یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۵۰۰۶۳

آشنایی با ارکان چهارگانه فوتبال

ارکان چهارگانه فوتبال,مهارت های اساسی فوتبال,تعریف تکنیک در فوتبالیکی از ارکان چهارگانه فوتبال، آمادگی جسمانی نام دارد
مربیان در فوتبال امروزی موظفند که برای آشنایی بازیکنان فوتبال با تکنیک انفرادی، تاکتیک های تیمی، آمادگی بدنی وجسمانی و همچنین امادگی ذهنی و روحی و روانی، کاربرد واهمیت آنرا برای رده های مختلف سنی بازیکنان فوتبال شرح دهند. در این مطلب از سرپوش با ارکان چهارگانه فوتبال آشنا می شوید.

ارکان چهارگانه فوتبال

هر مربی باید ۴ رکن اساسی را برای سازمان دهی یک تیم فوتبال و تمرین در نظر بگیرد بگونه ای که برای تقویت یکی از ارکان چهارگانه فوتبال، هر یک از تمرینات و گرد‌هم‌آیی ها در تیم انجام شود.

این چهار رکن عبارتند از:

- تکنیک:

معنی واژه ی تکنیک در فوتبال، مهارت بازیکن در بازی و کار کردن با توپ است؛ به عبارتی بازیکنان تیم مقابل، قادر به مهار کردن توپ از او نباشند. البته این تکنیک به حرکت خاصی، محدود نمیشود؛ بدین دلیل که تکنیک فردی محدود به دریبلینگ نیست بلکه به انجام حرکات انفرادی صحیح با توپ و بدون توپ، اطلاق میشود. مراحل زیر باعث توسعه تکنیک میشود:

* مرحله فراگیری

* مرحله پیشرفت

* مرحله تسلط یا مهارت( انجام تکنیک در شرایط مسابقه)

* مرحله استادی

- آمادگی جسمانی:

آمادگی بدنی وجسمانی به عنوان سومین رکن فوتبال شناخته میشود که در فوتبال مدرن امروزی، به آن بدنسازی می گویند و دو اصل اول و دوم فوتبال در زمان اجرا و پیاده کردن ، بسیار مهم است که این دو اصل، تکنیک و تاکتیک  می باشد. کاربرد تکنیک وتاکتیک، بدون بدنسازی علمی و اصولی و دقیق، مطلقا در زمین فوتبال، امکان پذیر نیست. به این دلیل که زیر ساخت اجرا وپیاده کردن، شامل تمام تکنیک ها و تاکتیک های فوتبال، آمادگی آرمانی جسمانی وبدنی می باشد.

- آمادگی روانی:

امادگی روحی و روانی وذهنی، چهارمین رکن فوتبال میباشد که پازل سه رکن فوق الذکر را تکمیل میکند. گاهی اوقات مربیان رشته های گوناگون ورزشی و بویژه مربیان فوتبال تا مدت های مدید، به افزایش آمادگی جسمانی و بدنی بازیکنانشان اصرار و تاکید داشتند تا آن ها را قدرتمندتر کنند و به ظرفیت های روانی آن ها کم تر اهمیت دهند ولی در حال حاضر ، تأکید بیشتر مربیان بزرگ به آمادگی روانی و ذهنی و آمادگی بدنی و جسمانی بازیکنان در کنار یکدیگر است.

آمادگی روحی و روانی مانند آمادگی بدنی به مواردی نیاز دارد که از آن ها می توان به صرف وقت، ممارست و تمرین و بکارگیری تکنیک های علمی روانشناختی و بهره گیری از متخصصین مربوطه اشاره کرد. یک مدیر یا مربی آگاه، امکان بکارگیری متخصصین این حوزه را در کنار سایر عوامل تعيين کننده در فوتبال، برای تیمهای خود مهیا می کنند و همچنین فعالیت هایی که یک روان شناس فوتبال انجام میدهد تا کلیه اعضای تیم، حتی مربیان و مدیران یک تیم، آمادگی روانی پیدا کنند؛ شامل افزایش مهارتهایی ازجمله تمرکز، دقت، کنترل ومهار استرس، توجه و کنترل اضطراب وپریشانی، ایجاد انگیزه و به وجود آوردن حس اعتماد به نفس، کنترل هیجان کاذب، تصویر سازی ذهنی، داشتن اندیشه و تفکر مثبت و.... می باشد.

