جمعه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد مقاله: ۹۹۰۹۰۰۰۶۹

دانستنی هایی درباره مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور,انواع مشاغل سخت و زیان آور,مشاغل سخت و زیان آور قانون کارمشاغل سخت و زیان آور نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند
مشاغل سخت و زیان آور یکی از مواردی است که قانونگذار برای آن تمهیداتی سنجیده است. این قوانین برای حمایت از کارگران می باشد. بطور کلی کارهای سخت و زیان آور، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب فراتر از ظرفیت های طبیعی در او ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آنست.

مشاغل سخت و زیان آور 

مشاغل سخت و زیان آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در او ایجاد گردد  که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود. کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند پیش از آن که کار های سخت و زیان آور را به کارگران خود محول کنند، معاینات پزشکی انجام دهند و کارگران را از نظر قابلیت و استعداد جسمانی متناسب برای نوع کار بسنجند و همینطور به صورت دوره ای که حداقل یکسال است معاینات پزشکی را تکرار کنند.

در رابطه با ساعت کار مشاغل سخت و زیان آور باید گفت که ساعت کار مشاغل سخت و زیان آور نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند. ماده ۱ آیین نامه کار های سخت و زیان آور، این مشاغل را به دو گروه تقسیم کرده است که عبارت اند از:

الف – مشاغل سخت و زیان آور، که صفت دشواری آنها با ماهیت شغلی وابستگی دارند. میتوان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود. می توان همه مشاغل صنعتی را مثال زد که کارفرما تجهیزات ایمنی را برای کارگران فراهم نکرده باشد.

ب- مشاغل سخت و زیان آوری که ماهیتاً دشوار بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد. مشاغلی هستند که سخت و زیان آور بودن، جزء جدا نشدنی آنها است و رعایت مسائل ایمنی از سخت و زیان آوری آن ها کم می کند.

لیست مشاغل سخت و زیان آور چگونه تهیه می شود؟ 

بر مبنای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده ۱ و نوع گروه آن یعنی، الف یا ب برحسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تائید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد. کارفرما باید بعد از آن که کار کارگاه او سخت و زیان آور تشخیص داده شد، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی به وی، فرصت دارد نسبت به ایمن سازی شرایط محیط کار مبادرت نماید.

- کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی، که ایجاب می نماید کارگران در تونل ها و راهرو های سرپوشیده به استخراج بپردازند، یکی از مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود.    

- کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در درون معدن و بطور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهرو ها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید، می باشد.

- یکی از دیگر مشاغل سخت و زیان آور، حفر قنوات و چاه ها و فاضلاب ها و تونل های زیر زمینی و کار در مخازن سر بسته است.

درصد مشاغل سخت و زیان آور,مشاغل سخت و زیان آور,اسامی مشاغل سخت و زیان آورمشاغل سخت و زیان آور، به دلیل شرایط خاصی که دارند به کارگر فشار جسمی وارد می کنند 

- تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول بکار و کار مستمر در مجاورت کوره های ذوب به نحویکه کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیانبار متصاعد از کوره باشدبعنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود.

- از دیگر مشاغل سخت و زیان آور اینست که کارگران، ‎مستقیماً و مستمراً در امر تولید در کارگاه های دباغی، سالامبورسازی و روده پاک کنی اشتغال دارند و کار مستمر در گندابروها، جمع آوری، حمل و دفن زباله شهری دارند.

- یکی از انواع مشاغل سخت و زیان آور کار کارگرانیست که مستمراً به امر جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود (نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالن های پرورش طیور) در واحد های دامداری و طیور اشتغال دارند.

- کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح زمین بر روی دکلها، اتاقک های متحرک، داربست ها و اسکلت ها از مشاغل سخت و زیان آور است.

- کار مداوم بر روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و بالاتر بعنوان مشاغل سخت و زیان آور به حساب می آید.

- مشاغل سخت و زیان آور نظیر شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی.

- عملیات جوشکاری در داخل مخازن یکی از انواع مشاغل سخت و زیان آور است.

- کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتلا به بیماریهای حاصل از اشعه را فراهم می آورد از مشاغل سخت و زیان آور شمرده میشود، مانند کار با مواد رادیواکتیو و قرار گرفتن در معرض پرتو های یونساز به تشخیص مراجع صلاحیت دار و به استناد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین ماه  ۶۸ مجلس شورای اسلامی.

