یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰۹:۳۴ - ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ کد خبر: ۹۷۰۶۰۰۰۴۰
میراث فرهنگی و صنایع دستی

فعالان میراث فرهنگی: حصارکشی به هویت بصری و منظر این پل تاریخی آسیب میزند

میخ حصارکشی در چشم سی وسه پل

حصارکشی سی‌وسه پل,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,میراث فرهنگی
ثمیـن اسـدی، شهرسـاز و منتقـد حصارکشـی سـی وسـه پل با اشـاره به اینکـه هرگونـه مداخلـه بصـری هویـت ایـن سـازه تاریخـی را خدشـه دار میکنـد میگوید ایـن پل بیـش از چهار صـده به همین شـکل بـوده اسـت و دلیـل نـدارد امـروز تغییـری بـا ایـن شـدت در آن بـه وجـود بیایـد. وی معتقـد اسـت اتـود جدیـد اجـرا شـده بـرای مسـدود کـردن دهانه هـا بسـیار بـا معماری ایـن پـل غریبـه اسـت و میلـه یا سـیم های فلـزی هیـچ ارتباطـی بـا هویـت ایـن پـل- فضـا ندارد.

به گزارش سرپوش، حصارکشـی دهانه هـای سی وسـه پـل اصفهان کـه مدتها مورد مناقشـه دوسـتداران میـراث فرهنگی این کلانشهر بـود بالاخره آغـاز شـد. ایـن طـرح بـرای مسـدود کـردن دهانه هـای سـی و سـه پل اصفهـان به منظـور جلوگیری از سـقوط گردشـگران از روی ایـن پـل تاریخی اسـت.

 

حفاظ طراحی شده متشکل از دو میله فلزی و چند رشته سـیم فلزی بوکسـل اسـت. میله ها در پشـت سـتونهای پـل قـرار گرفته انـد تا از روبـه روی پل دیده نشـوند. پیش از ایـن نیـز دهانـه دیگری با یک حصار چوبی مسـدود شـده بـود که به شـدت مـورد نقـد سـمن ها و دوسـتداران میراث قـرار گرفت. برخی از کارشناسـان معتقد هسـتند، مسـدود کـردن دهانه هـای ایـن پل تاریخـی هیچ توجیهی نـدارد و هرگونـه مداخلـه بـه منظر ایـن پل آسـیب میزند.

 

موافقـان ایـن طـرح اعتقـاد دارنـد سـی و سـه پـل بـه عنـوان یـک عرصـه شـهری نیـاز دارد خـود را بـا اتفاقات و تصمیمـات روز وفـق داده و ایجـاد ایمنی برای گردشـگران بـر روی ایـن پـل غیرقابـل انکار اسـت.

 

از طرفـی مخالفان، اتفاقات رخ داده در سـال اخیر را ناشـی از خشـکی زاینده رود میدانند. سـال پیش در پی سـقوط یک کودک از روی دهانه هـای سی وسـه پـل روی بسـتر خشـک زاینـده رود، احتمال مسـدود شـدن دهانه های این پـل تاریخی مطرح شـد. خبـری که حمیدرضـا فوالدگر، نماینده مـردم اصفهان در مجلـس شـورای اسلامی تکذیـب کرد.

 

مدتـی بعـد فریـدون الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان، ضمن تاییـد خبـر، حفاظـت از جـان و تأمیـن امنیت گردشـگران را اجتناب ناپذیـر توصیـف کـرد. وی همچنیـن معتقـد بـود از نظـر فنـی تنهـا مرجعی کـه صالحیـت اظهار نظـر در این مـورد را دارد، شـورای فنـی میراث فرهنگی اصفهان اسـت.

 

ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمانهای مـردم نهـاد تأکیـد میکننـد هرگونـه مداخلـه در سی وسـه پـل اصفهـان بایـد بـه اطلاع عمـوم رسـیده و مورد نظر سـنجی عمومـی قرار بگیرد. بـه گفتـه مدیر کل میـراث فرهنگی اصفهـان باتوجه بـه کاربریهایـی کـه ایـن پـل دارد و همچنیـن بـا درنظـر گرفتن ازدحـام جمعیتـی کـه از آنجا عبور و مـرور میکنند و حوادثـی کـه در چنـد سـاله‌ی اخیـر رخ داده، ایـن الـزام ایجـاد میشـود کـه در خصوص ایمن سـازی آن اقداماتی صـورت بگیـرد. بـه ویژه سـال های گذشـته که مـا حداقل بیـش از چنـد مورد سـقوط از پـل داشـتیم.

 

الهیاری درباره مـواد و ابـزار ایـن حصـار توضیـح داد و گفـت: از مصالحی اسـتفاده میشـود که کمترین تأثیر را روی سـیما و منظر پـل داشـته باشـد و هیچگونـه مداخلـه ای در قسـمت سـازه های تاریخـی پـل صـورت نمیگیـرد. پایه هـای این حصـار فلـزی اسـت و حفـاظ آن نیـز کابـل اسـت. پایه ها نیـز در داخـل رواقهاسـت تـا از منظـر بیرون دیده نشـود. ایـن پایـه، یـک میلـه‌ی پروفایلـی خیلـی سـاده اسـت و حجـم کمی هـم دارد.

 

payamema.ir
  • 12
  • 2
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۸
غیر قابل انتشار: ۱۰
جدیدترین
قدیمی ترین
خدا لعنتتون کنه اون از آب زاینده رود که خشک کردید اینم از سی و سه پل که از بین بردید
مشاهده کامنت های بیشتر
محمدرضا احمدی بیوگرافی محمدرضا احمدی؛ مجری و گزارشگری ورزشی تلویزیون

تاریخ تولد: ۵ دی ۱۳۶۱

محل تولد: تهران

حرفه: مجری تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی حسابداری و تحصیل در رشته مدیریت ورزشی 

ادامه
رضا داوودنژاد بیوگرافی مرحوم رضا داوودنژاد

تاریخ تولد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

درگذشت: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

ادامه
فرامرز اصلانی بیوگرافی فرامرز اصلانی از تحصیلات تا شروع کار هنری

تاریخ تولد: ۲۲ تیر ۱۳۳۳

تاریخ وفات : ۱ فروردین ۱۴۰۳ (۷۸ سال)

محل تولد: تهران 

حرفه: خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا، نوازندهٔ گیتار 

ژانر: موسیقی پاپ ایرانی

سازها: گیتار

ادامه
علیرضا مهمدی بیوگرافی علیرضا مهمدی؛ پدیده کشتی فرنگی ایران

تاریخ تولد: سال ۱۳۸۱ 

محل تولد: ایذه، خوزستان، ایران

حرفه: کشتی گیر فرندگی کار

وزن: ۸۲ کیلوگرم

شروع فعالیت: ۱۳۹۲ تاکنون

ادامه
زهرا گونش بیوگرافی زهرا گونش؛ والیبالیست میلیونر ترکی

چکیده بیوگرافی زهرا گونش

نام کامل: زهرا گونش

تاریخ تولد: ۷ جولای ۱۹۹۹

محل تولد: استانبول، ترکیه

حرفه: والیبالیست

پست: پاسور و دفاع میانی

قد: ۱ متر و ۹۷ سانتی متر

ادامه
عین القضات همدانی زندگینامه عین القضات همدانی عارف و شاعر قرن ششم هجری

تاریخ تولد: سال ۴۹۲ هجری قمری

محل تولد: همدان، ایران

حرفه: حکیم، نویسنده، شاعر، مفسر قرآن، محدث و فقیه

مدت عمر: ۳۳ سال

درگذشت: در ششم جمادی‌الثانی سال ۵۲۵ هجری قمری

ادامه
اسماعیل محرابی بیوگرافی اسماعیل محرابی؛ بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۲۵ فروردین ۱۳۲۳

محل تولد: تنکابن، مازندران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: ۱۳۴۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس تئاتر

ادامه
علی نصیریان بیوگرافی علی نصیریان؛ پیشکسوت صنعت بازیگری ایران

تاریخ تولد: ۱۵ بهمن ۱۳۱۳

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر، نویسنده و کارگردان

آغاز فعالیت: ۱۳۲۹ تاکنون

تحصیلات: دانش آموخته مدرسه تئاتر در رشته هنرپیشگی

ادامه
هنری موزلی زندگینامه هنری موزلی دانشمند و شیمیدان تاثیرگذار جهان

تاریخ تولد: ۲۳ نوامبر ۱۸۸۷

محل تولد: ویموث، دورست، بریتانیا

ملیت: انگلیسی

زمینه فعالیت: فیزیک و شیمی

دلیل شهرت: کشف عدد اتمی برخی از اتم ها، رفع ابهامات جدل مندیلف، بیان قانون موزلی

درگذشت: ۱۰ اوت ۱۹۱۵

ادامه

انواع ضرب المثل درباره شتر در این مقاله از سرپوش به بررسی انواع ضرب المثل درباره شتر می‌پردازیم. ضرب المثل‌های مرتبط با شتر در فرهنگها به عنوان نمادهایی از صبر، قوت، و استقامت معنا یافته‌اند. این مقاله به تفسیر معانی و کاربردهای مختلف ضرب المثل‌هایی که درباره شتر به کار می‌روند، می‌پردازد.

...[ادامه]
ویژه سرپوش