پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۹۹۰۲۰۰۰۳۷

پنالتی در فوتبال چیست؟ (+ قوانین ضربه پنالتی)

پنالتی,پنالتی چیست,تعریف پنالتیپنالتی، ضربه ای مستقیم است که از نقطۀ پنالتی به سمت دروازه زده می شود
پنالتی (Penalty kick) جریمه ای برای نوعی قانون شكنی است كه بر اساس آن برای لحظاتی ورزش گروهی فوتبال به ورزش انفرادی تبدیل می شود. ضربات پنالتی هم احتیاج به تمرین های مداوم و همیشگی دارند.

پنالتی چیست؟

پنالتی در ورزش فوتبال، ضربه ای است که در صورت خطای حریف در محوطه جریمه به وسیله تیم مقابل از روی نقطه پنالتی (فاصله ۱۱ متری دروازه) زده می شود. البته جریمه بعضی از خطاها در محوطه جریمه ضربهٔ غیرمستقیم می باشد.

پنالتی یکی از موقعیت های بد و مایوس کننده برای دروازه بان است. در ضربات پنالتی هیچ انتظاری از دروازه بان برای مهار کردن توپ نمی توان داشت. در انتهای بعضی از بازی های حذفی هم برای تعیین برنده پنالتی زده می شود.

در شرایطی که بازیکن یکی از خطاهایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و هنگامی که توپ در بازی است، انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

بازیکن مسئول اجرای پنالتی مزایای بسیاری دارد. دروازه بان تا هنگام اجرای ضربه پینالتی از سوی بازیکن فقط میتواند در طول خط دروازه حرکت کند ولی به سمت جلو نمی تواند گام بردارد. ۱۱ متر فاصله میان نقطه پنالتی و دروازه وجود دارد. ضربه پنالتی به صورت مستقیم اجرا شده و افراد تیم در ۹ متری توپ قرار می گیرند. تمام مزایایی که برای بازیکن مسئول پنالتی فراهم است دروازه بان را در حکم طعمه قرار داده و در امر دفاع با اشکال روبرو می کند.

ضربه پنالتی در فوتبال,پنالتی,عکس پنالتیانعطاف بدنی از مهم ترین رکن های دروازه بان در مهار کردن ضربه پنالتی است

در بازی های حذفی، در فینال ها و یا تمامی بازی هایی که باید برنده آن مشخص شود، در انتهای بازی برای تائید برنده، بازی به پنالتی کشیده می شود.

اجرای ضربه پنالتی احتیاج به زیرکی دارد. در صورتی‌که پنالتی در مقابل سمت چپ دروازه اجرا میشود بهتر است که از پای راست برای ضربه زدن به توپ استفاده کنید و بر عکس. در پنالتی پیش از ضربه زدن به توپ، دروازه بان و دیوار دفاعی را به دقت مورد بررسی قرار دهید. چنانچه بازیکنان به درستی در کنار یکدیگر قرار نگرفته و فاصله ای را در بین آنها مشاهده می کنید یا هنگامی که یکی از آنها کوتاه تر از بقیه است میتوانید توپ را از بالای سر او عبور دهید. اگر باد هم در حال وزیدن است جهت وزش باد آنرا تعیین کنید. برای تعیین جهت وزش باد به پرچم استادیوم نگاه کرده و ببینید به کدام طرف تکان می خورد. پیش از اجرای ضربه پنالتی داور سوت خود را به صدا در می آورد. این علامت شروع اجرای ضربه است. فورا شما باید ضربه را اجرا کنید و فرصت جا گیری صحیح را به دروازه بان ندهید.

قوانین ضربه پنالتی در فوتبال

در صورتیکه در پایان هر نیمه یا پایان هر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود. برای ضربه پنالتی باید قوانین زیر رعایت شود: 

الف) وضعیت توپ و بازیکنان

۱) توپ: ثابت روی نقطه پنالتی قرار می گیرد.

۲) بازیکن زننده ضربه پنالتی: بازیکنی که ضربه پنالتی را می زند باید به طور واضح مشخص گردد.

