چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۳۲

قوانین فوتبال چیست؟ (+ انواع ضربه آزاد در فوتبال)

قوانین فوتبال,آموزش قوانین فوتبال,قوانین فوتبال ایرانطبق قوانین فوتبال تعداد هر تیم نباید بیش از ۱۱ بازیكن باشد
طبق قوانین فوتبال، بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای انجام می گیرد، مگر اینکه داور و دو تیم بر تغییر مدت زمان بازی توافق کرده باشند. هرگونه توافق برای تغییر مدت زمان بازی باید قبل از انجام بازی، صورت گرفته باشد.

قوانین فوتبال

قوانین فوتبال به مجموعه قوانینی می گویند که توسط هیات بین المللی فوتبال برای فوتبال وضع می شود. در ادامه به شرح قوانین فوتبال میپردازیم:

۱. زمین فوتبال:

به زمینی که بازی فوتبال در آن انجام می گیرد، زمین فوتبال می گویند که در شرایط استاندارد می بایست پوشیده از چمن طبیعی یا مصنوعی باشد و شامل مناطقی از جمله محوطه جریمه است. فوتبال بر روی زمین های خاکی، کوچه ها و خیابان ها نیز انجام می گیرد و آنها نیز زمین فوتبال به شمار می روند. طول زمین مسابقه بر اساس قوانین فوتبال نباید بیش از ۱۲۰ متر و كمتر از ۹۰ متر و عرض آن بیش از ۹۰ متر و كمتر از ۴۵ متر باشد. در مسابقات بین المللی طول زمین مسابقه نباید بیش از ۱۱۰ متر و كمتر از ۱۰۰ متر و عرض آن بیش از ۷۵ متر و كمتر از ۶۴ متر باشد.

۲. تعداد بازیكنان:

مسابقه می بایستی از دو دسته كه طبق قوانین فوتبال تعداد هر تیم نباید بیش از ۱۱ بازیكن باشد كه یكی از آن ها دروازه بان است شروع می شود. چنانچه تعداد بازیكنان كمتر از ۷ نفر باشد مسابقه نباید شروع گردد. در بازیهایی كه تحت نظارت و سرپرستی فیفا و كنفدراسیون ها یا فدراسیونهای ملی انجام می گیرد حداكثر جانشین ۳ نفر در بازیهای دوستانه تعداد تعویض توافقی و درصورتی که داور پیش از شروع مسابقه از این مسئله آگاه نشود حداكثر تعویض ۳ نفر خواهد بود. بازیكن جانشین زمانی میتواند داخل زمین شود كه بازیكن اصلی زمین بازی را ترك كرده و بعد تنها با علامت داور میتواند وارد زمین شود.

تمام قوانین فوتبال,قوانین فوتبال,قوانین فوتبال برخورد توپ با داوربر طبق قوانین فوتبال، بازی باید روی چمن طبیعی یا مصنوعی به رنگ سبز انجام‌گیرد

۳. توپ فوتبال:

بر طبق قوانین فوتبال، توپ فوتبال باید کاملاً کروی بوده، جنس آن از چرم و دیگر جنس هایی باشد که صدمه ای به بازیکنان نزند.

۴. مدت زمان بازی فوتبال:

برمبنای قوانین فوتبال، مدت زمان بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای است، مگر اینکه داور و دو تیم بر تغییر مدت زمان بازی توافق کرده باشند. هرگونه توافق برای تغییر مدت زمان بازی (به عنوان مثال کاهش هر نیمه به ۴۰ دقیقه به علت نبود نور کافی) باید قبل از انجام بازی، صورت گرفته باشد.

۵. کمک داوران:

از دیگر قوانین فوتبال اینست که دو کمک داور در زمین وجود دارند که میتوانند در این موارد به تصمیم داور اعتراض کنند:۱- زمانی که تمام توپ میدان بازی را ترک کند. ۲- زمانی که کرنر، گل و پرتاب انجام می گیرد. ۳- زمانی که امکان دارد یک بازیکن در شرایط آفساید باشد. ۴- تیمی درخواست تعویض کند. ۵- زمانی که از منظر داور، سوء رفتار و یا هر حادثهٔ دیگری رخ دهد. ۶- زمانی که خطایی انجام می گیرد، کمک داور میتواند مسأله را بهتر برای داور توضیح دهد. ۷- زمانی که در ضربات پنالتی، قبل از اینکه بازیکن ضربه را بزند، دروازه بان پایش از خط دروازه جلوتر بیاید و توپ وارد دروازه شود، کمک داور اعتراض می کند.

۶. ضربهٔ پنالتی:

اگر بازیکن تیم خودی، بر روی بازیکن حریف که در محوطهٔ جریمه شان است، خطا کند، بر اساس قوانین فوتبال خطای پنالتی صورت گرفته است. شانس گل زدن از ضربهٔ پنالتی به شکل مستقیم، بسیار زیاد است. زمان تلف شده برای زدن یک پنالتی، در پایان هر نیمه یا وقت اضافه گرفته می شود.

۷. داور:

در قوانین فوتبال، برای قضاوت و اداره هر بازی یک نفر بعنوان داور انتخاب میشود. نقش داور در زمین بازی اجرای کامل قوانین فوتبال است و تصمیماتش در خصوص کلیه وقایع داخل زمین قاطع بوده و باید به مورد اجرا گذاشته شود.

در مورد قوانین فوتبال,قوانین فوتبال چیست,قوانین فوتبالبرمبنای قوانین فوتبال، مدت زمان بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای است

۸. پرتاب اوت:

پرتاب اوت یکی از روش های شروع دوباره بازی است. زمانی که توپ به بازیکنی برخورد کند و تمام توپ از خط طولی زمین بیرون برود، طبق قوانین فوتبال تیم حریف باید توپ را از محل بیرون رفتن آن روی خط، پرتاب کند. گل زدن با یک پرتاب ممنوع است.

۹. ضربه دروازه:

شروع مجدد از دروازه یکی دیگر از روش های شروع مجدد بازی است. درصورتی که توپ از خط دروازه رد شود و بازیکن حریف به توپ برخورد کرده باشد، بنابر قوانین فوتبال، ضربه دروازه محسوب می شود. امکان دارد یک گل به صورت مستقیم از ضربه دروازه به نتیجه برسد؛ ولی در صورتی که گل به خودی نباشد.

۱۰. آغاز مجدد بازی:

طبق قوانین فوتبال، بازی در این موارد دوباره شروع می گردد:۱- موقع شروع مسابقه ۲- بعد از به ثمر رسیدن یک گل در طول بازی ۳- موقع شروع نیمه دوم ۴- زمان شروع هر دو نیمه وقت های اضافی.

۱۱. طریقه و نحوه امتیاز دادن:

بر اساس قوانین فوتبال، گل موقعی به حساب می آید که تمام توپ از روی خط دروازه به داخل دروازه خارج شده و هر تیم که گل بیشتری زده باشد برنده محسوب میشود.

۱۲. خطا و سوءرفتار:

زمانی که بازیکنی هر یک از این خطاها را انجام دهد، طبق قوانین فوتبال خطا کرده است و ضربهٔ آزاد به تیم حریف تعلق ميگيرد :۱- زدن ضربه یا لگد به بازیکن حریف ۲- خطای پشت پا زدن یا تلاش برای انجام خطای پشت پا زدن ۳- پرش بر روی بازیکن حریف ۴- حمله به حریف ۵- حملات یا اقدام به حملات به حریف ۶- هل دادن رقیب ۷- تکل زدن بر روی حریف.

۱۳. تجهیزات بازیکنان:

بر اساس قوانین فوتبال، بازیکن حق استفاده یا پوشیدن هرگونه چیز خطرناکی مانند جواهرات را ندارد.

قوانین فوتبال,فوتبال,زمین فوتبالبراساس قوانین فوتبال، تیمی برنده است كه تعداد گل بیشتری در جریان مسابقه به ثمر رسانده باشد

۱۴. آفساید:

در صورتی بازیکن در موقعیت آفساید قرار دارد که بنابر قوانین فوتبال، زمانی که توپ توسط بازیکن تیمش زده میشود او نزدیک تر از توپ به خط دروازه تیم مقابل میباشد.

۱۵. توپ درون و بیرون از بازی:

زمانی که تمام توپ از خط دروازه یا خط های طولی و عرضی زمین رد شود، بر اساس قوانین فوتبال، بازی توسط داور متوقف می شود.

۱۶. ضربه کرنر:

اگر تمام توپ توسط بازیکنان مدافع از خط عرضی زمین بگذرد به تیم مقابل یک ضربه کرنر داده میشود. ضربه کرنر از گوشه زمین و نزدیک پرچم زده میشود و طبق قوانین فوتبال، در هنگام زدن ضربه مدافعین باید فاصله ۵/۹ متر را رعایت کنند.

انواع ضربه آزاد در فوتبال

در قوانین فوتبال ضربه های آزاد به دو قسمت تقسیم می شوند: مستقیم و غیر مستقیم.

برای هر کدام از ضربه های آزاد، توپ باید ثابت در محل قرار گیرد. زننده ضربه نمی تواند برای دومین بار با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

- ضربه آزاد مستقیم:

چنانچه ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود، بنابر قوانین فوتبال، گل به حساب می آید ولی در صورتیکه ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

- ضربه آزاد غیر مستقیم:

برای مشخص کردن ضربه آزاد غیر مستقیم، بر طبق قوانین فوتبال، داور با بلند کردن دستش در بالای سر، علامت می دهد. داور باید دستش را به همان وضعیت نگهدارد تا ضربه زده شود و توپ با بازیکن دیگری تماس یابد یا از زمین خارج شود.

مدت زمان بازی فوتبال,انواع ضربه آزاد در فوتبال,قوانین فوتبالبر طبق قوانین فوتبال، توپ فوتبال باید کاملاً کروی بوده و جنسش چرم باشد

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 19
 • 1
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • دوشنبه ۱۰ مهر
  لیگ قهرمانان آسیا
  آلمالیق - نیروی هوایی عراق
  ۱۵:۳۰
 • لیگ آزادگان
  نفت مسجدسلیمان - خلیج فارس ماهشهر
  ۱۸:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  نسف قارشی - السد
  ۱۹:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  سپاهان - الاتحاد
  ۱۹:۳۰
 • سوپرلیگ ترکیه
  کایسری اسپور - باشاک شهیر
  ۲۰:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  النصر - استقلال تاجیکستان
  ۲۱:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  الدحیل - پرسپولیس
  ۲۱:۳۰
 • لیگ برتر انگلیس
  فولام - چلسی
  ۲۲:۳۰
 • سه شنبه ۱۱ مهر
  والیبال انتخابی المپیک
  آرژانتین - بلغارستان
  ۰۵:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  صربستان - مصر
  ۰۷:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  هلند - بلژیک
  ۰۸:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  آمریکا - ترکیه
  ۱۰:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  لهستان - کانادا
  ۱۱:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  کاوازاکی - اولسان هیوندای
  ۱۳:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  ژاپن - تونس
  ۱۳:۵۵
 • لیگ قهرمانان آسیا
  شاندونگ تایشان - یوکوهاما مارینوس
  ۱۵:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  ایران - قطر
  ۱۶:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  نوبهار نامانگان - مومبای سیتی
  ۱۷:۳۰
 • جام حذفی روسیه
  لوکوموتیو مسکو - روستوف
  ۱۷:۴۵
 • لیگ قهرمانان آسیا
  نساجی مازندران - الهلال
  ۱۹:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  الفیحا - پاختاکور
  ۱۹:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  سالزبورگ - رئال سوسیداد
  ۲۰:۱۵
 • لیگ قهرمانان اروپا
  کپنهاگن - بایرن مونیخ
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  اینتر - بنفیکا
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  لانس - آرسنال
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  منچستریونایتد - گالاتاسرای
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  ناپولی - رئال مادرید
  ۲۲:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  آیندهوون - سویا
  ۲۲:۳۰
 • چهارشنبه ۱۲ مهر
  والیبال انتخابی المپیک
  برزیل - آلمان
  ۰۳:۰۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  آرژانتین - بلژیک
  ۰۸:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  آمریکا - تونس
  ۱۰:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  لهستان - مکزیک
  ۱۱:۳۰
 • لیگ قهرمانان آسیا
  اوراوا ردز - هانوی اف سی
  ۱۳:۳۰
 • والیبال انتخابی المپیک
  ژاپن - ترکیه
  ۱۳:۵۵
 • لیگ قهرمانان آسیا
  بانکوک یونایتد - چونبوک موتورز
  ۱۵:۳۰
ویژه سرپوش