پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۷۵

معرفی دانشکده های دانشگاه مراغه و رشته های آن

دانشگاه مراغه,دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه,دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغهدانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تاسیس شده است
دانشگاه مراغه یک دانشگاه مادر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر مراغه است. در ابتدا تنها رشته ای که در دانشگاه مراغه تدریس میگردید رشته کاردانی تولیدات گیاهی بود. بعد ها با توسعه و گسترش این دانشگاه سایر رشته های تحصیلی بوجود آمدند.

دانشگاه مراغه

دانشگاه مراغه یک دانشگاه دولتی در شهر مراغه، استان آذربایجان شرقى است که در سال ۱۳۶۶ تأسیس شده است. این دانشگاه در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار احداث شده و متشکل از چهار دانشکده کشاورزی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی است؛ دانشکده هنر هم در این دانشگاه در حال تأسیس است. کتابخانه مرکزی جدید این دانشگاه در حال احداث می باشد.

دانشکده های دانشگاه مراغه

دانشکده های دانشگاه مراغه عبارت اند از:

۱. دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه:

دانشکده کشاورزی بعنوان نخستین واحد دانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان آموزشکده کشاورزی مراغه شروع بکار کرد و در سال ۱۳۷۷ به دانشکده ارتقاء یافت. اکنون دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه دارای دو رشته دکتری، ۷رشته کارشناسی ارشد و ۸ رشته کارشناسی می باشد.

 • مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی گیاهان زراعی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- اکولوژی گیاهان زراعی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- آگرواکولوژِی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- آگروتکنولوژی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- علوم خاک (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- ژنتیک و بهنژادی گیاهی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- مکانیک بیوسیستم (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- علوم خاک (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- تولید و ژنتیک گیاهی (کارشناسی)
 • مهندسی تولیدات گیاهی (کارشناسی ناپیوسته- باغبانی)
 • مهندسی تولیدات گیاهی (کارشناسی ناپیوسته- زراعت)

دانشکده های دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه تاسیسنخستین واحد دانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان آموزشکده کشاورزی مراغه شروع بکار کرد

۲. دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه:

بنای دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه به تأسیس گروه ریاضی کاربردی و راه اندازی رشته ریاضی کاربردی در سال ۱۳۸۵ بر می گردد و در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ گروه های آموزشی شیمی و زیست شناسی سلولی و مولکولی راه اندازی شدند. این دانشکده مدتی خارج از سایت اصلی دانشکده و در خیابان معلم شمالی مراغه قرار داشت که با تکمیل ساختمان آن در سال ۱۳۹۰ به سایت اصلی دانشکده منتقل گردید. هم اینک این دانشکده با بیش از هفده رشته و گرایش در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغول است.

 • شیمی کاربردی (کارشناسی)
 • شیمی محض (کارشناسی)
 • ریاضی کاربردی (کارشناسی)
 • زیست شناسی سلولی مولکولی (کارشناسی)
 • ریاضی محض گرایش آنالیز (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی محض گرایش جبر (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی (کارشناسی ارشد)
 • شیمی فیزیک (کارشناسی ارشد)
 • شیمی آلی (کارشناسی ارشد)
 • شیمی تجزیه (کارشناسی ارشد)
 • نانوشیمی (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی (دکتری)

دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه,دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغهبنای دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه در سال ۱۳۸۵ تأسیس  شد

۳. دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه:

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی عمران و مهندسی مواد و متالورژی شروع کرده است. با تلاش و پیگیری اساتید و کارکنان دانشکده، با کسب موفقیت های روز افزون و ارتقاء سطح علمی و آموزشی، با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره های تحصیلات تکمیلی در بعضی از رشته های مهندسی دایر و فعالیت می نمایند. 

 • مهندسی عمران (کارشناسی)
 • مهندسی مواد- گرایش متالورژی صنعتی (کارشناسی)
 • مهندسی شیمی (کارشناسی)
 • مهندسی مکانیک گرایش بیو سیستم (کارشناسی)
 • مهندسی مکانیک (کارشناسی) از سال ۱۳۹۵
 • مهندسی عمران- گرایش سازه های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی عمران- گرایش مهندسی سازه (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی عمران- گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی نانو مواد (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی پلیمر (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (کارشناسی ارشد)

دانشگاه مراغه,دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه تاسیسدانشگاه مراغه در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار احداث شده است

۴. دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه:

دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از سال ۱۳۸۹ تشکیل گردید. در حال حاضر تعداد رشته های کارشناسی به چهار مورد افزایش یافته و علاوه بر رشته های قبلی  کارشناسی رشته روانشناسی و آموزش زبان انگلیسی نیز در این دانشکده ایجاد گردیده اند. همچنین این دانشکده در توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز اقدام کرده بطوریکه هم اکنون دارای رشته جغرافیا و رشته برنامه ریزی شهری و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

 • رشته حقوق
 • جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم برای ثبت نام ﻣﺘﻘﺎضیان دانشگاه مراغه

۱- دانشجویان کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) که بعد از ۶ نیمسال (بدون احتساب نیمسال تابستان) با گذراندن سه چهارم واحد درسی جزء ۱۵ درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در ۸ نیمسال فارغ التحصیل گردند میتوانند در دانشگاه مراغه ثبت نام کنند. در صورتی که پانزده درصد برتر به علت عدم تقاضا از مزایای این آیین نامه استفاده ننمایند تنها دانشجویان دانشگاه مراغه که جزء ۲۵ درصد برتر می باشند میتوانند جهت پذیرش بدون آزمون مبادرت نمایند.

۲- پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه مراغه مقدور است.

۳- دانشجویان دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی - غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه نمی باشند. با توجه به این که مبلغ واریز شده و ﻣﺪارک ارسال شده به هیچ عنوان به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد، بنابراین دانشجویان این دانشگاه ها از پرداخت وجه و ارسال مدارک به دانشگاه مراغه اکیداً پرهیز نمایند.

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

 • 12
 • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
ویژه سرپوش