- کار در محل های با فشار محیط بیش از حد مجاز مانند غواصی از مشاغل سخت و زیان آور است.

- کار مستمر در محیط هایی که با وجود رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی موجبات بیماری های گوشی و یا کری کارگر را فراهم سازد از دیگر مشاغل سخت و زیان آور به حساب می آید.

لیست اسامی مشاغل سخت و زیان آور,قانون مشاغل سخت و زیان آور,مشاغل سخت و زیان آورکارگران مشاغل سخت و زیان آور، از مرخصی و بازنشستگی متفاوتی برخوردارند

- مشاغل سخت و زیان آور از قبیل کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغداری در زمان سمپاشی.

- کار کارگرانی که مستقیماً در زمان انجام کار در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کش ها اشتغال دارند در لیست مشاغل سخت و زیان آور میباشد.

- کار با وسایل دارای ارتعاش در حدی که برای سلامتی کارگر زیان آور باشد از مشاغل سخت و زیان آور به حساب می آید.

- براساس اصلاحیه مجلس شورای اسلامی، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون و بین شهری، راهداران و رانندگان وزارت راه و شهرسازی در جاده های کشور مشمول مشاغل سخت و زیان آور می شوند. بر اساس این مصوبه، قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹ اصلاح گردید. توجه شود که مشمولان این قانون مکلف به پرداخت چهار درصد سهم کارفرما به صورت نقد و اقساط هستند.

اگر شغل کارگر جزء مشاغل سخت و زیان آور باشد، چه شرایط دیگری باید احراز شود؟

شرط ذیل به منظور ارائه درخواست متقاضی جهت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور اجباری است:

بیمه شدگانی که لااقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور را دارا باشند، بدون شرط سنی میتوانند درخواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند.

مرخصی ها در مشاغل سخت و زیان آور 

در ماده ۶۵ قانون کار، مرخصی سالانه ی کارگران مشاغل سخت و زیان آور، ۵ هفته بیان شده است که این میزان ۱ هفته بیشتر از مرخصی دیگر کارگران است. همچنین در قانون، بیان شده است که بهتر است این مرخصی تا جایی که امکان دارد در دو نوبت در پایان شش ماه به کارگران داده شود تا فشار کار آنها تقسیم شود.

مشاغل سخت و زیان آور,لیست مشاغل سخت و زیان آور,فهرست مشاغل سخت و زیان آورصفت مشاغل سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد

سامانه مشاغل سخت و زیان آور 

سامانه مشاغل سخت و زیان آور به آدرس sakht.mcls.gov.ir موجود می باشد. میتوانید با مراجعه به این سازمان نسبت به تقاضای بازنشستگی خود اقدام نمایید. لازم به ذکر است که بعد از ایجاد درخواست باید مدتی صبر نمایید. رسیدگی به درخواست ها بستگی به شرایط و میزان فشار کاری متفاوت است.

محاسبه ۴ درصد حق بیمه کارگر در مشاغل سخت و زیان آور 

در صورتی که شغل کارگر از مشاغل سخت و زیان آور بوده یا سختی کار در کمیته های صالح، احراز گردد، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه، یک و نیم( ۱.۵) سال محاسبه خواهد شد. همینطور کارفرما مسئول است تا ۴ درصد حق بیمه اضافی این مشاغل را برای افراد فوق پرداخت کند یعنی اگر قرار باشد کارفرمایی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت کند، علاوه بر ۲۳ درصد حق بیمه مشاغل عادی، باید ۴ درصد دیگر (جمعاً ۲۷ درصد) بپردازد. ملاک ۴ درصد، باید آخرین دستمزد شورای عالی کار باشد که تماماً به وسیله کارفرما پرداخت می شود. محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور به صورت زیر است:

(۴ درصد حق بیمه آخرین دستمزد مشمول حق بیمه* تعداد ماه ها )+( ۴ درصد مستمری محاسبه شده (بازنشستگی)* مدت سابقه مشاغل سخت و زیان آور)

بازنشستگی مشمولان مشاغل سخت و زیان آور,مرخصی مشاغل سخت و زیان آورمشاغل سخت و زیان‌آور، به صورت آیین نامه، توسط شورای عالی کار تهیه می شود

گردآوری: بخش کار و کارگر سرپوش

  • 15
  • 1
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
آرش کمانگیر,آرش کمانگیر عکس,بیوگرافی آرش کمانگیر زندگی نامه آرش کمانگیر یکی از اساطیر ایرانی

دین:اسلام

پیشه:پهلوان

ملیت:ایرانی

علت مرگ:بی جان شدن پس از پرتاب تیر

منصب:سردار

ادامه
علی یاسینی,تصاویر علی یاسینی,کنسرت علی یاسینی زندگینامه علی یاسینی خواننده و ترانه سرای ایرانی (+ تصاویر)

زاده:۱۴ آذر ماه ۱۳۷۵

زادگاه:تهران

پیشه:خواننده

ملیت:ایران

بیوگرافی علی یاسینی

علی یاسینی خواننده جوان و پرطرفدار ایرانی در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۷۵ در تهران متولد شد. وی در یک خانواده چهار نفره بزرگ شده است و یک خواهر بزرگتر از خودش دارد.علی یاسینی فارغ التحصیل رشته معماری می باشد. قد علی یاسینی ۱۹۳ سانتیمتر است.

ادامه
امیر روستایی,امیر روستایی بازیکن پرسپولیس,شروع فوتبالی امیر روستایی بیوگرافی امیر روستایی بازیکن فوتبال + تصاویر

تاریخ تولد:۱۴ مرداد ۱۳۷۶

محل تولد:تهران

پست:مهاجم، وینگر

شغل:فوتبالیست

قد:۱۸۲ سانتی متر

ادامه
مجید اخشابی,بیو گرافی مجید اخشابی,زندگی نامه مجید اخشابی بیوگرافی مجید اخشابی خوانندهٔ موسیقی پاپ و سنتی کشور (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۲۷ دی ۱۳۵۱

زادگاه:تهران

سبک:پاپ، سنتی

ساز:سنتور،  سه تار

ملیت:ایرانی

حرفه:خواننده، آهنگساز، نوازنده، پژوهشگر، مدرس دانشگاه

ادامه
امام هادی (ع),نحوه شهادت امام هادی (ع),امام هادی علیه السلام زندگی نامه امام هادی (ع) امام دهم شیعیان

زاده:۱۵ ذی الحجه سال ۲۱۲ هجری قمری

زادگاه:یکی از محله های نزدیک مدینه به نام صریا 

درگذشته:۳ رجب سال ۲۵۴ هجری قمری

محل دفن:سامرا

والدین:جواد ، سمانه مغربیه معروف به سیّده  

ادامه
مهستی گنجوی,زندگی نامه مهستی گنجوی,رباعیات عاشقانه مهستی گنجوی زندگینامه مهستی گنجوی یکی از شاعران زن متقدم ادبیات فارسی

زاده: پنجم/ششم قـ.

زادگاه:گنجه

پیشه:دبیر

ملیت:ایرانی

آرامگاه:گنجه، آذربایجان

ادامه
هوروش بند,بیوگرافی هوروش بند,تشکیل هوروش بند بیوگرافی هوروش بند یکی از گروههای موسیقی پاپ (+ تصاویر)

متولد:۱۷ مرداد ۱۳۷۲

زادگاه:کوهدشت

فعالیت:خوانندگی

ملیت:ایرانی

شروع فعالیت در هوروش بند: از سال ۱۳۹۵ تاکنون

ادامه
عباس جدیدی,عباس جدیدی کیست,کشتی عباس جدیدی بیوگرافی عباس جدیدی نماینده چهارمین دوره شورای شهر تهران (+ تصاویر)

زاده:۲۳ دی ۱۳۴۸ خورشیدی

زادگاه:تهران

پیشه:ورزشکار

ملیت:ایرانی

دین:اسلام

ادامه
مایک پومپئو,بیوگرافی مایک پومپئو,زندگی نامه مایک پومپئو بیوگرافی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا (+ تصاویر)

زاده:۳۰ دسامبر ۱۹۶۳

زادگاه:اورنج، کالیفرنیا

حزب سیاسی:حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا

محل تحصیل:آکادمی نظامی وست پوینت

مدرسه:حقوق هاروارد

همسران:لزلی لیبرت، سوزان جاستیس مُستروس

ادامه
ویژه سرپوش