کد مقاله: ۹۷۰۲۰۰۱۵۱

دانشگاه آزاد مشهد + معرفی رشته‌ها و دانشکده‌های دانشگاه آزاد مشهد

دانشگاه آزاد مشهد,دانشکده های دانشگاه آزاد مشهد,کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهددانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد اسلامى مشهد از نخستين واحدهاى دانشگاهى است كه در آذر ماه  سال ۱۳۶۱ تاسيس شد و از تیرماه ۱۳۷۹ به دانشگاه جامع ارتقا یافت. دانشگاه آزاد اسلامى مشهد در دومین مجمع عمومی اتحادیه بین المللی دانشگاه‌های جهان اسلام (فروردین ماه ۱۳۸۰ –کوالالامپور) بعنوان عضو آن اتحادیه پذیرفته شده است.

دانشگاه آزاد اسلامى مشهد از نخستين واحدهاى دانشگاهى است كه در آذر ماه  سال ۱۳۶۱ تاسيس و با ۱۶۷ دانشجو در سه رشته در مهر ماه ۱۳۶۲ حركت علمى خود را آغازنمود و از تیرماه ۱۳۷۹ از لحاظ رتبه به دانشگاه جامع ارتقا یافته است و در دومین مجمع عمومی اتحادیه بین المللی دانشگاههای جهان اسلام (فروردین ماه ۱۳۸۰ –کوالالامپور) بعنوان عضو آن اتحادیه پذیرفته شده است.

 

اين دانشگاه  شامل ۹ دانشكده و يك گروه مستقل و یک مجتمع آموزشی به شرح ذیل می باشد:

- دانشكده پزشكى

- دانشكده علوم پايه

- دانشكده پيراپزشكى

- دانشكده حقوق و علوم سياسى و زبان هاى خارجى

- دانشكده هنر و معمارى

- دانشكده فنى مهندسى

- مجتمع علوم انسانى(دانشكده الهيات و معارف اسلامى-دانشكده حسابدارى و مديريت)

- دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

- گروه علوم تربيتى

- مجتمع آموزشى گلبهار واقع در شهر جديد گلبهار مى باشد.

 

دانشگاه آزاد مشهد,دانشکده های دانشگاه آزاد مشهد,کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهددانشکده‌های دانشگاه آزاد مشهد

دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد مشهد

دانشكده هنرومعمارى در مجتمع آموزشى قاسم آباد قرار دارد و شامل رشته هاى مشروح زير مى باشد.

اين دانشكده در ساختمانى با زيربناى بيش از هزارمتر مربع در سال تحصيلى جارى داراى دانشجو در رشته هاى مهندسى معمارى – مهندسى شهرسازى- طراحى صنعتى و نقاشى مى باشد كه در مقطع كارشناسى ارشد- كارشناسى پيوسته وناپيوسته و كاردانى پيوسته مشغول به تحصيل مى باشند.

 

 

دانشكده علوم پزشكى دانشگاه آزاد مشهد

دانشكده پزشكى در زمينى به مساحت ۴۶۸۴ متر مربع با زيربنائى برابر ۵۹۳۹ متر مربع با نام دانشكده پزشكى دكتر شاهين فر در مركز شهر مشهد قرار دارد و تعداد دانشجويان اين دانشكده تا سال تحصيلى جارى ۱۳۸۸ نفر است كه در مقاطع كارشناسى پيوسته و دكتراى حرفه اى مشغول به تحصيل مى باشند.

 

اختصاص ۸ مكان به منظور تشكيل آزمايشگاههاى مختلف ، استفاده آموزش از بيمارستانهاى آريا ، ۱۷ شهريور و بيست ودو بهمن و غيره از جمله امكانات آموزشى اين دانشكده است.

 

نمازخانه، كتابخانه اختصاصى با ۲۰۹۷۹ نسخه كتاب، سالن نهارخورى و غيره به منظور استفاده دانشجويان در اين دانشكده ايجاد گرديده است،

 

مجلات موجود در اين دانشكده و بيمارستان آريا و ۲۲ بهمن شامل ۴۵ عنوان مجله خارجى و ۱۲ عنوان مجله فارسى است. تعداد كتب موجود در بيمارستانهاى آريا و ۲۲ بهمن به ترتيب شامل ۴۳۰۴ و ۶۸۲۶ عنوان كتاب است.

 

 

دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد مشهد

دانشكده علوم با زيربنايى بالغ بر ۷هزارمتر مربع در ۴ ساختمان داراى دانشجو مى باشد كه در مقاطع كاردانى، كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكتراى تخصصى مشغول به تحصيل مى باشند.

