چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۱۰۰۰۳۷

آشنایی با قوانین پرش طول

پرش طول,پرش طول چیست,پرش طول دو میدانیپرش طول یکی از رشته های دو میدانی است
 بر خلاف اکثریت رشته های دو و میدانی، قوانین مربوط به پرش طول به پرش کننده، این اختیار را می دهد که از تکنیک ها و روشهای گوناگونی در مرحله پرواز بهره بگیرد. در این مطلب از سرپوش در مورد رشته پرش طول به طور کامل توضیح داده شده است.

پرش طول

به یکی از رشته های دو میدانی، پرش طول می گویند که ورزشکار در آن باید پرش خود را با انجام دورخیز و سپس با یک گام انجام دهد. این رشته به بازی های المپیک تابستانی از سال ۱۸۹۶ برای مردان و از سال ۱۹۴۸ برای زنان راه یافت.

کسانی بعنوان موفق ترین پرش کنندگان محسوب می شوند که در برخی از موارد مثل سرعت، قدرت جهش و دانسته های تکنیکی، تواناییهای زیادی داشته باشند. مسافت به دست آمده در پرش طول توسط خط سیر مرکز ثقل بدن تعيين می شود و پرش کننده بایستی در طی مرحله پرواز، تعادل بدنش را حفظ کند و امادگی یک فرود ایده‌ال را داشته باشد. او قبل از فرود، بر روی این موضوع متمرکز می شود که از کاهش حرکت رو به جلو تا حد ممکن، جلوگیری کند.

پرش طول در سطح پیشرفته

ورزشکار در سطح پیشرفته، شروع به دویدن بر روی سطحی صاف می کند و پیش از خط، آخرین گامش را میگذارد و پرش میکند. در صورت عبور گام ورزشکار از خط خطا به آن پرش خطا می گویند و رکوردی برای او ثبت نمی شود. پس از خط خطا، مقداری پلاستی سین( خمیری چرب و شکل پذیر) را برای تشخیص این موضوع استفاده می کنند. ورزشکار میتواند پرش خود را از هر نقطه ای پیش از خط خطا آغاز کند ولی محاسبه ی طول پرش، از پایان خط خطا تا نزدیکترین نقطه ایست که بدن ورزشکار به زمین شنی اصابت کرده است.

قوانین پرش طول

>> محوطهٔ دورخیز:

طول محوطهٔ دورخیز که به آن باند دورخیز می گویند باید حداقل به مسافت ۴۰ متر و حداکثر ۴۵ متر باشد. همچنین حداقل و حداکثر عرض باند دورخیز به ترتیب، ۲۲/۱ متر و ۲۵/۱ متر میباشد که برای تشخیص آن، دو خط سفید رنگ به عرض ۵ سانتى متر کشیده شده است.

>> علائم:

هر ورزشکار مى تواند از علامتى در کنار باند دورخیز استفاده نماید که کمیته برگزار کننده، آن را تأئید کرده است و در زمان دورخیز یا پرش به او کمک کند. وى نمیتواند از گچ و یا موادی که پاک نمیشوند، استفاده کند.

>> تخته پرش:

جنس تخته پرش باید از چوب یا هر مادهٔ مناسب دیگر باشد. همچنین طول این تخته باید ۲۱/۱ تا ۲۲/۱ متر و پهناى آن ۲۰ سانتى متر به ضخامت ۱۰ سانتى متر برش داده شود و در چاله پرش کاشته شود. یک تخته به پهناى ۱۰ سانتى متر در آن طرف تختهٔ پرش( نزدیک به چاله فرود) قرار دارد که مادهٔ پلاستیسین، روى آن کشیده شده تا درصورت بروز خطاى پای پرش کننده مشخص گردد. رنگ تختهٔ پرش باید سفید و هم سطح زمین باشد و از چاله فرود، حداقل یک متر فاصله داشته باشد.

