سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۸۰۲۰۰۰۱۸

تکنیک های ماساژ سوئدی؛ آموزش نحوه انجام افلوراژ

در مورد تکنیک افلوراژ چه می دانید؟ اگر در مورد تکنیک های ماساژ سوئدی اطلاعاتی داشته باشید بدون شک، نام افلوراژ نیز به گوشتان خورده است. در این مقاله از بخش پزشکی دکتر سلام به آموزش نحوه انجام افلوراژ می پردازیم. افلوراژ فشار بسیار بیشتری را نسبت به لمس کردن وارد می کند که می تواند بر بافت های زیر پوستی اثر بگذارد و به عنوان تغییر شکل نیز تعریف می شود. گفته می شود که افلوراژ تأثیر کلی بر گردش خون دارد و درمانگر در بیشتر مواقع، افلوراژ را با کل سطح دست خود بر روی بدن متقاضی وارد می کند.

 

سپس از وزن خود جهت سر خوردن روی بافت های سطحی استفاده کرده و به سمت جلو فشار وارد می کند. به صورت سنتی، این فشار در مسیر گردش و جریان های وریدی و لنفاوی که به سمت قلب کشیده می شود اعمال می شود. در صورت اعمال فشار به یک جریان گریز از مرکز، آسیب های ساختاری به دریچه ها و رگ ها وارد می شود. با این حال هیچ مدرک معتبری برای اثبات این ادعا وجود ندارد، به هر حال اگر درمان باعث افزایش گردش خون شود پس باید ماساژ دادن در جهت جریان خون باشد. یکی از حرکات افلوراژ ماساژ لومی لومی می باشد که فشار و حرکت به وسیله ساعدها و آرنج ها انجام می شود. 

 

فواید ماساژ سوئدی برای بدن,تکنیک های ماساژ سوئدی,آموزش نحوه انجام افلوراژ,بافت های زیر پوستی,ماساژ پارویی نیمه

تعریف افلوراژ

ایجاد مالش و افلوراژ می تواند مورد علاقه فرد متقاضی باشد. فشارها کاملاً هدفمند بوده و با حرکات لغزشی و با ملایمت بر روی بدن انجام می شود. این عمل در بخش های وسیع تری انجام می شود و معمولاً به سمت پروگزیمال حرکت می کند تا تأثیر بیشتری بگذارد. در تمام مدت ماساژ سوئدی ، کف دستان، انگشتان یا نوک انگشتان قالب و فرم بدن متقاضی را به خود می گیرند. دستان کاملاً آزاد بوده و حرکت به صورت ریتمیک و ملایم انجام می شود. فشار ایجاد شده در این ماساژ، توسط درمانگر اعمال می شود.

 

تکنیک های افلوراژ

درمانگر می تواند روش انجام ماساژ را با استفاده از فن های مختلف دست و به تناسب محل درمان و جهت تأثیر آن تغییر دهد. درمانگر می تواند این حرکات را با استفاده از ساعدها، کف دستان، انگشتان یا نوک انگشتان و حتی کناره و پشت دست های خود انجام دهد. 

 

فواید ماساژ سوئدی برای بدن,تکنیک های ماساژ سوئدی,آموزش نحوه انجام افلوراژ,بافت های زیر پوستی,ماساژ پارویی نیمه

ماساژ پارویی

ماساژ پارویی به طور کلی در ابتدای حرکات انجام می شود و اغلب در تمام مدت انجام ماساژ سوئدی تکرار می شود و حرکات را به هم متصل می کند و از یک تکنیک به تکنیکی دیگر تغییر می دهد این حرکت بدین گونه انجام می شود که کف دست ها روی پشت قرار گرفته و به سمت کتف ها ادامه می یابند تا قسمتی که دست ها از یکدیگر جدا می شوند و حرکت بازگشت، با لغزش آرام به سمت بیرونی کتف ها و ماهیچه های زیر بغل انجام می شود. دست ها می بایست به طور کامل باز و صاف باشند تا تماس بیشتری با سطح بدن داشته باشند و همچنین باید انگشتان کاملاً آرام باشند و منقبض نشوند و نوک انگشتان به صورت خمیده باشند تا کمی بیشتر با بافت ها تماس داشته باشند. 

 

فواید ماساژ سوئدی برای بدن,تکنیک های ماساژ سوئدی,آموزش نحوه انجام افلوراژ,بافت های زیر پوستی,ماساژ پارویی نیمه

ماساژ پارویی نیمه (افئلوراژ تقویت شده)

ماساژ پارویی نیمه، بدین گونه است که درمانگر در عوض استفاده از دو دست خود از یک دست استفاده کرده و تمام وزن خود را به وسیله یک دست به بافت وارد می کند و به این دلیل تماس عمیق تری با بافت های بدن ایجاد می شود.

