جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
کد مقاله: ۹۷۰۲۰۰۱۰۶

دانشگاه علامه طباطبایی بزرگترین دانشگاه ایران در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی,دانشگاه علامه طباطبایی تهراندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه دولتی ایرانی
دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه دولتی ایرانی مستقر در تهران و بزرگترین دانشگاه ایران در زمینه علوم انسانی، علوم اجتماعیومدیریت است، که با دارا بودن نزدیک به ۱۷ هزار دانشجو و ۵۰۰ عضو هیئت علمی تمام وقت و ۱۴ دانشکده در حال فعالیت می‌باشد. دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۵، در سطح یک رتبه‌بندی دانشگاه‌های تخصصی کشور قرار دارد و رتبه جهانی ۶۶۸ از نظر نظام معتبر رتبه‌بندی Round یا RUR در سال ۲۰۱۷ را دارا می‌باشد.

تاریخچه دانشگاه علامه طباطبایی:

در سال ۱۳۵۸ با ادغام بیست و هفت دانشکده، آموزشگاه و مؤسسه آموزش عالی در تهران دو مجتمع آموزشی بزرگ به نام‌های مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی تأسیس شد. پس از پنج سال در سال ۱۳۶۳ این دو مجتمع ادغام شده و تحت عنوان دانشگاه علامه طباطبایی به حیات خود ادامه دادند. در بدو امر این دانشگاه دارای مراکز آموزشی شهرستان و همچنین دارای رشته‌هایی غیر از علوم انسانی نیز بود؛ اما در سال ۱۳۶۶ با جدا شدن مراکز آموزشی شهرستان، دانشکده بهداشت و علوم پایه و کتابخانه مرکزی از دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه پیام نور تأسیس شد.

دانشگاه علامه طباطبایی,عکس دانشگاه علامه طباطباییآرم دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی:

۱- دانشکده ادبیات فارسی وزبان های خارجی

۲- دانشکده اقتصاد 

۳- دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۴- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۵- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

۶- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۷- دانشکده علوم اجتماعی

۸- دانشکده علوم ارتباطات 

۹- دانشکده علوم ریاضی و رایانه 

۱۰- دانشکده مدیریت و حسابداری

پردیس تحصیلات تکمیلی (خودگردان) دانشگاه علامه طباطبایی:

پردیس مجموعه‌ای منسجم و متشکل از ۱۱ گروه آموزشی است که در یک فضای آموزشی خاص عهده‌ دار وظایف آموزشی و پژوهشی با استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه در صورت لزوم، اعضای هیئت علمی مدعو است. این مجموعه تا قبل از سال ۱۳۷۰ به‌عنوان مرکز آموزش‌های تخصصی آزاد، به منظور تأمین نیاز های آموزشی سازمان‌های متقاضی، فعالیت خودرا با اجرای دوره‌های کوتاه مدت آغاز نمود و از سال ۱۳۷۱ با توجه به تدوین آیین‌نامه دوره‌های معادل از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را گسترش و نسبت به پذیرش دانشجو در دوره‌های معادل هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های دایر در دانشگاه اقدام کرد.

دانشگاه طباطبایی,آشنایی با دانشگاه علامه طباطباییپردیس تحصیلات تکمیلی (خودگردان)دانشگاه علامه طباطبایی

با توجه به تغییرات حاصله در ضوابط پذیرش و دستورالعمل‌های وازرت متبوع مبنی بر حذف دوره‌های معادل از برنامه کاری این مجموعه، علاوه بر دوره‌های غیر رسمی کوتاه مدت از جمله دوره‌های (مکالمه زبان انگلیسی، آزمون عمومی دوره دکتری و آزمون بین‌المللی TOEFL، زبان فرانسه و غیره ....)، با کسب مجوز از وزارت متبوع فعالیت این مرکز از سال ۱۳۸۳ در اجرای دوره‌های نیمه حضوری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آغاز شد. گذشته از دوره‌های نیمه حضوری، از سال ۱۳۹۱ نیز در قالب عنوان جدید پردیس دانشگاهی، تحصیلات تکمیلی خودگردان نیز در قالب ۳۳ رشته کارشناسی ارشد و ۴۴ رشته در مقطع دکتری آغاز شده است.

