جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۰۱۰۰۰۴۵

معرفی سبک نئوامپرسیونیسم و پیشگامان این سبک

نئوامپرسیونیسم,نئوامپرسیونیسم چیست,نئوامپرسیونیسم نقاشینودریافتگری نام دیگر نئوامپرسیونیسم میباشد
نام یکی از جنبش های نقاشی فرانسوی، نودریافتگری یا نئوامپرسیونیسم میباشد که پیشرو سبک قبلی به نام دریافتگری( امپرسیونیسم) بوده است و در مقابل آن نوعی واکنش محسوب میشود. در سال ۱۸۸۷ اصطلاح نئوامپرسیونیسم برای این جنبش توسط یک منتقد فرانسوی به نام فلکس فنئون تعيين شد.

نئوامپرسیونیسم

در شیوه نقاشی امپرسیونیسم یا دریافتگری هنرمند تلاش دارد با کمک ضربات پیاپی و شکستهٔ قلمو و به کار بردن لخته‌رنگ‌های تجزیه شده و تابناک که ارتعاش تشعشعات نور خورشید را در ذهن تداعی می‌کند، دریافت و برداشت مستقیم خود را از دیده‌ های زودگذر به‌شکلی رویا گونه به تصویر کشد.

پیسارو از هنرمندان امپرسیونیسم به شمار می رفت، او و سایر هنرمندان این سبک میخواستند ویژگی های صوری جدیدی را پیدا کنند که از طریق آن ترکیبات هنری مبتنی بر یک شیوه علمی اجرا شود. آنها به این دلیل از نظم هندسی نقاشی کلاسیگ گرا استفاده کردند تا نبودِ ساختار استوار در امپرسیونیسم را جبران کنند. از نقاشان  سبک امپرسیونیسم  می توان به سورا، سینیاک و کورو اشاره کرد. این نقاشان، وابسته به سبک امپرسیونیسم بودند و در دل طبیعت، موضوعاتشان را مطرح می کردند و پس از آن پرده های نقاشی طراحی شده خود را در کارگاه تکمیل می کردند. آثار نئوامپرسیونیستی این سه هنرمند در سال ۱۸۸۶ م. در آخرین نمایشگاه امپرسیونیستی به نمایش گذاشته شد. شروع کار این گروه بطور رسمی به سال ۱۸۹۱ م. برمی گردد. ژرژ سورا توانست این سبک را بنیان گذاری کند.

ترکیب بندی های آثار آنان نسبت به سبک امپرسیونیسم، منظم و مشخص تر بود و ضربات قلمو بر روی بوم، تبدیل به لکه های منظم تر و کوچکتر از حالت عجولانه و نامنظم شد و درواقع به اسلوب نقطه گذاری رنگ تبدیل شد. واژه پوینتیسم در اثر نقطه گذاری به سبک نئوامپرسیونیسم بوجود آمد. از شیوه و روش هنرمندان این سبک می توان به اصول تجزیه رنگها و چیدنشان در کنار هم با روش نقطه گذاشتن اشاره کرد. نقاشان این سبک با استفاده کردن از رنگ های خالص و منظم، لکه ها و نقطه هایی را بگونه ای کنار هم می چیدند که بیننده و مخاطب را در این آثار نقاشی از فاصله دور، متوجه گیرایی و درخشش خاص آن میشد.

نقطه ها در چنین نقاشی هایی با هم از نظر اندازه یکسانند و نحوه ی انتخاب آن ها بگونه ایست که هماهنگ با مقیاس تابلو باشند. هنرمندان این مكتب، قصد نمایش ذرات بنیادین( نور و رنگ) را با استفاده از این دیدگاه علمی در آثار تجسمی خود داشته اند. باتوجه به عمر کوتاه نئوامپرسیونیسم، این سبک بر افرادی همچون هنرمندان بزرگ اواخر سده ی نوزده و اوایل سده ی بیستم، گوگن، ون گوگ، ماتیس و تولز لوترک، اثر بسیاری داشت.

تاریخچه نئوامپرسیونیسم

« فیلیکس فینیون» توانست در نقاشی فرانسه در سال ۱۸۸۶ م. نام نئو امپرسیونیسم را ابداع کند. درواقع سبک نئوامپرسیونیسم، مخالف سبک امپرسیونیسم بود.

هنرمندان برجسته سبک نئو امپرسیونیسم

- سورا:

مکتب فرانسوی نئو- امپرسیونیسم قرن نوزدهم توسط نقاشی به نام ژرژ سورا( ۱۸۵۹، ۱۸۹۱) بنیانگذاری شد که تکنیک او این بود که با استفاده از ضربات کوچک تضاد رنگ ها، بازی نور را به تصویر بکشد و در نهایت مشهور به پوینتیلیسم گردید. وی ترکیبات عظیمی با استفاده از این تکنیک، موفق به ایجاد ضربات ریز و جدا از رنگ خالص بسیار کوچک شد تا کل اثر در زمان تماشا، متمایز شود ولی نقاشی ها را درخشان جلوه دهد. از نخستین اثر مهم او می توان به پرده آب تنی اشاره کرد. او آثار دیگری نظیر بعدازظهر یکشنبه در جزیره گراند ژات، زنی در حال آرایش، سیرک و مدل ها را از خود برجای گذاشت.

- پیسارو:

در بین رهبران و شخصیت های برجسته جنبش امپرسیونیسم، یک نقاش فرانسوی به نام کامیل پیسارو،( ۱۹۰۳- ۱۸۳۰) وجود داشت که نقاشی هایش نسبت به سایر امپرسیونیست ها از دو نظر، متفاوت بود:الف) از خصوصیات منظره های او می توان به چشم اندازهایی با افق رفیع و فضای فراخ اشاره کرد و انباشتگی رنگ هایش، ترکیب بندی دقیقی داشت. ب) نقاشی های پیسارو، کار و زندگی آدم ها را بیان میکند؛ چون انسان زحمت کش از نظر او شایسته ی احترام است. این نقاش، دارای آثاری نظیر صحنه خیابان پنتو آز، جلوه مه، گردآوردی علوفه در اِرانی بود.

تاریخچه نئوامپرسیونیسم,آثار نئوامپرسیونیسم,نقاشی نودریافتگرینئوامپرسیونیسم را منتقدی به نام «فیلیکس فینیون» در سال ۱۸۸۶ ابداع کرد

- کورو:

از منظره نگاران برجسته و اثر گذار فرانسوی می توان به ژان باتیست کامی کورو( ۱۸۷۵- ۱۷۹۶) اشاره کرد؛ این نقاش فرانسوی توانست در منظره نگاری فرانسه باعث ایجاد تحولی شود. سه شیوه متمایز در نقاشی های کورو، قابل تشخیص است که عبارتند از:الف) او اغلب در طبیعت به کشیدن نقاشی منظره های تابناکی پرداخته که ساختار کلاسیکی و رنگسایه های دقیق و سنجیده دارد. ب) از شهرت و موفقیت بسیار این نقاش فرانسوی می توان به چشم اندازهای جنگلی و مه آلود او اشاره کرد که اغلب با عناصر ادبی، اساطیری و مذهبی، همراه است. ج) تک چهره ها و مشق هایی از جثه زنان که جدیدا ارزش آنها شناخته شده است. کورو دارای آثاری نظیر پل نانت، زنی با مروارید، بانوی آبی پوش، یادگاری از مُرت فُنتن، چشم‌انداز نارنی بود.

- سینیاک:

نقاش و نویسنده ای فرانسوی( ۱۹۳۵- ۱۸۶۳) تحت عنوان پل سینیاک از نظریه پردازان نئو امپرسیونیسم و از برجسته ترین پیروان« سورا» به شمار می رفت. وی با استفاده از اسلوب نقطه گذاری توانست چشم اندازهای دریایی با رنگ روغن و آبرنگ نقاشی کند. از نوشته های او می توان به کتاب« از اوژن دلاکروا تا نئو امپرسیونیسم» اشاره کرد. سینیاک توانست نقاشی های علامت شناور سرخ و کاخ پاپ ها در آوینیون را از خود برجای بگذارد.

