جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰
کد مقاله: ۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳

معرفی دانشکده های دانشگاه زابل + پیشینه

دانشگاه زابل,دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه زابل,دانشکده علوم پایه دانشگاه زابلدر سال ۱۳۷۸، دانشگاه زابل جهت تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز منطقه تأسیس شد
یکی از دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، دانشگاه زابل نام دارد. مکان این دانشگاه در شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

دانشگاه زابل

دانشگاه زابل در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی، دوره های روزانه و شبانه، دارای  ۹ دانشکده، ۲ آموزشکده، ۵ پژوهشکده، ۱ مرکز تحقیقاتی، ۸۱ رشتهٔ تحصیلی تحصیلات تکمیلی می باشد که دانشجویان در آن به تحصیل می پردازند.

پیشینه دانشگاه زابل

در سال ۱۳۵۷ در شهرستان زابلآموزش عالی در سیستان فعالیت خود را با بنیانگذاری دانشکدهٔ کشاورزی با پذیرش ۵۰ دانشجوی بومی استان شروع کرد. با یاری مسولان به خصوص وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی و دکتر دهمرده استاندار پیشین استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۸، دانشگاه زابل جهت تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز و توسعهٔ همه جانبهٔ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقهٔ با امکانات و تجهیزات اولیه تأسیس شد.

دانشکده های دانشگاه زابل

* دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه زابل

* دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه زابل

* دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل

* دانشکدهٔ علوم پایه دانشگاه زابل

* دانشکدهٔ دامپزشکی دانشگاه زابل

* دانشکدهٔ فنی و مهندسی دانشگاه زابل

*  دانشکدهٔ منابع طبیعی دانشگاه زابل

* دانشکدهٔ آب و خاک دانشگاه زابل

* دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه زابل:

هنگامی که  مؤسسات آموزش عالی پس از انقلاب فرهنگی بازگشایی شدند، در سال ۱۳۶۲ فعالیت خود را با عنوان آموزشکدهٔ کشاورزی در رشتهٔ امور زراعی با پذیرش ۴۰ نفر ادامه داده و رشتهٔ امور دامی در سال ۱۳۶۶ نیز به این مجموعه اضافه شد.

با توجه به نیاز مبرم منطقه در سال ۱۳۶۸، مجوز تبدیل آموزشکده به دانشکده صادر شد و با پذیرش دانشجو در دو رشتهٔ دامپروری و کشاورزی و اصلاح و نباتات در مقطع کارشناسی  از مهر ماه ۱۳۶۹ وارد مرحلهٔ جدیدی شد. اکنون دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، فعالیت خود را با ۸ گروه اموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شروع کرد.

* دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه زابل:

در سال ۱۳۸۰ دانشکدهٔ هنر دانشگاه زابل توسط دکتر حبیب الله دهمرده رئیس وقت دانشگاه تأسیس شد. این دانشکده با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی باستان شناسی ومعماری از نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۰–۸۱ فعالیت خود را شروع کرد و در مقطع کارشناسی مرمت آثار باستانی و همچنین کارشناسی ناپیوستهٔ معماری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۱–۸۲ دانشجو جذب کرد. در سال ۸۸ با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی معماری و در سال ۸۹ با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی شهرسازی و در سال ۹۴ با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی نمایش، هم اکنون پنج گروه درسی در دانشکده فعالیت دارند.

دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل,عکس دانشگاه زابل,دانشگاه زابلدر سال ۱۳۸۰ دانشکدهٔ هنر دانشگاه زابل توسط دکتر حبیب الله دهمرده رئیس وقت دانشگاه تأسیس شد

* دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل:

در سال ۱۳۵۳ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه زابل با نام دانشسرای عالی وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران کار خود را در رشته های دبیری تاریخ، جغرافیا، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، فیزیک، شیمی و ریاضی با پذیرش ۱۵۰ دانشجو شروع کرد. شورای گسترش آموزش عالی با استقلال دانشسرای عالی درسال ۱۳۶۸ موافقت اصولی نمود و اسم آن به دانشگاه تربیت معلم زاهدان تغییر یافت.

به دنبال مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر ادغام دانشگاههای تربیت معلم شهرستانها در دانشگاههای محلی درسال ۱۳۷۰، دانشگاه تربیت معلم زاهدان در دانشکده مهندسی شهید نیک بخت ادغام شد و دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه زابل در سال ۱۳۷۰ با رشته های علوم انسانی هم زمان با تأسیسس دانشگاه سیستان و بلوچستان شکل گرفت.

کارشناسی ارشد رشته های  زبانشناسی همگانی، تاریخ، زبان و ادبیات فارسی  و باستان شناسی در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد. از رشته هایی که به این دانشکده ی دانشگاه زابل اضافه شد می توان به کارشناسی در سال ۱۳۸۴ و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی در سال ۱۳۸۷ و گروه علوم اجتماعی در سال ۱۳۸۵ با گرایش مردم شناسی اشاره کرد و دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی و كارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری در سال ۱۳۸۸ و دكتری زبانشناسی و دكتری باستان شناسی در سال ۱۳۹۰به آن رشته ها اضافه شدند.