دانشگاه علامه طباطبایی,تاریخچه دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی

جدول رشته‌های دارای مجوز دانشگاه علامه طباطبایی به تفکیک دانشکده، گروه آموزشی و مقطع تحصیلی

  ردیف         عنوان رشته                                      مقطع                              دانشکده                    گروه آموزشی                               
۱زبان و ادبيات عربيکارشناسی ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي           ادبيات عرب
۲مترجمي زبان عربيکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجيادبيات عرب
۳زبان و ادبيات فارسيکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجيادبيات فارسي
۴زبان و ادبيات تركي استانبوليکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجي-
۵زبان اسپانيائيکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان اسپانیایی
۶زبان و ادبيات انگليسيکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان انگليسي
۷زبان چينيکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجي-
۸زبان روسيکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجي-
۹زبان فرانسه - مترجميکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان فرانسه
۱۰مترجمي زبان انگليسيکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجيمترجمي زبان انگليسي
۱۱علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني کارشناسیاقتصاداقتصاد بازرگاني
۱۲علوم اقتصادي-اقتصاد كشاورزي کارشناسیاقتصاداقتصاد کشاورزي و محيط زيست
۱۳علوم اقتصادي - اقتصاد نظري کارشناسیاقتصاداقتصاد نظري
۱۴علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتي کارشناسیاقتصادبرنامه ريزي و توسعه اقتصادي
۱۵فلسفهکارشناسیالهيات و معارف اسلاميفلسفه و کلام اسلامی
۱۶الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديثکارشناسیالهيات و معارف اسلاميقرآن وحديث
۱۷مديريت بيمه-اكوکارشناسیبيمه اكوبيمه 
۱۸حقوق کارشناسیحقوق و علوم سياسيحقوق خصوصي
۱۹علوم سياسيکارشناسیحقوق و علوم سياسيعلوم سياسي
۲۰علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) پيش دبستاني ودبستاني کارشناسیروانشناسي و علوم تربيتيآموزش و پرورش
۲۱علوم تربيتي-گرايش تكنولوژي آموزشيکارشناسیروانشناسي و علوم تربيتيتکنولوژي آموزشي
۲۲علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) كودكان عقب مانده ذهني کارشناسیروانشناسي و علوم تربيتيروان شناسي استثنايي
۲۳روانشناسيکارشناسیروانشناسي و علوم تربيتيروان شناسي باليني
۲۴علم اطلاعات و دانش شناسيکارشناسیروانشناسي و علوم تربيتيعلوم اطلاعات و دانش شناسی
۲۵علوم تربيتي-گرايش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشيکارشناسیروانشناسي و علوم تربيتيمديريت و برنامه ريزي آموزشي
۲۶ برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسیعلوم اجتماعيپژوهشگري اجتماعي
۲۷علوم اجتماعي-گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي  (تغییر نام به جامعه شناسی)کارشناسیعلوم اجتماعيپژوهشگري اجتماعي
۲۸مددكاري اجتماعيکارشناسیعلوم اجتماعيمددکاري اجتماعي
۲۹مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعاتکارشناسیعلوم ارتباطات ارتباطات اجتماعی
۳۰روابط عموميکارشناسیعلوم ارتباطات روابط عمومي 
۳۱روزنامه نگاريکارشناسیعلوم ارتباطات روزنامه نگاري
۳۲آمار (تغییر نام یافته به آمار و کاربردها)کارشناسیعلوم رياضي و رايانهآمار
۳۳حسابداريکارشناسیمديريت و حسابداريحسابداري
۳۴مديريت - گرايش گمركيکارشناسیمديريت و حسابداريمديريت بازرگاني
۳۵مديريت  بيمه کارشناسیمديريت و حسابداريبیمه
۳۶مديريت بازرگانيکارشناسیمديريت و حسابداريمديريت بازرگاني
۳۷مديريت جهانگرديکارشناسیمديريت و حسابداريمديريت جهانگردي
۳۸مديريت هتلداري کارشناسیمديريت و حسابداريمديريت جهانگردي
۳۹مديريت دولتيکارشناسیمديريت و حسابداريمديريت دولتي
۴۰مديريت صنعتيکارشناسیمديريت و حسابداريمديريت صنعتي
۴۱زبان و ادبیات آلمانیکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجي
۴۲زبان و ادبیات اسپانیاییکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان اسپانیایی