- گوگن:

از پل گوگن در فرانسه به عنوان یک نقاش، پیکره ساز و چاپگر( ۱۹۰۳- ۱۸۴۸) یاد میشود؛ او به نقاشی در زمانی که جوان بود علاقه ی بسیاری داشت و مشوق او( پیسارو) باعث شد تا گوگن برای نقاشی کشیدن، زمان بیشتری را اختصاص دهد. او به شرکت در چند نمایشگاه گروهی امپرسیونیست ها پرداخت. او به عنوان یکی از نخستین هنرمندان اروپایی با کنارگذاشتن سنت طبیعت گرای اروپایی به هنر شرق کهن جلب شد و واکنش هایی بر علیه واقع گرایی امپرسیونیست ها و برداشت های علمی نئوامپرسیونیست ها نشان داد. او در سطح های تخت رنگ را مستقل از کارکرد توصیفی و با تأکید بر ارزش های تزئینی و عاطفی آن بکار گرفت. او بعد از مرگش در دنیای هنر، مشهور گردید. یادواره گوگن برای معرفی دستاورد هنری او در سالن پائیز آغازی برگزار شد و بعد از گذشت مدت کمی، اصول کار او توسط جنبش های فوویسم و اکسپرسیونیسم ادامه پیدا کرد. گوگن از چند نمونه آثار هنری برخوردار بود که از آن ها می توان به چهره هاله دار نقاش، ماه و زمین، زنان اهل تاهیتی، اسب سپید، مجسمه زن اهل کاراییب اشاره کرد.

- گُخ:

وینسِنت ویلم فان خوخ نام دیگر ونسان ون گوگ به زبان هلندی میباشد که متولد ۳۰ مارس ۱۸۵۳ و فوت شده ی ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۰ بود. ون گوگ در هلند به عنوان یک نقاش مشهور شناخته میشد و در هنر امپرسیونیسم، یک نابغه محسوب میشد. او از سال ۱۸۸۰ بعنوان طراح و نقاش در زمینه هنر، فعالیت کرد.

تصاویر نقاشی سبک نئوامپرسیونیسم,نئوامپرسیونیسم,نقاشان برجسته نئوامپرسیونیسمنئوامپرسیونیسم جنبشی در نقاشی فرانسوی بشمار میرفت

- دلاکروا:

فردینان ویکتور اوژن دلاکروا( ۱۸۶۳- ۱۷۹۸) در فرانسه به عنوان یک نقاش، رسام، چاپگر و منتقد شناخته میشود و علاوه بر آن در سده نوزدهم از نیروهای پیش برنده هنر اروپایی و برجسته ترین نماینده نقاشی سبک رومانتیک می باشد. این هنرمند برای نخستین بار توانست درخصوص« موسیقی تصویر» توضیح دهد. نقاشی از نظر دلاکروا مثل یک پل در میان نقاش و نگرنده بود و میگفت که مهم ترین عنصری که در نقاشی، اثر گذار است؛ رنگ می باشد. او از تبحر خاصی در بعضی از موارد مانند شناخت تأثير رنگی( دربرابر موضوعی مستقل) و کاربست فام های مکمل و تباین برخوردار بود. این نقاش روایی، توانایی به تصویر کشاندن موضوع های خیالی و واقعی با شور رمانتیک را داشت. این هنرمند، دارای آثاری از جمله آزادی در پیشاپیش مردم، کشتار خیوس، ورود سربازان صلیبی به قسطنطنیه، زنان الجزایری، جنگ اسبان عربی، دانته و ویرژیل در دوزخ بود.

- تولوز لوترک:

یکی از نقاش ها و گرافیست های فرانسوی، هانری دُ تولوز لوترک( ۱۹۰۱- ۱۸۶۴) نام داشت که با هنرمندان دیگری نظیر گوگن، سزان، و ون گوگ توانست سبک پست امپرسیونیسم را بوجود آورد.