 

گروه‌هاى آموزشى مستقر در اين دانشكده:

- گروه فيزيك

- گروه شيمى

- گروه علوم تجربى

- گروه زيست شناسى 

- گروه زمين شناسى و علوم تجربى

- گروه رياضى

- گروه آمار

 

اختصاص ۲۹ فضاى آموزشى به منظور تشكيل آزمايشگاه ، نمازخانه ، كتابخانه اختصاصى با بيش از ۳۰هزار نسخه كتاب و … از جمله امكانات موجود در اين دانشكده است .

 

 

دانشکده حقوق، علوم سياسى و زبان هاى خارجه دانشگاه آزاد مشهد

دانشكده حقوق، علوم سياسى و زبان با زيربناى ببش از ۵هزارمتر مربع داراى دانشجو مى باشد كه در مقطع كارشناسى و کارشناسى ارشد مشغول به تحصيل مى باشند. كتابخانه اختصاصى اين دانشكده داراى بيش از ۲۷ هزار نسخه كتاب بوده و تعداد مجلات قابل دسترس شامل ۱۶ عنوان مجله فارسى است.

 

گروه‌هاى آموزشى مستقر در اين دانشكده:

- گروه زبان انگليسى

- گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى

 

 

مجتمع علوم انسانى دانشگاه آزاد مشهد

- دانشکده الهيات ومعارف اسلامى

- دانشکده حسابدارى ومديريت

- گروه زبان و ادبيات فارسى

- گروه جغرافیا

 

اين مجتمع با بيش از ۱۰هزارمتر مربع زير بنا در ۴ طبقه احداث گرديده دانشجويان اين مجتمع در رشته هاى الهيات و معارف اسلامى – مطالعات خانواده – دينى عربى و مديريت دولتى – حسابدارى – زبان وادبيات فارسى و جغرافیا در مقاطع کاردانى – کارشناسى پيوسته و ناپيوسته – کارشناسى ارشد و دکتراى تخصصى تحصيل مى نمايند.

 

اين مجتمع داراى کتابخانه اختصاصى با بيش از ۴۴هزار نسخه کتاب و ۲ سالن مطالعه ( خواهران و برادران ) مى باشد .

 

 

دانشکده فنى مهندسى دانشگاه آزاد مشهد

دانشكده فنى مهندسى در مجتمع آموزشى قاسم آباد قرار دارد و شامل رشته هاى مشروح زير مى باشد.

اين سايت آموزشى در زمينى به مساحت ۷۲۰۰۰ متر مربع با زير بنايى بيش از ۶۴ هزار متر مربع احداث گرديده است.

اين دانشکده با زير بنايى بالغ بر ۲۸هزار متر مربع در ترم جارى پذيراى دانشجو در رشته هاى مکانيک – عمران –  برق – کامپيوتر – مهندسى پزشکى و فناوری اطلاعات در مقطع مختلف مى باشد.

 

گروه‌هاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل:

- گروه كامپيوتر، نرم افزار

- گروه كامپيوتر، سخت افزار

- گروه مهندسى عمران

- گروه فناورى اطلاعات

- گروه متالوژى و سراميك

- گروه مكانيك خودرو

 

در اين دانشکده ۲۱ مکان به منظور تشکيل ۵۰ آزمايشگاه و کارگاه براى رشته هاى مختلف محصلين اختصاص داده شده است. کتابخانه اختصاصى اين دانشکده داراى بيش از ۳۰ هزار نسخه کتاب مى باشد که مورد استفاده دانشجويان قرار مى گيرد.

 

از جمله امکانات و تسهيلاتى که جهت استفاده دانشجويان در اين دانشکده احداث گرديده است مى توان موارد زير را نام برد: پارکينگ سرپوشيده و روباز -سلف سرويس– ۲ سالن سر پوشيده ورزشى - زمين چمن فوتبال– شعبه بانک ملى و .....

 

دانشگاه آزاد مشهد,دانشکده های دانشگاه آزاد مشهد,کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهددانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد مشهد

دانشکده حسابدارى ومديريت دانشگاه آزاد مشهد

- دانشکده حقوق، علوم سياسى و زبان هاى خارجه

- دانشکده علوم پايه

- دانشکده علوم پزشكى

- دانشکده فنى مهندسى

- دانشکده هنرومعماری

- گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى

- گروه علوم تربيتى

- مجتمع علوم انسانى

- مجتمع آموزشى گلبهار

- الهيات ومعارف اسلامى

 

 

دانشکده الهيات ومعارف اسلامى دانشگاه آزاد مشهد

گروه‌هاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل:

گروه ادبيات فارسى

گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامى

گروه زبان و ادبيات عرب

گروه علوم قرآن و حديث

است .

