جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۸۰۰۰۴

ماجرای شورش محمود افغان علیه شاه سلطان‌ حسین

شورش محمود افغان علیه شاه سلطان‌ حسین,شورش محمود افغان,انقراض صفویهدوران پادشاهی حکومت صفویان با اسارت شاه سلطان حسین به پایان رسید
دوران حکومت پادشاهان صفویه بر ایران به مدت ۲۲۱ سال( از ۱۵۰۱ تا ۱۷۲۲ میلادی) بود و انقراض آن به خاطر اوضاع نابسامان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اواخر دوران این سلسله بود که آخرین پادشاه این امپراتوری به نام شاه سلطان حسین بر کشور، حکمرانی میکرد. در این مطلب از سرپوش علت شکست سلسله صفویان و شورش محمود افغان علیه شاه سلطان‌ حسین آورده شده است با ما همرا باشید.

دوران پادشاهی حکومت صفویان

شاه اسماعیل اول، پس از این که در جنگ های متعدد پیروز شد؛ حکومت صفویان را در تبریز شروع کرد. پس از این که شاه سلطان حسین در اصفهان به اسارت گرفته شد، تاجش را به محمود افغان بخشید و بدین ترتیب، حکومت صفویان منقرض شد.

بنیان گذار سلسله صفوی به نام شاه اسماعیل، مراسم تاج گذاری خود را در سال ۸۶۶ هجری شمسی در تبریز برگزار کرد. شاه اسماعیل توانست مذهب شیعه را بموقع انتخاب کند و بهترین تصمیم را در آن زمان بگیرد و یوغ اعراب را از ایران، بیرون کند. ولی متأسفانه چنین تصمیمی در سال های بعد سبب شد تا به دلایلی بین ایران و عثمانی، جنگ های خونین رخ دهد. مورخان معتقد بودند که تا زمان سلطنت شاه عباس کبیر، حکومت صفویه در حال رشد بود و نهایتا به اوج خود رسید اما از پایان سلطنت شاه عباس بزرگ، فروپاشی سلسله صفویه شروع شد.

در سال ۹۶۷ هجری شمسی، شاه عباس کبیر، تاج پادشاهی بر سر نهاد. با این که شاه عباس به ایران، خدمات فراوانی کرد؛ ولی این رویه خطرناک را برای جانشینان خود بجای گذاشت که میان مردم، دودستگی ایجاد کند و با آسودگی فرمانروایی کند. شاه عباس از قیام مردمش نسبت به حمله همسایگان برون مرزی، بیشتر میترسید. شاه عباس با کوچ اجباری قبایل در همه شهرها و نقاط کشور، گروه هایی را گرد هم جمع میکرد که نژاد، زبان و رسوم آن ها با هم متفاوت بود. درواقع سیاستش این بود که اتحاد و یگانگی میان آنان علیه دولت مرکزی بوجود نیاید.

همچنین دودستگی مذهبی در میان آن ها شدیدا برپا بود و در ایام ماه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا به اوج خود می رسید. شاه عباس که این دیوار جدایی را در سراسر کشور با زیرکی و نظارت برپا کرده بود، هدف از  برپایی آن ایجاد نظم و ارامش درونی در شهرها در زمان صلح بود.

شاه عباس، پس از به دست گرفتن شهر قندهار، با دقت زیادی این سیاست را در آن جا برپا کرد ولی پس از این که پادشاه هند بر شهر قندهار مسلط شد؛ این سیاست فراموش شد. شاه عباس دوم، مجددا کنترل این شهر را بدست گرفت اما به خاطر بی توجهی اش موفق به احیای مجدد این سیاست در این شهر نشد.

تاریخ انقراض صفویه,ماجرای شورش محمود افغان علیه شاه سلطان‌ حسین,شورش محمود افغانسلطان حسین فردی راحت‌طلب، تن‌آسان با دلی ساده و مهربان بود

این پادشاه، شیوه ناپسندی را به خاطر ترس از تسلط فرزندانش و احساس حسادت به آن ها مرسوم کرد؛ یعنی وی ولیعهد و سایر شاهزادگان را در حرمسرا نگاه می داشت تا وقتی که زمام امور را به دست بی کفایت خود بگیرند. اگر دوران سلطنت جانشینان شاه عباس را بطور مختصر، مطالعه کنید؛ متوجه میشوید که چنین تربیتی تا چه حد در روحیه شاهزادگان، اثر مخرب و ناگوار داشته است و خوش گذرانی و عادت به نوشیدن مشروبات الکلی برای این پادشاهان، سلسله صفویه و مردم ایران چه عواقب ناگواری به همراه داشته است.

