سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۵۸

شرح کامل مشخصات و جزئیات زمین فوتبال

زمین فوتبال,مساحت زمین فوتبال,شکل زمین فوتبالچمن مهمترین جزء زمین فوتبال است
زمین فوتبال سطح بازی فوتبال است. اندازه ها و جزئیات آن در قانون شماره ۱ بازی فوتبال آمده است. ابعاد و مشخصات زمین فوتبال به وسیله سازمان فیفا تعیین شده است. 

زمین فوتبال

به زمینی که بازی فوتبال در آن انجام می گیرد، زمین فوتبال می گویند که در وضعیت استاندارد می بایست پوشیده از چمن طبیعی یا مصنوعی باشد و شامل مناطقی از جمله محوطه جریمه است. فوتبال بر روی زمین های خاکی کوچه ها و خیابان ها نیز انجام می گیرد و آنها هم زمین فوتبال به شمار می روند. زمین های فوتبال بسته به استفاده به سه گروه تقسیم میشوند.

۱. زمین فوتبال که در آن مسابقات رسمی و فیلمبرداری تلویزیونی به صورت ۴k انجام می شود روشنایی این گروه از اراضی می باید لااقل ۲۵۰ لوکس باشد.

۲. زمین فوتبال که در آنها مسابقات انجام میگردد ولی فیلمبرداری مسابقات در روز انجام میگردد این دسته از اراضی می بایست روشنایی تا ۱۵ لوکس داشته باشند.

۳. این زمین فوتبال جهت تمرین استفاده میگردد و فیلمبرداری در آنها انجام نمی گردد روشنایی این اراضی نباید از۳۰ لوکس کم تر باشد.

اندازه های زمین فوتبال

اندازه ها و جزئیات زمین فوتبال در قانون شماره ۱ بازی فوتبال آمده است. از آنجا که مقررات فوتبال در انگلستان شکل گرفته است، اندازه زمین فوتبال هم در واحدهای امپریال بیان شده است و در قوانین مسابقه هم معادل های متریک آن نیامده است، استفاده از واحدهای اندازه گیری بطور سنتی حتی در خارج از بریتانیا نیز رایج است.  

>> ابعاد زمین فوتبال استاندارد:

یک زمین بازی فوتبال استاندارد بزرگسالان برای مسابقات بین المللی می بایست طولی برابر با ۱۱۰ تا ۱۲۰ یارد (قدم) داشته باشد. ابعاد زمین فوتبال معادل ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر است و عرض زمین فوتبال ۷۰ تا ۸۰ یارد معادل ۶۴ تا ۷۵ متر تعیین شده است. ابعاد زمین های مسابقات غیر بین المللی میتواند بین ۹۱ تا ۱۲۰ متر طول و ۴۵ تا ۹۱ متر عرض داشته و نباید مربع باشد.

>> نحوه خط کشی زمین فوتبال:

علامت گذارى زمین فوتبال با خطوط سفید مشخص شده است. خطوط بلند مرز زمین را معلوم کرده و خطوط کوتاه منطقه های هدف را نشان می دهند. خطوط بلندتر را خطوط طولی و خطوط كوتاه تر را خطوط دروازه می نامند. ضخامت کلیه خطوط نباید بیش از ۱۲ سانتیمتر باشد. در خط کشی زمین فوتبال به وسیله خط میانى به دو نیمه مساوی تقسیم می شود. بازیکن های هر تیم تا زمانی که بازی آغاز نشود باید در زمین خود مانده و اجازه ندارند از این خط عبور کنند.

طول زمین فوتبال,زمین فوتبال,مشخصات زمین فوتبالعلامت گذارى زمین فوتبال با خطوط سفید مشخص شده است

>> دایره وسط زمین فوتبال:

مرکز زمین فوتبال، نقطه ای کوچک و توپر است که در وسط خط میانى معلوم شده و یک دایره به شعاع ۹.۱۵ متر با مرکزیت آن رسم شده است. این دایره وسط زمین فوتبال مشخص کننده حداقل فاصله بازیکن های حریف در شروع حمله می باشد. توپ فوتبال بر اساس قانون بازی بر روی نقطه مرکزی قرار گرفته و بازی از آن نقطه شروع می شود و بازیکن های حریف می بایست بیرون از این دایره وسط زمین منتظر آغاز بازی باشند. همینطور چنانچه آخر بازی فوتبال به ضربات پنالتی جهت تعیین برنده بازی کشیده شود بازیکنان به جز دو دروازه بان و بازیکن ضربه زن فعلی باید در این دایره قرار بگیرند.

عکس زمین فوتبال,اندازه زمین فوتبال,زمین فوتبالدایره ی وسط زمین فوتبال مشخص کننده حداقل فاصله بازیکن های حریف در شروع حمله می باشد

>> دروازه ی زمین فوتبال:

یک دروازه مستطیل شکل در وسط خط عرضی (یا خط گل) زمین فوتبال گذاشته می شود که فاصله تیرک های عمودی آن از یکدیگر ۸ یارد (۷٫۳۲ متر) و فاصله تیرک افقی از زمین ۸ فوت (۲٫۴۴ متر) است. تیرهای عمودی و افقی باید در عرض و عمق یكسان بوده و نباید بیش از ۱۲ سانتیمتر باشند.  تور میتواند به تیرهای عمودی و افقی و زمین پشت دروازه متصل شود و برای دروازه بانها فرصت حركت در فضای وسیعی را به وجود آورد. رنگ تیرهای عمودی و افقی دروازه باید سفید باشند. در جلوی هر دروازه و به فاصله ۱۸ یارد (۱۶٫۵ متر) از خط دروازه، محوطه مستطیل شکلی وجود دارد که به محوطه جریمه و محوطه هجده قدم مشهور است، در این محوطه دروازه بان قادر است توپ را با دست لمس کرده و بگیرد و خطای بازیکن های حریف با پنالتی جریمه می شود.

>> محوطه گل در زمین فوتبال:

محوطه دروازه در انتهاى هر نیمه زمین فوتبال به این صورت معین می شود: در جلوی دروازه مستطیلی با عرض ۶ یارد (۵.۵ متر) وجود دارد و  طول آن نیز از طرفین تیرهاى عمودى دروازه به فاصله ۵.۵ متر بلندتر است و بر روى خط عرضی دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خط ها به فاصله ۵.۵ متر به طرف داخل زمین بازى كشیده و با خطى که با خط دروازه موازی است، به هم متصل می شوند. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه یا همان گل می نامند. ضربه های شروع دوباره بازی در موقع خروج توپ از خط عرضی از درون این محوطه زده می شود.

>> محوطه جریمه (ضربه پنالتی) در زمین فوتبال:

محوطه جریمه در انتهای هر نیمه زمین فوتبال به این صورت معین می شود: دو خط به فاصله ۱۶.۵ متر از درون تیرهای دروازه در روی خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خط ها به فاصله ۱۶.۵ متر به طرف زمین فوتبال كشیده و به وسیله خطی موازی با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده به وسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه جریمه یا ضربه پنالتی می نامند.

>> قوس کرنر در زمین فوتبال:

یك ربع دایره به شعاع ۱ متر از میله پرچم گوشه زمین، در داخل زمین فوتبال رسم می شود.

زمین فوتبال,عکس زمین فوتبال فوتبالیست ها,ابعاد استاندارد زمین فوتبالیک ربع دایره به شعاع ۱ متر از میله پرچم گوشه زمین فوتبال، قوس کرنر رسم شده

>> میله هاى پرچم در زمین فوتبال:

میله پرچمى كه ارتفاع آن كمتر از ۱.۵ متر نیست و نوك تیزى ندارد در گوشه هاى زمین فوتبال نصب می شود. چنین پرچمى را مى توان در دو طرف خط مركزى و به فاصله لااقل ۱ متر در خارج از خط طولى قرار داد.

>> چمن:

چمن مهمترین جزء زمین فوتبال است. بطوریکه یکی از عوامل مهم در پیشرفت فوتبال هر کشور، وجود زمین های چمن مناسب میباشد و یکی از فاکتورهای شناسایی سطح فوتبال یک کشور، وضعیت چمن ورزشگاه های آن کشور می باشد. بازی باید روی چمن طبیعی یا مصنوعی به رنگ سبز انجام گیرد. چمنهای فوتبال بر دو نوع طبیعی و مصنوعی می باشند.

خراب شدن زود هنگام چمن های طبیعی صاحبان باشگاه ها و دست اندرکاران ورزش را بر آن داشته تا جایگزین حقیقی برای چمن طبیعی به لحاظ تحمل بیشتر زمین فوتبال در مقابل تعدد و ترافیک تیم ها، جلوگیری از اتلاف وقت برای بازسازی زمین، قابلیت زمین برای بازی در برف و باران و جلوگیری از گل آلوده شدن سطح چمن، انتخاب نمایند. به همین منظور چمن های مصنوعی را جایگزین چمن های طبیعی کردند. اراضی باید حداقل کیفیت بین المللی تعیین شده به وسیله فیفا را داشته باشد.

