سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۵۰۰۸۱

طریقه ی ختم یاسین به چند روش

ختم یاسین,ختم یاسین برای حاجت روایی,ختم یاسین چگونه استختم سوره یس، که به قلب قرآن معروف است، فضیلت‌های بسیاری دارد
روش های مختلفی برای ختم یاسین وجود دارد. یکی از قویترین کار هایی که شما از آن برای رسیدن به حوائج مشروعه خود استفاده کنید، خواندن سوره یس و ختم سوره یاسین میباشد که با خواندن آن می بینید که خداوند چگونه در های رحمتش را به رویتان باز میکند. در این مطلب از سرپوش چندین روش ختم سوره یس آورده شده است با ما همراه باشید.

ختم یاسین

قلب قرآن، سوره یس میباشد که ختم آن دارای فضائل بسیاری می باشد. فضائل سوره یاسین در روایات متعددی به نقل از معصومین( ع) آمده است؛ به این صورت که شما با این ختم به حوائجتان می رسید. به سی و ششمین سوره قرآن که در جزء ۲۲ و ۲۳ قرار گرفته، سوره یس می گویند. این سوره از سوره های مکی محسوب میشود. سوره یس را با نام های دیگری ازجمله« عزیزه؛ معمّه( شامل شونده)، مدافعه قاضیه( دفع کننده برآورده) می شناسند. بافضیلت ترین سوره های قرآن، سوره یس می باشد.

سوره یس، اشاره به سه اصل دارد که شامل دین توحید، نبوت و معاد است و به توضیحاتی درباره‌ی زنده شدن مردگان و سخن گفتن اعضای بدن در قیامت می پردازد.

طریقه ختم سوره یس

یکی از راههای گرفتن حاجت، ختم سوره یس میباشد که علاوه‌براین دارای ثواب اخروی است. به انواع روشهای ختم سوره یس در زیر اشاره شده است:

> روش اول ختم سوره یاسین:

در زمان خواندن سوره یس، آیه« سلام قولا من رب رحیم»  را هفتاد مرتبه تکرار نمایید و سپس طلب حاجت کنید.

> روش دوم ختم سوره یس:

هفت« مبین» در سوره یس وجود دارد که باید این دعا را در هر« مبین»، ۳ مرتبه بخوانید:

« بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان المنفّس عن کل مدیون، سبحان المفرج عن کل محزون، سبحان الناصر عن کل مظلوم، سبحان المخلص عن کل مسجون، سبحان من جعل خزائنه بین الکاف و النون، سبحان انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، سبحان الذی بیده ملکوت کل شی و الیه ترجعون.»

ختم سوره یاسین,ختم سوره یس برای ازدواج,ختم سوره یس برای حاجتختم یاسین، یکی از راه‌های گرفتن حاجت است

> روش سوم ختم سوره یاسین:

مجرب است که برای برآورده شدن حاجات و سایر مهمات، سوره« یس» را سه نوبت بخوانید و هر بار که به لفظ« مبین» میرسید ، یک انگشتتان را گره کرده و پس از اتمام سوره، این دعا را سه بار بخوانید:

« سبحان المفرج عن کل مهموم سبحان المنفس عن کل مدیون سبحان من جعل خزائنه بین الکاف و النون انّما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ء و الیه ترجعون یا مفرج الهم فرج یا مفرج الهم فرج یا مفرج.»

 > روش چهارم ختم سوره یاسین:

۱۰۰ مرتبه صلوات رو به قبله بفرستید و سوره یاسین را تلاوت کنید و حاجت خود را در حین خواندن سوره، در سه نوبت که در زیر به آن اشاره شده، از خدا طلب کنید:

الف) بعد از « امام مبین» آخر آیه ۱۲.

ب) بعد از « فلک یسبحون» در آخر آیه ۴۰.

ج) آیه ی« سلم قولا من رب رحیم» آخر آیه ۵۸ را ۳۴ مرتبه تکرار کنید« و سپس حاجتتان را طلب کنید.

در این زمان ، آیات باقی مانده ی این سوره را بخوانید.

سپس این دعا را پس از اتمام سوره بخوانید:

« سبحانَ المفرِّجِ عن کل محزون، سبحان المخَلِّصِ عن کلّ مَسجون، سبحانَ المنفِّسِ عن کلِّ مدیون، سبجان العالم عن کل مکنون، سبحان من جعل خزائنهُ بین الکاف و النّون، سبحان من إذا أرادَ شیئا أن یقولَ لهُ کن فَیَکون، فسبحان الذی بِیَدِهِ ملکوتُ کُلُّ شَئ و الیه تُرجَعون.»

سپس بگویید:« اللهم افتح لی ابواب رحمتک و ابواب خزائنک بحق، سوره یس، تَفَضُلِکِ و کرَمِک یا ارَحَمَ الرّاحِمین.»

