یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
کد مقاله: ۹۷۰۲۰۰۱۳۶

معرفی رشته حسابداری + معرفی دروس

حسابداری,رشته حسابداری,ارشد حسابداریحسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود
حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گيرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مديران سازمان و يا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتی بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند.

رشته حسابداری:

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این‌گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است.

حسابداری,دروس رشته حسابداری,معرفی رشته حسابداریفرصت‌های شغلی رشته حسابداری بسیار گسترده است

توانایی‮ها و مهارت‮های لازم رشته حسابداری:

از آنجا که این رشته با داده‌ها و اعداد و سازماندهی آن‮ها مرتبط است، لذا فردی که قصد تحصیل در این رشته را دارد باید از ریاضیات ‏قوی برخوردار باشد. همچین باید دقیق، منظم و باحوصله باشد تا هنگام بررسی داده‌ها خطایی صورت نگیرد. یک حسابدار باید گزارش ‏کار دقیقی از عملکرد خود ارائه دهد بنابراین باید به ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد.

کاربرد رشته حسابداری و وضعیت بازار کار آن:

فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‮ترین سطح تا بالاترین سطح را دربر می‮گیرد. ‏ دانش ‮آموختگان رشته حسابداری می‌توانند در مشاغل زیر استخدام شده و فعالیت داشته باشند:‏ حسابدار، حسابرس، مدیر مالی، کارشناس امور مالیاتی، کارمند بانک، رئیس بانک، کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار، تحلیل‌گر مالی ‏‏(کارشناس بورس و سرمایه‮گذاری)‏

تیپ های شخصیتی مناسب شغل حسابداری بر اساس تست شخصیت شناسی MBTI : 

 ESTJ این تیپ شخصیتی در جمع آوری، سازماندهی و تحلیل اطلاعات توانمندند. آنها همچنین علاقه مند به سبک کاری سازمان یافته هستند. 

ISTJ  این تیپ شخصیتی دوستدار شرایط کاری با ثبات است. او در نگهداری حساب هزینه ها و درآمدها تبحر زیادی داشته و اجازه نمی دهد اشتباهی صورت گیرد. 

طول دوره تحصیل دوره کارشناسی حسابداری:

طول دوره و شکل نظام:

طول متوسط دوره کارشناسی رشته حسابداری با کارآموزی ۵ سال است و کلید دروس آن در ۹ ترم برنامه ریزی شده است. طول هر ترم ۱۸ هفته فعال آموزشی میباشد. هر واحد درسی بصورت نظری ۱۸ ساعت و هر واحد کار آموزی حداقل ۵۴ ساعت در طول نیمسال (۱۸ هفته ) خواهد بود. کارآموزی عموماً در واحدهای بازرگانی، تولیدی، دولتی، موسسات حسابرسی با نظر گروه آموزشی حسابداری در موسسات آموزش عالی انجام خواهد گرفت. 

 حسابداری,تحقیق در مورد رشته حسابداری,رشته حسابداریطول متوسط دوره کارشناسی رشته حسابداری با کارآموزی ۵ سال است

تعداد واحدهای کارشناسی حسابداری:

واحد های درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این رشته ۱۶۰ واحد ۱۰ واحد کارآموزی به شرح زیر میباشد. 

۱- دروس عمومی ۲۰ واحد 

۲- دروس پایه ۵۰ واحد 

۳- دروس تخصصی ۷۱ واحد 

۴- کار آموزی معادل ۱۰ واحد 

دروس مقطع کارشناسی رشته حسابداری:

ترتیب دروس قطعی نیست

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم ۱
۱۲۵۱زبان خارجه عمومیخيرعمومي
۲۲۱۳۲۰۰۳۶اصول علم اقتصاد -۱خيرپايه
۳۲۱۳۲۰۱۳۸حقوق بازرگانیخيرپايه
۴۲۱۳۲۰۱۵۰مبانی سازمان و مدیریتخيرپايه
۵۲۱۳۲۳۰۱۳اصول حسابداری -۱خيرتخصصي
ترم ۲
۶۱۰۱معارف اسلامی -۱خيرعمومي
۷۲۱۳۲۰۰۱۴روانشناسی عمومیخيرپايه
۸۲۱۳۲۰۰۴۷اصول علم اقتصاد -۲خيرپايه
۹۲۱۳۲۰۰۶۹ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتخيرپايه
۱۰۲۱۳۲۰۰۷۰آمار و کاربرد آن درمدیریتخيرپايه
۱۱۲۱۳۲۳۰۲۴اصول حسابداری -۲خيرتخصصي
ترم ۳
۱۲۱۰۶معارف اسلامی -۲خيرعمومي
۱۳۲۱۳۲۰۰۸۱پژوهش عملیاتی -۱خيرپايه
۱۴۲۱۳۲۰۱۱۶مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتهاخيرپايه
۱۵۲۱۳۲۰۱۴۹مدیریت تولیدخيرپايه
۱۶۲۱۳۲۰۱۶۱روشهای تحقیق و ماخذ شناسیخيرپايه
۱۷۲۱۳۲۳۰۳۵اصول حسابداری -۳خيرتخصصي
۱۸۲۱۳۲۳۱۴۸حسابداری مالیاتیخيرتخصصي
ترم ۴
۱۹۲۵۲اخلاق وتربیت اسلامیخيرعمومي
۲۰۲۱۳۲۰۰۹۲پژوهش عملیاتی -۲خيرپايه
۲۱۲۱۳۲۰۱۲۷مبانی و کاربرد کامپیوتردرمدیریتخيرپايه
۲۲۲۱۳۲۳۰۴۶حسابداری میانه -۱خيرتخصصي
۲۳۲۱۳۲۳۰۸۰حسابداری صنعتی -۱خيرتخصصي
۲۴۲۱۳۲۳۱۵۹اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتیخيرتخصصي
۲۵۲۱۳۲۳۱۸۲زبان خارجی -۳خيرتخصصي
ترم ۵
۲۶۱۰۵تربیت بدنی -۱خيرعمومي
۲۷۲۵۰فارسی عمومیخيرعمومي
۲۸۲۱۳۲۰۰۲۵مبانی جامعه شناسیخيرپايه
۲۹۲۱۳۲۳۰۵۷حسابداری میانه -۲خيرتخصصي
۳۰۲۱۳۲۳۰۹۱حسابداری صنعتی -۲خيرتخصصي
۳۱۲۱۳۲۳۱۳۷حسابداری و حسابرسی دولتیخيرتخصصي
۳۲۲۱۳۲۳۱۹۳زبان خارجی -۴خيرتخصصي
ترم ۶
۳۳۱۱۰تربیت بدنی -۲خيرعمومي
۳۴۱۱۱تاریخ اسلامخيرعمومي
۳۵۱۱۲انقلاب اسلامی و ریشه هاخيرعمومي
۳۶۲۱۳۲۰۱۰۵پول و ارز و بانکداریخيرپايه
۳۷۲۱۳۲۱۰۱۷مدیریت مالی -۱خيرتخصصي
۳۸۲۱۳۲۳۰۶۸حسابداری پیشرفته -۱خيرتخصصي
۳۹۲۱۳۲۳۱۰۴حسابداری صنعتی -۳خيرتخصصي
۴۰۲۱۳۲۳۱۱۵حسابرسی -۱خيرتخصصي
ترم ۷
۴۱۱۱۳متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغهخيرعمومي
۴۲۲۵۹جمعیت و تنظیم خانوادهخيرعمومي
۴۳۲۱۳۲۰۰۵۸توسعه اقتصادی و برنامه ریزیخيرپايه
۴۴۲۱۳۲۳۰۷۹حسابداری پیشرفته -۲خيرتخصصي
۴۵۲۱۳۲۳۱۲۶حسابرسی -۲خيرتخصصي
۴۶۲۱۳۲۳۱۶۰مدیریت مالی -۲خيرتخصصي
۴۷۲۱۳۲۳۱۷۱مباحث جاری درحسابداریخيرتخصصي

حسابداری,رشته حسابداری,لیسانس حسابداریتعداد کل واحدهای درسی رشته حسابداری ۱۶۰ واحد می باشد

کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بمنظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. بدیهی است دانشجویانی که درحال حاضر بکار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید. علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره در تحت ضوابطی که ستاد انقلاب فرهنگی تعیین میکند، میتوانند به امر تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال پیدا کنند.

طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد. طبق آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول این دوره برای دانشجویان تمام وقت حداکثر ۵/۲ سال و برای دانشجویان نیمه وقت حداکثر ۵/۴ سال واحدهای هر نیمسال برای دانشجویان تمام وقت حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۱۵ واحد است و برای دانشجویان نیمه وقت حداقل ۶ واحد و حداکثر ۱۰ واحد میباشد. 

رشته حسابداری,بازار کار رشته حسابداری,رشته حسابداری چیستدوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد

داوطلبان ورود به دروه کارشناسی ارشد رشته حسابداری علاوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف- داشتن گواهینامه کارشناسی رشته حسابداری 

(داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنان غیر از رشته کارشناسی ارشد حسابداری است، در صورتی پذیرفته میشوند که حداقل ۳۰ واحد اصلی و تخصصی کارشناسی آنان با کارشناسی رشته حسابداری مشترک شد و واحدهای کمبود آنان از ۴۵ واحد تجاوز نکند). 

ب- داشتن معدل کارشناسی حداقل ۵/۲ از ۴ (یا ۵/۱۲ از ۲۰) 

ج- پذیرفته شدن در امتحان ورودی که شامل دروس تخصصی و زبان خارجه است. 

تعداد واحدهای  کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۴۵ واحد به شرح زیر میباشد. 

الف- دروس عمومی ۴ واحد 

ب- دروس اختصاصی ۲۳ واحد 

ج- دروس اختیاری ۹ واحد 

د- تتبع و تحقیق ۹ واحد 

آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

بطور کلی همانطوری که اشاره شد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری میتوانند بعنوان حسابرس یا مسئولان حسابداری و امور مالی در موسسات مختلف اشتغال پیدا کنند. 

فارغ التحصیلانی که در شرکتهای بزرگ استخدام میشوند قادر خواهند بود در قسمت های تخصیص منابع یا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و در مشاغل تحلیل گرمالی یا حسابرس داخلی مشغول کار شوند و یا مسئولیت بخشی از کار برنامه ریزی و کنترل مالی را عهده دار گردند؛ مسئولیتهای دیگری که فارغ التحصیلان این دوره در موسسات بزرگ میتوانند عهده دار گردند، بودجه بندی و تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی و آینده نگری است. فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجریه کافی میتوانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابرسی انجام وظیفه نموده و در اداره موسسه کمک های موثری به مدیریت بنمایند. 

دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم ۱
۱۳۱۳۲۱۰۰۳تئوری حسابداری(۱)خيراصلي
۲۳۱۳۲۱۰۱۴تحلیل آماریخيراصلي
۳۳۱۳۲۲۰۰۶حسابداری مدیریتخيراصلي
۴۳۱۳۲۲۰۱۷حسابداری دولتی پیشرفتهخيراصلي
۵۳۱۳۲۲۰۲۸تئوری حسابداری (۲)خيراصلي
۶۳۱۳۲۲۰۳۹تصمیم گیری در مسائل مالیخيراصلي
۷۳۱۳۲۲۰۴۰مباحث جاری حسابداریخيراصلي
۸۳۱۳۲۲۰۵۱حسابرسی پیشرفتهخيراصلي
۹۳۱۳۲۳۰۰۹بررسی موارد خاص در حسابداریخيراصلي
۱۰۳۱۳۲۳۰۱۰اقتصاد مدیریتخيراصلي
۱۱۳۱۳۲۳۰۲۱سیستمهای اطلاعاتی حسابداریخيراصلي
۱۲۳۱۳۲۳۰۳۲سیستم های حسابداریخيراصلي
۱۳۳۱۳۲۳۰۴۳پژوهش عملیاتی پیشرفتهخيراصلي

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

  • 98
  • 146
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

یاشار سلطانیبیوگرافی یاشار سلطانی

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
ویژه سرپوش