باقی مانده ی این سوره را بخوانید.

سپس این دعا را پس از اتمام سوره بخوانید:

« سبحانَ المفرِّجِ عن کل محزون، سبحان المخَلِّصِ عن کلّ مَسجون، سبحانَ المنفِّسِ عن کلِّ مدیون، سبجان العالم عن کل مکنون، سبحان من جعل خزائنهُ بین الکاف و النّون، سبحان من إذا أرادَ شیئا أن یقولَ لهُ کن فَیَکون، فسبحان الذی بِیَدِهِ ملکوتُ کُلُّ شَئ و الیه تُرجَعون.»

سپس بگویید:« اللهم افتح لی ابواب رحمتک و ابواب خزائنک بحق، سوره یس، تَفَضُلِکِ و کرَمِک یا ارَحَمَ الرّاحِمین.»

سپس ۱۰۱ بار بگویید:« یا مُفَرِّجَ الهَمِّ فَرِّج.»

> روش پنجم ختم سوره یس:

به نقل از حضرت سلمان فارسی( ره)، اگر کسی پس از خواندن نماز صبحش قبل از این که با کسی حرف بزند بمدت ده روز، سوره یس را بخواند و پیش از تلاوت سوره مزبور، این دعا را ده مرتبه بخواند؛ حوائجش برآورده میشود. بدین دلیل که در این دعا اسم اعظم خداوند آورده شده است:

« بسم الله الرحمن الرحیم، یا قدیم یا دائم یا حی و یا قیوم یا فرد و یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد و صلی الله علی محمد و اله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.»

> روش ششم ختم سوره یس:

نحوه ی خواندن سوره یس به نقل از بزرگان دیگر اینگونه است که ۱۴ صلوات، قبل و پس از خواندن سوره یس فرستاده شود و کل این تلاوت به حضرت زهرا( سلام الله علیها ) هدیه شود تا حاجتتان مستجاب شود.

> روش هفتم ختم سوره یس:

ختم دیگری برای سوره یس توصیه شده که مدت خواندن این ختم، ۵ روز میباشد و بسیار مجرب است.

ختم یاسین چگونه است,ختم سوره یس برای گشایش بخت,ختم یاسین برای حاجت رواییختم سوره یس به روشهای مختلفی انجام میشود

هر کس که بخواهد سوره یاسین را برای حاجات شرعی بخواند باید این سوره را در هر روزی از پنج روز به نیت یکی از پنج تن آل عبا بخواند که در ادامه ذکر شده است:

- روز اول به نیت پیغمبر( ص)

- روز دوم به نیت علی( ع)

- روز سوم به نیت فاطمه( س)

- روز چهارم به نیت امام حسن( ع)

- روز پنجم به نیت امام حسین( ع)

وقتی که این ختم ۵ روزه تمام شد؛ بگوید: 

الهی این پنج بزرگوار را به تو شفیع آوردم که فلان حاجتم را برآور، ان شاء الله مستجاب گردد.

> روش هشتم ختم سوره یس:

ختم سوره یس برای ازدواج و گشایش بخت:

ختم یس برای برآورده شدن حاجات بسیار موثر است و نحوه ختم آن به این گونه است که هفت چهارشنبه سوره یس را نذر کنید و شش چهارشنبه این سوره را بخوانید و یکی را برای بعد از برآورده شدن حاجت نگهدارید و وقتی حاجتتان برآورده شد یاسین هفتم را بخوانید این ختم برای گشایش بخت نیز بسیار موثر است

خواص سوره یاسین

از امام صادق علیه السـلام در کتاب بحار الانوار ابوبصـیر نقل شده است:هر چیزی قلبی دارد و سوره یس به عنوان قلب قرآن شناخته میشود، هر کس پیش از خواب و یا در روز، پیش از فرا رسـیدن شب به تلاوت این سوره بپردازد؛ در آن روز از گروهی خواهـد بود که در پناه خداونـد و روزی آنان مقرر شـده است.

درصورت خواندن سوره یس در شب، پیش از خوابیدن، خداونـد هزار فرشـته برای مراقبت از انسان میگمارد تا از شـر هر شیطانی رانده شود و درصورت مردن در همان روز، خداوند او را وارد بهشت می کند و سـی هزار فرشـته به هنگام غسل بر جنازه او حاضـر می شوند و طلب آمرزش برایش میکننـد و او را با حال اسـتغفار تا قبر، بدرقه میکنند. آن فرشـتگان در زمان خاکسپاری اش در درون قبر او خـدا را عبـادت میکننـد و به او ثوابش را میدهنـد و قبر او تا حد ممکن، گشاده میگردد و علاوه بر ایمن شدنش از فشار قبر، همواره از قبرش تا روز قیامت، نوری تا آسـمان میتابـد.

