سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۳۲

قوانین فوتبال چیست؟ (+ انواع ضربه آزاد در فوتبال)

قوانین فوتبال,آموزش قوانین فوتبال,قوانین فوتبال ایرانطبق قوانین فوتبال تعداد هر تیم نباید بیش از ۱۱ بازیكن باشد
طبق قوانین فوتبال، بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای انجام می گیرد، مگر اینکه داور و دو تیم بر تغییر مدت زمان بازی توافق کرده باشند. هرگونه توافق برای تغییر مدت زمان بازی باید قبل از انجام بازی، صورت گرفته باشد.

قوانین فوتبال

قوانین فوتبال به مجموعه قوانینی می گویند که توسط هیات بین المللی فوتبال برای فوتبال وضع می شود. در ادامه به شرح قوانین فوتبال میپردازیم:

۱. زمین فوتبال:

به زمینی که بازی فوتبال در آن انجام می گیرد، زمین فوتبال می گویند که در شرایط استاندارد می بایست پوشیده از چمن طبیعی یا مصنوعی باشد و شامل مناطقی از جمله محوطه جریمه است. فوتبال بر روی زمین های خاکی، کوچه ها و خیابان ها نیز انجام می گیرد و آنها نیز زمین فوتبال به شمار می روند. طول زمین مسابقه بر اساس قوانین فوتبال نباید بیش از ۱۲۰ متر و كمتر از ۹۰ متر و عرض آن بیش از ۹۰ متر و كمتر از ۴۵ متر باشد. در مسابقات بین المللی طول زمین مسابقه نباید بیش از ۱۱۰ متر و كمتر از ۱۰۰ متر و عرض آن بیش از ۷۵ متر و كمتر از ۶۴ متر باشد.

۲. تعداد بازیكنان:

مسابقه می بایستی از دو دسته كه طبق قوانین فوتبال تعداد هر تیم نباید بیش از ۱۱ بازیكن باشد كه یكی از آن ها دروازه بان است شروع می شود. چنانچه تعداد بازیكنان كمتر از ۷ نفر باشد مسابقه نباید شروع گردد. در بازیهایی كه تحت نظارت و سرپرستی فیفا و كنفدراسیون ها یا فدراسیونهای ملی انجام می گیرد حداكثر جانشین ۳ نفر در بازیهای دوستانه تعداد تعویض توافقی و درصورتی که داور پیش از شروع مسابقه از این مسئله آگاه نشود حداكثر تعویض ۳ نفر خواهد بود. بازیكن جانشین زمانی میتواند داخل زمین شود كه بازیكن اصلی زمین بازی را ترك كرده و بعد تنها با علامت داور میتواند وارد زمین شود.

تمام قوانین فوتبال,قوانین فوتبال,قوانین فوتبال برخورد توپ با داوربر طبق قوانین فوتبال، بازی باید روی چمن طبیعی یا مصنوعی به رنگ سبز انجام‌گیرد

۳. توپ فوتبال:

بر طبق قوانین فوتبال، توپ فوتبال باید کاملاً کروی بوده، جنس آن از چرم و دیگر جنس هایی باشد که صدمه ای به بازیکنان نزند.

۴. مدت زمان بازی فوتبال:

برمبنای قوانین فوتبال، مدت زمان بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای است، مگر اینکه داور و دو تیم بر تغییر مدت زمان بازی توافق کرده باشند. هرگونه توافق برای تغییر مدت زمان بازی (به عنوان مثال کاهش هر نیمه به ۴۰ دقیقه به علت نبود نور کافی) باید قبل از انجام بازی، صورت گرفته باشد.

۵. کمک داوران:

از دیگر قوانین فوتبال اینست که دو کمک داور در زمین وجود دارند که میتوانند در این موارد به تصمیم داور اعتراض کنند:۱- زمانی که تمام توپ میدان بازی را ترک کند. ۲- زمانی که کرنر، گل و پرتاب انجام می گیرد. ۳- زمانی که امکان دارد یک بازیکن در شرایط آفساید باشد. ۴- تیمی درخواست تعویض کند. ۵- زمانی که از منظر داور، سوء رفتار و یا هر حادثهٔ دیگری رخ دهد. ۶- زمانی که خطایی انجام می گیرد، کمک داور میتواند مسأله را بهتر برای داور توضیح دهد. ۷- زمانی که در ضربات پنالتی، قبل از اینکه بازیکن ضربه را بزند، دروازه بان پایش از خط دروازه جلوتر بیاید و توپ وارد دروازه شود، کمک داور اعتراض می کند.

