سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰:۰۸ - ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ کد خبر: ۹۸۰۲۰۲۴۴۲
کتاب، شعر و ادب

۵۰ کتاب خواندنی درباره تاریخ ایران باستان: از زمان های قدیم تا انقراض ساسانیان

کتاب های تاریخ ایران,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات
با بهترین کتاب های حسن پیرنیا و اقبال آشتیانی آشنا شویم.

نمایشگاه کتاب تهران آغاز شده و عاشقان تاریخ را به تماشای برترین کتاب های تاریخی دعوت می کنیم. این نمایشگاه از چهارم تا چهاردهم اردیبهشت ماه در محل مصلی امام خمینی تهران ادامه دارد.

تاریخ ایران باستان را عده ای از دوران تشکیل مادها تا پایان حکومن ساسانیان و حمله اعراب به ایران می دانند که تا سال ۶۵۰ پس از میلاد مسیح به طول می انجامد. دودمان های دوران ایران باستان را از قرن هشتم قبل میلاد که مادها و بعدها هخامنشی بودند در نظر گرفته تا پس از آن ساسانیان و سامانیان و سلجوقیان و امثالهم را شامل می شود.

در میان کتاب هایی که به بررسی و تحلیل تاریخ ایران باستان پرداخته و با استقبال خوبی در نیم قرن اخیر مواجه شده است، کتاب میرزا حسن خان پیر نیا است که در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی دار فانی را وداع گفت. بیش از ۱۰۰ کتاب از ایشان توسط ده ها ناشر کشور منتشر شده است که شماری از آن را در فهرست ۵۰ گانه ذکر کرده ایم. کتاب های استاد پیرنیا مربوط به تاریخ ایران پیش از اسلام است.

اگر به عنوان دانشجوی تاریخ یا علاقمند به مباحث تاریخ ایران باستان این گفتار را مطالعه میکنید و با کتاب و موضوع خاصی مواجه هستید، سوالات خود را کامنت کنید تا پس از بررسی به اطلاع شما برسانیم. اگر قصد خرید کتاب در حوزه  ایران باستان دارید نیز موارد زیر میتواند کمک خوبی باشد.

اگر قصد تحصیل در رشته تاریخ در داخل و خارج از کشور دارید نیز به سرویس دانشگاهی روزیاتو مراجعه کنید تا با فرصت های تحصیلی در گرایش های ۹ گانه تاریخ در مقطع ارشد آشنا شوید. اگر خواهان تحصیل در رشته تاریخ در خارج از کشور هستید، رزومه خود را کامنت کنید تا اطلاعات لازم در اختیار شما قرار بگیرد.

کتاب های تاریخ ایران,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات

کتاب تاریخ ایران و تاریخ دامپزشکی ایران

کتاب س‍ف‍ال‍گ‍ران‌ س‍ی‍ل‍ک‌ گ‍زارش‌ ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ طرح‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ س‍ی‍ل‍ک‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ص‍ادق‌ م‍ل‍ک‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌. ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ، ۱۳۸۳.

کتاب زی‍گ‍ورات‌ س‍ی‍ل‍ک‌ / ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ص‍ادق‌ م‍ل‍ک‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌. ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.‬

کتاب زرت‍ش‍ت‌ و ج‍ه‍ان‌ غ‍رب‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ژ. دوش‌ گ‍م‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود رج‍ب‌ ن‍ی‍ا. انجمن فرهنگ ایران باستان

کتاب ص‍ی‍ادان‌ س‍ی‍ل‍ک‌: گ‍زارش‌ ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ طرح‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ س‍ی‍ل‍ک‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ص‍ادق‌ م‍ل‍ک‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌. ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴.‬

کتاب هنر باستان/فاروق صفی‌زاده. تهران-نشر مدحت-۱۳۹۰

کتاب گزارش‌ های باستان‌ شناسی (۶) : ویژه دوره اسلامی [نوشته جمعی از پژوهشگران] ؛ ویراستار حمیدرضا توسلی ؛ ترجمه چکیده مقالات کوروش روستایی. تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان‌شناسی، ۱۳۸۶.

کتاب ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد م‍ش‍ک‍ور- نشر افراسیاب- ۱۳۸۰

کتاب اسطوره ایران باستان- نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب بازار ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب قهرمانان ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب اقتصاد ایران باستان- نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب نقوش زینتی ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب دین های ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب ورزش ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب اسطورهای ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب عرفان ایران باستان- نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب قانون ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب مدیریت ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰

کتاب ایران در روزگار باستان – خشایار شاه: اقتباسی از ایران باستان حسن پیرنیا/ مولف حمید هاشمی. نشر فرهنگ و قلم ۱۳۹۲

کتاب پارس تا پارت: هخامنشیان، اسکندر و سلوکیان، پارتها و اشکانیان/ حسن پیرنیا (مشیرالدوله) ؛ تصحیح و اضافات ایراندوخت مرزبان. نشر ۱۳۹۱

کتاب پنج حکومت (از صفویه تا پهلوی) صفویه – افشاریه – زندیه – قاجاریه – پهلوی/ عباس‌ اقبال آشتیانی، ایراندخت مرزبان. محور-۱۳۸۷

کتاب تاریخ اسلام از آغاز تا طلوع آن در ایران/ عباس اقبال‌آشتیانی. نشر سپهر ادب-۱۳۹۳

کتاب تاریخ امپراطوری هخامنشیان: پادشاهی ۱- کوروش کبیر ۲- کمبوجیه ۳- داریوش بزرگ ۴- خشایارشا/ تالیف حسن پیرنیا؛ به کوشش آرش ظریف‌ آبکنار. نشر سما ۱۳۹۲

کتاب تاریخ ایران: از پیدایش تا انقراض سلسله پهلوی‏‫ / حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، عباس اقبال‌ آشتیانی، علیرضا امینی.‬ نشر صدای معاصر ۱۳۸۷

کتاب ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌: از آغ‍از ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا، اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ خ‍زائ‍ل‌ – نشر سمیر ۱۳۸۴

کتاب ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ : تاریخ مفصل ایران از صور اسلام تا انقراض قاجاریه/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍اس‌ اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌؛ با مقدمه محمد ابراهیم باستانی‌ پاریزی. باران اندیشه -۱۳۸۴

کتاب تاریخ ایران: قبل از اسلام/حسن پیرنیا. بعد از اسلام/ عباس اقبال‌ آشتیانی.آوای مهدیس – ۱۳۹۴

کتاب تاریخ ایران، از آغاز تا انقراض قاجاریه/ تالیف حسن پیرنیا مشیرالدوله و عباس اقبال‌‌ آشتیانی؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی.

کتاب ایران از استیلای مغول تا ظهور صفویه/ عباس اقبال‌ آشتیانی. فرهنگ پارسیان – ۱۳۹۰

کتاب ایران از عهد پارتیان تا انقراض ساسانیان/ حسن پیرنیا. نشر نیک فرجام – ۱۳۹۰

کتاب ایران از عهد طاهریان تا انقراض سامانیان/ عباس اقبال‌ آشتیانی. نشر سپهر ادب- ۱۳۹۳

کتاب ایران باستان: تاریخ ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان/ تالیف مشیر الدوله پیرنیا. نشر دبیر-۱۳۸۸

کتاب ایران باستانی، یا ، تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی/ تالیف حسن پیرنیا (مشیر‌الدوله). نشر  اساطیر- ۱۳۹۵

کتاب ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا ان‍ق‍راض‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌: ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ف‍ه‍ارس‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌. ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ای‍ران‌ از ص‍در اس‍لام‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍اس‌ اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌؛ ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر و ف‍ه‍ارس‌ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍د دب‍ی‍ر س‍ی‍اق‍ی‌- نشر خیام- ۱۳۷۵

کتاب تاریخ ایران از استیلای مغول تا ظهور صفویه/عباس اقبال‌ آشتیانی.نشر سپهر ادب ۱۳۹۰

کتاب تاریخ ایران از غزنویان تا خوارزمشاهیان/ نویسنده عباس اقبال‌ آشتیانی. نشر ایران جوان – ۱۳۹۰

کتاب تاریخ ایران باستان: از پیش از تاریخ تا پایان شاهان ماد، پادشاهان هخامنشیان …/ تالیف حسن پیرنیا ؛ تلخیص لیلا شاه‌ بختی. نشر سیما ۱۳۹۴

کتاب ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ (از ورود آری‍ای‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا (م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌)؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ی‍ت‍را م‍ه‍رآب‍ادی‌- افسون- ۱۳۹۰

کتاب تاریخ غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان/ عباس اقبال‌ آشتیانی.نشر نیک فرجام-۱۳۹۰

کتاب های تاریخ ایران,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات دکتر میر جلال الدین کزازی: ما نیازمند آنیم که ایرانی بمانیم

  • 17
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱۴
غیر قابل انتشار: ۱۷
جدیدترین
قدیمی ترین
کتابهای تاریخی انتشارات دافوس درنمایشگاه مجازی ‌کتاب:۱- کتاب مطالب رنگارنگ تاریخ ایران :باتوجه به نقش ارزشمند تاریخ در زندگی بشر، لزوم مطالعه آن برکسی پوشیده نیست. اما برای همگان این امکان وجود ندارد که تاریخ را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و آنچه که موجب ترقی و سعادت بشر گردیده سرمشق خود قرار دهند و آنچه موجب سقوط و تباهی دیگران شده است از آن دوری نمایند. لذا لزوم تلخیص تاریخ و بیان تلخی ها وشیرینی های آن بیش از پیش نمودار می گردد.کتاب مطالب رنگارنگ تاریخ ایران درس های عبرت انگیز رابه راحتی در اختیار علاقمندان قرار داده و نیاز آنها به کتب متعدد تاریخی را تاحدی مرتفع می سازد.» این کتاب ۲۳۸ صفحه ای از سوی نشر دافوس در نمایشگاه کتاب عرضه شده است. ۲- «چکیده تاریخ اسلام تا پایان خلافت عباسیان»: این کتاب اثر علی غلامرضائی حاصل بیش از ۱۳ سال تدریس در مراکز آموزش عالی و موسسات دیگر علمی و نیز ثمره سال‌ها انس و آشنایی با تاریخ و مطالعه در این زمینه است. ۳-چاپ چهارم «چکیده تاریخ ایران از باستان تا پایان دوره قاجار»:هر قوم و ملتی که تاریخ اسلاف و نیاکان خویش و سبب ترقّی و تنزّل آن‌ها را نداند، مانند طفلی است که پدر خود را نشناسد و هر قوم که تاریخ اسلاف خود را در دست نداشته باشد، ممکن است به یک حادثه جزیی ـ چون اسناد و قباله‌های قومیّت و ملیّت آن در دست نیست ـ محو و نابود شود. دراین کتاب ، مخاطب می‌تواند با پیدایش هر سلسله در یک فصل مجزا آشنا شود و از همه پادشاهان و حکمران‌هایی که در سرنوشت ایران تاثیر گذاشتند اطلاعات جامعی داشته باشد. شایان ذکر است که کتابهای اوضاع نظامی ایران در دوره نادرشاه(چاپ دوم)،کارنامه عباس میرزادرجنگهای ایران وروس،اوضاع نظامی ایران از برافتادن نادرتاپایان دوره زندیه(چاپ دوم).غارت تمدن ایران توسط مغولان،اوضاع نظامی ایران در روزگارصفویان وکارنامه شاه عباس اول دیگرکتب تاریهی دافوس هستند
کتاب چکیده تاریخ ایران از باستان تا پایان دوره قاجارو کتاب مطالب رنگارنگ تاریخ ایران از علی غلامرضائی انتشارات دافوس را به علاقمندان تاریخ ایران پیشنهاد میکنم.
کتاب چکیده تاریخ ایران از باستان تا پایان دوره قاجارو کتاب مطالب رنگارنگ تاریخ ایران از علی غلامرضائی انتشارات دافوس را به علاقمندان تاریخ ایران پیشنهاد میکنم.
مشاهده کامنت های بیشتر
محمدرضا احمدی بیوگرافی محمدرضا احمدی؛ مجری و گزارشگری ورزشی تلویزیون

تاریخ تولد: ۵ دی ۱۳۶۱

محل تولد: تهران

حرفه: مجری تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی حسابداری و تحصیل در رشته مدیریت ورزشی 

ادامه
رضا داوودنژاد بیوگرافی مرحوم رضا داوودنژاد

تاریخ تولد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

درگذشت: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

ادامه
فرامرز اصلانی بیوگرافی فرامرز اصلانی از تحصیلات تا شروع کار هنری

تاریخ تولد: ۲۲ تیر ۱۳۳۳

تاریخ وفات : ۱ فروردین ۱۴۰۳ (۷۸ سال)

محل تولد: تهران 

حرفه: خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا، نوازندهٔ گیتار 

ژانر: موسیقی پاپ ایرانی

سازها: گیتار

ادامه
علیرضا مهمدی بیوگرافی علیرضا مهمدی؛ پدیده کشتی فرنگی ایران

تاریخ تولد: سال ۱۳۸۱ 

محل تولد: ایذه، خوزستان، ایران

حرفه: کشتی گیر فرندگی کار

وزن: ۸۲ کیلوگرم

شروع فعالیت: ۱۳۹۲ تاکنون

ادامه
زهرا گونش بیوگرافی زهرا گونش؛ والیبالیست میلیونر ترکی

چکیده بیوگرافی زهرا گونش

نام کامل: زهرا گونش

تاریخ تولد: ۷ جولای ۱۹۹۹

محل تولد: استانبول، ترکیه

حرفه: والیبالیست

پست: پاسور و دفاع میانی

قد: ۱ متر و ۹۷ سانتی متر

ادامه
سوگل خلیق بیوگرافی سوگل خلیق بازیگر جوان سینمای ایران

تاریخ تولد: ۱۶ آبان ۱۳۶۷

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۸۷ تاکنون

تحصیلات: لیسانس کارگردانی تئاتر از دانشگاه هنر تهران

ادامه
شیگرو میاموتو سفری به دنیای بازی های ویدیویی با شیگرو میاموتو

تاریخ تولد: ۱۶ نوامبر ۱۹۵۲

محل تولد: سونوبه، کیوتو، ژاپن 

ملیت: ژاپنی

حرفه: طراح بازی های کامپیوتری و نینتندو 

تحصیلات: کالج هنر کانازاوا

ادامه
عین القضات همدانی زندگینامه عین القضات همدانی عارف و شاعر قرن ششم هجری

تاریخ تولد: سال ۴۹۲ هجری قمری

محل تولد: همدان، ایران

حرفه: حکیم، نویسنده، شاعر، مفسر قرآن، محدث و فقیه

مدت عمر: ۳۳ سال

درگذشت: در ششم جمادی‌الثانی سال ۵۲۵ هجری قمری

ادامه
اسماعیل محرابی بیوگرافی اسماعیل محرابی؛ بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۲۵ فروردین ۱۳۲۳

محل تولد: تنکابن، مازندران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: ۱۳۴۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس تئاتر

ادامه

انواع ضرب المثل درباره شتر در این مقاله از سرپوش به بررسی انواع ضرب المثل درباره شتر می‌پردازیم. ضرب المثل‌های مرتبط با شتر در فرهنگها به عنوان نمادهایی از صبر، قوت، و استقامت معنا یافته‌اند. این مقاله به تفسیر معانی و کاربردهای مختلف ضرب المثل‌هایی که درباره شتر به کار می‌روند، می‌پردازد.

...[ادامه]
ویژه سرپوش