چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۷۰۰۹۳

ماموریت شغلی چیست و چگونه محاسبه میشود؟

ماموریت شغلی,ماموریت شغلی چیستحق مأموریت به کسانی تعلق می‌گیرد که حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کار ثابت خود فاصله بگیرند
به یکی از پاداش هایی که بابت انجام کارهای خارج از محدوده ماموریت کارمندان و کارگران به آنها میدهند و از زمان گذشته در فیش حقوقی افراد وجود داشته، حق مأموریت می گویند. هر کارمندی باید از صحت نحوه محاسبه حق مأموریت شغلی در حقوق ماهانه خود اطمینان حاصل کند.

ماموریت شغلی

به کارگرانی فوق العاده حق مأموریت تعلق ميگيرد که برای انجام وظایف شغلی خود برطبق قرارداد کاریشان یا توافقات انجام شده در بین کارگر و کارفرما به محدوده ای خارج از محل کاری شان می روند.

با توجه به تنظیم ماده ۴۶ قانون کار برای ماموریت شغلی، شرایط مربوطه در آن تشریح شده است. مبلغ این فوق العاده بر طبق قانون باید در فیش حقوقی کارکنان ذکر شود. همچنین نرم افزارهای حسابداری تخصصی، این مبلغ را محاسبه می کنند.

حق مأموریت بر طبق قانون، از شرایط زیر برخوردار است:

> کارفرما موظف است که هزینه رفت و آمد شخص به محل ماموریت را بپردازد.

> باید چنین موضوعی را در هنگام ثبت قرارداد به کارگر، اطلاع بدهد یا پس از آن به توافق طرفین برسد، وگرنه کارگر می تواند آن را انجام ندهد.

> زمانیکه کارگر و کارفرما با یکدیگر به توافق رسیدند؛ زمان انجام ماموریت، مشخص شود.

> براساس حقوق ثابت یا حقوق مبنای فرد، حق مأموریت تعيين میشود.

> انجام مسئولیت در زمان ماموریت به انجام مسئولیت در مکان کار اصلی، مشابه است و از این رو حادثه ضمن کار به هر نوع حادثه ای اطلاق میشود که در مدت زمان مأموریت اتفاق بیفتد. درصورت وقوع حادته ای برای افراد اعزام شده به مأموریت، به آن حادثه ی ناشی از کار می گویند. بنابراین فرد موردنظر می تواند مستمری ناشی از کار، دریافت کند و در صورتی که فوت کند، خانواده او، مستمری را می گیرند. دقت کنید که این مسأله با سابقه کار، هیچ ارتباطی ندارد.

حداکثر مدت زمان مأموریت برای کارگران و کارمندان

برای مأموریت در قانون، هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد. مدت زمان مأموریت به مواردی بستگی دارد که از آن ها می توان به توافق بین کارفرما و کارگر اشاره کرد.

ماموریت شغلی,نحوه محاسبه ماموریت شغلییکی از آیتم‌های فیش حقوقی هر کارگر، مبالغی برای پرداخت حق مأموریت است

حق مأموریت به چه مواردی تعلق می گیرد؟

از شروط اختصاص حق مأموریت به فرد براساس تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون کار، می توان به دور شدنش از محل خدمت به فاصله ۵۰ کیلومتر یا اقامت در خارج از محدوده ماموریت بمدت یک شب اشاره کرد. به عنوان مثال اگر کارگری از محل خدمتش به فاصله ۴۰ کیلومتر، دور شود و در آن جا بمدت یک شب اقامت داشته باشد، قانون حق مأموریت به او تعلق می گیرد. افرادی همچون کارگر، کارفرما، حسابدار و مدیر منابع انسانی برای محاسبه حقوق خود برطبق قانون باید این نکات را بدانند. حسابداران، چنین کاری را در زمان گذشته به صورت دستی انجام می دادند اما خوشبختانه این کار، امروزه توسط نرم افزارهای حسابداری با سرعت و دقت بالا انجام می شود.

ساعات کاری در زمان ماموریت شغلی

اگر شخصی ملزم به انجام کاری در زمان مأموریتش شود که بیش از ساعات اداری است؛ اضافه کاری به او تعلق می گیرد. اگر فرد شبانه کار کند؛ قانون شب کاری برای او در نظر گرفته میشود. قانون جمعه کاری، مختص کارگریست که هنگام ماموریت در روزهای جمعه کار کند. اگر فردی مشغول به کار در ساعت های پراکنده ای از روز شود، باید ساعت های کاری اش مشخص شود. در نهایت ، میزان دریافتی او بر مبنای فرمول حق مأموریت، ساعت هاییست که کار کرده است.

نحوه محاسبه حق مأموریت شغلی

اگر فردی در طول روز برطبق قانون کار، بیشتر از یک بار، مأموریتی را انجام دهد؛ مجموع فعالیت های کاری او در زمان پرداخت فوق العاده حق ماموریت، روزانه انجام می شود. همچنین اداره بیمه باید یک نسخه از حکم مأموریت فرد را برای عدم کسر حق بیمه دریافت کند.

نحوه ی محاسبه میزان حق مأموریت براساس قرارداد کاری، معادل یک روز حقوق ثابت فرد یا مزد مبنای او می باشد. کارگر و کارفرما میتوانند در مورد میزان حق مأموریت، توافق خاص خود را داشته باشند. لذا فرمول ثابت و مشخصی برای میزان حق مأموریت، تعيين نشده و میزان آن از قبل مشخص نیست.

شرکت ها و سازمان های دولتی دارای یک قانون داخلی می باشند که بر مبنای آن فوق العاده حق مأموریت محاسبه می شود؛ یعنی نحوه ی محاسبه ی آن براساس حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب است، به شرطی که فرد در محل مأموریتش حداقل بمدت یک شب بماند وگرنه از ۵۰ درصد این مبلغ برخوردار میشود.

آیا هزینه غذا و اقامت نیز در حق ماموریت محاسبه می شود؟

هزینه غذا و اقامت کارگرانی که براساس ماده ۴۶ قانون کار، به مأموریت می روند؛ پیش بینی نشده است. بنابراین براساس عرف و روال معمول در کارگاه، پرداخت هزینه غذا و اقامت در حق مأموریت تعيين میشود.

ماموریت شغلی,حق مأموریت به چه مواردی تعلق می گیردمدت زمان انجام ماموریت با توجه به توافق طرفین تنظیم می‌شود

علاوه بر این کارگر و کارفرما مجوز توافق با یکدیگر برای پرداخت هزینه های بالا را دارند. چنانچه بین کارفرما و کارگر در مورد هزینه ها توافقی صورت نگیرد و پرداخت هزینه غذا و اقامت در مأموریت های گذشته عرف نباشد، الزامی نیست که کارفرما هزینه را بپردازد و نوعی حقوق و دستمزد توافقی میان کارفرما و کارگر می باشد.

آیا مبلغ حق ماموریت مشمول مالیات می شود؟

دستمزدهای مربوط به حق مأموریت، مشمول مالیات نمیشود ولی بازرسان مالیاتی باید مدارک مربوط به ماموریت را در بازدید های خود بررسی می کنند. به همین خاطر باید این مدارک برای ثبت ساعات مأموریت کارکنان و دستمزد آن ها دردسترس باشند.

موارد بیمه ای به حق مأموریت، تعلق نمی گیرد اما مانند مسایل مربوط به امور مالیاتی، در پرونده های بیمه باید مدارک مربوط به حق مأموریت درج شوند و سپس به بیمه تامین اجتماعی ارائه شوند تا مرکز بیمه در صورت بروز هر نوع حادثه ای برای کارکنان در طول عملیات، هزینه های درمانی مربوطه را بپردازد وگرنه کارفرما باید چنین هزینه هایی را بپردازد. تاکنون دستمزد های ثابتی برای مأموریت، تعيين نشده و چندین مرتبه در طول سال های اخیر، افزایش داشته است.

نکاتی در مورد ماموریت شغلی

* شما باید یک کپی از حکم مأموریت به منظور جلوگیری از کسری بیمه در زمان مأموریت، برای اداره تامین اجتماعی ارسال کنید تا اگر در طول مأموریت، حادثه ای برایتان اتفاق افتاد؛ خدمات درمانی، شامل حالتان شود.

* هیچ کارفرمایی مجوز اجبار کارمندش به مأموریت رفتن را ندارد و این کار باید با قید مأموریت در قرارداد و توافق قبلی طرفین صورت بگیرد.

* این نکته را در نظر بگیرید که حق مأموریت نباید کم تر از مزد ثابت یا روزانه فرد باشد.

* درصورتی که طول مأموریت، بیش از یک روز باشد اما دو روز کامل نشود؛ دو روز حق ماموریت برای شخص در نظر میگیرند.

* هیچگونه مالیاتی به دستمزد( حق) مأموریت تعلق نمی گیرد.

* کارفرما وظیفه ی تامین هزینه رفت و برگشت را برعهده دارد.

* در صورت تامین هزینه خورد و خوراک توسط کارفرما، او باز هم باید حق مأموریت را بطور کامل پرداخت کند.

* اگر کارگر با وجود توافق قبلی و قید آن در قرارداد، به مأموریت نرود؛ کارفرما میتواند قرارداد کاری را برطبق ماده ۲۷ قانون کار و ضمن پرداخت سنوات، فسخ نماید.

ماموریت شغلی,مالیات حق ماموریتانجام وظیفه در زمان ماموریت، همچون انجام وظیفه در محل کار است

گردآوری: بخش کار و کارگر سرپوش

  • 9
  • 1
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
روبرتو تورس,بیوگرافی روبروتو تورس,روبرتو تورس بازیکن فولاد خوزستان بیوگرافی روبروتو تورس، بازیکن فوتبال اسپانیایی (+ تصاویر)

زاده:۱۶ اسفند ۱۳۶۷

زادگاه:پامپلونا

ملیت:اسپانیایی

پست:هافبک هجومی

پیشه:بازیکن فوتبال

ادامه
سپیده معافی,بیوگرافی سپیده معافی,عکس سپیده معافی بیوگرافی سپیده معافی بازیگر ایرانی- آمریکایی (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۸ سپتامبر ۱۹۸۵

محل تولد:رگنسبورگ، بایرن، آلمان غربی

ملیت:ایرانی- آمریکایی

شهروندی:ایالات متحده آمریکا

حرفه:بازیگر سینما و تلویزیون

ادامه
آلفرد نوبل,زندگینامه آلفرد نوبل,آلفرد برنهادر نوبل زندگینامه آلفرد برنهادر نوبل؛ مخترع دینامیت و پایه گذار جایزه نوبل

تاریخ تولد: ۲۱ اکتبر ۱۸۳۳

محل تولد: استکهلم، سوئد

حرفه: شیمی ‌شناس، مهندس، مخترع، بازرگان و نیکو کار

شناخته شده برای: اختراع دینامیت، بنیانگذار جایزه نوبل

دین: بی دین، خداناباور

درگذشت: ۱۰ دسامبر ۱۸۹۶

ادامه
علی فتح الله زاده,بیوگرافی علی فتح الله زاده,عکس های علی فتح الله زاده علی فتح الله زاده؛ محبوب ترین مدیر باشگاه استقلال

تاریخ تولد: ۱۹ دی ۱۳۳۷

محل تولد: خوی، ایران

حرفه: مدیرعامل باشگاه فوتبال استقلال تهران

شروع فعالیت: ۲۳ مهر ۱۴۰۱

تحصیلات: دکتری اقتصاد از آکادمی ملی علوم آذربایجان

ادامه
شهرام ناظری,بیوگرافی شهرام ناظری,عکس های شهرام ناظری بیوگرافی استاد شهرام ناظری؛ موسیقیدان بزرگ ایرانی

تاریخ تولد: ۲۹ بهمن ۱۳۲۸

محل تولد: کرمانشاه. ایران

حرفه: موسیقی دان، خواننده و آهنگسرا

ژانر: موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی کُردی، موسیقی مقامی و خانقاهی ایرانی

شروع فعالیت: ۱۳۵۲ تا کنون

ادامه
سردار اسعد بختیاری,بیوگرافی سردار اسعد بختیاری,عکس سردار اسعد بختیاری زندگینامه سردار اسعد بختیاری رهبر جنبش آزادی خواهی

تاریخ تولد: ۱۲۳۶

محل تولد: منطقه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری

ملیت: ایرانی

حرفه: سیاستمدار

خویشاوندان مهم: صمصام‌السلطنه (برادر)، بی‌بی مریم بختیاری (خواهر)، حسین‌قلی‌خان ایلخانی (پدر)

درگذشت: ۱ آبان ۱۲۹۶

ادامه
علی ضیا,بیوگرافی علی ضیا,عکس های علی ضیا بیوگرافی سید علی ضیا؛ مجری خوب برنامه های ایرانی

تاریخ تولد: ۲۶ شهریور ۱۳۶۴

محل تولد: کاشان

حرفه: مجری برنامه های صدا و سیما و گوینده رادیو

تحصیلات: کارشناسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه آزاد واحد کاشان

شروع فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

ادامه
احمد علیرضابیگی,بیوگرافی احمد علیرضابیگی,عکس های احمد علیرضابیگی بیوگرافی احمد علیرضابیگی

تاریخ تولد: ۲۲ بهمن ۱۳۴۲

محل تولد: ارومیه، ایران

حرفه: نظامی، سیاستمدار و نماینده تبریز در دو دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

تحصیلات: دکتری امنیت ملی از دانشگاه دفاع ملی

شروع فعالیت: از اوایل انقلاب

حزب سیاسی: بدون حزب سیاسی

ادامه
سرنای ساریکایا,بیوگرافی سرنای ساریکایا,عکس های سرنای ساریکایا سرنای ساریکایا بازیگر زیبای ترکی

تاریخ تولد: ۱ جولای ۱۹۹۱

محل تولد: آنکارا، ترکیه

حرفه: بازیگر، مدل

شروع فعالیت: سال ۲۰۰۶ تا کنون

تحصیلات: مقطع دبیرستان

ادامه
ویژه سرپوش
X