مهارت های اساسی فوتبال,ارکان چهارگانه فوتبال,تعریف تکنیک در فوتبالتکنیک در فوتبال یعنی ،مهارت بازیکن دربازی وکارکردن با توپ است

- تاکتیک:

به برنامه های دسته جمعی که در سه زمان حمله یا زمان مالکیت توپ، دفاع یا هنگام مالکیت حریف بر توپ و تغيير وضعیت یا انتقال انجام میشود؛ تاکتیک می گویند. بنابرین بازیکنان تیم با استفاده از تاکتیک به اجرای برنامه در زمین بازی می پردازند تا گل بزنند وموفق شوند. تاکتیک ها به دو دسته ی تاکتیک های حمله ای و دفاعی تقسیم می شوند که به صورت فردی، گروهی وتیمی هستند.

تاکتیک های فردی از اهمیت به سزایی برخوردارند؛ بدین دلیل که شامل دریبل ها، شوت زدن، انواع دویدن به فضاها و سرزدن ها میباشد. به همکاری دروازبان با مدافعین و خطوط سه گانه اصلی، تاکتیک گروهی می گویند که این تاکتیک باعث گلزنی و نتیجه گیری میشود. تاکتیکهای فوتبال تهاجمی به بازیهای ترکیبی چند نفره در مناطق مختلف زمین گفته میشود. دفاع کردن دارای تاکتیک های خاصی نظیر دفاع فردی، منطقه ای و ترکیبی می باشد.

در فوتبال افزودن تغيير وضعیت به زمانهای بازی طبق تئوری لوئیس ونگال، مربی بزرگ هلندی صورت گرفته است. انتقال یا تغيير وضعیت در فوتبال بر مبنای این تئوری، متشکل از دو قسمت زیر میباشد :

>> تغيير وضعیت از دفاع به حمله

>> تغيير وضعیت از حمله به دفاع

زمان انتقال در فوتبال مدرن بر مبنای این نظریه به عنوان مهمترین بخش و تعيين کننده ترین زمان بازی محسوب میشود و کیفیت دفاع و حمله براساس کیفیت و نحوه زمان انتقال می باشد.

صحبت کردن درخصوص تاکتیک به این معنیست که در فوتبال، در مورد برنامه های گروهی یا تیمی در یکی از سه زمان مذکور صحبت می شود.

تعداد بازیکنانی که در برنامه شرکت دارند؛ از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عنوان مثال درصورتی برنامه گروهی است که ایده ی ۲ تا ۷ بازیکن، مطرح شود درغیر این صورت، اگر ایده ی بازیکنان بیشتری مطرح است؛ یک برنامه تیمی است. کاربرد این تاکتیک ها برای خطوط مشخص( تاکتیکهای خطوط)، مناطق مشخص و یا نفرات مشخص است.

کلمات دیگری در مبحث تاکتیک بکار برده میشودکه از آن ها می توان به استراتژی، نقشه بازی  و آرایش های تیمی اشاره کرد. مفاهیم اولیه هر کدام از این لغات در ادامه شرح داده شده است:

- استراتژی: 

معنای کلمه استراتژی، ایده های کلی بازی در یک تیم می باشد. به عنوان مثال این که یک تیم فوتبال هجومی بازی می کند یا فوتبال تدافعی استراتژی بازی آن تیم است. این که آیا یک تیم توان پذس در زمین حریف را دارد یا خیر بسته به استراتژی بازی دارد. براساس عواملی همچون واقعیتها، امکانات و توانائی های یک تیم، استراتژی بازی یک تیم تدوین میشود. مربیان مجرب معمولاً براساس استراتژی بازی، نحوه انتخاب بازیکنان را تعیین می کنند. تیمهای فیزیکی در درگیری های یک در مقابل یک، با تمایل به پرس از نفرات قوی بهره میگیرند.

