کد مقاله: ۹۷۰۲۰۰۱۳۶

معرفی "رشته حسابداری" + معرفی دروس

حسابداری,رشته حسابداری,ارشد حسابداریحسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود
حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گيرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مديران سازمان و يا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتی بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند.

رشته حسابداری:

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این‌گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است.

 

حسابداری,دروس رشته حسابداری,معرفی رشته حسابداریفرصت‌های شغلی رشته حسابداری بسیار گسترده است

توانایی‮ها و مهارت‮های لازم رشته حسابداری:

از آنجا که این رشته با داده‌ها و اعداد و سازماندهی آن‮ها مرتبط است، لذا فردی که قصد تحصیل در این رشته را دارد باید از ریاضیات ‏قوی برخوردار باشد. همچین باید دقیق، منظم و باحوصله باشد تا هنگام بررسی داده‌ها خطایی صورت نگیرد. یک حسابدار باید گزارش ‏کار دقیقی از عملکرد خود ارائه دهد بنابراین باید به ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد.

کاربرد رشته حسابداری و وضعیت بازار کار آن:

فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‮ترین سطح تا بالاترین سطح را دربر می‮گیرد. ‏ دانش ‮آموختگان رشته حسابداری می‌توانند در مشاغل زیر استخدام شده و فعالیت داشته باشند:‏ حسابدار، حسابرس، مدیر مالی، کارشناس امور مالیاتی، کارمند بانک، رئیس بانک، کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار، تحلیل‌گر مالی ‏‏(کارشناس بورس و سرمایه‮گذاری)‏

 

تیپ های شخصیتی مناسب شغل حسابداری بر اساس تست شخصیت شناسی MBTI : 

 

 ESTJ این تیپ شخصیتی در جمع آوری، سازماندهی و تحلیل اطلاعات توانمندند. آنها همچنین علاقه مند به سبک کاری سازمان یافته هستند. 

 

 

ISTJ  این تیپ شخصیتی دوستدار شرایط کاری با ثبات است. او در نگهداری حساب هزینه ها و درآمدها تبحر زیادی داشته و اجازه نمی دهد اشتباهی صورت گیرد. 

 

طول دوره تحصیل دوره کارشناسی حسابداری:

طول دوره و شکل نظام:

طول متوسط دوره کارشناسی رشته حسابداری با کارآموزی ۵ سال است و کلید دروس آن در ۹ ترم برنامه ریزی شده است. طول هر ترم ۱۸ هفته فعال آموزشی میباشد. هر واحد درسی بصورت نظری ۱۸ ساعت و هر واحد کار آموزی حداقل ۵۴ ساعت در طول نیمسال (۱۸ هفته ) خواهد بود. کارآموزی عموماً در واحدهای بازرگانی، تولیدی، دولتی، موسسات حسابرسی با نظر گروه آموزشی حسابداری در موسسات آموزش عالی انجام خواهد گرفت. 

 

 حسابداری,تحقیق در مورد رشته حسابداری,رشته حسابداریطول متوسط دوره کارشناسی رشته حسابداری با کارآموزی ۵ سال است

تعداد واحدهای کارشناسی حسابداری:

واحد های درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این رشته ۱۶۰ واحد ۱۰ واحد کارآموزی به شرح زیر میباشد. 

۱- دروس عمومی ۲۰ واحد 

۲- دروس پایه ۵۰ واحد 

۳- دروس تخصصی ۷۱ واحد 

۴- کار آموزی معادل ۱۰ واحد 

 

دروس مقطع کارشناسی رشته حسابداری:

ترتیب دروس قطعی نیست

 