تمرینات پرش طول,ورزش پرش طول,قوانین پرش طولدر سطح پیشرفته پرش طول، ورزشکار روی سطحی صاف شروع به دویدن می‌کنند

>> چاله فرود:

پهناى چاله فرود باید ۷۵/۲ تا ۳ متر باشد و خط پرش( تخته پرش) نباید کم تر از ۱۰ متر تا انتهای چاله فاصله داشته باشد. با استفاده از ماسهٔ نرم و خاک اره، درون چاله فرود را پر می کنند به گونه ای که همسطح با سطح تختهٔ پرش باشد.

>> قوانین عمومى:

وقتى که تعداد شرکت کنندگان در جریان مسابقات، از ۸ نفر بیشتر باشد هریک از شرکت کننده ها سه بار مى برند و به بهترین پرشی که توسط ۸ نفر انجام میشود اجازه ی سه پرش دیگر داده میشود. درصورت کمتر بودن تعداد شرکت کننده ها از ۸ نفر، هر شرکت کننده مجوز ۶ بار پریدن را دارد. در کلیهٔ پرش ها، نزدیک ترین نقطه ى برخورد هر یک از اعضاء بدن با زمین تا خط پرش بطور عمودى اندازه گیرى مى شود. هر ورزشکار می تواند در محدودهٔ زمانى یک دقیقه، پرش خود را انجام دهد.

در صورتی که نتیجه ی آن مساوى شود؛ ورزشکار باید دومین پرش بهتر را انجام دهد و اگر باز هم نتیجه مساوی شد باید سومین پرش بهتر را انجام دهد و اینکار را تا زمانی ادامه دهد که حالت تساوى از بین برود. چنانچه حالت تساوى براى مقام هشتم از بین نرود؛ سه پرش اضافه به نفراتى که تساوى کرده اند ، داده میشود تا نفر هشتم تعيين گردد. بهترین نتیجه به دست آمده از کلیه پرش ها( حتى سه پرش اضافی)، مقام هر ورزشکار را تعیین می کند.

تمرینات پرش طول

- آموزش پرش طول در چهار مرحله انجام میشود. مرحله اول پرش طول، یادگیری شروع یا وضعیت توانی می باشد که وضعیت بدن در تماس با تخته پرش و در مرحله جهش، شبیه سازی می شود و این مرحله نقش موثری در مراحل دیگر دارد.

- ورزشکاران در مرحله دوم پرش طول، با نحوه ی قرارگیری بدن در موقعیتی آشنا می شوند که برای کنترل بزرگی و جهت چرخش رو به جلوی ایجاد شده به آن ها کمک میکند.

- مرحله سوم پرش طول به اینصورتست که ورزشکاران برای بلند شدن عمودی با نحوه ی باز کردن تنه و زانوانشان آشنا میشوند.

- ورزشکاران در مرحله چهارم پرش طول با روش هماهنگ کردن تاب بخشهای بدن با دیگر حرکات اشنا میشوند.

این بحث، درواقع بر روی پرش طول، متمرکز است اما باتوجه به تمرینات جهش میتوان از پرش سه گام و پرش ارتفاع بهره گرفت.

عوامل مهم برای یک پرش طول موفقیت آمیز

عوامل مهم برای یک پرش طول موفقیت آمیز به شرح زیر میباشد:

* یکی از عوامل مهم برای یک پرش طول خوب، دورخیز پر قدرت و سریع بهمراه تغيير در میزان سرعت و آهنگ در سه گام آخر است.

* ورزشکار باید بتواند با قدرت و هماهنگی و سرعت هر چه بیشتر، از روی تخته پرش جدا شود.

پرش طول دو میدانی,مراحل پرش طول,خطاهای پرش طولنوبت انجام پرش شرکت‌کنندگان بوسیله قرعه‌کشى تعیین مى‌گردد

* ورزشکار باید این توانایی را داشته باشد که از یک تکنیک خوب برای حفظ تعادل و کاهش چرخش رو به جلو بدن کمک بگیرد.

خطا های ورزشکار در زمان انجام پرش طول

ورزشکار با انجام کارهای زیر در پرش طول، مرتکب خطا میشود:

>> در صورتی که ورزشکار، آن طرف تخته پرش را در زمان پریدن و یا درحال دورخیز زمین با بخشى از بدنش لمس نماید؛ خطا کرده است.

