دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۲۳ - ۲۹ تير ۱۴۰۲ کد خبر: ۱۴۰۲۰۴۲۳۸۰
اشتغال و تعاون

سلطه ۶۰ درصد اشتغال غیررسمی بر بازار کار در سایه گسترش فقر

وضعیت کار در ایران,سلطه ۶۰ درصد اشتغال غیررسمی بر بازار کار در سایه گسترش فقر
از سال ۱۳۹۸ به بعد ضریب جینی روندی نزولی داشته. این موضوع در کنار کاهش درآمد سرانه ایرانیان، حاکی از این واقعیت مهم است که متأثر از شوک‌های نیمه اول و دوم دهه ۱۳۹۰ متوسط جامعه فقیرتر شده‌اند.

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از دهه ۱۳۹۰ و با وجود افت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، اشتغال تا سال ۹۸ افزایش داشته و پس از شوک کرونا افت کرده و دیگر به سطح قبلی بازنگشته است. سهم بالای اشتغال غیررسمی،‌ وضعیت کارکن مستقل و عدم توازن منطقه‌ای بیکاری دلیل رفتار متناقض بازار کار به شمار می‌رود.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» اظهار داشت بررسی‌های تحولات اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ نشان داد در این دهه وضعیت رفاهی خانوارها با شدت بسیار بیشتری تضعیف شده که این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش توانایی واکنش به شوک توسط خانوارهای ایرانی است. با این حال آمار نرخ بیکاری در این دهه دارای یک تناقض جدی با رشد درآمد ملی بوده به‌گونه‌ای که با وجود فقیرتر شدن بیشتر مردم طی این سال‌ها و رشد سه برابری تعداد افرادی که زیر خط فقر به‌سر می‌برند، اما تعداد شاغلان در این دوره افزایش داشته و از تعداد بیکاران کاسته شده است. به عبارت دیگر این گزارش نشان می‌دهد که به دلیل درآمد ناکافی شاغلان از بابت کاری که انجام می‌دهند، داشتن شغل در ایران نیز باعث خروج افراد از زیر خط فقر نیست.

اکثریت ایرانیان در دهه گذشته فقیرتر شده‌اند

طبق این گزارش نرخ فقر طی دهه اخیر افزایش ۱۱درصدی داشته و از ۱۹.۴درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بررسی روند نرخ فقر نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ نرخ فقر رشد ۱.۵درصدی داشته درحالی که این نرخ در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد ۱۱.۵درصدی داشته است. یکی دیگر از موارد نشان‌دهنده تغییرات رفاهی در جامعه ضریب جینی است. ضریب جینی طی دهه ۱۳۹۰ در اغلب سال‌ها روندی صعودی داشته و از ۳۷.۰ در سال ۱۳۹۰ به ۳۹.۴ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال بررسی روند این متغیر حاوی نکات مهمی است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ به بعد ضریب جینی روندی نزولی داشته است. این موضوع در کنار کاهش درآمد سرانه در این دو دوره حاکی از این واقعیت مهم است که متأثر از شوک‌های نیمه اول و دوم دهه ۱۳۹۰ متوسط جامعه فقیرتر شده‌اند.

توزیع عادلانه فقر بین همه ایرانیان

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: یک شاخص دیگر که در تحلیل رفاهی دهه ۱۳۹۰ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، میانگین فاصله افراد بالاتر از خط فقر با خط فقر است. هرچه فاصله غیرفقرا با خط فقر کمتر شده باشد، نشان می‌دهد که حتی افراد بالای خط فقر هم با وجود آنکه به عنوان فقرا لحاظ نمی‌شوند اما در حال نزدیک شدن به خط فقر و در نتیجه در آستانه فقیر شدن هستند. آمار نشان می‌دهد فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی دهه ۱۳۹۰ به طور مرتب در حال کاهش بوده است. حتی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ که نرخ فقر بیش از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بوده اما فاصله غیرفقرا با خط فقر بیشتر بوده است. به عبارتی فقر در سال‌های اولیه مورد بررسی، بیشتر مختص گروه‌های بسیار پایین درآمدی بوده و گروه‌های بالاتر هنوز فاصله بیشتری با خط فقر داشته و از رفاه نسبی برخوردار بودند اما یک دهه کاهش در درآمد سرانه باعث شده تا از سال ۱۳۹۷ به بعد، فاصله غیرفقرا هم با خط فقر کم و کمتر شود. این بدین معناست که فقر تنها مختص گروه‌های ناتوان یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به سایر گروه‌های با ویژگی‌های مختلف تسری پیدا کند. درواقع با توجه به کاهش قابل توجه فاصله افراد بالاتر از خط فقر با خط فقر انتظار بر این است با تحمیل شوک‌های جدید افراد زیر خط فقر با نسبت بیشتری افزایش یابند.