جنبش نئوامپرسیونیسم,نئوامپرسیونیسم چیست,هنرمندان سبک نئو امپرسیونیسمنئوامپرسیونیسم در مخالفت با سبک امپرسیونیسم به وجود آمد

گردآوری: بخش هنر و سینما سرپوش

  • 10
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سمیرا سیاح,بیوگرافی سمیرا سیاح,زندگینامه سمیرا سیاح بیوگرافی سمیرا سیاح بازیگر سینما و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

متولد : ۲۴ آذر ۱۳۵۲

زادگاه: تهران

زمینه فعالیت : سینما ، تئاتر و تلویزیون

پیشه : بازیگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی بازیگری سینما

قد : ۱۶۵ سانتیمتر

ادامه
وینیسیوس جونیور,بیوگرافی وینیسیوس جونیور,زندگینامه وینیسیوس جونیور بیوگرافی وینیسیوس جونیور، جوان‌ترین گلزن ال‌کلاسیکو در سال ۲۰۲۱ (+ تصاویر)

زاده:۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۰۰

زادگاه:برزیل

سمت:فوتبالیست

قد:۱۷۷ سانتی متر

ملیت:برزیلی

ادامه
کریم بنزما,بیوگرافی کریم بنزما,زندگینامه کریم بنزما بیوگرافی کریم بنزما مهاجم فوتبال فرانسوی (+ تصاویر خانوادگی)

متولد:۲۸ آذر ۱۳۶۶

زادگاه:فرانسه

زمینه فعالیت: ورزش فوتبال

پیشه:بازیکن فوتبال

مدرک تحصیلی:دیپلم

قد:۱۸۵ سانتیمتر

ادامه
سید رضا فاطمی امین,بیوگرافی سید رضا فاطمی امین,زندگینامه سید رضا فاطمی امین بیوگرافی سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت در دولت سیزدهم (+ تصاویر)

زاده:۱۳۵۳

زادگاه:شاهرود، ایران

ملیت:ایرانی

سمت:وزیر صنعت، معدن و تجارت

شروع به فعالیت:۳ شهریور ۱۴۰۰

دین:اسلام

ادامه
همسر یوسف صیادی,تصاویر یوسف صیادی,یوسف صیادی بیوگرافی یوسف صیادی بازیگر سینما و تلویزیون کشور (+ تصاویر)

زاده:۵ اسفند ۱۳۴۸

زادگاه:نازی آباد تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:بازیگر

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
خلاصه داستان زندگی حضرت یحیی,زندگینامه حضرت یحیی,ولادت یحیى زندگینامه حضرت یحیی (ع) و نحوه ی به شهادت رسیدنش

محل تولد:فلسطین

آرامگاه:مسجد جامع اموی

خویشاوندان مهم:زکریا، مریم

پیامبران هم عصر :زکریا، عیسی

پیروان:بنی اسراییل

ادامه
غیاث الدین جمشید کاشانی,زندگینامه غیاث الدین جمشید کاشانی,بیوگرافی غیاث الدین جمشید کاشانی زندگی نامه غیاث الدین جمشید کاشانی، ریاضی‌دان و اخترشناس

تولد:۷۹۰ قمری

محل تولد:کاشان، ایران

درگذشت:۱۹ رمضان ۸۳۲ قمری

محل درگذشت:سمرقند اکنون در ازبکستان

پیشه:ریاضیات، ستاره شناسی

ادامه
آثار المیرا دهقانی,عکسهای اینستاگرامی المیرا دهقانی,آثار هنری المیرا دهقانی بیوگرافی المیرا دهقانی بازیگر سینما و تلویزیون (+ تصاویر)

متولد:۵ شهریور ۱۳۷۰ شیراز

محل زندگی:تهران

زمینه فعالیت:سینما و تلویزیون

پیشه:بازیگر

مدرک:فوق لیسانس صنایع غذایی

شروع فعالیت:۱۳۸۸ تاکنون

ادامه
کایل اسنایدر,بیوگرافی کایل اسنایدر,زندگینامه کایل اسنایدر بیوگرافی کایل اسنایدر و افتخارات این کشتی گیر(+ تصاویر)

نام خانوادگی: اسنایدر

متولد: ایالات متحده آمریکا

زاده:۲۰ نوامبر ۱۹۹۵

قد:۱۸۱

ملیت: آمریکایی

حرفه: ورزش کشتی ازاد

ادامه
دیالوگ های ماندگار درباره عشق,دیالوگ درباره عشق,دیالوگ فیلم درباره عشق

دیالوگ های ماندگار درباره عشق باتوجه به تاثیرگذار بودن برخی از دیالوگ های فیلم و سریال ها، وقتی که آن ها را تماشا میکنید در ذهنتان ثبت میشود. خیلی از افراد، این دیالوگ ها ماندگار را برای بیان احساسات و ابراز علاقه به مخاطب خاصشان بکار میبرند. دیالوگ های ماندگار درباره عشق با دیالوگ های عاشقانه در فیلم ها و سریال ها میتوانید حرف دل و حس خود را به مخاطب خود بیان کنید. این دیالوگ های عاشقانه نشان دهنده احساسات شما هستند و میتوانید در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. >> دیالوگ های ماندگار عاشقانه: ویل: یه چیزیو میدونی کلارک؟ تو تنها دلیلی هستی که صبح به خاطرش از خواب بیدار میشم. ( من پیش از تو) >> دیالوگ های جذاب و عاشقانه: من نمی خوام که اون توی قلبم باشه، من می خوام این جا کنارم باشه ( فیلم فرنکن وینی) >> دیالوگ های تایتانیک: رز: من هیچ عکسی ازش ندارم، اما او تا ابد توی ذهن من میمونه. ( تایتانیک) >> دیالوگ های عاشقانه طولانی: هیچوقت از ازدواجت پشیمون شدی؟ نه، نه، من عاشق فرانسیس هستم. الان بیشتر از قبل من پشیمون شدم، قبل از این که بدونم خودم کی هستم یه یک نفر متعهد شدم! ( سریال خانه پوشالی) >> دیالوگ ماندگار عاشقانه: ای کاش میشد همه چیز روی زمین رو با تـو تجربه می کردم. ( فیلم گتسبی بزرگ) >> دیالوگ های عاشقانه و غمگین: حامد بهداد: وقتی نیستی، یجوریه انگار هستی. وقتی هستی، انگار هیچ کس نیست…! ( پرتقال خونی) >> دیالوگ های عاشقانه خارجی: والتر وایت:ما همیشه از چراغ سبز خوشحال میشیم ولی یه وقتایی هم هست که دعا میکنیم همه چراغا قرمز باشن تا چند ثانیه بیشتر کنار اونایی که دوسشون داریم باشیم... دیالوگ های ماندگار عاشقانه >> دیالوگ های عاشقانه سریال شهرزاد: بیا، اینو( مرغ آمین) دوباره به من بده، بیا این لحظه رو وصل کنیم به همزادش تو گذشته دور، انگار هیچ کابوسی این وسط نبوده، بیا برگردیم به نقطه صفر، انگار برگشتیم به همون روزا، نه خسته ایم، نه پیر، نه اینهمه زخمی سریال شهرزاد >> دیالوگ های عاشقانه بلند: رضا( خسرو شکیبایی): فرید، بابا عشق اون نیست که وقتی دیدیش دلت بلرزه، عشق اونه که وقتی نمیبینیش دلت میخواد کَنده شه… ( خانه سبز) >> دیالوگ های ماندگار سینمای جهان: بابک حمیدیان:یه چیزی بگو ترسم بریزه… باران کوثری:میمیرم برات… بغض  >> دیالوگ های عاشقانه زیبا و ماندگار فیلم ها: خسرو شکیبایی: این زن… این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، طلاق نمیدم. ( هامون) >> دیالوگ های دونفره: مایک:تو یه روانی هستی و من عاشقتم … اَبی:من روانی نیستم مایک:من الان بهت گفتم عاشقتم ولی تو فقط واژه روانیُ شنیدی، این نشونه آدمای روانیه! دیالوگ فیلم حقیقت زشت >> دیالوگ های کوتاه عاشقانه: ای کاش میشد همه چیز روی زمین رو با تـو تجربه می کردم. ( فیلم گتسبی بزرگ) >> دیالوگ های عاشقانه خاص: همه ما در لحظات تنهایی، لحظات دلتنگی، خستگی، نا امیدی، افسردگی؛ نیاز داریم تا یک نفر عاشقمون باشه…! و تو منو داری… ( سریال گمشدگان) >> دیالوگ های عاشقانه ایرانی: خسرو شکیبایی: عاشق ها آدمای متوسطی هستن که با تعریف کردن از هم خودشونو بزرگ میکنن. ( حکم) دیالوگ های زیبا و ماندگار درباره عشق گردآوری: بخش هنر و سینما سرپوش

ویژه سرپوش