پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۳۰۱۴۲

آشنایی کامل با سبک کونگ فو توآ

کونگ فو توآ,خط یک کونگ فو توآ,عکسهای کونگ فو توآیکی از هنرهای رزمی ایرانی کونگ فو توآ نام دارد
یکی از سبک های ورزش کونگ فو که از هنر رزمی ایرانی به شمار می رود؛ کونگ فو توآ نام دارد که تأکید آن بر بدن و روان سالم تر است. این ورزش در سال۱۳۵۱ در زمینه های رشته های مختلف رزمی و جنگ های چریکی با بهره گیری از تجربه ابراهیم میرزایی، بنیان گذاری شده است.

کونگ فو توآ

کونگ فو توآ هفت مایگاه دارد که مایگاه اولش صرفا اشاره به حرکات فیزیکی و فعالیت های بدنی دارد ولی بقیه ی مایگاه ها بیانگر جنبه های علمی، عرفانی و پزشکی در خصوص تن و روان است.

پیشینه کونگ فو توآ

ابراهیم میرزایی، نگارش کتاب کاراته و ذن را پس از یادگیری رشته هایی همچون کونگ فو،  کاراته،  تکواندو و دوره های تکاوری در کشورهای مختلف آغاز کرد و انتشار آن به سال ۱۳۵۱ برمی گردد. او در این کتاب به سَبْک« توآ» پرداخته است و از همان سال در باشگاه سرباز( پهلوی سابق)، مراحل ازمایش خود را گذرانده و در نهایت فعالیت رسمی خود را با تأسیس دانشکده تن و روان در سال ۱۳۵۲ شروع کرد.

فعالیت باشگاه های کونگ فو توآ مجددا در سال ۱۳۶۰ بخاطر فعالیت های سیاسی ابراهیم میرزایی ممنوع شد و ورزشکاران این رشته تا سال ۱۳۷۰ این ورزش را به صورت مخفیانه معرفی و اموزش دادند. کونگ فو توآ در سال ۱۳۷۰ زیر نظر فدراسیون کاراته با عنوان« انجمن کونگ فو توآ» بطور رسمی آغاز شد. فدراسیون کونگ فو، ووشو و رزم آوران در اواخر سال ۱۳۷۱، بوجود آمد و به نام فدراسیون ورزش های رزمی در سال ۱۳۷۸ تغییر کرد و با عنوان کمیته مستقل کونگ فو توآ در سال ۱۳۷۹ مشغول به فعالیت شد و مجدداً در زمره سبک های فدراسیون ورزش های رزمی در سال ۱۳۸۱ قرار گرفت.

فدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و نام کونگ فو در سال ۱۳۹۰ از این رشته جذاب ایرانی حذف شد و در حال حاضر ، این سبک در ایران و جهان با نام توآ  فعالیت می کند.

کونگ فو توآ و جایگاه جهانی آن

اولین مجمع با نام ووکا بعد از تلاش های اساتید و مربیان و همچنین فدراسیون توآ در ایران تشکیل شد که ۲۵ کشور در آن حضور داشتند و پس از حدود ۱ سال، نام آن به ووتا تغيير کرد. برگزاری اولین دوره کلاسهای بین المللی داوری و مربیگری در نخستین حرکت سازمان جهانی توآ  بود که  در این کلاس ها تمام کشورهای عضو، شرکت کردند. کشورهای عضو در طول مدت زمان کمی به بیش از ۵۰ کشور از ۵ قاره جهان رسید. سپس علاقه و قدرت روز افزون توآ در بین جوامع جهانی، هم زمان با برگزاری نخستین دوره مسابقات جهانی توآ و حضور ۴۵ کشور در آن، شکوفا شد. ورزش رزمی توآ از فرهنگ و سنت ایرانیان، پارسیان و دیگر اقوام ایرانی نشات گرفته است و به ایرانیان تعلق دارد و با کونگ فو چینی در ارتباط نیست و تمام الفاظ آن برگرفته از زبان پارسی سره می باشد.

کونگ فو توآ میرزایی,لباس کونگ فو توآ,آرم کونگ فو توآقرار گرفتن پاها از اصول ابتدایی کونگ فو توآ می باشد

مایگاه کونگ فو توآ

کونگ فو توآ متشکل از هفت مایگاه به ترتیب زیر میباشد :

>> مایگاه یکم :

مایگاه اول کونگ فو توآ به علم فیزیولوژیکی فعالیت های بدن انسانی می پردازد.

>> مایگاه دوم :

مایگاه دوم کونگ فو توآ شامل انشاء علوم انسانی می باشد.

>> مایگاه سوم :

به روانشناسی تکنولوژی در مایگاه سوم کونگ فو توآ می پردازند.

>> مایگاه چهارم :

مایگاه چهارم کونگ فو توآ حاوی انشاء پزشکی است.

>> مایگاه پنجم :

در مایگاه پنجم کونگ فو توآ به مباحثی همچون فلسفه گرائی یا نگرش تفکرآمیز می پردازند.

>> مایگاه ششم :

مایگاه ششم کونگ فو توآ، بیانگر روح روان است.

>> مایگاه هفتم :

مایگاه هفتم کونگ فو توآ، به جهان مجهولات فراتر از خویشتن اشاره دارد.

لباس کونگ فو توآ

لباس کونگ فو توآ مشابه لباس کونگ فو است و با یکدیگر، هیچ تفاوتی ندارند. این لباس از جنس رزمی بسیار محکمی یعنی نخ و الیاف طبیعی تهیه شده و شخص باید با پوشیدن این لباس، قادر به بهره گیری از حرکات به صورت آزادانه باشد. از این رو شرط اول لباس کونگ فو توآ اینست که راحت و محکم باشد. لباس کونگ فو تو آ شامل یک پیرهن و شلوار کاملاً پوشیده می باشد؛ بگونه ای که بدن فرد را در بر می گیرد. جنس پارچه ی آن راحتی را برای فایتر مهیا میکند به این صورت که باعث جذب عرق به خود در حین ورزش و تمرین میشود. رنگ این لباس مشکی است و رنگ مشکی همانطور که می دانید جاذب است و بنا بر این ورزش جذب انرژی یکی از مهم ترین بخش ها به حساب می آید. لباس کونگ فو توآ به رنگ مشکی میباشد و بسیار مقدس است؛ از این رو انرژی را بخاطر جاذب بودنش در خود نگهداری می کند و از پیری زودرس، جلوگیری میکند.

شال بند کونگ فو توآ

- شالبند سفید کونگ فو توآ: 

شالبند سفید به عنوان نخستین شال کونگ فو توآ شناخته میشود که بیانگر آمادگی و ورود به معبد انشاء برای خودسازی است.

پیشینه رشته رزمی کونگ فو توآ,کونگفو توآ,فلسفه خط 1 کونگ فو توآ کونگ فو توآ زیر مجموعه ای از کونگ فو است

- شالبند سبز کونگ فو توآ: 

شال سبز، دومین شال کونگ فو توآ میباشد که به نشانه ی روییدن در فضای فیزیکی می باشد.

- شالبند قهوه ای کونگ فو توآ: 

سومین شال کونگ فو توآ به رنگ قهوه ای است که به سوختن در ورای نیروهای فیزیکی و رویایی در میدان های مبارزه اشاره دارد.

- شالبند مشکی کونگ فو توآ: 

چهارمین شال کونگ فو توآ که بیانگر عبور از مرز تاریکی ها و ابداع و تکامل تکنیک های کونگ فو توآ است؛ به رنگ مشکی می باشد.

خط ها و معانی آن در کونگ فو توآ

* خط یک( آناتوآ):

آناتوآ در کونگ فو توآ ترکیبی از عکس العمل سازی و خاصیت های موجی بر رموز هندسی و ضد حرکات جسمی در جهت عالم ذرات میباشد که ۵١٣ فن دارد.

* خط دو( آتادو):

آتادو برای برگردان عالم ذرات و فکر و زندگی، ٣١٧ فن، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی دارد.

* خط سه( سوتو):

سوتو مجموعه ای از ٨٧٣تکنیک، ترکیب و عکس‌العمل سازی را دربرمی گیرد و معنای مرز دانایی و توانایی و خارج شدن از دایره ی بیهودگی عقلی و از بین بردن ترس و وحشت در زندگی به معنای تو و من و طبیعت مربوط به من و تو می باشد.

* خط چهار( سامسامائه):

سامسامائه در کونگ فو توآ ۴١٧٩ فن، ترکیب و عکس العمل سازی، با هدف توجه و رسیدگی جسم و روح دارد که شامل قدرت فیزیکی جسم در قالب هندسی است.

* خط پنج( مایانا):

مایانا بیانگر نابودی اختلالات و ناهنجاریها و نبرد انسان در مرز پیدا و پنهان و درک اندیشه ها می باشد.

* خط شش( کوانه ووست مایانا):

معنای کوانه ووست مایانا در کونگ فو توآ شامل صفات نامناسب انسانی، عدم شناخت پزشکی و ترس و وحشت از وارد شدن به دنیای تفکر آمیز و فلسفه گرایی، ناهنجاری های روانی، اجبار انسان به درک فهم آشکار دنیای نهانی است.

* خط هفت( وای ماباتو یا پنجه ی مرگ):

وای ماباتو درکونگ فو توآ با ٣٣٠١ فن، ترکیب و عکس العمل سازی از هفت مایگاه دعا به ایجاد کنندگان فکر و قضاوت انسان ها به شناخت و بررسی و ایجاد انسان به بینش ها ودانش ها و ترکیب ها می پردازد. پروفسور ابراهیم میرزایی، پنجه مرگ را ساخته است. درواقع پنجه ی مرگ، بیانگر نهایت خشم و غضب انسان و فریاد و طغیان انسان بر ظلم وستم می باشد.

آرم کونگ فو توآ

معنای هلال قرمز بالای مُشت به فلسفه خون کونگ فو اشاره دارد یعنی برای آزادی انسانها باید تا آخرین قطره خون، مبارزه کرد. مشتی که در میان دایره سیاه قرار گرفته؛ به معنای قیام از دل تاریکی ها و پلیدی ها و تمام چیزهایی که انسان از خود بیگانه کرده و در بند کشیده، است. این نکته را در نظر بگیرید که مشت، نه تنها نشانه تجاوز نیست بلکه از یک حالت دفاعی برخوردارست.

هلال سفید زیر مشت، به نژاد سفید ایرانی اشاره دارد. کره جهان زیر مشت و نقشه ایران در وسط کره، نشاندهنده ی پایگاه کونگ فو توآ در جهان است. افراد باید بر روی سینه طرف چپشان، این آرم را قرار دهند و نماد مشت در این آرم، به معنای حفاظت از قلبیست که تپش آن صدای فکر همراه است.

عکسهای کونگ فو توآ,کونگ فو توآ چند خط دارد,تاریخچه کونگ فو توآیکی از مراسم محبوب و مشهوری که کونگ فو توآ دارد مراسم خون است

گردآوری: بخش ورزش سرپوش

 • 15
 • 5
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
قبر حضرت آدم و نوح در کجاست,قبر حضرت آدم در شهر نجف عراق,درباره ی حضرت آدم و حوا قبر حضرت آدم و نوح در کجاست

<p></p>

<p>نجف سرزمینی کهن است، که ارزش تاریخی و باستانی دارد. در داستان حضرت نوح نقل شده است، که پس از طوفان بزرگ کشتی نوح در اینجا در سرزمین نجف توقف کرد و در اینجا محل دفن حضرت آدم و نوح است. </p>

<p></p>

<p>نوح در نجف استقرار خود را آغاز کرد، چاه معروفی که سیل عظیم از آنجا شروع شد نیز در حومه شهر نجف در شهر باستانی معروف به کوفه قرار دارد. می توان گفت که انقراض و احیای سکونتگاه انسانی در شهر نجف رخ داده است.</p>

<p></p>

<p>قبر حضرت نوح در کدام کشور است ؟ حضرت آدم و حضرت نوح هر دو در کنار قبر حضرت علی به همراه هزاران پیامبر در قبرستان باستانی واقع در نجف بزرگ دفن شده اند.</p>

ادامه
گروه بی تی اس,گروه BTS,بیوگرافی گروه بی تی اس بیوگرافی اعضای گروه بی تی اس (BTS)، گروه موسیقی کره ای

تعداد اعضا: هفت نفر

نام اعضا: شوگا، جین، جی-هوپ، آراِم، جیمین، وی، جونگ‌کوک

خواستگاه: کره جنوبی، سئول

تاریخ تشکیل گروه: ۲۰۱۰

تاریخ آغاز فعالیت: ۲۰۱۳

زمینه فعالیت: کی-پاپ،  پاپ ، هیپ هاپ، آراندبی، ئی‌دی‌ام

ادامه
پارسا پیروزفر,بیوگرافی پارسا پیروزفر,عکس های پارسا پیروزفر بیوگرافی و عکس های پارسا پیروزفر

تاریخ تولد: ۲۲ شهریور ۱۳۵۱

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر ،کارگردان نمایش، نقاش، نمایشنامه نویس و مترجم

تحصیلات: کارشناسی در رشته نقاشی

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
ابوالفضل قلی پور,بیوگرافی ابوالفضل قلی پور,عکس ابوالفضل قلی پور بیوگرافی و عکس های ابوالفضل قلی پور
یکی از بازیکنان موفق والیبال تیم ملی ایران؛ ابوالفضل قلی پور است، این بازیکن جوان در سال ۱۴۰۰ وارد تیم ملی ایران شد و در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۱ به عنوان یکی از اعضا اعزام شد. در ادامه این مطلب سرپوش به بیوگرافی ابوالفضل قلی پور، این بازیکن موفق خواهیم پرداخت.