- نقشه بازی:

در زمان بازی با دو تیم مختلف، هر تیم برای رویارویی با حریف خود به طراحی برنامه ای نیاز دارد. درواقع این طرح به این منظور در راستای استراتژی کلی تیم، ایجاد میشود که در هنگام حمله از حداکثر توان تیم خودی در مقابل نقاط ضعف تیم حریف استفاده شود و در هنگام دفاع از حداکثر پوشش نقاط ضعف تیم خودی دربرابر نقاط قوت حریف استفاده شود.

- آرایش های تیمی: 

ارایش تیمی به موقعیت قرار گیری بازیکنان یک تیم در زمین اطلاق میشود. معمولاً از اعداد به منظور نشان دادن این ارایش ها استفاده میشود که نخستین عدد در آن به خط دفاع مربوط می شود و آخرین عدد به خط حمله مربوط می شود. مجموع این اعداد با عدد ۱۰، برابر است. باتوجه به ثابت بودن موقعیت دروازبان در این روش، او را در محاسبه نفرات در نظر نمی گیرند و آرایش برای بازیکنان درون زمین صورت می گیرد.

- آمادگی جسمانی: 

آمادگی جسمانی، از ارکان اساسی در فوتبال محسوب میشود. این رکن در فوتبال به حدی مهم است که نبودش اثراتی بر تمام ارکان دیگر فوتبال می گذارد. در واقع مبنای اولیه تمامی ارکان دیگر فوتبال، همین رکن میباشد و اهمیت آن دائما در حال افزایش است. بسیاری از مربیان، نقاط ضعف تیم خود را با تکیه بر آمادگی های جسمانی در زمینه های دیگر می پوشانند یا آن را به حداقل می رسانند.

صول فوتبال,آمادگی جسمانی در فوتبال,تعریف تاکتیک در فوتبالتاکتیک به انجام برنامه های دسته جمعی در سه زمان گفته میشود

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 12
 • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی عسکری بیوگرافی علی عسکری سیاستمدار ایرانی

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

محل تولد: دهق، اصفهان

حرفه: سیاستمدار، نظامی، مدیر ارشد اجرایی، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آغاز فعالیت: ۱۳۶۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری

ادامه
عبدالله دوم پادشاه اردن بیوگرافی عبدالله دوم پادشاه اردن به همراه عکس های خانواده اش

تاریخ تولد: ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲ (۶۲ ساله)

محل تولد: عمان، اردن

سمت: پادشاه اردن (از سال ۱۹۹۹)

تاجگذاری: ۹ ژوئن ۲۰۰۰

ولیعهد: حسین بن عبدالله دوم

همسر: رانیا عبدالله (ازدواج ۱۹۹۳)

ادامه
زندگینامه امامزاده داوود زندگینامه امامزاده داوود در تهران

عنوان شده است که ایشان همراه با برخی از بستگان خود در همراه با امام رضا به ایران می آیند اما در منطقه شمال غربی تهران به شهادت رسیدند. مرقد ایشان در زمان صفویه ساخته شد و سپس در زمان فتحعلی شاه گسترش پیدا کرد. 

دلیل مرگ این امامزاده را به صورت دقیق نمی دانند اما براساس روایات بومیان آن منطقه مشخص می شود که وی همزمان با بستگان خود به همراه امام رضا به ایران می آیند که همزمان با امام ایشان نیز به شهادت رسیدند و سال شهادت را نیز به سال ۴۸۰ هجری قمری نسبت داده اند، البته باز هم باید اشاره کرد که این تاریخ دقیق نیست و تنها براساس شواهد محاسبه شده است. 

براساس آنچه مردم محلی می گویند، امامزاده داوود در آبادی کیگا که در نزدیکی روستای کن قرار دارد، شهید شده، همجنین برخی می گویند وی با همدستی فردی به اسم نجیم گبر و یکی از درویش های روستا به شهادت رسیده است. ز منظر دیگر قاتل این حضرت شخصی به نام محمود فرح‌زادی می باشد.