۶. ضربهٔ پنالتی:

اگر بازیکن تیم خودی، بر روی بازیکن حریف که در محوطهٔ جریمه شان است، خطا کند، بر اساس قوانین فوتبال خطای پنالتی صورت گرفته است. شانس گل زدن از ضربهٔ پنالتی به شکل مستقیم، بسیار زیاد است. زمان تلف شده برای زدن یک پنالتی، در پایان هر نیمه یا وقت اضافه گرفته می شود.

۷. داور:

در قوانین فوتبال، برای قضاوت و اداره هر بازی یک نفر بعنوان داور انتخاب میشود. نقش داور در زمین بازی اجرای کامل قوانین فوتبال است و تصمیماتش در خصوص کلیه وقایع داخل زمین قاطع بوده و باید به مورد اجرا گذاشته شود.

در مورد قوانین فوتبال,قوانین فوتبال چیست,قوانین فوتبالبرمبنای قوانین فوتبال، مدت زمان بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای است

۸. پرتاب اوت:

پرتاب اوت یکی از روش های شروع دوباره بازی است. زمانی که توپ به بازیکنی برخورد کند و تمام توپ از خط طولی زمین بیرون برود، طبق قوانین فوتبال تیم حریف باید توپ را از محل بیرون رفتن آن روی خط، پرتاب کند. گل زدن با یک پرتاب ممنوع است.

۹. ضربه دروازه:

شروع مجدد از دروازه یکی دیگر از روش های شروع مجدد بازی است. درصورتی که توپ از خط دروازه رد شود و بازیکن حریف به توپ برخورد کرده باشد، بنابر قوانین فوتبال، ضربه دروازه محسوب می شود. امکان دارد یک گل به صورت مستقیم از ضربه دروازه به نتیجه برسد؛ ولی در صورتی که گل به خودی نباشد.

۱۰. آغاز مجدد بازی:

طبق قوانین فوتبال، بازی در این موارد دوباره شروع می گردد:۱- موقع شروع مسابقه ۲- بعد از به ثمر رسیدن یک گل در طول بازی ۳- موقع شروع نیمه دوم ۴- زمان شروع هر دو نیمه وقت های اضافی.

۱۱. طریقه و نحوه امتیاز دادن:

بر اساس قوانین فوتبال، گل موقعی به حساب می آید که تمام توپ از روی خط دروازه به داخل دروازه خارج شده و هر تیم که گل بیشتری زده باشد برنده محسوب میشود.

۱۲. خطا و سوءرفتار:

زمانی که بازیکنی هر یک از این خطاها را انجام دهد، طبق قوانین فوتبال خطا کرده است و ضربهٔ آزاد به تیم حریف تعلق ميگيرد :۱- زدن ضربه یا لگد به بازیکن حریف ۲- خطای پشت پا زدن یا تلاش برای انجام خطای پشت پا زدن ۳- پرش بر روی بازیکن حریف ۴- حمله به حریف ۵- حملات یا اقدام به حملات به حریف ۶- هل دادن رقیب ۷- تکل زدن بر روی حریف.

۱۳. تجهیزات بازیکنان:

بر اساس قوانین فوتبال، بازیکن حق استفاده یا پوشیدن هرگونه چیز خطرناکی مانند جواهرات را ندارد.

قوانین فوتبال,فوتبال,زمین فوتبالبراساس قوانین فوتبال، تیمی برنده است كه تعداد گل بیشتری در جریان مسابقه به ثمر رسانده باشد

۱۴. آفساید:

در صورتی بازیکن در موقعیت آفساید قرار دارد که بنابر قوانین فوتبال، زمانی که توپ توسط بازیکن تیمش زده میشود او نزدیک تر از توپ به خط دروازه تیم مقابل میباشد.

۱۵. توپ درون و بیرون از بازی:

زمانی که تمام توپ از خط دروازه یا خط های طولی و عرضی زمین رد شود، بر اساس قوانین فوتبال، بازی توسط داور متوقف می شود.

۱۶. ضربه کرنر:

اگر تمام توپ توسط بازیکنان مدافع از خط عرضی زمین بگذرد به تیم مقابل یک ضربه کرنر داده میشود. ضربه کرنر از گوشه زمین و نزدیک پرچم زده میشود و طبق قوانین فوتبال، در هنگام زدن ضربه مدافعین باید فاصله ۵/۹ متر را رعایت کنند.