>> خط کناری زمین فوتبال:

خط کناری زمین فوتبال، در واقع خطی است که دور تا دور محوطه بازی کشیده شده است. توپی که از این خط رد شود، باید دو مرتبه با یک پرتاب به بازی بارگردد. وجه عرضی این خط، با خط دروازه مشترک است که اگر توپ از این خط عبور کند، با ضربه دروازه یا با کرنر بازی دو مرتبه آغاز می شود.

استاندارد زمین فوتبال,طول و عرض زمین فوتبال,زمین فوتبالخط کناری زمین فوتبال، دور تا دور محوطه بازی کشیده شده است

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 26
 • 8
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
امام جواد (ع),زندگینامه امام جواد (ع),ولادت امام جواد (ع) زندگینامه امام جواد علیه السلام (ابوجعفر ثانی) نهمین امام شیعیان

روز ولادت:۱۰ رجب سال ۱۹۵ ه ق

مکان ولادت:مدینه- عربستان سعودی

مدت امامت:۱۷ سال

مدت عمر:۲۵ سال

روز شهادت:۳۰ ذیقعده سال ۲۲۰ ه ق

قاتل:معتصم

ادامه
رضا شیری,زندگینامه رضا شیری,بیوگرافی رضا شیری بیوگرافی رضا شیری خواننده ی محبوب ایرانی (+ تصاویر خانوادگی)

زاده:۲۲ تیر ۱۳۶۲

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:متاهل

تحصیلات:دیپلم معماری

ادامه
ژوزه مورینیو,شبکه اجتماعی ژوزه مورینیو,فعالیت های ژوزه مورینیو بیوگرافی ژوزه مورینیو یکی از مربیان برتر فوتبال جهان + تصاویر خانوادگی

متولد: ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۶۳

محل تولد:پرتغال

فعالیت فعلی:مربیگری

پست گذشته:هافبک

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
راغب,زندگینامه راغب,اظهارات راغب در مورد مهاجرتش به یزد زندگینامه راغب خواننده ایرانی موسیقی پاپ (+ تصاویر)

نام هنری:مصطفی راغب

متولد:اسفند ماه ۱۳۶۸

زادگاه:تهران

مهارت:نقاشی، بازیگری و موسیقی پاپ

مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت

شغل:تدریس و آموزش صداسازی و آواز

ادامه
محمود احمدی نژاد,دکتر محمود احمدی نژاد,عکس محمود احمدی نژاد بیوگرافی محمود احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور ایران (+ تصاویر)

زادروز: ۶ آبان ۱۳۳۵

زادگاه: آرادان، گرمسار، ایران

دین: اسلام، شیعه

ملیت:ایرانی

پیشه:سیاستمدار ،  هیئت علمی

ادامه
ساره بیات,عکس ساره بیات,بیوگرافی ساره بیات متولد بیوگرافی ساره بیات بازیگر سینمای ایران (+ تصاویر خانوادگی)

تایخ تولد: ۱۴ مهر ۱۳۵۸

محل تولد:تهران

پیشه:بازیگر

سال های فعالیت:۱۳۸۰  تاکنون

ملیت:ایرانی

ادامه
روبرت امرسون لوکاس,تصاویر روبرت امرسون لوکاس,بهینه‌سازی ساختار مالیات رابرت لوکاس بیوگرافی رابرت لوکاس و فعالیت های او در زمینه اقتصاد (+ تصاویر)

زاده:۱۵ سپتامبر ۱۹۳۷

زادگاه:یاکیما، واشینگتن,  ایالات متحده آمریکا

زمینه:اقتصاد کلان

ملیت:ایالات متحده آمریکا

مکتب فکری:اقتصاد کلان کلاسیک نو

ادامه
بیوگرافی و زندگینامه لیندا کیانی عکس,لیندا کیانی,عکس های جدید لیندا کیانی بیوگرافی لیندا کیانی بازیگر موفق کشور (+ تصاویر اینستاگرامی)

تاریخ تولد:۲۳ شهریور ۱۳۵۹

محل تولد:آبادان

تحصیلات:فوق لیسانس فلسفه

ملیت:ایرانی

زمینه فعالیت:بازیگر

ادامه
ابوریحان بیرونی,درباره ی ابوریحان بیرونی,شرح حال ابوریحان بیرونی زندگینامه ابوریحان بیرونی دانشمند مشهور ایرانی (+ تصاویر)

زاده:۳ ذیحجه ۳۶۲

زادگاه:کاث،  خوارزم

ملیت:ایران

دین:اسلام

دیگر نام ها:ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • دوشنبه ۲۷ ارديبهشت
  پلی آف لیگ برتر انگلیس
  بورنموث - برنتفورد
  ساعت: ۲۱:۳۰
 • پلی آف لیگ برتر انگلیس
  بارنزلی - سوانسی
  ساعت: ۲۳:۴۵
ویژه سرپوش