 

 

دانشکده كشاورزى دانشگاه آزاد مشهد

رشته هاى كشاورزى در مجتمع آموزشى گلبهار قرار دارند. اين مجتمع كه توسعه آينده دانشگاه عمدتاً در اين مركز خواهد بود داراى زمينى به مساحت ۲۰۰ هكتار مى باشد كه در حال حاضر  ساختمان آموزشى به مساحت ۲۲۰۱۵ متر مربع پذيرای ۲۰۰۰ نفر دانشجو در رشته هاى كشاورزى ـ تربيت بدنى ـ تأسيسات ـ ساخت وتوليد و صنايع فلزى مى باشد.

 

گروه‌هاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل:

- گروه كشاورزى

- گروه علوم دامى گلبهار

 

همچنين اين مركز هم اكنون داراى زمين ورزشى و سالن سرپوشيده ورزشى و كتابخانه اختصاصى با بيش از ۲۷ هزار نسخه كتاب و ۳۲ آزمايشگاه در فضاى مستقل مى باشد.

 

گروه‌هاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل:

- گروه حسابدارى

- گروه مديريت

 

 

دانشكده پيرا‌پزشكى دانشگاه آزاد مشهد

اين دانشكده در ساختمانى با زيربناى ۱۵۰۰ متر مربع در حال حاضر ۵۶۷ نفر دانشجو در رشته كودكيارى (بهداشت مدارس) تکنسين اتاق عمل و تکنسين هوشيارى در آن مشغول به تحصيل مى باشند. كتابخانه اين دانشكده داراى ۵۹۰۱ نسخه كتاب مى باشد.

 

 

گروه‌هاى مستقل دانشگاه آزاد مشهد

 

گروه آموزشى علوم تربيتى

ساختمان اين گروه با ۱۲۰۰ متر مربع فضاى آموزشى در چهار طبقه تا پذيراى  دانشجو در رشته آموزشى ابتدائى در مقطع كاردانى و كارشناسى ناپيوسته است كتابخانه اين گروه داراى بيش از ۸هزار نسخه كتاب مى باشد.

 

 

گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى

اين گروه در ساختمانى بازيربناى بالغ بر ۲هزارو۴۰۰ متر مربع داراى دانشجو مى باشد كه در مقاطع كارشناسى ارشد و كارشناسى پيوسته و نا پيوسته مشغول به تحصيل مى باشند.كتابخانه اختصاصى اين دانشكده داراى حدود ۶هزارنسخه كتاب مى باشد.

 

لازم به ذکر است که پروژه مجموعه فرهنگى دانشگاه شامل مسجد و آمفى تآتر و فضاهاى جنبى شامل نمايشگاه ، سالن پذيرايى و بخشهاى فرهنگى با زيربنايى معادل  ۶۳۸۶ نيز در اين مجتمع احداث گرديده است.

 

 

ليست رشته هاى تحصيلات تكميلي ارشد و دكترا دانشگاه آزاد مشهد

 

ليست رشته هاى تحصيلات تكميلي ارشد و دكترا دانشگاه آزاد مشهد

الهيات و معارف اسلامي - تاريخ و تمدن ملل اسلامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

شناخت انديشه امام خميني

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

رفتار حركتي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

فيزيولوژي ورزشي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت ورزشي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

جغرافيا - برنامه ريزي روستائي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

حسابداري

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زبان وادبيات فارسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت - دولتي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت دولتي - تشكيلات و روشها

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت دولتي - مديريت تحول

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت دولتي - مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت دولتي - مديريت مالي دولتي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

انديشه سياسي دراسلام

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

حقوق جزاوجرم شناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

حقوق خصوصي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زبان وادبيات فرانسه

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

علوم سياسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زيست شناسي - علوم جانوري

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زيست شناسي - علوم گياهي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زيست شناسي بيوفيزيك

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زيست شناسي علوم جانوري - فيزيولوژي جانوري

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

شيمي - آلي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

شيمي - شيمي تجزيه

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

شيمي - شيمي فيزيك

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

شيمي - شيمي كاربردي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

شيمي - شيمي معدني

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

آمار

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

آمار اجتماعي و اقتصادي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

آمار رياضي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

رياضي - كاربردي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

رياضي محض - آناليز

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زمين شناسي - چينه شناسي و فسيل شناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زمين شناسي - زيست محيطي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

زمين شناسي - سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

فيزيك - اتمي و مولكولي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

فيزيك - حالت جامد

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

برق - قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

برق - كنترل

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

عمران - سازه

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

كامپيوتر - نرم افزار

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

كامپيوتر - هوش مصنوعي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مكانيك - تبديل انرژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مكانيك - طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي برق قدرت - سيستم هاي قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي پزشكي بيوالكتريك

