یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹
۲۲:۳۲ - ۱۲ دي ۱۳۹۹ کد خبر: ۹۹۱۰۰۰۷۱۱
آموزش و پرورش

جزئیات نحوه برگزاری امتحانات مدارس در مقاطع تحصیلی و مناطق مختلف کرونایی/ امتحانات در کدام مناطق حضوری برگزار می‌شود؟

حوه برگزاری امتحانات مدارس در مقاطع تحصیلی و مناطق مختلف کرونایی,امتحانات مدارس
رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش اظهار‌کرد: اختیارات چگونگی برگزاری امتحانات در دست مدرسه است.

به گزارش ایرنا، مجازی بودن آزمون های دانش آموزان در بیشتر مناطق کشور، نگرانی هایی را نسبت به چگونگی ارزیابی دانش آموزان محروم از ابزار هوشمند آموزشی ایجاد کرده است ولی به گفته رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش، مدارس باید به همان طریق که آموزش داده اند، امتحانات را برگزار کنند.

تقریباً بیشتر خانواده ها هر ساله اوایل دی ماه اخبار مربوط به چگونگی برگزاری امتحانات دانش آموزان را دنبال می کنند تا از چگونگی شیوه امتحانات مطلع شوند ولی این روند امسال باتوجه به چالش های ایجادشده به دلیل شیوع ویروس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

پس از شیوع ویروس کرونا (corona) آموزش ها و ارزیابی دانش آموزان باتوجه به جلوگیری از تجمعات انسانی و تعطیلی مدارس برای حفظ سلامت آن ها، از فضای سنتی بطور اجبار به فضای مجازی منتقل شد.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هفتم دی ماه درباره شیوه برگزاری امتحانات دانش آموزان اعلام کرد که آزمون هنرستانی ها هم در گروه ارزشیابی حضوری قرار دارد.

حاجی میرزایی در این خصوص اظهار‌کرد: برخی از دروس هنرستانی ها و پایه های اول و دوم ابتدایی به دلیل ویژگی های خاص اجازه یافتند با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا و با رعایت پروتکل های بهداشتی امتحان آن ها حضوری باشد.

مجازی بودن امتحانات بیشتر دانش آموزان کشور با توجه به تصمیم ستاد مقابله با کرونا اقدامی مثبت در جهت حفظ سلامت فرزندان است ولی مشکل از آنجایی آغاز شد که به گفته مسئولان آموزش و پرورش ۳۰ درصد دانش آموزان عادی و ۴۰ درصد دانش آموزان با نیازهای ویژه از ابزار هوشمند مانند تبلت و موبایل محروم بودند.

هر چند که وزارت آموزش و پرورش به واسطه اطلس یادگیری، دانش آموزان محروم را شناسایی کرد و محتوای لازم برای آموزش و یادگیری را در اختیار آن ها قرار داد تا در نهایت با بهره گیری از کمک های مردمی و اعتبارات دولتی دانش آموزان نیازمند نیز به ابزار هوشمند دسترسی پیدا کنند اما چگونگی روش ارزشیابی دانش آموزان محروم را نگران کرده است.

اختیارات چگونگی برگزاری امتحانات برعهده مدارس است

خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش امروز جمعه در این باره گفت: اختیارات چگونگی برگزاری امتحانات در دست مدرسه است. مدیر مدرسه به همان طریق که بر اساس اطلس یادگیری نظام تعلیم و تربیت به دانش آموز آموزش داده است، امتحانات را هم برگزار می کند.

آموزش و پرورش به منظور جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانش آموزان محروم از ابزار هوشمند، روش های مختلفی مانند مدرسه تلویزیونی، حضور معلم به صورت انفرادی و ارسال بسته های یادگیری برای دانش آموزان را مد نظر قرار داده است؛ بر این اساس با استفاده از اطلس یادگیری نظام تعلیم و تربیت به شناسایی دانش آموزان محروم پرداخت و اعلام‌کرد که مدیران مدارس باید از وضعیت تحصیل تمامی دانش آموزان مطلع باشند و برای یادگیری آن ها اقدام مناسب را انجام دهند.

