دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۴۰۱۰۶

حكم شرعی لكه بينی قبل و بعد از حيض چیست؟

حكم شرعی لكه بينی قبل و بعد از حيض,حکم لکه های خون قبل از پریودی,حكم شرعی لكه بينی قبل از عادت ماهیانهیکی از مسائل مهم برای زنان مسلمان، حکم شرعی لکه بینی قبل و بعد از پریود است
از چرخه های مهم زندگی خانم‌ها می توان به پریود اشاره کرد که بیانگر سلامت و باردار نبودن آن ها می باشد. وقتی که خون از دیواره داخل رحم، جاری می شود؛ به چنین حالتی پریود یا قاعدگی می گویند که در دختران از دوران بلوغ بین ۱۰.۵ تا ۱۴ سالگی شروع می شود و این روند تا دوران میان سالی ادامه دارد. در این مطلب از سرپوش درباره حكم شرعی لكه بينی قبل و بعد از حيض توضیحاتی داده شده است.

حكم شرعی لكه بینی قبل و بعد از حیض

حکم شرعی لکه بینی قبل و بعد از پریود، از مسائل مهم در میان زنان مسلمان به شمار می رود. در این باره احکام زیادی، نقل شده که نظر هر کدام از علمای ما با دیگری متفاوت است؛ پس باید بر طبق مرجع تقلید خود به این دستورات و پاسخ صحیح آنها عمل کنید.

مقدار خون ملاک نیست؛ درصورت خونریزی در ایام عادت و داشتن شرایط حیض، اگر پنبه ای را داخل فضا کند و آن پنبه حتی به اندازه ی سر سوزنی آلوده شود، چنین خونی حیض است درغیر این صورت به آن استحاضه می گویند.

۱. حکم لکه های خون، قبل از پریودی:

اگر قبل از ایام پریود، لکه های خون دیدید؛ در صورت تداوم خون بمدت سه روز، حتی اگر همیشه در فضای داخل، خون باشد حکم آن حیض است و نماز ندارد ولی درغیر این صورت، چنانچه لکه ای بمدت چند ساعت ببینید و بعد از آن پاک شوید و خونی در فضای داخل دیده نشود؛ حکم لکه بینی قبل از ایام عادت، استحاضه است و درصورتی نمازتان صحیح است که به وظیفه زن مستحاضه عمل کنید.

۲. حکم لکه بینی همراه با خون، بعد از ایام عادت ماهانه :

حکم لکه بینی تا قبل از تمام شدن ۱۰ روز اول عادت، حیض است. مثلا اگر طول دوره ی عادت خانمی هفت روز باشد و بعد از پاک شدنش تا روز دهم لکه ببیند حکم حیض را دارد و درصورت استمرار لکه بینی نباید نماز بخواند و اگر قطع شود با قرار دادن کمی پنبه در فضای داخل و عدم مشاهده ی خون باید غسل کند و نمازش را بخواند و روزه اش را نیز بگیرد؛ چنانچه هیچ لکه ای از اذان صبح تا مغرب ندید، روزه ی او صحیح است با اینکه در روز بعد، دچار لکه بینی شود. درصورت استمرار لکه بینی تا بیش از ده روز، فقط روزهای عادت ماههای قبل، حکم حیض دارد ولی بقیه ی روزها استحاضه حساب می شود و زن مستحاضه پس از روز دهم بنا به احکام باید نماز و روزه ی خود را به جا آورد.

۳. تعداد روزهای حیض یا استحاضه:

در احکام حیض یا استحاضه، منظور از سه روز یا ده روز به این شرح میباشد که اگر خون در روز، شروع شود؛ سه روز با مدت زمان ۷۲ ساعت کامل می شود و ۱۰ روز با مدت زمان ۲۴۰ ساعت کامل می شود.