۴۳زبان شناسیکارشناسیادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان شناسی
۴۴زبان و ادبيات عربکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيادبيات عرب
۴۵زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيادبيات فارسي
۴۶زبان و ادبيات فارسي-گرايش ادبيات تطبيقيکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيادبيات فارسي
۴۷زبان و ادبيات فارسي ويژه غيرفارسي زبانانکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيادبيات فارسي
۴۸آموزش زبان انگليسيکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان انگليسي
۴۹زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان انگليسي
۵۰آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان کارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان شناسي
۵۱زبان‌شناسي همگانيکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان شناسي
۵۲فرهنگ و زبانهاي باستاني (تغییر نام به عنوان: زبان‌های باستانی ایران)کارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان شناسي
۵۳مترجمي زبان فرانسهکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان فرانسه
۵۴مترجمي زبان انگليسيکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيمترجمي زبان انگليسي
۵۵اقتصاد انرژيکارشناسی ارشداقتصاداقتصاد انرژي
۵۶اقتصاد و تجارت الكترونيكکارشناسی ارشداقتصاداقتصاد بازرگاني
۵۷علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد محيط زيستکارشناسی ارشداقتصاداقتصاد کشاورزي و محيط زيست
۵۸علوم اقتصاديکارشناسی ارشداقتصاداقتصاد نظري
۵۹توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي کارشناسی ارشداقتصادبرنامه ريزي و توسعه اقتصادي
۶۰الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلاميکارشناسی ارشدالهيات و معارف اسلاميفلسفه و کلام اسلامی
۶۱فلسفهکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيفلسفه
۶۲فلسفه-گرايش منطقکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيفلسفه
۶۳فلسفه دينکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيفلسفه
۶۴فلسفه هنرکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيفلسفه
۶۵علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشدالهيات و معارف اسلاميقرآن وحديث
۶۶مدرسي معارف اسلامي: گرايش های آشنايي با منابع اسلامي، مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشدالهيات و معارف اسلاميمعارف اسلامي
۶۷علوم محاسبات و برنامه ريزي بيمهکارشناسی ارشدبيمه اكوبيمه 
۶۸آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي:  گرايش حرکات اصلاحي (تغییر نام به عنوان: روانشناسی ورزشی)کارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيحرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشی
۶۹تربيت بدني و علوم ورزشي: گرايش روانشناسي ورزشيکارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيمدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
۷۰رفتار حرکتي: گرايش يادگيري و کنترل حرکتيکارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيرفتارحرکتي
۷۱روانشناسي ورزشيکارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيرفتارحرکتي
۷۲مديريت ورزشي : گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشيکارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيمديريت و برنامه‌ريزي در تربيت
۷۳حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق جزا و جرم شناسي
۷۴حقوق کيفري اطفال و نوجوانانکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق جزا و جرم شناسي
۷۵حقوق اقتصاديکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق خصوصي
۷۶حقوق تجارت بين الملل کارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق عمومي و بين الملل
۷۷حقوق خصوصيکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق خصوصي
۷۸حقوق مالكيت فكري کارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق خصوصي
۷۹حقوق ارتباطات کارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق عمومي و بين الملل
۸۰حقوق بشرکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق عمومي و بين الملل
۸۱حقوق بين المللکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق عمومي و بين الملل
۸۲حقوق عموميکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق عمومي و بين الملل
۸۳روابط بين المللکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيروابط بين الملل
۸۴مطالعات منطقه‌اي: مطالعات اروپا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالعات خلیج فارسکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيروابط بين الملل
۸۵انديشه‌ سياسي در اسلامکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيعلوم سياسي
۸۶علوم سياسيکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيعلوم سياسي
۸۷علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش پيش دبستانيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيآموزش و پرورش
۸۸علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش تطبيقيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيآموزش و پرورش
۸۹علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش دبستانيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيآموزش و پرورش
۹۰برنامه‌ريزي درسيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيبرنامه ريزي درسي
۹۱تکنولوژي آموزشيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيتکنولوژي آموزشي
۹۲روانشناسي و آموزش كودكان استثناييکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيروان شناسي استثنايي
۹۳روانشناسي باليني کارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيروان شناسي باليني
۹۴روانشناسي عموميکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيروان شناسي باليني
۹۵روانشناسي تربيتيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيروانشناسي تربيتي
۹۶سنجش و اندازه گيري-روان سنجيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيسنجش و اندازه گيري  
۹۷تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش: گرايش تعليم و تربيت اسلاميکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيفلسفه تعليم وتربيت 
۹۸علم اطلاعات و دانش‌شناسي - مديريت اطلاعاتکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيعلم اطلاعات و دانش شناسي
۹۹برنامه‌ريزي آموزشيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيمديريت و برنامه ريزي آموزشي
۱۰۰مديريت آموزشيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيمديريت و برنامه ريزي آموزشي
۱۰۱مشاوره-گرايش مشاوره توانبخشيکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيمشاوره 
۱۰۲مشاوره - گرايش مشاوره خانوادهکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيمشاوره 
۱۰۳مشاوره - گرايش مشاوره شغليکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيمشاوره 
۱۰۴مشاوره - گرايش مشاوره مدرسهکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيمشاوره 
۱۰۵برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌ايکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيبرنامه ريزي اجتماعي
۱۰۶برنامه‌ريزي شهريکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيبرنامه ريزي اجتماعي
۱۰۷علوم اجتماعي - شاخه جامعه شناسيکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيپژوهشگري اجتماعي
۱۰۸علوم اجتماعي - شاخه جمعيت شناسيکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيپژوهشگري اجتماعي
۱۰۹مطالعات فرهنگيکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيمطالعات فرهنگي
۱۱۰برنامه‌ريزي رفاه اجتماعيکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيتعاون و رفاه اجتماعي
۱۱۱مددكاري اجتماعيکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيمددکاري اجتماعي
۱۱۲مديريت خدمات اجتماعيکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيمددکاري اجتماعي
۱۱۳مطالعات زنان-گرايش زن و خانوادهکارشناسی ارشدعلوم اجتماعيمطالعات زنان
۱۱۴ارتباطات اجتماعي - گرايش روزنامه نگاريکارشناسی ارشدعلوم ارتباطات روزنامه نگاري