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي خودرو

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي سيستم هاي انرژي - تكنولوژي انرژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي سيستم هاي انرژي - سيستمهاي انرژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي عمران - مهندسي سازه

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

برنامه ريزي شهري

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

شهرسازي - طراحي شهري

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

طراحي شهري

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

معماري

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

حقوق جزاوجرم شناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته قراردادي

تربيت بدني وعلوم ورزشي - مديريت ورزشي

دكتراي تخصصي پژوهش محور

جغرافيا وبرنامه ريزي شهري

دكتراي تخصصي پژوهش محور

حقوق كيفري و جرم شناسي

دكتراي تخصصي پژوهش محور

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دكتراي تخصصي پژوهش محور

شهرسازي

دكتراي تخصصي پژوهش محور

معماري

دكتراي تخصصي پژوهش محور

الهيات و معارف اسلامي - تاريخ و تمدن ملل اسلامي

دكتراي تخصصي دوره اي

الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

دكتراي تخصصي دوره اي

فقه و مباني حقوق و انديشه امام خميني

دكتراي تخصصي دوره اي

تربيت بدني وعلوم ورزشي - مديريت ورزشي

دكتراي تخصصي دوره اي

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

دكتراي تخصصي دوره اي

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - برنامه ريزي فضايي كارآفريني مناطق روستايي

دكتراي تخصصي دوره اي

جغرافيا وبرنامه ريزي شهري

دكتراي تخصصي دوره اي

زبان وادبيات فارسي

دكتراي تخصصي دوره اي

زبان وادبيات فارسي - ادبيات غنايي

دكتراي تخصصي دوره اي

حقوق كيفري و جرم شناسي

دكتراي تخصصي دوره اي

زيست شناسي علوم جانوري - تكويني

دكتراي تخصصي دوره اي

شيمي - آلي

دكتراي تخصصي دوره اي

شيمي - شيمي تجزيه

دكتراي تخصصي دوره اي

شيمي - شيمي فيزيك

دكتراي تخصصي دوره اي

شيمي - شيمي كاربردي

دكتراي تخصصي دوره اي

رياضي - آناليز

دكتراي تخصصي دوره اي

رياضي - جبر

دكتراي تخصصي دوره اي

مشاوره

دكتراي تخصصي دوره اي

مهندسي برق - الكترونيك

دكتراي تخصصي دوره اي

مهندسي برق - كنترل

دكتراي تخصصي دوره اي

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دكتراي تخصصي دوره اي

شهرسازي

دكتراي تخصصي دوره اي

معماري

دكتراي تخصصي دوره اي

پزشكي

دكتراي عمومي دوره اي

پزشكي خودگردان

دكتراي عمومي دوره اي

 

 

مجتمع بين الملل گلبهار

حسابداري بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

حقوق جزاوجرم شناسي بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

حقوق خصوصي بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

علوم سياسي بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

كشاورزي - زراعت

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

كشاورزي - شناسائي ومبارزه با علفهاي هرز

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت دولتي - خط مشي گذاري عمومي - بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مديريت دولتي - طراحي سازمان هاي دولتي - بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي كشاورزي - علوم و تكنولوژي بذر

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي كشاورزي اكولوژيك - اگرواكولوژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي كشاورزي علوم دامي - تغذيه دام

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

مهندسي معماري بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

تربيت بدني وعلوم ورزشي - مديريت ورزشي

دكتراي تخصصي دوره اي

حقوق كيفري و جرم شناسي بين المللي

دكتراي تخصصي دوره اي

معماري بين المللي

دكتراي تخصصي دوره اي

مهندسي برق - الكترونيك - بين المللي

دكتراي تخصصي دوره اي

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - بين المللي

دكتراي تخصصي دوره اي

حسابداري بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره اي

 

 

 

 

آدرس و مکان دانشگاه آزاد مشهد

آدرس سازمان مركزى ۱ :مشهد - بلوار امامیه - خیابان استاد یوسفی - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - ساختمان سازمان مرکزی

 

شماره تماس سازمان مركزى ۱ : ۰۵۱۳۶۶۱۹۳۱۵ 

 

آدرس سازمان مركزى ۲ : ايران- خراسان رضوى- مشهد- قاسم آباد- بلوار اماميه - نبش اماميه ۴۲

 

دانشگاه آزاد مشهد,دانشکده های دانشگاه آزاد مشهد,کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهدمکان دانشگاه آزاد مشهد

سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به آدرس  www.mshdiau.ac.ir  می‌باشد.

