سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۳۸

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه مفید و شرایط پذیرش در آن

دانشگاه مفید,آزمون زبان دانشگاه مفید,وضعیت دانشگاه مفیددانشگاه مفید زیر نظر مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین اداره می‌شوند
دانشگاه مفید یکی از بهترین دانشگاههای علوم انسانی کشور ایران است. اساسنامه دانشگاه مفید در فصل تابستان سال ۱۳۶۷ تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

دانشگاه مفید

دانشگاه مفید، دانشگاهی غیر دولتی در زمینه علوم انسانی با روش و نگرش جدید حوزوی- دانشگاهی است که در شهر قم قرار دارد و در ابتدای بنیانگذاری به دارالعلم مفید معروف بود. این دانشگاه در سال ۱۳۶۸ خورشیدی (۱۴۰۹ قمری) توسط عبدالکریم موسوی اردبیلی بنیانگذاری شده و از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش و نیز آزمون اختصاصی ویژه طلاب حوزه های علمیه دانشجو می پذیرد. این دانشگاه از جهت آموزش هم زمان دروس دانشگاهی و حوزوی به دانشگاه علوم اسلامی رضوی شباهت دارد. اساسنامه دانشگاه مفید در تابستان سال ۱۳۶۷ تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس ماده یک اساسنامه دانشگاه مفید، اهداف این دانشگاه در چند بند بیان شده است:

۱. مطالعه و تحقیق در علوم و معارف اسلامی و بازنگری در علوم انسانی طبق مبانی و موازین اسلامی.

۲. فراهم آوردن زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش فعالیت های علمی- پژوهشی در جهان اسلام و تحلیل تحقیقات مشابه آن و معرفی و بکارگیری نتایج تحقیقات انجام شده در وجوه مختلف حیات فرهنگی و اجتماعی ملل اسلامی.

تاریخچه دانشگاه مفید

نمای علوم اسلامی در طول دوران، از طریق مدرسه های علمیه صورت پذیرفته است ولی کاربرد بیش از اندازه از روش های سنتی برای تعلیم، تحقیق و اندیشه ورزی باعث شده بود كه آن مدارس توان مناسب برای ارائۀ پاسخ های اسلام به چالش های روز را نداشته باشند. این تفكر كه در زمان کنونی، ارائه دیدگاه های اسلامی در مورد دانش های اقتصادی، حقوقی، سیاسی یا هر رشته دیگر از علوم انسانی- که دین اسلام در مورد آن نظر دارد- نیازمند تسلط توأمان به علوم جدید و علوم حوزوی است، آيت الله موسوی اردبیلی را بر آن داشت تا با همفكری افرادی من جمله آیت الله دكتر بهشتی، آیت الله مطهری و دكتر باهنر، فعالیت های علمی گوناگونی را در راستای رفع این کاستی در حوزه های علمیه شروع نمایند.

بر اساس این دغدغه، آیت الله موسوی اردبیلی در سال ۱۳۶۸ با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه مفید را تأسیس نمودند تا افزون بر تلفیق علوم حوزه و دانشگاه، با پرورش متخصصانی مسلط بر علوم حوزوی و دانشگاهی، زمینه ارائۀ پاسخ های مقتضی به مسائل دنیای معاصر از منظر اسلام را فراهم آورند.

رشته های کارشناسی دانشگاه مفید,دانشگاه مفید,شرایط پذیرش در دانشگاه مفید بنیانگذار دانشگاه مفید، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی است

شرایط پذیرش در دانشگاه مفید

داوطلبانی که واجد شرایط زیر باشند در دانشگاه مفید پذیرفته میشوند:

۱- داوطلبان دانشگاه مفید، دارای یکی از مدارک زیر باشند:

الف- مدرک سطح دو حوزه علمیه

ب- گواهی پایه هشتم حوزوی بعلاوه مدرک کارشناسی.

۲- امتیاز لازم در آزمون اختصاصی دانشگاه مفید را کسب کنند. (۷۰ درصد امتیاز طبق نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد امتیاز طبق میانگین نمره ارزشیابی پایه های ۷، ۸ و ۹ حوزوی محاسبه می شود).

۳- برای ادامه تحصیل از نظر مقررات وظیفه عمومی منع قانونی نداشته باشند.

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه مفید

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه مفید عبارتند از: اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد نظری، مالی اسلامی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق بشر، حقوق عمومی، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه، فلسفه دین، فلسفه علم، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط بین الملل، علوم سیاسی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی

رشته های کارشناسی دانشگاه مفید

رشته های کارشناسی دانشگاه مفید عبارتست از: اقتصاد، حقوق، فلسفه، علوم سیاسی، علوم قرآن و حدیث، مترجمی زبان انگلیسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ادیان و عرفان.

