چهارشنبه ۰۲ فروردین ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۵۰۰۶۳

آشنایی با ارکان چهارگانه فوتبال

ارکان چهارگانه فوتبال,مهارت های اساسی فوتبال,تعریف تکنیک در فوتبالیکی از ارکان چهارگانه فوتبال، آمادگی جسمانی نام دارد
مربیان در فوتبال امروزی موظفند که برای آشنایی بازیکنان فوتبال با تکنیک انفرادی، تاکتیک های تیمی، آمادگی بدنی وجسمانی و همچنین امادگی ذهنی و روحی و روانی، کاربرد واهمیت آنرا برای رده های مختلف سنی بازیکنان فوتبال شرح دهند. در این مطلب از سرپوش با ارکان چهارگانه فوتبال آشنا می شوید.

ارکان چهارگانه فوتبال

هر مربی باید ۴ رکن اساسی را برای سازمان دهی یک تیم فوتبال و تمرین در نظر بگیرد بگونه ای که برای تقویت یکی از ارکان چهارگانه فوتبال، هر یک از تمرینات و گرد‌هم‌آیی ها در تیم انجام شود.

این چهار رکن عبارتند از:

- تکنیک:

معنی واژه ی تکنیک در فوتبال، مهارت بازیکن در بازی و کار کردن با توپ است؛ به عبارتی بازیکنان تیم مقابل، قادر به مهار کردن توپ از او نباشند. البته این تکنیک به حرکت خاصی، محدود نمیشود؛ بدین دلیل که تکنیک فردی محدود به دریبلینگ نیست بلکه به انجام حرکات انفرادی صحیح با توپ و بدون توپ، اطلاق میشود. مراحل زیر باعث توسعه تکنیک میشود:

* مرحله فراگیری

* مرحله پیشرفت

* مرحله تسلط یا مهارت( انجام تکنیک در شرایط مسابقه)

* مرحله استادی

- آمادگی جسمانی:

آمادگی بدنی وجسمانی به عنوان سومین رکن فوتبال شناخته میشود که در فوتبال مدرن امروزی، به آن بدنسازی می گویند و دو اصل اول و دوم فوتبال در زمان اجرا و پیاده کردن ، بسیار مهم است که این دو اصل، تکنیک و تاکتیک  می باشد. کاربرد تکنیک وتاکتیک، بدون بدنسازی علمی و اصولی و دقیق، مطلقا در زمین فوتبال، امکان پذیر نیست. به این دلیل که زیر ساخت اجرا وپیاده کردن، شامل تمام تکنیک ها و تاکتیک های فوتبال، آمادگی آرمانی جسمانی وبدنی می باشد.

- آمادگی روانی:

امادگی روحی و روانی وذهنی، چهارمین رکن فوتبال میباشد که پازل سه رکن فوق الذکر را تکمیل میکند. گاهی اوقات مربیان رشته های گوناگون ورزشی و بویژه مربیان فوتبال تا مدت های مدید، به افزایش آمادگی جسمانی و بدنی بازیکنانشان اصرار و تاکید داشتند تا آن ها را قدرتمندتر کنند و به ظرفیت های روانی آن ها کم تر اهمیت دهند ولی در حال حاضر ، تأکید بیشتر مربیان بزرگ به آمادگی روانی و ذهنی و آمادگی بدنی و جسمانی بازیکنان در کنار یکدیگر است.

آمادگی روحی و روانی مانند آمادگی بدنی به مواردی نیاز دارد که از آن ها می توان به صرف وقت، ممارست و تمرین و بکارگیری تکنیک های علمی روانشناختی و بهره گیری از متخصصین مربوطه اشاره کرد. یک مدیر یا مربی آگاه، امکان بکارگیری متخصصین این حوزه را در کنار سایر عوامل تعيين کننده در فوتبال، برای تیمهای خود مهیا می کنند و همچنین فعالیت هایی که یک روان شناس فوتبال انجام میدهد تا کلیه اعضای تیم، حتی مربیان و مدیران یک تیم، آمادگی روانی پیدا کنند؛ شامل افزایش مهارتهایی ازجمله تمرکز، دقت، کنترل ومهار استرس، توجه و کنترل اضطراب وپریشانی، ایجاد انگیزه و به وجود آوردن حس اعتماد به نفس، کنترل هیجان کاذب، تصویر سازی ذهنی، داشتن اندیشه و تفکر مثبت و.... می باشد.