 

 

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

 

 

mshdi​au.ac.‎​ir
  • 19
  • 2
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقمبا این خبر مخالفم
4.5 stars from 21 votes
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
آنته چاچیچ,بیوگرافی آنته چاچیچ,عکس های آنته چاچیچ بیوگرافی آنته چاچیچ سرمربی جدید پرسپولیس

نام کامل: آنته چاچیچ

زادروز: ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۳

زادگاه: زاگرب، یوگسلاوی

پست: سرمربی

تحصیلات : فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی

ادامه
آندره آ استراماچونی,بیوگرافی آندره آ استراماچونی,استراماچونی بیوگرافی آندره آ استراماچونی، سرمربی جدید استقلال (+عکس همسر)

نام کامل: آندره آ استراماچونی

تاریخ تولد: ۱۸ ژوئن ۱۹۷۶

محل تولد: رم، ایتالیا

حرفه: مربیگری فوتبال

باشگاه فعلی: استقلال تهران

 

ادامه
مارک ویلموتس,بیوگرافی مارک ویلموتس,ویلموتس بیوگرافی مارک ویلموتس (+سوابق فوتبالی)

گزیده‌ای از بیوگرافی مارک ویلموتس

نام کامل: مارک روبر ویلموتس

تاریخ تولد: ۲۲ فوریهٔ ۱۹۶۹ ‏(۵۰ سال)

محل تولد: ژودوآنی، بلژیک

قد: ۱ متر و ۸۳ سانتی متر

 

ادامه
فرهاد مجیدی,بیوگرافی فرهاد مجیدی،اخبار فرهاد مجیدی بیوگرافی فرهاد مجیدی + مصاحبه جدید فرهاد مجیدی (عکس همسر و فرزندانش)

نان کامل: فرهاد مجیدی قادیکلایی

تاریخ تولد: ۱۳ خرداد ۱۳۵۵ (۳ ژوِئن ۱۹۷۷)

محل تولد: تهران

پیشه: فوتبالیست

پست: مهاجم 

باشگاه :استقلال

ادامه
ترلان پروانه,بیوگرافی ترلان پروانه,عکس های ترلان پروانه بیوگرافی ترلان پروانه و حواشی جنجالی ازدواجش + جدیدترین عکس‌های ترلان پروانه

نام کامل: ترلان پروانه

تاریخ تولد: ۱۸ تیر ۱۳۷۷

محل تولد: شیراز

حرفه: بازیگری

زمینه فعالیت: سینما، تلویزیون و تئاتر

تحصیلات:  لیسانس رشته گرافیک

ادامه
مهرداد صدیقیان,بیوگرافی مهرداد صدیقیان,عکس های مهرداد صدیقیان بیوگرافی مهرداد صدیقیان + عکس‌های جدید و جذاب مهرداد صدیقیان

نام کامل: مهرداد صدیقیان

تاریخ تولد:۳۰ بهمن ماه ۱۳۶۷

محل تولد: شهر تهران

تحصیلات: دیپلم ریاضی

پیشه: بازیگری

زمینه فعالیت: سینما، تئاتر و تلویزیون

ادامه
نوید محمدزاده,بیوگرافی نوید محمدزاده,عکس های نوید محمدزاده بیوگرافی نوید محمدزاده + جدیدترین عکس‌ها و مصاحبه جذاب او

نام کامل:نوید محمدزاده

تاریخ تولد: ۱۷ فروردین ۱۳۶۵

محل تولد: ایلام

پیشه: بازیگری

زمینه فعالیت: سینما و تئاتر

مدت فعالیت: ۱۳۸۷ تاکنون

ادامه
شیلا خداداد,بیوگرافی شیلا خداداد,عکس های شیلا خداداد بیوگرافی شیلا خداداد + جدیترین عکسهای خانواده ۴ نفره‌اش

نام کامل: شیلا خداداد

تاریخ تولد: ۱۴ آبان ۱۳۵۹

محل تولد: تهران

مدرک تحصیلی: لیسانس شیمی محض

پیشه: بازیگری

زمینه فعالیت: سینما و تلویزیون

ادامه
نیما شعبان نژاد,بیوگرافی نیما شعبان نژاد,عکس های نیما شعبان نژاد بیوگرافی نیما شعبان نژاد (بازیگر و کمدین) + جدیدترین تصاویر

نام کامل: نیما شعبان نژاد

زمینه فعالیت: تئاتر و تلویزیون

تاریخ تولد: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۶ 

محل تولد: شهر کلن در آلمان

محل زندگی: تهران

تحصیلات: فارغ التحصیل رشته کارگردانی

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید