شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۲۰۰۰۳۷

پنالتی در فوتبال چیست؟ (+ قوانین ضربه پنالتی)

پنالتی,پنالتی چیست,تعریف پنالتیپنالتی، ضربه ای مستقیم است که از نقطۀ پنالتی به سمت دروازه زده می شود
پنالتی (Penalty kick) جریمه ای برای نوعی قانون شكنی است كه بر اساس آن برای لحظاتی ورزش گروهی فوتبال به ورزش انفرادی تبدیل می شود. ضربات پنالتی هم احتیاج به تمرین های مداوم و همیشگی دارند.

پنالتی چیست؟

پنالتی در ورزش فوتبال، ضربه ای است که در صورت خطای حریف در محوطه جریمه به وسیله تیم مقابل از روی نقطه پنالتی (فاصله ۱۱ متری دروازه) زده می شود. البته جریمه بعضی از خطاها در محوطه جریمه ضربهٔ غیرمستقیم می باشد.

پنالتی یکی از موقعیت های بد و مایوس کننده برای دروازه بان است. در ضربات پنالتی هیچ انتظاری از دروازه بان برای مهار کردن توپ نمی توان داشت. در انتهای بعضی از بازی های حذفی هم برای تعیین برنده پنالتی زده می شود.

در شرایطی که بازیکن یکی از خطاهایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و هنگامی که توپ در بازی است، انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

بازیکن مسئول اجرای پنالتی مزایای بسیاری دارد. دروازه بان تا هنگام اجرای ضربه پینالتی از سوی بازیکن فقط میتواند در طول خط دروازه حرکت کند ولی به سمت جلو نمی تواند گام بردارد. ۱۱ متر فاصله میان نقطه پنالتی و دروازه وجود دارد. ضربه پنالتی به صورت مستقیم اجرا شده و افراد تیم در ۹ متری توپ قرار می گیرند. تمام مزایایی که برای بازیکن مسئول پنالتی فراهم است دروازه بان را در حکم طعمه قرار داده و در امر دفاع با اشکال روبرو می کند.

ضربه پنالتی در فوتبال,پنالتی,عکس پنالتیانعطاف بدنی از مهم ترین رکن های دروازه بان در مهار کردن ضربه پنالتی است

در بازی های حذفی، در فینال ها و یا تمامی بازی هایی که باید برنده آن مشخص شود، در انتهای بازی برای تائید برنده، بازی به پنالتی کشیده می شود.

اجرای ضربه پنالتی احتیاج به زیرکی دارد. در صورتی‌که پنالتی در مقابل سمت چپ دروازه اجرا میشود بهتر است که از پای راست برای ضربه زدن به توپ استفاده کنید و بر عکس. در پنالتی پیش از ضربه زدن به توپ، دروازه بان و دیوار دفاعی را به دقت مورد بررسی قرار دهید. چنانچه بازیکنان به درستی در کنار یکدیگر قرار نگرفته و فاصله ای را در بین آنها مشاهده می کنید یا هنگامی که یکی از آنها کوتاه تر از بقیه است میتوانید توپ را از بالای سر او عبور دهید. اگر باد هم در حال وزیدن است جهت وزش باد آنرا تعیین کنید. برای تعیین جهت وزش باد به پرچم استادیوم نگاه کرده و ببینید به کدام طرف تکان می خورد. پیش از اجرای ضربه پنالتی داور سوت خود را به صدا در می آورد. این علامت شروع اجرای ضربه است. فورا شما باید ضربه را اجرا کنید و فرصت جا گیری صحیح را به دروازه بان ندهید.

قوانین ضربه پنالتی در فوتبال

در صورتیکه در پایان هر نیمه یا پایان هر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود. برای ضربه پنالتی باید قوانین زیر رعایت شود: 

الف) وضعیت توپ و بازیکنان

۱) توپ: ثابت روی نقطه پنالتی قرار می گیرد.

۲) بازیکن زننده ضربه پنالتی: بازیکنی که ضربه پنالتی را می زند باید به طور واضح مشخص گردد.

۳) دروازه بان دسته مدافع: روی خط دروازه، روبروی زننده توپ ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار می گیرد، تا به توپ ضربه زنده شود.

