دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۷۵

معرفی دانشکده های دانشگاه مراغه و رشته های آن

دانشگاه مراغه,دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه,دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغهدانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تاسیس شده است
دانشگاه مراغه یک دانشگاه مادر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر مراغه است. در ابتدا تنها رشته ای که در دانشگاه مراغه تدریس میگردید رشته کاردانی تولیدات گیاهی بود. بعد ها با توسعه و گسترش این دانشگاه سایر رشته های تحصیلی بوجود آمدند.

دانشگاه مراغه

دانشگاه مراغه یک دانشگاه دولتی در شهر مراغه، استان آذربایجان شرقى است که در سال ۱۳۶۶ تأسیس شده است. این دانشگاه در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار احداث شده و متشکل از چهار دانشکده کشاورزی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی است؛ دانشکده هنر هم در این دانشگاه در حال تأسیس است. کتابخانه مرکزی جدید این دانشگاه در حال احداث می باشد.

دانشکده های دانشگاه مراغه

دانشکده های دانشگاه مراغه عبارت اند از:

۱. دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه:

دانشکده کشاورزی بعنوان نخستین واحد دانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان آموزشکده کشاورزی مراغه شروع بکار کرد و در سال ۱۳۷۷ به دانشکده ارتقاء یافت. اکنون دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه دارای دو رشته دکتری، ۷رشته کارشناسی ارشد و ۸ رشته کارشناسی می باشد.

 • مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی گیاهان زراعی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- اکولوژی گیاهان زراعی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- آگرواکولوژِی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- آگروتکنولوژی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- علوم خاک (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- ژنتیک و بهنژادی گیاهی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- مکانیک بیوسیستم (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- علوم خاک (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- تولید و ژنتیک گیاهی (کارشناسی)
 • مهندسی تولیدات گیاهی (کارشناسی ناپیوسته- باغبانی)
 • مهندسی تولیدات گیاهی (کارشناسی ناپیوسته- زراعت)

دانشکده های دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه تاسیسنخستین واحد دانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان آموزشکده کشاورزی مراغه شروع بکار کرد

۲. دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه:

بنای دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه به تأسیس گروه ریاضی کاربردی و راه اندازی رشته ریاضی کاربردی در سال ۱۳۸۵ بر می گردد و در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ گروه های آموزشی شیمی و زیست شناسی سلولی و مولکولی راه اندازی شدند. این دانشکده مدتی خارج از سایت اصلی دانشکده و در خیابان معلم شمالی مراغه قرار داشت که با تکمیل ساختمان آن در سال ۱۳۹۰ به سایت اصلی دانشکده منتقل گردید. هم اینک این دانشکده با بیش از هفده رشته و گرایش در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغول است.

 • شیمی کاربردی (کارشناسی)
 • شیمی محض (کارشناسی)
 • ریاضی کاربردی (کارشناسی)
 • زیست شناسی سلولی مولکولی (کارشناسی)
 • ریاضی محض گرایش آنالیز (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی محض گرایش جبر (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی (کارشناسی ارشد)
 • شیمی فیزیک (کارشناسی ارشد)
 • شیمی آلی (کارشناسی ارشد)
 • شیمی تجزیه (کارشناسی ارشد)
 • نانوشیمی (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی (دکتری)

دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه,دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغهبنای دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه در سال ۱۳۸۵ تأسیس  شد

۳. دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه:

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی عمران و مهندسی مواد و متالورژی شروع کرده است. با تلاش و پیگیری اساتید و کارکنان دانشکده، با کسب موفقیت های روز افزون و ارتقاء سطح علمی و آموزشی، با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره های تحصیلات تکمیلی در بعضی از رشته های مهندسی دایر و فعالیت می نمایند. 

 • مهندسی عمران (کارشناسی)
 • مهندسی مواد- گرایش متالورژی صنعتی (کارشناسی)
 • مهندسی شیمی (کارشناسی)
 • مهندسی مکانیک گرایش بیو سیستم (کارشناسی)
 • مهندسی مکانیک (کارشناسی) از سال ۱۳۹۵
 • مهندسی عمران- گرایش سازه های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی عمران- گرایش مهندسی سازه (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی عمران- گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی نانو مواد (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی پلیمر (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (کارشناسی ارشد)

دانشگاه مراغه,دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه تاسیسدانشگاه مراغه در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار احداث شده است

۴. دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه:

دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از سال ۱۳۸۹ تشکیل گردید. در حال حاضر تعداد رشته های کارشناسی به چهار مورد افزایش یافته و علاوه بر رشته های قبلی  کارشناسی رشته روانشناسی و آموزش زبان انگلیسی نیز در این دانشکده ایجاد گردیده اند. همچنین این دانشکده در توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز اقدام کرده بطوریکه هم اکنون دارای رشته جغرافیا و رشته برنامه ریزی شهری و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

 • رشته حقوق
 • جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم برای ثبت نام ﻣﺘﻘﺎضیان دانشگاه مراغه

۱- دانشجویان کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) که بعد از ۶ نیمسال (بدون احتساب نیمسال تابستان) با گذراندن سه چهارم واحد درسی جزء ۱۵ درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در ۸ نیمسال فارغ التحصیل گردند میتوانند در دانشگاه مراغه ثبت نام کنند. در صورتی که پانزده درصد برتر به علت عدم تقاضا از مزایای این آیین نامه استفاده ننمایند تنها دانشجویان دانشگاه مراغه که جزء ۲۵ درصد برتر می باشند میتوانند جهت پذیرش بدون آزمون مبادرت نمایند.