۴. حکم نزدیکی در اواخر عادت ماهیانه:

اگر زن در اواخر عادت ماهیانه، قصد نزدیکی داشته باشد باید با قرار دادن پنبه در داخل فضا خود را وارسی کند و چنانچه ترشحات زردی یا صورتی یا نارنجی یا سیاه بر روی پنبه دید؛ تا قبل از از ده روز، حکم حیض را دارد و نزدیکی حرام است، درغیر این صورت با دیدن ترشحات دیگری غیر از خون که یقینا به عادت ماهیانه ربطی ندارد، چنین ترشحاتی با این که رنگش رو به زردی است؛ پاک میباشد و نیازی به غسل کردن نیست و حکم نزدیکی در چنین شرایطی بلامانع است.

حکم شرعی لکه بینی بعد از پریود,حكم شرعی لكه بينی قبل از عادت ماهیانه,حكم شرعی لكه بينی قبل و بعد از حيضهر کدام از علما، نظر متفاوتی برای احکام حیض دارند

۵. حکم لکه بینی قبل از عادت ماهیانه در ایام رمضان:

خانمی که لکه های زرد رنگی را بمدت دو روز قبل از عادت ماهیانه می بیند سپس پاک میشود و مجددا این عمل، تکرار می شود؛ حکم استحاضه قلیله را دارد. درصورت بروز چنین اتفاقی در ایام رمضان و مشاهده ی علائم حیض، پس از سه روز به این معنیست که نماز و روزه او در آن ایام ابتدایی صحیح بوده است.

۶. حکم شرعی لکه بینی قبل و بعد از پریود برای روزه گرفتن:

اگر زنی در ایام ماه رمضان از اذان صبح تا مغرب، دچار لکه بینی نشد؛ روزه اش درست است حتی اگر در روز بعد، لکه دید. همچنین درصورت استمرار لکه بینی بیش از ده روز، فقط خونی حیض بوده که در روز های عادت ماهانه می بیند و حکم بقیه ی روز ها استحاضه است؛ بنابراین باید به احکام زن مستحاضه، بعد از روز دهم عمل کند و نماز و روزه به جا آورد.

۷. حکم شرعی لکه بینی قبل و بعد از پریود برای خواندن قرآن و ادعیه:

در ایام لکه بینی بسته به نوع لکه بینی، حکم شرعی خواندن قران و ادعیه تعيين میشود.

- قرآن خواندن در ایام استحاضه:

در ایام استحاضه می توان قرآن خواند ولی خواندن آیات سجده دار یا لمس خط قرآن با جایی از بدن در زمانی که مستحاضه کثیره است؛ مشکل دارد و باید در ابتدا غسل روزانه انجام دهد. با این حال، کسبی که مستحاضه قلیله است؛ می تواند قرآن بخواند.

- قرآن خواندن در ایام حیض:

در ایام حیض، قرآن خواندن، مکروه است؛ پس ثواب خواندن قرآن در چنین شرایطی کم تر است.

۸. اقسام استحاضه:

استحاضه متشکل از سه بخش قلیله، متوسط و کثیره می باشد.

>> استحاضه قلیله:

استحاضه قلیله به این معنیست که زن پس از قرار دادن پنبه ای در داخل فرجش، مطمئن شود که خون به آن پنبه نفوذ نکرده است. زنی که مستحاضه قلیله است باید یک وضو برای هر نمازش بگیرد و درصورت رسیدن خون به ظاهر فرجش، آن را آب بکشد و پاک کند و پنبه را بنابر احتیاط، عوض کند ولی لزومی به انجام غسل نیست.

