شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
کد مقاله: ۱۴۰۰۰۵۰۰۲۲

آموزش کاشت خیار در مزرعه و گلدان

آموزش کاشت خیار در گلخانه,فصل کاشت خیار,نحوه کاشت خیارمساحت زمین موردنظر برای کاشت خیار کمک می کند تا بفهمید که چه تعداد خیار میتوانید بکارید
برای کاشت خیار می توانید از گلدان های بزرگ و یا جعبه ها و ظروف دیگر استفاده کنید. خیار یک گیاه علفی است و چندین ساقه دارد که این ساقه ها ریشه های سطحی ولی گسترده دارند. تمامی ساقه های خیار بسیار انعطاف پذیر هستند و به هر طرفی کشیده می شوند.

کاشت خیار

خیار یک گیاهیست که بالارونده است و رشد یکساله دارد که طول هر کدام از آن ها ۱ تا ۳ متر می باشد. اصولا برگ های گرد خیار، ۳ تا ۵ لوب دارد و ساقه های گیاه به شکل گوشه دارمیباشد. رشد خیار که باتوجه به شرایط روز بلند است، گیاهی یک پایه محسوب میشود و در صورتیکه دمای محیط بالا باشد گل های نر نسبت به گل های ماده بیشتر تولید می شود و وقتی که روز کوتاه باشد گل های ماده در قیاس با گل های نر بیشتر تولید میشود. اصولا حشراتی مثل زنبور و ... موظفند که گرده افشانی خیارها را انجام دهند البته بعضی از ارقام اروپایی خیار، برای تشکیل میوه به گرده افشانی نیازی ندارند و اقدام به تولید میوه های پارتنوکارپیک می نمایند. به دو روش می توان خیار را کاشت که در ادامه برایتان شرح داده ایم:

۱. کاشت خیار در مزرعه:

>> مکان کاشت خیار:

خیار که به نور مستقیم آفتاب تمایل فراوانی دارد، یک گیاه گرم سیری به شمار می رود. برای کاشت خیار، ابتدا مکانی را انتخاب کنید که عصرها خیلی سایه نداشته باشد. عمق ریشه های خیار تا ۹۱ الی ۱۲۲ سانتی متری زمین رشد می کند، به همین خاطر توصیه میشود که آن ها را نزدیک درختان نکارید بدین دلیل که مجبور به رقابت با درخت برای دریافت آب و مواد مغذی می شود. مساحت زمین موردنظر برای کاشت خیار به شما کمک می کند تا بفهمید که چه تعداد خیار در این مکان میتوانید بکارید. در زمان کاشت، خیارهای درختی باید بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر از هم دیگر فاصله داشته باشند و درصورت کشت به شکل عمودی می توانید بین شبکه ها ۳۰ سانتیمتر فاصله دهید. در محلی که علف های هرز وجود ندارد می توانید نسبت به کاشت خیار اقدام نمایید.

علف های هرز برای تغذیه ی خود، آب و موادغذایی را از خاک می گیرند که  این امر سبب میشود که بوته ی خیار نابود شود. در حالی که بقایای علف های کوچک هرز بریده شده را میتوانید در خاک رها کنید تا از آن ها بعنوان کود استفاده کرد. برای این که نتیجه بیشتری بگیرید، ابتدا علف های هرز را با دست جدا کنید. علف های هرز را تا جای ممکن از ریشه جدا کنید، به این دلیل که در صورت باقی ماندن ریشه آن ها در خاک، به احتمال زیاد، آن علف هرز دوباره رشد می کند. برای راه حل میانبر از علف کش ها هرگز استفاده نکنید. علف کش هایی که شیمیایی و ارگانیک هستند، برای کشت خیار، وضعیت خاک را نامطلوب می کنند و از این طریق به خیارهایتان اسیب میزنند.

روش کاشت خیار,کاشت خیار در خانه,کاشت خیارروش کاشت خیار سبز در مزرعه به صورت کشت مستقیم بذر می باشد

>> جوانه زنی بذر خیار:

روش کاشت خیار سبز در مزرعه به صورت کشت مستقیم بذر می باشد و گیاهان بندرت نشا میشوند ولی اخیرا برای جلوگیری از تلفات بذری از نشاهای معمولی و همین طور برای افزایش عملکرد و مقاومت به آفات و بیماریها از نشای پیوند استفاده می شود. بذر خیار باید به مدت ۱۶- ۱۲ ساعت در آب با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد بخیسد. برخی از کشاورزان در زمین اصلی، بذرهای خیسانده را کشت می کنند و در بین پارچه مرطوب، بذرهای خیسانده شده را قرار می دهند و در محلی گرم و مرطوب، این پارچه را قرار میدهند تا عمل پیش جوانه زنی انجام شود و سپس با احتیاط، بذرهای پیش جوانه دار شده کشت می شوند.

تیمار بذر با فوزیکوکسین با غلظت ۵/۰ میلی مولار و جیبرلین  با غلظت ۱ میلی مولار سبب میشود در دمای ۱۲ درجه سانتیگراد جوانه زنی تحریک شود. در‌صورتی‌که بذر خیار را در محلول استون بخیسانید باعث تسریع جوانه زنی در دمای پائین می شود. تیمار بذر با آب گرم( تقریبا ۵۵ درجه سانتیگراد ) موجب میشود که جوانه زنی در بذرهای تازه برداشت شده تحریک شود و همچنین از بیماریهای بذرزاد جلوگیری می شود.

در دمای ۳۵- ۳۰ درجه سانتیگراد ، جوانه زنی بذر به سرعت صورت میگیرد. در دماهای ۲۹- ۲۸ درجه سانتیگراد ، جوانه زنی به مدت ۳الی۲ روز به طول می انجامد. خاک های سرد در دیر جوانه زنی و فاسدشدن بذر تأثير به سزایی دارد. پس از انتقال نشا( با۴- ۳ برگ حقیقی) در خیار گلخانه ای تا زمان گلدهی دمای ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم می شود. پس از آن باید برای روزها، دمای ۲۱- ۲۰ و برای شب ها، دمای ۱۸- ۱۷ درجه سانتیگراد تنظیم شود. همچنین این نکته را در نظر بگیرید که دما نباید از ۲۸ درجه سانتیگراد ، بیشتر و از ۱۷ درجه سانتیگراد ، کم تر باشد. بطور کلی برای رشد رویشی، دماهای پائین مناسب است در حالی که برای رشد زایشی، دماهای بالا مناسب است. در صورت رو به رو شدن گیاهان با دمای کم تر از ۱۰ درجه سانتیگراد بمدت چند روز، دچار سرمازدگی میشوند و گیاهان در اثر يخبندان نابود میشوند.  

>> خاک مورد نیاز کاشت خیار:

خیار در خاک هایی به سرعت رشد می کند که لومی و سیلتی حاصل خیز با PH بین کمی اسیدی تا کمی قلیایی با زهکشی خوب داشته باشد. خیار نیازمند آّبیاری مداوم و یکنواخت میباشد و به خاک هایی حساس میباشد که سرد است و زهکشی ضعیف دارند.

>> آبیاری مورد نیاز کاشت خیار:

آبیاری خیار باید هر به ۷ تا ۵ روز انجام شود و به آرامی باید آن را آبیاری کرد. خیار در زمان فصل رشد، حدود ۵۰۰۰- ۴۰۰۰ متر مکعب در هکتار نیاز به آبیاری دارد و گیاهانی حساس به غرقاب محسوب میشوند.

>> کود مورد نیاز کاشت خیار :

 کود موردنیاز برای کاشت خیار شامل ۸۰- ۶۰ کیلوگرم ازت و به همین مقدار اسید فسفریک و ۱۲۰- ۹۰ کیلوگرم در هکتار پتاس می باشد. 

>> برداشت خیار :

معمولاً بر اساس اندازه ی خیار، نسبت به برداشت آن اقدام می کنند و توجه به سن آن اهمیتی ندارد. به محض مناسب شدن اندازه ی خیار باید آن را برداشت کنید. در صورتی که در گلخانه، خیار بکارید و گلخانه دارای شرایط عادی باشد میوه ها بزودی رشد می کنند و به همین جهت برداشت این میوه در هفته باید حداقل ۲ تا ۳ بار انجام شود و درصورت طولانی‌تر شدن فاصله برداشت، تعداد خیارهای درشت که خارج از اندازه مطلوب بازار است، بیشتر می شود. 

 ۲. کاشت خیار در گلدان:

برای کاشت خیار در گلدان، ابتدا بذر هیبرید خیار که به گرده افشانی نیاز ندارد را تهیه کنید. بذر خیاری را بخرید که خوشه اش کوتاه باشد و فضای کمتری را اشغال کند. بعد از آن، یک گلدان بسیار بزرگ بخرید. خیارها حتی با این که خوشه ی کوتاهی دارند، ولی برای رشد به فضای زیادی نیاز دارد. همچنین میتوانید گلدان خیار را برای این که فضای کمتری اشغال کند، از جایی آویزان کنید. چند سنگ کوچک( خرده ریز خاک رس یا شن) در ته گلدان بریزید که این کار برای کمک به زهکشی و جلوگیری از خیس شدن ریشه خیار مناسب است. با مخلوطی از خاک و کمپوست، گلدانتان را پر کنید( ۵۰ درصد خاک، ۵۰ درصد کمپوست).

کاشت خیار گلخانه ای,روش کاشت خیار,کاشت خیار در خانهبرای کاشت خیار در گلدان، ابتدا بذر هیبرید خیار که به گرده افشانی نیاز ندارد را تهیه کنید

شما میتوانید برای کاشت خیار از خاک باغتان استفاده کنید، ولی ممکن است بطور ناخواسته بعضی از آفات به خانه ی شما وارد شوند. در عمق ۱۲ میلیمتری، باید چهار یا پنج بذر خیار بکارید. بذرها را در صورت امکان با فاصله ۱۲ میلیمتری از هم بکارید. درصورت کاشت خیارها با فاصله ی خیلی کم، مانع رشد یکدیگر میشوند. پس از این که خیار را کاشتید، باید بطور کامل به بذرها، آب دهید ولی به گونه ای نباشد که خاک، آبکی شود. چند بار به آن آب دهید تا این که آب از ته گلدان خارج شود.

برای این که خیارها بهتر رشد کنند باید به مدت ۶ ساعت گلدان را در نور مستقیم آفتاب نگهداری کنید. بذر خیار پس از گذشت چند روز، جوانه زنی می کند و شما باید تا زمانی صبر کنید که ارتفاع جوانه ها ۷ سانتیمتر شود. حال دو جوانه ی قوی تر نسبت به سایر جوانه ها را انتخاب کنید و بقیه را به آرامی از خاک درآورید. بعد از آن باید تا زمان رشد طبیعی گیاه صبر کنید. وقتی که ارتفاع دو بوته ۲۵ سانتیمتر شد، بوته ی قوی تر را انتخاب کنید و به آرامی بوته ی دیگر را از خاک بیرون بکشید.

پس از این، رشد بوته ی خیار در هر روز بطور متوسط، ۲ سانتیمتر می باشد. برای محصول دادن گیاه، باید ریشه ها به خوبی آب بخورند، به همین خاطر توجه کنید که در حین آبیاری، آب از پائین گلدان خارج شده است. آبیاری زیاد قبل از گلدهی سبب میشود که روند گل دادن با تأخیر انجام شود و آبیاری پس از گلدهی باعث میشود که میوه ها به سرعت رشد کنند.

دلایل ریزش گل های بوته خیار

اصولا میزان گل دهی بوته ی خیار زیاد است. خیار و راسته این میوه از نظر ژنتیک گیاهی، دارای گل های نر و ماده می باشد. افتادن گل های نر خیار، امری طبیعیست، بدین دلیل که فرآیند گرده افشانی خود را انجام داده اند. حتی برخی از گل های نر تازه رسیده ، پیش از این که گل های ماده رسیده شوند یا حتی اولین میوه رشد کند، سقوط خواهد کرد و سپس گل های نر که باروری خود را انجام میدهند سقوط می کنند؛ به این معناست که گرده افشانی آن ها موفقیت آمیز بوده است. افتادن گل های ماده بعد از این که این میوه به اندازه کافی رشد کرد، کاملاً طبیعی می باشد. عواملی که باعث عدم فعالیت گرده افشانی میشود شامل شرایط آب و هوایی است. بعضی از حشره کش های معمولی برای زنبورها بسیار سمی اند که از آن ها می توان به کارباریل اشاره کرد که سبب کاهش جمعیت میوه تولیدی گل میشوند.

نحوه کاشت خیار,آموزش کاشت خیار,کاشت خیار گلخانه ایدر محلی که علف های هرز وجود ندارد می توانید نسبت به کاشت خیار اقدام نمایید

گردآوری: بخش علمی سرپوش

  • 11
  • 4
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مطالب پیشنهادی,وبگردی
کامران قاسم پور,بیوگرافی کامران قاسم پور,عکس های کامران قاسم پور بیوگرافی کامران قاسمپور کشتی گیر آزادکار ایران (+ تصاویر)

زاده:۲۶ اذر ۱۳۷۵

زادگاه:جویبار

ملیت:ایرانی

پیشه:کشتی گیر آزادکار، و عضو تیم ملی ایران

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
XXXXXXXXXXXX بیوگرافی امیر حسین زارع و افتخارات او در رقابت ها (+ تصاویر)

زاده:آمل، مازندران

زادگاه:۲۷ دیماه سال ۱۳۷۹

ملیت:ایرانی

پیشه:ورزشکار

ورزش:کشتی

ادامه
علی اکبر یوسفی,بیوگرافی علی اکبر یوسفی,عکس علی اکبر یوسفی بیوگرافی علی اکبر یوسفی کشتی‌گیر فرنگی‌کار کشور (+ تصاویر)

زاده:۱۳۷۵

زادگاه:بابل

پیشه:ورزشکار

ملیت:ایرانی

ورزش:کشتی فرنگی

ادامه
هادی چوپان,بیوگرافی هادی چوپان,عکس هادی چوپان بیوگرافی هادی چوپان بدنساز و قهرمان مستر المپیا (+ تصاویر)

زاده:۴ مهر ۱۳۶۶

زادگاه:اَبنُو، شهرستان سپیدان، استان فارس

ملیت:ایرانی

شغل:ورزشکار بدن سازی

قد:۱٫۶۹ متر( ۵ فوت ۶ ۱⁄۲ اینچ)

ادامه
بیوگرافی تونی کروس,بهترین عکس های تونی کروس,زندگینامه تونی کروس بیوگرافی تونی کروس هافبک میانی فوتبال آلمان (+ تصاویر)

زاده:۴ ژانویه ۱۹۹۰

زادگاه:گریفس والد، آلمان

پست:بازیکن پست هافبک میانی فوتبال

ملیت:آلمانی

وضعیت تأهل:متاهل

ادامه
محمد مخبر,محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام,بیوگرافی محمد مخبر بیوگرافی محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (+ تصاویر)

نام:محمد مخبر دزفولی

زاده:۱۳۳۴

زادگاه:دزفول

سمت:مدیر سیاست مدار مستقل و معاون اول رییس جمهور ایران در دولت سیزدهم

وضعیت تأهل:متاهل

ملیت:ایرانی

ادامه
شعری از آقای جعفر ابراهیمی,استاد جعفر ابراهیمی,جعفر ابراهیمی زندگینامه جعفر ابراهیمی یکی از شاعران کشور (+ تصاویر)

زاده:۲۱ مهر ۱۳۳۰

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:شاعر ایرانی

زمینه کاری : ادبیات کودک و نوجوان

ادامه
گیتی موسوی,بیوگرافی گیتی موسوی,عکس گیتی موسوی بیوگرافی گیتی موسوی مربی مشهور پرورش اندام تبریزی (+ تصاویر)

زاده:بهمن ماه سال ۱۳۵۳

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

مدرک:لیسانس رشته ادبیات فارسی

قد:۱۷۰ سانتی متر

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
انتصاب علی شمخانی,امیر دریا دار علی شمخانی,علی شمخانی کیست بیوگرافی علی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان (+ تصاویر)

زاده:۶ مهر ۱۳۳۴

زادگاه:اهواز، ایران

ملیت:ایرانی

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت، لیسانس آجا

دین:اسلام

ادامه
ویژه سرپوش