۲- پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه مراغه مقدور است.

۳- دانشجویان دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی - غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه نمی باشند. با توجه به این که مبلغ واریز شده و ﻣﺪارک ارسال شده به هیچ عنوان به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد، بنابراین دانشجویان این دانشگاه ها از پرداخت وجه و ارسال مدارک به دانشگاه مراغه اکیداً پرهیز نمایند.

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

 • 12
 • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
گروه بی تی اس,گروه BTS,بیوگرافی گروه بی تی اس بیوگرافی اعضای گروه بی تی اس (BTS)، گروه موسیقی کره ای

تعداد اعضا: هفت نفر

نام اعضا: شوگا، جین، جی-هوپ، آراِم، جیمین، وی، جونگ‌کوک

خواستگاه: کره جنوبی، سئول

تاریخ تشکیل گروه: ۲۰۱۰

تاریخ آغاز فعالیت: ۲۰۱۳

زمینه فعالیت: کی-پاپ،  پاپ ، هیپ هاپ، آراندبی، ئی‌دی‌ام

ادامه
پارسا پیروزفر,بیوگرافی پارسا پیروزفر,عکس های پارسا پیروزفر بیوگرافی و عکس های پارسا پیروزفر

تاریخ تولد: ۲۲ شهریور ۱۳۵۱

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر ،کارگردان نمایش، نقاش، نمایشنامه نویس و مترجم

تحصیلات: کارشناسی در رشته نقاشی

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
خشایار اعتمادی,زندگینامه خشایار اعتمادی,بیوگرافی خشایار اعتمادی بیوگرافی خشایار اعتمادی خواننده سبک‌ موسیقی پاپ کلاسیک (+ آثار)

نام مستعار : خشایار

تولد : ۱۱ فروردین ۱۳۵۰

ملیت : ایرانی

سبک‌ : موسیقی پاپ کلاسیک

ساز : پیانو، آكاردئون

سال‌های فعالیت : ۱۳۷۴ تا کنون

ادامه
شهره لرستانی,بیوگرافی شهره لرستانی,تغییر جنسیت شهره لرستانی بیوگرافی شهره لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون و ماجرای تغییر جنسیت او(+ تصاویر)

نام خانوادگی:صالحی لرستانی

تاریخ تولد:۳۱ خرداد ۱۳۴۵

تحصیلات:فوق لیسانس فیلمنامه نویسی

سالهای فعالیت:از ۱۳۶۴ تاکنون

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:مجرد

ادامه
عکس های امیرحسین اسفندیار,امیرحسین اسفندیار والیبالیست,امیرحسین اسفندیار در پاریس بیوگرافی امیرحسین اسفندیار؛ بازیکنن حرفه ای والیبال ایران

تاریخ تولد: ۴ بهمن ۱۳۷۷

محل تولد: ایران، آمل

حرفه: بازیکن حرفه ای والیبال

قد: دو متر و ۹ سانتی متر

وزن: ۱۱۰ کیلوگرم

ادامه
ریکاردو ساپینتو,بیوگرافی ریکاردو ساپینتو,تصاویر ریکاردو ساپینتو بیوگرافی ریکاردو ساپینتو، بازیکن سابق و مربی فوتبال (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۰ اکتبر ۱۹۷۲( ۱۸ مهر ۱۳۵۱)

محل تولد:پرتغال

حرفه:بازیکن و مربی فوتبال

وضعیت تاهل:متاهل

قد:۱٫۷۸ متر

ادامه
امین اسماعیل نژاد,بیوگرافی امین اسماعیل نژاد,زندگینامه امین اسماعیل نژاد بیوگرافی امین اسماعیل نژاد، فوق ستاره جدید والیبال آسیا و دنیا (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۲۷ آذر ۱۳۷۵

محل تولد:ملکان تبریز

قد:۲۰٣ سانتیمتر

پیشه:ورزشکار( والیبالیست)

پست:پشت خط زن

ادامه
سها نیاستی,سها نیاستی در فیلم سال دوم دانشکده من,سال دوم دانشکده من بیوگرافی و عکس های سها نیاستی بازیگر نوظهور سینما

تاریخ تولد: ۱۳۷۳

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر 

سال فعالیت: ۱۳۹۷ تا به حال

مدرک تحصیلی: مهندسی معماری از دانشگاه تهران

ادامه
عکس آرامگاه باباافضل کاشانی,بابا افضل الدین کاشانی,زندگی نامه افضل الدین کاشانی زندگی نامه افضل الدین کاشانی؛شاعر، حکیم و فیلسوف بزرگ ایرانی

شهرت: بابا افضل

تاریخ تولد: نیمۀ اول قرن شش

محل تولد: کاشان 

وفات: حدود سال ۶۱۰

محل دفن: کوه ‌های مَرَق از قراء کاشان

ادامه
ویژه سرپوش