چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۸۰۷۰۰۰۰۷

شرایط استفاده از مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری,شرایط سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از بیمه بیکاری,بیمه بیکاری
سازمان تأمين اجتماعي شرایط استفاده از مقرری بیمه بی کاری را شرح داد.

تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون های کار و کار کشاورزي هستند، تحت شمول قانون بیمه بی کاری قرار دارند و صرفا بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، صاحبان صحبت و شغل های آزاد و اتباع خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.

بي‌کار از نظر این قانون بیمه شده ای هست که عاری میل و اراده بي‌کار شده و فراهم کار باشد. بیمه شدگانی که به دلیل تغييرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه بي‌کار شوند هم مشمول این قانون خواهند بود.

همچنين بیمه شدگانی که به دلیل بروز بلایای طبيعي و حوادث غیرمنتظره مانند سیل، زمین لرزه، جنگ، آتش سوزی و غیره بي‌کار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعي محل از مقرری بیمه بی کاری استفاده خواهند کرد.

بیمه شده بي‌کار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعي محل از مزایای این قانون منتفع خواهد گردید. بیکاران مشمول این قانون کلیه دستمزد و فواید و خسارات مربوطه (مسئله قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

حق بیمه بی کاری به ميزان ۳ درصد دستمزد بیمه شده هست که کلا به وسیله کار‌فرما تأمين و پرداخت خواهد گردید. بیمه شده براي استفاده از مقرری بیمه بی کاری بایستی پیش از بی کار شدن دست کم ۶ ماه پیشینه پرداخت بیمه را داشته باشد. بیمه شده باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بی کاری با اعلام مراتب بی کاری به واحدهای کار و امور اجتماعي آمادگی خود را براي اشتغال بکار اطلاع دهد.

بیمه شده بي‌کار مکلف هست در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که به وسیله واحد کار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزی تعيين ميشود ، شرکت نموده و هر دو ماه یک دفعه گواهی الزامی در این باره را به شعب تأمين اجتماعي تسلیم کند.

زمان دریافت مقرری بیمه بی کاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد گردید.

مدت پرداخت مقرری از دوران برخورداری از مزایای بیمه بی کاری براي مجردین ماکزیمم (۳۶) ماه و به شرح زیر هست:

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۶ تا ۲۴ ماه پیشینه بیمه پردازی ۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۲ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۸ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۲۴ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۲۴۱ ماه پیشینه بیمه پردازی وبیش تر از آن ۳۶ ماه خواهد بود.

زمان پرداخت مقرری از زمان برخورداری از فواید بیمه بی کاری براي متاهلین و متکفلین ماکزیمم (۵۰) ماه و به شرح زیر هست:

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۶ تا ۲۴ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۲ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۸ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۲۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۳۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۲۴۱ ماه پیشینه بیمه پردازی وبیش تر از آن ۵۰ ماه خواهد بود.

واریز مقرری بیمه بی کاری بیمه شده بي‌کار معادل ۵۵ درصد میانگین دستمزد یا دستمزد و یا کارمزد روزانه بیمه شده هست. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا ماکزیمم ۴ نفر از اشخاص مورد سرپرستی به قبال هر یک از آن ها به ميزان ۱۰درصد دست کم حقوق اضافه خواهد گردید. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از دست کم حقوق، کم تر و از ۸۰ درصد میانگین دستمزد یا دستمزد او بیش تر باشد. مقرری بیمه بی کاری از روز نخست بی کاری قابل پرداخت هست.

اشخاص مورد سرپرستی بیمه شده بي‌کار عبارتند از:همسر( زن یا شوهر) ؛ فرزندان دختر مادام که مراسم ازدواج نکرده و فاقد حرفه و شغل باشند؛ فرزندان پسر تا رسيدن به ۲۰سالگی( ۱۹ سال تمام) و یا تا زمانیکه منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تأمين اجتماعي، زمینگیر کلی باشند؛ پدر و مامان که سن پدر از ۶۰ سال بیش تر باشد و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تأمين اجتماعي ناتوان کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً به وسیله بیمه شده تأمين شود و همچنين آبجی مورد سرپرستی غیرمتاهل و فاقد شغل و برادر مورد سرپرستی زیر ۱۸ سال که منحصراً به تحصیل درگیر و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تامین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد.

در صورت بی کاری زوجین فقط یکی از آنان( زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود. مقرری بیمه بی کاری مثل دیگر مستمری های تأمين اجتماعي از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

در موردهای زیر مقرری بیمه بی کاری قطع خواهد گردید:

زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال بکار یابد.

بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعي محل و یا نهضت سوادآموزی و دیگر واحدهای ذیربط از طريق وزارت کار و امور اجتماعي، بیمه شده بي‌کار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی جلوگیری نماید.

بیمه شده بي‌کار از موافقت شغل تخصصی خویش و یا شغل شبیه پیشنهادی جلوگیری کند.

بیمه شده بي‌کار طی دریافت مقرری بیمه بی کاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.

بیمه شده به نحوی با دریافت دستمزد ایام بلا‌تکلیفي به کار مربوطه برگردد.

در صورتی که بعد از پرداخت مقرری بیمه بی کاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده وی بوده هست کارگر مسئول به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.

کارفرمایان موظفند با همکاري شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، لیست رده های خالی شغل را که بروز می کنند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند. رده های شغلی ذکر شده (به جز رده های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً به وسیله خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمين ميشود.

ilna.ir
  • 15
  • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
پیر امیدیار,بیوگرافی پیر امیدیار,پیرامیدیار بیوگرافی پیر امیدیار، بنیان گذار و رئیس سایت Ebay (+ تصاویر)

زاده:۲۱ ژوئن ۱۹۶۷ 

محل تولد: پاریس، فرانسه

شغل: بنیانگذار شرکت eBay

مادر: الهه میر جلالی امیدیار

پدر: کوروش امیدیار

همسر: پاملا کر امیدیار

ادامه
برادران رایت,برادران رایت اختراع هواپیما,زندگی نامه ی برادران رایت زندگینامه ی برادران رایت و اختراعات آنها

ویلبر رایت

ارویل رایت

- تاریخ تولد برادران رایت

ویلبر رایت: ۱۶ آوریل ۱۸۶۷

ارویل رایت: ۱۹ آگوست ۱۸۷۱

ادامه
حضرت محمد (ص),تولد حضرت محمد (ص),میلاد حضرت محمد (ص) زندگی نامه حضرت محمد (ص) از ولادت تا رحلتش

نام پدر: عبدالله

نام مادر: آمنه

شهرت: خاتم پیامبران، رسول خدا، امین

كنیه: ابوالقاسم و ابوابراهیم.

القاب حضرت محمد (ص): رسول اللّه، نبى اللّه، مصطفى، محمود، امین، امّى، خاتم، مزّمل، مدّثر، نذیر، بشیر، مبین، كریم، نور، رحمت، نعمت، شاهد، مبشّر، منذر، مذكّر، یس، طه‏ و... 

زمان تولد: ۱۷ ربیع الاول ۵۷۱ میـلادی

ادامه
علی صادقی,فیلم های علی صادقی,علی صادقی و ملیکا زارعی بیوگرافی علی صادقی بازیگر معروف طنز ایرانی (+ مصاحبه)

تولد: ۱۰ آذر ماه ۱۳۵۹ 

محل زندگی: تهران

ملیت: ایرانی

پیشه: بازیگر

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم کامپیوتر

ادامه
سهراب سپهری,دبستان سهراب سپهری,زندگینامه سهراب سپهری زندگینامه سهراب سپهری (+ عکس)

زادروز: ۱۵ مهر ۱۳۰۷

محل تولد: کاشان

پیشه: شاعر، نقاش و مدرّس هنرستان هنرهای زیبا

مرگ: ۲۱ ماه آوریل ۱۹۸۰

علت مرگ: سرطان خون 

ادامه
محسن تنابنده,همسر محسن تنابنده,محسن تنابنده عکس بیوگرافی محسن تنابنده، فیلمنامه نویس و بازیگر مطرح ایرانی(+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۴

محل تولد: تهران

تحصیلات: فارغ التحصیل رشته بازیگری

همسر: روشنک گلپا

فرزند: یک پسر به نام نامی

ادامه
برد پیت,فیلم های برد پیت,برد پیت و ورزش مورد علاقه اش بیوگرافی برد پیت مشهورترین بازیگر آمریکایی (+ تصاویر همسران برد پیت)

ملیت: آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳

محل تولد: شانی، اکلاهما، آمریکا

محل زندگی: اسپرینگفیلد، میزوری

زمینه فعالیت: بازیگر سینما و تلویزیون

همسران: جنیفر آنیستون (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵)، آنجلینا جولی (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶)

ادامه
پوریا فیاضی,پوریا فیاضی بازیکن والیبال,تصاویر اینستاگرامی پوریا فیاضی بیوگرافی پوریا فیاضی و سوابق ورزشی اش (+ مصاحبه)

تاریخ تولد:۲۲ دی ۱۳۷۱

زادگاه: ارومیه، ایران

قد: ۱۹۵ سانتیمتر

رشته ورزشی: والیبال

پُست: دریافت کننده قدرتی

ادامه
استیو هانکه,زندگینامه استیو هانکه,زندگی نامه استیو هانکه بیوگرافی استیو هانکه، اقتصاددان مشهور آمریکا (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۹ دسامبر ۱۹۴۲

محل تولد: ماکن، جورجیا

ملیت: ایالات متحده آمریکا 

فارغ التحصیل: دانشگاه کلرادو بولدر

مؤسسه: مدرسه معادن کلرادو، دانشگاه برکلی، دانشگاه جانز هاپکینز

ادامه
ویژه سرپوش