۳) دروازه بان دسته مدافع: روی خط دروازه، روبروی زننده توپ ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار می گیرد، تا به توپ ضربه زنده شود.

۴) سایر بازیکنان جز زننده ضربه پنالتی باید در این مکان ها قرار گیرند: 

> در داخل زمین بازی

> خارج از محوطه جریمه

> پشت نقطه پنالتی

> پشت نقطه پنالتی

> به فاصله لااقل ۹.۱۵ متر از نقطه پنالتی

قوانین پنالتی در فوتبال,معنی پنالتی فوتبال,پنالتیخطاهای عمدی و غیر عمدی در داخل محوطه پنالتی

ب) اعلام پنالتی به وسیله داور

- تا زمانی که بازیکنان وضعیتی مطابق با قانون نداشته باشند، داور اجازه دستور زدن ضربه پنالتی را ندارد.

- تصمیم گرفتن موقعی که ضربه پنالتی بطور کامل اجرا شد.

ج) نحوه اجرای پنالتی

۱. زننده پنالتی، باید ضربه پنالتی را به طرف جلو بزند.

۲. او نمی تواند برای دومین بار با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

۳. برای پنالتی زدن، وقتی که به توپ ضربه زده شد و بطرف جلو حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد.

۴. وقتیکه در زمان طبیعی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی اتفاق افتاد اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا مجددا زده شود و گل محسوب خواهد شد.

د) تخلفات/ تنبیهات ضربه پنالتی

اگر داور برای زدن ضربه پنالتی علامت بدهد ولی پیش از این که توپ در جریان بازی قرار گیرد یکی از حالات زیر اتفاق افتد تخلف محسوب می شود:

۱) بازیکن زننده ضربه پنالتی قانون های بازی را نقض کند:

- داور اجازه می دهد که ضربه پنالتی زده شود.

- در‌حالتی که ضربه پنالتی گل شد، ضربه تکرار می شود.

- اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود.

۲) دروازه بان قوانین بازی را نقض کند:

- داور اجازه می دهد ضربه پنالتی زده شود.

- اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.

- اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.

پنالتی,ضربه پنالتی در فوتبال,محوطه پنالتیبازیکنان دو تیم برای پنالتی زدن باید پشت محوطه جریمه بایستند

نحوه پنالتی زدن

>> در هنگام ضربه پنالتی توپ باید بر روی نقطه پنالتی ثابت باشد.

>> بازیکن زننده پنالتی و دروازه بان گیرنده توپ هم مشخص بر سر جای خود قرار بگیرند.

>> سایر بازیکنان دو تیم هم برای پنالتی زدن باید پشت محوطه جریمه و قوص آن بایستند.

انواع خطاها در محوطه پنالتی

وقتی که بازیکن یکی از خطاهای زیر را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و هنگامی که توپ در بازی است، انجام دهد یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود. خطاها و رفتار ناشایست به گونه زیر جریمه میشوند:

۱) ضربه آزاد مستقیم: خطاهای عمدی که در منطقه پنالتی انجام می گیرد به تشخیص داور، پنالتی اعلام می گردد. این خطاهای عمدی عبارت است از:

 • لگد زدن یا تلاش در لگد زدن به بازیکن مخالف در منطقه پنالتی.
 • در محوطه پنالتی، پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف.
 • حمله کردن به بازیکن تیم مخالف به طریق خطرناک در منطقه پنالتی، خطای عمدی است.
 • یکی از خطاهای عمدی در محوطه پنالتی، نگه داشتن بازیکن تیم مخالف است.
 • تنه زدن به حریف در منطقه پنالتی.
 • ایجاد مزاحمت در منطقه پنالتی و حمله کردن به بازیکن تیم مخالف از پشت سر.
 • هل دادن حریف در محوطه پنالتی.
 • حمل کردن، گرفتن و یا زدن توپ با دست برای ضربه پنالتی.
 • آب دهان انداختن به حریف در محوطه پنالتی.

معنی پنالتی فوتبال,پنالتی,تصاویر پنالتییکی از خطاهای عمدی در محوطه پنالتی، نگه داشتن بازیکن تیم مخالف است

۲) خطا در محوطه پنالتی ضربه آزاد غیر مستقیم: اگر دروازه بان در درون محوطه جریمه خود، هر یک از خطاهای زیر را انجام دهد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود که عبارتند از:

 • بازی کردن به طرز خطرناک و بدون اهمیت در محوطه پنالتی.
 • بعد از رها کردن توپ، آنرا مجدداً با دستهایش لمس کند در حالی که توپ با بازیکن دیگر لمس نشده باشد.
 • ایجاد مزاحمت برای بازیکن فاقد توپ( درگیری شانه به شانه، قانونی است) در درون محوطه پنالتی.
 • بعد از پرتاب مستقیم توپ اوت به وسیله بازیکن همدسته ای، آنرا با دستهایش لمس کند.
 • سد کردن و ممانعت از پیشروی بازیکن تیم مخالف در منطقه پنالتی.
 • قانون آفساید( قوانینی که هنوز بدرستی درک نشده).
 • جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان در محوطه پنالتی.
 • در منطقه پنالتی، توقف بی جا توسط دروازه بان. دروازه بان با توپ بیش از چهار قدم نمی تواند بردارد.

نکاتی در مورد اجرای موفقیت آمیز ضربه پنالتی

اجرای موفقیت آمیز ضربه پنالتی بستگی به آرامشی دارد که در اثر تمرینات مکرر کسب نموده اید. فراموش نکنید که اگر توپ وارد دروازه نشود فقط به علت اشتباه بازیکن بوده است. زمانی که ضربات پنالتی را از زوایای مختلف جلوی منطقه، تمرین می کنید شانس پیروزی تیم خود را افزایش می دهید. این نکات عبارتند از:

- گاهی از روی حركت چشمان ضربه زننده پنالتی میتوان جهت توپ را تشخیص داد ولی باز هم امكان فریب در آن بسیار است.

- مطمئن شوید که توپ را بطور صحیح در نقطه پنالتی قرار داده اید. هر گونه سد یا مانعی که به وسیله دروازه بان ایجاد می گردد باعث خارج شدن توپ از مسیر خود خواهد شد.

ضربات پنالتی,محوطه پنالتی,پنالتیدر پنالتی پیش از ضربه زدن به توپ، دروازه بان و دیوار دفاعی را به دقت بررسی کنید

- دقت كنید در محوطه پنالتی صورتیکه بازیكنی با زاویه ای نسبت به توپ ایستاده معمولاً با همان زاویه توپ را می زند.

- توپ را بر روی نقطه مورد نظر قرار داده و به آنچه که قصد اجرا دارید فکر کنید، به صحبت ها یا حرکات بازیکنان که مزاحم شما هستند گوش ندهید. همه کس و همه چیز را به جز ضربه پنالتی فراموش کنید.

- چنانچه بازیكنی پیش از ضربه پنالتی به شكل منحنی به طرف توپ حركت كند معمولا توپ را در جهت تكمیل منحنی شوت می كند.

- در محوطه پنالتی هدف گیری کرده و به طرف توپ بروید. در چنین حالتی باید قبلا در مورد نقطه مورد نظر خود تصمیم گرفته باشید.

- شما میتوانید با حركات دست و پای خود در دروازه تمركز ضربه زننده پنالتی را به هم ریخته و فرصت را به نفع خود استفاده كنید.

- شما باید هدف خویش را برای ضربه پنالتی که ناحیه ای در داخل هر نقطه است بشناسید. دروازه بان در وسط تور قرار می گیرد و آماده محافظت کردن از ۴ متر تور میباشد و در نتیجه ۵/۱ متر در هر طرف او خالی می ماند. دروازه بان در مورد دفاع مناطق ۵/۱ متری نمی تواند کاری انجام دهد. تلاش شما باید در جهت جای دادن توپ در درون این مناطق باشد.

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 27
 • 11
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
زندگینامه لقمان حکیم زندگینامه لقمان حکیم و روایت های قرآنی وی

دوران زندگی: دوران حضرت داوود

محل تولد: حبشه

شهرت: لقمان حکیم

محل دفن: فلسطین یا ناحیه راشدیه در شمال بغداد

زندگینامه لقمان حکیمبیوگرافی لقمان حکیم

ادامه
 محمدرضا حیاتی بیوگرافی محمدرضا حیاتی مجری اسبق صدا و سیما / حواشی زندگی وی

تاریخ تولد: ۲۷ دی ۱۳۳۴

محل تولد: آبادان

محل زندگی: تهران

حرفه: گوینده و مجری صدا و سیما 

شروع فعالیت: ۱۳۵۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس رشته علوم سیاسی

ادامه
زندگینامه آرتمیس یکم زندگینامه آرتمیس یکم نخستین بانوی دریاسالار ایرانی

تولد: سده ۵ (پیش از میلاد)، هالیکارناس

سلطنت: ۴۶۰–۴۸۴ پیش از میلاد

جانشین: ۴۸۴ پیش از میلاد

تاجگذاری: پیسیندلیس

درگذشت: سده ۵ (پیش از میلاد)

ادامه
یسنا میرطهماسب بیوگرافی یسنا میرطهماسب بازیگر نوظهور سینما

تاریخ تولد: ۲۸ فروردین ۱۳۷۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

آغاز فعالیت:  سال ۱۳۹۱ تاکنون

تحصیلات: دانشجوی رشته معماری

ادامه
زر امیرابراهیمی بیوگرافی زر امیرابراهیمی و حواشی زندگی او (+تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۸ تیر ۱۳۶۰ 

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: سال ۱۳۷۸ تاکنون

تحصیلات: فارغ‌التحصیل رشته بازیگری تئاتر

ادامه
جرمی دوکو بیوگرافی جرمی دوکو فوتبالیست تازه نفس

تاریخ تولد: ۲۷ می ۲۰۰۲

محل تولد: آنتورپ، بلژیک

حرفه: فوتبالیست

باشگاه کنونی: منچستر سیتی، تیم ملی بلژیک

پست: مهاجم

ادامه
صدیقه وسمقی بیوگرافی صدیقه وسمقی فعال سیاسی اجتماعی

تاریخ تولد: سال ۱۳۴۰

محل تولد: تهران

محل زندگی: ایران

حرفه: شاعر، نویسنده، مترجم، اسلام‌پژوه، حقوق‌دان، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و اجتماعی، استاد دانشگاه

تحصیلات: دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه تهران

آثار: «زن، فقه، اسلام» - «حتماً راهی هست» و …

ادامه
جوزف جان تامسون زندگینامه جوزف جان تامسون

تاریخ تولد: منچستر، منچستر بزرگ

محل تولد: ۳۰ اوت ۱۹۴۰

ملیت: بریتانایی

حرفه: فیزیکدان

شهرت: مدل تامسون، کشف الکترون و ایزوتوپ، پراکندگی تامسون، طیف‌سنجی جرمی، کار بر روی خواص الکتریکی گازها

محل تحصیل: دانشگاه منچستر، دانشگاه کمبریج

ادامه
احسان قائم مقامی بیوگرافی احسان قائم مقامی اولین استاد بزرگ شطرنج ایران

تاریخ تولد: ۲۰ مرداد ۱۳۶۱

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عنوان: استاد شطرنج ایران

بهترین ریتنیگ: ۲۶۸۹

رنکینگ: ۳۸۷

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • چهارشنبه ۸ آذر
  لیگ قهرمانان آسیا
  کیچه هنگ کنگ - چونبوک موتورز
  ۱۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  پوهانگ استیلرز - هانوی اف سی
  ۱۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  اوراوا ردز - ووهان تری تاونز
  ۱۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  ونتفورت کوفو - ملبورن سیتی
  ۱۳:۳۰
 • لیگ آزادگان
  شهر راز شیراز - سایپا
  ۱۴:۳۰
 • لیگ برتر والیبال
  مس رفسنجان - هورسان رامسر
  ۱۶:۰۰
 • لیگ برتر والیبال
  پاس گرگان - شهرداری ارومیه
  ۱۶:۰۰
 • لیگ برتر والیبال
  ایفاسرام اردکان - پیکان تهران
  ۱۶:۰۰
 • لیگ برتر والیبال
  شهرداری گنبد - طبیعت
  ۱۶:۰۰
 • لیگ برتر والیبال
  گیتی پسند - شهداب یزد
  ۱۶:۲۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  بانکوک یونایتد - لاین سیتی سیلرز
  ۱۷:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  گالاتاسرای - منچستریونایتد
  ۲۱:۱۵
 • لیگ قهرمانان اروپا
  سویا - آیندهوون
  ۲۱:۱۵
 • لیگ قهرمانان اروپا
  رئال سوسیداد - سالزبورگ
  ۲۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  بنفیکا - اینتر
  ۲۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  براگا - یونیون برلین
  ۲۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  رئال مادرید - ناپولی
  ۲۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  آرسنال - لانس
  ۲۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  بایرن مونیخ - کپنهاگن
  ۲۳:۳۰
 • پنج شنبه ۹ آذر
  بسکتبال حرفه‌ای NBA
  دیترویت پیستونز - لس آنجلس لیکرز
  ۰۳:۳۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  تورنتو رپترز - فنیکس سانز
  ۰۴:۰۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  ساکرامنتو کینگز - لس آنجلس کلیپرز
  ۰۶:۳۰
 • سوپرلیگ فوتسال زنان
  زنان سایپا - پالایش نفت آبادان
  ۱۱:۰۰
 • لیگ برتر بسکتبال
  مس رفسنجان - لیموندیس فارس
  ۱۶:۰۰
 • لیگ برتر بسکتبال
  فولاد هرمزگان - طبیعت
  ۱۶:۰۰
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  ابها - الاهلی عربستان
  ۱۸:۳۰
 • لیگ کنفرانس اروپا
  آستانه - دیناموزاگرب
  ۱۹:۰۰
 • لیگ اروپا
  باکا توپولا - وستهم
  ۲۱:۱۵
 • لیگ اروپا
  آ ا ک آتن - برایتون
  ۲۱:۱۵
 • لیگ اروپا
  اسپارتا پراگ - رئال بتیس
  ۲۱:۱۵
 • لیگ اروپا
  آتالانتا - اسپورتینگ
  ۲۱:۱۵
 • لیگ کنفرانس اروپا
  بشیکتاش - کلوب بروژ
  ۲۱:۱۵
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  الاتحاد - الخلیج
  ۲۱:۳۰
 • لیگ اروپا
  لیورپول - لاسک
  ۲۳:۳۰
 • لیگ اروپا
  سروت - آاس رم
  ۲۳:۳۰
 • لیگ کنفرانس اروپا
  استون ویلا - لژیا
  ۲۳:۳۰
 • لیگ اروپا
  مارسی - آژاکس
  ۲۳:۳۰
 • جمعه ۱۰ آذر
  هفته ۶ لیگ برتر والیبال زنان
  مس رفسنجان - ذوب آهن اصفهان
  ۱۱:۰۰
 • هفته ۶ لیگ برتر والیبال زنان
  سایپا تهران - سپاهان اصفهان
  ۱۱:۰۰
 • هفته ۶ لیگ برتر والیبال زنان
  مهرسان تهران - پیکان تهران
  ۱۴:۳۰
 • جام جهانی نوجوانان
  نوجوانان آرژانتین - نوجوانان مالی
  ۱۵:۳۰
 • لیگ برتر فوتسال
  سفیر گفتمان - فرش آرا
  ۱۶:۰۰
 • لیگ برتر فوتسال
  گیتی پسند - گهر زمین سیرجان
  ۱۶:۰۰
 • لیگ برتر امارات
  الامارات - الاتحاد کلبا
  ۱۶:۱۵
ویژه سرپوش