پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۳۰۱۴۲

آشنایی کامل با سبک کونگ فو توآ

کونگ فو توآ,خط یک کونگ فو توآ,عکسهای کونگ فو توآیکی از هنرهای رزمی ایرانی کونگ فو توآ نام دارد
یکی از سبک های ورزش کونگ فو که از هنر رزمی ایرانی به شمار می رود؛ کونگ فو توآ نام دارد که تأکید آن بر بدن و روان سالم تر است. این ورزش در سال۱۳۵۱ در زمینه های رشته های مختلف رزمی و جنگ های چریکی با بهره گیری از تجربه ابراهیم میرزایی، بنیان گذاری شده است.

کونگ فو توآ

کونگ فو توآ هفت مایگاه دارد که مایگاه اولش صرفا اشاره به حرکات فیزیکی و فعالیت های بدنی دارد ولی بقیه ی مایگاه ها بیانگر جنبه های علمی، عرفانی و پزشکی در خصوص تن و روان است.

پیشینه کونگ فو توآ

ابراهیم میرزایی، نگارش کتاب کاراته و ذن را پس از یادگیری رشته هایی همچون کونگ فو،  کاراته،  تکواندو و دوره های تکاوری در کشورهای مختلف آغاز کرد و انتشار آن به سال ۱۳۵۱ برمی گردد. او در این کتاب به سَبْک« توآ» پرداخته است و از همان سال در باشگاه سرباز( پهلوی سابق)، مراحل ازمایش خود را گذرانده و در نهایت فعالیت رسمی خود را با تأسیس دانشکده تن و روان در سال ۱۳۵۲ شروع کرد.

فعالیت باشگاه های کونگ فو توآ مجددا در سال ۱۳۶۰ بخاطر فعالیت های سیاسی ابراهیم میرزایی ممنوع شد و ورزشکاران این رشته تا سال ۱۳۷۰ این ورزش را به صورت مخفیانه معرفی و اموزش دادند. کونگ فو توآ در سال ۱۳۷۰ زیر نظر فدراسیون کاراته با عنوان« انجمن کونگ فو توآ» بطور رسمی آغاز شد. فدراسیون کونگ فو، ووشو و رزم آوران در اواخر سال ۱۳۷۱، بوجود آمد و به نام فدراسیون ورزش های رزمی در سال ۱۳۷۸ تغییر کرد و با عنوان کمیته مستقل کونگ فو توآ در سال ۱۳۷۹ مشغول به فعالیت شد و مجدداً در زمره سبک های فدراسیون ورزش های رزمی در سال ۱۳۸۱ قرار گرفت.

فدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و نام کونگ فو در سال ۱۳۹۰ از این رشته جذاب ایرانی حذف شد و در حال حاضر ، این سبک در ایران و جهان با نام توآ  فعالیت می کند.

کونگ فو توآ و جایگاه جهانی آن

اولین مجمع با نام ووکا بعد از تلاش های اساتید و مربیان و همچنین فدراسیون توآ در ایران تشکیل شد که ۲۵ کشور در آن حضور داشتند و پس از حدود ۱ سال، نام آن به ووتا تغيير کرد. برگزاری اولین دوره کلاسهای بین المللی داوری و مربیگری در نخستین حرکت سازمان جهانی توآ  بود که  در این کلاس ها تمام کشورهای عضو، شرکت کردند. کشورهای عضو در طول مدت زمان کمی به بیش از ۵۰ کشور از ۵ قاره جهان رسید. سپس علاقه و قدرت روز افزون توآ در بین جوامع جهانی، هم زمان با برگزاری نخستین دوره مسابقات جهانی توآ و حضور ۴۵ کشور در آن، شکوفا شد. ورزش رزمی توآ از فرهنگ و سنت ایرانیان، پارسیان و دیگر اقوام ایرانی نشات گرفته است و به ایرانیان تعلق دارد و با کونگ فو چینی در ارتباط نیست و تمام الفاظ آن برگرفته از زبان پارسی سره می باشد.

کونگ فو توآ میرزایی,لباس کونگ فو توآ,آرم کونگ فو توآقرار گرفتن پاها از اصول ابتدایی کونگ فو توآ می باشد

مایگاه کونگ فو توآ

کونگ فو توآ متشکل از هفت مایگاه به ترتیب زیر میباشد :

>> مایگاه یکم :

مایگاه اول کونگ فو توآ به علم فیزیولوژیکی فعالیت های بدن انسانی می پردازد.

>> مایگاه دوم :

مایگاه دوم کونگ فو توآ شامل انشاء علوم انسانی می باشد.

>> مایگاه سوم :

به روانشناسی تکنولوژی در مایگاه سوم کونگ فو توآ می پردازند.

>> مایگاه چهارم :

مایگاه چهارم کونگ فو توآ حاوی انشاء پزشکی است.

>> مایگاه پنجم :

در مایگاه پنجم کونگ فو توآ به مباحثی همچون فلسفه گرائی یا نگرش تفکرآمیز می پردازند.

>> مایگاه ششم :

مایگاه ششم کونگ فو توآ، بیانگر روح روان است.

>> مایگاه هفتم :

مایگاه هفتم کونگ فو توآ، به جهان مجهولات فراتر از خویشتن اشاره دارد.

لباس کونگ فو توآ

لباس کونگ فو توآ مشابه لباس کونگ فو است و با یکدیگر، هیچ تفاوتی ندارند. این لباس از جنس رزمی بسیار محکمی یعنی نخ و الیاف طبیعی تهیه شده و شخص باید با پوشیدن این لباس، قادر به بهره گیری از حرکات به صورت آزادانه باشد. از این رو شرط اول لباس کونگ فو توآ اینست که راحت و محکم باشد. لباس کونگ فو تو آ شامل یک پیرهن و شلوار کاملاً پوشیده می باشد؛ بگونه ای که بدن فرد را در بر می گیرد. جنس پارچه ی آن راحتی را برای فایتر مهیا میکند به این صورت که باعث جذب عرق به خود در حین ورزش و تمرین میشود. رنگ این لباس مشکی است و رنگ مشکی همانطور که می دانید جاذب است و بنا بر این ورزش جذب انرژی یکی از مهم ترین بخش ها به حساب می آید. لباس کونگ فو توآ به رنگ مشکی میباشد و بسیار مقدس است؛ از این رو انرژی را بخاطر جاذب بودنش در خود نگهداری می کند و از پیری زودرس، جلوگیری میکند.

شال بند کونگ فو توآ

- شالبند سفید کونگ فو توآ: 

شالبند سفید به عنوان نخستین شال کونگ فو توآ شناخته میشود که بیانگر آمادگی و ورود به معبد انشاء برای خودسازی است.

پیشینه رشته رزمی کونگ فو توآ,کونگفو توآ,فلسفه خط 1 کونگ فو توآ کونگ فو توآ زیر مجموعه ای از کونگ فو است

- شالبند سبز کونگ فو توآ: 

شال سبز، دومین شال کونگ فو توآ میباشد که به نشانه ی روییدن در فضای فیزیکی می باشد.

- شالبند قهوه ای کونگ فو توآ: 

سومین شال کونگ فو توآ به رنگ قهوه ای است که به سوختن در ورای نیروهای فیزیکی و رویایی در میدان های مبارزه اشاره دارد.

- شالبند مشکی کونگ فو توآ: 

چهارمین شال کونگ فو توآ که بیانگر عبور از مرز تاریکی ها و ابداع و تکامل تکنیک های کونگ فو توآ است؛ به رنگ مشکی می باشد.

خط ها و معانی آن در کونگ فو توآ

* خط یک( آناتوآ):

آناتوآ در کونگ فو توآ ترکیبی از عکس العمل سازی و خاصیت های موجی بر رموز هندسی و ضد حرکات جسمی در جهت عالم ذرات میباشد که ۵١٣ فن دارد.

* خط دو( آتادو):

آتادو برای برگردان عالم ذرات و فکر و زندگی، ٣١٧ فن، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی دارد.

* خط سه( سوتو):

سوتو مجموعه ای از ٨٧٣تکنیک، ترکیب و عکس‌العمل سازی را دربرمی گیرد و معنای مرز دانایی و توانایی و خارج شدن از دایره ی بیهودگی عقلی و از بین بردن ترس و وحشت در زندگی به معنای تو و من و طبیعت مربوط به من و تو می باشد.

* خط چهار( سامسامائه):

سامسامائه در کونگ فو توآ ۴١٧٩ فن، ترکیب و عکس العمل سازی، با هدف توجه و رسیدگی جسم و روح دارد که شامل قدرت فیزیکی جسم در قالب هندسی است.

* خط پنج( مایانا):

مایانا بیانگر نابودی اختلالات و ناهنجاریها و نبرد انسان در مرز پیدا و پنهان و درک اندیشه ها می باشد.

* خط شش( کوانه ووست مایانا):

معنای کوانه ووست مایانا در کونگ فو توآ شامل صفات نامناسب انسانی، عدم شناخت پزشکی و ترس و وحشت از وارد شدن به دنیای تفکر آمیز و فلسفه گرایی، ناهنجاری های روانی، اجبار انسان به درک فهم آشکار دنیای نهانی است.

* خط هفت( وای ماباتو یا پنجه ی مرگ):

وای ماباتو درکونگ فو توآ با ٣٣٠١ فن، ترکیب و عکس العمل سازی از هفت مایگاه دعا به ایجاد کنندگان فکر و قضاوت انسان ها به شناخت و بررسی و ایجاد انسان به بینش ها ودانش ها و ترکیب ها می پردازد. پروفسور ابراهیم میرزایی، پنجه مرگ را ساخته است. درواقع پنجه ی مرگ، بیانگر نهایت خشم و غضب انسان و فریاد و طغیان انسان بر ظلم وستم می باشد.

آرم کونگ فو توآ

معنای هلال قرمز بالای مُشت به فلسفه خون کونگ فو اشاره دارد یعنی برای آزادی انسانها باید تا آخرین قطره خون، مبارزه کرد. مشتی که در میان دایره سیاه قرار گرفته؛ به معنای قیام از دل تاریکی ها و پلیدی ها و تمام چیزهایی که انسان از خود بیگانه کرده و در بند کشیده، است. این نکته را در نظر بگیرید که مشت، نه تنها نشانه تجاوز نیست بلکه از یک حالت دفاعی برخوردارست.

هلال سفید زیر مشت، به نژاد سفید ایرانی اشاره دارد. کره جهان زیر مشت و نقشه ایران در وسط کره، نشاندهنده ی پایگاه کونگ فو توآ در جهان است. افراد باید بر روی سینه طرف چپشان، این آرم را قرار دهند و نماد مشت در این آرم، به معنای حفاظت از قلبیست که تپش آن صدای فکر همراه است.

عکسهای کونگ فو توآ,کونگ فو توآ چند خط دارد,تاریخچه کونگ فو توآیکی از مراسم محبوب و مشهوری که کونگ فو توآ دارد مراسم خون است

گردآوری: بخش ورزش سرپوش

 • 15
 • 5
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
رودریگو هرناندز بیوگرافی «رودریگو هرناندز»؛ ستاره ای فراتر از یک فوتبالیست | هوش و تفکر رمز موفقیت رودری

تاریخ تولد: ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶

محل تولد: مادرید، اسپانیا

حرفه: فوتبالیست 

پست: هافبک دفاعی

باشگاه: منچسترسیتی

قد: ۱ متر ۹۱ سانتی متر

ادامه
یزدگرد سوم زندگینامه یزدگرد سوم؛ آخرین پادشاه حکومت ساسانی

تاریخ تولد: ۶۲۴ میلادی

محل تولد: استخر، ایران شهر

سلطنت: ۶۳۲ – ۶۵۱ میلادی

خاندان: ساسانی

پدر: پسر شهریار

جانشین: مرگ او همراه با نابودی حکومت ساسانی بود

ادامه
فابیو کاپلو بیوگرافی فابیو کاپلو؛ اسطوره فوتبال جهان

تاریخ تولد: ۱۸ ژوئن ۱۹۴۶

محل تولد: سن کانزیان دیسونزو، ایتالیا

لقب: دن فابیو

حرفه: فوتبالیست پیشین و سرمربی 

پست: هافبک پیشین و مربی 

آغاز فعالیت: ۱۹۶۴ تاکنون

ادامه
ارنست رادرفورد زندگینامه ارنست رادرفورد؛ نابغه‌ای که اتم را دگرگون کرد

تاریخ تولد: ۳۰ اوت ۱۸۷۱

محل تولد: حومه برایت‌واتر شهر نلسون، ساحل شمالی جزیره جنوبی، نیوزیلند

ملیت: بریتانیایی

حرفه: فیزیک دان، استاد دانشگاه

محل تحصیل: دانشگاه کانتربوری، دانشگاه کمبریج

درگذشت: ۱۹ اکتبر ۱۹۳۷

ادامه
مجتبی حیدرپور بیوگرافی مجتبی حیدرپور هندبالیست تیم ملی ایران

تاریخ تولد: ۲۹ شهریور ۱۱۳۶۷

محل تولد: سرخس

حرفه: هندبالیست

پست: گوشه چپ

باشگاه کنونی: سپاهان

قد: ۱ متر ۸۰ سانتی متر

ادامه
کیلیان امباپه بیوگرافی کیلیان امپاپه؛ اعجوبه جوان فوتبال اروپا

تاریخ تولد: ۲۰ دسامبر ۱۹۹۸

محل تولد: پاریس، فرانسه

حرفه: فوتبالیست

پست: وینگر چپ فوروارد

باشگاه: پاریسن ژرمن

آغاز فعالیت: ۲۰۰۴ تاکنون

ادامه
عین الله دریایی بیوگرافی عین الله دریایی پیشکسوت تئاتر ایران

تاریخ تولد: دهه ۱۳۲۹ 

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر تئاتر و سینما

سال های فعالیت: پیش از انقلاب تاکنون

شهرت: با سریال مگه تموم عمر چندتا بهار

ادامه
مارکوس گالپرین بیوگرافی مارکوس گالپرین؛ میلیاردر آرژانتینی

تاریخ تولد: ۳۱ اکتبر ۱۹۷۱

محل تولد: بوینس آیرس، آرژانتین

حرفه: سرمایه گذار، کارآفرین

شناخته شده برای: یکی از بنیانگذاران MercadoLibre

تحصیلات: دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه استنفورد

دارایی: ۵.۳ میلیارد دلار 

ادامه
اردشیر کاظمی بیوگرافی اردشیر کاظمی؛ پیشکسوت سینمای ایران

تاریخ تولد: ۲۹ آبان ۱۳۱۷

محل تولد: بندرانزلی، ایران

محل زندگی: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون

آغاز فعالیت: سال ۱۳۴۹ تاکنون

همسر: ندارد

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • پنج شنبه ۱۰ اسفند
  فینال لیگ برتر بسکتبال زنان
  مهرسان تهران - گروه بهمن تهران
  ۱۶:۴۵
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  الرائد - الفیحا
  ۱۷:۳۰
 • لیگ ستارگان قطر
  شمال - معيذر
  ۱۸:۳۰
 • لیگ برتر هندبال
  سپاهان - پرواز هوانیروز
  ۱۸:۳۰
 • جام حذفی پرتغال
  سانتا کلارا - پورتو
  ۱۹:۳۰
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  النصر - الحزم
  ۲۰:۳۰
 • جام حذفی ترکیه
  گالاتاسرای - کاراگومروک
  ۲۱:۱۵
 • جام حذفی هلند
  فاینورد - خرونینگن
  ۲۲:۳۰
 • جمعه ۱۱ اسفند
  جام حذفی اسپانیا
  اتلتیک بیلبائو - اتلتیکومادرید
  ۰۰:۰۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  نیویورک نیکس - گلدن استیت واریرز
  ۰۴:۰۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  دنور ناگتس - میامی هیت
  ۰۶:۳۰
 • لیگ ستارگان قطر
  السد - القطر
  ۱۸:۳۰
 • لیگ ستارگان قطر
  الدحیل - الغرافه
  ۱۸:۳۰
 • لیگ برتر روسیه
  روستوف - سووتوف
  ۱۹:۳۰
 • لیگ حرفه‌ای عربستان
  الهلال - الاتحاد
  ۲۰:۳۰
 • بوندسلیگا آلمان
  فرایبورگ - بایرن مونیخ
  ۲۳:۰۰
 • سری آ ایتالیا
  لاتزیو - آث میلان
  ۲۳:۱۵
 • لیگ یک فرانسه
  موناکو - پاری سن ژرمن
  ۲۳:۳۰
 • شنبه ۱۲ اسفند
  بسکتبال حرفه‌ای NBA
  دیترویت پیستونز - کلیولند کاوالیرز
  ۰۳:۳۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  بوستون سلتیکس - دالاس ماوریکس
  ۰۴:۰۰
 • بسکتبال حرفه‌ای NBA
  شیکاگو بولز - میلواکی باکس
  ۰۶:۳۰
ویژه سرپوش