سپس ۱۰۱ بار بگویید:« یا مُفَرِّجَ الهَمِّ فَرِّج.»

> روش پنجم ختم سوره یس:

به نقل از حضرت سلمان فارسی( ره)، اگر کسی پس از خواندن نماز صبحش قبل از این که با کسی حرف بزند بمدت ده روز، سوره یس را بخواند و پیش از تلاوت سوره مزبور، این دعا را ده مرتبه بخواند؛ حوائجش برآورده میشود. بدین دلیل که در این دعا اسم اعظم خداوند آورده شده است:

« بسم الله الرحمن الرحیم، یا قدیم یا دائم یا حی و یا قیوم یا فرد و یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد و صلی الله علی محمد و اله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.»

> روش ششم ختم سوره یس:

نحوه ی خواندن سوره یس به نقل از بزرگان دیگر اینگونه است که ۱۴ صلوات، قبل و پس از خواندن سوره یس فرستاده شود و کل این تلاوت به حضرت زهرا( سلام الله علیها ) هدیه شود تا حاجتتان مستجاب شود.

> روش هفتم ختم سوره یس:

ختم دیگری برای سوره یس توصیه شده که مدت خواندن این ختم، ۵ روز میباشد و بسیار مجرب است.

ختم یاسین چگونه است,ختم سوره یس برای گشایش بخت,ختم یاسین برای حاجت رواییختم سوره یس به روشهای مختلفی انجام میشود

هر کس که بخواهد سوره یاسین را برای حاجات شرعی بخواند باید این سوره را در هر روزی از پنج روز به نیت یکی از پنج تن آل عبا بخواند که در ادامه ذکر شده است:

- روز اول به نیت پیغمبر( ص)

- روز دوم به نیت علی( ع)

- روز سوم به نیت فاطمه( س)

- روز چهارم به نیت امام حسن( ع)

- روز پنجم به نیت امام حسین( ع)

وقتی که این ختم ۵ روزه تمام شد؛ بگوید: 

الهی این پنج بزرگوار را به تو شفیع آوردم که فلان حاجتم را برآور، ان شاء الله مستجاب گردد.

> روش هشتم ختم سوره یس:

ختم سوره یس برای ازدواج و گشایش بخت:

ختم یس برای برآورده شدن حاجات بسیار موثر است و نحوه ختم آن به این گونه است که هفت چهارشنبه سوره یس را نذر کنید و شش چهارشنبه این سوره را بخوانید و یکی را برای بعد از برآورده شدن حاجت نگهدارید و وقتی حاجتتان برآورده شد یاسین هفتم را بخوانید این ختم برای گشایش بخت نیز بسیار موثر است

خواص سوره یاسین

از امام صادق علیه السـلام در کتاب بحار الانوار ابوبصـیر نقل شده است:هر چیزی قلبی دارد و سوره یس به عنوان قلب قرآن شناخته میشود، هر کس پیش از خواب و یا در روز، پیش از فرا رسـیدن شب به تلاوت این سوره بپردازد؛ در آن روز از گروهی خواهـد بود که در پناه خداونـد و روزی آنان مقرر شـده است.

درصورت خواندن سوره یس در شب، پیش از خوابیدن، خداونـد هزار فرشـته برای مراقبت از انسان میگمارد تا از شـر هر شیطانی رانده شود و درصورت مردن در همان روز، خداوند او را وارد بهشت می کند و سـی هزار فرشـته به هنگام غسل بر جنازه او حاضـر می شوند و طلب آمرزش برایش میکننـد و او را با حال اسـتغفار تا قبر، بدرقه میکنند. آن فرشـتگان در زمان خاکسپاری اش در درون قبر او خـدا را عبـادت میکننـد و به او ثوابش را میدهنـد و قبر او تا حد ممکن، گشاده میگردد و علاوه بر ایمن شدنش از فشار قبر، همواره از قبرش تا روز قیامت، نوری تا آسـمان میتابـد.

فضیلت خواندن سوره یاسین

هر کس برطبق فرموده ی حضرت محمد ( ص) سوره« یس» را بخواند به مانند کسی است که ده مرتبه قرآن را ختم کرده است. و کسی که برای رضای خدا سوره« یس» را بخواند؛ خداوند علاوه بر بخشیدنش، اجر ۱۲ ختم قرآن را به او می دهد و درصورت خواندن این سوره برای مریض در حال مرگ، ۱۰ فرشته به تعداد حروف این سوره نزد او صف می شوند و برایش طلب استغفار می کنند و شاهد قبض روحش بوده و پس از تشییع جنازه اش بر او نماز می خوانند و شاهد دفنش هستند.

ختم یاسین,طریقه ختم سوره یس,فضیلت خواندن سوره یاسینختم سوره یس ثواب اخروی دارد

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 9
  • 3
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

یاشار سلطانیبیوگرافی یاشار سلطانی

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
ویژه سرپوش