* دانشکده علوم پایه دانشگاه زابل:

در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. پذیرش دانشجو در رشته زیست شناسی از سال ۱۳۷۵در سه گرایش جانوری، گیاهی و عمومی، از سال ۱۳۷۹و سال ۱۳۸۸ در رشته ریاضی در گرایش های محض و کاربردی و از سال ۱۳۸۰ در رشته شیمی در گرایش محض و از سال ۱۳۸۹ در گرایش کاربردی آغاز شد. رشته های مذکور تا سال ۱۳۸۰ زیر نظر گروه علوم پایه دانشگاه بودند، با تأسیس دانشکده علوم پایه در بهمن ماه ۱۳۸۰، رشته های مذکور به این دانشکده منتقل شد. در مهر ماه ۱۳۸۵ رشته آمار و رشته فیزیک در مهر ماه ۱۳۸۹ به رشته های این دانشکده اضافه شد.

همچنين از سال ۱۳۸۹ دانشکدهٔ علوم پایه دانشگاه زابل در رشته های زیست شناسی- ژنتیک و شیمی- تجزیه، از سال ۹۳ در رشته زیست شناسی- فیزیولوِژی گیاهی و از سال ۱۳۹۰ در رشته شیمی آلی، در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرفتن دانشجو کرد.

* دانشکدهٔ دامپزشکی دانشگاه زابل:

در سال ۱۳۸۶ دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل تأسیس شد که موافقت اصولی اش در همان سال و موافقت قطعی آن از سوی شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۸۷ صادر گردید. این دانشکده از مهرماه ۱۳۷۱ تحت عنوان آموزشکده دامپزشکی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی فعالیت خود را شروع کرد. این دانشکده اکنون در رشته های دکتری عمومی دامپزشکی در دوره های روزانه و شبانه، کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی، کارشناسی ارشد باکتری شناسی، کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

دانشگاه زابل,رشته های دانشگاه زابل,خوابگاه های دانشگاه زابلدر سال ۱۳۸۶ دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل تأسیس شد که موافقت آن در سال ۱۳۸۷ صادر شد

* دانشکدهٔ فنی و مهندسی دانشگاه زابل:

حدود ۱۵ ماه بعد از تأسیس دانشگاه زابل، سنگ بنای دانشکدهٔ فنی و مهندسی در بهمن ماه سال ۱۳۷۹ در دو مقطع گرایش کاردانی عمران روستایی و نقشه برداری با پذیرش ۱۷ دانشجو نهاده شد و با تصویب شورای گسترش آموزش عالی دانشکدهٔ فنی و مهندسی در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ رسماً تأسیس گردید. اکنون دانشکدهٔ فنی و مهندسی در پنج گروه آموزشی به شرح عمران، مکانیک، برق، کامپیوتر و نقشه برداری که در مقاطع تحصیلات تکمیلی در گرایش های عمران- سازه، عمران- آب و برق- قدرت نیز کار خود را شروع کرد.

 * دانشکدهٔ منابع طبیعی دانشگاه زابل:

در اسفندماه ۱۳۷۸ با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی، دانشکدهٔ منابع طبیعی دانشگاه زابل رسمیت یافت. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی با چهار گروه آموزشی در رشته های شیلات، محیط زیست ، مرتع و آبخیزداری و علوم و صنایع چوب و کاغذ و در مقطع کارشناسی ارشد با رشته های مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری، مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی، مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی و مهندسی منابع طبیعی- فراورده های چندسازه چوب مشغول به فعالیت شد.

* دانشکدهٔ آب و خاک دانشگاه زابل:

در سال ۱۳۸۹ دانشکدهٔ آب و خاک دانشگاه زابل  بنیان گذاری شد. این دانشکده شامل گروه‌های مهندسی آب و علوم خاک و مهندسی مرتع و آبخیزداری است.

امکانات دانشگاه زابل

وقتی که ۴ بلوک خوابگاه دانشجویی ایجاد و بازسازی شد، ۱۴۲ خوابگاه خودگردان اجاره ای از چرخه معاونت دانشجویی و فرهنگی حذف گردید. دانشگاه زابل در سال های اخیر  موفق شده رتبه های مختلفی را از آن خود کند که بعضی از این افتخارات نظیر کسب عنوان رییس دانشگاه نمونه در امر نماز و نیایش، کسب مقام دوم در رتبه بندی عملکرد شورای فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور ، کسب مقام برتر در طرح اسوه کشوری توسط بسیج دانشجویی، کسب عنوان رییس دانشگاه برگزیده در حمایت از انجمن های علمی دانشجویی، کسب عنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده کشور توسط انجمن علمی دانشجویی جغرافیا، کسب رتبه چهارم در فعالیت های فرهنگی بین دانشگاه های بزرگ کشور، معرفی یکی از دانشجویان دانشگاه زابل بعنوان داور جشنواره بین المللی فجر، انتخاب دانشجوی نمونه کشوری از دانشگاه زابل می باشد و در چهار سال اخیر روند رشد مقالات و طرح های پژوهشی افزایش بسیاری داشته که از جمله تعداد مقالات ISI دانشگاه از بدو تأسیس تا سال ۱۳۸۴، دو مورد بوده که به بیش از ۱۲۰ مورد در چهار سال اخیر افزایش یافته است.

ارشد دانشگاه زابل,دانشگاه زابل,عکسهای دانشگاه زابلدانشگاه زابل دارای ۹ دانشکده، ۲ آموزشکده، ۵ پژوهشکده و ۱ مرکز تحقیقاتی می باشد

گردآوری: بخش دانشگاه سرپوش

  • 15
  • 2
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
مطالب پیشنهادی,وبگردی
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
 سرخیو راموس,بیوگرافی سرخیو راموس,زندگینامه سرخیو راموس بیوگرافی سرخیو راموس و ماجرای ازدواجش (+ تصاویر خانوادگی)

زادروز:۳۰ مارس ۱۹۸۶

زادگاه: کاماس، Flag of Spain.svg اسپانیا

قد:۱ ٬ ۸۳ متر

پُست: دفاع راست و دفاع وسط

ملیت:اسپانیایی

ادامه
جواد عزتی,بیوگرافی جواد عزتی,عکس جواد عزتی بیوگرافی جواد عزتی بازیگر سینما و تلویزیون (+ تصاویر همسرش)

تاریخ تولد: ۲۰ دی ۱۳۶۰

تحصیلات:فارغ التحصیل تئاتر از هنرستان سوره

زمینه فعالیت:بازیگر

همسر:مه لقا باقری

ملیت:ایرانی

ادامه
دارا خسروشاهی کیست,بیوگرافی دارا خسروشاهی,عکس دارا خسرو شاهی بیوگرافی دارا خسروشاهی مدیر عامل اجرایی اوبر (+ تصاویر)

زاده:۷ خرداد ۱۳۴۸

زادگاه:تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:بیزینس ایرانی آمریکایی و مدیر عامل اجرایی اوبر و  مدیر عامل اجرایی سابق اکسپیدیا 

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه
 ناصر خسرو,بیوگرافی ناصر خسرو,ناصر خسرو قبادیانی زندگینامه ناصر خسرو یکی از شاعران و فیلسوفان خراسان

زمینه فعالیت:شاعر، فیلسوف، حکیم، جهانگرد و مبلغ ۹ذیقعده ۳۹۴ قمری مذهب اسماعیلی

تولد:۹ ذیقعده ۳۹۴ قمری

وفات:۴۶۷ شمسی

محل زندگی:شهر قبادیان و شهر بدخشان در افغانستان

زمان حکومت:غزنویان و سلجوقیان

ادامه
 مهرداد جم,بیوگرافی مهرداد جم,عکس های مهرداد جم بیوگرافی مهراد جم از کودکی تا به شهرت رسیدنش (+ تصاویر)

متولد:۱۳۷۶/۰۵/۱۴ آبادان

ملیت:ایرانی

حرفه:خواننده، ترانه سرا، آهنگساز 

سال های فعالیت: ۱۳۹۷ تا کنون

بیوگرافی مهراد جم

محسن سعیدی کیا متولد ۱۴ مرداد سال ۱۳۷۶ در شهر آبادان است که نام هنری او مهراد جم میباشد.

ادامه
خسرو پرویز و شیرین,بیوگرافی خسرو پرویز,خسرو پرویز زندگینامه خسرو پرویز پادشاه ساسانی ایران

زاده:۵۷۰ م.

ملیت:ایرانی

دین و مذهب:مزدیسنا

خاندان:خاندان ساسان

درگذشته:فوریهٔ ۶۲۸ م.

ادامه
نظریۀ موج توماس یانگ,نظریه توماس یانگ,زندگی نامه توماس یانگ زندگینامه توماس یانگ فیزیکدان معروف قرن هجدهم و نوزدهم (+ تصاویر)

زاده: ۱۳ ژوئن ۱۷۷۳

زادگاه: میلورتون، سامرست،  انگلستان

درگذشت: ۱۰ مهٔ ۱۸۲۹ 

دین: کواکر

ملیت: انگلستانی

ادامه
سرنا ویلیامز,بیوگرافی سرنا ویلیامز,سرنا ویلیامز تنیسور بیوگرافی سرنا ویلیامز تنیسور مشهور آمریکایی (+ تصاویر)

زاده:۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱ ‏

زادگاه:سگینو، میشیگان،  ایالات متحده آمریکا

ملیت:آمریکایی

پیشه:تنیسور  آمریکایی

قد:۱٫۷۵ متر

ادامه
عکس های شخصی جواد نکونام,جواد نکونام و همسرش,فرزند جواد نکونام بیوگرافی جواد نکونام مربی معروف فوتبال کشور (+ تصاویر)

محل تولد:شهر ری

تاریخ تولد:۱۶ شهریور ماه ۱۳۵۹

پست:هافبک

فعالیت فعلی:سرمربی نساجی مازندران

ملیت:ایرانی

ادامه
ویژه سرپوش