شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۲۰۰۰۳۷

پنالتی در فوتبال چیست؟ (+ قوانین ضربه پنالتی)

پنالتی,پنالتی چیست,تعریف پنالتیپنالتی، ضربه ای مستقیم است که از نقطۀ پنالتی به سمت دروازه زده می شود
پنالتی (Penalty kick) جریمه ای برای نوعی قانون شكنی است كه بر اساس آن برای لحظاتی ورزش گروهی فوتبال به ورزش انفرادی تبدیل می شود. ضربات پنالتی هم احتیاج به تمرین های مداوم و همیشگی دارند.

پنالتی چیست؟

پنالتی در ورزش فوتبال، ضربه ای است که در صورت خطای حریف در محوطه جریمه به وسیله تیم مقابل از روی نقطه پنالتی (فاصله ۱۱ متری دروازه) زده می شود. البته جریمه بعضی از خطاها در محوطه جریمه ضربهٔ غیرمستقیم می باشد.

پنالتی یکی از موقعیت های بد و مایوس کننده برای دروازه بان است. در ضربات پنالتی هیچ انتظاری از دروازه بان برای مهار کردن توپ نمی توان داشت. در انتهای بعضی از بازی های حذفی هم برای تعیین برنده پنالتی زده می شود.

در شرایطی که بازیکن یکی از خطاهایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و هنگامی که توپ در بازی است، انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

بازیکن مسئول اجرای پنالتی مزایای بسیاری دارد. دروازه بان تا هنگام اجرای ضربه پینالتی از سوی بازیکن فقط میتواند در طول خط دروازه حرکت کند ولی به سمت جلو نمی تواند گام بردارد. ۱۱ متر فاصله میان نقطه پنالتی و دروازه وجود دارد. ضربه پنالتی به صورت مستقیم اجرا شده و افراد تیم در ۹ متری توپ قرار می گیرند. تمام مزایایی که برای بازیکن مسئول پنالتی فراهم است دروازه بان را در حکم طعمه قرار داده و در امر دفاع با اشکال روبرو می کند.

ضربه پنالتی در فوتبال,پنالتی,عکس پنالتیانعطاف بدنی از مهم ترین رکن های دروازه بان در مهار کردن ضربه پنالتی است

در بازی های حذفی، در فینال ها و یا تمامی بازی هایی که باید برنده آن مشخص شود، در انتهای بازی برای تائید برنده، بازی به پنالتی کشیده می شود.

اجرای ضربه پنالتی احتیاج به زیرکی دارد. در صورتی‌که پنالتی در مقابل سمت چپ دروازه اجرا میشود بهتر است که از پای راست برای ضربه زدن به توپ استفاده کنید و بر عکس. در پنالتی پیش از ضربه زدن به توپ، دروازه بان و دیوار دفاعی را به دقت مورد بررسی قرار دهید. چنانچه بازیکنان به درستی در کنار یکدیگر قرار نگرفته و فاصله ای را در بین آنها مشاهده می کنید یا هنگامی که یکی از آنها کوتاه تر از بقیه است میتوانید توپ را از بالای سر او عبور دهید. اگر باد هم در حال وزیدن است جهت وزش باد آنرا تعیین کنید. برای تعیین جهت وزش باد به پرچم استادیوم نگاه کرده و ببینید به کدام طرف تکان می خورد. پیش از اجرای ضربه پنالتی داور سوت خود را به صدا در می آورد. این علامت شروع اجرای ضربه است. فورا شما باید ضربه را اجرا کنید و فرصت جا گیری صحیح را به دروازه بان ندهید.

قوانین ضربه پنالتی در فوتبال

در صورتیکه در پایان هر نیمه یا پایان هر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود. برای ضربه پنالتی باید قوانین زیر رعایت شود: 

الف) وضعیت توپ و بازیکنان

۱) توپ: ثابت روی نقطه پنالتی قرار می گیرد.

۲) بازیکن زننده ضربه پنالتی: بازیکنی که ضربه پنالتی را می زند باید به طور واضح مشخص گردد.

۳) دروازه بان دسته مدافع: روی خط دروازه، روبروی زننده توپ ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار می گیرد، تا به توپ ضربه زنده شود.

۴) سایر بازیکنان جز زننده ضربه پنالتی باید در این مکان ها قرار گیرند: 

> در داخل زمین بازی

> خارج از محوطه جریمه

> پشت نقطه پنالتی

> پشت نقطه پنالتی

> به فاصله لااقل ۹.۱۵ متر از نقطه پنالتی

قوانین پنالتی در فوتبال,معنی پنالتی فوتبال,پنالتیخطاهای عمدی و غیر عمدی در داخل محوطه پنالتی

ب) اعلام پنالتی به وسیله داور

- تا زمانی که بازیکنان وضعیتی مطابق با قانون نداشته باشند، داور اجازه دستور زدن ضربه پنالتی را ندارد.

- تصمیم گرفتن موقعی که ضربه پنالتی بطور کامل اجرا شد.

ج) نحوه اجرای پنالتی

۱. زننده پنالتی، باید ضربه پنالتی را به طرف جلو بزند.

۲. او نمی تواند برای دومین بار با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

۳. برای پنالتی زدن، وقتی که به توپ ضربه زده شد و بطرف جلو حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد.

۴. وقتیکه در زمان طبیعی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی اتفاق افتاد اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا مجددا زده شود و گل محسوب خواهد شد.

د) تخلفات/ تنبیهات ضربه پنالتی

اگر داور برای زدن ضربه پنالتی علامت بدهد ولی پیش از این که توپ در جریان بازی قرار گیرد یکی از حالات زیر اتفاق افتد تخلف محسوب می شود:

۱) بازیکن زننده ضربه پنالتی قانون های بازی را نقض کند:

- داور اجازه می دهد که ضربه پنالتی زده شود.

- در‌حالتی که ضربه پنالتی گل شد، ضربه تکرار می شود.

- اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود.

۲) دروازه بان قوانین بازی را نقض کند:

- داور اجازه می دهد ضربه پنالتی زده شود.

- اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.

- اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.

پنالتی,ضربه پنالتی در فوتبال,محوطه پنالتیبازیکنان دو تیم برای پنالتی زدن باید پشت محوطه جریمه بایستند

نحوه پنالتی زدن

>> در هنگام ضربه پنالتی توپ باید بر روی نقطه پنالتی ثابت باشد.

>> بازیکن زننده پنالتی و دروازه بان گیرنده توپ هم مشخص بر سر جای خود قرار بگیرند.

>> سایر بازیکنان دو تیم هم برای پنالتی زدن باید پشت محوطه جریمه و قوص آن بایستند.

انواع خطاها در محوطه پنالتی

وقتی که بازیکن یکی از خطاهای زیر را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و هنگامی که توپ در بازی است، انجام دهد یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود. خطاها و رفتار ناشایست به گونه زیر جریمه میشوند:

۱) ضربه آزاد مستقیم: خطاهای عمدی که در منطقه پنالتی انجام می گیرد به تشخیص داور، پنالتی اعلام می گردد. این خطاهای عمدی عبارت است از:

 • لگد زدن یا تلاش در لگد زدن به بازیکن مخالف در منطقه پنالتی.
 • در محوطه پنالتی، پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف.
 • حمله کردن به بازیکن تیم مخالف به طریق خطرناک در منطقه پنالتی، خطای عمدی است.
 • یکی از خطاهای عمدی در محوطه پنالتی، نگه داشتن بازیکن تیم مخالف است.
 • تنه زدن به حریف در منطقه پنالتی.
 • ایجاد مزاحمت در منطقه پنالتی و حمله کردن به بازیکن تیم مخالف از پشت سر.
 • هل دادن حریف در محوطه پنالتی.
 • حمل کردن، گرفتن و یا زدن توپ با دست برای ضربه پنالتی.
 • آب دهان انداختن به حریف در محوطه پنالتی.

معنی پنالتی فوتبال,پنالتی,تصاویر پنالتییکی از خطاهای عمدی در محوطه پنالتی، نگه داشتن بازیکن تیم مخالف است

۲) خطا در محوطه پنالتی ضربه آزاد غیر مستقیم: اگر دروازه بان در درون محوطه جریمه خود، هر یک از خطاهای زیر را انجام دهد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود که عبارتند از:

 • بازی کردن به طرز خطرناک و بدون اهمیت در محوطه پنالتی.
 • بعد از رها کردن توپ، آنرا مجدداً با دستهایش لمس کند در حالی که توپ با بازیکن دیگر لمس نشده باشد.
 • ایجاد مزاحمت برای بازیکن فاقد توپ( درگیری شانه به شانه، قانونی است) در درون محوطه پنالتی.
 • بعد از پرتاب مستقیم توپ اوت به وسیله بازیکن همدسته ای، آنرا با دستهایش لمس کند.
 • سد کردن و ممانعت از پیشروی بازیکن تیم مخالف در منطقه پنالتی.
 • قانون آفساید( قوانینی که هنوز بدرستی درک نشده).
 • جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان در محوطه پنالتی.
 • در منطقه پنالتی، توقف بی جا توسط دروازه بان. دروازه بان با توپ بیش از چهار قدم نمی تواند بردارد.

نکاتی در مورد اجرای موفقیت آمیز ضربه پنالتی

اجرای موفقیت آمیز ضربه پنالتی بستگی به آرامشی دارد که در اثر تمرینات مکرر کسب نموده اید. فراموش نکنید که اگر توپ وارد دروازه نشود فقط به علت اشتباه بازیکن بوده است. زمانی که ضربات پنالتی را از زوایای مختلف جلوی منطقه، تمرین می کنید شانس پیروزی تیم خود را افزایش می دهید. این نکات عبارتند از:

- گاهی از روی حركت چشمان ضربه زننده پنالتی میتوان جهت توپ را تشخیص داد ولی باز هم امكان فریب در آن بسیار است.

- مطمئن شوید که توپ را بطور صحیح در نقطه پنالتی قرار داده اید. هر گونه سد یا مانعی که به وسیله دروازه بان ایجاد می گردد باعث خارج شدن توپ از مسیر خود خواهد شد.

ضربات پنالتی,محوطه پنالتی,پنالتیدر پنالتی پیش از ضربه زدن به توپ، دروازه بان و دیوار دفاعی را به دقت بررسی کنید

- دقت كنید در محوطه پنالتی صورتیکه بازیكنی با زاویه ای نسبت به توپ ایستاده معمولاً با همان زاویه توپ را می زند.

- توپ را بر روی نقطه مورد نظر قرار داده و به آنچه که قصد اجرا دارید فکر کنید، به صحبت ها یا حرکات بازیکنان که مزاحم شما هستند گوش ندهید. همه کس و همه چیز را به جز ضربه پنالتی فراموش کنید.

- چنانچه بازیكنی پیش از ضربه پنالتی به شكل منحنی به طرف توپ حركت كند معمولا توپ را در جهت تكمیل منحنی شوت می كند.

- در محوطه پنالتی هدف گیری کرده و به طرف توپ بروید. در چنین حالتی باید قبلا در مورد نقطه مورد نظر خود تصمیم گرفته باشید.

- شما میتوانید با حركات دست و پای خود در دروازه تمركز ضربه زننده پنالتی را به هم ریخته و فرصت را به نفع خود استفاده كنید.

- شما باید هدف خویش را برای ضربه پنالتی که ناحیه ای در داخل هر نقطه است بشناسید. دروازه بان در وسط تور قرار می گیرد و آماده محافظت کردن از ۴ متر تور میباشد و در نتیجه ۵/۱ متر در هر طرف او خالی می ماند. دروازه بان در مورد دفاع مناطق ۵/۱ متری نمی تواند کاری انجام دهد. تلاش شما باید در جهت جای دادن توپ در درون این مناطق باشد.

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 17
 • 10
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
آنگلا مرکل,زندگینامه آنگلا مرکل,زندگی نامه آنگلا مرکل زندگینامه آنگلا مرکل (+ تصاویر)

زاده:۱۷ ژوئیهٔ ۱۹۵۴

زادگاه:هامبورگ، آلمان غربی

شغل:صدراعظم آلمان 

اقامتگاه:برلین،  آلمان

محل تحصیل:دانشگاه لایپزیگ ( لیسانس علوم)

ادامه
باباطاهر,اشعار باباطاهر,شعرهای باباطاهر زندگی نامه باباطاهر شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و پنجم

زادگاه: لرستان یا همدان

زاده: ۳۲۶ خورشیدی

پیشه: شاعر، دوبیتی سرا

ملیت: ایرانی

زمینه کاری: شعر، موسیقی

ادامه
لویی پاستور,نظریات لویی پاستور,لوئی پاستور زندگی نامه لویی پاستور دانشمند فرانسوی مشهور (+ تصاویر)

زاده: ۲۷ دسامبر ۱۸۲۲

زادگاه: ایالت دول، ژورا

ملیت: فرانسه

محل تحصیل: اکول نرمال سوپریور، دانشگاه پاریس

فوت: ۲۸ سپتامبر ۱۸۹۵

ادامه
دراگان اسکوچیچ,زندگی نامه دراگان اسکوچیچ,دراگان اسکوچیچ اهل کشور بیوگرافی دراگان اسکوچیچ (+ تصاویر)

زادگاه: رییکا، یوگسلاوی سابق

قد: ۱٫۸۱ متر

زاده: ۳ سپتامبر ۱۹۶۸

پست: هافبک

مدرک تحصیلی: لیسانس حرکت شناسی

پیشه: مربی فوتبال

ادامه
ایلان ماسک,بیوگرافی ایلان ماسک,زندگی نامه ایلان ماسک زندگی نامه ایلان ماسک و کارآفرینی های او (+ تصاویر)

زادگاه: پرتوریا، آفریقای جنوبی

زاده: ۲۸ ژوئن ۱۹۷۱

محل زندگی: لس آنجلس

ملیت: آمریکایی، کانادایی، آفریقای جنوبی

پیشه: مهندس، مخترع، بنیانگذار و کارآفرین

ادامه
محمدحسین کنعانی زادگان,علاقه محمدحسین کنعانی زادگان به پرسپولیس,افتخارات  محمدحسین کنعانی‌زادگان بیوگرافی محمدحسین کنعانی زادگان + تصاویر اینستاگرامی

زادروز: ۳ فروردین ماه ۱۳۷۳

زادگاه: آبادان، ایران

قد: ۱٫۸۸ متر

پست: دفاع وسط / دفاع راست

ملیت: ایرانی

ادامه
جیل بایدن,تصاویر جیل بایدن,بیوگرافی جیل بایدن بیوگرافی جیل بایدن، همسر جو بایدن (+ تصاویر خانوادگی)

زاده: ۵ ژوئن ۱۹۵۱

محل تولد: هامونتن، نیوجرسی

ملیت: ایالات متحده آمریکا 

حزب سیاسی: دموکرات

همسران: بیل استیونسون، جو بایدن

فرزندان: اشلی، بی، هانتر

ادامه
بیدل دهلوی,زندگینامه بیدل دهلوی,بیدل دهلوی زندگی نامه زندگی نامه بیدل دهلوی شاعر پارسی گوی هندی

متولد: ۱۰۵۴ هجری قمری

زادگاه: پتنه هندوستان

فوت: ۴ صفر ۱۱۳۳ (قمری)

آرامگاه: قریهٔ خواجه رواش کابل

پیشه: شاعر

ادامه
پروفسور سمیعی,بیمارستان پروفسور سمیعی در آلمان,پروفسور سمیعی بیوگرافی بیوگرافی پروفسور سمیعی و افتخاراتش (+ تصاویر مجید سمیعی)

زادهٔ: ۲۹ خردادماه ۱۳۱۶

زادگاه: تهران 

محل زندگی: هانوفر، آلمان

ملیت: ایرانی و آلمانی

محل تحصیل: دانشگاه یوهانس گوتنبرگ

پیشه: جراحی مغز و اعصاب

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • شنبه ۸ آذر
  بسکتبال انتخابی جام آسیا
  ایران - عربستان
  ساعت: ۱۶:۳۰
 • هفته ۱۰ لیگ برتر انگلیس
  منچسترسیتی - برنلی
  ساعت: ۱۸:۳۰
 • هفته ۹ سری آ ایتالیا
  بنونتو - یوونتوس
  ساعت: ۲۰:۳۰
 • هفته ۱۲ لیگ یک فرانسه
  پاری سن ژرمن - بوردو
  ساعت: ۲۳:۳۰
 • یکشنبه ۹ آذر
  لیگ برتر والیبال
  پیکان تهران - هورسان رامسر
  ساعت: ۱۱:۰۰
 • هفته ۱۱ لالیگا اسپانیا
  بارسلونا - اوساسونا
  ساعت: ۱۶:۳۰
 • هفته ۱۰ لیگ برتر انگلیس
  چلسی - تاتنهام
  ساعت: ۲۰:۰۰
 • هفته ۱۰ لیگ برتر انگلیس
  آرسنال - ولورهمپتون
  ساعت: ۲۲:۴۵
 • دوشنبه ۱۰ آذر
  بسکتبال انتخابی جام آسیا
  ایران - سوریه
  ساعت: ۱۶:۳۰
 • هفته ۱۰ لیگ برتر انگلیس
  وستهام - استون ویلا
  ساعت: ۲۳:۰۰
ویژه سرپوش