پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۹۹۰۵۰۰۰۷۶

نکات طلایی درباره ی نحوه انتخاب واحد دانشجویان

انتخاب واحد,انتخاب واحد مجازی,زمان انتخاب واحدبرای انتخاب واحد موفق باید به انتخاب اساتید و انتخاب درست دروس توجه کرد
این روزها خیلی از دانشجویان با نزدیک شدن به زمان انتخاب واحد به فکر انتخاب واحد و نحوه این انتخاب واحد ها افتادند. انتخاب واحد و این که کدام درس را با کدام استاد برداریم و این که چند واحد درس برداریم، از دغدغه های بزرگ دانشجویان در آغاز هر ترم جدید می باشد.

انتخاب واحد

برای یک انتخاب واحد موفق باید به نکاتی توجه کرد که سبب سپری شدن هرچه بهتر ترم آینده شما می شود انتخاب اساتید و انتخاب درست دروس میتواند در موفقیت شما نقش داشته باشد. برای انتخاب واحدی موفق احتمالا این نکات بتواند به شما کمک کند:

۱. با توجه به اینکه بعضی از مسئولین آموزش اعلام کردند که شرط باز بودن سیستم آموزشی دانشجویان، تحویل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی است، سعی کنید برای انتخاب واحد ترم جدید با تماس با دانشگاه و صحبت با مسئول آموزش خود از این نکته خاطرجمع شوید. 

۲. از باز بودن سیستم آموزشی به علت بدهی شهریه و عدم پرداخت وام صندوق رفاهیبرای انتخاب واحد ترم جدید مطمئن شوید.

۳. برای انتخاب واحد ترم جدید از وجود میزان مبلغ لازم جهت پرداخت شهریه ثابت در کارت اعتباری خود غفلت نکنید. 

۴. برنامه ریزی برای دسترسی به اینترنت با سرعت و مطمئن در زمان انتخاب واحد میتواند برای شما یک امتیاز برتر باشد.

۵. شما در زمان تحصیل خود باید ۲۲ واحد درس عمومی پاس کنید. بخش زیادی از دروس عمومی درس های معارف هستند. (به عنوان مثال از بین تاریخ تمدن، تاریخ امامت، تاریخ اسلام یک درس را انتخاب خواهید کرد.) در هر ترم بیش از دو درس معارف قابل اخذ نیست. درس های معارف در ترم تابستان هم ارائه می شوند. البته باید برای انتخاب واحد ترم تابستان هزینه پرداخت کنید. دو درس یک واحدی تربیت بدنی هم باید در طول تحصیل بردارید. 

شرط معدل برای انتخاب واحد,انتخاب واحد,انتخاب واحد چیستدانشجویان حق انتخاب واحد در ترم نخست را ندارند

واحد درسی

هر درس شما امکان دارد ۱، ۲ یا ۳ واحد باشد. هر واحد درسی به معنای ساعت آن درس در هفته است. به این معنی که درس ۱ واحدی، در قالب یک کلاس ۱ ساعته (یا هر دو هفته یک بار، یک کلاس ۲ ساعته)، درس ۲ واحدی یک کلاس ۲ ساعته و درس ۳ واحدی یک کلاس ۳ ساعته یا دو کلاس ۱.۵ ساعته ارائه خواهد شد. معمولاً در هر ترم، کف و سقف مشخصی برای اخذ واحد وجود دارد که در صورت مشروطی، برای انتخاب واحد ترم جدید این سقف کاهش و در صورت بالا بودن معدل افزایش می­ یابد. هر نیمسال تحصیلی به صورت استاندارد ۱۶ هفته تعریف شده است و این بدان معناست که چنانچه یک درس ۲ واحدی دارید، این درس ۳۲ ساعت خواهد بود.

چگونگی انتخاب واحد دانشجویان

- دانشجویان باید بدانند که برای انتخاب واحد در یک نیم سال تحصیلی تعداد واحدهای انتخابی نباید از ۱۲ واحد کم تر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.

- در بیشتر دانشگاه ها دانشجویان حق انتخاب واحد در ترم اول را ندارند و دانشگاه در این ترم برای دانشجویان جدید الورود انتخاب واحد می کنند.

- دانشجویی که در یک ترم مشروط شود، یعنی معدل کم تر از ۱۲ کسب کند، برای انتخاب واحد در ترم بعد حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را نخواهد داشت اما دانشجویی که درس خوان باشد و معدل نمرات دانشجو در یک نیم سال ۱۷ یا بیشتر باشد برای ترم بعدی میتواند تا ۲۴ واحد درسی انتخاب کند.