وجود سه مشکل اساسی در بازار کار کشور

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ضرورت تحقق رشد اقتصادی در افق برنامه هفتم، جمعیت فعال بازار کار تا سال ۹۷ و پیش از شیوع پاندمی کرونا میانگین ثابتی داشته و پس از آن کاهشی بوده است. همچنین تعداد شاغلین تا سال ۹۸ با رشد و پس از آن با افت همراه بوده است. طبق بررسی‌ها، بازار نیروی کار رفتار متفاوتی نسبت به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور نشان داده که ناشی از سه مشکل اساسی در بازار نیروی کار بوده است. سهم بالای اشتغال غیررسمی،‌ وضعیت کارکن مستقل و عدم توازن منطقه‌ای بیکاری در بازار نیروی کار مشکلاتی هستند که از شرایط نامساعد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور تاثیر پذیرفته‌اند و تا حدی می‌توانند بر این شرایط اثرگذار نیز باشند. این مشکلات باعث شده تا آسیب وارد شده توسط شوک پاندمی کرونا به بازار نیروی کار همچنان رفع نشود.

رشد ثابت جمعیت  فعال در سال‌های اخیر

براساس ساختار اقتصادی می‌توان یک رابطه دوطرفه بین نیروی کار و بخش حقیقی اقتصاد مشاهده کرد طوری‌که عرضه نیروی کار می‌تواند باعث افزایش تولید شود. همچنین افزایش تولید می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند. طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، در دهه ۹۰ تا سال ۹۷ به طور متوسط ۵۷۵هزار نفر سالانه به جمعیت فعال پیوستند ولی پس از سال ۱۳۹۷ به دلیل شیوع ویروس کرونا، این رقم کاهش جدی پیدا کرده است.

جمعیت فعال، تعداد افراد بیکار و شاغل هستند که توانایی کار کردن دارند و به دنبال شغل هستند. به عبارت دقیق‌تر، کشور در دهه ۹۰ از نظر تعداد نیروی کار با کمبود مواجه نبوده است. همچنین تعداد شاغلین کشور تا سال ۹۸ فزاینده بوده و پس از آن تا سال ۱۴۰۰ با کاهش همراه بوده است.

به عبارت دیگر یک تناقض مهم بین تعداد شاغلین و وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ وجود داشته است. در این دوره با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه‌گذاری، تعداد شاغلین افزایش پیدا کرده است.

با توجه به آمارهای نیروی کار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران،‌ از سال ۹۱ تا ۹۷ به طور متوسط ۵۷۵هزار نفر سالانه به جمعیت فعال اضافه شده‌اند همچنین به طور میانگین در هر فصل نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۶۲۱هزار نفر به شاغلین افزوده شده است. اشتغال ایجاد شده در دهه ۹۰ سه مشکل اساسی برای نیروی کار به وجود آورده که اثرپذیری نیروی کار را نسبت به شرایط اقتصادی این دوره نشان می‌دهد.

۶۰  درصد  شاغلان کشور بیمه  ندارند

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اولین مسأله در دهه ۹۰، سهم بالای اشتغال غیررسمی بوده است. به عبارت دیگر ۶۰درصد از شاغلین فاقد بیمه بوده‌اند و به طور غیررسمی در بخش‌های غیرشرکتی با تمرکز بر بخش خدمات مشغول به فعالیت شده‌اند. مسأله دیگر نیروی کار در این دوره وضعیت شغلی «کارکن مستقل» است. «کارکن مستقل» وضعیتی است که در آن افراد در بنگاه های بسیار کوچک در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند. تعداد کارکنان در این بنگاه‌ها کمتر از چهار نفر است و افراد فعال در این بنگاه‌ها فاقد قرارداد معتبر هستند. سهم کارکنان با وضعیت کارکن مستقل از مجموع شاغلین کشور معادل ۳۷درصد بوده که نمایانگر اشتغالزایی ناپایدار و کم‌کیفیت است. مشکل دیگری که نیروی کار در این دوره با آن مواجه بوده را می‌توان عدم توازن منطقه‌ای بیکاری دانست به این معنا که نرخ بیکاری در استان‌های مختلف تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد.

طبق مطالعات انجام شده علت این مشکلات را تا حد زیادی می‌توان به عدم تناسب مهارت‌های سمت عرضه نیروی کار با مهارت‌های درخواستی سمت تقاضای نیروی کار نیز نسبت داد. به بیان ساده‌تر نیروی کار برای ورود به بازار کار مهارت‌های کافی را نداشته و بازار کار مهارت‌های متفاوتی را از نیروی کار توقع دارد. با اینکه می‌توان این عدم تناسب در وضعیت نیروی کار را دلیلی برای کاهش رشد اقتصادی کشور دانست اما با نگاه دقیق‌تر به آمارها بهتر است کاهش تولید را علت وضعیت نیروی کار در کشور عنوان کرد. با بررسی آمار اشتغال، افت شدیدی در شاغلین پس از شرایط کرونایی به وجود به آمده که این آسیب حتی در سال ۱۴۰۱ یعنی پس از دهه ۹۰ و اتمام کرونا نیز جبران نشده است. به عبارت دیگر سهم بالای اشتغال غیررسمی، وضعیت کارکن مستقل و عدم توازن منطقه‌ای بیکاری باعث شده تا آسیب شوک دوران کرونا به بازار نیروی کار به طور کامل رفع نشود.

  • 16
  • 1
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
گوستاوو بلانکو بیوگرافی گوستاوو بلانکو بازیکن مهاجم آرژانتینی

تاریخ تولد: ۵ نوامبر ۱۹۹۱

محل تولد: مندوسا، آرژانتین

حرفه: فوتبالیست

پست: مهاجم

باشگاه کنونی: استقلال

شماره پیراهن: ۹

ادامه
جواد خواجوی بیوگرافی جواد خواجوی کمدین پرطرفدار ایرانی (+تصاویر)

چکیده بیوگرافی جواد خواجوی

نام کامل: جواد خواجوی

تاریخ تولد: ۲۴ خرداد ۱۳۷۱

محل تولد: مشهد

حرفه: کمدین، بازیگر و دوبلور

آغاز فعالیت: ۱۳۹۶ تاکنون

تحصیلات: دانشجوی انصرافی رشته سینما

ادامه
کیم تهیونگ کیم تهیونگ از اعضای گروه محبوب BTS

تاریخ تولد: ۳۰ دسامبر ۱۹۹۵

محل تولد: دگو، کره جنوبی

حرفه: خواننده، ترانه سرا، بازیگر و مدل 

ژانر: آراندبی، نئو سول، ایندی پاپ، کی-پاپ

ساز تخصصی: آواز

آغاز فعالیت: ۲۰۱۳ تاکنون

ادامه
زندگینامه لقمان حکیم زندگینامه لقمان حکیم و روایت های قرآنی وی

دوران زندگی: دوران حضرت داوود

محل تولد: حبشه

شهرت: لقمان حکیم

محل دفن: فلسطین یا ناحیه راشدیه در شمال بغداد

زندگینامه لقمان حکیمبیوگرافی لقمان حکیم

ادامه
سروش صحت بیوگرافی سروش صحت بازیگر و مجری پرطرفدار ایرانی

تاریخ تولد: ۸ آذر ۱۳۴۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و مجری

آغاز فعالیت: ۱۳۷۶ تاکنون

تحصیلات: لیسانس آلودگی شیمیایی دریا

ادامه
عبدالقادر گیلانی زندگینامه عبدالقادر گیلانی شاعر و عارف قرن ششم

تاریخ تولد: ۱ رمضان ۴۷۱ هجری قمری

محل تولد: صومعه سرا، گیلان

محل زندگی: گیلان، بغداد

حرفه: عارف، صوفی، محدث، و شاعر

درگذشت: ۸ ربیع الاول ۵۶۱ هجری قمری

محل دفن: محله باب ‌الشیخ بغداد

ادامه
استیو جابز زندگینامه ثروتمند بزرگ استیو جابز و بنیان گذار شرکت اپل (+ تصاویر دوران جوانی)

تاریخ تولد: ۲۴ فوریه ۱۹۵۵

محل تولد: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا

ملیت: آمریکایی

حرفه: کارآفرین، مخترع، بنیان‌گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای اپل

سال های فعالیت: ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۱

درگذشت: ۵ اکتبر ۲۰۱۱ در پالو آلتو، کالیفرنیا

ادامه
پاتریک دمپسی بیوگرافی پاتریک دمپسی جذابترین مرد ۲۰۲۳

تاریخ تولد: ۱۳ ژانویه ۱۹۶۶

محل تولد: لوئیستون، مین

ملیت: آمریکایی

حرفه: بازیگر، رانندهٔ اتومبیل‌رانی

شروع فعالیت: ۱۹۸۵ تاکنون

ادامه
 محمدرضا حیاتی بیوگرافی محمدرضا حیاتی مجری اسبق صدا و سیما / حواشی زندگی وی

تاریخ تولد: ۲۷ دی ۱۳۳۴

محل تولد: آبادان

محل زندگی: تهران

حرفه: گوینده و مجری صدا و سیما 

شروع فعالیت: ۱۳۵۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس رشته علوم سیاسی

ادامه
ویژه سرپوش