یکشنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۲۰۱۰۰۳۵

معرفی دانشگاه صنعتی ارومیه بهمراه دانشکده هایش

دانشگاه صنعتی ارومیهدانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد
یک دانشگاه دولتی در سال ۱۳۸۵ در شهر ارومیه تاسیس شد که به آن دانشگاه صنعتی ارومیه می گویند.

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۸۵ با چشم‌انداز دستیابی به سطح دانشگاههای توسعه یافته در تمامی شاخص ها، ارتقاء به جایگاه یک دانشگاه بین المللی و فراملی، دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیکی، ارائه تمام رشته های موردنیاز بخش صنعت و معدن شمالغرب کشور، پژوهش محور نمودن جریان تصمیم گیریهای فنی، فعال نمودن پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی، جذب دانشجو از کشورهای خارج و ارائه خدمات علمی و پژوهشی به کشورهای همسایه تأسیس شد.

اهداف تأسیس دانشگاه صنعتی ارومیه

اهداف تأسیس دانشگاه صنعتی ارومیه به شرح زیر میباشد :

- یکی از اهداف تأسیس دانشگاه صنعتی ارومیه، توسعه اموزش عالی استان و بهبود شاخص دانشجو بود.

- دانشگاه صنعتی ارومیه تأسیس شد تا سهم دانشجویان رشته های فنی و مهندسی افزایش یابد.

- دانشگاه صنعتی ارومیه با هدف تقویت ارتباط بخش صنعت و معدن با بخش اموزش عالی بوجود آمد.

- دانشگاه صنعتی ارومیه قصد دارد سیاست های محرومیت زدایی در منطقه را عملی کند.

- از دیگر اهداف تأسیس دانشگاه صنعتی ارومیه می توان به تسریع و تسهیل توسعه بخش صنعت استان و تربیت نیروی انسانی متخصص اشاره کرد.

دانشکده های دانشگاه صنعتی ارومیه

۱. دانشکده انرژیهای تجدیدپذیر

۲. دانشکده فناوری های صنعتی

۳. دانشکده محیط زیست

۴. دانشکده فنی و مهندسی خوی

اهداف تاسیس دانشگاه صنعتی ارومیهدانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاهی دولتی میباشد

۱. دانشکده انرژیهای تجدیدپذیر

از گروههای آموزشی دانشکده انرژیهای تجدیدپذیر می توان گروههای اموزشی مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی هوا فضا و شیمی را نام برد.

>> گروه مهندسی شیمی:

در سال ۱۳۸۵ همزمان با تأسیس دانشگاه صنعتی ارومیه، گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه بوجود آمد و نخستین دوره کارشناسی مهندسی شیمی در سال ۱۳۸۶ دانشجو پذیرفت. در حال حاضر ، این گروه در دانشکده انرژی­های تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی ارومیه، فعالیت خود را در مقاطع کارشناسی مهندسی شیمی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی( گرایش­های فرایندهای جداسازی، طراحی فرایندها و پلیمر) شروع کرده است.

>> رشته مهندسی مکانیک:

هم زمان با تأسیس دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۸۵ رشته مهندسی مکانیک ایجاد شد و در مقطع کارشناسی ناپیوسته گرایش ماشین ابزار، دانشجو پذیرفت. گرایش قالب- سازی در سال ۱۳۹۵، جایگزین گرایش ماشین ابزار در مقطع کارشناسی ناپیوسته گردید. مقطع کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید در سال ۱۳۹۸ در این دانشگاه دایر گردید.

>> رشته مهندسی هوافضا:

در سال ۱۳۹۱ رشته مهندسی هوافضا بعنوان زیرگروهی از گروه مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی ارومیه، راه­اندازی شد و در مقطع کارشناسی، دانشجو پذیرفت. گروه مهندسی هوافضا در سال ۱۳۹۸، با تفکیک از گروه مهندسی مکانیک، بعنوان یک گروه مستقل، مشغول به فعالیت شد.

>> گروه شیمی:

اعضای گروه شیمی از بهمن سال ۱۳۸۶ با سه عضو هیات علمی در گرایشهای شیمی آلی، تجزیه و معدنی، دروس سرویسی گروههای آموزشی زیرمجموعه دانشگاه را ارائه کرد. این گروه به دنبال موافقت قطعی شورای عالی گسترش وزارت عتف در مهرماه سال ۱۳۹۴، در گرایش کاربردی و در مقطع کارشناسی پیوسته دانشجو پذیرفت. گروه شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه با سه عضو هیأت علمی، پس از ۴ دوره پذیرش دانشجو، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بطور رسمی فعالیت کرد.

۲. دانشکده فناوری های صنعتی

زمان تأسیس دانشکده فناوری های صنعتی در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ بود که با مجوز هیئت امنای دانشگاه صورت گرفت و در حال حاضر گروه‌های فعال در این دانشکده در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، شامل گروه اموزشی مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی اپتیک و لیزر می باشد.

- گروه مهندسی برق:

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۸۷ در گرایش الکترونیک در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت و اکنون در گرایش های مخابرات، کنترل، مکاترونیک در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت دارد.

- گروه مهندسی اپتیک و لیزر

- گروه مهندسی صنایع

- گروه مهندسی فناوری اطلاعات

۳. دانشکده محیط زیست

دانشکده محیط زیست در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ با مجوز هیئت امنای دانشگاه به صورت رسمی راه اندازی شد و از گروه‌های اموزشی فعال در این دانشکده می توان به گروه مهندسی معدن، مهندسی عمران، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی نساجی، فیزیک و ریاضی اشاره کرد.

> گروه مهندسی معدن:

از سال ۱۳۸۷ گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه، فعالیت اموزشی خود را در مقطع کارشناسی شروع کرد و اینک در مقطع کارشناسی( با عنوان کارشناسی مهندسی معدن) و مقطع کارشناسی ارشد( گرایش استخراج مواد معدنی) دانشجو می پذیرد.

دانشکده های دانشگاه صنعتی ارومیهدانشگاه صنعتی ارومیه واقع در شهر ارومیه میباشد

> گروه مهندسی عمران:

در سال تحصیلی ۸۹- ۸۸ گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه، فعالیت اموزشی خود را با گرایش سازه در مقطع کارشناسی ارشد آغاز کرد و در حال حاضر در مقطع کارشناسی مهندسی عمران- عمران و دو گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سازه و مهندسی زلزله دانشجو می پذیرد.

> رشته مهندسی مواد و متالورژی:

رشته مهندسی مواد و متالورژی از دو بخش علم مواد و مهندسی مواد تشکیل شده است و در ارتباط با رشته های مختلف علمی می باشد.

> رشته مهندسی نساجی:

درسال ۱۳۹۵ رشته مهندسی نساجی در دانشگاه صنعتی ارومیه با تلاشهای دکتر میرسعید حصاریان و همکاری بسیار مجدانه مسئولین دانشگاهی تأسیس گردید و نخستین گروه از دانشجویان مهندسی نساجی در مهرماه سال ۱۳۹۶ در این رشته، مشغول به تحصیل شدند.

> گروه ریاضی:

گروه ریاضی دانشگاه صنعتی ارومیه، با موافقت شورای گسترش آموزش وزارت علوم در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در رشته تحصیلی ریاضی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد شروع کرد.

> گروه فیزیک:

گروه فیزیک دانشگاه صنعتی ارومیه در مهرماه سال ۱۳۹۰ بعنوان زیر مجموعه­ای از دانشکده علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش ماده چگال دانشجو پذیرفت. این گروه از بهمن ماه ۱۳۹۰، در مقطع دکتری با گرایش بنیادی فعالیت کرد.

۴. دانشکده فنی و مهندسی خوی

دانشکده فنی و مهندسی خوی، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ بعنوان قطب علمی شمال استان در حوزه علوم مهندسی در رشته کاردانی عمران ـ کارهای عمومی ساختمان، شروع کرد؛ این دانشکده از سال ۱۳۸۹ در مقطع کارشناسی مهندسی عمران، دانشجو پذیرفت و بدین ترتیب توسعه پیدا کرد؛ اخیرا با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی مهندسی مکانیک و مهندسی برق از مهرماه سال ۱۳۹۴ و نیز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه از بهمن ماه ۱۳۹۵ توسعه و نشاط علمی بیشتری در دانشکده فراهم آمده است.

اطلاعاتی درباره دانشگاه صنعتی ارومیهگروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۸۵ همزمان با تاسیس دانشگاه ایجاد شد

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

  • 19
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
ویژه سرپوش