 

این حرکت بیشتر مواقع پس از ماساژ پارویی با دو دست انجام می شود. این تکنیک به این گونه اعمال می شود که یک دست روی دست دیگری قرار می گیرد تا نیرو افزایش پیدا کند به گونه ای که دست نزدیک تر تماس مستقیمی را با بافت ایجاد می کند و دست دیگر به صورت عمودی روی آن دست قرار می گیرد. دستان به سمت کتف و شانه می لغزند و سپس با رسیدن به قسمت ذکر شده، به آرامی به سمت عمودی تر پشت باز می گردد و به نقطه شروع می رسند. 

 

فواید ماساژ سوئدی برای بدن,تکنیک های ماساژ سوئدی,آموزش نحوه انجام افلوراژ,بافت های زیر پوستی,ماساژ پارویی نیمه

افلوراژ با ساعد

افلوراژ با ساعد یک ماساژ لغزشی می باشد که با قسمت گوشتی ساعد درمانگر انجام می شود. درمانگر شانه خود را عمود و در راستای ساعد نگه می دارد تا از نیروی وزن خود در حین ماساژ سوئدی استفاده کند. افلوراژ ساعدی می تواند جهت آرام گرم کردن و افزایش جریان خون باشد و همچنین می تواند به آرامی انجام گرفته و مالش عمیق تری تا رسیدن به لایه های زیرین اعمال شود.

 

این تکنیک حتی می تواند به صورت طولی نیز انجام شود، به گونه ای که درمانگر در مقابل بدن قرار گرفته و ساعد به صورت طولی در راستای بدن قرار می گیرد. درمانگر باید مطمئن شود که کاملاً دستش راحت و بدون انقباض باشد چرا که در صورت منقبض بودن عضلات، حس و آرامش به سختی منتقل می شود. همچنین باید دقت کند که نوک آرنجش با ستون فقرات و یا هر قسمت استخوانی دیگر تماس پیدا نکند. 

 

فواید ماساژ سوئدی برای بدن,تکنیک های ماساژ سوئدی,آموزش نحوه انجام افلوراژ,بافت های زیر پوستی,ماساژ پارویی نیمه

افلوراژ با مشت

افلوراژ با مشت باز یک تکنیک قوی تر و مؤثرتری از افلوراژ می باشد که بافت های عمقی و سطحی را درگیر می کند و باید با سطح صاف مشت تماس پیدا کند. درمانگر با دست دیگر خود می تواند نیروی وارده را بیشتر کند به صورت که با دست دیگر خود مچ دستی که ماساژ می دهد را بگیرد و قدرت ماساژ سوئدی را افزایش دهد. روش دیگر افزایش قدرت وارده این است که دست دوم را درون مشت آزاد قفل کرده تا به عمق بیشتری از بافت ها دست پیدا کنیم. 

 

فواید ماساژ سوئدی برای بدن,تکنیک های ماساژ سوئدی,آموزش نحوه انجام افلوراژ,بافت های زیر پوستی,ماساژ پارویی نیمه

دست پشت دست

این تکنیک جهت آرامش و گرم کردن بافت های بدن می باشد که با ضربه های کوتاه و پشت سر هم انجام می شود. بافاصله های کوتاهی، یک دست به سمت دست دیگر حرکت می کند. همان طور که یک دست به دنبال دست اول حرکت می کند، دست اول مجدداً روی نقطه شروع قرار می گیرد و ماساژ دادن به سمت بالا ادامه پیدا می کند. 

 

فواید ماساژ سوئدی برای بدن,تکنیک های ماساژ سوئدی,آموزش نحوه انجام افلوراژ,بافت های زیر پوستی,ماساژ پارویی نیمه

کشش های کناری

این حرکت به این صورت است که یک دست از دورترین قسمت پشت و زیر بغل به سمت داخلی پشت حرکت می کند و دست دیگر همین عمل را پس از دست اول انجام می دهد. درمانگر با به عقب کشیدن بدن خود می تواند به حرکت و اعمال بیشتر نیرو کمک کند. این حرکت و تکنیک با فن های دیگر که به سمت جلو فشار وارد می کنند متفاوت است، چرا که در عوض اعمال نیروی وزن به صورت عمود و مستقیم به دست ها، درمانگر باید عکس جهت ماساژ، خود را به عقب بکشد. 

 

فواید ماساژ سوئدی برای بدن,تکنیک های ماساژ سوئدی,آموزش نحوه انجام افلوراژ,بافت های زیر پوستی,ماساژ پارویی نیمه

ماساژ دادن رشته های عصبی

ماساژهای عصبی که به ماساژ گربه ای یا بنگالی معروف اند، مالشی آرام و سبک هستند که با نوک انگشتان اعمال می شوند. نوک انگشتان قسمت مورد نظر را به پایین فشار می دهند که به صورت ممتد و متناوب انجام می شود. این تکنیک در ماساژ سوئدی اغلب به عنوان یک تکنیک نهایی به دیگر تکنیک ها اضافه می شود و یک روش آرام بخش برای تکمیل قسمتی از بدن که ماساژ داده می شود، می باشد. 

 

 

hid​octor.‎​ir
  • 25
  • 5
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
حضرت زینب (س),زندگینامه حضرت زینب (س),سرگذشت حضرت زینب (س) زندگی نامه حضرت زینب (س) از کودکی تا به شهادت رسیدنش

نام پدر: حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)

نام مادر: حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

ناریخ ولادت: پنجم جمادی الأولی سال پنجم (یا ششم) هجری قمری

محل تولد: مدینه منوره

همسر: عبدالله بن جعفر بن ابی‎طالب

وفات: شب یکشنبه ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری قمری

ادامه
خواهران منصوریان,زندگی نامه خواهران منصوریان,زندگینامه خواهران منصوریان بیوگرافی خواهران منصوریان ( شهربانو - الهه - سهیلا ) + تصاویر

ملیت: ایران

زادهٔ: ۸ بهمن ۱۳۶۴

محل تولد: سمیرم

قد: ۱٫۷۵ متر

وزن: ۶۰ کیلوگرم

ورزش: ووشو

ادامه
نظامی گنجوی,کتاب نظامی گنجوی,زندگی نامه ی نظامی گنجوی زندگینامه نظامی گنجوی و آثارش (+ تصاویر)

زادروز: ۵۳۷ هـ. ق گنجه

محل زندگی: گنجه

ملیت: ایرانی

پیشه: شاعر، تاریخ نگار و داستان سرا 

سبک: عراقی

عنوان: حکیم نظامی

ادامه
محمود فکری,عکس محمود فکری,تعداد بازی ملی محمود فکری بیوگرافی محمود فکری و فوتبالیست شدن او (+ تصاویر)

زادروز: ۴ مرداد ۱۳۵۲

زادگاه: جوی بار، ایران

پُست: مدافع

ملیت: ایرانی

سال فعالیت: ۱۳۶۵

ادامه
سحر قریشی,طلاق سحر قریشی از همسرش,زندگی نامه سحر قریشی بیوگرافی سحر قریشی و علت مشهور شدنش (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۶ دی ماه ۱۳۶۶

زادگاه: تهران

قد: ۱٫۷۰ متر

محل زندگی: تهران

ملیت: ایرانی

پیشه: بازیگر، مدل

ادامه
مارکوپولو,زندگینامه مارکوپولو,کتاب سفرهای مارکوپولو بیوگرافی مارکوپولو و کتاب سفرهای او (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۵ سپتامبر ۱۲۵۴

زادگاه: ونیز، ایتالیا

تاریخ مرگ: ۹ ژانویهٔ ۱۳۲۴

ملیت: ونیزی

حرفه: تاجر و جهانگرد

ادامه
عکس از بهاره کیان افشار,بهاره کیان افشار,عکسهای بهاره کیان افشار بیوگرافی بهاره کیان افشار از کودکی تا به شهرت رسیدنش در بازیگری (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲

محل زندگی: تهران

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

زمینه فعالیت: سینما، تئاتر و تلویزیون

حرفه: بازیگر و ترانه سرا

ادامه
نیکولا تسلا,نیکولاتسلا,زندگی نامه ی نیکولا تسلا زندگی نامه ی نیکولا تسلا و اختراعاتش (+ تصاویر)

متولد:۱۰ ژوئیه ۱۸۵۶

زادگاه: سمیلجان، امپراتوری اتریش (کرواسی امروزی)

مرگ: ۷ ژانویهٔ ۱۹۴۳

تبار: صربی تبار

رشته فعالیت: مخترع، فیزیک دان و مهندس

ادامه
لئوناردو داوینچی,بیوگرافی لئوناردو داوینچی,عکس لئوناردو داوینچی زندگی نامه لئوناردو داوینچی (+ تصاویر)

زادروز: ۱۵ ماه آوریل ۱۴۵۲

زادگاه: روستای وینچی، فلورانس

فوت: ۲ مهٔ ۱۵۱۹ 

ملیت: ایتالیا

جنبش: رنسانس میانه

ادامه
ویژه سرپوش