چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۷۰۰۹۳

ماموریت شغلی چیست و چگونه محاسبه میشود؟

ماموریت شغلی,ماموریت شغلی چیستحق مأموریت به کسانی تعلق می‌گیرد که حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کار ثابت خود فاصله بگیرند
به یکی از پاداش هایی که بابت انجام کارهای خارج از محدوده ماموریت کارمندان و کارگران به آنها میدهند و از زمان گذشته در فیش حقوقی افراد وجود داشته، حق مأموریت می گویند. هر کارمندی باید از صحت نحوه محاسبه حق مأموریت شغلی در حقوق ماهانه خود اطمینان حاصل کند.

ماموریت شغلی

به کارگرانی فوق العاده حق مأموریت تعلق ميگيرد که برای انجام وظایف شغلی خود برطبق قرارداد کاریشان یا توافقات انجام شده در بین کارگر و کارفرما به محدوده ای خارج از محل کاری شان می روند.

با توجه به تنظیم ماده ۴۶ قانون کار برای ماموریت شغلی، شرایط مربوطه در آن تشریح شده است. مبلغ این فوق العاده بر طبق قانون باید در فیش حقوقی کارکنان ذکر شود. همچنین نرم افزارهای حسابداری تخصصی، این مبلغ را محاسبه می کنند.

حق مأموریت بر طبق قانون، از شرایط زیر برخوردار است:

> کارفرما موظف است که هزینه رفت و آمد شخص به محل ماموریت را بپردازد.

> باید چنین موضوعی را در هنگام ثبت قرارداد به کارگر، اطلاع بدهد یا پس از آن به توافق طرفین برسد، وگرنه کارگر می تواند آن را انجام ندهد.

> زمانیکه کارگر و کارفرما با یکدیگر به توافق رسیدند؛ زمان انجام ماموریت، مشخص شود.

> براساس حقوق ثابت یا حقوق مبنای فرد، حق مأموریت تعيين میشود.

> انجام مسئولیت در زمان ماموریت به انجام مسئولیت در مکان کار اصلی، مشابه است و از این رو حادثه ضمن کار به هر نوع حادثه ای اطلاق میشود که در مدت زمان مأموریت اتفاق بیفتد. درصورت وقوع حادته ای برای افراد اعزام شده به مأموریت، به آن حادثه ی ناشی از کار می گویند. بنابراین فرد موردنظر می تواند مستمری ناشی از کار، دریافت کند و در صورتی که فوت کند، خانواده او، مستمری را می گیرند. دقت کنید که این مسأله با سابقه کار، هیچ ارتباطی ندارد.

حداکثر مدت زمان مأموریت برای کارگران و کارمندان

برای مأموریت در قانون، هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد. مدت زمان مأموریت به مواردی بستگی دارد که از آن ها می توان به توافق بین کارفرما و کارگر اشاره کرد.

ماموریت شغلی,نحوه محاسبه ماموریت شغلییکی از آیتم‌های فیش حقوقی هر کارگر، مبالغی برای پرداخت حق مأموریت است

حق مأموریت به چه مواردی تعلق می گیرد؟

از شروط اختصاص حق مأموریت به فرد براساس تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون کار، می توان به دور شدنش از محل خدمت به فاصله ۵۰ کیلومتر یا اقامت در خارج از محدوده ماموریت بمدت یک شب اشاره کرد. به عنوان مثال اگر کارگری از محل خدمتش به فاصله ۴۰ کیلومتر، دور شود و در آن جا بمدت یک شب اقامت داشته باشد، قانون حق مأموریت به او تعلق می گیرد. افرادی همچون کارگر، کارفرما، حسابدار و مدیر منابع انسانی برای محاسبه حقوق خود برطبق قانون باید این نکات را بدانند. حسابداران، چنین کاری را در زمان گذشته به صورت دستی انجام می دادند اما خوشبختانه این کار، امروزه توسط نرم افزارهای حسابداری با سرعت و دقت بالا انجام می شود.

ساعات کاری در زمان ماموریت شغلی

اگر شخصی ملزم به انجام کاری در زمان مأموریتش شود که بیش از ساعات اداری است؛ اضافه کاری به او تعلق می گیرد. اگر فرد شبانه کار کند؛ قانون شب کاری برای او در نظر گرفته میشود. قانون جمعه کاری، مختص کارگریست که هنگام ماموریت در روزهای جمعه کار کند. اگر فردی مشغول به کار در ساعت های پراکنده ای از روز شود، باید ساعت های کاری اش مشخص شود. در نهایت ، میزان دریافتی او بر مبنای فرمول حق مأموریت، ساعت هاییست که کار کرده است.

نحوه محاسبه حق مأموریت شغلی

اگر فردی در طول روز برطبق قانون کار، بیشتر از یک بار، مأموریتی را انجام دهد؛ مجموع فعالیت های کاری او در زمان پرداخت فوق العاده حق ماموریت، روزانه انجام می شود. همچنین اداره بیمه باید یک نسخه از حکم مأموریت فرد را برای عدم کسر حق بیمه دریافت کند.

نحوه ی محاسبه میزان حق مأموریت براساس قرارداد کاری، معادل یک روز حقوق ثابت فرد یا مزد مبنای او می باشد. کارگر و کارفرما میتوانند در مورد میزان حق مأموریت، توافق خاص خود را داشته باشند. لذا فرمول ثابت و مشخصی برای میزان حق مأموریت، تعيين نشده و میزان آن از قبل مشخص نیست.

شرکت ها و سازمان های دولتی دارای یک قانون داخلی می باشند که بر مبنای آن فوق العاده حق مأموریت محاسبه می شود؛ یعنی نحوه ی محاسبه ی آن براساس حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب است، به شرطی که فرد در محل مأموریتش حداقل بمدت یک شب بماند وگرنه از ۵۰ درصد این مبلغ برخوردار میشود.

آیا هزینه غذا و اقامت نیز در حق ماموریت محاسبه می شود؟

هزینه غذا و اقامت کارگرانی که براساس ماده ۴۶ قانون کار، به مأموریت می روند؛ پیش بینی نشده است. بنابراین براساس عرف و روال معمول در کارگاه، پرداخت هزینه غذا و اقامت در حق مأموریت تعيين میشود.

ماموریت شغلی,حق مأموریت به چه مواردی تعلق می گیردمدت زمان انجام ماموریت با توجه به توافق طرفین تنظیم می‌شود

علاوه بر این کارگر و کارفرما مجوز توافق با یکدیگر برای پرداخت هزینه های بالا را دارند. چنانچه بین کارفرما و کارگر در مورد هزینه ها توافقی صورت نگیرد و پرداخت هزینه غذا و اقامت در مأموریت های گذشته عرف نباشد، الزامی نیست که کارفرما هزینه را بپردازد و نوعی حقوق و دستمزد توافقی میان کارفرما و کارگر می باشد.

آیا مبلغ حق ماموریت مشمول مالیات می شود؟

دستمزدهای مربوط به حق مأموریت، مشمول مالیات نمیشود ولی بازرسان مالیاتی باید مدارک مربوط به ماموریت را در بازدید های خود بررسی می کنند. به همین خاطر باید این مدارک برای ثبت ساعات مأموریت کارکنان و دستمزد آن ها دردسترس باشند.

موارد بیمه ای به حق مأموریت، تعلق نمی گیرد اما مانند مسایل مربوط به امور مالیاتی، در پرونده های بیمه باید مدارک مربوط به حق مأموریت درج شوند و سپس به بیمه تامین اجتماعی ارائه شوند تا مرکز بیمه در صورت بروز هر نوع حادثه ای برای کارکنان در طول عملیات، هزینه های درمانی مربوطه را بپردازد وگرنه کارفرما باید چنین هزینه هایی را بپردازد. تاکنون دستمزد های ثابتی برای مأموریت، تعيين نشده و چندین مرتبه در طول سال های اخیر، افزایش داشته است.

نکاتی در مورد ماموریت شغلی

* شما باید یک کپی از حکم مأموریت به منظور جلوگیری از کسری بیمه در زمان مأموریت، برای اداره تامین اجتماعی ارسال کنید تا اگر در طول مأموریت، حادثه ای برایتان اتفاق افتاد؛ خدمات درمانی، شامل حالتان شود.

* هیچ کارفرمایی مجوز اجبار کارمندش به مأموریت رفتن را ندارد و این کار باید با قید مأموریت در قرارداد و توافق قبلی طرفین صورت بگیرد.

* این نکته را در نظر بگیرید که حق مأموریت نباید کم تر از مزد ثابت یا روزانه فرد باشد.

* درصورتی که طول مأموریت، بیش از یک روز باشد اما دو روز کامل نشود؛ دو روز حق ماموریت برای شخص در نظر میگیرند.

* هیچگونه مالیاتی به دستمزد( حق) مأموریت تعلق نمی گیرد.

* کارفرما وظیفه ی تامین هزینه رفت و برگشت را برعهده دارد.

* در صورت تامین هزینه خورد و خوراک توسط کارفرما، او باز هم باید حق مأموریت را بطور کامل پرداخت کند.

* اگر کارگر با وجود توافق قبلی و قید آن در قرارداد، به مأموریت نرود؛ کارفرما میتواند قرارداد کاری را برطبق ماده ۲۷ قانون کار و ضمن پرداخت سنوات، فسخ نماید.

ماموریت شغلی,مالیات حق ماموریتانجام وظیفه در زمان ماموریت، همچون انجام وظیفه در محل کار است

گردآوری: بخش کار و کارگر سرپوش

  • 9
  • 1
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی عسکری بیوگرافی علی عسکری سیاستمدار ایرانی

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

محل تولد: دهق، اصفهان

حرفه: سیاستمدار، نظامی، مدیر ارشد اجرایی، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آغاز فعالیت: ۱۳۶۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری

ادامه
عبدالله دوم پادشاه اردن بیوگرافی عبدالله دوم پادشاه اردن به همراه عکس های خانواده اش

تاریخ تولد: ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲ (۶۲ ساله)

محل تولد: عمان، اردن

سمت: پادشاه اردن (از سال ۱۹۹۹)

تاجگذاری: ۹ ژوئن ۲۰۰۰

ولیعهد: حسین بن عبدالله دوم

همسر: رانیا عبدالله (ازدواج ۱۹۹۳)

ادامه
کاظم نوربخش بیوگرافی کاظم نوربخش بازیگر کمدین ایرانی

تاریخ تولد: ۱ مهر ۱۳۵۵

محل تولد: بیجار، کردستان، ایران

حرفه: بازیگر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم انسانی

ادامه
جیمی ولز بیوگرافی جیمی ولز نابغه پشت ویکی پدیا

تاریخ تولد: ۷ اوت ۱۹۶۶

محل تولد: هانتسویل، آلاباما، ایالات متحده آمریکا

ملیت: آمریکایی، بریتانیایی

حرفه: موسس بنیاد ویکی مدیا

ثروت: ۱/۵ میلیون دلار

ادامه
مینا ساداتی بیوگرافی مینا ساداتی بازیگر سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۱۰ آذر ۱۳۶۰

محل تولد: کاشان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون

تحصیلات: فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه هنرهای زیبای تهران

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ تاکنون

ادامه
شاه نعمت الله ولی شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۴ ربیع الاول۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

نام های دیگر: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

پیشه: فلسفه و تصوف

مکتب: عارف و تصوف

آثار: شرح لمعات، رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی

ادامه
محمدرضا احمدی بیوگرافی محمدرضا احمدی؛ مجری و گزارشگری ورزشی تلویزیون

تاریخ تولد: ۵ دی ۱۳۶۱

محل تولد: تهران

حرفه: مجری تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی حسابداری و تحصیل در رشته مدیریت ورزشی 

ادامه
رضا داوودنژاد بیوگرافی مرحوم رضا داوودنژاد

تاریخ تولد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

درگذشت: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

ادامه
مائوریستو موتا پائز بیوگرافی مائوریسیو موتا پائز؛ سرمربی والیبال

تاریخ تولد: ۲۶ مه ۱۹۶۳

محل تولد: ریو دو ژانیرو، برزیل

ملیت: فرانسه

حرفه: سرمربی والیبال

آغاز فعالیت: سال ۱۹۹۴ تاکنون

ادامه
ویژه سرپوش