کد مقاله: ۹۷۰۲۰۰۱۳۶

معرفی "رشته حسابداری" + معرفی دروس

حسابداری,رشته حسابداری,ارشد حسابداریحسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود
حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گيرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مديران سازمان و يا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتی بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند.

رشته حسابداری:

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این‌گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است.

 

حسابداری,دروس رشته حسابداری,معرفی رشته حسابداریفرصت‌های شغلی رشته حسابداری بسیار گسترده است

توانایی‮ها و مهارت‮های لازم رشته حسابداری:

از آنجا که این رشته با داده‌ها و اعداد و سازماندهی آن‮ها مرتبط است، لذا فردی که قصد تحصیل در این رشته را دارد باید از ریاضیات ‏قوی برخوردار باشد. همچین باید دقیق، منظم و باحوصله باشد تا هنگام بررسی داده‌ها خطایی صورت نگیرد. یک حسابدار باید گزارش ‏کار دقیقی از عملکرد خود ارائه دهد بنابراین باید به ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد.

کاربرد رشته حسابداری و وضعیت بازار کار آن:

فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‮ترین سطح تا بالاترین سطح را دربر می‮گیرد. ‏ دانش ‮آموختگان رشته حسابداری می‌توانند در مشاغل زیر استخدام شده و فعالیت داشته باشند:‏ حسابدار، حسابرس، مدیر مالی، کارشناس امور مالیاتی، کارمند بانک، رئیس بانک، کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار، تحلیل‌گر مالی ‏‏(کارشناس بورس و سرمایه‮گذاری)‏

 

تیپ های شخصیتی مناسب شغل حسابداری بر اساس تست شخصیت شناسی MBTI : 

 

 ESTJ این تیپ شخصیتی در جمع آوری، سازماندهی و تحلیل اطلاعات توانمندند. آنها همچنین علاقه مند به سبک کاری سازمان یافته هستند. 

 

 

ISTJ  این تیپ شخصیتی دوستدار شرایط کاری با ثبات است. او در نگهداری حساب هزینه ها و درآمدها تبحر زیادی داشته و اجازه نمی دهد اشتباهی صورت گیرد. 

 

طول دوره تحصیل دوره کارشناسی حسابداری:

طول دوره و شکل نظام:

طول متوسط دوره کارشناسی رشته حسابداری با کارآموزی ۵ سال است و کلید دروس آن در ۹ ترم برنامه ریزی شده است. طول هر ترم ۱۸ هفته فعال آموزشی میباشد. هر واحد درسی بصورت نظری ۱۸ ساعت و هر واحد کار آموزی حداقل ۵۴ ساعت در طول نیمسال (۱۸ هفته ) خواهد بود. کارآموزی عموماً در واحدهای بازرگانی، تولیدی، دولتی، موسسات حسابرسی با نظر گروه آموزشی حسابداری در موسسات آموزش عالی انجام خواهد گرفت. 

 

 حسابداری,تحقیق در مورد رشته حسابداری,رشته حسابداریطول متوسط دوره کارشناسی رشته حسابداری با کارآموزی ۵ سال است

تعداد واحدهای کارشناسی حسابداری:

واحد های درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این رشته ۱۶۰ واحد ۱۰ واحد کارآموزی به شرح زیر میباشد. 

۱- دروس عمومی ۲۰ واحد 

۲- دروس پایه ۵۰ واحد 

۳- دروس تخصصی ۷۱ واحد 

۴- کار آموزی معادل ۱۰ واحد 

 

دروس مقطع کارشناسی رشته حسابداری:

ترتیب دروس قطعی نیست

 

