یکشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۷۵

معرفی دانشکده های دانشگاه مراغه و رشته های آن

دانشگاه مراغه,دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه,دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغهدانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تاسیس شده است
دانشگاه مراغه یک دانشگاه مادر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر مراغه است. در ابتدا تنها رشته ای که در دانشگاه مراغه تدریس میگردید رشته کاردانی تولیدات گیاهی بود. بعد ها با توسعه و گسترش این دانشگاه سایر رشته های تحصیلی بوجود آمدند.

دانشگاه مراغه

دانشگاه مراغه یک دانشگاه دولتی در شهر مراغه، استان آذربایجان شرقى است که در سال ۱۳۶۶ تأسیس شده است. این دانشگاه در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار احداث شده و متشکل از چهار دانشکده کشاورزی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی است؛ دانشکده هنر هم در این دانشگاه در حال تأسیس است. کتابخانه مرکزی جدید این دانشگاه در حال احداث می باشد.

دانشکده های دانشگاه مراغه

دانشکده های دانشگاه مراغه عبارت اند از:

۱. دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه:

دانشکده کشاورزی بعنوان نخستین واحد دانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان آموزشکده کشاورزی مراغه شروع بکار کرد و در سال ۱۳۷۷ به دانشکده ارتقاء یافت. اکنون دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه دارای دو رشته دکتری، ۷رشته کارشناسی ارشد و ۸ رشته کارشناسی می باشد.

 • مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی گیاهان زراعی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- اکولوژی گیاهان زراعی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی (دکتری تخصصی)
 • مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- آگرواکولوژِی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- آگروتکنولوژی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- علوم خاک (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- ژنتیک و بهنژادی گیاهی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی کشاورزی- مکانیک بیوسیستم (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- علوم خاک (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی (کارشناسی)
 • مهندسی کشاورزی- تولید و ژنتیک گیاهی (کارشناسی)
 • مهندسی تولیدات گیاهی (کارشناسی ناپیوسته- باغبانی)
 • مهندسی تولیدات گیاهی (کارشناسی ناپیوسته- زراعت)

دانشکده های دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه تاسیسنخستین واحد دانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان آموزشکده کشاورزی مراغه شروع بکار کرد

۲. دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه:

بنای دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه به تأسیس گروه ریاضی کاربردی و راه اندازی رشته ریاضی کاربردی در سال ۱۳۸۵ بر می گردد و در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ گروه های آموزشی شیمی و زیست شناسی سلولی و مولکولی راه اندازی شدند. این دانشکده مدتی خارج از سایت اصلی دانشکده و در خیابان معلم شمالی مراغه قرار داشت که با تکمیل ساختمان آن در سال ۱۳۹۰ به سایت اصلی دانشکده منتقل گردید. هم اینک این دانشکده با بیش از هفده رشته و گرایش در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغول است.

 • شیمی کاربردی (کارشناسی)
 • شیمی محض (کارشناسی)
 • ریاضی کاربردی (کارشناسی)
 • زیست شناسی سلولی مولکولی (کارشناسی)
 • ریاضی محض گرایش آنالیز (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی محض گرایش جبر (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی (کارشناسی ارشد)
 • شیمی فیزیک (کارشناسی ارشد)
 • شیمی آلی (کارشناسی ارشد)
 • شیمی تجزیه (کارشناسی ارشد)
 • نانوشیمی (کارشناسی ارشد)
 • ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی (دکتری)

دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه,دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغهبنای دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه در سال ۱۳۸۵ تأسیس  شد

۳. دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه:

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی عمران و مهندسی مواد و متالورژی شروع کرده است. با تلاش و پیگیری اساتید و کارکنان دانشکده، با کسب موفقیت های روز افزون و ارتقاء سطح علمی و آموزشی، با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره های تحصیلات تکمیلی در بعضی از رشته های مهندسی دایر و فعالیت می نمایند. 

 • مهندسی عمران (کارشناسی)
 • مهندسی مواد- گرایش متالورژی صنعتی (کارشناسی)
 • مهندسی شیمی (کارشناسی)
 • مهندسی مکانیک گرایش بیو سیستم (کارشناسی)
 • مهندسی مکانیک (کارشناسی) از سال ۱۳۹۵
 • مهندسی عمران- گرایش سازه های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی عمران- گرایش مهندسی سازه (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی عمران- گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی نانو مواد (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی پلیمر (کارشناسی ارشد)
 • مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (کارشناسی ارشد)

دانشگاه مراغه,دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه,دانشگاه مراغه تاسیسدانشگاه مراغه در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار احداث شده است

۴. دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه:

دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه از سال ۱۳۸۹ تشکیل گردید. در حال حاضر تعداد رشته های کارشناسی به چهار مورد افزایش یافته و علاوه بر رشته های قبلی  کارشناسی رشته روانشناسی و آموزش زبان انگلیسی نیز در این دانشکده ایجاد گردیده اند. همچنین این دانشکده در توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز اقدام کرده بطوریکه هم اکنون دارای رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

 • رشته حقوق
 • جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم برای ثبت نام ﻣﺘﻘﺎضیان دانشگاه مراغه

۱- دانشجویان کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) که بعد از ۶ نیمسال (بدون احتساب نیمسال تابستان) با گذراندن سه چهارم واحد درسی جزء ۱۵ درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در ۸ نیمسال فارغ التحصیل گردند میتوانند در دانشگاه مراغه ثبت نام کنند. در صورتی که پانزده درصد برتر به علت عدم تقاضا از مزایای این آیین نامه استفاده ننمایند تنها دانشجویان دانشگاه مراغه که جزء ۲۵ درصد برتر می باشند میتوانند جهت پذیرش بدون آزمون مبادرت نمایند.

۲- پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه مراغه مقدور است.

۳- دانشجویان دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی - غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه نمی باشند. با توجه به این که مبلغ واریز شده و ﻣﺪارک ارسال شده به هیچ عنوان به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد، بنابراین دانشجویان این دانشگاه ها از پرداخت وجه و ارسال مدارک به دانشگاه مراغه اکیداً پرهیز نمایند.

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

 • 11
 • 4
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
آنگلا مرکل,زندگینامه آنگلا مرکل,زندگی نامه آنگلا مرکل زندگینامه آنگلا مرکل (+ تصاویر)

زاده:۱۷ ژوئیهٔ ۱۹۵۴

زادگاه:هامبورگ، آلمان غربی

شغل:صدراعظم آلمان 

اقامتگاه:برلین،  آلمان

محل تحصیل:دانشگاه لایپزیگ ( لیسانس علوم)

ادامه
باباطاهر,اشعار باباطاهر,شعرهای باباطاهر زندگی نامه باباطاهر شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و پنجم

زادگاه: لرستان یا همدان

زاده: ۳۲۶ خورشیدی

پیشه: شاعر، دوبیتی سرا

ملیت: ایرانی

زمینه کاری: شعر، موسیقی

ادامه
لویی پاستور,نظریات لویی پاستور,لوئی پاستور زندگی نامه لویی پاستور دانشمند فرانسوی مشهور (+ تصاویر)

زاده: ۲۷ دسامبر ۱۸۲۲

زادگاه: ایالت دول، ژورا

ملیت: فرانسه

محل تحصیل: اکول نرمال سوپریور، دانشگاه پاریس

فوت: ۲۸ سپتامبر ۱۸۹۵

ادامه
دراگان اسکوچیچ,زندگی نامه دراگان اسکوچیچ,دراگان اسکوچیچ اهل کشور بیوگرافی دراگان اسکوچیچ (+ تصاویر)

زادگاه: رییکا، یوگسلاوی سابق

قد: ۱٫۸۱ متر

زاده: ۳ سپتامبر ۱۹۶۸

پست: هافبک

مدرک تحصیلی: لیسانس حرکت شناسی

پیشه: مربی فوتبال

ادامه
ایلان ماسک,بیوگرافی ایلان ماسک,زندگی نامه ایلان ماسک زندگی نامه ایلان ماسک و کارآفرینی های او (+ تصاویر)

زادگاه: پرتوریا، آفریقای جنوبی

زاده: ۲۸ ژوئن ۱۹۷۱

محل زندگی: لس آنجلس

ملیت: آمریکایی، کانادایی، آفریقای جنوبی

پیشه: مهندس، مخترع، بنیانگذار و کارآفرین

ادامه
محمدحسین کنعانی زادگان,علاقه محمدحسین کنعانی زادگان به پرسپولیس,افتخارات  محمدحسین کنعانی‌زادگان بیوگرافی محمدحسین کنعانی زادگان + تصاویر اینستاگرامی

زادروز: ۳ فروردین ماه ۱۳۷۳

زادگاه: آبادان، ایران

قد: ۱٫۸۸ متر

پست: دفاع وسط / دفاع راست

ملیت: ایرانی

ادامه
جیل بایدن,تصاویر جیل بایدن,بیوگرافی جیل بایدن بیوگرافی جیل بایدن، همسر جو بایدن (+ تصاویر خانوادگی)

زاده: ۵ ژوئن ۱۹۵۱

محل تولد: هامونتن، نیوجرسی

ملیت: ایالات متحده آمریکا 

حزب سیاسی: دموکرات

همسران: بیل استیونسون، جو بایدن

فرزندان: اشلی، بی، هانتر

ادامه
بیدل دهلوی,زندگینامه بیدل دهلوی,بیدل دهلوی زندگی نامه زندگی نامه بیدل دهلوی شاعر پارسی گوی هندی

متولد: ۱۰۵۴ هجری قمری

زادگاه: پتنه هندوستان

فوت: ۴ صفر ۱۱۳۳ (قمری)

آرامگاه: قریهٔ خواجه رواش کابل

پیشه: شاعر

ادامه
پروفسور سمیعی,بیمارستان پروفسور سمیعی در آلمان,پروفسور سمیعی بیوگرافی بیوگرافی پروفسور سمیعی و افتخاراتش (+ تصاویر مجید سمیعی)

زادهٔ: ۲۹ خردادماه ۱۳۱۶

زادگاه: تهران 

محل زندگی: هانوفر، آلمان

ملیت: ایرانی و آلمانی

محل تحصیل: دانشگاه یوهانس گوتنبرگ

پیشه: جراحی مغز و اعصاب

ادامه
ویژه سرپوش