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم ۱
۱۲۵۱زبان خارجه عمومیخيرعمومي
۲۲۱۳۲۰۰۳۶اصول علم اقتصاد -۱خيرپايه
۳۲۱۳۲۰۱۳۸حقوق بازرگانیخيرپايه
۴۲۱۳۲۰۱۵۰مبانی سازمان و مدیریتخيرپايه
۵۲۱۳۲۳۰۱۳اصول حسابداری -۱خيرتخصصي
ترم ۲
۶۱۰۱معارف اسلامی -۱خيرعمومي
۷۲۱۳۲۰۰۱۴روانشناسی عمومیخيرپايه
۸۲۱۳۲۰۰۴۷اصول علم اقتصاد -۲خيرپايه
۹۲۱۳۲۰۰۶۹ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتخيرپايه
۱۰۲۱۳۲۰۰۷۰آمار و کاربرد آن درمدیریتخيرپايه
۱۱۲۱۳۲۳۰۲۴اصول حسابداری -۲خيرتخصصي
ترم ۳
۱۲۱۰۶معارف اسلامی -۲خيرعمومي
۱۳۲۱۳۲۰۰۸۱پژوهش عملیاتی -۱خيرپايه
۱۴۲۱۳۲۰۱۱۶مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتهاخيرپايه
۱۵۲۱۳۲۰۱۴۹مدیریت تولیدخيرپايه
۱۶۲۱۳۲۰۱۶۱روشهای تحقیق و ماخذ شناسیخيرپايه
۱۷۲۱۳۲۳۰۳۵اصول حسابداری -۳خيرتخصصي
۱۸۲۱۳۲۳۱۴۸حسابداری مالیاتیخيرتخصصي
ترم ۴
۱۹۲۵۲اخلاق وتربیت اسلامیخيرعمومي
۲۰۲۱۳۲۰۰۹۲پژوهش عملیاتی -۲خيرپايه
۲۱۲۱۳۲۰۱۲۷مبانی و کاربرد کامپیوتردرمدیریتخيرپايه
۲۲۲۱۳۲۳۰۴۶حسابداری میانه -۱خيرتخصصي
۲۳۲۱۳۲۳۰۸۰حسابداری صنعتی -۱خيرتخصصي
۲۴۲۱۳۲۳۱۵۹اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتیخيرتخصصي
۲۵۲۱۳۲۳۱۸۲زبان خارجی -۳خيرتخصصي
ترم ۵
۲۶۱۰۵تربیت بدنی -۱خيرعمومي
۲۷۲۵۰فارسی عمومیخيرعمومي
۲۸۲۱۳۲۰۰۲۵مبانی جامعه شناسیخيرپايه
۲۹۲۱۳۲۳۰۵۷حسابداری میانه -۲خيرتخصصي
۳۰۲۱۳۲۳۰۹۱حسابداری صنعتی -۲خيرتخصصي
۳۱۲۱۳۲۳۱۳۷حسابداری و حسابرسی دولتیخيرتخصصي
۳۲۲۱۳۲۳۱۹۳زبان خارجی -۴خيرتخصصي
ترم ۶
۳۳۱۱۰تربیت بدنی -۲خيرعمومي
۳۴۱۱۱تاریخ اسلامخيرعمومي
۳۵۱۱۲انقلاب اسلامی و ریشه هاخيرعمومي
۳۶۲۱۳۲۰۱۰۵پول و ارز و بانکداریخيرپايه
۳۷۲۱۳۲۱۰۱۷مدیریت مالی -۱خيرتخصصي
۳۸۲۱۳۲۳۰۶۸حسابداری پیشرفته -۱خيرتخصصي
۳۹۲۱۳۲۳۱۰۴حسابداری صنعتی -۳خيرتخصصي
۴۰۲۱۳۲۳۱۱۵حسابرسی -۱خيرتخصصي
ترم ۷
۴۱۱۱۳متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغهخيرعمومي
۴۲۲۵۹جمعیت و تنظیم خانوادهخيرعمومي
۴۳۲۱۳۲۰۰۵۸توسعه اقتصادی و برنامه ریزیخيرپايه
۴۴۲۱۳۲۳۰۷۹حسابداری پیشرفته -۲خيرتخصصي
۴۵۲۱۳۲۳۱۲۶حسابرسی -۲خيرتخصصي
۴۶۲۱۳۲۳۱۶۰مدیریت مالی -۲خيرتخصصي
۴۷۲۱۳۲۳۱۷۱مباحث جاری درحسابداریخيرتخصصي

 

حسابداری,رشته حسابداری,لیسانس حسابداریتعداد کل واحدهای درسی رشته حسابداری ۱۶۰ واحد می باشد

 

کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بمنظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. بدیهی است دانشجویانی که درحال حاضر بکار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید. علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره در تحت ضوابطی که ستاد انقلاب فرهنگی تعیین میکند، میتوانند به امر تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال پیدا کنند.

 

طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد. طبق آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول این دوره برای دانشجویان تمام وقت حداکثر ۵/۲ سال و برای دانشجویان نیمه وقت حداکثر ۵/۴ سال واحدهای هر نیمسال برای دانشجویان تمام وقت حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۱۵ واحد است و برای دانشجویان نیمه وقت حداقل ۶ واحد و حداکثر ۱۰ واحد میباشد. 

 

رشته حسابداری,بازار کار رشته حسابداری,رشته حسابداری چیستدوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد

 

داوطلبان ورود به دروه کارشناسی ارشد رشته حسابداری علاوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف- داشتن گواهینامه کارشناسی رشته حسابداری 

(داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنان غیر از رشته کارشناسی ارشد حسابداری است، در صورتی پذیرفته میشوند که حداقل ۳۰ واحد اصلی و تخصصی کارشناسی آنان با کارشناسی رشته حسابداری مشترک شد و واحدهای کمبود آنان از ۴۵ واحد تجاوز نکند). 

ب- داشتن معدل کارشناسی حداقل ۵/۲ از ۴ (یا ۵/۱۲ از ۲۰) 

ج- پذیرفته شدن در امتحان ورودی که شامل دروس تخصصی و زبان خارجه است. 

 

تعداد واحدهای  کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۴۵ واحد به شرح زیر میباشد. 

الف- دروس عمومی ۴ واحد 

ب- دروس اختصاصی ۲۳ واحد 

ج- دروس اختیاری ۹ واحد 

د- تتبع و تحقیق ۹ واحد 

 

آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

بطور کلی همانطوری که اشاره شد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری میتوانند بعنوان حسابرس یا مسئولان حسابداری و امور مالی در موسسات مختلف اشتغال پیدا کنند. 

فارغ التحصیلانی که در شرکتهای بزرگ استخدام میشوند قادر خواهند بود در قسمت های تخصیص منابع یا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و در مشاغل تحلیل گرمالی یا حسابرس داخلی مشغول کار شوند و یا مسئولیت بخشی از کار برنامه ریزی و کنترل مالی را عهده دار گردند؛ مسئولیتهای دیگری که فارغ التحصیلان این دوره در موسسات بزرگ میتوانند عهده دار گردند، بودجه بندی و تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی و آینده نگری است. فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجریه کافی میتوانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابرسی انجام وظیفه نموده و در اداره موسسه کمک های موثری به مدیریت بنمایند. 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم ۱
۱۳۱۳۲۱۰۰۳تئوری حسابداری(۱)خيراصلي
۲۳۱۳۲۱۰۱۴تحلیل آماریخيراصلي
۳۳۱۳۲۲۰۰۶حسابداری مدیریتخيراصلي
۴۳۱۳۲۲۰۱۷حسابداری دولتی پیشرفتهخيراصلي
۵۳۱۳۲۲۰۲۸تئوری حسابداری (۲)خيراصلي
۶۳۱۳۲۲۰۳۹تصمیم گیری در مسائل مالیخيراصلي
۷۳۱۳۲۲۰۴۰مباحث جاری حسابداریخيراصلي
۸۳۱۳۲۲۰۵۱حسابرسی پیشرفتهخيراصلي
۹۳۱۳۲۳۰۰۹بررسی موارد خاص در حسابداریخيراصلي
۱۰۳۱۳۲۳۰۱۰اقتصاد مدیریتخيراصلي
۱۱۳۱۳۲۳۰۲۱سیستمهای اطلاعاتی حسابداریخيراصلي
۱۲۳۱۳۲۳۰۳۲سیستم های حسابداریخيراصلي
۱۳۳۱۳۲۳۰۴۳پژوهش عملیاتی پیشرفتهخيراصلي

 

 

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

 

  • 19
  • 117
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقمبا این خبر مخالفم
1 stars from 136 votes
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
شیخ دیاباته,بیوگرافی شیخ دیاباته,بازیکن جدید استقلال بیوگرافی شیخ دیاباته مهاجم جدید استقلال

