چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۰۱۰۰۰۰۵

حق السعی چیست و نحوه ی محاسبه ی آن به چه صورت است؟

حق السعی,حق السعی چیست,حق السعی در قانون کاربه مجموع پرداختی‌های کارفرما به نیروهای کار، حق السعی می‌گویند
بین کارفرما و نیروهای کار، روابطی وجود دارد که هر کدام، بخش های مختلفی را شامل میشود. صرفا به یک دریافتی خاص و جداگانه، حق السعی نمی گویند بلکه حق السعی به مجموع پرداختی هایی گفته میشود که توسط کارفرما به نیروهای کار، پرداخته میشود و درواقع انواع موارد قانونی و پاداش ها و سودهای مختلف را دربرمی گیرد.

حق السعی

در یک مجموعه، مبالغ مختلفی را به هر کارگر به ازای کاری که انجام می دهد؛ می پردازند. از ماهانه پرداختی های مختلفی که قانون یا کارفرما برای یک کارگر، تعيين کرده می توان به حق عائله مندی، حقوق و دستمزد، ایاب و ذهاب، هزینه های مسکن و خواروبار، مزایای مختلف نقدی و غیر نقدی، پاداش های مختلف و انواع موارد دیگر اشاره کرد؛ درواقع به کلیه دریافتی های نیروهای کار توسط کارفرما، حق السعی می گویند. یکی از نکات قابل توجه در این خصوص اینست که باید بر اساس قرارداد مابین نیروی کار و کارفرما، تمام موارد پرداختی تعيين شده باشد؛ بدین دلیل که حق السعی به تمام پرداختی های قانونی به کارگر در ماده ۳۴ قانون کار، بر طبق قرارداد کاری اطلاق می شود.

مزد چیست؟

هر شخصی در قبال کاری که انجام می دهد، مبلغ پایه و مشخصی را دریافت می کند که به آن مزد می گویند. پرداخت مزد به دو صورت نقدی یا غیر نقدی میباشد که می تواند مزایا، کالا و یا خدمات خاصی را بهمراه داشته باشد. قرارداد مابین کارفرما و نیروی کار در هر حالت، میزان مزد پرداخت شده به کارگر را تعيين میکند. چندین مورد و حالت خاص از لحاظ قانونی، برای مزد پیش بینی شده که در ادامه، با آنها اشنا میشوید.

درواقع پرداخت مزد به اینصورت است که یا فرد بر اساس تعداد ساعات کاری اش مزد می گیرد و یا به ازای محصولاتی که در طول روز در طی مدت فعالیت خود یا میزان انجام کار در طی ساعات کاری می گیرد. مزد ساعتی به مزدی گفته میشود که بر اساس ساعات کاری، آن را می پردازند درحالیکه کارمزد به مزدی گفته میشود که بر اساس ساخت محصول یا انجام کار مشخص صورت پذیرد.

نکته ی مهم درباره ی نحوه پرداخت حقوق اینست که یک شرط و قانون کلی باتوجه به قراردادی که بین کارگر و کارفرما بسته میشود، وجود دارد که پیروی از آن الزامیست؛ حداکثر ساعات کاری کارگر، نباید بیش از ۸ ساعت در روز باشد؛ حتی اگر نوع پرداختی و مدل محاسبه مزد او متفاوت باشد.

* مزد ثابت

مزد ثابت برطبق ماده ۳۵ قانون کار، دربرگیرنده ی مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل می باشد. در ادامه، تبصره های مربوط به مزد ثابت عبارتند از:

- تبصره ۱:

منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبـع شـغل در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل، به مزایـایی گفته میشود کـه پرداخـت آن برحسـب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عـادی کـار میباشد که از آن ها می توان به مزایای سرپرستی، مزایای سختی کار، فوق العاده شـغل و غیره اشاره کرد.

حق السعی در قرارداد,حق السعی کارگر چیست,حق السعی چیستحق السعی یک دریافتی خاص و جداگانه نیست

- تبصره ۲:

مزد گروه و پایه در کارگاه هایی با طرح طبقه بندی مشاغل، موجب ایجاد مزد مبنا میشود.

