چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳
کد مقاله: ۹۸۰۷۰۰۰۰۷

شرایط استفاده از مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری,شرایط سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از بیمه بیکاری,بیمه بیکاری
سازمان تأمين اجتماعي شرایط استفاده از مقرری بیمه بی کاری را شرح داد.

تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون های کار و کار کشاورزي هستند، تحت شمول قانون بیمه بی کاری قرار دارند و صرفا بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، صاحبان صحبت و شغل های آزاد و اتباع خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.

بي‌کار از نظر این قانون بیمه شده ای هست که عاری میل و اراده بي‌کار شده و فراهم کار باشد. بیمه شدگانی که به دلیل تغييرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه بي‌کار شوند هم مشمول این قانون خواهند بود.

همچنين بیمه شدگانی که به دلیل بروز بلایای طبيعي و حوادث غیرمنتظره مانند سیل، زمین لرزه، جنگ، آتش سوزی و غیره بي‌کار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعي محل از مقرری بیمه بی کاری استفاده خواهند کرد.

بیمه شده بي‌کار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعي محل از مزایای این قانون منتفع خواهد گردید. بیکاران مشمول این قانون کلیه دستمزد و فواید و خسارات مربوطه (مسئله قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

حق بیمه بی کاری به ميزان ۳ درصد دستمزد بیمه شده هست که کلا به وسیله کار‌فرما تأمين و پرداخت خواهد گردید. بیمه شده براي استفاده از مقرری بیمه بی کاری بایستی پیش از بی کار شدن دست کم ۶ ماه پیشینه پرداخت بیمه را داشته باشد. بیمه شده باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بی کاری با اعلام مراتب بی کاری به واحدهای کار و امور اجتماعي آمادگی خود را براي اشتغال بکار اطلاع دهد.

بیمه شده بي‌کار مکلف هست در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که به وسیله واحد کار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزی تعيين ميشود ، شرکت نموده و هر دو ماه یک دفعه گواهی الزامی در این باره را به شعب تأمين اجتماعي تسلیم کند.

زمان دریافت مقرری بیمه بی کاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد گردید.

مدت پرداخت مقرری از دوران برخورداری از مزایای بیمه بی کاری براي مجردین ماکزیمم (۳۶) ماه و به شرح زیر هست:

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۶ تا ۲۴ ماه پیشینه بیمه پردازی ۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۲ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۸ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۲۴ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص غیرمتاهل دارای ۲۴۱ ماه پیشینه بیمه پردازی وبیش تر از آن ۳۶ ماه خواهد بود.

زمان پرداخت مقرری از زمان برخورداری از فواید بیمه بی کاری براي متاهلین و متکفلین ماکزیمم (۵۰) ماه و به شرح زیر هست:

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۶ تا ۲۴ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۲ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۱۸ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۲۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه پیشینه بیمه پردازی ۳۶ ماه خواهد بود.

دوره پرداخت مقرری بیمه بی کاری براي اشخاص متاهل دارای ۲۴۱ ماه پیشینه بیمه پردازی وبیش تر از آن ۵۰ ماه خواهد بود.

واریز مقرری بیمه بی کاری بیمه شده بي‌کار معادل ۵۵ درصد میانگین دستمزد یا دستمزد و یا کارمزد روزانه بیمه شده هست. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا ماکزیمم ۴ نفر از اشخاص مورد سرپرستی به قبال هر یک از آن ها به ميزان ۱۰درصد دست کم حقوق اضافه خواهد گردید. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از دست کم حقوق، کم تر و از ۸۰ درصد میانگین دستمزد یا دستمزد او بیش تر باشد. مقرری بیمه بی کاری از روز نخست بی کاری قابل پرداخت هست.

اشخاص مورد سرپرستی بیمه شده بي‌کار عبارتند از:همسر( زن یا شوهر) ؛ فرزندان دختر مادام که مراسم ازدواج نکرده و فاقد حرفه و شغل باشند؛ فرزندان پسر تا رسيدن به ۲۰سالگی( ۱۹ سال تمام) و یا تا زمانیکه منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تأمين اجتماعي، زمینگیر کلی باشند؛ پدر و مامان که سن پدر از ۶۰ سال بیش تر باشد و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تأمين اجتماعي ناتوان کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً به وسیله بیمه شده تأمين شود و همچنين آبجی مورد سرپرستی غیرمتاهل و فاقد شغل و برادر مورد سرپرستی زیر ۱۸ سال که منحصراً به تحصیل درگیر و یا بر اساس نظر پزشک مورد اعتماد سازمان تامین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد.

در صورت بی کاری زوجین فقط یکی از آنان( زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود. مقرری بیمه بی کاری مثل دیگر مستمری های تأمين اجتماعي از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

در موردهای زیر مقرری بیمه بی کاری قطع خواهد گردید:

زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال بکار یابد.

بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعي محل و یا نهضت سوادآموزی و دیگر واحدهای ذیربط از طريق وزارت کار و امور اجتماعي، بیمه شده بي‌کار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی جلوگیری نماید.

بیمه شده بي‌کار از موافقت شغل تخصصی خویش و یا شغل شبیه پیشنهادی جلوگیری کند.

بیمه شده بي‌کار طی دریافت مقرری بیمه بی کاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.

بیمه شده به نحوی با دریافت دستمزد ایام بلا‌تکلیفي به کار مربوطه برگردد.

در صورتی که بعد از پرداخت مقرری بیمه بی کاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده وی بوده هست کارگر مسئول به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.

کارفرمایان موظفند با همکاري شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، لیست رده های خالی شغل را که بروز می کنند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند. رده های شغلی ذکر شده (به جز رده های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً به وسیله خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمين ميشود.

ilna.ir
  • 15
  • 3
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

یاشار سلطانیبیوگرافی یاشار سلطانی

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
ویژه سرپوش