آن ها تا زمان پادشاهی شاه سلطان حسین به این رویه غلط ادامه دادند. یکی از نمونه های بارز اموزش‌و‌پرورش حرم سرای شاهی، شاه سلطان حسین بود. او بیشتر از آنکه فرمان براند، فرمان می برد و بحدی ساده بود که متوجه دسیسه های اطرافیانش نمیشد و حتی در صورت مطلع شدن از یک توطئه، بقدری ضعیف بود  که توانایی دفاع از خود و دفع آن توطئه را نداشت.

شاه سلطان حسین در زمانی که محمود افغان، اصفهان را محاصره کرد؛ برای این که از شهرهای دیگر، درخواست کمک کند سومین فرزند خود به نام طهماسب را از حرمسرا فراخواند و با پرداخت مبالغ قابل توجه به عده ای از افراد، آن ها را به بیرون از شهر فرستاد اما طهماسب که همیشه راه اشتباه را انتخاب میکرد، پس از سفر به قزوین، بجای این که سپاهی را بگیرد و به اصفهان برگردد عاشق دختری شد و با پولی که گرفته بود تا سپاهی را تهیه کند، بساط لهو و لعب را در آن شهر فراهم نمود.

غلامان سیاه و سفید در زمان شاه سلطان حسین با شرکت در شورای خواجه سرایان، باعث شدند که انشعاب فرقه ای آنان به فرقه بازی های دیگر افزوده شود و در نتیجه در آستانه یورش افغان ها، دستگاه حکومتی ایران فلج شد.

علت انقراض سلسله صفوی,انقراض سلسله صفویه,ماجرای اسارت شاه سلطان حسین توسط محمود افغاندوران سلطنت شاه سلطان‌ حسین صحنه رقابت علما با اعضای حرم و خواجگان حرم‌سرا بود

شورش محمود افغان علیه شاه سلطان حسین

در زمانیکه میرویس بمدت هفت سال بر قندهار، حکمرانی کرد؛ شاه سلطان حسین، موفق به شکست او نشد و میرویس بر قندهار به صورت خود مختار، نظارت داشت. نهایتاً برادر میرویس به نام میرعبدالعزیز یا میر عبدالله، پس از مرگ میرویس بعنوان جانشین او انتخاب شد ولی محمود افغان( فرزند ارشد میرویس) با کمک افغان ها، میر عبدالله را به قتل رساند و کنترل قندهار را بدست گرفت.

پس از این که محمود افغان به قدرت رسید، با متحد کردن هزاره ها، پشتون ها و بلوچ ها، اقدام به تاخت و تاز در ایران کرد. از این رو در سال ۱۱۳۴ هجری قمری، محمود افغان به ایران حمله کرد و تا کرمان پیش رفت و این شهر را عرصه تاخت و تاز خود قرار داد. سپس فرمانده لشکر صفویه به دلیل مقاومت صفویان و هجوم" لطفعلی خان داغستانی" به قندهار بازگشت.

محمود افغان بار دیگر با سپاهی ۲۰ هزار نفری، پس از گذشت دو سال به ایران لشکر کشید و از سیستان به کرمان و سپس به سمت اصفهان، پایتخت صفویه آمد.

وقتی که شاه سلطان حسین از آمدن محمود به اصفهان باخبر شد؛ به او پیشنهاد باج هنگفتی داد ولی محمود افغان، چنین پیشنهادی را قبول نکرد و اصفهان را وحشت فراگرفت. صاحب منصبان شاه سلطان حسین در این زمان ، دچار اختلاف نظر برسر نحوه ی دفاع از اصفهان شدند.

او پس از محاصره ی اصفهان در طول هشت ماه باعث شد که مردم گوشت سگ و گربه بخورند و گوشت این حیوانات آنقدر کم شد که مردم، گوشت دیگر هموطنانشان را می خوردند.

