چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۲۳:۵۴ - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ کد خبر: ۱۴۰۲۰۲۲۴۴۷
حوزه بهداشت و رفاه

رشد ۲۴ درصدی حضور ایرانی‌ها در کادر بهداشت‌ودرمان آمریکا

مهاجرت پزشکان از ایران,رشد ۲۴ درصدی حضور ایرانی‌ها در کادر بهداشت‌ودرمان آمریکا
رصدخانه مهاجرت ایران طی آماری از رشد ۲۴ درصدی حضور ایرانی‌ها در کادر بهداشت‌ودرمان امریکا خبر داد.

به گزارش انتخاب، رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرد: در سـال ۲۰۲۱ قریـب بـه ۲/۸ میلیـون مهاجـر به عنـوان نیـروی کار بهداشـتی در نظـام سلامت ایـاالت متحـده آمریـکا  مشـغول بـه فعالیـت بوده انـد. به عبـارت دیگر بیـش از ۱۸ درصد از جمعیـت ۱۵/۲ میلیون نفری شـاغل در بخش بهداشـت  و درمـان ایاالت متحـده آمریـکا را مهاجـران تشـکیل میدهند. این سـهم در برخی از مشـاغل مرتبط با بهداشـت و سلامت  بیشـتر نیـز هسـت. به عنـوان مثـال پزشـکان و جراحـان با ۲۶ درصـد و دسـتیاران بهداشـتی خانگی بـا ۴۰ درصـد از جمله گروههـای شـغلی مرتبـط با بهداشـت و سلامت هسـتند که مهاجـران نقـش پررنگـی در آن دارنـد. در مجمـوع تقریبا ۶/۱ میلیـون مهاجـر در مشـاغل کلیـدی حوزه بهداشـت و درمان همچون پزشـک، پرسـتار، دندانپزشـک، داروسـاز، یا متخصص بهداشـت دهـان و دنـدان در ایـاالت متحده مشـغول به فعالیت هسـتند.

از لحـاظ جنسـیت نیـز مردان و زنان مهاجر سـهم بیشـتری در برخی از بخشها نسـبت بـه همتایان آمریکایـی (متولدان بومـی) خـود در سیسـتم بهداشـتی ایاالت متحـده داشـته اند. به عنـوان مثـال در سـال ۲۰۲۱ میلادی ۲۳ درصـد از مردان و ۵ درصـد از زنـان متولـد خـارج در حرفـه پزشـکی و پرسـتاری مشـغول بـه فعالیت بودنـد، در حالی کـه این رقـم در مردان  بومـی متولدشـده در ایـاالت متحـده آمریکا بـه ترتیـب ۱۷ درصد ۳ درصد بوده اسـت.

در بخـش مراقبتهـای بهداشـتی نیـز مهاجران سـهم بیشـتری نسـبت به همتایـان بومی متولدشـده در ایـالات متحده آمریـکا ایفـا کرده انـد. در میـان متولدیـن خارجـی، ۴۹ درصـد از زنـان و ۲۷ درصـد از مـردان در ایـن مشـاغل کار میکردند،  در حالـی کـه ایـن رقـم در زنـان متولد ایـالات متحـده ۳۴ درصد و در مـردان متولـد ایالات متحـده ۲۳ درصد بوده اسـت.

كشـورهای فيليپيـن، مكزيـک و هنـد هماننـد سـال ۲۰۱۸ بـه ترتيـب دارای بيشـترين تعـداد كادر بهداشـت و درمـان در ايالات متحـده آمريـكا هسـتند. كشـور ايـران بـا مجموع ۳۶ هـزار كادر بهداشـت و درمان و بـا افزایش ۷ هزار نفری نسـبت به سـال ۲۰۱۸ در رتبه شـانزدهم در میان کشـورهایی با بیشـترین نیروی انسـانی شـاغل در بخش بهداشـت و درمان ایالات متحده آمریـکا قـرار گرفتـه اسـت. ایران در سـال ۲۰۱۸ در رده ی بيسـت و يكم قرار داشـته اسـت.

از ۳۶ هـزار ایرانـی شـاغل در بخـش بهداشـت و درمـان ايـالات متحـده آمريـكا، ۲۷ هـزار نفـر در مشـاغل تخصصـی و  حرفـه ای پزشـكی مشـغول بـه كار هسـتند و ۹ هـزار نفـر نيـز در مشـاغل مربـوط بـه مراقبتهـای بهداشـتی كار میكننـد. 

کشـورهای هنـد )۵۴ هـزار(، چیـن )۱۷ هـزار(، پاکسـتان )۱۳ هزار(، کانـادا )۱۲ هـزار( و فیلیپین )۱۱ هزار( بـه ترتیب پنج کشـور اصلـی ارسـال کننـده پزشـک و جـراح به ایـالات متحـده آمریکا هسـتند. ایران نیـز با ۸ هزار پزشـک و جـراح مهاجر در ایـالات متحـده در رتبـه هفتـم قـرار گرفتـه اسـت. مکزیک، ویتنـام و مصر نیـز در جایگاههـای بعدی قـرار گرفته اند.

  • 9
  • 2
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
ویژه سرپوش