فضیلت خواندن سوره یاسین

هر کس برطبق فرموده ی حضرت محمد ( ص) سوره« یس» را بخواند به مانند کسی است که ده مرتبه قرآن را ختم کرده است. و کسی که برای رضای خدا سوره« یس» را بخواند؛ خداوند علاوه بر بخشیدنش، اجر ۱۲ ختم قرآن را به او می دهد و درصورت خواندن این سوره برای مریض در حال مرگ، ۱۰ فرشته به تعداد حروف این سوره نزد او صف می شوند و برایش طلب استغفار می کنند و شاهد قبض روحش بوده و پس از تشییع جنازه اش بر او نماز می خوانند و شاهد دفنش هستند.

ختم یاسین,طریقه ختم سوره یس,فضیلت خواندن سوره یاسینختم سوره یس ثواب اخروی دارد

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 9
  • 3
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
دقیقی طوسی,زندگینامه دقیقی طوسی,دقیقی طوسی شاعر زندگینامه دقیقی طوسی شاعر سده چهارم هجری

تاریخ تولد: پس از ۳۲۰ هجری قمری

محل تولد: توس، ایران

ملیت: ایرانی

حرفه: شاعر 

درگذشت: ۳۶۷ تا ۳۶۹ هجری قمری

ادامه
حمید فرخ نژاد,بیوگرافی حمید فرخ نژاد,عکس حمید فرخ نژاد بیوگرافی حمید فرخ نژاد ( + عکس همسر و فرزندش)

تاریخ تولد: ۲۸ فروردین ۱۳۴۸

محل تولد: آبادان

حرفه: کارگردان، فیلمنامه‌ نویس و بازیگر تلویزیون و سینما

تحصیلات: تحصیل کرده رشته کارگردانی تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

همسر: فروزان جلیلی فر

ادامه
امیررضا دلاوری,بیوگرافی امیررضا دلاوری,تصاویر امیررضا دلاوری بیوگرافی و عکس های امیررضا دلاوری

تاریخ تولد: ۱۷ مرداد ۱۳۵۵

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: سال ۱۳۷۷ تا کنون

مدرک تحصیلی: دیپلم علوم تجربی

همسر: الهام مرادی

ادامه
حبیب ابن مظاهر,زندگینامه حبیب ابن مظاهر,بیوگرافی حبیب ابن مظاهر زندگینامه حبیب ابن مظاهر از شهدای صحرای کربلا در روز عاشورا

تولد: ۶۰۵ میلادی

محل زندگی: مدینه کوفه 

صحابی: امام علی، امام حسن و سپس امام حسین

تاریخ شهادت: روز عاشورا در سال ۶۱ هجری قمری

محل دفن: در کنار حرم امام حسین

ادامه
یورگن لوکادیا,بیوگرافی یورگن لوکادیا,زندگینامه یورگن لوکادیا بیوگرافی یورگن لوکادیا فوتبالیست هلندی (+ تصاویر)

زاده:۷ نوامبر ۱۹۹۳

زادگاه:هلند

سمت:فوتبالیست

ملیت:هلندی

قد:۱۸۵ سانتی متر

ادامه
ابوحمزه ثمالی,زندگینامه ابوحمزه ثمالی,ابوحمزه ثمالی که بود زندگینامه ابوحمزه ثمالی

تاریخ تولد: احتمالا پیش از سال ۸۲ قمری

محل زندگی: کوفه

مذهب: شیعه

صحابی: امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) و امام صادق(ع)

وفات: ۱۵۰ هجری قمری

ادامه
یونس شاکری,بیوگرافی یونس شاکری,عکس های یونس شاکری بیوگرافی یونس شاکری + تصاویر

تاریخ تولد: ۱۰ دی ۱۳۶۸

محل تولد: نیشابور ایران

حرفه: فوتبالیست

تیم کنونی: گل گهر

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۴

ادامه
کوکو شنل,زندگینامه کوکو شنل,زندگی نامه گابریل کوکو شنل بیوگرافی کوکو شنل طراح لباس برند کوکو شنل

تاریخ تولد: ۱۹ آگوست ۱۸۸۳

محل تولد: سامور فرانسه

حرفه: موسس برند معروف کوکو شنل

درگذشت: ژانویۀ سال ۱۹۷۱

نام مستعار: کوکو شنل

ادامه
احمد وحیدی,احمد وحیدی کیست,بیوگرافی احمد وحیدی بیوگرافی و عکس های احمد وحیدی

تاریخ تولد: ۶ تیر ۱۳۳۷

محل تولد: شیراز

تحصیلات: لیسانس الکترونیک ، فوق لیسانس صنایع و دکترای رشته علوم استراتژیک دانشگاه امام حسین

منصب: وزیر کشور

آغاز به کار: ۳ شهریور ۱۴۰۰

ادامه
ویژه سرپوش