از طرف دیگر در اصفهان، جنازه های زیادی ریخته بود و بسختی قابل دفن بودند. تنها تدبیر دربار صفوی در این شرایط، انتخاب یکی از پسران شاه سلطان حسین بعنوان ولیعهد بود. از این رو نزد سلطان محمد میرزا رفتند و او را از حرم سرا خارج کردند اما محمد، درخواستشان را قبول نکرد و با دیدن جمعیت، وحشت زده به طرف حرم سرا بازگشت.

سپس این پیشنهاد را صفی میرزا که پسر دیگر سلطان حسین بود؛ دادند ولی او نیز نپذیرفت. سرانجام طهماسب میرزا، سومین پسر سلطان حسین بعنوان ولیعهد معرفی شد و او را بطور مخفیانه فراری دادند تا با سفر به شهرهایی نظیر قزوین، کاشان و ... به شکستن محاصره کمک کند درحالیکه طهماسب در این ماموریت، موفقیتی بدست نیاورد.

شاه سلطان حسین با دیدن این اوضاع سخت، به ذهنش خطور کرد که تقدیر همین است و میخواست تسلیم شود؛ به همین خاطر، لباس سلطنت را درآورد و با پوشیدن لباس عزا به شرط محمود افغان عمل کرد؛ یعنی برای او دخترش را فرستاد و خودش هم یک روز پس از عاشورای سال ۱۱۳۵ قمری، یعنی در یازده محرم، به قصد مذاکره از شهر خارج شد و به محمود افغان گفت اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که حکومت به تو تعلق گیرد. حتی تاج شاهی را با دست خودش، بر سر محمود افغان گذاشت.

بدین ترتیب، پانزدهم محرم بود که محمود افغان به اصفهان آمد و پس از برگزاری ضیافتی در کاخ چهل ستون اصفهان با دختر سلطان حسین ازدواج کرد. او در قندهار، دختر دیگری از شاه را نزد برادرش فرستاد و مراسم ازدواج خودش با خواهر شاه سلطان حسین را برگزار کرد. به این ترتیب، شهر اصفهان دربرابر محمود افغان تعظیم کرد.

ماجرای شورش محمود افغان علیه شاه سلطان‌ حسین,شورش محمود افغان علیه شاه سلطان‌ حسینمحمود افغان پس از به قدرت رسیدن علیه شاه سلطان‌ حسین شورش کرد

گردآوری: بخش فرهنگ و اندیشه سرپوش

  • 9
  • 5
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
الناز ملک,بیوگرافی الناز ملک,زندگینامه الناز ملک پور بیوگرافی الناز ملک، بازیگر سریال سقوط (+ تصاویر)

متولد:۱۹ آذر ۱۳۷۴ تهران

زمینه فعالیت:سینما، تئاتر و تلویزیون

پیشه:بازیگر

مدرک تحصیلی:دانش آموخته موسسه آزاد بازیگری

سالهای فعالیت:۱۴۰۱ تاکنون

قد:۱۷۴ سانتیمتر

ادامه
روبرتو تورس,بیوگرافی روبروتو تورس,روبرتو تورس بازیکن فولاد خوزستان بیوگرافی روبروتو تورس، بازیکن فوتبال اسپانیایی (+ تصاویر)

زاده:۱۶ اسفند ۱۳۶۷

زادگاه:پامپلونا

ملیت:اسپانیایی

پست:هافبک هجومی

پیشه:بازیکن فوتبال

ادامه
سپیده معافی,بیوگرافی سپیده معافی,عکس سپیده معافی بیوگرافی سپیده معافی بازیگر ایرانی- آمریکایی (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۸ سپتامبر ۱۹۸۵

محل تولد:رگنسبورگ، بایرن، آلمان غربی

ملیت:ایرانی- آمریکایی

شهروندی:ایالات متحده آمریکا

حرفه:بازیگر سینما و تلویزیون

ادامه
محمد دلاوری,بیوگرافی محمد دلاوری,عکس های محمد دلاوری بیوگرافی محمد دلاوری + تصاویر و حواشی زندگی اش

تاریخ تولد: ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: روزنامه‌نگار، خبرنگار، مجری، نویسنده و مستندساز

تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی

شناخته شده برای: خبرنگاری واحد مرکزی خبر صدا و سیمای ایران

ادامه
سلطان محمود غزنوی,زندگینامه سلطان محمود غزنوی,بیوگرافی سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی پادشاه قدرتمند غزنوی

