شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
۰۹:۵۷ - ۱۷ تير ۱۴۰۰ کد خبر: ۱۴۰۰۰۴۱۳۴۲
دانشگاه

۲۴۱ رشته جدید علوم پزشکی اعلام شد/ ردپای آموزش مجازی در رشته ها

رشته های جدید علوم پزشکی,رشته علوم پزشکی
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی عناوین ۲۴۱ رشته جدید را در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و دکتری تخصصی اعلام کرد.

به گزارش مهر، دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی جدیدترین رشته های مصوب این شورا را منتشر کرد.

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی عالی ترین مرجع سياست گذاري و برنامه ریزی کلان آموزشی در علوم پزشکی است و تصویب آئین نامه هاو برنامه های آموزشی جدید متناسب با فناوریهای نوین و عرصه های جدید علوم پزشکی و روزآمد سازی آن ها از جمله وظایف این دبیرخانه است.

تعیین نوع عناوین رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و Ph.D) از جمله وظایف این شورا است.

این شورا در جدیدترین مصوبه خود در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۴۱ عنوان رشته را مصوب کرده است.

از جمله رشته های جالب توجه و جدید میتوان به «سایبرنتیک پزشکی»، «ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی»، «ژورنالیسم پزشکی»، «سلامت از دور»، «علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه»، «روابط بین الملل در سلامت»، «کارآفرینی در نظام سلامت»، «مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان» و« مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت» در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد.

همچنین از دیگر رشته های جدید میتوان از «آینده پژوهی سلامت»، «مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت»، «مهندسی پزشکی (رباتیک)» و «هوش مصنوعی در علوم پزشکی» در مقطع دکتری تخصصی نام برد.

همچنین رشته های آموزش جامعه نگر در نظام سلامت، روابط بین الملل در سلامت و علوم قرآنی و حدیث در سلامت در مقطع کارشناسی ارشد به صورت مجازی ارائه می شوند.

جدول رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی سال ۱۴۰۰

مقطععنوان رشته

دکتری عمومی

۳ رشته

پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی

سایر دوره ها

۳ رشته

دکتری بهداشت عمومی (DrPH). مدیریت بیمارستانی (MBA). مدیریت دارو (MBA)

کاردانی

۱۷ رشته

اتاق عمل. بهداشت حرفه ای و ایمنی کار. بهداشت عمومی (دو گرایش). بهداشت محیط. بهورزی. تکنسین پروتزهای دندانی. تکنسین سلامت دهان. تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی). تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی). تکنولوژی پزشکی هسته ای. تکنولوژی رادیولوژی دهان، فک و صورت. فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی. فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی دریا. علوم آزمایشگاهی. مدارک پزشکی. هوشبری

کارشناسی

۲۸ رشته

ارتوز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی). بهداشت عمومی. بینایی سنجی. بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها. پرستاری. تکنولوژی اتاق عمل. تکنولوژی پرتوشناسی. تکنولوژی پرتودرمانی. تکنولوژی پزشکی هسته ای. ساخت پروتزهای دندانی. شنوایی شناسی. کاردرمانی. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. گفتار درمانی. علوم آزمایشگاهی. علوم تغذیه. علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی. علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی). فناوری اطلاعات سلامت. فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی. فیزیوتراپی. مامایی. مدارک پزشکی. مددکاری اجتماعی. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار. مهندسی بهداشت محیط. هوشبری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

در مجموع ۱۰۴ رشته

آمار زیستی. آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. آموزش پزشکی. آموزش جامعه نگر در نظام سلامت (دوره مجازی). آموزش هوشبری. اپیدمیولوژی. ارزیابی فناوری سلامت(HTA). اعضای مصنوعی و وسایل کمکی. ارگونومی. اقتصاد بهداشت. اکولوژی انسانی. انفورماتیک پزشکی . انگل شناسی پزشکی. ایمنی شناسی پزشکی. یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. بهداشت روان. بهداشت محیط-بهداشت پرتوها. بهداشت محیط-سم شناسی محیط. بهداشت و ایمنی مواد غذایی. بینایی سنجی. بیوانفورماتیک پزشکی. بیوشیمی بالینی. پدافند غیرعامل در نظام سلامت. پرستاری اورژانس. پرستاری توانبخشی. پرستاری داخلی-جراحی. پرستاری سالمندی. پرستاری سلامت جامعه. پرستاری کودکان. پرستاری مراقبتهای ویژه. پرستاری مراقبتهای ویژه کودکان. پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان. پرستاری نظامی. پژوهش های بالینی. تاریخ علوم پزشکی
کارشناسی ارشد ناپیوستهترکیبات طبیعی و دارویی دریایی. تغذیه بالینی. تغذیه ورزشی. تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی. اتاق عمل. تکنولوژی گردش خون. بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها. خون شناسی آزمایشگاهی. رادیوبیولوژی (رادیولوژی و حفاظت پرتویی). سلامت و رفاه اجتماعی. روابط بین الملل در سلامت (دوره مجازی). روان پرستاری. روانشناسی بالینی. روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. روانشناسی سلامت. روان شناسی ورزشی. زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی). ژنتیک انسانی. ژورنالیسم پزشکی. سایبرنتیک پزشکی. سلامت از دور. سلامت در حوادث در بلایا. سلامت سالمندی. سلامت و ترافیک. سم شناسی. شنوایی شناسی. شیمی دارویی. علوم بهداشتی در تغذیه. علوم تشریحی. علوم انتقال خون. علوم تغذیه. علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه. علوم داروهای پرتوزا. علوم قرآنی و حدیث در سلامت (دوره مجازی). علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
کارشناسی ارشد ناپیوستهفناوری اطلاعات سلامت. فناوری تصویربرداری پزشکی (MRI و سی تی اسکن). فیزیک پزشکی . فیزیوتراپی. فیزیوتراپی ورزشی. فیزیولوژی. قارچ شناسی پزشکی. کارآفرینی در نظام سلامت. کار درمانی. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی. گفتار درمانی. مامایی. مددکاری اجتماعی. مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان. مدیریت توانبخشی. مدیریت پرستاری. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست. مشاوره در مامایی. مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار. مهندسی بهداشت محیط- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری. مهندسی بهداشت محیط. مهندسی بهداشت محیط-مدیریت پسماند. مهندسی بهداشت محیط -مدیریت کیفیت هوا. مهندسی بیمارستان. مهندسی پزشکی(بیو الکتریک). مهندسی پزشکی(زیست مواد). میکروب شناسی پزشکی. مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت. میکروب شناسی مواد غذایی. نانوفناوری پزشکی. نظارت بر امور دارویی. ویروس شناسی پزشکی

دکتری تخصصی(Ph.D)

در مجموع ۸۶ رشته

آمار زیستی. آموزش بهداشت و ارتقا سلامت. آموزش پزشکی. آینده پژوهی سلامت. اپیدمیولوژی. اخلاق پزشکی. ارگونومی. ارتوز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی). اقتصاد سلامت. اقتصاد و مدیریت دارو. انفورماتیک پزشکی. انگل شناسی پزشکی. ایمنی شناسی پزشکی. بافت شناسی پزشکی. باکتری شناسی پزشکی. یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. بهداشت باروری. بهداشت حرفه ای. مهندسی بهداشت محیط. بهداشت و ایمنی مواد غذایی. بینایی سنجی. بیوشیمی بالینی. بیولوژی تولیدمثل. پرستاری. پروتئومیکس کاربردی. پزشکی ملکولی. تاریخ علوم پزشکی. توکسین های میکروبی. تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی. بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها. خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون. داروسازی هسته ای. داروسازی سنتی. روانشناسی بالینی. روانشناسی نظامی. زیست پزشکی سامانه ای. زیست فناوری پزشکی. زیست فناوری دارویی. زیست مواد دارویی. زیست مواد دندانی. ژنتیک پزشکی. سالمند شناسی

دکتری تخصصی(Ph.D)سلامت در بلایا و فوریت ها. سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی. سلامت و رفاه اجتماعی. سم شناسی. سیاستگذاری سلامت. سیاستهای غذا و تغذیه. شیمی دارویی. شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی. شنوایی شناسی. طب سنتی ایرانی. علوم اعصاب. علوم بیومدیکال مقایسه ای. علوم تشریحی. علوم تغذیه. علوم سلولی کاربردی. علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی). علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی (گرایش تصویربرداری سلولی ملکولی) (گرایش تصویربرداری عصبی). فارماسیوتیکس. فارماکوگنوزی. فارماکولوژی پزشکی. فیزیک پزشکی. فیزیوتراپی. فیزیولوژی پزشکی. فیزیولوژی ورزش. فیزیولوژی هوافضا. قارچ شناسی پزشکی. کاردرمانی. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی. گفتاردرمانی. مامایی. مددکاری اجتماعی. مدیریت اطلاعات سلامت. مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. مشاوره توانبخشی. مطالعات اعتیاد. مهندسی بافت. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک). مهندسی پزشکی (رباتیک). نانوفناوری پزشکی. نانوفناوری دارویی. ویروس شناسی پزشکی. هوش مصنوعی در علوم پزشکی

در مقطع کارشناسی برخی از رشته ها به صورت «پیوسته» و برخی دیگر به صورت «ناپیوسته» پذیرش می شوند. رشته های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ در این جدول منظور نشده است.

  • 18
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
میثم تمار,زندگینامه میثم تمار,بیوگرافی میثم تمار زندگینامه میثم تمار از یاران باوفای امام علی (ع)

محل زندگی: عراق، کوفه

دلیل شهرت: صحابه امام علی، اما حسن و امام حسین (ع)

لقب: ابوسالم، ابوصالح

شهادت: ۲۲ ذی‌الحجه ۶۰ق، کوفه

محل دفن: مسجد کوفه

آثار: تفسیر قرآن، کتابی در حدیث

ادامه
دمیتری مدودف,بیوگرافی دمیتری مدودف,زندگینامه دمیتری مدودف دمیتری مدودف سیاستمدار روس

تاریخ تولد: ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۵ 

محل تولد: سن پترزبورگ

ملیت: روسیه

حرفه: رئیس جمهور و نخست وزیر

حزب سیاسی: حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (قبل از ۱۹۹۱)، مستقل (۱۹۹۱-۲۰۱۱)، حزب روسیه واحد (از ۲۰۱۲)

ادامه
پاکو خمز,بیوگرافی پاکو خمز,زندگینامه پاکو خمز بیوگرافی و عکس های پاکو خمز همراه با موفقیت های وی

تاریخ تولد: ۱۸ آوریل ۱۹۷۰

محل تولد: لاس پالماس، اسپانیا

حرفه: فوتبالیست، سرمربی 

پست: مدافع میانی

باشگاه کنونی: تراکتور

ادامه
ایگور کاتاتو,زندگینامه ایگور کاتاتو,بیوگرافی ایگور کاتاتو بیوگرافی ایگور کاتاتو برزیلی؛ بازیکن فوتبال اهل برزیل

تاریخ تولد: ۱ ژوئیه ۱۹۹۵

محل تولد: ریو دو ژانیرو، برزیل

حرفه: فوتبالیست

پست: وینگر، هافبک هجومی

باشگاه کنونی: سپاهان اصفهان

قد: ۱ متر ۸۳ سانتی متر

ادامه
حضرت شعیا,زندگینامه حضرت شعیا,بیوگرافی حضرت شعیا حضرت شعیا پیامبر بنی اسرائیل

تاریخ تولد: سده ۸ پیش از میلاد

محل زندگی: بیت المقدس

مدت پیامبری: ۴۰ سال

نسبت:حضرت یعقوب

درگذشت: سده ۷ پیش از میلاد

ستایش شده در: یهودیت، کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدکس شرقی، ارتدوکسی مشرقی، اسلام

ادامه
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
ویژه سرپوش