چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۲۰۲۰۱۳۷

نرخ جدید جریمه اضافه بار ایرلاین ها در سال ۱۴۰۲

نرخ جدید جریمه اضافه بار ایرلاین ها نرخ جدید جریمه اضافه بار ایرلاین ها

میزان بار مجاز و جریمه اضافه بار ایرلاین ها، مهم ترین نکته ای است که قبل از رفتن به فرودگاه باید به آن توجه کنید. ایرلاین های داخلی و خارجی با توجه به نوع پرواز، شناسه نرخی، سن مسافر و همچنین نوع کلاس پروازی، قوانین متفاوتی در این زمینه دارند.

بار مجاز و جریمه اضافه بار ایرلاین های داخلی

میزان بار مجاز در ایرلاین های داخلی با توجه به نوع کلاس پروازی متفاوت بوده که از ۲۰ الی ۴۵ کیلوگرم متفاوت است. ایرلاین ها به منظور فروش بلیط هواپیما، برای هر پرواز شناسه نرخی مشخص انتخاب می کنند که با توجه به نوع پرواز و بار مجاز آن از یکدیگر متمایز می شوند. شما می توانید هنگام خرید بلیط هواپیما میزان بار مجاز را در قسمت اطلاعات بلیط مشاهده کنید. در ادامه بار مجاز و جریمه اضافه بار ایرلاین های مختلف را بررسی کرده ایم.

ایرلاین بار مجاز
ایران ایر   ۲۰ الی ۴۵ کیلوگرم
ماهان ایر۲۰ الی ۴۵ کیلوگرم
قشم ایر۲۰ الی ۳۰ کیلوگرم
هواپیمایی معراج۲۰ الی ۳۰ کیلوگرم
کیش ایر۲۰ الی ۳۰ کیلوگرم

بار مجاز و جریمه اضافه بار ایرلاین ایران ایر

هواپیمایی ایران ایر، یکی از ایرلاین های معتبر داخلی بوده که در بیشتر پروازهای داخلی فعالیت دارد. بار مجاز شرکت هواپیمایی ایران ایر در پروازهای داخلی اکونومی برابر ۲۰ و برای پرواز بیزینس، ۳۰ کیلوگرم است. در پروازهای خارجی نیز بار مجاز ایران ایر برای کلاس اکونومی تا ۳۰ کیلوگرم و کلاس بیزینس تا ۴۵ کیلوگرم قابل افزایش است.

جریمه اضافه بار ایرلاین ایران ایر، برای تمامی کلاس های پروازی برابر یک درصد بهای بلیط به ازای هر کیلوگرم اضافه بار است. این جریمه تقریبا در تمامی ایرلاین های داخلی برابر بوده که هنگام تحویل چمدان در فرودگاه و پس از وزن کشی، باید هزینه اضافه را در باجه مربوطه پرداخت کنید.

اضافه بار هواپیمایی ایران ایراضافه بار هواپیمایی ایران ایر

بار مجاز و جریمه اضافه بار ماهان

هواپیمایی ماهان، از ایرلاین های معتبر و شناخته شده ایران بوده که پروازهای متعددی در مسیرهای داخلی و خارجی دارد. بار مجاز ماهان ایر در پروازهای داخلی برای کلاس اکونومی برابر ۲۰ کیلوگرم و بیزینس برابر ۳۰ کیلوگرم است. در پروازهای خارجی، میزان بار مجاز کلاس اکونومی ۳۰ و بیزینس برابر ۴۵ کیلوگرم است. جریمه اضافه بار ماهان نیز همانند سایر ایرلاین ها برابر یک درصد بهای بلیط به ازای هر کیلوگرم بار اضافه است.

بار مجاز ایرلاین آسمان چقدر است؟

هواپیمایی آسمان از شناخته شده ترین ایرلاین های داخلی بوده که بلیط هواپیما را برای بیشتر مسیرهای داخلی و برخی مسیرهای خارجی در دو کلاس اکونومی و بیزینس ارائه می دهد. با خرید بلیط هواپیما آسمان می توانید در پروازهای اکونومی تا ۲۰ کیلوگرم و در پرواز بیزینس نیز تا ۳۰ کیلوگرم بار همراه داشته باشید. در پروازهای خارجی هواپیمایی آسمان، بار مجاز برابر ۳۰ کیلوگرم است. جریمه اضافه بار در هواپیمایی آسمان نیز به ازای هر کیلوگرم برابر یک درصد بهای بلیط است.

هواپیمایی کاسپیناضافه بار هواپیمایی کاسپین

بار مجاز و جریمه اضافه بار ایرلاین قشم ایر

هواپیمایی قشم نیز یکی از ایرلاین های جدید داخلی بوه که بلیط هواپیما را برای بیشتر مسیرهای داخلی در اختیار مسافران قرار می دهد. بلیط تهران قشم سهم بیشتری از بلیط های فروخته شده این ایرلاین را در بر می گیرد که بار مجاز آن در این پرواز و پروازهای داخلی دیگر برابر ۲۰ کیلوگرم است. این ایرلاین، کلاس بیزینس نداشته و در پروازهای خارجی بار مجاز آن تا ۳۰ کیلوگرم افزایش می یابد. در پروازهای خارجی قشم ایر بار مجاز تا ۳۰ کیلوگرم افزایش می یابد. جریمه اضافه بار ایرلاین قشم ایر نیز برابر یک درصد بهای بلیط به ازای هر کیلوگرم است.