- در مواردی که برای دانشجو حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی مانده باشد حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد میتواند برای انتخاب واحد ترم بعدی تمام واحدهای درسی باقی مانده را (ولو اینکه در بین آنها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد) در یک نیمسال انتخاب کند.

- حداکثر نیم سال های مشروطی مجاز در دوره ی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیم سال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیم سال اعم از متوالی و متناوب است.

- تعداد مجاز واحدهای انتخابی در ترم تابستان ۶ واحد میباشد در صورتی که برای دانشجو فقط ۷ واحد درسی باقی مانده باشد در انتخاب واحد ترم تابستان میتواند برای فراغت از تحصیل ۷ واحد درسی را ثبت نام کند.

مهلت انتخاب واحد,بهترین انتخاب واحد,انتخاب واحدانتخاب واحد و رعایت پیش نیاز بر اساس برنامه ارائه دروس و ورودی هر رشته الزامی می باشد

- به دانشجویی که واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل ۱۲ گذرانده باشد، مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه می شود.

- دانشجویانی که حداقل ۵۰ واحد درسی را گذرانده باشند مجاز به اخذ واحد کارآموزی در انتخاب واحد ترم آینده ی خود می باشند.

- در انتخاب واحد ترم تابستان دانشجو میتواند علاوه بر کارآموزی ۴ واحد درسی دیگر را هم اخذ کند.

- در صورتی که دانشجو کارآموزی را در ترم آخر اخذ نماید میتواند برای انتخاب واحد خود تا ۲۲ واحد درسی دیگر را هم اخذ نماید.

- در صورتیکه دانشجویی از یک درس (تئوری- عملی) نمره قبولی کسب نکرده باشد میتواند آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ کرده و بگذراند.

- اگر برای دانشجو جهت فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر ۴ واحد باقی مانده باشد میتواند آنها را به صورت معرفی با استاد خارج از تقویم دانشگاهی اخذ نماید و با هماهنگی استاد حداکثر تا یک ماه بعد از اخذ درس بدون شرکت در کلاس میتواند امتحان دهد. در صورت عدم موفقیت، نمره آن درس منظور نخواهد شد و بدون انتخاب واحد مجدد میتواند با دانشجویان همان درس در پایان همان نیمسال امتحان دهد.

- در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید یا آنها را حذف کرده باشد میتواند آن درس یا دروس را با دروس وابسته در نیمسال های بعد انتخاب نماید ولی در صورت اخذ هم زمان اگر نتواند در درس پیش نیاز نمره قبولی اخذ نماید یا آنرا حذف کند درس وابسته هم حذف می گردد( حتی در صورت قبولی درس وابسته)

- در صورتی که دانشجو قادر به ادامه تحصیل در یک نیمسال نباشد باید حتماً تا دو هفته پیش از پایان ترم درخواست کتبی خود را تسلیم امور آموزش نماید به تشخیص شورای آموزشی واحدهای آن ترم حذف و آن نیمسال بعنوان مرخصی تحصیلی برای او محسوب می گردد.

- زمان انتخاب واحد در اخذ واحدهای درسی به رعایت پیش نیازها توجه داشته باشید.

- انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده در آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی هم ممنوع می باشد. لکن اگر به دلیل حجم کاری و فرصت کم و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات از دانشجویی که اخراجی او هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی بعمل آمده باشد متصدیان امور آموزشی بایستی پیش از ماه فروردین وضعیت او را مشخص و در صورت احراز شرایط اخراجی، انتخاب واحد درسی او را لغو و شهریه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند.

- اگر پیش از پایان هر نیمسال مشخص شود دانشجو در انتخاب واحد درسی رعایت تقدم و تأخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش مکلف است پیش از آغاز امتحانات آن نیمسال، نسبت به حذف دروس غیرمجاز اقدام نماید ولی چنانچه این امر به علت شرایط ویژه (انتقال - میهمان و ....) باشد به تشخیص شورای آموزشی واحد یا دانشکده ذیربط  میتواند مورد را موجه تلقی کرد.

- در انتخاب واحد حتماً به متد تدریس اساتید، جزوه یا کتاب محور بودن آنها، میزان اهمیت حضور و غیاب برای ایشان، امکان یا عدم امکان فعالیت کلاسی و گرفتن نمره اضافی برای امتحان، چطور نمره دادن ایشان و حتی تاریخ امتحان توجه کنید.

- در هر ترم آموزشی بعد از انتخاب واحد، امکان حذف و اضافه دروس وجود دارد؛ به این ترتیب که براساس زمان اعلام شده توسط دانشگاه هر دانشجو میتواند حداکثر دو درس خود را حذف و یا دو درس اضافه نماید. هر دفعه تغییر استاد یک درس در زمان حذف و اضافه، به منزله یک بار استفاده از این قانون می باشد.

انتخاب واحد,انتخاب واحد دانشگاه,انتخاب واحد دانشجویاندر زمان انتخاب واحد به اولویتی که به دیدگاه شما بستگی دارد اقدام به وارد کردن شماره دروس کنید

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

  • 20
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
غیر قابل انتشار: ۱۱
جدیدترین
قدیمی ترین
سلام وقت بخیر.میخواستم بدونم اگر طبق چارت برای یک درس دو پیشنیاز لازم باشه که فقط یکی از اون پیشنیازهارو پاس کرده باشیم، واز قانون همنیازی هم یکبار استفاده کرده باشیم، امکانبرداشتن اون درس با وجود اینکه فقط یکی از پیشنیازهاش رعایت شدن وجود داره؟
مشاهده کامنت های بیشتر
زندگینامه لقمان حکیم زندگینامه لقمان حکیم و روایت های قرآنی وی

دوران زندگی: دوران حضرت داوود

محل تولد: حبشه

شهرت: لقمان حکیم

محل دفن: فلسطین یا ناحیه راشدیه در شمال بغداد

زندگینامه لقمان حکیمبیوگرافی لقمان حکیم

ادامه
سروش صحت بیوگرافی سروش صحت بازیگر و مجری پرطرفدار ایرانی

تاریخ تولد: ۸ آذر ۱۳۴۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و مجری

آغاز فعالیت: ۱۳۷۶ تاکنون

تحصیلات: لیسانس آلودگی شیمیایی دریا

ادامه
عبدالقادر گیلانی زندگینامه عبدالقادر گیلانی شاعر و عارف قرن ششم

تاریخ تولد: ۱ رمضان ۴۷۱ هجری قمری

محل تولد: صومعه سرا، گیلان

محل زندگی: گیلان، بغداد

حرفه: عارف، صوفی، محدث، و شاعر

درگذشت: ۸ ربیع الاول ۵۶۱ هجری قمری

محل دفن: محله باب ‌الشیخ بغداد

ادامه
استیو جابز زندگینامه ثروتمند بزرگ استیو جابز و بنیان گذار شرکت اپل (+ تصاویر دوران جوانی)

تاریخ تولد: ۲۴ فوریه ۱۹۵۵

محل تولد: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا

ملیت: آمریکایی

حرفه: کارآفرین، مخترع، بنیان‌گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای اپل

سال های فعالیت: ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۱

درگذشت: ۵ اکتبر ۲۰۱۱ در پالو آلتو، کالیفرنیا

ادامه
پاتریک دمپسی بیوگرافی پاتریک دمپسی جذابترین مرد ۲۰۲۳

تاریخ تولد: ۱۳ ژانویه ۱۹۶۶

محل تولد: لوئیستون، مین

ملیت: آمریکایی

حرفه: بازیگر، رانندهٔ اتومبیل‌رانی

شروع فعالیت: ۱۹۸۵ تاکنون

ادامه
 محمدرضا حیاتی بیوگرافی محمدرضا حیاتی مجری اسبق صدا و سیما / حواشی زندگی وی

تاریخ تولد: ۲۷ دی ۱۳۳۴

محل تولد: آبادان

محل زندگی: تهران

حرفه: گوینده و مجری صدا و سیما 

شروع فعالیت: ۱۳۵۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس رشته علوم سیاسی

ادامه
زندگینامه آرتمیس یکم زندگینامه آرتمیس یکم نخستین بانوی دریاسالار ایرانی

تولد: سده ۵ (پیش از میلاد)، هالیکارناس

سلطنت: ۴۶۰–۴۸۴ پیش از میلاد

جانشین: ۴۸۴ پیش از میلاد

تاجگذاری: پیسیندلیس

درگذشت: سده ۵ (پیش از میلاد)

ادامه
یسنا میرطهماسب بیوگرافی یسنا میرطهماسب بازیگر نوظهور سینما

تاریخ تولد: ۲۸ فروردین ۱۳۷۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

آغاز فعالیت:  سال ۱۳۹۱ تاکنون

تحصیلات: دانشجوی رشته معماری

ادامه
زر امیرابراهیمی بیوگرافی زر امیرابراهیمی و حواشی زندگی او (+تصاویر)

تاریخ تولد: ۱۸ تیر ۱۳۶۰ 

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: سال ۱۳۷۸ تاکنون

تحصیلات: فارغ‌التحصیل رشته بازیگری تئاتر

ادامه
ویژه سرپوش