>> استحاضه متوسطه:

استحاضه متوسطه به این معنیست که زن پس از قرار دادن پنبه در داخل فرج خود، ببیند که خون در پنبه فرو میرود ولی از آن نمیگذرد. زن در زمان استحاضه متوسطه باید یک غسل برای نماز صبح، انجام دهد و بنابر احتیاط واجب برای نمازهایش تا صبح دیگر، اگر پنبه خونی شده بود؛ عوض کند. اگر پس از نماز صبح تا پیش از نماز ظهر یا بین آن استحاضه متوسطه حاصل شود؛ شخص، ملزم به انجام غسل برای نماز ظهر است. از این رو باید پیش از هر نماز یا بین هر نمازی که استحاضه متوسطه شده، غسل کند و درصورت عدم انجام غسل برای نماز صبح به صورت عمدی یا از روی فراموشی، موظف است که غسلی را برای نماز ظهر و عصر به جا آورد، در غیر این صورت باید قبل از نماز مغرب و عشاء با وجود قطع شدن خون، غسل کند.

>> استحاضه کثیره :

به حالتی که زن با قرار دادن پنبه ای در داخل فرجش متوجه شود که خون از پنبه گذشته و به دستمال رسیده است را استحاضه کثیره می گویند. در استحاضه کثیره علاوه بر مسئله ی استحاضه متوسط باید دستمالش را برای هر نماز عوض کند یا آب بکشد و برای نماز ظهر و عصر، یک غسل و نیز برای نماز مغرب و عشا، غسل دیگری را به جا آورد و بنابر احتیاط واجب، یک وضو با هر غسلی بگیرد. همچنین باید بنابر احتیاط واجب برای نماز عصر و نماز عشاء، وضو بگیرد و فاصله ای بین نماز ظهر و عصر نیندازد درغیر این صورت باید مجددا برای نماز عصرش غسل کند و نیز درصورت فاصله انداختن در بین نماز مغرب و عشا باید مجددا غسلی را برای نماز عشا به جا آورد .

حکم رابطه جنسی در اواخر پریودی,حکم لکه های خون قبل از پریودی,حکم نزدیکی در اواخر عادت ماهیانهعمل کردن به دستورات حكم حيض بستگی به مرجع تقلیدی که دنبال می‌کنیم

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 18
  • 2
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
گری وینر,بیوگرافی گری وینر,عکس های گری وینر گری وینرچاک کارآفرین و نویسنده موفق آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۴ نوامبر ۱۹۷۵

محل تولد: اتحاد جماهیر شوروی

ملیت: آمریکایی- بلاروسی

حرفه: کارآفرینی، رسانه‌های دیجیتال و بازاریابی

شناخته شده برای: کارآفرینی و نویسندگی

دارایی: ۱۶۰ میلیون دلار

ادامه
میترا رفیع,بیوگرافی میترا رفیع,زندگینامه میترا رفیع بیوگرافی میترا رفیع، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

تولد:۱۲ آذر ۱۳۷۳

زادگاه:تهران

پیشه:بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

تحصیلات:فوق لیسانس بازیگری

ملیت:ایرانی

ادامه
محمود صادقی,بیوگرافی محمود صادقی,عکس های محمود صادقی بیوگرافی محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی

تاریخ تولد: ۲ فروردین ۱۳۴۱

محل تولد: الیگودرز، ایران

حرفه: سیاستمدار ایرانی

تحصیلات: دکترای حقوق خصوصی

حزب سیاسی: روحانیون مبارز

ادامه
زانکو,بیوگرافی زانکو,عکس های زانکو زانکو خواننده محبوب و جوان ایرانی

حرفه: خواننده

سبک فعالیت: پاپ

سال شروع: ۱۳۹۸

ساز تخصصی: گیتار

زانکو,بیوگرافی زانکو,تصاویر زانکوبیوگرافی زانکو

ادامه
میرفندرسکی,ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی,زندگینامه میرفندرسکی ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی عارف و دانشمند دوران صفوی

تاریخ تولد: ۹۴۲ خورشیدی

محل تولد: فندرسک، گرگان، ایران

دلیل شهرت: دانشمند و حکیم

دوران زندگی: صفویه

وفات: ۱۰۱۹

محل دفن: تخت فولاد اصفهان

ادامه
ویژه سرپوش