- تبصره ۳:

مزد ثابـت و مـزد مبنا بعضی از موارد، همچون مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسـکن، پاداش افزایش تولید و سود سالانه، خواروبـار و کمک عائله مندی، را شامل نمی شود.

* مزد مبنا

مزد مبنا به مزد گروه و مزد پایه ای در کارگاه ها گفته میشود که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. مزد مبنا تعيين کننده ی محاسبه بسیاری از مزایای پرداختی به کارگر میباشد و مزایای کار، شامل پرداخت مزد روزهای تعطیل، حق بیمه، اضافه کاری مستمری از کارافتادگی، مزایای کار، مرخصی ها و دستمزد ایام بیماری می باشد. نحوه ی محاسبه ی این مزد ها میتواند به صورت روز مزد، کار مزد یا مجموعی از این دو حالت به نام کارمزد ساعتی باشد. در صورت ماهانه بودن قرارداد مزد، حتماً باید در آخر ماه، پرداخت شود که به آن حقوق می گویند. از مزد مبنا برای محاسبه مأموریت و سنوات بهره می گیرند.

حق السعی در قرارداد

پرداخت مزد باید بر اساس ماده ۳۷ قانون کار، به وجه نقد رایج کشور( ریال) یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار و با رعایت شرایط ذیل انجام شود:

> چنانچه مبلغ مزد براساس قرارداد یا عرف کارگاه، به صورت روزانه یا ساعتی تعيين شود، پرداخت آن باید بعد از محاسبه به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد، در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار صورت گیرد.

> چنانچه پرداخت مزد براساس قرارداد یا عرف کارگاه به صورت ماهانه باشد، باید در آخر هر ماه نسبت به این پرداخت اقدام کرد که به چنین مزدی، حقوق می گویند.

> در ماه های سی و یکروزه ، نحوه ی پرداخت مزایا و حقوق کارگر باید بر اساس سی و یک روز محاسبه شود.

همچنین باتوجه به ماده ۴۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید، توسط طرفین قرارداد، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درامد کارگران، با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی منعقد میشود.

حق السعی ایام بلاتکلیفی چیست,حق السعی و مزد و مزایا,حق السعی در قانون کار چیستحق السعی شامل تمام پرداختی‌ها به کارگر است

حق السعی ایام بلاتکلیفی

به خاطر این که ایام بلاتکلیفی، جزء سابقه کار به شمار می رود؛ از این رو مزایای ارائه شده به کارگر، پیش از اخراجش هم چنان به وی اختصاص داده میشود.

نحوه ی محاسبه حق السعی

گام نخست برای محاسبه حق السعی اینست که باید مزد روزانه کارگر را برطبق ساعات کاریش به دست آورد؛ سپس به ازای هر ساعت کار، میزان دست مزدی که برای فرد در نظر گرفته را مشخص نمود. سپس تمام مدت زمان کارکرد فرد در طی جمعه ها، روزهای تعطیل، سنوات و... را با استفاده از این مبلغ محاسبه کرد. در نتیجه میزان حق السعی از مجموع تمامی این مبالغ بدست می آید.

برداشت کارفرما از مزد کارگر

کارفرما برطبق ماده ۴۵ قانون کار فقط در شرایطی میتواند از مزد کارگر برداشت کند که در زیر به آن ها اشاره شده است:

- اجازه ی برداشت مزد از کارگر، صریحا از طرف قانون داده شده باشد.

- زمانی که وجهی به کارگر توسط کارفرما به منظور مساعده داده شده باشد؛ در این صورت کارفرما اجازه ی برداشت حقوق او را دارد.

- طبق ضوابط مربوطه کارفرما قسط های وامی را به کارگر داده باشد.

- در صورتی که کارفرما در هنگام محاسبه، مبلغ اضافه ای را به اشتباه پرداخت کرده باشد؛ مجوز برداشت از حقوق او را دارد.

- کارگاه تعهد شده به وجوهی اطلاق میشود که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف می شود.

حق السعی را تعریف کنید,حق السعی ایام بلاتکلیفی چیست,حق السعی و مزد و مزایانحوه محاسبه حق السعی طبق مزایای نقدی و غیر نقدی پرداخت شده به کارگر، تعیین میشود

گردآوری: بخش کار و کارگرسرپوش

  • 14
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سمیرا سیاح,بیوگرافی سمیرا سیاح,زندگینامه سمیرا سیاح بیوگرافی سمیرا سیاح بازیگر سینما و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

متولد : ۲۴ آذر ۱۳۵۲

زادگاه: تهران

زمینه فعالیت : سینما ، تئاتر و تلویزیون

پیشه : بازیگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی بازیگری سینما

قد : ۱۶۵ سانتیمتر

ادامه
وفات یعقوب لیث,یعقوب لیث صفار,جنبش یعقوب لیث زندگی نامه یعقوب لیث؛پادشاهی که از زبان فارسی حمایت کرد

وی توانست کشورهایی از قبیل؛ افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و غرب پاکستان را فتح کند. برای حفظ حاکمیت خود به بغداد؛ پایتخت خلافت عباسی، هجوم برد. بعد از یعقوب برادرش عمرو لیث به حکومت رسید.

یعقوب از جوانی همراه با برادرانش؛ علی و عمرو در عیاری ها شرکت می کرد. کودکی یعقوب با شنیدن داستان های مربوط به پهلوانی زال و سام نریمان در سیستان گذشت که همین موضوع می تواند علت شکل دادن شخصیت او به عنوان یک عیار و پهلوان باشد. او در جوانی چکش رویگری را کنار گذاشت و شمشیر جنگاوری را به دست گرفت زیرا علاقه زیادی به جنگ و نظامی گری داشت.

خانواده یعقوب لیث صفاری,آرامگاه یعقوب لیث,مقبره یعقوب لیث صفاریزندگینامه یعقوب لیث

یعقوب لیث یک شخصیت محبوب و رشید در بین مردم داشت و این موضوع به علت خصلت پهلوانی اش بود. یعقوب لیث به ایرانی بودن خود مفتخر بود و تلاش می کرد در حق فقرا تعدی نکند. وی به شکل داوطلبانه به جنگ می رفت و بعد از آن هم به درهم بن ناصر که زرنگ را از دست عمال طاهریان درآورده بود پیوست. یعقوب توانست از طریق کشتن عمار فرمانده خوارج که در جنگ درهم با خوارج بود، به شهرت بیشتری دست یابد.

ادامه
زندگی نامه حجت الله عبدالملکی,بیوگرافی حجت الله عبدالملکی,حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون زندگی نامه حجت الله عبدالملکی؛وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی

حجت‌ الله عبدالملکی در سال ۱۳۷۸ موفق به کسب مقام اول المپیاد معارف اسلامی شد همچنین در دوره کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السالم در سال ۱۳۸۴ مقام اول را کسب کرد.

ایشان ساکن تهران است و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان دریافت کرد و توانست در آن سال (۱۳۸۸) مقام اول دوره را کسب کند. اقتصاددان و جوانترین دانشیار اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ است که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی منصوب شد.

حجت‌ الله عبدالملکی به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است و دیپلم ریاضی و فیزیک خود را از دبیرستان سپاه کردستان در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد. او توانست گواهی شرکت در دوره بین المللی اقتصاد مالی اسلامی از بانک Finance Islamic in Issues Current کسب کند.

ادامه
عکسهای مریلا زارعی,همسر مریلا زارعی,مریلا زارعی بازیگر بیورگرافی و عکس های مریلا زارعی بازیگر موفق سینمای ایران

مریلا زارعی برنده سه جایزه جشنواره فیلم فجر و یک جایزه حافظ شد. خانم زارعی برای اولین بار با فیلم ساخته (۱۳۷۳) در سینما حضور پیدا کرد.

مریلا زارعی با سلام سینما که توسط محسن مخملباف در سال ۱۳۷۳ ساخته شد برای اولین بار در سینما حضور پیدا کرد. نخستین سریالی که مریلا زارعی در آن نقش آفرینی کرد؛ مجموعه تلویزیونی کارآگاه بود و با مجموعه تلویزیونی هوای تازه به کارگردانی محمد رحمانیان بیشتر شناخته شد. فیلم های دو زن و واکنش پنجم دو نمونه از شانس های بازیگری مریلا زارعی محسوب می شوند که در آنها استعداد خود را به رخ کشید. مریلا زارعی مجرد است اما شایعه ازدواج او با مهدی رجبی در سال ۱۳۸۱ به گوش رسیده است.

مریلا زارعی بازیگر,عکس مریلا زارعی,عکسهای جدید مریلا زارعیمریلا زارعی در کنار خواهرش ملیکا زارعی

ادامه
امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,تصاویر امیر جعفری بیوگرافی امیر جعفری بازیگر خانواده دوست و پرتلاش ( + تصاویر همسر و فرزندش)

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفریهمسر امیر جعفری؛ ریما رامینفر

خانواده امیر جعفری:

همسر امیر جعفری ریما رامین فر؛ یکی از بازیگران موفق در سینما و تلویزیون ایران است. این زوج در سال ۱۳۷۳ در طی کلاس های بازیگری زنده یاد حمید سمندریان و در نمایش دوجلاد با هم آشنا شدند و بعد از گذراندن دوره طولانی آشنایی ازدواج کردند. امیر جعفری هنگام آشنایی ۱۹ سال سن داشت و ریما رامین فر ۴ سال از امیر جعفری بزرگ تر است، به دلیل کم سن و سال بودن امیر جعفری و مشکلات اقتصادی که داشتند دوران آشنایی بسیار طولانی شد و حدود ۱۱ سال طول کشید.

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفریبوسه روی پیشانی امیر جعفری برای همسرش

این زوج یکی از وفادارترین زوج های هنرمند هستند و زندگی و عشق آنها بین سایرین زبانزد است، یکی از دلایل این معروفیت تمجید و تعریف های مثبتی است که در برنامه ها و مراسمات مختلف از یکدیگر می کنند، آنها از خصوصیات، مهربانی و اخلاق خوب همدیگر صحبت می کنند. عشق او به خانواده و همسرش بسیار زیاد است و اعلام کرده سیمرغ من همسرم است که در خانه دارم، در یکی از مراسمات امیر جعفری پیشانی همسرش را در جمع حضار به نشانه احترام بوسید.

ادامه
وینیسیوس جونیور,بیوگرافی وینیسیوس جونیور,زندگینامه وینیسیوس جونیور بیوگرافی وینیسیوس جونیور، جوان‌ترین گلزن ال‌کلاسیکو در سال ۲۰۲۱ (+ تصاویر)

زاده:۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۰۰

زادگاه:برزیل

سمت:فوتبالیست

قد:۱۷۷ سانتی متر

ملیت:برزیلی

ادامه
کریم بنزما,بیوگرافی کریم بنزما,زندگینامه کریم بنزما بیوگرافی کریم بنزما مهاجم فوتبال فرانسوی (+ تصاویر خانوادگی)

متولد:۲۸ آذر ۱۳۶۶

زادگاه:فرانسه

زمینه فعالیت: ورزش فوتبال

پیشه:بازیکن فوتبال

مدرک تحصیلی:دیپلم

قد:۱۸۵ سانتیمتر

ادامه
سید رضا فاطمی امین,بیوگرافی سید رضا فاطمی امین,زندگینامه سید رضا فاطمی امین بیوگرافی سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت در دولت سیزدهم (+ تصاویر)

زاده:۱۳۵۳

زادگاه:شاهرود، ایران

ملیت:ایرانی

سمت:وزیر صنعت، معدن و تجارت

شروع به فعالیت:۳ شهریور ۱۴۰۰

دین:اسلام

ادامه
همسر یوسف صیادی,تصاویر یوسف صیادی,یوسف صیادی بیوگرافی یوسف صیادی بازیگر سینما و تلویزیون کشور (+ تصاویر)

زاده:۵ اسفند ۱۳۴۸

زادگاه:نازی آباد تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:بازیگر

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
ویژه سرپوش