سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۳۲

قوانین فوتبال چیست؟ (+ انواع ضربه آزاد در فوتبال)

قوانین فوتبال,آموزش قوانین فوتبال,قوانین فوتبال ایرانطبق قوانین فوتبال تعداد هر تیم نباید بیش از ۱۱ بازیكن باشد
طبق قوانین فوتبال، بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای انجام می گیرد، مگر اینکه داور و دو تیم بر تغییر مدت زمان بازی توافق کرده باشند. هرگونه توافق برای تغییر مدت زمان بازی باید قبل از انجام بازی، صورت گرفته باشد.

قوانین فوتبال

قوانین فوتبال به مجموعه قوانینی می گویند که توسط هیات بین المللی فوتبال برای فوتبال وضع می شود. در ادامه به شرح قوانین فوتبال میپردازیم:

۱. زمین فوتبال:

به زمینی که بازی فوتبال در آن انجام می گیرد، زمین فوتبال می گویند که در شرایط استاندارد می بایست پوشیده از چمن طبیعی یا مصنوعی باشد و شامل مناطقی از جمله محوطه جریمه است. فوتبال بر روی زمین های خاکی، کوچه ها و خیابان ها نیز انجام می گیرد و آنها نیز زمین فوتبال به شمار می روند. طول زمین مسابقه بر اساس قوانین فوتبال نباید بیش از ۱۲۰ متر و كمتر از ۹۰ متر و عرض آن بیش از ۹۰ متر و كمتر از ۴۵ متر باشد. در مسابقات بین المللی طول زمین مسابقه نباید بیش از ۱۱۰ متر و كمتر از ۱۰۰ متر و عرض آن بیش از ۷۵ متر و كمتر از ۶۴ متر باشد.

۲. تعداد بازیكنان:

مسابقه می بایستی از دو دسته كه طبق قوانین فوتبال تعداد هر تیم نباید بیش از ۱۱ بازیكن باشد كه یكی از آن ها دروازه بان است شروع می شود. چنانچه تعداد بازیكنان كمتر از ۷ نفر باشد مسابقه نباید شروع گردد. در بازیهایی كه تحت نظارت و سرپرستی فیفا و كنفدراسیون ها یا فدراسیونهای ملی انجام می گیرد حداكثر جانشین ۳ نفر در بازیهای دوستانه تعداد تعویض توافقی و درصورتی که داور پیش از شروع مسابقه از این مسئله آگاه نشود حداكثر تعویض ۳ نفر خواهد بود. بازیكن جانشین زمانی میتواند داخل زمین شود كه بازیكن اصلی زمین بازی را ترك كرده و بعد تنها با علامت داور میتواند وارد زمین شود.

تمام قوانین فوتبال,قوانین فوتبال,قوانین فوتبال برخورد توپ با داوربر طبق قوانین فوتبال، بازی باید روی چمن طبیعی یا مصنوعی به رنگ سبز انجام‌گیرد

۳. توپ فوتبال:

بر طبق قوانین فوتبال، توپ فوتبال باید کاملاً کروی بوده، جنس آن از چرم و دیگر جنس هایی باشد که صدمه ای به بازیکنان نزند.

۴. مدت زمان بازی فوتبال:

برمبنای قوانین فوتبال، مدت زمان بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای است، مگر اینکه داور و دو تیم بر تغییر مدت زمان بازی توافق کرده باشند. هرگونه توافق برای تغییر مدت زمان بازی (به عنوان مثال کاهش هر نیمه به ۴۰ دقیقه به علت نبود نور کافی) باید قبل از انجام بازی، صورت گرفته باشد.

۵. کمک داوران:

از دیگر قوانین فوتبال اینست که دو کمک داور در زمین وجود دارند که میتوانند در این موارد به تصمیم داور اعتراض کنند:۱- زمانی که تمام توپ میدان بازی را ترک کند. ۲- زمانی که کرنر، گل و پرتاب انجام می گیرد. ۳- زمانی که امکان دارد یک بازیکن در شرایط آفساید باشد. ۴- تیمی درخواست تعویض کند. ۵- زمانی که از منظر داور، سوء رفتار و یا هر حادثهٔ دیگری رخ دهد. ۶- زمانی که خطایی انجام می گیرد، کمک داور میتواند مسأله را بهتر برای داور توضیح دهد. ۷- زمانی که در ضربات پنالتی، قبل از اینکه بازیکن ضربه را بزند، دروازه بان پایش از خط دروازه جلوتر بیاید و توپ وارد دروازه شود، کمک داور اعتراض می کند.

۶. ضربهٔ پنالتی:

اگر بازیکن تیم خودی، بر روی بازیکن حریف که در محوطهٔ جریمه شان است، خطا کند، بر اساس قوانین فوتبال خطای پنالتی صورت گرفته است. شانس گل زدن از ضربهٔ پنالتی به شکل مستقیم، بسیار زیاد است. زمان تلف شده برای زدن یک پنالتی، در پایان هر نیمه یا وقت اضافه گرفته می شود.

۷. داور:

در قوانین فوتبال، برای قضاوت و اداره هر بازی یک نفر بعنوان داور انتخاب میشود. نقش داور در زمین بازی اجرای کامل قوانین فوتبال است و تصمیماتش در خصوص کلیه وقایع داخل زمین قاطع بوده و باید به مورد اجرا گذاشته شود.

در مورد قوانین فوتبال,قوانین فوتبال چیست,قوانین فوتبالبرمبنای قوانین فوتبال، مدت زمان بازی فوتبال در دو نیمه ۴۵ دقیقه ای است

۸. پرتاب اوت:

پرتاب اوت یکی از روش های شروع دوباره بازی است. زمانی که توپ به بازیکنی برخورد کند و تمام توپ از خط طولی زمین بیرون برود، طبق قوانین فوتبال تیم حریف باید توپ را از محل بیرون رفتن آن روی خط، پرتاب کند. گل زدن با یک پرتاب ممنوع است.

۹. ضربه دروازه:

شروع مجدد از دروازه یکی دیگر از روش های شروع مجدد بازی است. درصورتی که توپ از خط دروازه رد شود و بازیکن حریف به توپ برخورد کرده باشد، بنابر قوانین فوتبال، ضربه دروازه محسوب می شود. امکان دارد یک گل به صورت مستقیم از ضربه دروازه به نتیجه برسد؛ ولی در صورتی که گل به خودی نباشد.

۱۰. آغاز مجدد بازی:

طبق قوانین فوتبال، بازی در این موارد دوباره شروع می گردد:۱- موقع شروع مسابقه ۲- بعد از به ثمر رسیدن یک گل در طول بازی ۳- موقع شروع نیمه دوم ۴- زمان شروع هر دو نیمه وقت های اضافی.

۱۱. طریقه و نحوه امتیاز دادن:

بر اساس قوانین فوتبال، گل موقعی به حساب می آید که تمام توپ از روی خط دروازه به داخل دروازه خارج شده و هر تیم که گل بیشتری زده باشد برنده محسوب میشود.

۱۲. خطا و سوءرفتار:

زمانی که بازیکنی هر یک از این خطاها را انجام دهد، طبق قوانین فوتبال خطا کرده است و ضربهٔ آزاد به تیم حریف تعلق ميگيرد :۱- زدن ضربه یا لگد به بازیکن حریف ۲- خطای پشت پا زدن یا تلاش برای انجام خطای پشت پا زدن ۳- پرش بر روی بازیکن حریف ۴- حمله به حریف ۵- حملات یا اقدام به حملات به حریف ۶- هل دادن رقیب ۷- تکل زدن بر روی حریف.

۱۳. تجهیزات بازیکنان:

بر اساس قوانین فوتبال، بازیکن حق استفاده یا پوشیدن هرگونه چیز خطرناکی مانند جواهرات را ندارد.

قوانین فوتبال,فوتبال,زمین فوتبالبراساس قوانین فوتبال، تیمی برنده است كه تعداد گل بیشتری در جریان مسابقه به ثمر رسانده باشد

۱۴. آفساید:

در صورتی بازیکن در موقعیت آفساید قرار دارد که بنابر قوانین فوتبال، زمانی که توپ توسط بازیکن تیمش زده میشود او نزدیک تر از توپ به خط دروازه تیم مقابل میباشد.

۱۵. توپ درون و بیرون از بازی:

زمانی که تمام توپ از خط دروازه یا خط های طولی و عرضی زمین رد شود، بر اساس قوانین فوتبال، بازی توسط داور متوقف می شود.

۱۶. ضربه کرنر:

اگر تمام توپ توسط بازیکنان مدافع از خط عرضی زمین بگذرد به تیم مقابل یک ضربه کرنر داده میشود. ضربه کرنر از گوشه زمین و نزدیک پرچم زده میشود و طبق قوانین فوتبال، در هنگام زدن ضربه مدافعین باید فاصله ۵/۹ متر را رعایت کنند.

انواع ضربه آزاد در فوتبال

در قوانین فوتبال ضربه های آزاد به دو قسمت تقسیم می شوند: مستقیم و غیر مستقیم.

برای هر کدام از ضربه های آزاد، توپ باید ثابت در محل قرار گیرد. زننده ضربه نمی تواند برای دومین بار با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

- ضربه آزاد مستقیم:

چنانچه ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود، بنابر قوانین فوتبال، گل به حساب می آید ولی در صورتیکه ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

- ضربه آزاد غیر مستقیم:

برای مشخص کردن ضربه آزاد غیر مستقیم، بر طبق قوانین فوتبال، داور با بلند کردن دستش در بالای سر، علامت می دهد. داور باید دستش را به همان وضعیت نگهدارد تا ضربه زده شود و توپ با بازیکن دیگری تماس یابد یا از زمین خارج شود.

مدت زمان بازی فوتبال,انواع ضربه آزاد در فوتبال,قوانین فوتبالبر طبق قوانین فوتبال، توپ فوتبال باید کاملاً کروی بوده و جنسش چرم باشد

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 16
 • 1
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
امام جواد (ع),زندگینامه امام جواد (ع),ولادت امام جواد (ع) زندگینامه امام جواد علیه السلام (ابوجعفر ثانی) نهمین امام شیعیان

روز ولادت:۱۰ رجب سال ۱۹۵ ه ق

مکان ولادت:مدینه- عربستان سعودی

مدت امامت:۱۷ سال

مدت عمر:۲۵ سال

روز شهادت:۳۰ ذیقعده سال ۲۲۰ ه ق

قاتل:معتصم

ادامه
رضا شیری,زندگینامه رضا شیری,بیوگرافی رضا شیری بیوگرافی رضا شیری خواننده ی محبوب ایرانی (+ تصاویر خانوادگی)

زاده:۲۲ تیر ۱۳۶۲

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

وضعیت تاهل:متاهل

تحصیلات:دیپلم معماری

ادامه
ژوزه مورینیو,شبکه اجتماعی ژوزه مورینیو,فعالیت های ژوزه مورینیو بیوگرافی ژوزه مورینیو یکی از مربیان برتر فوتبال جهان + تصاویر خانوادگی

متولد: ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۶۳

محل تولد:پرتغال

فعالیت فعلی:مربیگری

پست گذشته:هافبک

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
راغب,زندگینامه راغب,اظهارات راغب در مورد مهاجرتش به یزد زندگینامه راغب خواننده ایرانی موسیقی پاپ (+ تصاویر)

نام هنری:مصطفی راغب

متولد:اسفند ماه ۱۳۶۸

زادگاه:تهران

مهارت:نقاشی، بازیگری و موسیقی پاپ

مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت

شغل:تدریس و آموزش صداسازی و آواز

ادامه
محمود احمدی نژاد,دکتر محمود احمدی نژاد,عکس محمود احمدی نژاد بیوگرافی محمود احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور ایران (+ تصاویر)

زادروز: ۶ آبان ۱۳۳۵

زادگاه: آرادان، گرمسار، ایران

دین: اسلام، شیعه

ملیت:ایرانی

پیشه:سیاستمدار ،  هیئت علمی

ادامه
ساره بیات,عکس ساره بیات,بیوگرافی ساره بیات متولد بیوگرافی ساره بیات بازیگر سینمای ایران (+ تصاویر خانوادگی)

تایخ تولد: ۱۴ مهر ۱۳۵۸

محل تولد:تهران

پیشه:بازیگر

سال های فعالیت:۱۳۸۰  تاکنون

ملیت:ایرانی

ادامه
روبرت امرسون لوکاس,تصاویر روبرت امرسون لوکاس,بهینه‌سازی ساختار مالیات رابرت لوکاس بیوگرافی رابرت لوکاس و فعالیت های او در زمینه اقتصاد (+ تصاویر)

زاده:۱۵ سپتامبر ۱۹۳۷

زادگاه:یاکیما، واشینگتن,  ایالات متحده آمریکا

زمینه:اقتصاد کلان

ملیت:ایالات متحده آمریکا

مکتب فکری:اقتصاد کلان کلاسیک نو

ادامه
بیوگرافی و زندگینامه لیندا کیانی عکس,لیندا کیانی,عکس های جدید لیندا کیانی بیوگرافی لیندا کیانی بازیگر موفق کشور (+ تصاویر اینستاگرامی)

تاریخ تولد:۲۳ شهریور ۱۳۵۹

محل تولد:آبادان

تحصیلات:فوق لیسانس فلسفه

ملیت:ایرانی

زمینه فعالیت:بازیگر

ادامه
ابوریحان بیرونی,درباره ی ابوریحان بیرونی,شرح حال ابوریحان بیرونی زندگینامه ابوریحان بیرونی دانشمند مشهور ایرانی (+ تصاویر)

زاده:۳ ذیحجه ۳۶۲

زادگاه:کاث،  خوارزم

ملیت:ایران

دین:اسلام

دیگر نام ها:ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • دوشنبه ۲۷ ارديبهشت
  پلی آف لیگ برتر انگلیس
  بورنموث - برنتفورد
  ساعت: ۲۱:۳۰
 • پلی آف لیگ برتر انگلیس
  بارنزلی - سوانسی
  ساعت: ۲۳:۴۵
ویژه سرپوش