>> یکی از دیگر خطاهای ورزشکار در پرش طول، کنده شدن از زمین خارج از تخته پرش از ابتداء خط جهش از دو طرف تخته می باشد.

>> چنانچه ورزشکار از چاله پرش، بعد از فرود، خارج شود بگونه ای که محل تماس با زمین، نزدیکتر از نزدیکترین اثر بوجودآمده در محوطه فرود به خط جهش باشد.

>> اگر ورزشکار، بعد از کامل شدن فرود، گامی به طرف عقب بردارد، مرتکب خطا شده است.

>> یکی از خطاهای ورزشکار در زمان انجام پرش طول، معلق زدن در هوا است.

نکاتی درباره ورزش پرش طول

> شرکت کنندگان پس از قرعه کشى میتوانند به ترتیب، پرش انجام دهند.

> شرکت کنندگان در زمان شروع مسابقه نمیتوانند براى انجام تمرین از باند پرش استفاده کنند.

> محاسبه ی کلیه پرش ها از نزدیک ترین نقطه اثر بدست آمده در منطقه فرود به وسیله ی تماس بخشى از بدن یا اعضاى شرکت کننده تا خط پرش و یا امتداد آن می باشد.

> پرش هایى که هر شرکت کننده براى حالت تساوى مقام اول انجام داده است، از بهترین پرشهای وى محسوب میشود.

خطاهای پرش طول,تمرینات پرش طول,پرش طول چیستموفق ترین پرش کنندگان تواناییهای زیادی مثل سرعت ، قدرت جهش و ... دارند

گردآوری: بخش ورزش سرپوش

 • 12
 • 2
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • دوشنبه ۱۰ مهر
  لیگ قهرمانان آسیا
  آلمالیق - نیروی هوایی عراق
  ۱۵:۳۰
 • لیگ آزادگان
  نفت مسجدسلیمان - خلیج فارس ماهشهر
  ۱۸:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  نسف قارشی - السد
  ۱۹:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  سپاهان - الاتحاد
  ۱۹:۳۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  کایسری اسپور - باشاک شهیر
  ۲۰:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  النصر - استقلال تاجیکستان
  ۲۱:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  الدحیل - پرسپولیس
  ۲۱:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  فولام - چلسی
  ۲۲:۳۰
 • سه شنبه ۱۱ مهر
  والیبال انتخابی المپیک
  آرژانتین - بلغارستان
  ۰۵:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  صربستان - مصر
  ۰۷:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  هلند - بلژیک
  ۰۸:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  آمریکا - ترکیه
  ۱۰:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  لهستان - کانادا
  ۱۱:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  کاوازاکی - اولسان هیوندای
  ۱۳:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  ژاپن - تونس
  ۱۳:۵۵
 • لیگ قهرمانان آسیا
  شاندونگ تایشان - یوکوهاما مارینوس
  ۱۵:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  ایران - قطر
  ۱۶:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  نوبهار نامانگان - مومبای سیتی
  ۱۷:۳۰
 • جام حذفی روسیه
  لوکوموتیو مسکو - روستوف
  ۱۷:۴۵
 • لیگ قهرمانان آسیا
  نساجی مازندران - الهلال
  ۱۹:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  الفیحا - پاختاکور
  ۱۹:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  سالزبورگ - رئال سوسیداد
  ۲۰:۱۵
 • لیگ قهرمانان اروپا
  کپنهاگن - بایرن مونیخ
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  اینتر - بنفیکا
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  لانس - آرسنال
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  منچستریونایتد - گالاتاسرای
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  ناپولی - رئال مادرید
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  آیندهوون - سویا
  ۲۲:۳۰
 • چهارشنبه ۱۲ مهر
  والیبال انتخابی المپیک
  برزیل - آلمان
  ۰۳:۰۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  آرژانتین - بلژیک
  ۰۸:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  آمریکا - تونس
  ۱۰:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  لهستان - مکزیک
  ۱۱:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  اوراوا ردز - هانوی اف سی
  ۱۳:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  ژاپن - ترکیه
  ۱۳:۵۵
 • لیگ قهرمانان آسیا
  بانکوک یونایتد - چونبوک موتورز
  ۱۵:۳۰
ویژه سرپوش