مهارت های اساسی فوتبال,ارکان چهارگانه فوتبال,تعریف تکنیک در فوتبالتکنیک در فوتبال یعنی ،مهارت بازیکن دربازی وکارکردن با توپ است

- تاکتیک:

به برنامه های دسته جمعی که در سه زمان حمله یا زمان مالکیت توپ، دفاع یا هنگام مالکیت حریف بر توپ و تغيير وضعیت یا انتقال انجام میشود؛ تاکتیک می گویند. بنابرین بازیکنان تیم با استفاده از تاکتیک به اجرای برنامه در زمین بازی می پردازند تا گل بزنند وموفق شوند. تاکتیک ها به دو دسته ی تاکتیک های حمله ای و دفاعی تقسیم می شوند که به صورت فردی، گروهی وتیمی هستند.

تاکتیک های فردی از اهمیت به سزایی برخوردارند؛ بدین دلیل که شامل دریبل ها، شوت زدن، انواع دویدن به فضاها و سرزدن ها میباشد. به همکاری دروازبان با مدافعین و خطوط سه گانه اصلی، تاکتیک گروهی می گویند که این تاکتیک باعث گلزنی و نتیجه گیری میشود. تاکتیکهای فوتبال تهاجمی به بازیهای ترکیبی چند نفره در مناطق مختلف زمین گفته میشود. دفاع کردن دارای تاکتیک های خاصی نظیر دفاع فردی، منطقه ای و ترکیبی می باشد.

در فوتبال افزودن تغيير وضعیت به زمانهای بازی طبق تئوری لوئیس ونگال، مربی بزرگ هلندی صورت گرفته است. انتقال یا تغيير وضعیت در فوتبال بر مبنای این تئوری، متشکل از دو قسمت زیر میباشد :

>> تغيير وضعیت از دفاع به حمله

>> تغيير وضعیت از حمله به دفاع

زمان انتقال در فوتبال مدرن بر مبنای این نظریه به عنوان مهمترین بخش و تعيين کننده ترین زمان بازی محسوب میشود و کیفیت دفاع و حمله براساس کیفیت و نحوه زمان انتقال می باشد.

صحبت کردن درخصوص تاکتیک به این معنیست که در فوتبال، در مورد برنامه های گروهی یا تیمی در یکی از سه زمان مذکور صحبت می شود.

تعداد بازیکنانی که در برنامه شرکت دارند؛ از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عنوان مثال درصورتی برنامه گروهی است که ایده ی ۲ تا ۷ بازیکن، مطرح شود درغیر این صورت، اگر ایده ی بازیکنان بیشتری مطرح است؛ یک برنامه تیمی است. کاربرد این تاکتیک ها برای خطوط مشخص( تاکتیکهای خطوط)، مناطق مشخص و یا نفرات مشخص است.

کلمات دیگری در مبحث تاکتیک بکار برده میشودکه از آن ها می توان به استراتژی، نقشه بازی  و آرایش های تیمی اشاره کرد. مفاهیم اولیه هر کدام از این لغات در ادامه شرح داده شده است:

- استراتژی: 

معنای کلمه استراتژی، ایده های کلی بازی در یک تیم می باشد. به عنوان مثال این که یک تیم فوتبال هجومی بازی می کند یا فوتبال تدافعی استراتژی بازی آن تیم است. این که آیا یک تیم توان پذس در زمین حریف را دارد یا خیر بسته به استراتژی بازی دارد. براساس عواملی همچون واقعیتها، امکانات و توانائی های یک تیم، استراتژی بازی یک تیم تدوین میشود. مربیان مجرب معمولاً براساس استراتژی بازی، نحوه انتخاب بازیکنان را تعیین می کنند. تیمهای فیزیکی در درگیری های یک در مقابل یک، با تمایل به پرس از نفرات قوی بهره میگیرند.

- نقشه بازی:

در زمان بازی با دو تیم مختلف، هر تیم برای رویارویی با حریف خود به طراحی برنامه ای نیاز دارد. درواقع این طرح به این منظور در راستای استراتژی کلی تیم، ایجاد میشود که در هنگام حمله از حداکثر توان تیم خودی در مقابل نقاط ضعف تیم حریف استفاده شود و در هنگام دفاع از حداکثر پوشش نقاط ضعف تیم خودی دربرابر نقاط قوت حریف استفاده شود.

- آرایش های تیمی: 

ارایش تیمی به موقعیت قرار گیری بازیکنان یک تیم در زمین اطلاق میشود. معمولاً از اعداد به منظور نشان دادن این ارایش ها استفاده میشود که نخستین عدد در آن به خط دفاع مربوط می شود و آخرین عدد به خط حمله مربوط می شود. مجموع این اعداد با عدد ۱۰، برابر است. باتوجه به ثابت بودن موقعیت دروازبان در این روش، او را در محاسبه نفرات در نظر نمی گیرند و آرایش برای بازیکنان درون زمین صورت می گیرد.

- آمادگی جسمانی: 

آمادگی جسمانی، از ارکان اساسی در فوتبال محسوب میشود. این رکن در فوتبال به حدی مهم است که نبودش اثراتی بر تمام ارکان دیگر فوتبال می گذارد. در واقع مبنای اولیه تمامی ارکان دیگر فوتبال، همین رکن میباشد و اهمیت آن دائما در حال افزایش است. بسیاری از مربیان، نقاط ضعف تیم خود را با تکیه بر آمادگی های جسمانی در زمینه های دیگر می پوشانند یا آن را به حداقل می رسانند.

صول فوتبال,آمادگی جسمانی در فوتبال,تعریف تاکتیک در فوتبالتاکتیک به انجام برنامه های دسته جمعی در سه زمان گفته میشود

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 12
 • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
گری وینر,بیوگرافی گری وینر,عکس های گری وینر گری وینرچاک کارآفرین و نویسنده موفق آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۴ نوامبر ۱۹۷۵

محل تولد: اتحاد جماهیر شوروی

ملیت: آمریکایی- بلاروسی

حرفه: کارآفرینی، رسانه‌های دیجیتال و بازاریابی

شناخته شده برای: کارآفرینی و نویسندگی

دارایی: ۱۶۰ میلیون دلار

ادامه
میترا رفیع,بیوگرافی میترا رفیع,زندگینامه میترا رفیع بیوگرافی میترا رفیع، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

تولد:۱۲ آذر ۱۳۷۳

زادگاه:تهران

پیشه:بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

تحصیلات:فوق لیسانس بازیگری

ملیت:ایرانی

ادامه
محمود صادقی,بیوگرافی محمود صادقی,عکس های محمود صادقی بیوگرافی محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی

تاریخ تولد: ۲ فروردین ۱۳۴۱

محل تولد: الیگودرز، ایران

حرفه: سیاستمدار ایرانی

تحصیلات: دکترای حقوق خصوصی

حزب سیاسی: روحانیون مبارز

ادامه
زانکو,بیوگرافی زانکو,عکس های زانکو زانکو خواننده محبوب و جوان ایرانی

حرفه: خواننده

سبک فعالیت: پاپ

سال شروع: ۱۳۹۸

ساز تخصصی: گیتار

زانکو,بیوگرافی زانکو,تصاویر زانکوبیوگرافی زانکو

ادامه
میرفندرسکی,ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی,زندگینامه میرفندرسکی ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی عارف و دانشمند دوران صفوی

تاریخ تولد: ۹۴۲ خورشیدی

محل تولد: فندرسک، گرگان، ایران

دلیل شهرت: دانشمند و حکیم

دوران زندگی: صفویه

وفات: ۱۰۱۹

محل دفن: تخت فولاد اصفهان

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • چهارشنبه ۲ فروردين
  جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا
  تایلند - امارات
  ۱۵:۰۰
 • جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا
  ایران - بحرین
  ۱۷:۰۰
 • پنج شنبه ۳ فروردين
  جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا
  ژاپن - کویت
  ۱۵:۰۰
 • جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا
  عمان - چین
  ۱۷:۰۰
 • دوستانه
  روسیه - ایران
  ۲۰:۳۰
 • جام ملت های اروپا
  ایتالیا - انگلیس
  ۲۳:۱۵
 • جام ملت های اروپا
  پرتغال - لیختن اشتاین
  ۲۳:۱۵
 • جمعه ۴ فروردين
  جام ملت های اروپا
  فرانسه - هلند
  ۲۳:۱۵
 • جام ملت های اروپا
  سوئد - بلژیک
  ۲۳:۱۵
 • جام ملت های اروپا
  جمهوری چک - لهستان
  ۲۳:۱۵
 • شنبه ۵ فروردين
  جام ملت های اروپا
  اسپانیا - نروژ
  ۲۳:۱۵
 • جام ملت های اروپا
  کرواسی - ولز
  ۲۳:۱۵
 • یکشنبه ۶ فروردين
  جام ملت های اروپا
  انگلیس - اوکراین
  ۱۹:۳۰
 • جام ملت های اروپا
  لوکزامبورگ - پرتغال
  ۲۲:۱۵
ویژه سرپوش