انواع ضربه آزاد در فوتبال

در قوانین فوتبال ضربه های آزاد به دو قسمت تقسیم می شوند: مستقیم و غیر مستقیم.

برای هر کدام از ضربه های آزاد، توپ باید ثابت در محل قرار گیرد. زننده ضربه نمی تواند برای دومین بار با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

- ضربه آزاد مستقیم:

چنانچه ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود، بنابر قوانین فوتبال، گل به حساب می آید ولی در صورتیکه ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

- ضربه آزاد غیر مستقیم:

برای مشخص کردن ضربه آزاد غیر مستقیم، بر طبق قوانین فوتبال، داور با بلند کردن دستش در بالای سر، علامت می دهد. داور باید دستش را به همان وضعیت نگهدارد تا ضربه زده شود و توپ با بازیکن دیگری تماس یابد یا از زمین خارج شود.

مدت زمان بازی فوتبال,انواع ضربه آزاد در فوتبال,قوانین فوتبالبر طبق قوانین فوتبال، توپ فوتبال باید کاملاً کروی بوده و جنسش چرم باشد

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 19
 • 1
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
گری وینر,بیوگرافی گری وینر,عکس های گری وینر گری وینرچاک کارآفرین و نویسنده موفق آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۴ نوامبر ۱۹۷۵

محل تولد: اتحاد جماهیر شوروی

ملیت: آمریکایی- بلاروسی

حرفه: کارآفرینی، رسانه‌های دیجیتال و بازاریابی

شناخته شده برای: کارآفرینی و نویسندگی

دارایی: ۱۶۰ میلیون دلار

ادامه
میترا رفیع,بیوگرافی میترا رفیع,زندگینامه میترا رفیع بیوگرافی میترا رفیع، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

تولد:۱۲ آذر ۱۳۷۳

زادگاه:تهران

پیشه:بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

تحصیلات:فوق لیسانس بازیگری

ملیت:ایرانی

ادامه
محمود صادقی,بیوگرافی محمود صادقی,عکس های محمود صادقی بیوگرافی محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی

تاریخ تولد: ۲ فروردین ۱۳۴۱

محل تولد: الیگودرز، ایران

حرفه: سیاستمدار ایرانی

تحصیلات: دکترای حقوق خصوصی

حزب سیاسی: روحانیون مبارز

ادامه
زانکو,بیوگرافی زانکو,عکس های زانکو زانکو خواننده محبوب و جوان ایرانی

حرفه: خواننده

سبک فعالیت: پاپ

سال شروع: ۱۳۹۸

ساز تخصصی: گیتار

زانکو,بیوگرافی زانکو,تصاویر زانکوبیوگرافی زانکو

ادامه
میرفندرسکی,ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی,زندگینامه میرفندرسکی ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی عارف و دانشمند دوران صفوی

تاریخ تولد: ۹۴۲ خورشیدی

محل تولد: فندرسک، گرگان، ایران

دلیل شهرت: دانشمند و حکیم

دوران زندگی: صفویه

وفات: ۱۰۱۹

محل دفن: تخت فولاد اصفهان

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • سه شنبه ۱ فروردين
  جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا
  چین - اندونزی
  ۱۲:۰۰
 • جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا
  کویت - قرقیزستان
  ۱۳:۳۰
 • جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا
  ژاپن - لبنان
  ۱۵:۰۰
 • جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا
  عمان - فلسطین
  ۱۶:۳۰
 • پنج شنبه ۳ فروردين
  جام ملت های اروپا
  ایتالیا - انگلیس
  ۲۳:۱۵
 • جام ملت های اروپا
  پرتغال - لیختن اشتاین
  ۲۳:۱۵
 • جمعه ۴ فروردين
  جام ملت های اروپا
  فرانسه - هلند
  ۲۳:۱۵
 • جام ملت های اروپا
  سوئد - بلژیک
  ۲۳:۱۵
 • جام ملت های اروپا
  جمهوری چک - لهستان
  ۲۳:۱۵
 • شنبه ۵ فروردين
  جام ملت های اروپا
  اسپانیا - نروژ
  ۲۳:۱۵
 • جام ملت های اروپا
  کرواسی - ولز
  ۲۳:۱۵
 • یکشنبه ۶ فروردين
  جام ملت های اروپا
  انگلیس - اوکراین
  ۱۹:۳۰
 • جام ملت های اروپا
  لوکزامبورگ - پرتغال
  ۲۲:۱۵
ویژه سرپوش