۴) سایر بازیکنان جز زننده ضربه پنالتی باید در این مکان ها قرار گیرند: 

> در داخل زمین بازی

> خارج از محوطه جریمه

> پشت نقطه پنالتی

> پشت نقطه پنالتی

> به فاصله لااقل ۹.۱۵ متر از نقطه پنالتی

قوانین پنالتی در فوتبال,معنی پنالتی فوتبال,پنالتیخطاهای عمدی و غیر عمدی در داخل محوطه پنالتی

ب) اعلام پنالتی به وسیله داور

- تا زمانی که بازیکنان وضعیتی مطابق با قانون نداشته باشند، داور اجازه دستور زدن ضربه پنالتی را ندارد.

- تصمیم گرفتن موقعی که ضربه پنالتی بطور کامل اجرا شد.

ج) نحوه اجرای پنالتی

۱. زننده پنالتی، باید ضربه پنالتی را به طرف جلو بزند.

۲. او نمی تواند برای دومین بار با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

۳. برای پنالتی زدن، وقتی که به توپ ضربه زده شد و بطرف جلو حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد.

۴. وقتیکه در زمان طبیعی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی اتفاق افتاد اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا مجددا زده شود و گل محسوب خواهد شد.

د) تخلفات/ تنبیهات ضربه پنالتی

اگر داور برای زدن ضربه پنالتی علامت بدهد ولی پیش از این که توپ در جریان بازی قرار گیرد یکی از حالات زیر اتفاق افتد تخلف محسوب می شود:

۱) بازیکن زننده ضربه پنالتی قانون های بازی را نقض کند:

- داور اجازه می دهد که ضربه پنالتی زده شود.

- در‌حالتی که ضربه پنالتی گل شد، ضربه تکرار می شود.

- اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود.

۲) دروازه بان قوانین بازی را نقض کند:

- داور اجازه می دهد ضربه پنالتی زده شود.

- اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.

- اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.

پنالتی,ضربه پنالتی در فوتبال,محوطه پنالتیبازیکنان دو تیم برای پنالتی زدن باید پشت محوطه جریمه بایستند

نحوه پنالتی زدن

>> در هنگام ضربه پنالتی توپ باید بر روی نقطه پنالتی ثابت باشد.

>> بازیکن زننده پنالتی و دروازه بان گیرنده توپ هم مشخص بر سر جای خود قرار بگیرند.

>> سایر بازیکنان دو تیم هم برای پنالتی زدن باید پشت محوطه جریمه و قوص آن بایستند.

انواع خطاها در محوطه پنالتی

وقتی که بازیکن یکی از خطاهای زیر را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و هنگامی که توپ در بازی است، انجام دهد یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود. خطاها و رفتار ناشایست به گونه زیر جریمه میشوند:

۱) ضربه آزاد مستقیم: خطاهای عمدی که در منطقه پنالتی انجام می گیرد به تشخیص داور، پنالتی اعلام می گردد. این خطاهای عمدی عبارت است از:

 • لگد زدن یا تلاش در لگد زدن به بازیکن مخالف در منطقه پنالتی.
 • در محوطه پنالتی، پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف.
 • حمله کردن به بازیکن تیم مخالف به طریق خطرناک در منطقه پنالتی، خطای عمدی است.
 • یکی از خطاهای عمدی در محوطه پنالتی، نگه داشتن بازیکن تیم مخالف است.
 • تنه زدن به حریف در منطقه پنالتی.
 • ایجاد مزاحمت در منطقه پنالتی و حمله کردن به بازیکن تیم مخالف از پشت سر.
 • هل دادن حریف در محوطه پنالتی.
 • حمل کردن، گرفتن و یا زدن توپ با دست برای ضربه پنالتی.
 • آب دهان انداختن به حریف در محوطه پنالتی.