۱۱۵علوم ارتباطات اجتماعيکارشناسی ارشدعلوم ارتباطات ارتباطات اجتماعی
۱۱۶آمار اجتماعي و اقتصاديکارشناسی ارشدعلوم رياضي و رايانهآمار
۱۱۷آمارکارشناسی ارشدعلوم رياضي و رايانهآمار
۱۱۸آمار رياضيکارشناسی ارشدعلوم رياضي و رايانهآمار
۱۱۹علوم کامپيوتر کارشناسی ارشدعلوم رياضي و رايانهرايانه
۱۲۰رياضي-گرايش رياضيات ماليکارشناسی ارشدعلوم رياضي و رايانهرياضي
۱۲۱بانکداري اسلاميکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريحسابداري
۱۲۲حسابداريکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريحسابداري
۱۲۳حسابداري مديريتکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريحسابداري
۱۲۴حسابرسيکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريحسابداري
۱۲۵مديريت ماليکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريحسابداري
۱۲۶مديريت اجرايي کارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت بازرگاني
۱۲۷مديريت بازرگاني گرايش های: بازاريابي ، بازرگانی بین الملل، کارآفرینیکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت بازرگاني
۱۲۸مديريت جهانگردي-گرايش بازاريابي جهانگردي کارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت جهانگردي
۱۲۹مديريت جهانگردي-گرايش برنامه ريزي توسعه جهانگرديکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت جهانگردي
۱۳۰کارآفرينيکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت دولتي
۱۳۱مديريت امور شهريکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت دولتي
۱۳۲مدیریت دولتی با گرایش های: ۱- توسعه منابع انسانی ۲- خط مشی گذاری عمومی ۳- مدیریت تحول ۴- مدیریت رفتار سازمانیکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت دولتي
۱۳۳مديريت رسانه کارشناسی ارشدعلوم ارتباطات ارتباطات اجتماعی
۱۳۴مديريت تكنولوژي-گرايش انتقال تكنولوژيکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت صنعتي
۱۳۵مدیریت صنعتی با گرایش های: ۱- تولید و عملیات ۲- تحقیق در عملیات کارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت صنعتي
۱۳۶تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيمديريت و برنامه ريزي آموزشي
۱۳۷مديريت صنعتي-گرايش توليد کارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت صنعتي
۱۳۸مديريت فناوري اطلاعاتکارشناسی ارشدمديريت و حسابداريمديريت صنعتي
۱۳۹سردفتری اسناد رسمیکارشناسی ارشدحقوق و علوم سياسيحقوق خصوصی
۱۴۰فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيحرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشی
۱۴۱مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی کارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيمدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
۱۴۲زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوانکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيادبيات فارسي
۱۴۳مدیریت رسانهکارشناسی ارشدعلوم ارتباطات 
۱۴۴زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبیکارشناسی ارشدادبيات فارسي و زبانهاي خارجيادبيات فارسي
۱۴۵مطالعات جوانانکارشناسی ارشدعلوم اجتماعی
۱۴۶آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيمديريت و برنامه ريزي آموزشي
۱۴۷روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشدروانشناسي و علوم تربيتيروانشناسی بالینی
۱۴۸الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیالهیات و معارف اسلامی
۱۴۹زبان شناسی همگانی (تغییر نام یافته به زبان شناسی)دکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان شناسی
۱۵۰زبان و ادبیات فارسیدکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیادبیات فارسی
۱۵۱زبان و ادبیات عربدکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیادبیات عرب
۱۵۲آموزش زبان انگلیسیدکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان انگلیسی
۱۵۳ترجمهدکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیمترجمی زبان انگلیسی
۱۵۴علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالیدکتریاقتصاداقتصاد نظری
۱۵۵علوم اقتصادی دکتریاقتصاداقتصاد نظری
۱۵۶اقتصاد نفت و گاز (گرایش های حقوق و قراردادهای نفت و گاز، بازارها و مالیه نفت وگاز)دکتریاقتصاداقتصاد انرژی
۱۵۷فلسفه اقتصاد اسلامیدکتریاقتصاداقتصاد اسلامی
۱۵۸الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامیدکتریالهیات و معارف اسلامیفلسفه
۱۵۹فلسفهدکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیفلسفه
۱۶۰فلسفه  هنردکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیفلسفه
۱۶۱فلسفه تطبیقیدکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیفلسفه
۱۶۲مدرسی معارف اسلامی با گرایش انقلاب اسلامی دکتریالهیات و معارف اسلامیمعارف اسلامی
۱۶۳مدرسی معارف اسلامی مبانی نظری اسلامدکتریالهیات و معارف اسلامیمعارف اسلامی
۱۶۴علوم قرآنی و حدیثدکتریالهیات و معارف اسلامیقرآن و حدیث
۱۶۵تربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی ( تغییر نام یافته به مدیریت ورزشی)دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
۱۶۶حقوق‌بين‌الملل‌عموميدکتریحقوق و علوم سیاسیحقوق عمومی و بین الملل
۱۶۷روابط‌بين‌المللدکتریحقوق و علوم سیاسیروابط بین الملل
۱۶۸علوم‌سياسي (گرایش های اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مسائی ایران)دکتریحقوق و علوم سیاسیعلوم سیاسی
۱۶۹حقوق خصوصیدکتریحقوق و علوم سیاسیحقوق خصوصی
۱۷۰حقوق عمومیدکتریحقوق و علوم سیاسیحقوق عمومی و بین الملل
۱۷۱حقوق کیفری و جرم شناسی(حقوق جزا و جرم شناسی)دکتریحقوق و علوم سیاسیحقوق جزا و جرم شناسی
۱۷۲مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگازدکتریحقوق و علوم سیاسیحقوق عمومی و بین الملل
۱۷۳روان شناسیدکتریروانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینی
۱۷۴مشاورهدکتریروانشناسی و علوم تربیتیمشاوره
۱۷۵روان شناسی تربیتیدکتریروانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی تربیتی
۱۷۶برنامه ریزی درسیدکتریروانشناسی و علوم تربیتیبرنامه ریزی درسی
۱۷۷سنجش واندازه گیریدکتریروانشناسی و علوم تربیتیسنجش و اندازه گیری
۱۷۸مدیریت آموزشیدکتریروانشناسی و علوم تربیتیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی
۱۷۹آموزش عالیدکتریروانشناسی و علوم تربیتیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی
۱۸۰تکنولوژی آموزشیدکتریروانشناسی و علوم تربیتیتکنولوژی آموزشی
۱۸۱روان شناسی وآموزش کودکان استثناییدکتریروانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی استثنایی
۱۸۲فلسفه تعلیم و تربیتدکتریروانشناسی و علوم تربیتیفلسفه تعلیم و تربیت
۱۸۳جامعه شناسی (گرایش های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی فرهنگی)دکتریعلوم اجتماعیپژوهشگری اجتماعی
۱۸۴رفاه اجتماعیدکتریعلوم اجتماعیتعاون و رفاه اجتماعی
۱۸۵مددکاری اجتماعیدکتریعلوم اجتماعیمددکاری اجتماعی
۱۸۶علوم ارتباطاتدکتریعلوم ارتباطاتارتباطات
۱۸۷آماردکتریعلوم ریاضی و رایانهآمار
۱۸۸مدیریت دولتی با گرایش های:  ۱- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۲- رفتار سازمانی ۳- مدیریت منابع انسانی ۴- مدیریت تطبیقی و توسعهدکتریمدیریت و حسابداریمدیریت دولتی
۱۸۹مدیریت بازرگانی با گرایش های: ۱- مدیریت بازاریابی ۲- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ۳- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیدکتریمدیریت و حسابداریمدیریت بازرگانی
۱۹۰مدیریت صنعتی گرایش های : ۱- تحقیق در عملیات ۲- تولید و عملیات ۳- مالیدکتریمدیریت و حسابداریمدیریت صنعتی
۱۹۱مدیریت تکنولوژی دکتریمدیریت و حسابداریمدیریت صنعتی
۱۹۲مدیریت فناوری اطلاعاتدکتریمدیریت و حسابداریمدیریت صنعتی
۱۹۳حسابداریدکتریمدیریت و حسابداریحسابداری
۱۹۴مدیریت گردشگری - تغییر نام یافته به گردشگریدکتریمدیریت و حسابداریمدیریت جهانگردی
۱۹۵آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان شناسی
۱۹۶زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غناییدکتری     ادبیات فارسی و زبان های خارجی                         ادبیات فارسی
۱۹۷زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانیدکتریادبیات فارسی و زبان های خارجیادبیات فارسی