او ادامه داد: همچنین امتحانات نوبت اول داخلی است و شورای مدارس می توانند از اول تا آخر دی ماه برای دانش آموزان برنامه ریزی کنند. در واقع تاریخ برگزاری امتحانات در اختیار شورای مدارس است.

ساکی گفت: مدارس در مناطق زرد با کسب مجوز از ستاد مدیریت کرونای استان ها میتوانند امتحانات را به صورت حضوری برگزار کنند ولی جزییات این موضوع در اختیار شورای مدارس است.

وی افزود: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه های مربوط دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی نوبت اول دوره ابتدایـی بر اساس آیین نامه های مربوط به مصوب جلسه ۷۹۳ تاریخ ۲۰ مرداد سال ۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش و شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال جاری، انجام می گیرد.

ساکی ادامه داد: بر اساس آیین نامه های شورای عالی آموزش و پرورش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در دوره ابتدایـی میتواند به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس اهداف برنامه درسی هر پایه انجام پذیرد و برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در پایان هر نوبت ارائه شود.

وی همچنین گفت: بر اساس پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی یعنی خواندن و نوشتن و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه با تشکیل گروه های پنج تا هفت نفره و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی صورت گیرد.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به آمار به دست آمده در حال حاضر تعداد دانش آموزان اول ابتدایی در کشور یک میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۳۲ نفر و تعداد دانش آموزان پایه دوم ابتدایی یک میلیون و ۴۵۴ هزار و ۳۸۵ هزار نفر هستند که در مجموع این تعداد دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی به ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۱۷ نفر می رسد.

حوه برگزاری امتحانات مدارس در مقاطع تحصیلی و مناطق مختلف کرونایی,امتحانات مدارس

وی گفت: برگزاری حضوری ارزشیابی تحصیلی پایه های اول و دوم ابتدایی فقط در مناطق زرد به دلیل شیوع ویروس کرونا و پس از اخذ مجوز کتبی از کارگروه مدیریت و کنترل بیماری کرونای استان ها امکان پذیر است.

ساکی همچنین یادآور شد :در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی نوبـت اول متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیرفنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیرحضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود.

وی افزود: در این صورت ، نمره امتحانات پایانی از طریق برگزاری آزمون برخط (آنلاین) در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تائید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی تکوینی با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در صورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی به صورت برخط فراهم نباشد، معلم میتواند از ارزشیابی تکوینی نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان، استفاده کند.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره شیوه برگزاری امتحانات دی دانش آموزان گفت: در هر منطقه ای از کشور که ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه دهد، ترجیح بر برگزاری امتحانات دانش آموزان به صورت حضوری است.

وی ادامه داد: همچنین در هر منطقه ای که ستاد ملی مقابله با کرونا مخالف برگزاری آزمون حضوری باشد، امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود.

حاجی میرزایی گفت: شیوه نامه برگزای امتحانات ابلاغ و اختیار آن به شورای مدارس واگذار شده است. همچنین روش های آزمون غیرحضوری هم مشخص شده و در اختیار مناطق و مدارس قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دو نوع آزمون تکوینی و پایانی وجود دارد که در آزمون تکوینی سهم همه این ها در تعیین نمره دانش آموزان متفاوت است. تکوینی بر اساس ارزیابی معلم از میزان فراگیری دانش آموزان در سال تحصیلی تعریف می شود و ارزشیابی پایانی هم به این صورت است که آزمون ها در پایان هر ترم به صورت امتحان کتبی است.