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم ۱
۱۲۵۱زبان خارجه عمومیخيرعمومي
۲۲۱۳۲۰۰۳۶اصول علم اقتصاد -۱خيرپايه
۳۲۱۳۲۰۱۳۸حقوق بازرگانیخيرپايه
۴۲۱۳۲۰۱۵۰مبانی سازمان و مدیریتخيرپايه
۵۲۱۳۲۳۰۱۳اصول حسابداری -۱خيرتخصصي
ترم ۲
۶۱۰۱معارف اسلامی -۱خيرعمومي
۷۲۱۳۲۰۰۱۴روانشناسی عمومیخيرپايه
۸۲۱۳۲۰۰۴۷اصول علم اقتصاد -۲خيرپايه
۹۲۱۳۲۰۰۶۹ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتخيرپايه
۱۰۲۱۳۲۰۰۷۰آمار و کاربرد آن درمدیریتخيرپايه
۱۱۲۱۳۲۳۰۲۴اصول حسابداری -۲خيرتخصصي
ترم ۳
۱۲۱۰۶معارف اسلامی -۲خيرعمومي
۱۳۲۱۳۲۰۰۸۱پژوهش عملیاتی -۱خيرپايه
۱۴۲۱۳۲۰۱۱۶مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتهاخيرپايه
۱۵۲۱۳۲۰۱۴۹مدیریت تولیدخيرپايه
۱۶۲۱۳۲۰۱۶۱روشهای تحقیق و ماخذ شناسیخيرپايه
۱۷۲۱۳۲۳۰۳۵اصول حسابداری -۳خيرتخصصي
۱۸۲۱۳۲۳۱۴۸حسابداری مالیاتیخيرتخصصي
ترم ۴
۱۹۲۵۲اخلاق وتربیت اسلامیخيرعمومي
۲۰۲۱۳۲۰۰۹۲پژوهش عملیاتی -۲خيرپايه
۲۱۲۱۳۲۰۱۲۷مبانی و کاربرد کامپیوتردرمدیریتخيرپايه
۲۲۲۱۳۲۳۰۴۶حسابداری میانه -۱خيرتخصصي
۲۳۲۱۳۲۳۰۸۰حسابداری صنعتی -۱خيرتخصصي
۲۴۲۱۳۲۳۱۵۹اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتیخيرتخصصي
۲۵۲۱۳۲۳۱۸۲زبان خارجی -۳خيرتخصصي
ترم ۵
۲۶۱۰۵تربیت بدنی -۱خيرعمومي
۲۷۲۵۰فارسی عمومیخيرعمومي
۲۸۲۱۳۲۰۰۲۵مبانی جامعه شناسیخيرپايه
۲۹۲۱۳۲۳۰۵۷حسابداری میانه -۲خيرتخصصي
۳۰۲۱۳۲۳۰۹۱حسابداری صنعتی -۲خيرتخصصي
۳۱۲۱۳۲۳۱۳۷حسابداری و حسابرسی دولتیخيرتخصصي
۳۲۲۱۳۲۳۱۹۳زبان خارجی -۴خيرتخصصي
ترم ۶
۳۳۱۱۰تربیت بدنی -۲خيرعمومي
۳۴۱۱۱تاریخ اسلامخيرعمومي
۳۵۱۱۲انقلاب اسلامی و ریشه هاخيرعمومي
۳۶۲۱۳۲۰۱۰۵پول و ارز و بانکداریخيرپايه
۳۷۲۱۳۲۱۰۱۷مدیریت مالی -۱خيرتخصصي
۳۸۲۱۳۲۳۰۶۸حسابداری پیشرفته -۱خيرتخصصي
۳۹۲۱۳۲۳۱۰۴حسابداری صنعتی -۳خيرتخصصي
۴۰۲۱۳۲۳۱۱۵حسابرسی -۱خيرتخصصي
ترم ۷
۴۱۱۱۳متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغهخيرعمومي
۴۲۲۵۹جمعیت و تنظیم خانوادهخيرعمومي
۴۳۲۱۳۲۰۰۵۸توسعه اقتصادی و برنامه ریزیخيرپايه
۴۴۲۱۳۲۳۰۷۹حسابداری پیشرفته -۲خيرتخصصي
۴۵۲۱۳۲۳۱۲۶حسابرسی -۲خيرتخصصي
۴۶۲۱۳۲۳۱۶۰مدیریت مالی -۲خيرتخصصي
۴۷۲۱۳۲۳۱۷۱مباحث جاری درحسابداریخيرتخصصي

 

حسابداری,رشته حسابداری,لیسانس حسابداریتعداد کل واحدهای درسی رشته حسابداری ۱۶۰ واحد می باشد

 

کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بمنظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. بدیهی است دانشجویانی که درحال حاضر بکار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید. علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره در تحت ضوابطی که ستاد انقلاب فرهنگی تعیین میکند، میتوانند به امر تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال پیدا کنند.