ادامه
کاظم نوربخش بیوگرافی کاظم نوربخش بازیگر کمدین ایرانی

تاریخ تولد: ۱ مهر ۱۳۵۵

محل تولد: بیجار، کردستان، ایران

حرفه: بازیگر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم انسانی

ادامه
جیمی ولز بیوگرافی جیمی ولز نابغه پشت ویکی پدیا

تاریخ تولد: ۷ اوت ۱۹۶۶

محل تولد: هانتسویل، آلاباما، ایالات متحده آمریکا

ملیت: آمریکایی، بریتانیایی

حرفه: موسس بنیاد ویکی مدیا

ثروت: ۱/۵ میلیون دلار

ادامه
مینا ساداتی بیوگرافی مینا ساداتی بازیگر سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۱۰ آذر ۱۳۶۰

محل تولد: کاشان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون

تحصیلات: فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه هنرهای زیبای تهران

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ تاکنون

ادامه
شاه نعمت الله ولی شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۴ ربیع الاول۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

نام های دیگر: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

پیشه: فلسفه و تصوف

مکتب: عارف و تصوف

آثار: شرح لمعات، رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی

ادامه
محمدرضا احمدی بیوگرافی محمدرضا احمدی؛ مجری و گزارشگری ورزشی تلویزیون

تاریخ تولد: ۵ دی ۱۳۶۱

محل تولد: تهران

حرفه: مجری تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی حسابداری و تحصیل در رشته مدیریت ورزشی 

ادامه
رضا داوودنژاد بیوگرافی مرحوم رضا داوودنژاد

تاریخ تولد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

درگذشت: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • یکشنبه ۶ خرداد
  لیگ ملت‌های والیبال
  اسلوونی - لهستان
  ۱۴:۳۰
 • لیگ برتر هندبال
  مس کرمان - فراز بام دهدشت
  ۱۶:۰۰
 • لیگ ملت‌های والیبال
  برزیل - ایتالیا
  ۱۶:۳۰
 • چمپیونشیپ انگلیس
  لیدز - ساوتهمپتون
  ۱۷:۳۰
 • لیگ ملت‌های والیبال
  ترکیه - آمریکا
  ۱۷:۳۰
 • لالیگا اسپانیا
  سلتاویگو - والنسیا
  ۱۷:۴۵
 • لیگ برتر امارات
  الوصل امارات - شباب الاهلی امارات
  ۱۹:۱۰
 • لیگ برتر فوتبال ساحلی
  شهرداری بندرعباس - چادرملو اردکان
  ۱۹:۱۵
 • سری آ ایتالیا
  آتالانتا - تورینو
  ۱۹:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  ناپولی - لچه
  ۱۹:۳۰
 • لیگ ملت‌های والیبال
  بلغارستان - هلند
  ۲۰:۳۰
 • لیگ ملت‌های والیبال
  صربستان - آلمان
  ۲۰:۳۰
 • جام حذفی پرتغال
  پورتو - اسپورتینگ
  ۲۱:۳۰
 • سری آ ایتالیا
  امپولی - آاس رم
  ۲۲:۱۵
 • سری آ ایتالیا
  هلاس ورونا - اینتر
  ۲۲:۱۵
 • لالیگا اسپانیا
  سویا - بارسلونا
  ۲۲:۳۰
 • دوشنبه ۷ خرداد
  لیگ ملت‌های والیبال
  ایران - آرژانتین
  ۰۰:۰۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  دالاس ماوریکس - مینه سوتا تیمبرولوز
  ۰۳:۳۰
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  النصر - الاتحاد
  ۲۱:۳۰
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  الوحده - الهلال
  ۲۱:۳۰
 • سه شنبه ۸ خرداد
  بسکتبال حرفه‌ای NBA
  ایندیانا پیسرز - بوستون سلتیکس
  ۰۳:۳۰
 • لیگ برتر ایران
  فولاد - پیکان
  ۲۰:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  هوادار - نساجی مازندران
  ۲۰:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  استقلال - گل گهرسیرجان
  ۲۰:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  آلومینیوم اراک - سپاهان
  ۲۰:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  شمس آذر قزوین - پرسپولیس
  ۲۰:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  مس رفسنجان - استقلال خوزستان
  ۲۰:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  تراکتور - ملوان
  ۲۰:۰۰
 • لیگ برتر ایران
  ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
  ۲۰:۰۰
ویژه سرپوش