بار مجاز و جریمه اضافه بار ایرلاین معراج

هواپیمایی معراج بلیط هواپیما را برای دو کلاس پروازی اکونومی و بیزینس در مسیرهای داخلی و خارجی ارائه می دهد. بار مجاز این ایرلاین در مسیرهای داخلی به ترتیب برابر ۲۰ و ۳۰ کیلوگرم در پرواز اکونومی و بیزینس است. در پروازهای خارجی میزان بار مجاز معراج برای کلاس اکونومی، ۳۰ و بیزینس نیز ۴۰ کیلوگرم تعیین شده است. جریمه اضافه بار معراج نیز همانند سایر ایرلاین ها برابر یک درصد بهای بلیط به ازای هر مسافر است.

بار مجاز و جریمه اضافه بار در کیش ایر

هواپیمایی کیش ایر، تنها پرواز اکونومی داشته که میزان بار مجاز آن در پرواز داخلی برابر ۲۰ و در پرواز خارجی برابر ۳۰ کیلوگرم است. هزینه اضافه بار این شرکت هواپیمایی نیز همانند سایر ایرلاین ها بوده که به ازای هر یک کیلوگرم بار اضافه باید هزینه ای معادل یک درصد بهای بلیط را پرداخت کنید.

هواپیمایی کیش ایراضافه بار هواپیمایی کیش ایر

جریمه اضافه بار ایرلاین زاگرس چقدر است؟

هواپیمایی زاگرس با توجه به شناسه نرخی پروازها، میزان متفاوتی از بار مجاز را تعیین کرده است. بار مجاز در پروازهای داخلی زاگرس برابر ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم و در پرواز خارجی برابر ۲۵ کیلوگرم می باشد. علاوه بر این نوزادان و کودکان نیز می توانند تا ۱۰ کیلوگرم بار همراه داشته باشند. جریمه اضافه بار زاگرس برابر یک درصد بهای بلیط رزرو شده به ازای هر کیلوگرم است.

بار مجاز و جریمه بار ایرلاین سپهران چقدر است؟

میزان بار مجاز هواپیما برای ایرلاین سپهران به ازای هر مسافر در پرواز داخلی برابر ۲۰ و پرواز خارجی برابر ۳۰ کیلوگرم است. مسافران کودک و نوازد نیز می توانند ۷ تا ۱۰ کیلوگرم بار همراه داشته باشند. علاوه بر این بار مجاز همره یا بار داخل کابین هواپیما برای هر مسافر حدود ۶ کیلوگرم است. جریمه اضافه بار سپهران به ازای هر کیلوگرم نیز برابر یک درصد قیمت بلیط است.

هواپیمایی سپهرانهواپیمایی سپهران

بار مجاز و جریمه اضافه بار ایرلاین های خارجی

ایرلاین های خارجی دارای قوانین نسبتا مشابهی با ایرلاین های داخلی برای تعیین میزان بار مجاز و همچنین جریمه اضافه بار است. در تعیین بار مجاز به ازای هر مسافر در ایرلاین های خارجی، نوع پرواز، کلاس پروازی و سن مسافر دخیل است. بطور مثال در قطر ایرویز، میزان بار مجاز با توجه به کلاس پروازی از ۲۵ الی ۵۰ کیلوگرم متغیر است. نرخ جریمه اضافه بار ایرلاین های خارجی، با توجه به فاصله مبدا و مقصد متفاوت می باشد. بطور مثال در هواپیمایی قطر، هزینه اضافه بار از قطر به ایران به ازای هر کیلوگرم ۶۰ ریال قطر است.

بطور کلی میزان بار مجاز در ایرلاین های خارجی از ۲۵ الی ۳۰ کیلوگرم شروع شده و در پروازهای فرست کلاس تا ۵۰ کیلوگرم نیز افزایش می یابد. کمترین میزان بار مجاز مربوط به ایرلاین پگاسوس بوده که حداکثر بار مجاز آن، ۳۰ کیلوگرم است.

چگونه از جریمه اضافه بار هواپیما جلوگیری کنیم؟

جریمه اضافه بار هواپیما به ویژه در پروازهای خارجی ممکن است شامل هزینه های بالایی باشد که توصیه می کنیم قبل از رفتن به فرودگاه، وزن چمدان را چک کنید. در صورتی که به هر دلیل بار بیشتری می خواهید همراه داشته باشید با روش های زیر می توانید، جریمه کمتری پرداخت کنید.

•    مسافران می توانند از ۵ الی ۱۰ کیلوگرم بار مجاز به صورت بار همراه داخل کابین ببرند. در صورتی که بار زیادی دارید می توانید بخشی از آن را بدون هزینه داخل هواپیما ببرید.

•    در صورتی که کودکی همراه شماست، بخشی از وسایل را می توانید با عنوان بار نوزاد یا کودک همراه داشته باشید.

•    پس از خرید بلیط، میزان بار مجاز را بررسی کرده و چمدان خود را وزن کنید.

•    سعی کنید برای خرید بلیط هواپیما، پروازهایی را انتخاب کنید که می توانید بار مجاز بیشتری همراه داشته باشید.

  • 11
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
ویژه سرپوش