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه مفید,گروه اقتصاد دانشگاه مفید,دانشگاه مفیددانشجوی بورس از پرداخت شهریه معاف بوده و تحصیلش در دانشگاه مفید رایگان است

گروه های آموزشی دانشگاه مفید

گروه های آموزشی دانشگاه مفید عبارتند از:

۱. گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه مفید

۲. گروه اقتصاد دانشگاه مفید

۳. گروه فلسفه دانشگاه مفید

۴. گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

۵. گروه حقوق دانشگاه مفید

۶. گروه الهیات دانشگاه مفید

۱. گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه مفید:

رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه مفید به سه بخش دروس عمومی (۱۸ واحد)، تخصصی پایه (۷۴ واحد) و تخصصی اصلی (۴۴ واحد) تقسیم می شود که دروس عمومی بین تمامی گرایش های زبان انگلیسی مشترک است و دروس تخصصی اصلی ترجمه مثل اصول و روش ترجمه، ترجمه پیشرفته، ترجمه انفرادی و ترجمه متون ادبی مجزا می باشد.

در ترم های اول رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه مفید، چارچوب اولیه ترجمه و تفاوت زبان ها به دانشجویان آموزش داده می شود و تئوری ترجمه به ساده ترین وجه مطرح می گردد. در ترم های آخر هم انواع تئوری های ترجمه مطرح شده و یک نگرش نظری کلی در خصوص ترجمه به دانشجویان داده می شود و نیز دانشجویان به مرور ترجمه جملات کوتاه و بلند و بعد جملات پیچیده و مرکب و یا بندهای طولانی و سرانجام ترجمه متون ادبی و یا متونی که دارای محتوای تخصصی تر هستند را فرا می گیرند.

۲. گروه اقتصاد دانشگاه مفید:

گروه آموزشی اقتصاد در مقطع کارشناسی دانشگاه مفید، اقتصاد نظری (از سال ۱۳۶۸ تاکنون)، اقتصاد بازرگانی (از سال ۱۳۸۷) و پول و بانکداری (از سال ۱۳۸۲) و در مقطع کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی (از سال ۱۳۷۳) و اقتصاد اسلامی (از سال ۱۳۹۰) و بانکداری اسلامی (از سال ۱۳۹۳) و دوره دکتری تخصصی (P.H.D)، علوم اقتصادی (از سال ۱۳۸۰) به آموزش دانشجویان مشغول است.

۳. گروه فلسفه دانشگاه مفید:

در دورۀ کارشناسی فلسفه دانشگاه مفید، دانشجویان به طورمتناسب در هر دو زمینه فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی آموزش می بینند. دروس کارشناسی فلسفه برابر مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمعاً ۱۳۴ واحد بوده و شامل ۲۰ واحد عمومی، ۱۰ واحد منطق كلاسیك و منطق ریاضی، ۲۶ واحد تاریخ فلسفه غرب از یونان باستان تا دوران معاصر، ۱۸ واحد مباحث گوناگون فلسفه غرب مثل فلسفه علم، اخلاق و متافیزیك در غرب، ۲۴ واحد فلسفه و كلام اسلامی و تاریخ آن ها و ۶ واحد اختیاری در زمینه های تخصصی فلسفی است. باقی واحدها مربوط به دروس زبان های تخصصیِ انگلیسی و عربی و عناوین مختلفی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، عرفان نظری و علم اصول است. گرچه دروس عمومی بعنوان درسی مشترك بین كلیه رشته های گوناگون دوره های كارشناسی به حساب میروند، لیكن در دپارتمان فلسفه این دروس با اندكی تصرف و با جنبه فلسفی غنی تری ارائه می شوند.

۴. گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید:

گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه مفید از سال ۱۳۷۳ تاکنون دایر است. دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دو گرایش علوم سیاسی مسائل ایران (از سال ۱۳۷۸)، اندیشه های سیاسی (فلسفه سیاسی غرب و اسلام) از سال ۱۳۷۸ و مطالعات منطقه ای (گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا) از سال (۱۳۸۹)، روابط بین الملل (از سال ۱۳۹۳) و مقطع دکتری رشته علوم سیاسی- مسائل ایران (از سال ۱۳۹۳) دایر شده است.

۵. گروه حقوق دانشگاه مفید:

دانشکده حقوق دانشگاه مفید از با سابقه ترین مراکز آموزش عالی حقوق در کشور به حساب می آید که تا به امروزه توانسته است سهم بسیار مهمی در تربیت حقوق دانان، وکلا و اساتید ایفاء نماید. اکنون آموزشهای حقوق در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در گرایش­های گوناگون در این دانشکده دایر است. 

۶. گروه الهیات دانشگاه مفید:

الهیات و معارف اسلامی یکی از رشته های گروه علوم انسانی در دانشگاه های ایران است كه با هدف گام نهادن در مسیر شناخت معارف اسلامی در چهارچوب آموزه های دین اسلام راه اندازی شده است. از سویی شناخت خدا و آموزه ها و دستورات وی نه تنها هدف نهایی همه معارف و علوم، بلکه زیربنای آفرینش انسان به شمار می آید که آفریدگار جهان او را برای شناخت و پرستش خود آفرید.

بخشهای دیگر دانشگاه مفید

 • مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید
 • مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید
 • مرکز مطالعات قرآن دانشگاه مفید
 • سازمان انتشارات دانشگاه مفید
 • مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید
 • دانش پژوهان (نشریه دانشجویی) دانشگاه مفید
 • نامه مفید (مجله) دانشگاه مفید
 • کتابخانه دانشگاه مفید
 • کلینیک حقوقی دانشگاه مفید

دانشگاه مفید,گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید,دانشگاه مفید استان قمبه دانشجوی بورس دانشگاه مفید در طول مدت تحصیل کمک هزینه ماهانه تعلق می گیرد

مزایای دانشگاه مفید

برخی از مزایای دانشگاه مفید به شرح زیر است:

>> به پذیرفته شدگان بعد از گذراندن تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه مفید برابر مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدرک رسمی اعطا خواهد شد.

>> در شرایط مساوی، اولویت پذیرش در دانشگاه مفید با داوطلبانی است که مدرک کارشناسی مرتبط داشته باشند.

>> در دانشگاه مفید، داوطلبانی که مدرک کارشناسی مرتبط نداشته باشند، به تشخیص گروه، دروس جبرانی را خواهند گذراند.

>> طلاب خارجی واجد شرایط ، طبق ضوابط و مقررات مقرر از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته خواهند شد.

>> دانشگاه مفید امکان واگذاری خوابگاه دانشجویی با دریافت هزینه از دانشجو را دارد.

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

 • 20
 • 4
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
مطالب پیشنهادی,وبگردی
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مسیح مهاجری,زندگینامه مسیح مهاجری,فعالیت های مسیح مهاجری زندگینامه مسیح مهاجری سیاستمدار ایرانی (+ تصاویر)

زاده:۱۳۲۶ 

زادگاه:تنکابن،  ایران

ملیت:ایرانی

پیشه:مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی

دین:اسلام

ادامه
شفیعی کدکنی,دکتر شفیعی کدکنی,محمد رضا شفیعی کدکنی زندگینامه شفیعی کدکنی شاعر معاصر ایران (+ تصاویر)

زاده:۱۹ مهر ۱۳۱۸

زادگاه:کدکن،  نیشابور

ملیت:ایرانی

پیشه:شاعر،  استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده

دین:اسلام

ادامه
سرگی برین,زندگینامه سرگی برین,جوایز سرگی برین بیوگرافی سرگی برین موسس شرکت گوگل (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۱ اوت ۱۹۷۳

قد: ۱.۷۳ متر

ملیت: آمریکایی

زادگاه: مسکو، روسیه  SFSR، اتحاد جماهیر شوروی

مذهب: یهودی

ادامه
رودکی,شاعر رودکی,آثار رودکی سمرقندی زندگی نامه رودکی استاد شاعران و پدر شعر فارسی + آثار

زادروز:۱۱ رمضان ۲۴۴( قمری)

زاد گاه:پنجکنت، تاجیکستان کنونی

زمینهٔ کاری:شاعر، موسیقی دان

ملیت:ایرانی

مرگ:۳۲۹( قمری)

در زمان حکومت:سامانیان

ادامه
حسین یاری,حسین یاری و خانوده اش,حسین یاری و همسرش بیوگرافی حسین یاری (بازیگر و کارگردان سینما) و آثار وی + تصاویر

تاریخ تولد: ۱۶ دی ۱۳۴۶

زادگاه: تهران

وضعیت تاهل: متاهل

فرزندان: سروش، سارا و علی

سالهای فعالیت: از ۱۳۵۸ تاکنون

ملیت:ایرانی

ادامه
حضرت ابوالفضل (ع),روز شهادت حضرت ابوالفضل (ع),نام همسر حضرت ابوالفضل (ع) زندگینامه حضرت ابوالفضل (ع) و نحوه ی به شهادت رسیدنش

کنیه:ابوالفضل، ابوالقاسم

زاده:۴ شعبان سال ۲۶ق.

زادگاه:مدینه

درگذشت:۱۰ محرم سال ۶۱ قمری

مدفن: کربلا

ادامه
آریگو ساکی,افتخارات ملی آریگو ساکی,زندگی نامه آریگو ساکی بیوگرافی آریگو ساکی سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا (+ تصاویر)

زاده:۱ آوریل ۱۹۴۶

زادگاه:فوزینیانو،  ایتالیا

ملیت:ایتالیایی

قد:۱٫۷۰ متر

سمت:سرمربی 

ادامه
ژونگ شان شان,میزان ثروت ژونگ شان شان,عکس های ژونگ شان شان زندگینامه ژونگ شان شان ثروتمندترین آب‌معدنی‌فروش چین (+ تصاویر)

زاده:۱۹۵۴

زادگاه:هانگژو، چین

ملیت:چین

سمت:اهالی کسب وکار

شناخته‌شده برای:Founder, Nongfu Spring

Owner, Wantai

ادامه
عباس عراقچی,تیم مذاکرات هسته ای عباس عراقچی,سید عباس عراقچی اراک بیوگرافی عباس عراقچی سیاستمدار کشور و سوابق شغلی اش (+ تصاویر)

زاده:۱۳۴۱

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

سمت:دیپلمات و سیاستمدار ایرانی ، معاون سیاسی وزارت امور خارجه

دین:اسلام

ادامه
ویژه سرپوش