حوه برگزاری امتحانات مدارس در مقاطع تحصیلی و مناطق مختلف کرونایی,امتحانات مدارس

  • 14
  • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
آقا محمد خان قاجار,زندگینامه آقا محمد خان قاجار,دلیل بیماری آقا محمد خان قاجار زندگی نامه آقا محمد خان قاجار اولین شاه دودمان قاجار در ایران

زادگاه: ۷ محرم ۱۱۵۵ ه‍.ق  

زاده: استرآباد

درگذشته: ۲۱ ذی‌الحجه ۱۲۱۱ ه‍.ق

آرامگاه: نجف

سلطنت: ۱۷۹۶ تا ۱۷۹۷ میلادی

دین: اسلام

ادامه
سیامک نعمتی,بیوگرافی سیامک نعمتی بازیکن پیکان,عکسهای سیامک نعمتی بیوگرافی سیامک نعمتی بازیکن فوتبال اهل ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۸ فروردین ماه ۱۳۷۳

محل تولد: سوادکوه

پست: هافبک دفاعی - مهاجم

ملیت: ایرانی

قد: ۱٫۷۸ متر

ادامه
فریبا نادری,فریبا نادری و مسعود رسام,فریبا نادری بازیگر بیوگرافی فریبا نادری و چگونگی بازیگر شدن او (+ تصاویر خانوادگی)

تاریخ تولد: ۲۳ فروردین ماه ۱۳۶۳

پیشه: بازیگری و مدلینگ

سالهای فعالیت: ۱۳۸۲ تاکنون

همسرها: مسعود رسام (فوت شده)، مهرداد طباطبایی

ملیت: ایرانی

ادامه
کایلی جنر,زندگی نامه کایلی جنر,عکسهای کایلی جنر بیوگرافی کایلی جنر زیباترین دختر ثروتمند جهان + تصاویر خانوادگی

زاده: ۱۰ آگوست ۱۹۹۷

زادگاه: لوس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا 

ملیت: ایالات متحده آمریکا 

پیشه: شخصیت تلویزیونی، شخص طراز اول جامعه، مانکن

علت شهرت: عضو خانواده کارداشیان و جنر

ادامه
بشار رسن,بیوگرافی بشار رسن,بشار رسن فوتبالیست عراقی بیوگرافی بشار رسن فوتبالیست عراقی + تصاویر

ملیت: عراق

باشگاه: پرسپولیس

تاریخ تولد: ۲۲ دسامبر ۱۹۹۶

محل تولد: بغداد

پست: هافبک

قد: ۱۷۵ سانتی متر

ادامه
ریحانه پارسا,ازدواج ریحانه پارسا با مهدی کوشکی,حواشی ریحانه پارسا بیوگرافی ریحانه پارسا بازیگر جوان سینمای ایران+ تصاویر

تاریخ تولد: ۴ اسفند ۱۳۷۷

ملیت: ایرانی 

محل تولد: تهران

پیشه: بازیگر

فعالیت: تئاتر ۱۳۹۶ تاکنون

قد: ۱۷۸ سانتی متر

ادامه
حضرت نوح (ع),حضرت نوح زندگینامه (ع),زندگینامه حضرت نوح (ع) زندگی نامه حضرت نوح (ع) نخستین پیامبر از پیامبران اولو العزم

زادگاه: بین النهرین (کوفه)

آرامگاه: اختلافی (نجف، کوفه، کرک بعلبک،  نخجوان)

نام قوم: کلده و آشور

پیش از: سام

پس از: ادریس

ادامه
صائب تبریزی,شعر صائب تبریزی,مقبره صائب تبریزی زندگی نامه صائب تبریزی (میرزا صائب) یکی از غزلسرای قرن یازدهم هجری

زاده: ۱۰۰۰ (هجری قمری)

زادگاه: تبریز

پیشه: شاعر

ملیت: ایرانی

سبک نوشتاری: سبک اصفهانی

زمینه کاری: شعر

ادامه
پژمان پشتام,بیوگرافی پژمان پشتام,زندگینامه پژمان پشتام زندگینامه پژمان پشتام کشتی گیر فرنگی کار تهرانی (+ تصاویر)

زاده:۲۱ دی ۱۳۷۲

زادگاه: باقرشهر، تهران  

پیشه: ورزش‌کار

ملیت: ایرانی

قد: ۱٫۷۸ متر

ادامه
ویژه سرپوش