یکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۵۰۰۰۸۹

آموزش تکنیک ساعد در والیبال (+ تصاویر)

ساعد در والیبال,روش صحیح ساعد در والیبال,تمرینات ساعد در والیبالتکنیک ساعد در والیبال، هنگامى کارایی دارد که توپ، پایین‌ تر از ناحیه کمر باشد
تکنیک ساعد در والیبال یکی از ورزشهای هیجان انگیز است که تکنیک های خاص خود را دارد. توپگیری با ساعد (BUMP یا UNDERHAND یا FOREARM) یکی از مهمترین قسمتها در بازی والیبال است. چرا که نخستین اقدام برای شروع حمله می باشد. در صورتیکه توپگیری اشتباه شود پایه ریزی حمله خراب شده و امتیاز از دست می رود.

تکنیک ساعد در والیبال

معمولاً زمانی که توپ، پائین تر از ناحیهٔ کمر قرار می گیرد و در حال نزدیک شدن به زمین است، فن ساعد در والیبال کارآئی بیشتری پیدا می کند. همینطور در‌حالتی که توپ در اثر یک ضربهٔ محکم با سرعت زیاد هدایت می شود، میتوان با اجراء تکنیک ساعد در والیبال آنرا به خوبی مهار کرده، بعد با وارد کردن نیروئی مناسب آنرا به محل دلخواه ارسال نمود. یکی از مهمترین قسمت های بازی والیبال توپ گیری با ساعد میباشد چرا که نخستین گام برای شروع حمله می باشد. در صورتیکه توپ گیری با مشکل رو به رو شود فرصت حمله و گرفتن امتیاز از دست می رود. دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کم تر است ولی با تمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالاتر برد.

تاریخچهٔ تکنیک ساعد در والیبال

در آغاز پیدایش والیبال، توپ هائی که پایین تر از حد کمر بازیکنان قرار می گرفت، با قسمت کف هر دو دست دریافت و ارسال می گردید. به مرور زمان و افزایش سرعت توپ این روش هم کارآئی خود را از دست داد، چون سرعت توپ دست های دریافت کننده را از یکدیگر جدا میکرد و در نتیجه مانع ارسال توپ به محل دلخواه می گردید.

تکنیک ساعد در والیبال,آموزش ساعد در والیبال,ساعد در والیبالنحوه قرار گیری بدن هنگام زدن تکنیک ساعد در والیبال

سرانجام ژاپنی ها فنی را اختراع کردند که توانست جوابگوی تمامی نارسائی های مورد نظر باشد و این بود که فن ساعد در والیبال در بین علاقمندان مرسوم گشت ولی چون چنین دریافتی معمولاً با مکث همراه بود و همچنین سرعت توپ باعث جدا شدن دست ها می شد، این روش دوام چندانی نیافت. بعد اهل فن روش دیگری را اختراع کردند که باعث شد مکث توپ در داخل دست ها کاهش یابد، با این روش توپ هائی که در سطح پایین بدن قرار داشت با پشت دست ها دریافت و ارسال می شد.

آموزش تکنیک ساعد در والیبال

 در این ورزش رسیدن به محل مناسب جهت اجرای تکنیک ها یکی از مهمترین عوامل محسوب میشود. بسیارند افرادی که تنها به علت قرار نگرفتن در موقعیت مناسب از اجرای کامل و مطلوب تکنیک ها و حتی تاکتیک های تیمی عاجزند. بنابراین نیاز است که انواع جابجایی را بصورت کامل فراگرفته و با مهارت اجرا نمود. در این بخش از تکنیک به علت شباهت زیاد آن با فن پنجه، سعى مى شود از شرح وضعیت هاى مشابه این فنون چشم پوشی شود و تا جاى امکان تنها به نکاتى توجه گردد که مخصوص فن ساعد باشد. بدین ترتیب لازم است در موقع تمرین فنون ساعد در والیبال، تذکرات لازم در این مورد از سوى مربیان به فراگیران داده شود. براى یادگیرى این فن باید به این موارد توجه شود:   

- یکی از فنون ساعد در والیبال اینست که پاهای خود را اندکی بیش از عرض شانه هایتان باز کنید.

- پاهای خود را طوری خم کنید که فاصله بین ران و ساق پای جلوتان ۹۰ درجه باشد.

- از دیگر فن های ساعد در والیبال، اینست که به دلخواه خود یکی از پاهایتان را اندکی جلوتر ببرید.

- چهار انگشت دست عادت در داخل دست دیگر قرار داده مى شود، بعد از آن شست ها به هم نزدیک شده و در امتداد هم وضعیت ساعد را بوجود مى آورند.

- برای زدن ساعد در والیبال، سطح برخورد توپ با دست ها هر قدر بیشتر باشد، به همان اندازه ارسال توپ به هدف مورد نظر از دقت بیشترى برخودار است.

- براى ایجاد سطح وسیع در ناحیهٔ ساعد، کافى است دست ها را از ناحیه مچ به طرف پایین بکشید.

- در كلیه حالات، ساعد و بازوى فراگیر در امتداد یكدیگر قرار دارند و هیچگاه دست ها از ناحیهٔ مفصل آرنج خم نمى شوند (دست ها كاملاً راست و كشیده هستند).

 - یکی از فنون ساعد در والیبال اینست که در موقع دریافت توپ، اگر فراگیر شکم و شانه هاى خود را به طرف داخل بکشد، شرایط آسان ترى براى دریافت توپ بوجود مى آید.   

- محل اصلى دریافت توپ كاملاً روى ساعد فراگیر مى باشد، این محل تقریباً به قطر دو انگشت بالاتر از مچ دست ها است.

- برای زدن ساعد در والیبال، بالاتنه به سوی جلو متمایل است و پشت فراگیر کاملاً صاف و سر به طرف بالا قرار دارد.

- در دریافت و ارسال توپ برای زدن ساعد در والیبال، در وضعیت روی سر، بالاتنه تقریباً عمود بر پاها می باشد.

وضعیت استقرار پاها هنگام زدن تکنیک ساعد در والیبال

به طور كلى با اتخاذ سه روش مى توان نسبت به دریافت و ارسال توپ با ساعد در والیبال اقدام كرد. البته لازم به یادآورى است كه این شیوه ها براى اجراء فن پنجه نیز مناسب مى باشد. بدیهى است فراگیران برحسب عادت خود (راست دست و چپ دست بودن) روش مناسب را اتخاذ مى كنند. این روشها عبارت است از:

- پاى چپ جلو و پاى راست عقب

- پاى راست جلو و پاى چپ عقب

- هر دو پا موازی

مرحله دریافت پاس در والیبال

۱-  نخستین کاری که در مرحله دریافت توپ با ساعد در والیبال باید انجام دهید این است که خودتان را در مسیر حرکت توپ قرار دهید.

۲- باتوجه به ارتفاعی که توپ دارد یکی از گاردهای ساعد در والیبال را انتخاب کنید.

۳- مسیر توپ را با دقت تا رسیدن به نزدیکی بدنتان دنبال کنید.

۴- اجازه دهید توپ به برترین منطقه برای زدن ضربه برسد (منظور جلوی شکم تان است).

۵- مفاصل و ساعد خود را برای یک دریافت عالی آماده کنید.

تکنیک ساعد در والیبال,ساعد در والیبال,آموزش ساعد در والیبالنحوه قرار گیری دستها در تکنیک ساعد در والیبال

ارسال توپ با تکنیک ساعد در والیبال

پس از دریافت توپ فورا مرحله ارسال توپ با ساعد در والیبال آغاز مى شود. در این مرحله فراگیر در نظر دارد توپ دریافتى را به طرف هدف معین ارسال كند. معمولاً ارسال توپ با هدایت دست ها به طرف جلو انجام مى شود. لازم به ذكر است كه هدایت دست ها پس از جدا شدن توپ از ساعد هم ادامه داشته، تا حد امكان به دنبال توپ كشیده مى شود. انتقال وزن بدن از پاى عقب به پاى جلو در هدایت توپ به هدف موردنظر كمك قابل توجهى مى كند. در این شرایط برخلاف مرحله دریافت، زوایاى اهرم هاى بدن بیشتر (بازتر) شده، مركز ثقل بدن نیز به طرف بالا هدایت مى شود.

ساعد در والیبال,تمرینات ساعد در والیبال,روش صحیح ساعد در والیبالنحوه ارسال توپ با ساعد در والیبال

اجراء ساعد در والیبال در بالاى سر

اگر بخواهیم توپ به صورت ساعد در بالاى سر دریافت و یا ارسال شود، باید نکات زیر برای این نوع ساعد در والیبال مورد توجه قرار گیرد:   

- در این شرایط بالاتنه تقریباً عمود بر اهرم هاى پا است.

- زاویهٔ دست ها نسبت به بدن تقریباً ۹۰ درجه است.

- کلیهٔ اصول دریافت و ارسال توپ با ساعد در والیبال رعایت مى شود. 

روش صحیح ساعد در والیبال,ساعد در والیبال,تمرینات ساعد در والیبالدر تکنیک ساعد در والیبال، زاویهٔ بالاتنه نسبت به پاها بیش از ۹۰ درجه مى باشد

در شرایط بازى اجراء این فن نسبت به دیگر فنون ساعد در والیبال کمتر مشاهده مى شود ولى اگر بخواهیم توپ به صورت ساعد به طرف پشت ارسال شود، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:  

۱. در این حالت زاویهٔ بالاتنه نسبت به پاها بیش از ۹۰ درجه مى باشد.  

۲. زاویهٔ دست ها هم نسبت به بدن از ۹۰ درجه بیشتر بوده، در حالات گوناگون این زاویهٔ گاهى به ۱۸۰ درجه مى رسد.   

۳. برای زدن ساعد در والیبال، دست ها در مسیر توپ هدایت مى شوند و ارسال کننده مى تواند از بالاى سر مسیر حرکت توپ را مشاهده نماید.

نكات ایمنى ساعد در والیبال

در این تمرین بیشتر فشارها بر مفصل مچ پا و زانو و عضلات ران و... وارد مى شود. همچنين در اثر جابه جائى فراگیران كه در اسرع وقت انجام مى گیرد، احتمال كشیدگى عضلات پا وجود دارد. بدین ترتیب لازم است پیش از تمرین فنون ساعد در والیبال بخصوص نواحى مذكور كاملاً گرم شود.

- سعى شود در موقع (پنجه، ساعد و...) فراگیران در مقابل هم و در امتداد یكدیگر قرار گیرند تا بتوانند حركات یكدیگر را زیر نظر داشته باشند. از قرار دادن فراگیران در پشت سر هم جداً خوددارى شود چون در زمان جابه جائى امكان برخورد شدید بین آن ها وجود دارد.

- اکثراً دیده مى شود كه برخى از فراگیران در هنگام دریافت توپ با ساعد در والیبال از جمع كردن برخى از انگشتان (انگشت نشانه) خوددارى مى كنند. این امر به ویژه در این مقطع از آموزش احتمال آسیب دیدگى انگشت را فراهم مى سازد، كه باید تذكرات لازم در این باره، به فراگیران داده شود.

گردآوری: بخش ورزش سرپوش

 • 17
 • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
امیرارسلان مطهری,امیرارسلان مطهری بازیکن استقلال,بیوگرافی امیرارسلان مطهری بیوگرافی امیرارسلان مطهری و عکسهای او

زادروز: ۱۹ اسفند ماه ۱۳۷۱

زادگاه: گرمسار، ایران

قد: ۱٫۸۰ متر

پست: مهاجم

ملیت: ایرانی

بیوگرافی امیرارسلان مطهری

امیرارسلان مطهری در روز ۱۹ اسفند ماه سال ۱۳۷۱ در گرمسار سمنان به دنیا آمد. او با توجه به علاقه شدید به فوتبال توانست در این رشته ورزشی بدرخشد و فوتبال را مانند بقیه ی فوتبالیست ها از کوچه و خیابان شروع کرد تا این که در سال ۱۳۸۷ زمانی که ۱۶ ساله بود در تیم استیل آذین تست داد. او ۱٫۸۰ متر قد دارد و در پست مهاجم بازی می کند. امیرارسلان مطهری یک بازیکن حرفه ای فوتبال است و بعنوان مهاجم برای تیم فوتبال استقلال تهران بازی می کند.

ادامه
مهدی عبدی,زندگینامه مهدی عبدی,بیوگرافی مهدی عبدی بیوگرافی مهدی عبدی فوتبالیست ایرانی (+ تصاویر)

زادگاه: ۹ آذر ماه ۱۳۷۷

زادروز: قائم شهر، ایران

پست: مهاجم

قد: ۱۸۱ سانتیمتر 

ملیت: ایرانی

ادامه
رهی معیری,زندگی نامه رهی معیری,زندگینامه کامل رهی معیری زندگی نامه رهی معیری یکی از شاعران غزلسرا

متولد: ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۲۸۸

مرگ: ۲۴ آبان ۱۳۴۷ تهران

تخلص: رهی

سبک: غزل

پیشه: شاعر

مذهب: اسلام

ادامه
مهدی قائدی,مهدی قائدی بازیکن استقلال,عکس از مهدی قائدی بیوگرافی مهدی قائدی و حواشی او در تیم استقلال

تاریخ تولد: ۱۴ ماه آذر ۱۳۷۷

محل تولد: بوشهر

قد: ۱۶۶ متر

پست: وینگر

ملیت: ایرانی

ادامه
آریانا هافینگتون,زندگینامه آریانا هافینگتون,بیوگرافی آریانا هافینگتون زندگینامه آریانا هافینگتون نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی - یونانی (+ تصاویر)

زاده: ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۵۰ ‏

زادگاه: آتن، یونان

ملیت: آمریکایی- یونانی تبار

حرفه: نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد

ادامه
اسحاق جهانگیری,عکس از اسحاق جهانگیری,اصالت اسحاق جهانگیری بیوگرافی اسحاق جهانگیری (+ تصاویر)

زاده: ۱۳۳۶ 

زادگاه: جیرفت، استان کرمان

دین: اسلام

ملیت: ایرانی

محل تحصیل: دانشگاه کرمان (کارشناسی فیزیک)، دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (دکترای مدیریت صنعتی)

ادامه
حضرت معصومه (س),محل دفن حضرت معصومه (س),زندگی نامه حضرت معصومه (س) زندگینامه حضرت معصومه (س) و علت وفاتش

زاده:۱ ذی القعده سال ۱۷۳ هجری قمری

زادگاه: مدینه

درگذشت:۱۰ ربیع الثانی سال ۲۰۱ هجری قمری

محل دفن: شهر قم کشور ایران

طول عمر: ۲۸ سال

ادامه
استیون هاوکینگ,زندگی نامه استیون هاوکینگ,استیون هاوکینگ کیست زندگی نامه استیون هاوکینگ فیزیکدان و دانشمند معروف انگلیسی (+ تصاویر)

زاده: ۸ ژانویهٔ ۱۹۴۲

زادگاه: آکسفورد، انگلستان

محل زندگی: انگلستان

ملیت: انگلستان

درگذشت: ۱۴ مارس ۲۰۱۸ 

ادامه
احمد نوراللهی,احمد نوراللهی بازیکن پرسپولیس,ازدواج احمد نوراللهی بیوگرافی احمد نوراللهی یکی از بازیکن های لیگ برتر ایران

تولد: ۱۲ بهمن ۱۳۷۱

زادگاه: ایران

قد: ۱٫۸۵ متر

پُست: هافبک

ملیت: ایران 

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • شنبه ۴ بهمن
  هفته ۱۲ لیگ برتر ایران
  گل گهرسیرجان - تراکتور
  ساعت: ۱۵:۰۰
 • هفته ۱۲ لیگ برتر ایران
  استقلال - سایپا
  ساعت: ۱۶:۴۵
 • هفته ۱۹ سری آ ایتالیا
  آاس رم - لا اسپزیا
  ساعت: ۱۷:۳۰
 • هفته ۱۹ سری آ ایتالیا
  آث میلان - آتالانتا
  ساعت: ۲۰:۳۰
 • هفته ۲۰ لالیگا اسپانیا
  آلاوس - رئال‌مادرید
  ساعت: ۲۳:۳۰
 • یکشنبه ۵ بهمن
  لیگ بسکتبال NBA
  یوتا جاز - گلدن استیت
  ساعت: ۰۱:۳۰
 • هفته ۱۹ سری آ ایتالیا
  یوونتوس - بولونیا
  ساعت: ۱۵:۰۰
 • هفته ۱۸ بوندسلیگا
  شالکه - بایرن مونیخ
  ساعت: ۱۸:۰۰
 • جام حذفی انگلیس
  منچستریونایتد - لیورپول
  ساعت: ۲۰:۳۰
 • دوشنبه ۶ بهمن
  هفته ۱۲ لیگ برتر ایران
  آلومینیوم اراک - پرسپولیس
  ساعت: ۱۵:۰۰
 • هفته ۱۲ لیگ برتر ایران
  صنعت نفت آبادان - سپاهان
  ساعت: ۱۶:۰۰
 • ﺳﻪشنبه ۷ بهمن
  جام حذفی ایتالیا
  اینتر - آث میلان
  ساعت: ۲۳:۱۵
ویژه سرپوش