آدرس خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی:

خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی,دانشگاه علامه طباطباییخوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف

نام خوابگاه

جنسیت

آدرس خوابگاههای  دانشجویی

تلفن

۱

مجموعه شهید سلامت

دخترانه

سعادت آباد-میدان کاج-خ علامه طباطبایی شمالی -نبش کوچه ۱۸غربی -پ۱

۲۲۳۷۰۹۹۱

۲

شهید عضدی

دخترانه

خ کریمخان زند- خ عضدی جنوبی- نبش صارمی-پ۶۳

۸۸۸۰۴۰۵۸

۳

شهید گلعذاری

پسرانه

خ سعادت آباد- م سرو -خ ریاضی بخشایش- ک ۱۷ غربی-پ۷۹

۲۲۰۹۲۳۰۰

۴

شهید آشتیانی

پسرانه

خ خالد اسلامبولی(وزرای سابق)-ک یازدهم-پ۱۸

۸۸۷۱۴۳۲۱

۵

شهید مطهری

پسرانه

میدان حضرت ولیعصر.عج.- خ کریمخان زند-خ به آفرین-پ ۳۵

۸۸۸۰۳۹۸۰

۶

شهیدورامینی

پسرانه

خ شریعتی-اول خ پاسداران- ک سروستان هفتم-پ۹

۲۲۸۵۱۶۴۸

۷

شهیدهمت

پسرانه

بزرگراه جلال آل احمد-انتهای غربی پل آزمایش-سمت چپ

۸۸۲۵۹۱۷۴

۸

شهیدمعینیان

دخترانه

خ شهید بهشتی-خ میرعماد-مقابل بیمارستان مهراد-انتهای ک ۵

۸۸۵۱۸۴۹۸

۹

شهید بهشتی

پسرانه

سهروردی شمالی- بالاتر از بهشتی- کوچه کوشش

۸۸۷۴۲۲۳۳

اداره خوابگاه ها

خ حضرت ولیعصر(عج)-کمی بالاتر از سه راه شهید بهشتی- انتهای کوچه نادر-پ۵

۸۸۷۰۹۴۱۷

دانشگاه علامه طباطبایی,عکس دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی

برخی از دانش آموختگان سرشناس دانشگاه علامه طباطبایی:

ولی‌الله سیف: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ژیلا بنی‌یعقوب: روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی.

عمادالدین باقی: ژورنالیست و نویسنده.

علی ربیعی - سیاستمدار و وزیر کار و رفاه اجتماعی.

مرضیه افخم: دیپلمات و سفیر ایران در مالزی.

شهیندخت مولاوردی: حقوق‌دان، فعال سیاسی اصلاح طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، معاون رئیس‌جمهور ایران درامور زنان و خانواده.

ژاله صادقیان: گوینده رادیو و تلویزیون.

محمود کریمی (مداح): مداح.

محسن کاظمی: نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.

شیوا دولت‌آبادی: رئیس هیئت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان.

حسین پاینده: نویسنده، منتقد ادبی.

مینو خالقی: سیاستمدار، فعالِ محیط زیست و حقوقِ زنان.

مژده لواسانی: مجری، نویسنده، کارگردان و گوینده.

جواد جهانگیرزاده: دیپلمات و سفیر ایران در کشور آذربایجان.

علی کاردر: اقتصاددان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران.

آدرس دانشگاه علامه طباطبایی,دانشگاه علامه طباطباییمکان دانشگاه علامه طباطبایی

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

atu.ac.ir
atnanews.ir
  • 24
  • 1
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱۱
غیر قابل انتشار: ۱۳
جدیدترین
قدیمی ترین
میخواهم در یک از رشته های کارشناسی ارشد در بخش های مدیریت درس بخوانم.
لطفاً بفرمایید سال ۷۹ دانشکده روانشناسی کجای تهران بوده ؟؟؟؟
لطفاً بفرمایید سال ۷...
فکر میکنم خیابان کارگر جنوبی بود
مشاهده کامنت های بیشتر
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

یاشار سلطانیبیوگرافی یاشار سلطانی

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
ویژه سرپوش