نام کامل: شیخ تیدیانه دیاباته( فرانسوی:Cheick Tidiane Diabaté)

تاریخ تولد: ۱۹۸۸

محل تولد: باماکو، مالی

قد: ۱٫۹۴ متر

پست: مهاجم

باشگاه سابق: الامارات

ادامه
کالدرون,بیوگرافی کالدرون,گابریل کالدرون بیوگرافی گابریل کالدرون (سرمربی جدید پرسپولیس)

نام کامل: گابریل اومبرتو کالدرون (Gabriel Humberto Calderón)

تاریخ تولد: ۷ فوریهٔ ۱۹۶۰

محل تولد: راوسون، آرژانتین

باشگاه سابق: القطر

باشگاه کنونی: پرسپولیس (سرمربی)

ادامه
آنته چاچیچ,بیوگرافی آنته چاچیچ,عکس های آنته چاچیچ بیوگرافی آنته چاچیچ

نام کامل: آنته چاچیچ

زادروز: ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۳

زادگاه: زاگرب، یوگسلاوی

پست: سرمربی

تحصیلات : فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی

ادامه
آندره آ استراماچونی,بیوگرافی آندره آ استراماچونی,استراماچونی بیوگرافی آندره آ استراماچونی، سرمربی جدید استقلال (+عکس همسر)

نام کامل: آندره آ استراماچونی

تاریخ تولد: ۱۸ ژوئن ۱۹۷۶

محل تولد: رم، ایتالیا

حرفه: مربیگری فوتبال

باشگاه فعلی: استقلال تهران

 

ادامه
مارک ویلموتس,بیوگرافی مارک ویلموتس,ویلموتس بیوگرافی مارک ویلموتس (+سوابق فوتبالی)

گزیده‌ای از بیوگرافی مارک ویلموتس

نام کامل: مارک روبر ویلموتس

تاریخ تولد: ۲۲ فوریهٔ ۱۹۶۹ ‏(۵۰ سال)

محل تولد: ژودوآنی، بلژیک

قد: ۱ متر و ۸۳ سانتی متر

 

ادامه
فرهاد مجیدی,بیوگرافی فرهاد مجیدی،اخبار فرهاد مجیدی بیوگرافی فرهاد مجیدی + مصاحبه جدید فرهاد مجیدی (عکس همسر و فرزندانش)

نان کامل: فرهاد مجیدی قادیکلایی

تاریخ تولد: ۱۳ خرداد ۱۳۵۵ (۳ ژوِئن ۱۹۷۷)

محل تولد: تهران

پیشه: فوتبالیست

پست: مهاجم 

باشگاه :استقلال

ادامه
ترلان پروانه,بیوگرافی ترلان پروانه,عکس های ترلان پروانه بیوگرافی ترلان پروانه و حواشی جنجالی ازدواجش + جدیدترین عکس‌های ترلان پروانه

نام کامل: ترلان پروانه

تاریخ تولد: ۱۸ تیر ۱۳۷۷

محل تولد: شیراز

حرفه: بازیگری

زمینه فعالیت: سینما، تلویزیون و تئاتر

تحصیلات:  لیسانس رشته گرافیک

ادامه
مهرداد صدیقیان,بیوگرافی مهرداد صدیقیان,عکس های مهرداد صدیقیان بیوگرافی مهرداد صدیقیان + عکس‌های جدید و جذاب مهرداد صدیقیان

نام کامل: مهرداد صدیقیان

تاریخ تولد:۳۰ بهمن ماه ۱۳۶۷

محل تولد: شهر تهران

تحصیلات: دیپلم ریاضی

پیشه: بازیگری

زمینه فعالیت: سینما، تئاتر و تلویزیون

ادامه
نوید محمدزاده,بیوگرافی نوید محمدزاده,عکس های نوید محمدزاده بیوگرافی نوید محمدزاده + جدیدترین عکس‌ها و مصاحبه جذاب او

نام کامل:نوید محمدزاده

تاریخ تولد: ۱۷ فروردین ۱۳۶۵

محل تولد: ایلام

پیشه: بازیگری

زمینه فعالیت: سینما و تئاتر

مدت فعالیت: ۱۳۸۷ تاکنون

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید