پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
کد مقاله: ۱۴۰۰۰۱۰۵۰

کیوکوشین چیست ؟ (+ قوانین)

کیوکوشین,سوگندنامه کیوکوشین,تمرینات کیوکوشیندر کیوکوشین ضربه های نمایشی و زیبا بسیار کم هستند
یکی از سبک های کاراته آزاد که توسط سوسایماسوتاتسو اویاما استاد ژاپنی هنرهای رزمی بنیان نهاده شد، کیوکوشین نام دارد. در ابتدا به این رشته، اویاماریو و اویاما کاراته جوجیتسو نیز می گفتند. تأکید این سبک به مبارزه واقعی از راه نزدیک است.

کیوکوشین

کیوکوشین از عناصر مختلفی نظیر تجربیات اویاما و تکنیک های دیگر سبک های کاراته نشأت گرفته است. کیوکوشین کای از سه لغت کیوکو(( بالاترین، نهایت)) شین(( حقیقت، روح)) و کای(( گروه و انجمن)) ترکیب شده است. در کیوکوشین کای از تکنیک هایی برای کاستن مقاومت حریف بطور متوالی استفاده می شود. این سبک بر روی تمرینات تنفسی و استقامتی تأکید زیادی دارد. از این جهت هنرجوی کیوکوشین بعد از سالها تمرینات مکرر اندامش ورزیده می شود. در سبک کیوکوشین تکیه اصلی بر حفظ سلامتی توام جسمی و روحی است، و پیروزی در مبارزات و فلسفه کیوکوشین به هر قیمتی بر حریف مقابل معنایی ندارد.

کشتن با یک ضربه باور سوسای اویاما را تشکیل می داد و پیدایش قوی ترین سبک کاراته نتیجه آن است. سوسای اویاما دریافت که سر وصورت قابلیت قوی شدن وماهیچه ای شدن را ندارد. به همین خاطر برای رفع این مشکل، روش مبارزه ای را ابداع کرد که به این دونقطه آسیب نخورد مگر با لگد پا که آن هم مشکل است و همین عامل سبب قدرتمند شدن کیوکوشین شده است، همینطور ناحیه کاپ و مفاصل هم با ضربه قوی نمیشوند.

خطرات کیوکوشین,کیوکوشین,کیوکوشین برای همهکیوکوشین ریشه در فلسفه اصلاح خود، انضباط و آموزش سخت دارد

تقویت روح، یکی از مهم ترین علل قدرت کیوکوشین است. از پوشش حفاظتی در این روش مبارزه استفاده نمیشود. پس بدن یک کیوکوشین کار چقدر باید قوی و محکم باشد و نکته قابل توجه این است که فایتر در این ورزش باید آنچنان پای قوی و سریعی داشته باشد که بتواند حریف را ناک اوت کند. همچنین عضله و استخوان قابلیت سفت شدن و قوی تر شدن را دارند به طوریکه استخوان سعی می کند هم جنس چیزی شود که به آن برخورد می کند( البته اگر آسیب جدی نبیند) و متراکم تر میشود و شاهد قدرت بی نظیر تمشیواری در طول سال های متوالی و تمرین پی در پی خواهیم بود.( تمشیواری= شکستن اجسام سخت)

اهداف کیوکوشین

یکی از مهم ترین اهداف اویامای بزرگ، الهام با طبیعت و هماهنگ ساختن جسم و روح بوده است. پس بدن یک کیوکوشین کار باید چنان قوی و پرتوان وضربه خور باشد که بتواند تمام ضربات دست وپای حریف را که به صورت آزاد زده میشود، تحمل کند.

لباس کیوکوشین,قوانین مسابقات کیوکوشین, کیوکوشینیکی از مهمترین ملاک های پیروزی در مبارزه کیوکوشین تحمل کردن ضربه در حین مبارزه هست

لقب های کیوکوشین

در کیوکوشین، لقب ها این چنین است که تا قبل از مشکی" کوهای" نام می گیرید بعد مشکیدان ۱ و ۲" سمپای" دان ۳ و ۴" سنسی" دان ۵ و۶ و۷،" شیهان" دان ۸ و ۹ و۱۰" هانشی".

سوگندنامه کیوکوشین

سوگندنامه کیوکوشین عبارتست از:

ما جسم و دل خویش را پرورش میدهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم

راه راستین مبارزه را می پیمائیم تا همواره حواس و روح خویش را آماده نگه داریم

با قدرتی راستین می کوشیم تا روح فروتنی را در خود به وجود آوریم

ما نهایت تواضع را رعایت خواهیم کرد

به درجات بالا تر از خویش احترام می گذاریم

از تندخویی می پرهیزیم

ماهمواره به یاد آفریدگار توانائیم و موهبت انسان بودن را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

پیوسته به عقل و قدرت می اندیشیم و از خویش خواسته ای دیگر را می رانیم

تا جان در بدن داریم مقررات مربوط به کیوکوشین کاراته را رعایت خواهیم کرد و می کوشیم تا به مقصود واقعی دست یابیم

کیوکوشین,ورزش کیوکوشین,مسابقات کیوکوشیندر کیوکوشین قدرت مهم ترین عامل است

قوانین کیوکوشین

ضربه پا به سر در قانون های کیوکوشین کاراته مجاز است ولی ضربه دست به سر و گردن به هر صورتی که باشد، خطاست.

> در مبارزه رسمی و امتیازی کیوکوشین، انواع شوتو اوچی( ضربه با تیغه دست)، نوکیته( ضربه با نوک انگشتان) ممنوع می باشد.

> انواع هیجی اوچی( ضربات آرنج) و جودان زوکی( مشت از شانه به بالا و به سمت سر و گردن) در کیوکوشین خطا بوده و سبب میشود شخص اخراج شود.

> براساس قوانی کیوکوشین، هر نوع ضربه به بیضه خطاست و منجر به اخراج مبارز خاطی می گردد.

> هر نوع ضربه عمدی از پشت به رقیب در کیوکوشین خطاست و سبب اخطار خواهد شد.

> ضربه به حریف به زمین افتاده یا نشسته طبق قوانین کیوکوشین خطاست و در صورت تکرار یا شدت بالای حمله، شخص اخراج میشود.

> هرنوع گرفتن، هل دادن و یقه به یقه شدن در مبارزات کیوکوشین خطا محسوب می شود.

لباس کیوکوشین

در مبارزات کیوکوشین می توان لباس‌های ارزان کاراته را خرید ولی در صورتیکه واقعا به صورت حرفه ای قصد دارید این سبک را ادامه دهید این لباس ها برایتان مناسب نیست و باید لباس‌های دیگری بخرید. هرچه لباس ها انس بیشتری داشته باشند جنسشان بهتر است. هرکجا لباس کیوکوشین با ارم کیوکوشین روی بازوی چپ دیدید، آن لباس رسمی و معمولی کیوکوشین است و برای کاتا و کمیته مناسب است ولی به جز این لباس، لباس دیگری هم هست که کمی رنگش تیره تر یا گاها زرد تر میزند و بعضا ۱۲ انس هست( یکی دیگر از شاخص های مهم لباس وزن آن میباشد که با واحد “اونس” سنجیده می شود و به اشتباه در بین اشخاص از آن بعنوان سایز نام برده می شود، هرچه انس بالاتر جنس سنگین تر و طبیعتا با کیفیت تر) که فوق العاده مخصوص کاتاست( تراکم بالای این پارچه در هنگام اجرای حرکات فرم، باعث صدا میشود) و برای کمیته هم عالیست همینطور جز ارم کیوکوشین سینه هیچ ارمی ندارد.

کمربندهای کیوکوشین,کیوکوشین,فواید کیوکوشیندر مبارزات کیوکوشین می توان لباس‌های ارزان کاراته را خرید

کمربندهای کیوکوشین

* نارنجی:

کمربند نارنجی کیوکوشین نشانگر شروع طلوع خورشید کیوکوشین کاراته است.

* آبی:

ورزشکار کیوکوشین حس می کند که در آسمان است و از این جهت احساس تکبر خاصی دارد.

* زرد:

شروع تابش آفتاب کیوکوشین کاراته به روح و جسم کاراته کا، نشانگر کمربند زرد کیوکوشین است.

* سبز:

کمربند سبز کیوکوشین به معنی آغاز رویش و جوانه زدن می باشد.

* قهوه ای:

در این مرحله ورزشکار کیوکوشین سر به زیرتر و خاکی تر از قبل شده است.

* مشکی:

کمربند مشکی کیوکوشین، آغاز تاریکی است و این که ورزشکار متوجه می شود که از کاراته چیز زیادی نمی داند و در ابتدای راه است.

فواید کیوکوشین,لقب های کیوکوشین,کیوکوشینتمام کمربندهای کیوکوشین معانی خاصی دارند

فواید کیوکوشین

فواید کیوکوشین عبارتست از:

- کیوکوشین باعث میشود که قلب از سیاهی پاک شده و رزمی کار را به پاکی مثل لباس سفید کاراته باز می گرداند.

- نخستین سبک مبتنی بر محور دایره، کیوکوشین می باشد.

- رزمی کاران کیوکوشین، استقامت بالایی دارند.

- پیچیده بودن ضربات و ترکیب دست و پا جهت کم شدن ضد حمله از فواید کیوکوشین می باشد.

- در کیوکوشین، دفاع شخصی پیچیده تر شده و ضربات تخریبی خواهند شد.

- کیوکوشین سبب میشود انرژی درونی افزایش پیدا کند.

- یکی از دیگر فواید کیوکوشین  اینست که تنفس رزمی کار بر مبنای علمی التیام خواهد یافت.

- داشتن تمرکز زیاد در کمیته،  کاتا و همینطور کیهون و تمشیواری از مزایای کیوکوشین به شمار می رود.

- یکی از خصوصیت های اخلاقی کیوکوشین کار اینست که صبور بوده و هیچگاه خشمگین نمی شود.

- پس از هزار بار تمرین کیوکوشین هر یک از تکنیک های آن ها جا افتاده و میتوان به صورت غریزی از آن ها در ضد حمله ها استفاده کرد.

گردآوری: بخش ورزش سرپوش

  • 17
  • 1
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
مطالب پیشنهادی,وبگردی
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
فرشته حسینی,عکس فرشته حسینی,بیوگرافی فرشته حسینی بیوگرافی فرشته حسینی بازیگر افغانستانی ساکن ایران (+ تصاویر خانوادگی)

زاده:۶ اردیبهشت ۱۳۷۶

زادگاه:تهران، ایران

سال های فعالیت:۱۳۸۸–تاکنون

پیشه:بازیگر

جایزه( ها):برندهٔ تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن در جشنوارهٔ فیلم مراکش

ادامه
 نواک جوکوویچ,زندگینامه نواک جوکوویچ,بیوگرافی نواک جوکوویچ بیوگرافی نواک جوکوویچ تنیس باز حرفه ای (+ تصاویر خانوادگی)

نام مستعار: نولی

کشور: صربستان

تاریخ تولد: ۲۲ مهٔ ۱۹۸۷

محل تولد: بلگراد، صربستان( یوگوسلاوی سابق)

قد: ۱/۸۸ متر

ادامه
مجید تخت روانچی,بیوگرافی مجید تخت روانچی,عکس مجید تخت‌روانچی بیوگرافی مجید تخت روانچی سیاستمدار و دیپلمات ایران (+ تصاویر)

زاده:۲۳ مهر ۱۳۳۷

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:متاهل

پیشه:دیپلمات

ادامه
عبید زاکانی,زندگینامه عبید زاکانی,سبک و ویژگی عبید زاکانی زندگینامه عبید زاکانی، شاعر و نویسنده ی قرن هشتم هجری

زاده:۷۰۱ ه.ق

زادگاه:توابع قزوین

ملیت:ایرانی

مذهب:اسلام سنی شافعی

لقب:ارباب الصدور

بیوگرافی عبید زاکانی

طبق قرینه هاى موجود، ولادت عبید زاکانی در پایان قرن هفتم و آغاز قرن هشتم رخ داده است. او برخاسته از خاندان زاکانیان قزوینی است که برای خود، نام عبیداللّه زاکانی را انتخاب کرده است ( گر کنی با دگران جور و جفا/ با عبیدالله زاکانی مکن). خاندان زاکان از اعرابی محسوب میشدند که به ایران مهاجرت کرده بودند و در نزدیکی شهر همدان زندگی کردند و از آنجا در دیگر نقاط ایران پراکنده شدند.

ادامه
 سرخیو راموس,بیوگرافی سرخیو راموس,زندگینامه سرخیو راموس بیوگرافی سرخیو راموس و ماجرای ازدواجش (+ تصاویر خانوادگی)

زادروز:۳۰ مارس ۱۹۸۶

زادگاه: کاماس، Flag of Spain.svg اسپانیا

قد:۱ ٬ ۸۳ متر

پُست: دفاع راست و دفاع وسط

ملیت:اسپانیایی

ادامه
بیوگرافی رعنا آزادی ور,همسر رعنا آزادی ور,رعنا آزادی ور و همسرش مهدی پاکدل بیوگرافی رعنا آزادی ور و ماجرای ازدواجش با مهدی پاکدل (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۷ فروردین ماه ۱۳۶۲

محل تولد:تهران

پیشه:بازیگر

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
جواد عزتی,بیوگرافی جواد عزتی,عکس جواد عزتی بیوگرافی جواد عزتی بازیگر سینما و تلویزیون (+ تصاویر همسرش)

تاریخ تولد: ۲۰ دی ۱۳۶۰

تحصیلات:فارغ التحصیل تئاتر از هنرستان سوره

زمینه فعالیت:بازیگر

همسر:مه لقا باقری

ملیت:ایرانی

ادامه
دارا خسروشاهی کیست,بیوگرافی دارا خسروشاهی,عکس دارا خسرو شاهی بیوگرافی دارا خسروشاهی مدیر عامل اجرایی اوبر (+ تصاویر)

زاده:۷ خرداد ۱۳۴۸

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:بیزینس ایرانی آمریکایی و مدیر عامل اجرایی اوبر و  مدیر عامل اجرایی سابق اکسپیدیا 

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
 ناصر خسرو,بیوگرافی ناصر خسرو,ناصر خسرو قبادیانی زندگینامه ناصر خسرو یکی از شاعران و فیلسوفان خراسان

زمینه فعالیت:شاعر، فیلسوف، حکیم، جهانگرد و مبلغ ۹ذیقعده ۳۹۴ قمری مذهب اسماعیلی

تولد:۹ ذیقعده ۳۹۴ قمری

وفات:۴۶۷ شمسی

محل زندگی:شهر قبادیان و شهر بدخشان در افغانستان

زمان حکومت:غزنویان و سلجوقیان

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
    ویژه سرپوش