چکیده ای از بیوگرافی ابوالفضل قلی پور:

نام کامل: ابوالفضل قلی پور

تاریخ تولد: ۱ بهمن ۱۳۷۱

محل تولد: تهران

حرفه: عضو تیم ملی والیبال ایران

پست: لیبرو

شماره پیراهن: ۱۶

ادامه
حضرت لوط,زندگینامه حضرت لوط,زندگی حضرت لوط آشنایی با زندگینامه حضرت لوط

تاریخ تولد: هم دوره حضرت ابراهیم

محل زندگی: بابِل عراق و سرزمین مؤتفکات در کرانه رود اردن نزدیک فلسطین 

تکرار نام در قرآن: ۲۷ مرتبه

دین: یکتاپرستی

محل دفن: شهر بَنی نَعیم در استان الخَلیل در فلسطین

ادامه
پل آلن,بیوگرافی پل آلن,عکس های پل آلن بیوگرافی پل آلن یکی از بنیانگذاران مایکروسافت

تاریخ تولد: ۲۱ ژانویه ۱۹۵۳

محل تولد: سیاتل، واشینگتن ایالت واشینگتن

حرفه: بنیانگذار ماکروسافت

 سرمایه: ۱۶/۷ میلیارد دلار

درگذشت: ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸ در سن ۶۵ سالگی

ادامه
خشایار اعتمادی,زندگینامه خشایار اعتمادی,بیوگرافی خشایار اعتمادی بیوگرافی خشایار اعتمادی خواننده سبک‌ موسیقی پاپ کلاسیک (+ آثار)

نام مستعار : خشایار

تولد : ۱۱ فروردین ۱۳۵۰

ملیت : ایرانی

سبک‌ : موسیقی پاپ کلاسیک

ساز : پیانو، آكاردئون

سال‌های فعالیت : ۱۳۷۴ تا کنون

ادامه
شهره لرستانی,بیوگرافی شهره لرستانی,تغییر جنسیت شهره لرستانی بیوگرافی شهره لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون و ماجرای تغییر جنسیت او(+ تصاویر)

نام خانوادگی:صالحی لرستانی

تاریخ تولد:۳۱ خرداد ۱۳۴۵

تحصیلات:فوق لیسانس فیلمنامه نویسی

سالهای فعالیت:از ۱۳۶۴ تاکنون

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:مجرد

ادامه
علی قلی زاده,بیوگرافی علی قلی زاده,عکس های علی قلی زاده بیوگرافی و عکس های علی قلی زاده

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۴

محل تولد: تهران

حرفه: فوتبال

پست: مهاجم، وینگر

قد: ۱ متر ۷۶ سانتی متر

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • یکشنبه ۲۹ خرداد
  قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا
  ازبکستان - عربستان
  ۱۷:۳۰
 • قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا
  -
  ۲۲:۳۰
 • سه شنبه ۳۱ خرداد
  لیگ والیبال ملت‌ها
  اسلوونی - هلند
  ۱۱:۳۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  آرژانتین - ژاپن
  ۱۵:۳۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  استرالیا - کانادا
  ۱۸:۳۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  ایران - بلغارستان
  ۲۱:۳۰
 • چهارشنبه ۱ تیر
  لیگ والیبال ملت‌ها
  چین - فرانسه
  ۱۱:۳۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  آلمان - ایتالیا
  ۱۵:۳۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  برزیل - لهستان
  ۱۸:۳۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  صربستان - آمریکا
  ۲۱:۳۰
 • پنج شنبه ۲ تیر
  لیگ والیبال ملت‌ها
  فرانسه - هلند
  ۰۷:۳۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  چین - آلمان
  ۱۱:۳۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  لهستان - کانادا
  ۱۵:۰۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  صربستان - برزیل
  ۱۸:۰۰
 • لیگ والیبال ملت‌ها
  آمریکا - ایران
  ۲۱:۳۰
 • جمعه ۳ تیر
  لیگ والیبال ملت‌ها
  ایران - برزیل
  ۱۸:۰۰
ویژه سرپوش