شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱:۱۲ - ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ کد خبر: ۹۸۰۲۰۰۶۳۶
اخبار خواندنی ها و دیدنی ها

به صلیب کشیده شدن و تازیانه خوردن کاتولیک های متعصب فیلیپینی در «آدینه مقدس»

مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

«آدینه نیک» یا «آدینه مقدس» (Good Friday) روزی است که مسیحیان کاتولیک در آن به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح را گرامی می دارند. اما این مراسم گاه با به صلیب کشیده شدن و تازیانه خوردن کاتولیک های متعصب همراه است. در یک نمایش پر از خونریزی ناشی از اشتیاق مذهبی، امسال در فیلیپین یک داوطلب به صلیب کشیده شد و به دنبال او نیز ۱۰ مرد دیگر با پاهای عریان به دنبال او راه افتاده و با شلاق خود را می زدند. اگر چه به صلیب کشیدن و تازیانه زدن واقعی در مناطق شمالی فیلیپین توسط واتیکان تقبیح شده اما چنین رسوماتی در آدینه مقدس در این مناطق همواره و هر ساله برگزار می شود.

 

مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

ویلفردو سالوادور به آسمان خیره شد و دعایی را زیر لب خواند، پس از آنکه این پیرمرد ۶۲ ساله لاغر با ریش خاکستری و بلندش به اولین کسی تبدیل شد که امسال در فیلیپین به صلیب کشیده می شود. سالوادور ماهیگیری است که برای ۱۴اُمین سال متوالی به صورت داوطلب به صلیب کشیده می شود. مردانی که با لباس های سربازان رومی در اطراف او دیده می شدند، میخ هایی ۳ اینچی را به دست ها و پاهای او کوبیده و سپس صلیب چوبی برای دقایقی بلند شد تا جمعیت جمع شده بتوانند آن را تماشا کنند. بعد از پایان مراسم  بود که او را مورد مداوا قرار دادند و سالوادور بلافاصله بدون هیچ حرفی به خانه اش بازگشت. ۹ مرد و یک زن دیگر نیز در سه روستای مجاور به صلیب کشیده شدند.

 

مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

اوایل روز جمعه گذشته صدها مرد با پاهای عریان و بی صدا در حالی که تاج هایی از شاخه درخت به سر و کفن هایی سیاه به تن داشتند در کنار جاده ای روستایی و در گرمای مرطوب مناطق شمالی فیلیپین قدم می زدند و با استفاده از تازیانه ای که از چوب بامبو و طناب ساخته شده بود خود را شلاق می زدند. در حالی که اغلب ۸۰ میلیون کاتولیک فیلیپینی روز آدینه نیک را در خانه یا در کلیساها می گذرانند برخی دیگر این روش های خشونت آمیز و دردناک را برای توبه کردن از گناهان یا جلب توجه خداوند و درخواست کمک از او انتخاب می کنند که به یک جاذبه توریستی در این کشور تبدیل شده است. رستی دیوید، ۳۸ ساله، که راننده کامیون بوده و نیمی از زندگی خود را در این روز به شلاق زدن خود پرداخته می گوید: «این یک میثاق مذهبی است. تا جایی که بتوانم هر ساله این کار را انجام می دهم».

 

مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

او همچنین می گوید امیدوار است که این کار او باعث شود خداوند برادرش که به سرطان مبتلا شده را شفا دهد. لباس این افراد آغشته به عرق و خون شده و با هر ضربه تازیانه ای که آن ها به خود می زنند، تماشاگران چهره خود را در هم می کشند. برخی پشت همراهانشان قایم می شوند تا از دیدن زخم و خون روی بدن این کاتولیک های متعصب جلوگیری کنند. بسیاری از افراد ساعت هاست که منتظر اجرای مراسم به صلیب کشیده شدن بوده اند. هر ساله چنین رسومات خونباری در روستاهای اطراف شهر سن فرناندو در ۴۰ مایلی شمال مانیل برگزار می شود، در حالی که اکثر کاتولیک های فیلیپین این روز را به دعا و تأمل در کلیساها می گذرانند. نزدیک به ۸۰ درصد از ساکنان فیلیپین مسیحیان کاتولیک هستند که میراث ۳۰۰ سال استعمار این کشور توسط اسپانیا است که در آغاز قرن بیستم میلادی به پایان رسید.

 

مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها
مسیحیان کاتولیک,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

 

  • 17
  • 6
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

یاشار سلطانیبیوگرافی یاشار سلطانی

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
ویژه سرپوش