تاریخ تولد: دهم محرم ۳۶۱ هجری قمری

محل تولد: شهر غزنی در منطقه زابلستان

پدر: سبکتگین

همسر: کوثر جهان

فرزندان: جلال داوود محمد ،سلطان مسعود غزنوی، عبدالرشید غزنوی، سلیمان ،شجاع

دین و مذهب: اسلام، سنی

ادامه
ذوالقرنین,زندگینامه ذوالقرنین,ذوالقرنین چه کسی است ذوالقرنین در حقیقت چه کسی بوده است؟

معنای اسم: صاحب دو شاخ

تکرار نام در قرآن: در سوره کهف

بیوگرافی ذوالقرنین:

ذوالقرنین یکی از شخصیت های قرآن و کتاب های مقدس می باشد که صاحب قدرت می شود تا دیواری را بین نوع بشر و قوم یاجوج و ماجوج ایجاد کند. این قوم تجسمی از آشوب بوده اند و رهاسازی آنها از پشت دیوار نشانه ای برای پایان دنیا خواهد بود. این قوم توسط خداوند در یک شب از روزهای قیامت نابود خواهند شد. این داستان از طریق رمانس اسکندر که نسخه ای افسانه ای از پیشه و زندگی اسکندر است در قرآن وارد شده است. 

براساس داستان قرآنی ذوالقرنین دارای سه لشکرکشی مهم بوده است که ابتدا به غرب، سپس به شرق و در نهایت به یک تنگه کوهستانی بوده است. وی انسانی یکتاپرست و البته مهربان بوده است که در راه عدالت به بیراهه کشیده نمی شده، به همین دلیل لطف خداوند مشمول حالش می شود. وی یار نیکوکاران و دشمن ستمگران محسوب می شده و به مال و ثروت دنیا علاقه نداشته، همچنین به سبب ایمانی که به خداوند و روز قیامت داشته خداوند او را مامور ساخت سدی می کند که از جنس آجر و سنگ از آهن و مس است و هدف از ساختن آن کمک به گروهی مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم یاجوج و ماجوج بوده‌ است. 

ادامه
ساتوشی ناکاموتو,بیوگرافی ساتوشی ناکاموتو هویت ناشناس ساتوشی ناکاموتو؛ خالق اصلی بیت کویین کیست؟

تاریخ تولد: اطلاعی در دست نیست

محل تولد: اطلاعی در دست نیست

حرفه: خالق بیت کوین

تاریخ شروع فعالیت: از دسامبر ۲۰۱۰

ساتوشی ناکاموتو,خالق اصلی بیت کویینبیوگرافی ساتوشی ناکاموتو

ادامه
آلفرد نوبل,زندگینامه آلفرد نوبل,آلفرد برنهادر نوبل زندگینامه آلفرد برنهادر نوبل؛ مخترع دینامیت و پایه گذار جایزه نوبل

تاریخ تولد: ۲۱ اکتبر ۱۸۳۳

محل تولد: استکهلم، سوئد

حرفه: شیمی ‌شناس، مهندس، مخترع، بازرگان و نیکو کار

شناخته شده برای: اختراع دینامیت، بنیانگذار جایزه نوبل

دین: بی دین، خداناباور

درگذشت: ۱۰ دسامبر ۱۸۹۶

ادامه
علی فتح الله زاده,بیوگرافی علی فتح الله زاده,عکس های علی فتح الله زاده علی فتح الله زاده؛ محبوب ترین مدیر باشگاه استقلال

تاریخ تولد: ۱۹ دی ۱۳۳۷

محل تولد: خوی، ایران

حرفه: مدیرعامل باشگاه فوتبال استقلال تهران

شروع فعالیت: ۲۳ مهر ۱۴۰۱

تحصیلات: دکتری اقتصاد از آکادمی ملی علوم آذربایجان

ادامه

حکایت درباره استفاده از فرصت تنها سرمایه ی هر انسانی، عمر وی می باشد. عمر انسان، همچون آب روان با تندی در سراشیبی می گذرد و هر روزی که تمام میشود، به اندازه یک روز از سرمایه انسان مستهلک می شود. بنابراین باید در قبال این رفتن سرمایه، نهایت توجه و وسواس را داشت تا توشه و کمالی کسب کنیم.

...[ادامه]
ویژه سرپوش
X