 

طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد. طبق آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول این دوره برای دانشجویان تمام وقت حداکثر ۵/۲ سال و برای دانشجویان نیمه وقت حداکثر ۵/۴ سال واحدهای هر نیمسال برای دانشجویان تمام وقت حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۱۵ واحد است و برای دانشجویان نیمه وقت حداقل ۶ واحد و حداکثر ۱۰ واحد میباشد. 

 

رشته حسابداری,بازار کار رشته حسابداری,رشته حسابداری چیستدوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد

 

داوطلبان ورود به دروه کارشناسی ارشد رشته حسابداری علاوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف- داشتن گواهینامه کارشناسی رشته حسابداری 

(داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنان غیر از رشته کارشناسی ارشد حسابداری است، در صورتی پذیرفته میشوند که حداقل ۳۰ واحد اصلی و تخصصی کارشناسی آنان با کارشناسی رشته حسابداری مشترک شد و واحدهای کمبود آنان از ۴۵ واحد تجاوز نکند). 

ب- داشتن معدل کارشناسی حداقل ۵/۲ از ۴ (یا ۵/۱۲ از ۲۰) 

ج- پذیرفته شدن در امتحان ورودی که شامل دروس تخصصی و زبان خارجه است. 

 

تعداد واحدهای  کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۴۵ واحد به شرح زیر میباشد. 

الف- دروس عمومی ۴ واحد 

ب- دروس اختصاصی ۲۳ واحد 

ج- دروس اختیاری ۹ واحد 

د- تتبع و تحقیق ۹ واحد 

 

آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

بطور کلی همانطوری که اشاره شد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری میتوانند بعنوان حسابرس یا مسئولان حسابداری و امور مالی در موسسات مختلف اشتغال پیدا کنند. 

فارغ التحصیلانی که در شرکتهای بزرگ استخدام میشوند قادر خواهند بود در قسمت های تخصیص منابع یا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و در مشاغل تحلیل گرمالی یا حسابرس داخلی مشغول کار شوند و یا مسئولیت بخشی از کار برنامه ریزی و کنترل مالی را عهده دار گردند؛ مسئولیتهای دیگری که فارغ التحصیلان این دوره در موسسات بزرگ میتوانند عهده دار گردند، بودجه بندی و تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی و آینده نگری است. فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجریه کافی میتوانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابرسی انجام وظیفه نموده و در اداره موسسه کمک های موثری به مدیریت بنمایند. 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری:

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم ۱
۱۳۱۳۲۱۰۰۳تئوری حسابداری(۱)خيراصلي
۲۳۱۳۲۱۰۱۴تحلیل آماریخيراصلي
۳۳۱۳۲۲۰۰۶حسابداری مدیریتخيراصلي
۴۳۱۳۲۲۰۱۷حسابداری دولتی پیشرفتهخيراصلي
۵۳۱۳۲۲۰۲۸تئوری حسابداری (۲)خيراصلي
۶۳۱۳۲۲۰۳۹تصمیم گیری در مسائل مالیخيراصلي
۷۳۱۳۲۲۰۴۰مباحث جاری حسابداریخيراصلي
۸۳۱۳۲۲۰۵۱حسابرسی پیشرفتهخيراصلي
۹۳۱۳۲۳۰۰۹بررسی موارد خاص در حسابداریخيراصلي
۱۰۳۱۳۲۳۰۱۰اقتصاد مدیریتخيراصلي
۱۱۳۱۳۲۳۰۲۱سیستمهای اطلاعاتی حسابداریخيراصلي
۱۲۳۱۳۲۳۰۳۲سیستم های حسابداریخيراصلي
۱۳۳۱۳۲۳۰۴۳پژوهش عملیاتی پیشرفتهخيراصلي