معنی پنالتی فوتبال,پنالتی,تصاویر پنالتییکی از خطاهای عمدی در محوطه پنالتی، نگه داشتن بازیکن تیم مخالف است

۲) خطا در محوطه پنالتی ضربه آزاد غیر مستقیم: اگر دروازه بان در درون محوطه جریمه خود، هر یک از خطاهای زیر را انجام دهد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود که عبارتند از:

 • بازی کردن به طرز خطرناک و بدون اهمیت در محوطه پنالتی.
 • بعد از رها کردن توپ، آنرا مجدداً با دستهایش لمس کند در حالی که توپ با بازیکن دیگر لمس نشده باشد.
 • ایجاد مزاحمت برای بازیکن فاقد توپ( درگیری شانه به شانه، قانونی است) در درون محوطه پنالتی.
 • بعد از پرتاب مستقیم توپ اوت به وسیله بازیکن همدسته ای، آنرا با دستهایش لمس کند.
 • سد کردن و ممانعت از پیشروی بازیکن تیم مخالف در منطقه پنالتی.
 • قانون آفساید( قوانینی که هنوز بدرستی درک نشده).
 • جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان در محوطه پنالتی.
 • در منطقه پنالتی، توقف بی جا توسط دروازه بان. دروازه بان با توپ بیش از چهار قدم نمی تواند بردارد.

نکاتی در مورد اجرای موفقیت آمیز ضربه پنالتی

اجرای موفقیت آمیز ضربه پنالتی بستگی به آرامشی دارد که در اثر تمرینات مکرر کسب نموده اید. فراموش نکنید که اگر توپ وارد دروازه نشود فقط به علت اشتباه بازیکن بوده است. زمانی که ضربات پنالتی را از زوایای مختلف جلوی منطقه، تمرین می کنید شانس پیروزی تیم خود را افزایش می دهید. این نکات عبارتند از:

- گاهی از روی حركت چشمان ضربه زننده پنالتی میتوان جهت توپ را تشخیص داد ولی باز هم امكان فریب در آن بسیار است.

- مطمئن شوید که توپ را بطور صحیح در نقطه پنالتی قرار داده اید. هر گونه سد یا مانعی که به وسیله دروازه بان ایجاد می گردد باعث خارج شدن توپ از مسیر خود خواهد شد.

ضربات پنالتی,محوطه پنالتی,پنالتیدر پنالتی پیش از ضربه زدن به توپ، دروازه بان و دیوار دفاعی را به دقت بررسی کنید

- دقت كنید در محوطه پنالتی صورتیکه بازیكنی با زاویه ای نسبت به توپ ایستاده معمولاً با همان زاویه توپ را می زند.

- توپ را بر روی نقطه مورد نظر قرار داده و به آنچه که قصد اجرا دارید فکر کنید، به صحبت ها یا حرکات بازیکنان که مزاحم شما هستند گوش ندهید. همه کس و همه چیز را به جز ضربه پنالتی فراموش کنید.

- چنانچه بازیكنی پیش از ضربه پنالتی به شكل منحنی به طرف توپ حركت كند معمولا توپ را در جهت تكمیل منحنی شوت می كند.

- در محوطه پنالتی هدف گیری کرده و به طرف توپ بروید. در چنین حالتی باید قبلا در مورد نقطه مورد نظر خود تصمیم گرفته باشید.

- شما میتوانید با حركات دست و پای خود در دروازه تمركز ضربه زننده پنالتی را به هم ریخته و فرصت را به نفع خود استفاده كنید.

- شما باید هدف خویش را برای ضربه پنالتی که ناحیه ای در داخل هر نقطه است بشناسید. دروازه بان در وسط تور قرار می گیرد و آماده محافظت کردن از ۴ متر تور میباشد و در نتیجه ۵/۱ متر در هر طرف او خالی می ماند. دروازه بان در مورد دفاع مناطق ۵/۱ متری نمی تواند کاری انجام دهد. تلاش شما باید در جهت جای دادن توپ در درون این مناطق باشد.

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 11
 • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی علیپور,تصاویر اینستاگرام علی علیپور,علی علیپور فوتبالیست بیوگرافی علی علیپور و موفقیت های آن در عرصه فوتبال (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۰ آبان ماه ۱۳۷۴

محل تولد: قائم شهر

پست: مهاجم

قد: ۱۸۱ سانتی متر

وضعیت تاهل: متاهل

ادامه
شادمهر عقیلی,کنسرت شادمهر عقیلی,تصاویر شادمهر عقیلی بیوگرافی شادمهر عقیلی (+ تصاویر خانوادگی)

تولد: ۷ بهمن ۱۳۵۱

محل تولد: تهران

ملیت: ایرانی

ساکن: ایالات متحده آمریکا

سبک ها: موسیقی پاپ فارسی

آغاز سال فعالیت: ۱۳۷۵

ادامه
بابک جهانبخش,کنسرت بابک جهانبخش,آهنگهای بابک جهانبخش بیوگرافی بابک جهانبخش خواننده پاپ ایرانی (+ عکس همسر و فرزند بابک جهانبخش)

سال تولد: ۱ فروردین ماه ۱۳۶۲

محل تولد: بوخوم، کشور آلمان

ملیت: ایران

سبک: پاپ

همسران: مروارید شهریاری (سابق)، پریا پرتوی فرد

فرزند: آرتا

ادامه
تایگر وودز,بیوگرافی تایگر وودز,عکس های تایگر وودز بیوگرافی تایگر وودز از کودکی تا به شهرت رسیدنش (+ تصاویر خانوادگی)

نام عامیانه: تایگر

زاده: ۳۰ دسامبر ۱۹۷۵

محل تولد: کیپرس، کالیفرنیا

قد: ۱٫۸۵ متر

ملیت: ایالات متحده آمریکا

ادامه
پوریا یلی,زندگینامه پوریا یلی,تصاویر پوریا یلی بیوگرافی پوریا یلی مشهورترین بازیکن والیبال جوانان (+ تصاویر اینستاگرامی)

متولد: ۱ بهمن ۱۳۷۷

محل تولد: قوچان، ایران

قد: ۲۰۹ سانتی متر

رشته ورزشی: والیبال

پست: پشت خط زن

ادامه
استفن کری,تصاویر اینستاگرامی استفن کری,ازدواج استفن کری بیوگرافی استفن کری(+ تصاویر همسر و فرزندانش)

تاریخ تولد: ۱۴ مارس ۱۹۸۸

محل تولد: اکران، اوهایو

ملیت: American

قد: ۱٫۹۱ متر

دبیرستان: Charlotte Christian(شارلوت، کارولینای شمالی)

ادامه
کاکا,تصویر کاکا,سن کاکا بیوگرافی کاکا، یکی از مشهورترین بازیکن تاریخ فوتبال برزیل(+ تصاویر خانوادگی)

نام کامل: ریکاردو ایزکسون دوس سانتوز لیته

زادروز: ۲۲ آوریل ۱۹۸۲

زادگاه: گاما، برزیل

قد: ۱٫۸۶ متر 

پست: هافبک هجومی

وضعیت تاهل: متاهل

ادامه
میلاد عبادی‌ پور,بیوگرافی میلاد عبادی پور,زندگینامه میلاد عبادی پور بیوگرافی میلاد عبادی‌ پور بازیکن قدرتی تیم والیبال ایران (+ تصاویر)

متولد: ۲۵ مهر ۱۳۷۲

محل تولد: قره حسنلو، ارومیه، ایران

قد: ۱۹۶ سانتی متر

پست: دریافت کنندهٔ قدرتی

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
علی مطهری,تصاویر علی مطهری,علی مطهری کیست بیوگرافی علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری (+ تصاویر خانوادگی)

تاریخ تولد: ۶ بهمن ۱۳۳۶

محل تولد: تهران

ملیت: ایرانی

همسر: نرگس انصاری

فرزندان: مرتضی، رضا، لیلا، زهرا

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • شنبه ۲۱ تير
  هفته ۳۵ لیگ برتر انگلیس
  لیورپول - برنلی
  ساعت: ۱۸:۳۰
 • هفته ۲۴ لیگ برتر ایران
  سپاهان - پارس جنوبی جم
  ساعت: ۲۰:۴۵
 • هفته ۲۴ لیگ برتر ایران
  استقلال - تراکتور
  ساعت: ۲۱:۰۰
 • هفته ۳۶ لالیگا اسپانیا
  وایادولید - بارسلونا
  ساعت: ۲۲:۰۰
 • یکشنبه ۲۲ تير
  هفته ۳۲ سری آ ایتالیا
  یوونتوس - آتالانتا
  ساعت: ۰۰:۱۵
 • هفته ۳۶ لالیگا اسپانیا
  اتلتیکومادرید - بتیس
  ساعت: ۰۰:۳۰
ویژه سرپوش