پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۱۱۰۰۱۰

آشنایی با دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس,تاریخچه دانشگاه تربیت مدرس,دانشکده های دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۰ تأسیس شد
یکی از دانشگاه های دولتی ایران و مراکز تحصیلات تکمیلی جامع کشور به نام دانشگاه تربیت مدرس می باشد که موقعت آن در شهر تهران است. این دانشگاه، اقدام به پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری میکند. در این مطلب از سرپوش با دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس آشنا خواهید شد.

دانشگاه تربیت مدرس

در سال ۱۳۶۰ این دانشگاه با هدف تربیت کادر هیئت علمی دانشگاه ها بعد از انقلاب فرهنگی، تحت عنوان مدرسهٔ تربیت مدرس و بعنوان تنها دانشگاه تخصصی تحصیلات تکمیلی ایران راه اندازی گردید و در سال ۱۳۶۱ در رشتهٔ مدیریت و برخی از رشته های علوم انسانی، دانشجو پذیرفت. در سال ۱۳۶۵ این مدرسه به دانشگاه تربیت مدرس ارتقا یافت.

دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس از ۱۷ دانشکده و ۱۵ مرکز پژوهشی در رشته های مختلف بر شرح زیر تشکیل شده است:

۱. دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس:

>> دانشکده حقوق

>> دانشکده مدیریت و اقتصاد

>> دانشکده علوم پایه

>> دانشکده فنی و مهندسی

>> دانشکده علوم پزشکی

>> دانشکده منابع طبیعی

>> دانشکده کشاورزی

>> دانشکده علوم انسانی

>> دانشکده علوم ریاضی

>> دانشکده برق و کامپیوتر

>> دانشکده علوم زیستی

>> دانشکده مهندسی شیمی

>> دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

>> دانشکده مهندسی مکانیک

>> دانشکده هنر و معماری

>> دانشکدهٔ علوم و فناوری های بین رشته ای

>> دانشکدهٔ مهندسی صنایع و سیستم ها

تاریخچه دانشگاه تربیت مدرس,فارغ التحصیلان معروف دانشگاه تربیت مدرس,مراکز پژوهشی دانشگاه تربیت مدرساین مدرسه در سال ۱۳۶۵ به دانشگاه تربیت مدرس ارتقا یافت

>> دانشکده حقوق

زمان تاسیس دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تربیت مدرس به سال ۱۳۹۱ برمی گردد. این دانشکده ۵ گروه علمی حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق کیفری و جرم شناسی، حقوق عمومی و حقوق بین الملل دارد.

>> دانشکده مدیریت و اقتصاد:

دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را شروع کرد و هم زمان با آن در دانشکدهٔ علوم انسانی، فعالیت های اموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی آغاز شد.

>> دانشکده علوم پایه:

دانشکدهٔ علوم پایه در سال ۱۳۶۰ اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های ریاضی، زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی و فیزیک کرد.

>> دانشکده فنی و مهندسی:

در سال ۱۳۶۲ دانشکدهٔ فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس در سطح کارشناسی ارشد، مشغول به فعالیت شد.

>> دانشکده علوم پزشکی:

در سال ۱۳۶۲ دانشکدهٔ علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در رشته های مختلف علوم پزشکی در مقظع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفت و در سال ۱۳۶۴ نخستین دورهٔ دانشجویان آن فارغ التحصیل شدند. این دانشگاه در دورهٔ دکترا در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را در پنج رشتهٔ علوم پزشکی شامل انگل شناسی، آناتومی، باکتری شناسی و بیوشیمی شروع کرد.

>> دانشکده منابع طبیعی:

شروع فعالیت دانشکدهٔ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس به سال ۱۳۶۹ برمی گردد.

>> دانشکده کشاورزی:

در سال ۱۳۶۱ دانشکدهٔ کشاورزی تاسیس و مشغول به فعالیت شد.

>> دانشکده علوم انسانی:

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۱ دانشجو پذیرفت.

>> دانشکده علوم ریاضی:

از گروه های دانشکدهٔ علوم ریاضی می توان به آمار، ریاضی محض، ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر اشاره کرد که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ در محل دانشکدهٔ علوم پایه شروع کردند. این دانشکده در سال ۱۳۶۳ راه اندازی شده است.

>> دانشکده برق و کامپیوتر:

دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس در گرایش های اصلی مهندسی برق و کامپیوتر در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد.

>> دانشکده علوم زیستی:

دانشکدهٔ علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۶۶ در دو گروه علوم گیاهی و ژنتیک، فعالیت های اموزشی و پژوهشی مرتبط با علوم زیستی را شروع کرد.

>> دانشکده مهندسی شیمی:

تنها دانشکدهٔ تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی در کشور، دانشکدهٔ مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس نام داشت که در سال ۱۳۶۲ تاًسیس شد.

>> دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست :

دانشکدهٔ مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۶۱ با هدف تربیت اعضای هیئت علمی و متخصصان مطلع و آگاه در زمینهٔ مهندسی عمران، مشغول به فعالیت شد.

>> دانشکده مهندسی مکانیک:

در سال ۱۳۶۲ دانشکدهٔ مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، اقدام به پذیرش ئانشجو کرد. این دانشکده بعنوان یکی از بخش های دانشکده فنی و مهندسی به مدت سی سال بوده است که در سال ۱۳۹۲ مستقل شده است.

>> دانشکدهٔ هنر و معماری:

دانشکدهٔ هنر دانشگاه تربیت مدرس، در رشته های هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و اجرایی، معماری و شهرسازی، مدیریت پروژه و هنرهای اسلامی، به اموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخت.

>> دانشکدهٔ علوم و فناوری های بین رشته ای:

از دانشکدهٔ علوم و فناوری های بین رشته ای به عنوان محل انجام فعالیت های بین رشته ایِ ویژه یاد میشود. حوزه های مدنظر برای این مرکز در موضوعات بین رشته ای از قبیل سیستم ها و مواد پیشرفته، انرژی های نو و فناوری های زیستی و پزشکی می باشد.

>> دانشکدهٔ مهندسی صنایع و سیستم ها:

یکی از اولین گروه‌های تشکیل دهندهٔ دانشکدهٔ مهندسی دانشگاه تربیت مدرس به نام دانشکدهٔ مهندسی صنایع و سیستم ها بود که نخستین دورهٔ تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع را در سال ۱۳۶۳ در ایران راه اندازی کرد.

مراکز پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس,دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس,رتبه دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه تربیت مدرس دارای ۱۷ دانشکده و ۱۵ مرکز پژوهشی در رشته‌های مختلف می‌باشد

۲. مراکز پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس:

- مرکز مطالعات حقوقی

- مرکز مطالعات مدیریت

- پژوهشکده اقتصاد

- پژوهشکده فناوری اطلاعات

- پژوهشکده مهندسی آب

- مرکز مطالعات آفریقا

- مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری

- مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

- مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی

- مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی

- مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری

- مرکز ملی مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت

- قطب علمی جغرافیای سیاسی

- قطب علمی زیست فناوری کاربردی

- قطب علمی ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن

دانشگاه تربیت مدرس به انتشار چندین نشریه علمی تخصصی می پردازد که از مهمترین آن ها می توان به مجله بین المللی علوم انسانی اشاره کرد که توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است.

فارغ التحصیلان معروف دانشگاه تربیت مدرس

برخی از فارغ التحصیلان معروف، دانش آموختگان و اساتید مشهور دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده ی علوم انسانی، شامل محمدرضا حافظ نیا( اولین دانش آموخته این دانشگاه)، معصومه ابتکار، محمدحسین پاپلی یزدی، سید هاشم آقاجری، میرحسین موسوی، حسین شکوئی، عماد افروغ، یحیی صفوی، حاتم قادری، سید عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، صادق آیینه وند، پیروز مجتهدزاده، علی رضا بهشتی، غلامحسین الهام، عباس منوچهری و… می باشند.

افرادی همچون اصغر فرهادی کارگردان جدایی نادر از سیمین و محمدرضا حافظی طراح برج میلاد تهران، خشایار مصطفوی کارگردان( با من بجنگ)، اونیش امین اللهی، علی مسرور( مدیریت مجموعه فرهنگی هنری، مدرس و کارگردان) محمد بحرانی( بازیگر و صدا پیشه :جناب خان، ببعی و آقوی همساده) مجید کاشانی( طراح گرافیک) از فارغ التحصیلان دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس به شمار می روند.

نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به نام میرحسین موسوی، از اعضای سابق هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس محسوب میشود که از این دانشگاه، پس از حوادث بعد از انتخابات اخراج گردید.

از دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس می توان محمدباقر قالی باف شهردار تهران، جعفر توفیقی وزیر علوم در دولت خاتمی و مشاور عالی وزارت علوم در دولت روحانی، علی اصغر فانی وزیر اموزش و پرورش دولت روحانی، محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان، محمدمهدی زاهدی وزیر علوم در دولت احمدی نژاد، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در دولت احمدی نژاد، مسعود میر کاظمی وزیر بازرگانی و نفت در دولت احمدی نژاد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت روحانی، سید یحیی رحیم صفوی و محمود صادقی نماینده تهران را نام برد.

رتبه دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس برطبق رتبه بندی داخلی وزارت علوم در سال ۹۲، پس از دانشگاه تهران، توانسته رتبهٔ دومین دانشگاه کشور را از آن خود کند. همچنین دانشگاه تربیت مدرس در سال ۲۰۱۲ طبق داده های موسسه علمی پژوهشی Scopus رتبه سوم علمی را در بین دانشگاه های کشور پس از دانشگاه های تهران و شریف را کسب کرده است. این دانشگاه براساس رتبه بندی مؤسسهٔ لیدن، در سال ۲۰۱۳ رتبهٔ چهارصد و بیست و سوم را در بین دانشگاه های جهان به خود اختصاص داد. همچنین در رتبه بندی سال ۱۳۹۱ دانشگاه تربیت مدرس توانست رتبه دوم را از بین ۵۱ دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دست آورد.

دانشگاه تربیت مدرس بر اساس رتبه بندی موضوعی نظام بین المللی QS، موفق به کسب رتبه نخست کشوری در رشته حقوق در بین تمام دانشگاه های ایران شد. دانشگاه تربیت مدرس براساس بیانات رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در حوزه هایی مانند شیمی، ریاضی و مدیریت در کنار دانشگاه های تراز اول جهان قرار گرفته است که از آن ها می توان به دانشگاه استنفورد در رشته کشاورزی، دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ در رشته اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه ژیائوتونگ شانگ های( چین)، دانشگاه متروپولیتن توکیو در رشته بیولوژی و بیوشیمی، دانشگاه هاروارد در رشته مدیریت، بیمارستان زنان بریگام( هاروارد) در رشته داروسازی و چندین دانشگاه و موسسه معتبر دیگر اشاره کرد.

دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس,عکس دانشگاه تربیت مدرس,دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۱ اقدام به پذیرش دانشجو در رشتهٔ مدیریت کرد

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

  • 11
  • 3
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
حمید الدین بلخی حمید الدین بلخی، شاعر و نویسنده قرن ششم

ملیت: ایرانی

دوران زندگی: قرن ششم هجری قمری

حرفه: نویسنده، ادیت و شاعر ایرانی

اثر: مقامات حمیدی

درگذشت: ۵۵۹ هجری قمری

ادامه
بدیع الزمان جزری بدیع الزمان جزری، دانشمند مسلمان و پدر علم رباتیک

تاریخ تولد: ۱۱۳۶ میلادی

محل تولد: جزیره ابن عمر

حرفه: همه‌چیزدان، مخترع، ریاضی‌دان، صنعت‌گر و مهندس مکانیک

درگذشت: ۱۲۰۶ میلادی

آثار: الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعة الحیل

ادامه
بیوگرافی آماندا سایفرد آماندا سایفرد؛ از مدلینگ تا سینما و تلوزیون

تاریخ تولد: ۳ دسامبر ۱۹۸۵

محل تولد: آلن تاون، پنسیلوانیا

حرفه: بازیگر، خواننده، صداپیشه و مدل

آغاز فعالیت: ۲۰۰۰

تحصیلات: دیپلم

ادامه
عبدالله بن علی زندگینامه عبدالله بن علی فرزند امام علی (ع)

تاریخ تولد: ۳۵ هجری قمری

نام پدر: امام علی (ع) 

نام مادر: ام البنین

وفات: ۶۱ هجری قمری در کربلا

از یاران: امام حسین (ع)

ادامه
ابوالقاسم زهراوی پدرعلم جراحی نوین؛ ابوالقاسم زهراوی

تاریخ تولد: ۹۳۶ هجری قمری

محل تولد: مدینة الزهراء اسپانیا

ملیت: اسپانیایی

حرفه: پزشک و جراح

شهرت: پدر جراحی مدرن

آثار: التصریف لمن عجر عن التالیف

ادامه
ایمان صفا بیوگرافی هنرمند مردمی؛ ایمان صفا

چکیده ای از بیوگرافی ایمان صفا:

نام کامل: ایمان صفا

تاریخ تولد: ۳۰ آذر ۱۳۶۲

محل تولد: تهران

حرفه: هنرپیشه، بازیگر

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ تاکنون

تحصیلات: لیسانس هنر و معماری از دانشگاه آزاد تهران مرکز

ادامه
احمد شاه قاجار زندگینامه احمد شاه قاجار؛ آخرین پادشاه سلسله قاجاریه

تاریخ تولد: ۱۲ بهمن ۱۲۷۵

محل تولد: تبریز، آذربایجان غربی، ایران

سلطنت: ۲۵ تیر ۱۲۸۸ تا ۹ آبان ۱۳۰۴

پیشین: محمدعلی شاه

جانشین: رضا شاه، موسس حکومت پهلوی

درگذشت: ۹ اسفند ۱۳۰۸ در نویی سورسن، اودوسن، فرانسه

ادامه
جمال الدین عبدالرزاق جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، شاعر قرن ششم

زندگی: قرن ششم

محل تولد: اصفهان

حرفه: شاعر، حکیم 

آثار: دیوان اشعار به دو زبان فارسی و عربی

وفات: ۵۸۸ هجری قمری

مدفن: اصفهان

ادامه
میخایلو مودریک ستاره نوظهور در دنیای فوتبال؛ میخایلو مودریک

تاریخ تولد: ۵ ژانویه ۲۰۰۱

محل تولد: کراسنوراد - اوکراین

شهرت: میشا

حرفه: فوتبالیست 

باشگاه: چلسی

پست: وینگر

ادامه
ویژه سرپوش