 

 

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

 

  • 72
  • 129
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
گری هوپر,بیوگرافی گری هوپر,زندگینامه گری هوپر بیوگرافی گری هوپر، مهاجم انگلیسی

نام کامل:گری هوپر

زادروز:۲۶ ژانویهٔ ۱۹۸۸

زادگاه:هارلو، انگلستان

قد:۱٫۷۷ متر

پست:مهاجم

ادامه
مهران مدیری,بیوگرافی مهران مدیری,عکس مهران مدیری بیوگرافی مهران مدیری بازیگر توانمند ایرانی (+ عکس فرزندان)

نام اصلی: مهران مدیری

تولد: ۱۸ فروردین ۱۳۴۶

تهران، ایران

زمینه فعالیت: هنرپیشه، کارگردان، تهیه‌کننده

طراح صحنه و مجری

محل زندگی: تهران

ادامه
هانده ارچل,بیوگرافی هانده ارچل,عکس هانده ارچل بیوگرافی هانده ارچل و علت مشهور شدنش (+عکس)

چکیده ای از بیوگرافی هانده ارچل:

تولد : ۲۴ نوامبر ۱۹۹۳

محل تولد: استانبول (ترکیه)

محل زندگی: استانبول، ترکیه

ملیت: پدر (ترکیه) مادر (آلمان)

پیشه: بازیگر و مجری و مدل (ستاره سینمای ترکیه و بهترین مدل ترکیه)

ادامه
گروه سون,بیوگرافی گروه سون,عکس گروه سون بیوگرافی گروه سون (+ نحوه تشکیل گروه سون)

گزیده ای از بیوگرافی گروه سون:

نام مستعار: سون

سبک‌: پاپ

ساز: گیتار و پیانو

اعضای کنونی:

ادامه
هرویه میلیچ,هروویه میلیچ,بیوگرافی هرویه میلیچ بیوگرافی هروویه میلیچ، مدافع جدید استقلال

نام اصلی:   هروویه میلیچ

زادروز:   ۱۰ مهٔ ۱۹۸۹ ‏

زادگاه:  اوسییک، کرواسی

قد:  ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)

 وزن:  ۷۴ کیلو

پست:  مدافع چپ / وینگر

ادامه
مانوئل پوکیارلی,بیوگرافی مانوئل پوکیارلی,عکس های مانوئل پوکیارلی بیوگرافی مانوئل پوکیارلی + تصاویر مراسم ازدواجش

بیوگرافی مانوئل پوکیارلی

نام کامل: مانوئل پوکیارلی (manuel pucciarelli)

تاریخ تولد: ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ‏

زادگاه: پراتو

قد: ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ)

پست : مهاجم دوم/هافبک هجومی

ادامه
مودیبو مایگا,بیوگرافی مودیبو مایگا بیوگرافی مودیبو مایگا، بازیکن جدید پرسپولیس

نام کامل:مودیبو مایگا

تولد:۳ سپتامبر ۱۹۸۷ ‏

زادگاه:باماکو، مالی

قد:۱٫۸۵ متر( ۶ فوت ۱ اینچ)

پست:مهاجم، هافبک

ادامه
فرناندو کانسین,بیوگرافی فرناندو کانسین,عکس های فرناندو کانسین بیوگرافی فرناندو کانسین + عکس همسرش

نام کامل: فرناندو کانسین ماتوس

نام  به انگلیسی: Fernando Canesin Matos

زادروز: ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۲ ‏

زادگاه: ریبرآ پرتو، برزیل

قد: ۱٫۷۶ متر

پست: هافبک

ادامه
شیخ دیاباته,بیوگرافی شیخ دیاباته,بازیکن جدید استقلال بیوگرافی شیخ دیاباته مهاجم جدید استقلال

نام کامل: شیخ تیدیانه دیاباته( فرانسوی:Cheick Tidiane Diabaté)

تاریخ تولد: ۱۹۸۸

محل تولد: باماکو، مالی

قد: ۱٫۹۴ متر

پست: مهاجم

باشگاه سابق: الامارات

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید