شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۰۱۲۰۰۵۶

درفش کاویانی و تاریخچه ی آن

درفش کاویانی,درفش کاویان,درفش کاویان چیستدرفش کاویانی بیگمان یکی از پرارزشترین پرچمهای جهان است
درفش کاویانی، از دوران کهن تا پایان شاهنشاهی ساسانی به عنوان اسطوره ی تاریخیِ ایران شناخته میشد که به گفتهٔ تاریخ نگاران اسلامی، ارزش آن معادل یک میلیون سکهٔ طلا می باشد. پس از اینکه عرب ها به ایران، حمله کردند؛ این درفش را به غارت برده و آن را نابود کردند.

درفش کاویانی

علامتی به نام بیرق یا پرچم یا درفش یک کشور، بیانگر مظهر تمدن و ملیت آن کشور بود. فرمانده قوا یا پادشاه هر کشوری در لشگر کشی ها از بیرق استفاده میکرد. اتحاد بین مردمان هر کشوری را پرچمشان تعيين می کند که بیانگر پیشینه فرهنگی آن کشور می باشد. این نشان در اثر مواردی همچون باورها، عقاید، اداب و رسوم نیاکان آن کشور، هویت و روحیه ملی مردمان آن کشور بوجود آمد.

بیشینه پرچم ایران

در بین پرچمهای جهان بیگمان ، پرارزشترین آن درفش کاویانی بود. این پرچم، پس از روز آفرینش انسان ها، بر افراشته شده است. بدین دلیل که پرچم درفش کاویانی نسبت به سایر پرچمهای جهان دارای چندین برتری میباشد و در هیچ پرچم دیگری، امتیازات این نوع پرچم یافت نمیشود.

- از درفش کاویانی به عنوان یک پرچم مردمی یاد میشود و مردم دلیر کوچه و خیابان، این پرچم را بوجود آوردند و پرچم رسمی کشور شناخته شد درحالیکه پرچمهای دیگر جهان به صورت پیمانی( قراردادی) میباشند که گردانندگان کشور، آن ها را ساخته اند و به مردم کشورشان پذیرانده اند. از گذشته تا به امروز، هیچ پرچمی با رای مردم و همه پرسی در جهان برپا نشده است. به این ترتیب، خواسته های مردم در آن ها کم تر دیده میشود ولی سازنده ی درفش کاویانی، مردم بوده اند و به همین خاطر این پرچم از میان مردم بیرون آمده است.

- پرچم هر کشوری دارای رنگ ها و نشانه هاییست که به انتخاب درونمایه هایی پرداخته است درحالیکه درفش کاویانی، همه درون مایه( معنا و محتوا) خود را هنگام برافراشته شدن بهمراه داشت؛ زیرا در پیکار با دشمن خون خوار و برای نابودی او پیشاپیش مردم بپا خواسته به جنبش و چرخش درآمد.

- هدف از ساخت درفش کاویانی این بود که ایران زمین بتواند از دست بیگانگان چیره رهایی یابد.

درفش کاویانی نماد چیست,بیشینه پرچم ایران,درفش کاویانی به چه معناستدر میان پرچم درفش کاویانی یک ستاره بزرگ یا چهار پره به چشم میخورد

- پرچم افسانه ای سلطنتی ساسانیان به نام درفش کاویانی بوده است.

اسطوره درفش کاویانی

درفش کاویانی در ایران به عنوان نخستین نماد محسوب شد.( تا پیش از درفش شهداد) هدف از ساخت این نماد که کاوه سازنده ی آن بود به خاطر ظلمی بود که ضحاک در حق فرزندان کاوه آهنگر کرده بود. یکی از روایات شاه نامه ی فردوسی اینگونه بود که ضحاک در خواب دید که سه مرد جنگی با حضور در کاخ، کاخ او را خراب کردند. ضحاک در نزد تعبیر کنان خواب، خوابض را شرح داد . طبق گفته ی معبران، شخصیبه نام آفریدون بدنیا می آید و کاخت را بازسازی میکند. ضحاک با شنیدن چنین مسأله ای از هوش رفت و بعد از بهوش امدنش گفت که همه را دعوت کنند و در مورد عدالت خود از انها سؤال پرسید و تقاضایش این بود که همه با امضا کردن برگه ای به عدالت ضحاک شهادت دهند.

کاوه آهنگر که از حضار این جمع به شمار می رفت؛ مغز سر چند فرزندش را خوراک مارهای ضحاک کرد و وقتی که آخرین پسرش را برای خوراک مارها برده بودند؛ ضحاک گفت که از من به عنوان یک پادشاهی عادل شهادت دهید. ناگهان خروشی از گوشه ای بر خاست که کاوه بود. کاوه به ضحاک گفت که من شهادت نمیدهم؛ به این خاطر که فرزندانم را به قتل رساندی و برای خوراک مارهایت از مغز سرشان استفاده کردی. چگونه گواهی به چنین عدالتی بدهم. ضحاک در این زمان اخرین فرزند کاوه را به او برگرداند و گفت اکنون به من شهادت بده ولی کاوه نپذیرفت و در اوج عصبانیت با فرزندش از کاخ بیرون رفت.

پس از خروج کاوه از کاخ، اظهارات بزرگان به ضحاک چنین بود:" علت سرخ شدنت در مقابل کاوه چه بود و به چه دلیل به او اجازه پاره کردن پیمان را دادی که از تو نافرمانی کند؟"

ضحاک گفت:" در زمان وارد شدن کاوه به کاخ، او دستانش را بر سرش زد و مرا شگفت زده کرد. حالا نمی دانم از این ببعد چه پیش می آید که راز جهان را نمی دانم".

کاوه پس از بیرون رفتن از کاخ با داد و شیون، دنیا را به عدالت فرا خواند.سپس به نشانه ی قیام و اعتراض، پیش بند چرمی اش را بر نیزه ای چوبین به شکل یک پرچم آویخت و آن را بالا می گیرد تا مردم به دورش جمع شوند. سپس کاخ فرمانروای ضحاک خون خوار را با کمک مردم، از بین برد و فریدون را بعنوان پادشاه انتخاب کرد. وقتی که فریدون بر تخت پادشاهی نشست؛ گفت که با دیباهای زرد و سرخ و بنفش، چرم پیش بند کاوه را بیارایند و با افزودن زر و گوهر به آن، نام درفش شاهی را برای آن انتخاب کرد و همین امر موجب شکل گیری کلمه دَرَفش کاویانی یا پرچم کاوه شد.

درفش کاویان چیست,درفش کاویانی,درفش کاویاندرفش کاویانی اولین نماد در ایران بشمار می آمد

مفهوم رنگهای درفش کاویانی

درفش کاویانی برطبق بررسیها و پژوهشگرهای گسترده، نوعی چرم پاره چهارگوش بوده که بر بالای یک نیزه آویزان میشد که نوکش از پشت نمایان بود. یک ستاره بزرگ یا چهار پره در میان پرچم وجود داشت که منتهی به چهارگوشه آن میشد. اختر دیگری در بالای آن وجود داشت که بعنوان یک چنبره کوچک محسوب میشد؛ یعنی دو ستاره در میان و بخش بالایی در درفش کاویانی یافت میشده است. رشته نوارهایی در همه گوشه و کنارهایش، آویزان بوده است که با استفاده از زر و سیم و گوهرهای تابناک و ناب زیوربندی شده بودند. بخش زیرین چرم چهارگوش دارای رشته های آویزان شده ای به رنگ سرخ و زرد و بنفش بود. فردوسی برگزیدن این سه رنگ را از آن فریدون میداند که خود درفش کاویانی را نیز به زیور و دیبای رومی و ابریشم و پرنیان نیز آذین بندی نمود.

درونمایه رنگهای درفش سرفراز کاویانی

از رنگ سرخ به عنوان رنگ روز ” تیر” که سومین روز هفته ایرانیان باستان می باشد؛ یاد میشود و امروزه تحت عنوان “چهارشنبه” شناخته میشود. فرشته باران با نام” تیر”، شناخته میشود و زمین به یاری کوششهای او از ریزش باران بهره مند میشود و همین امر موجب سیراب و سرسبز شدن کشتزارها و مرغزارها میشود. از نماد این رنگ می توان به خروش و جوشش، شکوه و توانایی، پایداری برای پاسداری و نگهبانی از مرز و بوم اشاره کرد. این رنگ که با دو رنگ دیگر سپید و سبز به نشانه خانواده بنی امیه و بنی هاشم در زمان قاجاریه دیده میشد؛ اینک بر روی پرچم کنونی به رنگ زرد رنگ زرد دیده میشود که نمایانگر روز ” مهر” پایان هفته است و به آن ” یکشنبه” میگویند.

این روز از آن جهت، نام فروغ و روشنایی را با بهمراه دارد که ” مهر تابناک” در آن روز متولد شده است. از خصوصیات این رنگ می توان به پاکی و نیک خواهی، روشنگر گران منشی و سروری، نمایانگر فر و بزرگی و بازگو گر درخشندگی، فروزش و روشنایی اشاره کرد. رنگ بنفش رنگ بنفش بعنوان رنگ ” اورمزد” چهارمین روز هفته شناخته میشود و به نام ” پنجشنبه” معروف شده است. از نشانه های این رنگ می توان از پیکار در راه آزادی کشور، جنگاوری و دلیری و نبرد سرسختانه با دشمن و نگهبانی از یکپارچگی و شکوه آن یاد کرد.

درفش کاویانی و ملی گرایی

در بین جنبش های با گرایش ملی ایران، درفش کاویانی نقش نمادینی را از آغاز اسلام تاکنون داشته است و در ایران، بیانگر جنبش های ضد حکومت های اسلامی بوده است. یعقوب لیث صفاری در شعری که برای خلیفه عباسی ارسال کرد ، در هنگام قیام خود علیه عباسیان چنین نوشت:« درفش کاویانی( عَلَم الکابیان) همراه من است و امیدوارم که بر ملتها در زیر سایهٔ آن فرمانروایی کنم» درفش کاویانی در دوران نوین، در جنبش های ملی گرایانه و سیاسی، نقشی نمادین داشت. علاوه بر جایگاه این نماد در جنبش های سیاسی پوپولیستی، در ملی گرایی نوین ایران کاربرد داشت و نقش عقیدتی، فرهنگی و روشن فکری را بهمراه داشت و به عنوان نماد میهن پرستان شناخته میشد.

آرامگاه کاوه آهنگر

در استان اصفهان شهرستان فریدن دهستانی، آرامگاه کاوه آهنگر قرار گرفته است که« مشهد آهنگران» یا« مشهد کاوه» نام دارد.

بیشینه پرچم ایران,درفش کاویانی به چه معناست,درفش کاویاننماد درفش کاویانی بخاطر ظلم ضحاک بود که به فرزندان کاوه آهنگر شده بود

گردآوری: بخش بیوگرافی سرپوش

  • 18
  • 6
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
غیر قابل انتشار: ۱۴
جدیدترین
قدیمی ترین
درفش کاویانی درفش هر ایرانی❤
درفش کاویانی پرچم نیاکان ما❤
مشاهده کامنت های بیشتر
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

یاشار سلطانیبیوگرافی یاشار سلطانی

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه

حکایت های اسرار التوحید اسرار التوحید یکی از آثار برجسته ادبیات فارسی است که سرشار از پند و موعضه و داستان های زیبا است. این کتاب به نیمه ی دوم قرن ششم هجری  مربوط می باشد و از لحاظ نثر فارسی و عرفانی بسیار حائز اهمیت است. در این مطلب از سرپوش تعدادی از حکایت های اسرار التوحید آورده شده است.

...[ادامه]
ویژه سرپوش