کد مقاله: ۹۸۰۷۰۰۰۰۷

شرایط استفاده از مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری,شرایط سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از بیمه بیکاری,بیمه بیکاری
سازمان تأمين اجتماعي شرایط استفاده از مقرری بیمه بی کاری را شرح داد.

تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون های کار و کار کشاورزي هستند، تحت شمول قانون بیمه بی کاری قرار دارند و صرفا بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، صاحبان صحبت و شغل های آزاد و اتباع خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.

بي‌کار از نظر این قانون بیمه شده ای هست که عاری میل و اراده بي‌کار شده و فراهم کار باشد. بیمه شدگانی که به دلیل تغييرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه بي‌کار شوند هم مشمول این قانون خواهند بود.

همچنين بیمه شدگانی که به دلیل بروز بلایای طبيعي و حوادث غیرمنتظره مانند سیل، زمین لرزه، جنگ، آتش سوزی و غیره بي‌کار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعي محل از مقرری بیمه بی کاری استفاده خواهند کرد.

بیمه شده بي‌کار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعي محل از مزایای این قانون منتفع خواهد گردید. بیکاران مشمول این قانون کلیه دستمزد و فواید و خسارات مربوطه (مسئله قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

حق بیمه بی کاری به ميزان ۳ درصد دستمزد بیمه شده هست که کلا به وسیله کار‌فرما تأمين و پرداخت خواهد گردید. بیمه شده براي استفاده از مقرری بیمه بی کاری بایستی پیش از بی کار شدن دست کم ۶ ماه پیشینه پرداخت بیمه را داشته باشد. بیمه شده باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بی کاری با اعلام مراتب بی کاری به واحدهای کار و امور اجتماعي آمادگی خود را براي اشتغال بکار اطلاع دهد.

بیمه شده بي‌کار مکلف هست در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که به وسیله واحد کار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزی تعيين ميشود ، شرکت نموده و هر دو ماه یک دفعه گواهی الزامی در این باره را به شعب تأمين اجتماعي تسلیم کند.

زمان دریافت مقرری بیمه بی کاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد گردید.

مدت پرداخت مقرری از دوران برخورداری از مزایای بیمه بی کاری براي مجردین ماکزیمم (۳۶) ماه و به شرح زیر هست:

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۶ تا ۲۴ ماه پیشینه بیمه پردازی ۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۲ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۸ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۲۴ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۲۴۱ ماه پیشینه بیمه پردازی وبیش تر از آن ۳۶ ماه خواهد بود.

زمان پرداخت مقرری از زمان برخورداری از فواید بیمه بی کاری براي متاهلین و متکفلین ماکزیمم (۵۰) ماه و به شرح زیر هست:

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۶ تا ۲۴ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۲ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۸ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۲۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۳۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۲۴۱ ماه پیشینه بیمه پردازی وبیش تر از آن ۵۰ ماه خواهد بود.

واریز مقرری بیمه بی کاری بیمه شده بي‌کار معادل ۵۵ درصد میانگین دستمزد یا دستمزد و یا کارمزد روزانه بیمه شده هست. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا ماکزیمم ۴ نفر از اشخاص مورد سرپرستی به قبال هر یک از آن ها به ميزان ۱۰درصد دست کم حقوق اضافه خواهد گردید. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از دست کم حقوق، کم تر و از ۸۰ درصد میانگین دستمزد یا دستمزد او بیش تر باشد. مقرری بیمه بی کاری از روز نخست بی کاری قابل پرداخت هست.

اشخاص مورد سرپرستی بیمه شده بي‌کار عبارتند از:همسر( زن یا شوهر) ؛ فرزندان دختر مادام که مراسم ازدواج نکرده و فاقد حرفه و شغل باشند؛ فرزندان پسر تا رسيدن به ۲۰سالگی( ۱۹ سال تمام) و یا تا زمانیکه منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تأمين اجتماعي، زمینگیر کلی باشند؛ پدر و مامان که سن پدر از ۶۰ سال بیش تر باشد و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تأمين اجتماعي ناتوان کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً به وسیله بیمه شده تأمين شود و همچنين آبجی مورد سرپرستی غیرمتاهل و فاقد شغل و برادر مورد سرپرستی زیر ۱۸ سال که منحصراً به تحصیل درگیر و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تامین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد.

در صورت بی کاری زوجین فقط یکی از آنان( زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود. مقرری بیمه بی کاری مثل دیگر مستمری های تأمين اجتماعي از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

در موردهای زیر مقرری بیمه بی کاری قطع خواهد گردید:

زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال بکار یابد.

بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعي محل و یا نهضت سوادآموزی و دیگر واحدهای ذیربط از طريق وزارت کار و امور اجتماعي، بیمه شده بي‌کار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی جلوگیری نماید.

بیمه شده بي‌کار از موافقت شغل تخصصی خویش و یا شغل شبیه پیشنهادی جلوگیری کند.

بیمه شده بي‌کار طی دریافت مقرری بیمه بی کاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.

بیمه شده به نحوی با دریافت دستمزد ایام بلا‌تکلیفي به کار مربوطه برگردد.

در صورتی که بعد از پرداخت مقرری بیمه بی کاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده وی بوده هست کارگر مسئول به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.

کارفرمایان موظفند با همکاري شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، لیست رده های خالی شغل را که بروز می کنند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند. رده های شغلی ذکر شده (به جز رده های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً به وسیله خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمين ميشود.

iln​a.‎​ir
  • 15
  • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
گری هوپر,بیوگرافی گری هوپر,زندگینامه گری هوپر بیوگرافی گری هوپر، مهاجم انگلیسی

نام کامل:گری هوپر

زادروز:۲۶ ژانویهٔ ۱۹۸۸

زادگاه:هارلو، انگلستان

قد:۱٫۷۷ متر

پست:مهاجم

ادامه
مهران مدیری,بیوگرافی مهران مدیری,عکس مهران مدیری بیوگرافی مهران مدیری بازیگر توانمند ایرانی (+ عکس فرزندان)

نام اصلی: مهران مدیری

تولد: ۱۸ فروردین ۱۳۴۶

تهران، ایران

زمینه فعالیت: هنرپیشه، کارگردان، تهیه‌کننده

طراح صحنه و مجری

محل زندگی: تهران

ادامه
هانده ارچل,بیوگرافی هانده ارچل,عکس هانده ارچل بیوگرافی هانده ارچل و علت مشهور شدنش (+عکس)

چکیده ای از بیوگرافی هانده ارچل:

تولد : ۲۴ نوامبر ۱۹۹۳

محل تولد: استانبول (ترکیه)

محل زندگی: استانبول، ترکیه

ملیت: پدر (ترکیه) مادر (آلمان)

پیشه: بازیگر و مجری و مدل (ستاره سینمای ترکیه و بهترین مدل ترکیه)

ادامه
گروه سون,بیوگرافی گروه سون,عکس گروه سون بیوگرافی گروه سون (+ نحوه تشکیل گروه سون)

گزیده ای از بیوگرافی گروه سون:

نام مستعار: سون

سبک‌: پاپ

ساز: گیتار و پیانو

اعضای کنونی:

ادامه
هرویه میلیچ,هروویه میلیچ,بیوگرافی هرویه میلیچ بیوگرافی هروویه میلیچ، مدافع جدید استقلال

نام اصلی:   هروویه میلیچ

زادروز:   ۱۰ مهٔ ۱۹۸۹ ‏

زادگاه:  اوسییک، کرواسی

قد:  ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)

 وزن:  ۷۴ کیلو

پست:  مدافع چپ / وینگر

ادامه
مانوئل پوکیارلی,بیوگرافی مانوئل پوکیارلی,عکس های مانوئل پوکیارلی بیوگرافی مانوئل پوکیارلی + تصاویر مراسم ازدواجش

بیوگرافی مانوئل پوکیارلی

نام کامل: مانوئل پوکیارلی (manuel pucciarelli)

تاریخ تولد: ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ‏

زادگاه: پراتو

قد: ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ)

پست : مهاجم دوم/هافبک هجومی

ادامه
مودیبو مایگا,بیوگرافی مودیبو مایگا بیوگرافی مودیبو مایگا، بازیکن جدید پرسپولیس

نام کامل:مودیبو مایگا

تولد:۳ سپتامبر ۱۹۸۷ ‏

زادگاه:باماکو، مالی

قد:۱٫۸۵ متر( ۶ فوت ۱ اینچ)

پست:مهاجم، هافبک

ادامه
فرناندو کانسین,بیوگرافی فرناندو کانسین,عکس های فرناندو کانسین بیوگرافی فرناندو کانسین + عکس همسرش

نام کامل: فرناندو کانسین ماتوس

نام  به انگلیسی: Fernando Canesin Matos

زادروز: ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۲ ‏

زادگاه: ریبرآ پرتو، برزیل

قد: ۱٫۷۶ متر

پست: هافبک

ادامه
شیخ دیاباته,بیوگرافی شیخ دیاباته,بازیکن جدید استقلال بیوگرافی شیخ دیاباته مهاجم جدید استقلال

نام کامل: شیخ تیدیانه دیاباته( فرانسوی:Cheick Tidiane Diabaté)

تاریخ تولد: ۱۹۸۸

محل تولد: باماکو، مالی

قد: ۱٫۹۴ متر

پست: مهاجم

باشگاه سابق: الامارات

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید