۲۱:۱۲ - ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ کد خبر: ۹۸۰۵۰۴۶۱۶
اشتغال و تعاون

دوام شغل در ۱۳ میلیون کارگر ایرانی، کمتر از ۱۰ سال

مدت اشتغال به تفکیک بخش های عمده اقتصادی,اخبار اشتغال و تعاون,خبرهای اشتغال و تعاون,اشتغال و تعاون
نتایج آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال ۹۷ نشان می دهد، از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۹ میلیون نفر از شاغلان کشور (حدود ۵۴.۲ درصد)، کمتر از ۱۰ سال (دهه اول اشتغال) می باشد.

به گزارش تسنیم، نتایج آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال ۹۷ نشان می دهد از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۶میلیون نفر از شاغلان کشور (۲۵.۳درصد) بین ۲۰-۱۰ سال (دهه دوم اشتغال) می باشد.  طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۳.۱ میلیون نفر از شاغلان کشور (۱۳.۲ درصد)، بین ۳۰-۲۰ سال (دهه سوم اشتغال) می باشد. طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۱.۷ میلیون نفر (۷.۳درصد)بیش از ۳۰ سال می باشد.

 حدود ۶۹.۵ درصد نیروی کار کشور طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال است. بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور بیشتر از ۱۱سال و ۱۱ماه، برآورد می شود که این شاخص برای زنان حدود ۱۰سال و ۵ماه و برای مردان حدود ۱۲سال و ۴ماه می باشد.

 میانگین طول مدت اشتغال در سال۹۷ به نسبت سال ۹۶ کاهش داشته است و از ۱۲سال و ۱ماه به ۱۱سال و ۱۱ماه رسیده است. این مقدار برای مردان در ۱۲سال و ۴ماه ثابت بوده و برای زنان از ۱۰سال و حدود ۹ماه به ۱۰سال و ۵ماه رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۹۷ به طور مطلق حدود ۴۳۴ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور نسبت به سال ۹۶ افزوده شده است که ازاین تعداد حدود ۳۴.۶ درصد مربوط به زنان می باشد.

لازم به ذکر است که این مدت اشتغال برای مردانگی و زنان کمی متفاوت است. همانگونه که مشاهده می گردد هر چه طول مدت اشتغال افزایش می باید نقش زنان در اشتغال کمرنگ تر می شود. به عبارت دیگر زنان با اشتیاق بیشتری وارد عرضه فعالیت اقتصادی می شوند ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی کار کشور خارج می شوند که دلیل آن را می توان به عوامل اجتماعی از قبیل ازدواج، داشتن فرزند و... مرتبط دانست. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال زنان، تمایل به حضورشان در بازار کار کمرنگ ترمی شود . بر اساس این بررسی، بیش از ۱.۷ میلیون نفر از شاغلان(۷.۳ درصد)بیش از ۳۰سالگی در شغل اصلی خود فعالیت دارند. البته بخشی از نیروی کار کشور عمدتاً در بخش خصوصی به فعالیت اشتغال دارند و غالب آنان کارکنان مستقل،کارکنان فامیلی بدون مزد و کارفرماها می باشند که در مقوله اشتغال رسمی و قوانین بازنشستگی نمی گنجند.

طول مدت اشتغال به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

آخرین بررسی های میدانی در کشور درسال ۹۷ نشان می دهد که از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل ۱۰ساله و بیشتر حدود ۴.۲میلیون نفر در بخش کشاوری، ۷.۶ میلیون نفر در بخش صنعت،۱۱.۹ میلیون نفر در بخش خدمات و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر در فعالیت های نامشخص مشغول به فعالیت می باشند.

کشاورزی:

 از حدود ۴.۲ میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی، طول مدت اشتغال در شغل  اصلی برای تعداد بالغ بر ۱.۵ میلیون نفر(۳۷.۹ درصد) کمتر از ۱۰سال (دهه اول اشتغال)،حدود ۹۵۶ هزار نفر(۲۲.۷درصد) بین ۲۰-۱۰ سال(دهه دوم اشتغال)،حدود۷۱۱ هزار نفر(۱۶.۹درصد ) بین ۳۰-۲۰ سال (دهه سوم اشتغال) و حدود ۹۴۷ هزار نفر(۲۲.۵درصد)بیش از ۳۰سال می باشد.

بنابربیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی به ترتیب با ۳۷.۹ درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با ۱۶.۹ درصد مربوط به دهه سوم اشتغال (۲۰تا۳۰سال) می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقرار است.

همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی، با حدود ۲.۱ میلیون نفر(۵۰.۵درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵سال می باشد.  میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود ۱۸سال برآورد می شود.

صنعت:

 از حدود ۷.۶ میلیون نفر شاغل در بخش صنعت،طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر ۴.۲ میلیون نفر(۵۵.۵ درصد) کمتر از ۱۰سال (دهه اول اشتغال) حدود۲.۱ میلیون نفر(۲۷.۷درصد)بین ۲۰-۱۰ سال (دهه دوم اشتغال)، حدود ۸۹۶هزار نفر(۱۱.۸درصد)بین۳۰-۲۰سال (دهه سوم اشتغال) و حدود ۳۹۱ هزار نفر(۵.۱درصد) بیش از ۳۰سال می باشد.

بنابر این بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی،به ترتیب به ۵۵.۴ درصد مربوط به دهه ول اشتغال و با ۵.۱ درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (۳۰سال و بیشتر) می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقراراست.

 همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز بسیار جوان بوده و بیش از ۵.۵ میلیون نفر(۷۲.۴درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵سال می باشد. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود ۱۱سال و ۱ماه برآورد می شود.

خدمات:

از حدود ۱۱.۹ میلیون نفر شاغل در بخش خدمات،طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر ۷میلیون نفر(۵۹.۲ درصد) کمتر از ۱۰سال (دهه اول اشتغال) ،حدود ۲.۹ میلیون نفر(۲۴.۶درصد) بین ۲۰-۱۰ سال(دهه دوم اشتغال)،حدود ۱.۵میلیون نفر(۱۲.۸درصد)بین ۳۰-۲۰ (دهه سوم اشتغال) و حدود ۴۰۵ هزار نفر(۳.۴درصد)بیش از ۳۰سال می باشد. بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی،به ترتیب با ۵۹.۲درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با ۳.۴ درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (۳۰سال وبیشتر)می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقراراست.

همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از ۸.۸ میلیون نفر (۷۴.۳درصد)طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵سال می باشد. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود ۱۰سال و ۴ ماه برآورد می شود.

  • 18
  • 5
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقمبا این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
گری هوپر,بیوگرافی گری هوپر,زندگینامه گری هوپر بیوگرافی گری هوپر، مهاجم انگلیسی

نام کامل:گری هوپر

زادروز:۲۶ ژانویهٔ ۱۹۸۸

زادگاه:هارلو، انگلستان

قد:۱٫۷۷ متر

پست:مهاجم

ادامه
مهران مدیری,بیوگرافی مهران مدیری,عکس مهران مدیری بیوگرافی مهران مدیری بازیگر توانمند ایرانی (+ عکس فرزندان)

نام اصلی: مهران مدیری

تولد: ۱۸ فروردین ۱۳۴۶

تهران، ایران

زمینه فعالیت: هنرپیشه، کارگردان، تهیه‌کننده

طراح صحنه و مجری

محل زندگی: تهران

ادامه
هانده ارچل,بیوگرافی هانده ارچل,عکس هانده ارچل بیوگرافی هانده ارچل و علت مشهور شدنش (+عکس)

چکیده ای از بیوگرافی هانده ارچل:

تولد : ۲۴ نوامبر ۱۹۹۳

محل تولد: استانبول (ترکیه)

محل زندگی: استانبول، ترکیه

ملیت: پدر (ترکیه) مادر (آلمان)

پیشه: بازیگر و مجری و مدل (ستاره سینمای ترکیه و بهترین مدل ترکیه)

ادامه
گروه سون,بیوگرافی گروه سون,عکس گروه سون بیوگرافی گروه سون (+ نحوه تشکیل گروه سون)

گزیده ای از بیوگرافی گروه سون:

نام مستعار: سون

سبک‌: پاپ

ساز: گیتار و پیانو

اعضای کنونی:

ادامه
هرویه میلیچ,هروویه میلیچ,بیوگرافی هرویه میلیچ بیوگرافی هروویه میلیچ، مدافع جدید استقلال

نام اصلی:   هروویه میلیچ

زادروز:   ۱۰ مهٔ ۱۹۸۹ ‏

زادگاه:  اوسییک، کرواسی

قد:  ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)

 وزن:  ۷۴ کیلو

پست:  مدافع چپ / وینگر

ادامه
مانوئل پوکیارلی,بیوگرافی مانوئل پوکیارلی,عکس های مانوئل پوکیارلی بیوگرافی مانوئل پوکیارلی + تصاویر مراسم ازدواجش

بیوگرافی مانوئل پوکیارلی

نام کامل: مانوئل پوکیارلی (manuel pucciarelli)

تاریخ تولد: ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ‏

زادگاه: پراتو

قد: ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ)

پست : مهاجم دوم/هافبک هجومی

ادامه
مودیبو مایگا,بیوگرافی مودیبو مایگا بیوگرافی مودیبو مایگا، بازیکن جدید پرسپولیس

نام کامل:مودیبو مایگا

تولد:۳ سپتامبر ۱۹۸۷ ‏

زادگاه:باماکو، مالی

قد:۱٫۸۵ متر( ۶ فوت ۱ اینچ)

پست:مهاجم، هافبک

ادامه
فرناندو کانسین,بیوگرافی فرناندو کانسین,عکس های فرناندو کانسین بیوگرافی فرناندو کانسین + عکس همسرش

نام کامل: فرناندو کانسین ماتوس

نام  به انگلیسی: Fernando Canesin Matos

زادروز: ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۲ ‏

زادگاه: ریبرآ پرتو، برزیل

قد: ۱٫۷۶ متر

پست: هافبک

ادامه
شیخ دیاباته,بیوگرافی شیخ دیاباته,بازیکن جدید استقلال بیوگرافی شیخ دیاباته مهاجم جدید استقلال

نام کامل: شیخ تیدیانه دیاباته( فرانسوی:Cheick Tidiane Diabaté)

تاریخ تولد: ۱۹۸۸

محل تولد: باماکو، مالی

قد: ۱٫۹۴ متر

پست: مهاجم

باشگاه سابق: الامارات

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید